30 oktober NL 1-2-3 analoog uit de lucht: gecodeerd! (UPDATE)

Nederland 1, 2 en 3 alsmede de acht in de ether uitzendende regionale publieke tv-stations gaan per 30 oktober aankomende analoog ‘uit de lucht’. Na jarenlang uitstel van een daadwerkelijk omschakelplan heeft de ministerraad gister de knoop doorgehakt.

Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-zenders zullen landelijk gecodeerd worden uitgezonden in de digitale ether (DVB-T). Thans zijn Nederland 1 en 3 alsmede de regio-zenders in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland als onderdeel van het KPN/Digitenne aanbod gecodeerd beschikbaar in DVB-T. In de nieuwe situatie zullen per 30 oktober de publieke tv-zenders met een smartcard van 20 euro (bij KPN/Digitenne beschikbaar) kosteloos beschikbaar blijven, waarbij deze alleen met registratie en Conax-decodeer ontvangers (bij voorkeur KPN/Digitenne ontvangers) te ontvangen zijn. De regering meldt hier verder over dat ‘deze smartcard heeft een beperkte geldigheid, maar kan zonder meerkosten worden gereactiveerd.’

De strategie is tot stand gekomen nadat Koninklijke KPN NV bij de overname van zenderexploitant Nozema Services NV vorig jaar aan de regering aanbood de publieke zenders free to air uit te willen zenden voor de kijkers. Uiteindelijk is dit niet free to air, maar free to view geworden. Formeel blijft de NOS overigens beschikken over een eigen multiplex, maar maakt ze zich voor de DVB-T uitzendingen afhankelijk van KPN.

In de omschakeling worden alle analoge televisie-uitzendlicenties van de regionale en landelijke publieke zenders ingetrokken in het kader van doelmatig ethergebruik. Op de ‘oude’ analoge frequenties kunnen de publieke zenders direct met in ieder geval één multiplex landelijk uitzenden. De ontvangst is in het beginstadium landelijk gegarandeerd middels dakantenne; waar KPN/Digitenne thans beschikbaar is (Randstad) in ieder geval ook via binnenhuisontvangst. In de berekeningen van de regering die op basis van informatie van IntomartGFK is gemaakt, zijn er thans maximaal 70.500 huishoudens die exclusief analoge ethertelevisie gebruiken; daarnaast zijn er nog eens 56.400 die dit op een tweede of derde toestel gebruiken en zijn er nog eens maximaal 94.700 overige gebruikers (recreanten, schippers, kermisondernemers e.d.). Overigens blijft ook de semi-gratis ontvangst op satelliet van Nederland 1, 2 en 3 een optie om de publieke landelijke zenders zonder abonnementskosten te ontvangen. De regionale publieke zenders zijn met uitzondering van L1 niet op satelliet beschikbaar. KPN/Digitenne zal haar eigen aanbod naar verwachting begin 2007 landelijk beschikbaar hebben, dankzij o.a. vrij te komen frequentie-capaciteit door uitfasering van de analoge zenders. Daartoe zal landelijk volgens de regering drie frequentieblokken beschikbaar komen.

Nederland zal na uitfasering vermoedelijk één van de weinige landen ter wereld zijn waar de publieke zenders NIET free to air zullen uitzenden. Mensen zonder adres in Nederland (toeristen, [zakelijke] bezoekers, e.d.) zullen dan ook onmogelijk zonder de hulp van ingezetenen tv-stations kunnen ontvangen in Nederland. De reden van de codering van de publieke zenders via DVB-T wordt niet in de brief aan de Tweede Kamer gegeven. Mogelijk dat KPN dit prefereert, opdat deze de gegevens van deze groep kijkers kan verzamelen, alsmede daarmee voorkomt dat onafhankelijke DVB-T ontvangers in de markt een plek kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld in de grensregio’s. KPN en Digitenne-ontvangers zijn in principe ongeschikt voor de ontvangst van onafhankelijke free to air-signalen in DVB-T, door een blokkade hierop.

De regering schrijft dat deze situatie als het ware voortkomt uit het principe dat wat de publiek omroep aan distributie besteedt niet kan uitgeven aan de productie van de inhoud. Tevens stelt de regering dat als de publieke omroep alle distributiekosten voor eigen rekening neemt en voor iedereen ‘gratis’ te ontvangen is, dat dan iedere Nederlander daar via belastinggelden toch aan meebetaalt, terwijl als ze verlegt worden aan de distributeurs mensen meebetalen via abonnementen. Vandaar – zo stelt de regering bij monde van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) en minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) – dat vrije onderhandeling tussen betrokken partijen het werk moeten doen. Daarbij – zo stelt de regering kan met marktconforme contracten met private derden de publieke omroep eigen inkomsten maximaliseren. Met de uitfasering en deze werkwijze bespaart de publieke landelijke omroepsector 11 miljoen euro op jaarbasis. En aldus zenden de publieke tv-zenders in de ether per 30 oktober alleen (digitaal) gecodeerd uit. En met deze ingezette lijn is het niet de verwachting dat de meer dan 650.000 satelliethuishoudens naast het Limburgse L1 ook andere regio-zenders op satelliet kunnen zien. Van de publieke zenders zijn – zo blijkt uit de regerings-informatie – vanaf dan alleen de internationale Nederlandstalige tv-zender BVN-TV en de regionale Limburgse omroep L1 (op satelliet) free to air beschikbaar zonder dat decodeerapparatuur benodigd is.

UPDATE (zaterdag)
RTV Oost wil op satelliet, naast DVB-T, Omrop Fryslan roert zich ook in de discussie

De regionale omroep voor de provincie Overijssel, RTV Oost heeft bij monde van Marcel Oude Wesselink (adjunct-directeur/hoofdredacteur) verklaard op eigen zender dat deze inzet op satellietuitzending bij de uitfasering van de analoge etherfrequenties. De Overijsselse regionale omroep zendt thans met haar tv-zender TV Oost uit via de ether met twee analoge zenders vanuit Hengelo en Zwolle. De minister van Economische Zaken kondigde aan deze uitzendlicenties per 30 oktober in te trekken. TV Oost zal door KPN moeten worden geaccomodeerd op de door KPN/Digitenne te coderen multiplex van de publieke landelijke omroep (NOS).

Oude Wesselink verklaarde dat deze nog in gesprek is met KPN om ‘in ruil voor het vrijgeven van de analoge frequenties hulp te krijgen om op satelliet te komen. Thans is alleen L1 (die geen etherfrequenties voor haar tv-uitzendingen heeft, als enige Nederlandse regionale zender op satelliet (free to air) te vinden). Volgens de adjunct-directeur/hoofdredacteur kan als het ‘vervelend’ mocht worden, deze als gezamenlijke regionale omroepen naar de rechter stappen. Samen met de andere regionale publieke zenders die in ROOS zijn verenigd, is afgesproken gezamenlijk op te trekken. Oude Wesselink verwacht echter dat het er gunstig uitziet en zover niet komt. Een aantal regionale zenders waaronder RTV Oost en TV Gelderland bepleiten bij het vrijkomen van middelen bij afschakeling van analoge etheruitzendingen satellietuitzending, omdat daar al een bestaande massa bereikt wordt die veelal geen kabelabonnement heeft, terwijl voor DVB-T uitzendingen buiten de Randstad nog nul ontvangers uitstaan.

Pim Gaanderse, algemeen directeur van Omrop Fryslan liet op de eigen zender het volgende weten en uitte ernstige twijfels over de omschakeling:

“Ik ben bang weer zelfde verhaal wordt. De mogelijkheden die KPN/Digitenne heeft voorzover wij die hebben kunnen begrijpen zijn onvoldoende om de provincie Fryslan op een redelijke manier te bedekken. De buitenkanten van de provincie maar ook in de stedelijke gebieden als Herenveen en drachten, verwacht ik dat er heel slechte ontvangst zal zijn. We werken met alle regionale omroepen in een lobby naar het ministerie van Economische Zaken die deze verbindingen uitgeeft en we proberen duidelijk te maken wat nu dreigt te gebeuren echt niet kan. We hebben een goede etherverspreiding van de televisie die nu nog analoog is. We vinden het prima dat die digitaal wordt, maar dan moet de kwaliteit minstens gelijk zijn.”

Gaanderse is wel te spreken over de situatie bij consumenten:
“Dat is niet aan de orde als het goed is op die manier. Maar het punt is dat was met de radio ook zo. De overheid probeert ons vanaf te schepen met een simpele oplossing met als gevolg de lusiteraar in dit geval de kijker de dupe van wordt. Ik verwacht dat het niet doorgaat, ik heb begrepen dat de politiek zich d’r ook mee gaat bemoeien omdat men ook daar weet dat dit geen goede afdoende oplossing is.”

Afgelopen week heeft overigens het CDA Deurne (in de provincie Noord-Brabant) kenbaar gemaakt groot voorstander te zijn van een komst van Omroep Brabant TV op satelliet, maar de provincie Noord-Brabant is daar geen voorstander van bleek uit een artikel uit het Eindhovens Dagblad waarbij de provinciewoordvoerder kenbaar maakte dat digitale satelliet binnenkort ‘verouderd’ zou zijn, en deze uiterst merkwaardige stellingname beargementeerde door te melden dat KPN/Digitenne (digitale ether) in Noord-Brabant beschikbaar zal komen.

TV Oranje op satelliet; binnenkort ook erotiek?

TV Oranje is gisteren op de Astra1 bij Canal Digitaal Satelliet beschikbaar gekomen voor familiepakket-abonnees (12,95 euro per maand). De zender met vooral Nederlands produkt zal de komende maand 24 uur per dag op satelliet uitzenden. In juni (of wellicht juli) zal de zender van 06 tot 22 uur uitzenden.

Over de komst van TV Oranje heeft de satellietoperator de afgelopen maanden aangegeven dat de kans groot was dat deze zou toetreden. TV Oranje is overigens de enige muziektelevisiezender die in handen is van Nederlanders.

Dat TV Oranje niet ‘s nachts zal uitzenden is volgens Canal Digitaal Satelliet bewust om ook een andere zender een plek te kunnen geven in het satellietaanbod. Volgens een woordvoerder is het de bedoeling om naast de ‘harde’ erotische zender Private Spice nog een erotische zender een plek te geven. Welke zender dat is, is nog niet duidelijk, aangezien de satellietoperator hierover nog onderhandelingen voert. Mogelijk dat het om de softerotische zender Playboy TV gaat, of anders de eveneens softerotische zender Blue Hustler of de ‘harde’ erotische zender Hustler TV.

Canal Digitaal Satelliet begint met meerdere smartcards-oplossing….

Satellietplatform Canal Digitaal Satelliet begint voorzichtig met het aanbieden van een goedkopere oplossing voor het gebruik van meerdere smartcards voor betalende abonnees. Abonnees op ‘minimaal’ het basispakket (89,40 euro per jaar waarin een aantal thema-zenders zoals MTV, Nickelodeon/Talpa, Discovery Channel, Eurosport, e.d.) kunnen voor 12 euro per jaar het settopboxpakket met de commerciële zenders op hun tweede en eventueel derde smartcard verkrijgen. Dit zal voor eind mei aan alle satelliethuishoudens die meerdere CDS-smartcards in  bezit hebben waarvan één of meer nog een semigratis pakket hebben. In juni zullen alle satellietkijkers bij het hebben van een basispakket dit kunnen afnemen. Per 1 mei begint CDS met het uitfaseren van de ontvangst op RTL 4, RTL 5, SBS 6, RTL 7, Net 5, Veronica/Jetix en TMF voor de groep kijkers die één CDS-smartcard heeft. Deze houden – wat betreft gecodeerde kanalen – alleen beeld op de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3.en geluid op Radio 2, 3FM en 4.

Canal Digitaal Satelliet zal vooralsnog geen mogelijkheid bieden om andere betaalde abonnementen, zoals het basispakket, Sport1/Film1 en Familiepakket gereduceerd op meerdere smartcards zichtbaar te kunnen maken.

NOS en Roos willen alle beschikbare landelijke DAB

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) hebben in een brief aan minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken een officiele aanvraag gedaan om nagenoeg alle DAB-frequenties met (semi)nationaal bereik toegewezen te krijgen. Het gaat dan om de frequentieblokken 6B, 11C en 12B, zo blijkt uit de brief van de NOS-Raad van Bestuur van 20 april jl. die DutchMedia heeft bereikt. Thans beschikt de NOS al over blok 12C.

Zoals bekend heeft minister Brinkhorst in een overleg met de Tweede Kamer geconcludeerd de verdeling van commerciële DAB-vergunningen uit te stellen en de discussie aan te gaan over hoe radio te digitaliseren na de Regionale Radioconferentie 2006 (RRC 06) van de ITU die van 15 mei tot 16 juni te Geneve zal worden georganiseerd. Tijdens RRC06 zullen frequenties in o.a. Europa worden afgestemd ten behoeve van DAB en DVB-T gebruik. Bij de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer heerst twijfel bij het kiezen van de DAB-techniek als digitale ‘opvolger’ van de FM-techniek.

In de brief die de Raad van Bestuur van de NOS heeft uitgestuurd, wil de NOS niet alleen extra frequentieblokken, maar wil het nog meer frequentieblokken in Band III die in de RRC06 conferentie geclaimd zouden moeten worden ten behoeve van de NOS.

De Raad van Bestuur van de NOS schrijft nu dat in haar optiek de politieke opstelling van Nederland in de onderhandelingen, Nederland sterk benadeelt, waardoor te weinig DAB frequenties voor Nederland zouden overblijven. De NOS stelt nu voor om samen met ROOS een ‘voortrekkersrol’ in de DAB-markt in te vullen door extra frequenties te claimen die voor commerciele doeleinden bedoeld waren. De NOS-Raad van Bestuur schrijft in de brief: “Voor zover [..] bekend hebben deze kavels tot op heden geen toepassing gevonden en is hiervoor ook geen aanvraag ingediend. Wel liggen deze kavels al geruime tijd gereed voor toewijzing. Hoewel ongetwijfeld overbodig, herinneren wij u in dit verband aan enkele uitspraken van de bestuursrechter waarin is aangegevend dat het toewijzen van frequenties niet eindeloos op de lange baan kan worden geschoven.” Eventuele ‘restcapaciteit’ zou de NOS dan aan derden willen vergeven, nadat alle regionale omroepen geaccomodeerd zijn. De meeste commerciële radiostations hebben door de internationale ontwikkelingen in het DAB-dossier (lage afname, niet altijd een goede kwaliteit, verplichte samenwerking op één multiplex e.d.), de onzekerheid rondom de FM-licenties en andere oorzaken, geen of weinig interesse in DAB-frequenties. Overigens heeft het bedrijf dB Europe zich wel als enthousiaste potentiele multiplexbeheerder opgeworpen om de frequenties in te vullen. Thans voert dB Europe samen met de Universiteit Twente op het door de NOS geclaimde frequentieblok 12B tests uit.

In de brief stelt de NOS-Raad van Bestuur dat ze met het ministerie van OC&W overleg ‘op korte termijn contact’ zal opnemen over de ‘financiële aspecten’. Zoals bekend is een algehele bezuinigsoperatie bij de publieke landelijke omroep gaande.

Overigens dient vermeld te worden dat de NOS met haar DAB uitzendingen op het frequentieblok 12C nauwelijks een aan te merken publiek weet te bereiken door het te verwaarlozen aantal DAB-radio’s. De kwaliteit van de uitgezonden radiostations is bovendien soms onder de kwaltieit van FM te definieren, doordat te veel radiostations (negen) op een multiplex (frequentie) worden uitgezonden waardoor aan kwaliteit moet worden ingeboet.

Radio 1 tijdelijk op FM in WK Voetbalsteden

Radio 1 zal met een speciale versie telkens gedurende en rondom WK Voetbalwedstrijden in resp. de middag en avonduren uitzenden in een aantal Duitse steden waar het Nederlandse elftal zal spelen. De NOS wil daarmee voetbalsupporters die zich dan in Duitsland bevinden, bedienen. Daarmee is het vermoedelijk een van de eerste keren dat de publieke landelijke omroep uitzendingen voor buiten Nederland maakt die ook aldaar via de FM-ether te horen is. Dit recht is normaal gesproken voorbehouden aan Radio Nederland Wereldomroep, de Nederlandse internationale publieke omroep.

Inmiddels heeft de NOS al in het Oostduitse Leipzig een tijdelijk FM-licentie verkregen, waarmee rondom het stadion en de stad naar de speciale Radio 1-uitzendingen geluisterd kan worden. In Leipzig zal de zender op 11 en 24/25 juni tussen resp. 13 en 19 uur en 19 en 01 uur uitzenden.

De NOS heeft bij alle betrokken mediatoezichthouders aanvragen gedaan en wacht op de uitkomst daartoe om uit te mogen zenden in Nuremberg, München, Frankfürt am Main, Dortmund, Gelsenkirchen, Stüttgart en Berlijn. Mocht Nederland tussentijds worden uitgeschakeld, dan zullen de speciale Radio 1-uitzendingen komen te vervallen in die plaatsen waar Nederland bij winst zou hebben gespeeld.

Volgens de NOS is gebleken dat relatief veel (‘duizenden’) Nederlanders aldaar aanwezig zullen zijn, waarmee de landelijke omroep ze een hart onder de riem wil steken. De komende weken zal duidelijk worden of ook naast Leipzig de uitzendingen mogelijk zullen worden.

Macht Mediaset onbreekbaar!(..en de EU/Nederland?)

De macht van het Italiaanse Mediaset lijkt onbreekbaar. Nu al is in de (krappe) centrumlinkse meerderheid onenigheid ontstaan over hoe met Mediaset moet worden omgegaan. Zoals bekend heeft Mediaset bijna 60 % van de Italiaanse reclamemarkt in handen, zo’n 42 % marktaandeel alsmede inmiddels 50 % van de (digitale) etherfrequenties in Italië. Het bedrijf waarvan Fininvest de grootste aandeelhouder is (het bedrijf van de (nu nog) Italiaanse premier Silvio Berlusconi) beheerst nagenoeg de gehele commerciële Italiaanse televisiemarkt.

Fausto Bertinotti, de politiek leider van Rifondazione Comunista (heroprichtende communisten) die onderdeel is van de ‘Unione’ coalitie van Romano Prodi, zei afgelopen weekend in een Rai Tre-programma dat het absoluut noodzakelijk is dat Mediaset moet vermageren, zowel in het aantal netten alsmede in de reclame-omzet. Volgens Bertinotti betekent dit niet dat de Rai geprivatiseerd moet worden, waarten Rifondazione Comunista absoluut tegenstander is.

Harde woorden volgden daarop van met name Italiaans centrumrechts. De zichzelf liberaal noemende partij Forza Italia van Silvio Berlusconi verklaarde middels Sandro Bondi dat de verklaringen en de stilte van Romano Prodi helaas de avontuurlijke lijn verklaart voor wie geen meerderheid vertegenwoordigd in Italië, waarbij niet gesproken wordt met de andere helft van Italie die evnmin gerespecteerd wordt. En aldus – zo verklaarde Bondi – is het doel het tegenovergestelde door politieke tegenstanders aan te vallen met de machtsmiddelen van de regering, die zelfs zover gaan dat deze de scheiding in Italië wil vergroten. een andere Forza Italia man (Gianfranco Micciche) verklaarde dat Bertinotti persoonlijke en politieke haat tegenover Silvio Berlusconi tegen de belangen van het land inzet. Berlusconi zelf verklaarde overigens in de verkiezingscampagne Bertinotti als politicus consistent te vinden en daarvoor te waarderen, maar geenszins te haten.

Margherita-man Enzo Carra verklaarde dat de ‘positie van Bertinotti verschillend is dan de andere hervormende krachten waaronder de sociaaldemocratische DS en Margherita. Carra gelooft niet dat proletarische onteigeningen aan de horizon verschijnen om schade aan iemand of iets toe te brengen. Ook de (die hard) communisten, Comunisti Italiani verklaarde bij monde van Marco Rizzo dat het ‘absurd’ is om te denken of te wensen dat een vermagering van Mediaset niet het risico loopt om te worden afgewenteld op de medewerkers van Mediaset. Alfonso Pecoraro Scanio, politiek leider van de Verdi (Italiaanse Groenen) verklaarde dat Bertinotti ‘zeker verkeerd begrepen is.’ De Verdi, DS, Margherita, Comunisti Italiani en Rifondazione Comunista maken allen deel uit van Unione.

Bron verklaringen: centomovimenti/Italiaanse media

COMMENTAAR DUTCHMEDIA

Met binnenkort centrumlinks opnieuw in de Italiaanse regering blijkt dat centrumlinks zich NIETS aantrekt van wat zich de afgelopen vijf jaar in Italië heeft ontrokken. Centrumlinks is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van en het laten bestaan van de onnavolgbare monopolitische macht in het Italiaanse televisielandschap die Mediaset heeft. Dat de centrumrechtse regering met Forza Italia van Silvio Berlusconi, de postfascisten van Alleanza Nazionale, de conservatief katholieke partij UDC en de extreemrechtse/separatistische partij Lega Nord voor de verdere monopolisering van Mediaset in combinatie met de publieke omroep Rai stonden, was meer dan duidelijk. Nu een nieuwe Italiaanse regering aantreedt, blijkt bij voorbaat een onbegrijpelijke houding van de Italiaanse politiek. Geen volwassen EU-land kent dergelijke media-verhoudingen, op Luxemburg na (waarvan het land in bevolkingsaantal te klein is en geen interne Letzeburgse generalistische kanalen bestaan).

Na de oproepen van de OSCE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), IFJ (International Federation of Journalists), het EU-Parlement met haar aanvaarde resoluties en andere relevante instanties waaronder de internationale publieke opinie, is het tijd dat een hernieuwde oproep uit de Europese Unie wederklinkt naar de Italiaanse regering. Waarom roept bijvoorbeeld de Nederlandse regering – die democratie hoog in het vaandel zegt te hebben staan, niet hiertoe op? Hoe kan je met hetzelfde fatsoen voor landen als Bulgarije, Roemenië en Kroatië eisen stellen die je – ook als Nederland – voor Italië niet vindt gelden?

Immers – in navolging van de bankmarkt – behoren de monopolies in de mediamarkt op te worden geheven in Italië! Waarom treedt de (Nederlandse) Eurocomissaris Kroes (VVD) van mededinging niet op tegen de monopolistische mediasituatie in Italië? Waarom blijft het CDA samen met Forza Italia één fractie vormen in het Europees parlement terwijl overduidelijk is dat Forza Italia – de partij van Silvio Berlusconi – democratie niet zo nauw neemt? Vragen waarop ondergetekende van niemand een echt kan verkrijgen, anders dat dat wellicht de kop in het zand gedachte en handel met Italië stukken belangrijker wordt gevonden dan deze kwesties aan de kaak te stellen….!

David de Jong
mede-organisator debatavond Infowarroom Berlusconi/De Balie (9 april)
mede-auteur: Berlusconia: l’Ultimo Atto
Mediajournalist DutchMedia

Talpa’s RadioDigitaal geopend

Talpa Radio heeeft afgelopen avond de start van acht internetradiostations ingeluid. De radiostations zijn onderdeel van een digitalisering-gedachte van de radiobedrijven van John de Mol. Bij de start verklaarde Talpa Media-directeur Ronald Goes dat DAB niet interessant is voor de commerciële partijen, maar gaf minister-president Balkenende nog wel (de oude gedachte) mee nog na te denken over kansen om de licentieperiode voor Radio 538 te verlengen in ruil voor investeringen in DAB-technieken. Volgens Goes kan de overheid niet verwachten dat commerciële radiostations tien jaar gaat investeren in een techniek die geen winst oplevert.

Met de acht radiostations wil Talpa Radio inspelen op de onlinebeluistering. Eerder startte het bedrijf al het internetradiostations Juize FM dat uitgroeide tot een kabel/internet/satellietzender. De opzet van het platform RadioDigitaal is zo ingericht opdat alle stations via een portal worden uitgezonden. Standaard wordt 64 kbit/s Microsoft Windows Media Player-uitzendkwaliteit aangeboden. Middels registratie kunnen luisteraars (kosteloos) een iets hogere kwaliteit verkrijgen: 128 kbit/s en stemmen op playlists. De bedoeling van de site is dat elke luisteraar via de site de radiostations beluistert via een door TalpaRadio ontworpen omgeving. Daarbij wil het station ook visuele reclame op de site verkopen.

Technisch gezien draait het concept alleen op PC’s met Microsoft Internet Explorer of FireFox waarbij in ieder geval ActiveX plugin en Microsoft Windows Media Player geinstalleerd dient te zijn. Andere browsers en los via een audiospeler de radiostations beluisteren is in principe niet mogelijk. Om dit zo moeilijk mogelijk te maken, zal de radiozender daartoe regelmatig (waarschijnlijk dagelijks) de stream URLs wijzigen.

Oude namen herleven…

De radiostations zijn deels geënt op oude concepten en namen die in de boedel van Radio 10 Gold zaten. Zo is Love Radio aan een nieuw leven begonnen op internet met liefdesliedjes in de vorm van soft pop en romantische muziek. De radiozender stopte op 1 januari 2002 (toen nog onder hoede van Wegener) haar uitzendingen na negen jaar, maar keert na meer dan 4 jaar terug als internetradiozender. Op 9 juni 1999 stopte JFK.FM – toen eveneens van Wegener – na circa 17 maanden met haar uitzendingen als Jazzy/Funky/Kool radiostation in de FM-ether. Bijna zeven jaar later begint de internetopvolger JFK onder de hoede van Talpa Radio aan een nieuw internetbestaan. Inmiddels heeft Arrow Jazz FM overigens ook een jazzachtig, funky/kool-format geintroduceerd. Power FM bestond zo’n twee jaar van 1991 tot 1993 op de kabel. Het krijgt na 13 jaar een nieuw leven als non stop classicrock-internetzender. Kortom rock uit de jaren ’70, ’80 en ’90, oftewel internetconcurrentie voor de AM- en kabel/internet-zender Arrow Classic Rock.

Nieuw is de Nonstop40. Oftewel de Nederlandse Top 40 non stop.in carousselvorm. Ook 24/7 Dance is een nieuwe radionaam en is geënt op het programma Van Diepen’s Dance Department met non stop dancemuziek (van vandaag en morgen) alsmede underground classics. Daarmee gaat 24/7 Dance de concurrentie aan met andere danceradiostations als Fresh FM, XFM, Deep FM, Studio80 en het komende week te starten Zapperz FM. Flashback Radio moet de jaren ’80 terugbrengen, terwijl Hits4Kids vooral kinderen wil aanspreken (concurrent voor Kinderradio en Radio Bembem).

Op termijn wil Talpa Radio meer thema’s in radiostations om te zetten. Het radiobedrijf realiseert zich dat het digitale radioplatform een langer termijninvestering is, maar stelde tegelijkertijd dat deze niet al te hoog is, gezien het nonstopkarakter van de radiozenders. Het ANP RadioNieuws is overigens wel op de zenders te horen zijn.

In de marge van de presentatie….

Bij de presentatie van de radiozenders haalde Talpa Media directeur Ronald Goes de oneerlijke concurrentiele situatie aan die bestaat met het Groothertogdom Luxemburg waarvandaan RTL 4, RTL 5 en RTL 7 uitzenden met een ruimer reclameregime. Goes deed dat op de dag dat de Luxemburgse Groothertog een staatsbezoek aan Nederland aflegt en de algemeen directeur van de drie Nederlandstalige Luxemburgse zenders bij het staatsbanket aanwezig mocht zijn. Procedures die Nederland tot nog toe heeft gevoerd tegen Luxemburg zijn daarbij niet vruchtbaar gebleken, alhoewel Nederland de kwestie nooit heeft durven aanvoeren bij het Europese hof van Justitie. Goes wees ook op het in zijn optiek gebrek aan taakomschrijving bij de publieke omroep. Volgens de Talpa Media-directeur blokkeert de publieke omroepsector in Nederland door haar enterpreneurschap in sommige gevallen commerciële innovatieve markten door zekerheid van overheidsfinanciering. John de Mol, eigenaar van de Talpa-bedrijven, wees de minister-president er op dat het gaaat om investeren in content bij een digitale snelweg waar de regering van heeft gemeld dat deze koploper wil zijn in Europa. Ook wees De Mol op politici die zonder de inhoud van programma’s afdoende te kennen klaarstaan oordelen te geven. Daarmee doelt de media-ondernemer op de kritiek op de ‘Gouden Kooi’, waarbij naar de beleving van De Mol ‘ouderen kritiek hebben’ op zaken waar jongeren naar kijken, iets dat in de recente geschiedenis niets nieuws is. Minister-president Balkenende zei ‘goed geluisterd’ te hebben, maar sprak met enige humor uit best drie kwartier over de omroep en de geschiedenis te kunnen spreken, maar dat dat niet de bedoeling was omdat het bier ook stond te wachten, waarmee de CDA-partijleider de gevoelige thema’s ontweek. John de Mol zei na afloop dat ondanks alle speculaties een aankoop van SBS 6, Net 5 en Veronica – net zoals een mogelijke aankoop van RTL 4, RTL 5 en RTL 7 of de publieke omroep, niet aan de orde is…


John de Mol en Ronald Goes kort na de presentatie

Zapperz: nieuw jongeren multimedia-initiatief

Onder de naam Zapperz start Michel de Winter een nieuw multimediaplatform voor jongeren. Met een nieuw bedrijf is Michel de Winter (oud-directeur van Slam! FM) de afgelopen maanden bezig geweest met het opzetten van een tv-zender, radiokanaal en webportal, gericht op 15 tot 25 jarigen.

Onderwerpen als (dance)muziek, beroemdheden, gadgets, films, games, (extreme) sport, mode en lifestyle zullen leidend zijn op het platform. Een nieuwe tv-zender (Zapperz TV) zal als hoofdmoot van het platform vooral korte programma’s uitzenden met items in de diverse onderwerpen die jongeren bezighouden. Gedacht worden aan 10 tot 15 minuten per programma. Ook zullen talkshows en live evenementen worden uitgezonden. Naast een reguliere uitzendingen, zullen de programma’s daarbij ook (kosteloos) op aanvraag worden aangeboden. De meeste producties zullen worden ingekocht bij vooral Engelstalige producenten. Nederlandse producties zullen zoveel mogelijk zelf worden geproduceerd. Zapperz TV zal bijvoorbeeld het evenement Sensation White en Sensation Black live uitzenden. Daarbij zal de zender het evenement vanuit verschillende hoeken filmen, waarbij de kijker zelf kan kiezen als thuisregissuer welk standpunt deze wil bekijken. Ook zal het platform programma’s op aanvraag gaan aanbieden.

Naast het tv-station zal ook een internetradiostation worden gelanceerd onder de naam Zapperz FM. Dit radiostation zal vooral dance en urban gaan uitzenden. Volgens Michel de Winter gemodelleerd naar hoe Slam! FM tot december draaide toen het nog volledig eigendom was van ID&T. De internetradiozender zal deels met DJ’s draaien.

Verder zal Zapperz ook bestaan uit virtuele omgevingen waar gebruikers met ‘DNA’s’ en een opgesteld profiel elkaar kunnen treffen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden tickets voor evenementen, reizen en meer te kunnen boeken.

Tevens zal Zapperz muziek tegen betaling ter download beschikbaar stellen en zullen ook games en films (tegen betaling) beschikbaar worden gesteld. Daarbij is de doelgroep telkens dezelfde jonge groep mensen, waarbij films in de thematiek actie, comedy, drama, horror, thriller, animatie, documentaires e.d. beschikbaar komen. Daarbij zullen ook (gratis) trailers getoond worden. Voor de betaalde diensten kan betaling via SMS,creditcards, Bill en/of andere gebruikelijke electornische betaalsystemen plaats vinden.

De bedoeling is dat het platform op 2 mei officieel ‘online’ zal gaan. Het (Gratis) televisiegedeelte moet de kern worden van het platform. Met IPTV- en kabeldistributeurs is Zapperz in gesprek om de zender via digitale platforms in pluspakketten aan te kunnen bieden. Als het platform goed draait, is het rond de zomer de bedoeling deze externe distributie te realiseren. In totaal is 1,5 miljoen euro in Zapperz geinvesteerd. Bij het nieuwe bedrijf Zapperz, dat in Amsterdam gevestigd is, werken zes mensen waaronder voor reclameverkoop Marjorie Verlaan (die tot december kabeldistributie en reclameverkoop voor Slam! FM deed) en Marvin Grell (webontwikkelaar, eveneens van Slam! FM afkomstig).

Sky Radio Ltd wordt Sienna Holding BV

De nieuwe eigenaren van Sky Radio, Radio Veronica en Classic fM zijn bezig met het overhevelen van de activiteiten naar Sienna Holding BV. Deze BV zal de nieuwe ‘groeps’ BV worden van de Sky Radio Groep die deze merknaam blijft dragen. Daarmee wordt het radiobedrijf op termijn volledig in Nederland gevestigd. Tot nu waren de radiostations onderdeel van het in Londen gevestigde Sky Radio Ltd. Op 13 april jl. was de verkoop door News Corp. een feit die zoals eerder aangekondigd 190 miljoen euro omvatte.

In de nieuwe constructie bezit de Telegraaf Media Groep NV 28,33 % van Sienna Holding BV. ING Corporate Investments Participaties BV (dochter van ING Groep NV) heeft eveneens 28,33 %. 10 % is in handen van Vereniging Veronica, die daarmee haar belang in de radiogroep heeft uitgebreid. Nog eens 28,33 % is door ING Corporate Investments Participaties BV ondergebracht bij een trustkantoor.

Het ‘management’ van de radiogroep heeft 5 % van de aandelen verkregen. Eerder hadden Ab Trik en Ton Lathouwers 3,5 % van het bedrijf in handen. Een derde lid van de directie – vermoedelijk Carlo de Boer – heeft 1,5 % van de aandelen verkregen. Eerder sprak Ab Trik uit dat deze zijn kleine belang in het bedrijf bij de verkoop door News Corp. mee zou verkopen. Dit blijkt anders te zijn uitgepakt. Omwille van betrokkenheid bij het bedrijf heeft het management volgens de nieuwe eigenaren aandelen verkregen in de nieuwe holding. Geen van de directieleden wilde ingaan op verdere vragen naar aanleiding van de overname, hun eigen posities en verdere details. Zo is onduidelijk of en hoelang Sienna Holding BV het naamrechtgebruik van de naam ‘Sky’ met News Corp. is overeengekomen. Uit het Beneluxmerkenregister blijkt immers dat de merknaam ‘Sky Radio’ niet in handen is van Sky Radio Ltd of Sienna Holding BV, maar in handen is van News International PLC (News Corp).

Telegraaf Media Groep NV heeft overigens een economisch belang van 49 % in het radiobedrijf; dit komt door een financieringsconstructie waarbij Telegraaf Media Groep NV een lening heeft afgesloten op naam van Sky Radio Ltd door ING Corporate Investments Participaties BV. Zoals aangekondigd: indien de mediawet het toestaat dat Telegraaf Media Groep NV een groter aandeel in de radiogroep kan hebben, zal Telegraaf Media Groep NV het ING- en trustkantoor-aandeel overnemen, opdat het daarmee een meerderheid in de radiozenders verkrijgt.