RTL Nederland Holding: 16,5 % omzetdaling en nog grotere resultaatdalingen voor RTL 4/5/7/8 en Radio 538

RTL Nederland Holding heeft over het eerste half jaar te maken gehad met een relatief vrij grote omzetdaling en een forse resultaatdaling. Dit blijkt uit vanmorgen door RTL Group SA bekend gemaakte halfjaarcijfers. Geheel RTL Nederland Holding behaalde over het afgelopen half jaar een omzet van 177 miljoen; 16.5 % lager dan in de eerste helft van 2008. Het resultaat voor rente, belasting en amortisatie (EBITA) van RTL Nederland Holding bedroeg over het eerste half jaar 16 miljoen euro (was 34 miljoen in 2008); het EBIT resultaat (dus na amortisatie) bedroeg 15 miljoen (was 33 miljoen in 2008)

RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8

RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 alsmede aanverwante activiteiten, oftewel de televisietak van de Nederlandse dochter van RTL Group boekte een omzet van 151 miljoen euro; dat is 16,6 % minder dan over dezelfde periode in 2008. Het resultaat voor rente, belasting en amortisatie (EBITA) daalde bij televisie met maar liefst 61,9 % (met 13 miljoen euro) naar 8 miljoen euro. Volgens RTL Group SA heeft RTL Nederland 17 miljoen euro van haar operationele kosten bezuinigd (11 %), dankzij onder andere de outsourcing van technische faciliteiten en lagere personeelskosten. Ook is bezuinigd op programmakosten. RTL Nederland doet het met haar televisiezenders slechter dan de gemiddelde cijfers uit de netto televisiereclamemarkt: SPOT rapporteerde 11,7 % daling in de markt. RTL Nederland zal overigens de komende maanden twee HD-zenders introduceren via de kabel (RTL 7 HD en RTL 8 HD) alsmede per 2 oktober een nieuwe digitale vrouwenzender lanceren (RTL Lounge) die bestaande produkties zal (her)uitzenden ten behoeve van digitale pluspakketten. Ook zal RTL Nederland RTL Gemist voor digitale klanten van UPC vanaf oktober gaan aanbieden. RTL Group SA, cq. haar rechtsvoorgangers, is op 2 oktober aankomende precies 20 jaar actief in Nederland met televisie. RTL Véronique (sinds 1990 RTL 4) startte toen haar uitzendingen, toen en nu actief met Luxemburgse uitzendlicenties.

Radio 538

Bij Radio 538 daalde de omzet met 5 miljoen euro (oftewel 16,1 %) naar 26 miljoen euro. Het resultaat voor rente, belasting en amortisatie (EBITA) daalde eveneens met 5 miljoen euro, maar dat betekende een percentuele daling van 38,5 % naar 8 miljoen euro. Radio 538 bepaalde in het afgelopen half jaar de helft van het totale EBITA-resultaat van RTL Nederland Holding. Bij Radio 538 hebben geen bezuinigingen plaats gevonden in het eerste half jaar. Radio 538 doet het overigens slechter dan de gemiddelde netto omzetcijfers in de radiomarkt. RAB, het radioadviesbureau meldde een daling van gemiddeld 15 % over het eerste half jaar. Concurrent Telegraaf Media Groep NV daalde met haar dochter Sky Radio Group (Sienna Holding BV) met 15,15 %

RTL Nederland haalt 39,9 % uit de nettoreclame televisiemarkt; dat was in de eerste helft van 2008 nog 38,6 %.
SBS Broadcasting BV zou volgens RTL-cijfers nu 31,5 % uit de markt hebben gehaald in het eerste half jaar (was 29,5 % in 2008 over dezelfde periode) en de publieke zenders zouden met de Stichting Ether Reclame 23,3 % uit de markt halen, behoorlijk minder, nl. 3,5 % minder dan over dezelfde periode in 2008.

Geheel RTL Group SA boekte over het eerste half jaar een omzetdaling van 9,6 %, oftewel 2,588 miljard euro met een EBIT-winst van 84 miljoen euro (was 490 miljoen in het eerste half jaar van 2008), maar maakte door o.a. te betalen belastingen een netto verlies van 102 miljoen euro (was 350 miljoen euro netto winst over dezelfde periode in 2008). Opvallend is dat de Belgisch-Franstalige televisie-activiteiten (RTL-TVI, Club RTL en Plug RTL) ondanks een dalende Belgische reclamemarkt het zeer goed deden met stabiele omzetten en stijgende EBITA-cijfers. RTL Group SA verwacht voor de tweede periode van 2009 geen significante verschillen in de reclamemarkt en gaat door met kostenbesparingen.

Ziggo lekt welbewust tariefsinformatie wederverkoop naar o.a. Financieele Dagblad; woedende en teleurstellende reacties

Ziggo heeft welbewust tariefinformatie over de tarieven van de toekomstige wederverkoop gelekt naar onder andere het Financieele Dagblad. Dit heeft John Burger namens Ziggo bevestigd. “We denken dat het soms toch noodzakelijk is om deze transparantie te geven. We hebben in het hele proces een keurige functionele lijn gevolgd. Sommigen van de nieuwkomers beginnen gelijk te blaten zonder enige vorm van geinformeerd te zijn,” aldus de directeur communicatie van Ziggo.

Het wederverkooptarief dat Ziggo voorstelt is 11,05 euro per maand ex btw; 13,15 euro inclusief btw. Het tarief voor bestaande Ziggo-klanten is 16,25 euro per maand. Ziggo heeft in haar berekening 1,29 euro per maand als contentkosten opgenomen; 61 eurocent aan transmissiekosten voor de digitale kanalen en 71 eurocent aan retailkosten (klantenservice, marketing e.d.). Hoe het 11,05 euro-tarief verder is opgesteld wil de kabelaar niet prijsgeven. Volgens Ziggo is dat ook niet gevraagd door toezichthouder OPTA.

UPC heeft inmiddels ook een tarief bekend gemaakt; dit is (ex btw) ‘rond de 12 euro’ aldus een zegsvrouwe. Zowel UPC als Ziggo stellen dat het bedrag door een externe accountant is gevalideerd.

Peter Jelgersma, die samen met Harry Kramer met YouCa op de kabel wil, zegt verbaasd te zijn. “Ik ben gister gebeld door journalisten die meer wisten dan ik. Kabelaars plegen hier maximaal verzet, en zijn bezig rookwolken op te werpen om van de discussie af te leiden. De marktpartijen hebben de informatie uit de krant moetn lezen. Ik neem toezichthouder OPTA niets kwalijk.” aldus Jelgersma.

Gunther Vogelpoel, managing director consumentenmarkt bij Tele2 zegt dat de acties “precies passen bij het handboek ‘hoe blijf ik zo lang mogelijk monopolist, die KPN niet meer gebruikt. Op een van de pagina’s staat ook een en ander over communicatietechnieken en taktieken. De Tele2-directeur vindt het niet chique, maar begrijpt wel waarom Ziggo op deze manier handelt omdat het denkt controle te houden in de trent van ‘kijk ons eens hoe goed we voldoen aan de OPTA-eisen’. Bovendien bewerkstelligt Ziggo volgens Tele2 dat door er zo mee te beginnen als Ziggo dat de discussie nu in de media wordt gevoerd.

Het tarief is gebaseerd op een ‘afpel’-constructie waarbij het bestaande tarief wordt genomen en vervolgens wordt afgepeld in plaats van kostengeorienteerd te kijken. OPTA zegt desgevraagd dat dit naar haar idee het beste werkt en innovatie zo nog bevorderd kan worden; dat is de achtergrond van het eerdere OPTA-besluit zo te werken. Jelgersma stelt dat OPTA ‘gekozen heeft voor wat maximaal in Brussel haalbaar is. OPTA is met een hand op de rug gebonden, ofschoon ze weten dat het nooit op een goede prijs uitkomt, maar het risico was anders te groot dat het in Brussel zou worden afgeschoten. Beter een verkeerd model dan geeen model, moet OPTA gedacht hebben. OPTA en regering hebben er daarna alles aan gedaan om deze zaak erdoor te krijgen.’

Over het tarief zelve stelt Jelgersma: “Ik weet precies hoe kabelnetten in elkaar zitten. Sinds 1968 ben ik met kabelnetten bezig. Ik weet precies hoe die is opgebouwd. Bij kostenorientatie kom je uit op tussen de 4 en 6 euro ex btw. Wij gaan er vanuit dat er een tarief moet komen op basis waarvan concurrentie mogelijk is. Bovendien geldt de kostprijs plus-berekening als realitycheck. Jelgersma wijst er op dat in de afgelopen 10 jaar het tarief voor de kabelklanten verviervoudigd is.

Gunther Vogelpoel zegt namens Tele2 het teleurstellend te vinden, maar niet helemaal onverwacht dat dit het tarief is .”Belangrijk is dat de doelstelling van OPTA en de belofte naar de consument dat er echte concurrentie komt op de kabel Daar heb je meerdere toetreders voor nodig. Met zo’n tarief met deze prijs gaat dat niet gebeuren,” aldus Vogelpoel. Tele2 vraagt zich af hoeveel partijen er overblijven als dit de businesscase zou zijn. “Wij kunnen analoge kabeltelevisie combineren met IPTV en andere produkten,’ aldus Vogelpoel die benadrukte dat dit tarief absoluut zijn voorkeur niet heeft. Tele2 heeft (net als andere partijen) bij de Raad van State aanhangig gemaakt dat er een kostengeorienteerde (plus) berekening komt van het analoge pakket. Tele2 wijst er op dat het weliswaar complexer is om te beoordelen, maar het biedt meer ruimte tot procedures en uiteindelijk meer concurrentie en voordeel voor de klant. “Retail minus – zoals nu gebeurt – gaat over minder compenenten en biedt meer kans om sneller uit te komen op een bedrag. Of het resultaat goed is, is dan de vraag.” Het beroep bij de Raad van State over de berekening van het tarief zal pas in maart 2010 dienen. Uiteindelijk beoordeelt Tele2 de gedane stappen van Ziggo en UPC als ‘stuiptrekkingen van een monopolist die nog een paar jaar kunnen duren. Het kabelnet is aangelegd door de belastingbetaler’, aldus Vogelpoel. Na verkoop aan private equity, profiteren deze er uiteindelijk van.

Ziggo stelt bij monde van John Burger hierop: “Je moet ook kijken hoeveel er geinvesteerd wordt in de kabelnetten. Er worden substantiele bedragen geinvesteerd. Bovendien kostte een ijsje toen ik klein was ook maar een kwartje.” Burger zegt niet te doelen op de gigantische overnamesommen en de miljardenschulden die Ziggo heeft uitstaan door de overnames van private equitypartijen. Die bedraagt immers (31 december jl.) in totaal 5,6 miljard euro met in 2008 een financieringslast van 604,8 miljoen euro. In het jaarverslag 2008 is opgenomen dat het bedrijf 249,3 miljoen euro zou hebben geinvesteerd. Dit zou omgeslagen over de abonnees 6,38 euro per maand bedragen. Uit de omschrijving blijkt echter dat het hier niet per se om nieuwe investeringen gaat, maar ook om regulier onderhoud, overhead, alsmede leningen. het percentage EBITDA (winst voor belasting, afwaardering e.d.) op de totale is bij Ziggo overigens hoog: 50,5 %. Ook bij UPC is die hoog, maar over UPC Nederland zijn geen losse EBITDA-deelcijfers bekend. John Burger zegt desgevraagd dat ook bij kostengeorienteerde berekeningen zijn bedrijf niet op een heel ander bedrag uitkomt.dan het genoemde ex-btw tarief van 11,05 euro uitkomt. Onderbouwingen daartoe kon Burger echter niet geven.

Volgens Jelgersma is het tijd om weer met politici te gaan praten. “Het is duidelijk dat kabelaars zich maximaal verzetten. Het is tijd dat de staatssecretaris met een statement de toezichthouder OPTA in de rug kan steunen. Kabelaars proberen verwarring te schoppen in de hoop dat met vertraing in Brussel er misschien een wisseling van de wacht is die hun gunstig uitpakt,” aldus Jelgersma.. De komende maanden wordt de Europese Commissie immers vervangen.

Toezichthouder OPTA zegt desgevraagd kritisch naar de voorstellen te kijken. Volgens woordvoerster Cynthia Heijne is de ervaring dat aan de hand van de telefonie-wederverkoopprocedures de tarieven ook nog naar beneden zijn gegaan.

Canal Digitaal: “roadmap” voor verbetering operator gebonden Philips-ontvangers 7121/8121

Satellietoperator Canal Digitaal heeft een roadmap bekend gemaakt om de operator gebonden Philips ontvangers DSR 7121 en 8121 gebruikersvriendelijker en volledig HDTV-compatible te maken. Dit blijkt uit aan dealers verzonden informatie. De genoemde ontvangers worden door Canal Digitaal primair aanbevolen en geleverd bij o.a. de zogeheten ‘FamilieHD’ en ‘EntertainmentHD’ aanbiedingen.

Concreet is het de verwachting dat nog deze maand, september en november (exacte data nog onbekend) updates zullen verschijnen voor deze ontvangers. Daarbij zal nog deze maand Dolby Digital 5.1 worden toegevoegd; in september zullen o.a. de EPG-functionaliteiten worden verbeterd, alsmede enkele functionele zaken worden toegevoegd. In november is het de bedoeling 1080i ondersteuning toe te voegen. Daarmee voldoen beide Philips-ontvangers aan de aangeduidde HDTV-vereisten. Bij de updates zal ook een aantal functionaliteiten voor opnames worden verbeterd (bij de 8121). Bij de updates worden ook enkele functionaliteiten toegevoegd om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten; Canal Digitaal en de leverancier van de ontvangers werken na november ook nog door daaraan.

De genoemde Philips-ontvangers zijn sinds voorjaar 2008 op de markt, en waren met name in de begintijd onderhevig aan veel kritiek omtrent de functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en stabiliteit. Met de updates wil Canal Digitaal tegemoet komen aan gebruikers en dealers die hierover klaagden. De reden dat Canal Digitaal niet eerder hier mee kon komen, heeft te maken met testen en ontwikkeltijd, alsmede de schaalgrootte van Nederland ten opzichte van andere grotere markten. De ontvanger zal overigens ook na de updates operatorgebonden blijven; de opname van kanalen in de kanalenlijst en de zendervolgorde is afhankelijk van de input vanuit Canal Digitaal, die overigens daar structureel (minimaal) maandelijks updates van uitzendt.

Radiomarkt: 17,6 % netto omzetdaling betekent vermoedelijk slechtste kwartaal sinds 1992

De Nederlandse radiomarkt heeft in het tweede kwartaal van dit jaar haar vermoedelijk slechtste kwartaal ooit meegemaakt sinds 1992, toen commerciële Nederlandse radio wettelijk mogelijk werd. Vergeleken met vorig jaar daalden de netto radiobestedingen met 17,6 % van 71,268 miljoen euro naar 58,707 miljoen euro. Over het gehele eerste half jaar daalden de netto radiobestedingen vergeleken met vorig jaar met 15 % van 124,93 miljoen euro in 2008 naar 106,2 miljoen dit jaar.

Deze cijfers heeft het Radio Advies Bureau (RAB, waar landelijke en commerciele publieke en commerciele radiostations bij zijn aangesloten) bekend gemaakt aan DutchMedia. Ondanks de tegenvallende cijfers voor het eerste half-jaar heeft behoudens het wegvallen van Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock in de FM-ether (sinds 11 maart jl.), geen enkel radiostations aangekondigd dat er consequenties zitten aan tegenvallende resultaten. Uit een snelle rondgang bij radiostations laten de meeste weten ‘geen cijfers’ bekend te willen maken, en/of het meestal ‘beter’ dan gemiddeld te doen. Alleen de Telegraaf Media Groep NV maakte bekend in het eerste half jaar 15,15 % omzetdaling te hebben geresulteerd voor Sky Radio Group. Volgende week maakt RTL Group SA de cijfers voor Radio 538 bekend.

Opvallend is dat de radiomarkt drastischer daalt dan de televisiereclamemarkt. De netto televisiebestedingen zijn volgens de Stichting  Promotie Televisiereclame (SPOT) in het tweede kwartaal gedaald met 13,1 % (tot in totaal 211 miljoen) vergeleken met vorig jaar; in het eerste kwartaal was dit 9,8 % (tot in totaal 154 miljoen) en over het eerste half jaar vergeleken met vorig jaar 11,7 % (tot in totaal 365 miljoen euro). Bij SPOT zijn de relevante televisiezenders in Nederland aangesloten.

Overigens hebben zowel SPOT als RAB dit jaar later dan gebruikelijk de netto bestedingscijfers bekend gemaakt.

Lijst gemeenten nieuwe frequenties FunX

DutchMedia heeft een lijst in handen verkregen van gemeenten waar staatssecretaris Heemskerk (PvdA) van Economische Zaken naar studeert om de publieke radiozender FunX extra etherdekking te vergeven. De PvdA-bewindsman gaf eerder in een brief aan de Tweede Kamer aan het ‘mobiele bereik van FunX via de FM’ te willen uitbreiden en er ‘wellicht mogelijkheden zijn’ het bereik tot ‘maximaal de dertig grotere steden’ uit te breiden ‘mits er geen sprake is van ongewenste storing op andere zenders’. Uiteindelijk blijkt het te gaan om 24 extra gemeenten waar mogelijk dekking voor FunX gevonden is. FunX zendt al uit in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op basis van licenties van de lokale publieke omroepen aldaar.

Uit het lijstje dat DutchMedia ter beschikking heeft gekregen blijkt dat de provincie Overijssel opvallend genoeg het meest voorkomt, terwijl een middelgrote stad als Eindhoven en de hele provincies Zeeland en Groningen ontbreken. De lijst komt niet overeen met het bestuurlijk bekende ‘G30’. Ook komt er een enkel gebied voor waar FunX al dekking heeft, zoals de gemeente Delft. Het is onduidelijk met welk vermogen en welke dekking frequenties in deze gemeenten kunnen worden ingezet, maar deze zullen waarschijnlijk niet altijd de volledige genoemde gemeentes dekken.

Overigens zij hierbij aangetekend dat CDA’er Joop Atsma met succes op 1 juli jl. een motie door een meerderheid van de Tweede Kamer heeft laten aanvaarden waarin gesteld wordt in relatie tot deze mogelijke nieuwe frequenties, er een onderzoek moet komen naar frequentiebehoeftes van lokale en regionale publieke omroepen, omdat het bereik daarvan onvoldoende zou zijn. Voor het einde van het jaar dient dat onderzoek er te komen en dient de regering deze frequenties niet aan FunX beschikbaar te stellen.

Willem Stegeman, algemeen directeur van FunX, zei desgevraagd de lijst niet te kennen en aldus ook niet daarop te kunnen reageren. Eerder wilde de woordvoerder van staatssecretaris Heemskerk niets zeggen over de details van de mogelijk nieuwe frequenties.

Concreet bestaat de lijst van gemeenten met mogelijk nieuwe frequenties die voor FunX bedoeld zijn uit:
Roermond (Limburg)
Venlo (Limburg)
Maastricht (Limburg)
Den Helder (Noord-Holland)
Haarlem (Noord-Holland)
Dordrecht (Zuid-Holland)
Leiden (Zuid-Holland)
Delft (Zuid-Holland)
Tilburg (Noord-Brabant)
Breda (Noord-Brabant)
Den Bosch (Noord-Brabant)
Enschede (Overijssel)
Deventer (Overijssel)
Almelo (Overijssel)
Zwolle (Overijssel)
Hengelo (Overijssel)
Nijmegen (Gelderland)
Ede (Gelderland)
Amersfoort (Utrecht)
Almere (Flevoland)
Leeuwarden (Fryslan)
Heerenveen (Fryslan)
Assen (Drenthe)
Hoogeveen (Drenthe)

Sky Radio Group: 15,15 % lagere omzet in eerste half jaar; 3,7 miljoen meer verlies

Sky Radio Group, het radiobedrijf waar Sky Radio, Radio Veronica, TMF HitRadio en Classic FM onderdeel van zijn, heeft in het eerste met een daling van 15,15 % het afgelopen half jaar een fors lagere omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Het verlies van het bedrijf is met ongeveer hetzelfde bedrag gedaald.

Sky Radio Group draaide in de eerste helft van dit jaar 20,496 miljoen euro aan omzet, tegen 24,156 miljoen euro in de eerste helft van 2008. Het resultaat voor rente, belasting, amortisatie en betaling voor betaling van FM-licentiegelden bedroeg dit eerste halfjaar 7,694 miljoen euro. In 2008 was dit nog 11,207 miljoen euro. Het resultaat na amortisatie bedroeg een verlies van 4,367 miljoen euro. Dit was in 2008 nog 638.000 euro.

Indien het resultaat voor rente, belasting, amortisatie na betaling van FM-licentiegelden wordt genomen, bedroeg dit in het eerste half jaar 2,092 miljoen euro; in 2008 was dit nog 5,605 miljoen euro. De cijfers blijken uit de halfjaarcijfers van de Telegraaf Media Groep NV, die 85 % van Sienna Holding BV (Sky Radio Group) in handen heeft. Bij Sky Radio Group zijn er 113 arbeidsplekken; dat was een jaar geleden een arbeidsplek minder.

De Telegraaf Media Groep NV spreekt zelf over een daling van de advertentie-inkomsten ‘in lijn met de markt’, en een ‘handhaving van de positie op de luistermarkt’ alsmede een vergroting voor Radio Veronica. Sky Radio Group zelve wilde desgevraagd niet reageren op de resultaten. Of de cijfers ‘in lijn’ zijn met de markt is thans niet te controleren omdat het Radio Advies Bureau (RAB) in tegenstelling tot andere jaren, dit jaar in deze periode opvallend genoeg nog geen cijfers heeft gepubliceerd.

Van de omzet van Sky Radio Group bestond in het eerste half jaar van dit jaar 18,4 uit radioreclame-inkomsten en een half miljoen uit internetreclame-inkomsten. In het eerste half jaar van 2008 was dit nog resp. 21,9 miljoen euro en 0,5 miljoen euro.

De Telegraaf Media Groep NV draaide in haar geheel een omzet van 301,5 miljoen euro over het eerste half jaar met een nettoresultaat van 1,99 miljoen euro. Dit was over dezelfde periode in 2008 339,9 miljoen euro met een netto verlies van van 175,96 miljoen euro. In 2008 werd dat laatste veroorzaakt door de deelname-afwaardering in ProSiebenSat.1 Media AG. Dit effect is in het halfjaarresultaat 2009 niet meer aan de orde. Het bedrijfsresultaat was overigens dit jaar wel negatief (-1,788 miljoen euro), terwijl dat nog in het eerste half jaar van 2008 nog met 6,875 miljoen euro positief was.

Satellietinstallateurs hekelen ‘egoistische beleid’ Canal Digitaal

1000 verenigde statellietinstallateurs hebben gister middels een persverklaring hun ongenoegen geuit over de gang van zaken van satellietoperator Canal Digitaal. Dit deden ze met het uitdelen van een virtuele ‘gele kaart’. Cor Jagtenberg (SMH Digitaal uit Doorn), Auke van Muiswinkel (Heijnen uit Heerle) en Rolf Edens (Arob uit Siegerswoude) stelden als zegsmannen namens de installateurs het ‘zat’ te zijn en noemen het beleid van Canal Digitaal ‘egoistisch’ en frustrerend.

De onenigheid gaat over wisseling van smartcards van Mediaguard2 naar Mediaguard3/Nagravision3. In de optiek van de installateurs hebben tienduizenden ontvangers daardoor geen beeld meer waaronder ook eerder ‘gecertificeerde’ operator afhankelijke satellietontvangers van Canal Digitaal. De installateurs voelen zich tekort gedaan door ‘extra onbetaald werk’, die ‘roodgloeiende’ telefoon oplevert met gemiddeld 10 minuten per gesprek, te meer omdat de helpdesk van Canal Digitaal ‘minimaal’ zou zijn. De installateurs constateren ‘spijtig’ dat veel consumenten het ‘beu’ zijn en overstappen naar Digitenne, met ‘minder televisiekanalen in veel slechtere kwaliteit als letterlijk en figuurlijk simpelere alternatief’. Satelliet heeft in de optiek van de installateurs veel meer te bieden.

Rolf Edens zegt desgevraagd dat heel veel op pure miscommunicatie is gebaseerd. “Mensen komen bij ons met het idee Canal Digitaal op te zeggen. Veelal lukt het wel deze mensen voor Canal Digitaal te behouden, maar sommigen zijn echt boos. Daar komt bij dat eerder in brieven de verzocht werd dat basispakketabonnees een tientje moesten betalen, waarover een nieuwe brief is verstuurd met nog meer onduidelijkheden. Als vervolgens de ontvanger in juli geen beeld meer geeft, wekt dat alleen maar ongenoegen bij klanten.”

Volgens Edens is er een te éénzijdig beleid. De Friese satellietondernemer hoopt dat Canal Digitaal eens goed gaat nadenken wat ze fout doen. Volgens Edens moet naar klanten toe veel duidelijker worden gecommuniceerd, maar de boodschap moet daarbij ook begrepen kunnen worden. De boodschap van het schijnbaar moeten betalen voor een voor klanten ongevraagde smartcard bij een betaald abonnement, hebben in eerdere instantie veel klanten niet kunnen begrijpen; bovendien stelde Canal Digitaal in de pers dat het om een ‘vrijwillige’ bijdrage ging, iets dat ze nooit naar klanten heeft geschreven.

Volgens Edens is de omwisselactie waarbij klanten bij inruil kosteloos een operator geboden ontvanger of een operator gebonden HDTV-ontvanger met korting kunnen verkrijgen, uit nood geboren. Edens hekelt ook de boodschap die daarbij gegeven is: “Het idee bestaat dat de Mercedes die uit onze garages komt goed is, al het andere deugt niet. Bovendien noemt Canal Digitaal in de eigen communicatie nergens de oplossing van de eigen Common Interface CAM modules.” Daarbij doelt de satellietondernemer ook op een oorspronkelijk door Canal Digitaal aan klanten opgenomen tekst waarin het expliciet melding maakt van ‘illegaliteit’ bij satellietontvangers die met emulatiesoftware werken. Volgens Edens heeft de klant daar niets aan en is het in veel gevallen onjuist. Onlangs heeft Canal Digitaal deze boodschap van haar site verwijderd.

Aangezien de problematiek ingewikkelder is dan deze in eerste instantie lijkt, gebeurt het volgens de satellietinstallateurs ook dat mensen met geavanceerdere apparatuur nieuwe problemen in huis halen met de operatorgebonden ‘aanbiedingen’ van Canal Digitaal, terwijl een software update en/of een CI Mediaguard CAM een directe oplossing biedt. Daarbij doelen de installateurs op het gebruik van externe harddisks als PVR, het gebruik van meerdere satellietposities, maar ook de wens om bijvoorbeeld 1080i te tonen bij HDTV of de vrijheid om zenders te kunnen instellen.

De onvrede van de satellietinstallateurs komt mede voort uit het beleid waarbij Canal Digitaal steeds meer zelf de verkoop en installatie van ontvangers ter hand neemt. Edens zegt daarmee geen problemen te hebben, maar wil wel serieus genomen worden, eerlijke communicatie en wil niet langer dat alle problemen op de dealers worden afgeschoven die daar praktisch nauwelijks omzet uit kunnen genereren, maar hoogstens klantbehoud.

Canal Digitaal reageert desgevraagd bij monde van commercieel directeur René Tensen op de gedane uitingen. “Wij vinden het heel vervelend dat mensen last hebben van de omwissel en werken samen met de dealers heel hard om de problemen op te lossen. Wij willen graag een goede relatie met de vakhandel, maar willen eerst met de woordvoerders van de installateurs in gesprek gaan hierover voordat we daarop verder willen reageren,” aldus Tensen. De commercieel directeur zegt zich wel in algemene zin niet te herkennen in de in zijn optiek éénzijdige kritiek op Canal Digitaal rondom de beelduitval. Canal Digitaal zegt in ieder geval hard aan het werk te zijn en erkent de onderliggende problematiek omtrent de omwisseling. Ten behoeve van de omwisselactie heeft Canal Digitaal overigens inmiddels het aanbod licht gewijzigd: de Thomson TS4H die werd aangeboden is doordat deze ‘op’ is, is vervangen door de Philips2221.

Eerste industriegroep-bijeenkomsten kabeltoegang OPTA afgerond: kabelaars blijven het oneens met nieuwkomers

De eerste reeks van industriegroep-bijeenkomst van de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) ten behoeve van de wederverkoop van analoge kabeltelevisie is afgerond. Uit een rondgang bij betrokken marktpartijen en toezichthouder OPTA blijkt  dat partijen het oneens zijn en blijven over het referentie-aanbod. OPTA zal hierover nu knopen moeten doorhakken.

De eerste reeks industriegroepbijeenkomsten ging over de details van dit ‘referentie-aanbod’ die kabelaars Ziggo en UPC moesten openbaren. Daarin staan details over hoe Ziggo en UPC hun diensten aan wederverkopers denken te kunnen aanbieden en af te handelen. Het tariefvoorstel is hier overigens nog niet bij opgenomen.  Hierover hebben Ziggo en UPC inmiddels voorstellen aan OPTA verstuurd, die in twee nieuwe industriegroepbijeenkomsten eind deze maand en eind september besproken zullen worden. UPC wilde desgevraagd die informatie niet prijsgeven; Ziggo heeft hierover nog niet gereageerd. Na de industriegroepbijeenkomsten verwacht OPTA gedurende de maand oktober een ontwerpimplementatiebesluit te nemen over de tarieven. Deze zal daarna eind dit jaar/begin volgend jaar rechtskracht kunnen krijgen. Pas dan kan gestart worden met het proces naar het voor klanten aanbieden van wederverkoop van (analoge) kabeldiensten.

De meningsverschillen over het referentie-aanbod ging volgens belanghebbende Peter Jelgersma (die samen met Harry Kramer YouCa heeft opgezet) over de ‘meeste punten’ die de beide grote kabelaars hebben aangegeven in hun idee van een referentie-aanbod. “Er is wel wat bereikt, maar het ademt nog de sfeer uit van afhouden,” aldus Jelgersma. Volgens de ondernemer gingen de discussies daarbij om uiteenlopende zaken van storingen tot het aanmelden van een nieuwe klant en informatievoorziening voor klanten. Jelgersma verwacht dat het niet haalbaar zal zijn om eind dit jaar al te kunnen starten met wederverkoopdiensten en denkt nu eerder aan de eerste helft van 2010; “het duurt langer, eerder waren we te optimistisch”, aldus Jelgersma.

Tele2-woordvoerder Remco Meerstra bevestigt dat er heel veel discussies zijn geweest en kijkt met belangstelling uit naar wat OPTA zal beslissen. “Er waren duidelijke verschillen van mening,” aldus Meerstra. Volgens welingelichte kringen zouden de onderlinge ‘nieuwe’ partijen met veelal verschillende opvattingen zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten waardoor kabelaars deze onderling uitspeelden. Kabelaars op hun beurt zouden bewust een strategie hanteren om op subtiele wijze te laten doen overkomen mee te werken, maar vooral in details een weinig coöperatieve instelling te tonen, wat bevestigt is in de reacties van YouCa en Tele2.

UPC zegt dat zolang de OPTA geen (ontwerp)besluiten heeft genomen, niet te willen reageren gedurende het proces. Ziggo heeft desgevraagd nog niet gereageerd op de kwestie.

OPTA-zegsvrouwe Cynthia Heijne zegt dat OPTA de informatie heeft verkregen die ze nodig heeft. “Er waren niet meer discussies dan we verwacht hadden. We hadden wel gerekend op weerstand, maar de partijen hebben in de discussies meegewerkt,” aldus een vrij diplomatieke Heijne die zich vooralsnog niet zegt uit te kunnen laten over de inhoud van de discussies. OPTA zal in de maand september komen met een ontwerp implementatiebesluit over het referentie-aanbod. Nadat deze ter visie zal worden gelegd (inclusief notificatie bij de Europese Commissie) zal voor eind dit jaar naar verwachting een definitief referentie-aanbod implementatiebesluit worden genomen. Samen met het eerder omschrevene tariefs implementatiebesluit vormt dat de startbasis voor wederverkopers van analoge kabeltelevisie.

Commissariaat voor de Media geeft ondanks mediawettelijke onmogelijkheid ontheffing voor reclame 3FM Serious Request 2009

Het Commissariaat voor de Media heeft de Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Publieke Omroep) ‘ontheffing’ verleend om reclame te mogen maken tijdens de jaarlijke liefdadigheidsactie ‘Serious Request’ van de derde publieke radiozender. De ontheffing is opvallend, aangezien het Commissariaat voor de Media in haar begin juni genomen besluit aan heeft gegeven dat het Commissariaat “op grond van de huidige wet geen ontheffing meer kan verlenen voor het tonen of vermelden van de namen van donerende bedrijven”. De toezichthouder op de mediawet gaat er echter van uit de Tweede en Eerste Kamer (de wetgevende instanties) het ‘niet bedoeld’ heeft om voor liefdadigheidsacties de ontheffingsmogelijkheid te laten vervallen in de mediawet. Ook stelt het Commissariaat voor de Media dat ‘binnen afzienbare termijn’ de wetgever deze ‘omissie’ zal herstellen.

Het Commissariaat gaat in haar ontheffing niet uit van de sinds 1 januari jl. geldende Mediawet maar hanteert ten behoeve van Serious Request de in de niet meer van toepassing zijnde Mediawet opgenomen mogelijkheden tot ontheffing.

Serious Request zal dit jaar in Groningen plaats vinden van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Het thema is daarbij het malariaprogramma van het Nederlandse Rode Kruis. 2009 is het eerste jaar dat Serious Request niet onder leiding van oud-zendermanager Florent Luyckx zal staan. Onder leiding van Luyckx startte Serious Request in 2004. De inmiddels tot algemeen directeur Y&R Not Just Film benoemde Luyckx wordt per 1 oktober opgevolgd door Wilbert Mutsaers die daarmee ook de verantwoordelijkheid van Serious Request voor 3FM verkrijgt.

Discovery Channel Vlaanderen vanaf oktober nieuwe afsplitsing van Discovery Channel Nederland

Vanaf oktober zal Discovery Channel in Vlaanderen een eigen versie krijgen voor de Vlaamse regio. Dit is een gevolg van een nieuwe distributie-overeenkomst die kabelexploitant Telenet met Discovery Networks Benelux heeft gesloten.  Discovery Networks Benelux heeft afgesproken met Telenet per 1 oktober via het analoge kabelpakket te worden verspreid en kan daarmee 1,5 miljoen nieuwe huishoudens in Vlaanderen en een deel van Brussel bereiken. Discovery Channel bereikte bij Telenet al 854.000 huishoudens via het digitale aanbod; de zender kent ook distributie via Belgacom TV (IPTV) en TV Vlaanderen (satelliet).

Als gevolg van de nieuwe distributiesituatie ziet Discovery Channel kansen om toe te werken naar een echt specifiek Vlaamse versie van de zender. Tot nu toe wordt de Nederlandse versie van Discovery Channel gedistribueerd.

Jochem de Jong, algemeen directeur van Discovery Networks Benelux zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat dit geen gevolgen zal hebben voor de Nederlandse versie van Discovery Channel. “We programmeren deze in feite voor het Nederlandse grondgebied en deze wordt daar thans ook gedistribueerd. Binnen het Discoverypanel doen wel enkele honderden Vlamingen mee, maar we programmeren niet specifiek voor Vlaanderen op dit moment,” aldus De Jong.

Volgens De Jong zal de nieuwe Discovery Channel Vlaanderen geleidelijk worden opgebouwd. “De eerste maanden tot een jaar zal in beginsel de programmering op hoofdpunten nog op die van Nederland lijken. Wel gaan we op onderdelen afwijken. We gaan werken met reclame die gericht zal zijn op Vlaanderen, Vlaamse sponsoren en Vlaamse voice-overs. In eerste instantie zullen we vanuit Amsterdam-Noord de operatie exploiteren. Voor de reclame-exploitatie gaan we werken met een Vlaamse externe partij. Op termijn is het denkbaar dat we een specifiek Vlaams kantoor krijgen. We zijn met TV Vlaanderen en Belgacom TV in gesprek over distributie van de Vlaamse versie. Voor TV Vlaanderen moeten we bezien hoe we dat kunnen regelen omdat aparte capaciteit benodigd is. We streven naar maximale distributie. Voor de programmering zullen we onderzoek gaan doen en een Vlaamse Discoverypanel opzetten. Het format van de zender (factuel entertainment voor mannen) blijft ook voor Vlaanderen staan. We zien wel concurrentie met de zender 2BE (van de Vlaamse Media Maatschappij) en in mindere mate met National Geographic Channel en andere zenders.”

Volgens de algemeen directeur probeert Discovery Networks in Nederland en Vlaanderen anticyclisch te investeren. In tegenstelling tot andere mediabedrijven, is Discovery nieuw personeel aan het aantrekken, ondanks de recessie. Discovery wil niet ingaan op het financieel-economische model, anders dan dat net als in Nederland de zender gefinancierd zal worden uit inkomsten van distributeurs en reclame.

Telenet is praktisch gezien de enige kabelaar van Vlaanderen en voor de meerderheid in handen van Liberty Global. Vlaanderen kent een hogere kabeltelevisie-afname dan in Nederland: circa 85,4 % van de huishoudens heeft in het Telenet-gebied een kabelaansluiting, daarbij heeft circa 36 % van de huishoudens toegang tot digitale kabeltelevisie. Discovery Networks Benelux heeft nieuwe distributie afgesproken binnen het analoge kabelpakket en bereikt daarmee 1,5 miljoen nieuwe huishoudens in Vlaanderen en een deel van Brussel. Discovery Channel bereikte bij Telenet al 854.000 huishoudens via het digitale aanbod.