Wereldomroep staakt Nederlandstalige radio-uitzendingen nog voor bezuinigingen en wetswijziging (update!)

Radio Nederland Wereldomroep staakt naar verwachting voor de zomer voortijdig alle eigen Nederlandstalige uitzendingen. Jan Hoek, algemeen directeur van RNW spreekt deze verwachting tegenover DutchMedia uit.

Eerder vandaag kondigde Peter Veenendaal, hoofd van de Nederlandse afdeling aan dat op 11 mei alle Nederlandstalige uitzendingen zouden stoppen. Hoek zegt nu dat alleen een afscheidsuitzending op 11 mei aan de orde is en het einde van de uitzendingen op een later moment.

Peter Veenendaal zei vanmorgen in het eigen RNW-programma Nieuwslijn dat de organisatie in de transitie niet kan doorgaan met de uitzendingen. Ondanks de sportzomer en vele evenementen stopt RNW voortijdig en ‘gaat het deze zomer niet meer lukken’, zo luidde het. “De luisteraar zal eraan moeten wennen dat het stil blijft”, aldus Veenendaal.

Jan Hoek stelt dat er een plan is om een en ander af te bouwen; dat plan moet nog door de OndernemingsRaad van RNW alsmede de RNW Raad van Toezicht worden behandeld. RNW is in overleg met het ministerie van OCW over dit plan inclusief het verwachte voortijdige einde van de Nederlandstalige uitzendingen. Tot 1 januari aankomende heeft RNW de wettelijke taak Nederlandstaligen buiten Nederland te informeren, het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland buiten Nederland en het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatie-achterstand. In de prestatie-overeenkomst die ook nog dit jaar van kracht is Nederlandstalige radio-uitzendingen opgenomen. Alleen de taak van onafhankelijke informatie blijft na 1 januari over voor RNW met een veel beperkter budget (14 miljoen euro), maar de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog beslissen over een wetswijziging hiertoe.

“We opereren binnen kader van de Mediawet en de prestatieovereenkomst gezien de situatie waar we in zitten,” aldus Jan Hoek. Hoek wil niet ingaan op de vraag hoe deze de afbouw van andere activiteiten (waaronder de website, Wereldkrant, Engels, Spaans en overige talen) verwacht. “Het is razend knap hoe het huidige personeel de uitzendingen nu blijft maken. Maar het houdt een keer op dat je de kwaliteit kan blijven bieden. De verwachting is dat er geen Nederlandse radio meer is in de zomer. Er komt een mooie marathonuitzending, die is gepland op 11 mei, die datum staat alleen daarvoor vast, maar ik verwacht niet dat het einde van de Nederlandstalige radio-uitzendingen daar maanden van afligt.”

Peter Veenendaal noemde vanmorgen in de RNW-uitzending Nieuwslijn het moeten continueren van de Nederlandstalige uitzendingen een ‘interpretatie’ van de Mediawet. Of RNW 1 via een aantal distributiekanalen daarna bijvoorbeeld Radio 1 zal uitzenden tot het einde van het jaar, is onduidelijk, of dat het compleet stil zal worden. Uit de door RNW ingediende begrotingen voor 2012 en de toekenning van 46,289 miljoen euro vanuit het ministerie van OCW in november/december jl is nergens aangegeven dat RNW haar Nederlandstalige activiteiten voortijdig zou be-eindigen. Wel stelde het kabinet ‘RNW ruimte te willen geven om zich te richten op het doen van reorganisatievoorstellen”. Dat daarbij het voortijdig be-eindigen van Nederlandse activiteiten zouden zitten, is door de minister van OCW niet gemeld. Het Commissariaat voor de Media en het ministerie van OCW hebben op vragen hierover nog niet gereageerd.

3 thoughts on “Wereldomroep staakt Nederlandstalige radio-uitzendingen nog voor bezuinigingen en wetswijziging (update!)”

  1. Het siert de schrijver dat hij zich zo opwindt over het staken van de Nederlandstalige activiteiten. Daar verschillen wij niet van mening. Wel over het gebruik van de term ‘voortijdig’ als het gaat om het staken van de Nederlandse radio-uitzendingen. Als je van ons houdt is elke datum voor 1 januari 2013 in feite voortijdig. Maar niet als je weet hoe ontzettend veel er de komende maanden van de mensen en de organisatie wordt gevraagd om trots en waardig afscheid te namen van publiek, collega’s en werk, en op 1 januari met een nieuwe club aan een nieuwe taak te beginnen.
    Peter Veenendaal, hoofd Nederlandse redactie.

  2. Wlleicht is het nodig het budget voor de ret van het jaar te besteden aan een afvloeiingsregeling? Van het geld voor 2013 kan die niet betaald worden.

  3. Ach, aan alle goede dingen komt een eind…
    De moderne media hebben de noodzaak tot de ‘goede oude stoomradio’ nu eenmaal verdrongen.
    Tel daarbij op dat in Nederland de bomen niet meer tot in de hemel groeien, dan lijkt het inkrimpen van een geldverslindende organisatie die slechts voor een minderheidsgroep Nederlanders interessant is niet zo’n vreemde keuze. Vervelend natuurlijk voor alle mensen die daardoor getroffen worden en hun baan kwijtraken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *