National Geographic Channel verdwenen via DVB-T

National Geographic Channel is per direct verdwenen bij Digitenne/KPN TV. Volgens het tv-station zender ‘kon geen overeenstemming worden bereikt over continuering van doorgifte van de documentairezender’. Digitenne stelde in een persverklaring ” op korte termijn bekend te kunnen maken op welke wijze de hierdoor ontstane ruimte zal worden ingevuld”. In 2005 verdween National Geographic Channel kortstondig bij Canal Digitaal Satelliet door onenigheid over contractuele voorwaarden, maar keerde terug nadat het kanaal overeenstemming met de satellietexploitant verkreeg.

Commissariaat met merkwaardige redenering

Commissariaat met merkwaardige berekening/redenering

COLUMN – Het Commissariaat voor de Media heeft middels een persverklaring op haar website een merkwaardige redenering aangehouden omtrent de mediawettelijke toestemming voor de overname van Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock Radio. Thans is het wettelijk op grond van artikel 71b van de mediawet verboden voor uitgevers met meer dan 25 % in de dagblad markt om meer dan één derde te bezitten van radio- en/of televisiezenders. Met name voor radiostations staat deze zogeheten ‘crossmediaregel’ politiek ter discussie, ook voor televisiebezit is er een dergelijke discussie gaande. Zolang de koningin de wetswijziging hiertoe niet heeft getekend nadat het voltallige parlement daartoe een wijzigingsbesluit heeft genomen, geldt de huidige wetgeving die is ingesteld om te voorkomen dat media te veel gemonopoliseerd kan worden. De regering heeft overigens meermaals aangekondigd deze regelgeving af te willen verruimen, maar daar geen uitvoering aan gegeven.

Het merkwaardige is dat het Commissariaat voor de Media in haar toetsing stelt dat ‘na onderzoek is gebleken dat PCM Uitgevers BV en AD NieuwsMedia BV niet in één groep met elkaar zijn verbonden’ en dat “PCM Uitgevers BV geen daadwerkelijke zeggenschap heeft over AD NieuwsMedia BV.’ Aldus is de overname van de twee radiostations toegestaan. Volgens het Commissariaat voor de Media zou de overname wel verboden zijn als AD NieuwsMedia BV wel tot PCM zou worden gerekend. Hier wringt de schoen. PCM Uitgevers BV heeft een economisch belang van 63 % in AD NieuwsMedia BV, maar de zeggenschap is verdeeld over 50 % bij PCM Uitgevers BV en 50 % bij Koninklijke Wegener NV. Je zou kunnen beweren dat een zeggenschap van 50 % en 63 % economisch belang wel degelijk ‘daadwerkelijke’ zeggenschap over het bedrijf met zich meebrengt.

Als het Commissariaat voor de Media op deze basis mededinging beoordeelt, zijn nog spannende tijden te verwachten, aangezien hier een precedent is geschapen om ondanks wettelijke tegenstrijdigheden deze op een wel heel aparte wijze naar mediabezit kijkt en met deze beslissing in feite een loopje neemt met het parlement, wetgever van de Nederlandse mediawet. PCM Uitgevers BV zal blij zijn met de beslissing, maar wellicht ook andere uitgevers waarvoor dankzij dit precedent de weg is geopend om door middel van BV-contructies omtrent belangenverdelingen de mediawet kunnen omzeilen.

Hoe zou het Commissariaat voor de Media aankijken tegen de zeggenschap van Silvio Berlusconi’s Fininvest in de Mediaset, Italiaans grootste mediaconcern? Fininvest heeft thans ‘slechts’ een belang van 38,26 % in Mediaset. Niets aan de hand voor de deelneming van de Italiaanse premier als dezelfde maatstaven (‘geen daadwerkelijke zeggenschap’) van het Commissariaat voor de Media worden gehanteerd; Mediaset is geen onderdeel van de Fininvest-groep, toch?

Tele2: binnenkort volwaardig tv-pakket?

Tele2: binnenkort volwaardig tv-pakket naast voetbal?

Tele2 komt naar verwachting zeer binnenkort met een televisiepakket. Dit blijkt uit de toevoeging van een flink aantal televisiezenders aan het IPTV-voetbalaanbod dat Tele2 haar klanten aanbiedt. De tv-zenders van RTL Nederland (RTL 4, RTL 5 en RTL 7), SBS Broadcasting BV (SBS 6, Net 5 en Veronica TV), MTV Networks BV (TMF, MTV, The Box, Nickelodeon) alsmede Cartoon Network, TCM, National Geographic Channel, Animal Planet, Discovery Channel, BBC World, BBC Prime, Rai Uno, TRT Int, CNN International, ARD, ZDF, WDR, de VRT-kanalen en een aantal radiostations zijn voortaan te vinden op het IPTV-netwerk van Tele2. Tele2-Woordvoerster Cilesta van Doorn zegt tegenover DutchMedia dat het bedrijf op dit moment vooral aan het testen is en dat bestaande IPTV-Voetbalklanten dat kunnen zien. Over een paar weken hoopt Tele2 een bepaalde (nieuwe) propositie te kunnen presenteren. Het lijkt er daarbij op dat Tele2 werk maakt van het eerder in de lucht zijn van een volwaardige IPTV-aanbod ten opzichte van KPN die inmiddels aankondigde met 60 tv-stations een overeenkomst te hebben gesloten. Het KPN IPTV aanbod zal ergens tussen april en eind juni worden gelanceerd (vermoedelijk in juni). Tele2 heeft een meerderheidsbelang in Versatel en doopte op 1 februari jl. het Versatel merk om in Tele2.

Semigratis satellietkijken RTL/SBS per 1-5 voorbij

Enkelvoudige semigratis satellietkijken commercielen: per 1 mei betaald!

Het kosteloos kijken naar de commerciële zenders via satelliet voor bestaande kijkers die alleen een zogeheten ‘semigratis’ smartcard hebben is per 1 mei voorbij. Vanaf dan rekent Canal Digitaal Satelliet 29,95 euro per jaar om RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Net 5, Veronica TV en TMF te kunnen blijven zien middels het zogeheten ‘settopboxpakket’. Kijkers die al een betaalpakket bij Canal Digitaal Satelliet afnemen worden hier niet mee geconfronteerd en krijgen hiertoe een briefvan het satellietbedrijf. Alhoewel er vermoedelijk per 1 mei een prijsverhoging zal komen van het settopboxpakket wijst Canal Digitaal Satelliet er op dat mensen die zich voor 1 mei aanmelden, kunnen rekenen op de prijs van 29,95 euro voor een jaar. De inschatting van DutchMedia is dat het om circa 50.000 tot 100.000 huishoudens gaat. Sinds 1 oktober jl. kunnen nieuwe satellietkijkers al niet meer semigratis naar de commerciële Nederlandse zenders kijken. De komende maanden zal Canal Digitaal Satelliet de betroffen huishoudens aanschrijven om voor 31 maart aankomende over te gaan op het betaalde settopboxpakket of een ander betaald pakket. Nederland 1, 2 en 3 alsmede Radio 2, 3FM en 4 die om auteursrechterlijke redenen gecodeerd worden, blijven wèl semigratis beschikbaar. Als aangeschreven huishoudens niet reageren blijven ze deze zenders in ieder geval ontvangen.

Abonnees die vorig jaar een nieuwe smartcard in het kader van de Irdeto1-uitfasering hebben aangeschafd blijven minimaal één jaar nog kosteloos de beschikking houden over de commerciële zenders. Na dat jaar krijgen deze klanten eveneens de mogelijkheid het settopboxpakket te nemen.
Satelliethuishoudens die meerdere smartcards gebruiken krijgen volgens Canal Digitaal Satelliet op een nog nader te bepalen tijdstip een aanbieding om tegen reductie het settopboxpakket voor meerdere smartcards te kunnen afnemen. Dit geldt ook voor diegenen die een betaald abonnement hebben en meer smartcards met alleen het semigratis pakket. Ook hiervoor geldt op termijn dat het semigratis kijken voorbij is voor de commerciële zenders.

Met het einde van het semigratis kijken naar commerciële reclamegedreven zenders op satelliet, is Nederland samen met België een van de weinige gebieden ter wereld waar het niet mogelijk is de general interest-zenders kosteloos te ontvangen via analoge en/of digitale ether en/of satelliet. Reden voor de omvorming op satelliet is volgens Canal Digitaal Sateliet nieuwe langdurige distributie-overeenkomsten met SBS Broadcasting BV en RTL Nederland. Gevolg is dat beide omroepbedrijven een lagere vergoeding voor hun satellietuitzendingen betalen, waarbij de kosten hiervoor deels bij de kijker worden neergelegd.

Zie ook het bericht van 15 september jl.:
“RTL en SBS voortaan tegen betaling (op satelliet)

Neelie Kroes begint met Italiaans media-onderzoek

Neelie Kroes (VVD Eurocommissaris op mededinging) is begonnen met een informeel onderzoek naar de televisiefrequentiesituatie in Italië. Hierover berichtte de Italiaanse krant La Repubblica en de Corriere della Sera deze week. Het onderzoek spitst zich toe op de door de Berlusconi-regering ingezette digitalisering van de analoge Italiaanse ethertelevisie en het toelaten van concurrentie en mogelijk afschermen van de televisiemarkt.

Zoals algemeen bekend heeft Mediaset, het bedrijf waar Silvio Berlusconi de grootste aandeelhouder is via Fininvest, circa tweederde van de Italiaanse reclamemarkt in handen, en kan deze als regeringsleider ook controle over de publieke omroep Rai uitoefenen die samen met Mediaset circa 90 % van de Italiaanse televisiemarkt beheerst.

Philip Lowe, de algemeen directeur die voor Neelie Kroes werkt, heeft de Italiaanse regering om opheldering gevraagd omtrent de digitalisering. De Europese Commissie wil weten waarom de regering besloten heeft digitale etherfrequenties alleen aan operators die al aanwezig zijn in de traditionele analoge televisiemarkt te vergeven, waar Mediaset al dominant in is. Ook wil de Europese Commissie uitleg over de redenen waarom de Italiaanse communicatietoezichthouder AGCOM (een soort OPTA en Commissariaat voor de Media in één) geen actualisering van het analoge frequentieplan heeft gemaakt, waardoor het extreem moeilijk is voor nieuwe spelers om binnen te komen. Ook vraagt Lowe in opdracht van Kroes of er een limiet bestaat voor operators in het bezig van uitzendlicenties, aangezien Mediaset digitaal in de ether haar dominante positie voort lijkt te zetten naar analogie van de analoge uitzendingen. Brussel wil ook weten of de frequenties die vrijkomen bij analoge uitfasering naar de staat gaan en opnieuw owrden uitgegeven, of dat bestaande concessiehouders deze mogen houden.

De vragen die Brussel aan de Italiaanse regering heeft gesteld zijn officieel van informele aard. Afhankelijk van de antwoorden kan een officiele procedure worden gestart.
In Italië zijn ze echter aangekomen als politieke daad. De huidige minister van communicatie, Mario Landolfi van de postfascistische rechtse partij Alleanza Nazionale zei over de vragen dat de uitzending van digitale etherzenders in overeenstemming is met de Italiaanse wetten. De nieuwe wetgeving heeft volgens hem de digitalisering willen bevorderen. Volgens Landolfi is de ‘mix’ van analoge en digitale uitzendingen een ‘verplichte keuze’ op het moment dat Italië nog geen dusdanige digitaliseringsgraad heeft bereikt om analoge televisieuitzendingen te kunnen staken. In Italië kijkt meer dan 90 % van de huishoudens primair via de ether naar hun televisiezenders. Volgens Landolfi is het thans ook voor spelers – die een analoge uitzendlicentie hebben, mogelijk een nieuwe digitale speler te worden: simpelweg door frequenties te kopen of leverancier van kanalen te worden bij eigenaren van digitale uitzendlicenties. Volgens Landolfi zal het bij het vrijkomen van frequenties aan de Italiaanse staat zijn om “de meest opportune wijze” te bezien op basis van principes van transparanti, objectiviteit, gelijkheid, non-distriminatoirheid en proportionaliteit, zoals voorzien in de wet, hoe met deze frequenties omgegaan wordt, waarbij de communicatieminster erop wijst dat dat onduidelijk is wanneer dat moment zal zijn. De minister gaat overigens voorbij aan het gegeven dat Mediaset digitaal een dusdanig speler van betekenis is geworden, dat ze in combinatie met de analoge frequenties de meeste nationale frequenties van de nationale spelers bezit. Mediaset heeft op de berichtgeving geirriteerd gereageerd. President Fedele Confalonieri stelde in een reactie tegenover Italiaanse media dat l’Espresso en RCS MediaGroup om duidelijk ‘concurrentiele’ redenen met deze verhalen bezig zijn. l’Espresso is eigenaar van Repubblica; RCS MediaGroup van de Corriere della Sera. Beide kranten publiceerde uitgebreid over de kwestie. l’Espresso is eigenaar van de muziekzender All Music die alleen voor MTV Italia een concurrentiele rol speelt, maar verder geen grote rol van betekenis speelt in het Italiaanse medialandschap. RCs MediaGroup heeft geen activiteiten in het televisiedomein.

Ook de rol van het abonneetelevisiebedrijf Sky Italia is voor Mediaset en Berlusconi een doorn i het oog. Sky Italia het betaaltelevisiebedrijf van Keith Rupert Murdoch’s News Corp. moest bij de entree toen het Tele+ en Stream overnam, beloven geen activiteiten via de ether te ontplooien. Sky Italia heeft de Europese Commissie gevraagd om deze beperking op te heffen gezien de gewijzigde omstandigheden. Sky Italia voelt zich overigens enigszins ongemakkelijk aangezien Mediaset (deelneming Berlusconi) een paar jaar geleden startte met pay-per-view uitzendingen van de belangrijkste voetbalwedstrijden in de Serie A van o.a. AC Milan (deelneming Berlusconi) en andere voetbalclubs waar Sky Italia uitzendovereenkomsten voor de betaaltelevisie had gesloten.

Ruurd Bierman namens RvB NOS over radiobezuiniging

De bedoeling is dat Radio 5 (nu nog Radio 747) op 1 januari 2007 haar uitzendingen op de middengolf (747 kHz Lopik en 1251 kHz Hulsberg) zal staken, indien de politiek dit zal toelaten. Dit zegt Ruurd Bierman, portefeillehouder programmering radio en televisie bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) in een toelichting over de bezuinigingen op de publieke landelijke radiostations tegenovern DutchMedia. Met het einde van de middengolfuitzendingen van de ‘vijfde’ publieke landelijk radiozender wil de NOS 2 miljoen euro op jaarbasis besparen. Radio 5 zal dan alleen via kabel, internetstreaming, satelliet en DAB beschikbaar blijven. Radio 5 zal per 1 september 70 % lichte muziek en 30 % informatie omvatten overdag, de zogeheten kleine zendgemachtigden worden dan naar de avond overgeheveld met religie in het weekend. Bierman noemt de keuze om de huidige cultureel/informatieve programmering te schrappen er een van keuzes maken en merkt op dat de huidige programmering (commercieel) niet dekkend te maken valt. Ondanks dat commerciele radiostations als Radio 192 het met middengolfdekking het niet redde, en Radio 227 op de kabel met soortgelijke (oudere) muziekprofielen (easy listening, chansons, musical, evergreens, lichte jazz e.d.) net in staat is om te blijven bestaan, gelooft de NOS Raad van Bestuur in een model waarbij het ‘nieuwe’ Radio 5 een bepaalde reclame-omzet zal opleveren. Radio 5 zal op termijn 2 a 3 % marktaandeel moeten behalen en in 2007 1,5 %.

De discussie rondom de beiznigingen rondom de publieke radiostations komt voort uit een algehele bezuinigingstaakstelling die met name door de televisieprestaties wordt veroorzaakt. Doordat de NOS-Raad van Bestuur het ‘solidariteitsbeginsel’ tussen de radio- en televisie-afdeling hanteert, wordt de radio evenredig getroffen. Toch blijven met name Radio 2 (een deel daarvan gaat naar het nieuwe Radio 5) en 3FM goeddeels buiten schot. Er worden ook gelden overgeheveld, ook naar Radio 3FM. Bezuinigen op Radio 3FM zou volgens Ruurd Bierman inboeten aan het publieke karakter, het moeten verminderen of stoppen van evenementen en bijzondere projecten waarin Radio 3FM zich onderscheidt, zoals Pinkpop en Lowland. Extra investeren in NOS Headlines noemt Bierman een ‘marginale uitbreiding’ om jongeren beter te kunnen bedienen, ondanks dat uit onderzoek blijkt dat jongeren vooral met het nieuws serieus willen worden genomen. Bierman erkent dat Radio 3FM overigens in de eerdere bezuinigingsronde ook buiten schot is gebleven, en dat desondanks de marktaandelen van Radio 3FM drastisch zijn gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden.

Welke titels exact zullen sneuvelen staat nog ter discussie. De plannen zullen naar verwachting vlak na 15 maart als het College van Omroepen (waarin de omroepverenigingen zetelen) het plan accoord heeft bevonden, of als het nodig is dat de Raad van Toezicht van de NOS nog een oordeel over het plan heeft gegeven, bekrachtigd worden. Daarna begint de discussie over de programmatitels waarvan de NOS Raad van Bestuur in het voorjaar/zomer de definitieve invulling zal vaststellen. Bierman waarschuwt de landelijke politiek overigens voor het willen bediscussiëren van deze programmering, zoals met de televisie-indeling is gebeurd: “Het is merkwaardig dat de politiek het adagium overheid op afstand te willen belijden, maar in de praktijk dat maar lastig vindt om te aanvaarden”.

De NOS Raad van Bestuur wilde geen kaasschaaf-methode en wilde ook niet een hele zender opdoeken, vandaar dat volgens Bierman een ‘strategische’ keuze is gemaakt om de omvorming op inhoud te verkiezen. En dus zal de dagprogrammering op alle zenders om 06 uur blijven beginnen, blijft het informatieve blok 00 tot 02 uur (nu NCRV’s Casa Luna) gehandhaafd, maar wordt wel flink bezuinigd op de nachtprogrammering op de nieuws-, actualiteiten- en sportzender Radio 1. Hierover zegt Bierman: “Het staat nog niet vast wat er gebeurt. We zijn teruggekomen op het volledig afschaffen hiervan. Er blijkt een belang vertegenwoordigd te worden. We hebben veel post gekregen, waaronder roerende brieven. We hebben daar nog geen antwoord op, maar het moet wel goedkoper worden.”

Radio 4 verliest de wereldmuziek, cross-over en jazzprogrammering. Deze zal van de FM-ether verplaatst worden naar de kabel-, satelliet-, DAB- en internetzender ConcertZender Nieuwe Stijl. Volgens Bierman is de huidige situatie ‘geen gelukkige’. De niet-klassieke muziek ‘tast het profiel van de zender aan’. Daarom zal de ConcertZender Nieuwe Stijl daar plek voor moeten bieden. Het is nog niet geheel duidelijk hoe dit ingepast zal worden bij het huidige vooral serieuze muziekprofiel van de ConcertZender, al zegt Bierman wel dat de zender zeker geen Radio 4Xtra/Cultuur zal heten. Het VPRO-avondblok dreigt overigens nagenoeg volledig te verdwijnen; ook hiervoor is onduidelijk of er nog plek bestaat om dit elders te kunnen uitzenden.

De suggestie om voor de muzikaal gedreven zenders Radio 3FM en Radio 4 een ernstige bezuinigingsoperatie te realiseren door beide stations meer als zender te programmeren, wijst Bierman van de hand. In dat geval zouden Radio 3FM en Radio 4 niet langer vanuit de omroepverenigingen geprogrammeerd worden, maar vanuit een zenderdirecteur met slechts op de achtergrond omroepverenigingen. Bierman erkent dat dit ‘wel wat geld zou opleveren, maar dat dat niet per zender onderzocht is en volgens hem niet om grote percentages zou gaan’. Bovendien stelt het lid van de NOS Raad van Bestuur dat daarmee het uitgangspunt van het omroepbestel ter discussie wordt gesteld als het gaat om pluriformiteit. Bierman acht het niet de taak van de Raad van Bestuur om een dergelijke wijziging te plegen, maar van de politiek als ze dat wenst. Het loslaten van omroepverenigingen op de publieke radiostations, geen besproken optie geweest, aldus Bierman. Andere bezuinigingsopties als het schrappen van sportuitzendingen in sportarme/sportloze dagen op Radio 1 met vervanging van bijvoorbeeld (goedkope) talkradio-uitzendingen zijn evenmin aan de orde, aldus Bierman die aangeeft dat het handhaven van de uitzenduren Langs de Lijn een strategische keuze is.

Zie ook eerdere bericht
Publicatie integraal voornemen radioplannen NOS

Yorin FM in april naar A’dam; Eljon directeur a.i.

Yorin FM zal naar verwachting per april verhuizen van het Hilversumse Mediapark naar het gebouw van SBS Broadcasting BV in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg. Ondertussen is Eric Eljon, Manager Communicatie en Speciale projecten bij SBS Broadcasting BV benoemd tot tijdelijk directeur van de radiozender. Sinds 18 januari is SBS Broadcasting BV (met terugwerkende kracht tot 1 januari jl.) eigenaar van de radiozender. Dik Nagtegaal, woordvoerder van Yorin FM voor SBS Broadcasting BV wil niet ingaan op eerder uitgelekte onderzoeken waaruit blijkt dat onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe naam en format (waaronder muziek uit de jaren 90 en nu gericht op 20’ers). Volgens Nagtegaal worden meerdere onderzoeken gedaan en moet rond april duidelijk worden wat de richting van Yorin FM wordt. Algemeen SBS-directeur Patrick Tillieux meldde bij de overname nog dat de naam niet zou worden gewijzigd. Wat de waarde van deze mededeling nu is, is onduidelijk. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat een aantal DJ’s van de zender emplooi elders zoekt. Rob Stenders kondigde openlijk in de eigen uitzending aan medio maart te stoppen bij de radiozender; Mark Labrand, Frank Dane Kjaerby Jensen en Timo Kamst lijken de weg naar Slam! FM te hebben gevonden als nieuwe werkgever per begin april.

Slam! FM zal onder directieschap van Jacqueline Bierhorst per 3 april als station voor nieuwe muziek (met de Engelstalige slogan ‘The new music station’) worden gepositioneerd met de genoemde ex-Yorin FM-DJ’s.. Pop, urban, rock en dance zullen voortaan de boventoon voeren op het radiostation dat voor tweederde sinds december jl. in handen is van de media-ondernemers Lex Harding, Ruud Hendriks en Marcel Dijkhuizen. Bierhorst ontwijkt de claim ‘altijd de eerste met nieuwe muziek’ (oude slogan Radio 3FM), maar wil met het nieuwe format wel de doelgroep 15 tot 25-jarigen blijven bedienen en hoopt daar groei in te bereiken. Slam! FM denkt dat het met edits van bestaande muziek ‘nieuwe’ muziek kan blijven bieden; hierover voert het radiostation nog een rechterlijke strijd met de minister van Economische Zaken (Laurens Jan Brinkhorst, D66) die nog uit de tijd dat het radiostation ID&T Radio heette, stamt.

FunX en Radio 538 in de clinch over onderzoeken

Radio 538 ‘pronkt’ met het FunX-onderzoek, vindt FunX. Daarmee reageert FunX op een persbericht van Radio 538 waarin het haar leidende rol bij luisteraars onder de 35 jaar benadrukte.

Tot voor kort ontkende de grootste zender in Nederland in ‘alle toonaarden’ dat FunX een ‘significante’ rol speelt in de Nederlandse radiomarkt. “Nu geeft diezelfde nummer 1 impliciet toe dat – naast een mooie sier voor Radio 538 – deze cijfers de significantie van FunX wel degelijk aantonen,” aldus Mezen Dannawi, programmadirecteur voor de publieke Randstedelijke stadsjongerenzender FunX. Het onderzoek dat FunX liet uitvoeren door InterviewNSS onder stadsjongeren toonde aan dat FunX in de vier grote Randstad-steden in het beereiksonderzoek op de eerste positie staat onder 15 tot 25 jarige jongeren. Voor 15 tot 35-jarigen (Radio 538 houdt deze definitie aan voor jongeren) is Radio 538 in het bereikonderzoek de ‘eerste’. De onderzoeksresultaten werden onlangs nog opgenomen in een TNO-rapport over FunX waar Radio 538 zich op basseerde met een persbericht. FunX ziet met de mededeling van Radio 538 dat hiermee bevestigd wordt dat op basis van deze cijfers adverteerders ook op FunX kunnen adverteren. Sinds 1 januari jl. verkoopt de Stichting Ether Reclame (STER) reclame voor de publieke stadsjongerenzender. Zoals bekend betwist FunX de validiteit van het Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat het Platform Radio Exploitanten (PRE) uit laat voeren door bureau IntomartGFK. Zowel het principe van dagboekjes alsmede representativiteit (voor FunX in de vier steden onder stadsjongeren) trekt FunX – in navolging van o.a. BNR Nieuwsradio – in twijfel en is voor deze zender reden om daar niet aan mee te doen.

Radio 538 stelt dat het door FunX gebruikte rapport niet ‘in opdracht van hen is uitgevoerd’ en het radiostation ‘nooit over andermans prestaties roept, (tenzij in de vorm van complimenten, zoals recent aan Radio 2 met de Top2000), we kijken uitsluitend naar onszelf’, aldus woordvoerster Maud Burgers. De 538-zegsvrouwe ontkent het InterviewNSS-onderzoek te omarmen, maar het wel een opvallend en goed teken te vinden dat de resultaten uit het Continu Luister Onderzoek (CLO) ‘redelijk’ overeenkomt, terwijl “door FunX altijd is tegengesproken dat het CLO een goede afspiegelijk van de beluistering door ‘hun’ doelgroep zou vormen”, bovendien wijst Radio 538 erop dat “bij straatinterviews het lastig is na te gaan of een en ander inhoudelijk
goed is uitgevoerd, we moeten daarvoor afgaan op het woord van InterviewNSS”.

Maud Burgers wijst namens Radio 538 de stellingname van FunX dat deze de signficante rol van FunX ontkende, resoluut van de hand. “Die vinden wij te kort door de bocht. FunX zelf vertaalt dit naar landelijke cijfers, daarover laat het rapport van TNO en InterviewNSS nauwelijks twijfels bestaan: het verschil tussen bekendheid, waardering en beluistering door autochtonen en allochtonen is gigantisch. Het is zelfs zo dat het gat groter is dan bij welke andere zender ook. Het zou dus nog eerder zo kunnen zijn dat FunX zorgt voor het vergroten van de scheiding tussen ‘oude’ en ‘nieuwe Nederlanders’, in dat opzicht is er zeker sprake van een significante rol.”

Over het luisteronderzoek dat met dagboekmethodes geschiedt, zegt Burgers dat haar radiostation zich altijd de kritiek aantrekt (als totale radiomarkt): “Verbetering van het onderzoek is voor Intomart (dat het uitvoert) en voor elke participant een continu streven. ” Radio 538 ziet in de InterviewNSS gegevens een “zeer goede reden voor FunX om juist wel mee te gaan doen aan het luisteronderzoek, op die manier kan FunX zelfs meehelpen om dat onderzoek nog verder te verbeteren.”, aldus de Radio 538 woordvoerster.

NOS met WK-HD-versie Nederland 2

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zal tijdens het WK Voetbal tijdelijk komen met een HD-versie van Nederland 2. Nederland 2 HD zal zonder meerkosten voor de meeste digitale kabelijkers die HDTV-apparatuur in huis hebben, te zien zijn. De NOS hoopt voor 3 maart overeenkomsten te kunnen sluiten met grote kabelaars als Essent Kabelcom, UPC en Casema. Dit bevestigt Cees de Bruin die verder meldt dat de kosten – geraamd op 1 a 1,5 miljoen euro – gedeeld worden met de deelnemende distributeurs. De NOS-zegsman zegt verder open te staan voor andere distributeurs, maar deze zullen wel een bijdrage moeten doen voor distributie, aangezien het NOS-budget beperkt is. De Bruin wijst er op dat een ANP-bericht waarin de suggestie gewekt is dat Sport1 voor haar HD-uitzendingen niet over de WK-rechten, onjuist is. Sport1 (ChelloMedia Pay TV) beschikt wel degelijk over subgelicenceerde rechten.
Essent Kabelcom wilde vooruitlopend op een persconferentie die deze samen met Casema, Samsung en de NOS organiseert volgende week, nog niet ingaan op vagen hieromtrent. Casema weigerde uberhaupt in te gaan op vragen. UPC zei later terug te komen op de kwestie.