NOS sinds 16 juli zonder Raad van Toezicht; ruim drie maanden geen toezicht op NOS-beleid

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zit sinds 16 juli jl. zonder Raad van Toezicht. Met het ontbreken van een Raad van Toezicht wordt er thans geen toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de NOS. Ook toezicht op  de pluriformiteit van het media-aanbod van de NOS, zoals de Mediawet stelt ontbreekt hierdoor.

Dit is een gevolg van het niet tijdig benoemen van een nieuwe Raad van Toezicht door minister Marja van Bijsterveldt (CDA) van OCW. Tot een wetswijziging van 16 juli jl. vormden de leden van de Raad van Bestuur van de NPO de Raad van Toezicht van de NOS. “Sinds de wetswijziging is de Raad van Bestuur (Henk Hagoort en Ruurd Bierman, red) van de NPO niet meer de Raad van Toezicht van de NOS,” aldus woordvoerder Erik Kroeze van de NPO tegenover DutchMedia. Wettelijk is dat overigens ook niet meer toegestaan.

De aangenomen wetswijziging die de NOS verder politiseert door een directe ministersbenoeming van de NOS Raad van Toezicht, dateert van circa twee jaar geleden en is er gekomen op voorstel van VVD’er Johan Remkes met alleen de tegenstemmen van PvdA, PVV en SGP. De NOS Raad van Toezicht benoemt de directie van de NOS, die de hoofdredacteur van het NOS Journaal benoemt.

Rolf de Wit stelt namens de NOS dat er sprake is van een ‘overgangsituatie’. Afgelopen voorjaar werd een vacature geplaatst voor 5 leden van de NOS Raad van Toezicht die door een selectiecommissie zou worden voorgedragen aan minister Van Bijsterveldt. Daarbij maakten de NOS-directie (waaronder Jan de Jong) en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW deel uit van deze selectiecommissie. Onduidelijk is waarom niet tot een benoeming is gekomen. Het ministerie van OCW reageerde desgevraagd niet op vragen hierover. De NOS wacht op een benoeming door de minister en stelt dat namens de selectiecommissie kandidaten zijn aangedragen. Het begeleidingsbureau PublicSpirit zegt ‘binnenkort’ een benoeming te verwachten. De NOS verwijderde een webpagina met de ‘oude’ leden van de NOS Raad van Toezicht na vragen van DutchMedia

De NOS is sinds 1 januari 2010 wettelijk een zelfstandige publieke landelijke omroepstichting die los is komen te staan van de Stichting NPO (Nederlandse Publieke Omroep). De NOS is verantwoordelijk voor nieuws, sport en evenementen dat zich ‘bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging’. Ook is de NOS verantwoordelijk voor teletekst. De NOS is aldus bij wet opgedragen onder andere het NOS Journaal en Studio Sport te verzorgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *