LiveShop gooit handdoek in de ring; kabelaars beraden zich over invulling kabelcapaciteit

De homeshopzender LiveShop is per direct gestopt met haar uitzendingen. De onderneming die voor 90 % in handen is van Liberty Global’s ChelloMedia werd op 9 januari jl. failliet verklaard. Het uitgesproken faillissement is op 13 februari nietig verklaard door het Hof in Leeuwarden, waarmee is komen vast te staan dat het faillissement dat door de failliete partner TelSell was aangespannen (die 10 % van de zender in handen heeft) onterecht was uitgesproken. Liberty Global verklaart in een persbericht dat “de nasleep en het effect van de rechtszaak heeft de ontwikkelingen echter in een stroomversnelling gebracht en te grote schade voor de lopende activiteiten opgeleverd.” Een woordvoerder zegt desgevraagd hier om ‘juridische’ redenen geen nadere toelichting over te kunnen geven anders dan dat het bedrijfseconomisch onvoldoende verantwoord was de uitzendingen en activtieiten te laten voortbestaan. De zender meldde eind november (voor de faillissementskwestie) nog dat ze zich zou focussen op digitale televisie en internet.

UPC en Zesko Holding (Multikabel, Casema en @Home) verklaren desgevraagd na te denken over invulling van de zender, maar vooralsnog een testbeeld te blijven uitzenden. LiveShop kent nagenoeg landelijke dekking, al verloor het begin dit jaar dekking in Amsterdam en Rotterdam (ten gunste van EuroNews/Het Gesprek). Gradus Vos van Zesko Holding zegt dat het uitgangspunt nog steeds de bedoeling is het analoge kanaal waar LiveShop op uitzendt, voor het einde van het jaar uit te schakelen. Op RTL 8 waar LiveShop dagelijks van 10 tot 17 uur op uitzond, wordt de zendtijd voortaan ingeruimd voor het failliete TelSell, volgens de programmagids van RTL Nederland.

Zesko Holding: 17,25 % geen kabelabonnee; Zesko grootste digitale tv-operator

Zesko Holding (Casema, @Home en Multikabel die per 16 mei Ziggo zullen heten) telde op 31 december jl. 3.277.000 abonnees. 82,75 % van de huishoudens in het Zesko-gebied heeft een abonnement op de grootste kabelaar van Nederland. Volgens wordvoerder Gradus Vos ligt het percentage in Casema gebied (Den Haag, Utrecht, Leiden e.o.) beduidend hoger dan in het gebied van @Home (Noord/Oost/Zuid-Nederland). De cijfers betekenen dat gemiddeld 17,25 % van de huishoudens in het Zesko-gebied niet via de kabel televisie ontvangt, maar via bijvoorbeeld Digitenne van KPN, Canal Digitaal Satelliet of IPTV (KPN, Tele2 e.d.). In totaal kijken 834.000 huishoudens digitaal via de kabel bij Zesko Holding. Deze huishoudens hebben minimaal een geregistreerde digitale kabelontvanger, maar betalen thans geen extra abonnementsgelden voor ontvangst van het digitale standaardpakket. Hoeveel abonnees een pluspakket afnemen is onbekend; oude cijfers geven aan dat dit percentage rond de 40 % schommelt. De cijfers geven aan dat circa 25 % van de abonnees digitaal kijkt; een cijfer dat overeenkomt met dat van UPC die een totaal andere digitale tv-strategie hanteert (met verhuur van digitale ontvangers alsmede interactieve/multimediale toepassingen). Met deze cijfers is Zesko Holding de grootste digitale televisie-operator en heeft het Canal Digitaal Satelliet voorbijgestreeft. Opvallend is overigens wel dat Zesko Holding percentueel een hoger aantal internet- en telefonie-klanten heeft vergeleken met UPC.

Keuzemodel en zenderwisselingen: Het Gesprek ook in maart analoog bij Casema

In het Casema-gebied van Zesko Holding op 21 maart het keuzetelevisiemodel worden ingevoerd in navolging van Multikabel en @Home waar losse pakketten kunnen worden afgenomen in thema’s gesegmenteerd. Het is ook de bedoeling dat de radiostations KX RAdio en Radio 227 (weer) in het digitale pakket zullen worden opgenomen, een datum is echter nog onbekend. Wel is bekend dat in steden als Utrecht en Den Haag de zender Het Gesprek ook in de maand maart analoog via de kabel te zien zal blijven via het Etalagekanaal; oorspronkelijk zou de analoge kabeldistributie per 1 maart eindigen; dit is verlengd tot 1 april. Het Gesprek hoopt in combinatie met EuroNews alsnog via programmaraadsadviezen analoge distributie daarna te behouden; digitaal is Het Gesprek thans alleen tegen extra betaling beschikbaar via het pluspakket (9,95 euro per maand extra bovenop het geharmoniseerde tarief van 15,90 euro per maand).

Mediaset, Cyrte Fund II en Goldman Sachs: discussies over top Endemol?

Mediaset, Goldman Sachs en Cyrte Fund II (het fonds waar John de Mol in participeert) discusseren over de opvolging van Aat Schouwenaar. De Italiaanse krant Corriere della Sera meldt dat de ‘natuurlijke’ nummer twee, de Italiaan Marco Bassetti zich zou hebben teruggetrokken met als reden dat het perspectief om nog vijf jaar in Nederland te wonen, maar bovenal vooral veel te moeten vliegen, tot zijn heroverweging zou hebben geleid en daarover de aandeelhouder zou hebben geinformeerd. Bassetti die oprichter/directeur was van Endemol Italia, is sinds oktober vorig jaar operationeel directeur van Endemol (COO).

De woordvoerder van John de Mol alsmede Mediaset hebben DutchMedia geen commentaar willen geven op de situatie. Schouwenaar heeft bij zijn aanstelling na de overname van Endemol door het consortium, altijd gesteld dit slechts voor één jaar te doen. Volgens Corriere della Sera zou John de Mol de algemeen directeur van Talpa Media Holding NV naar voren hebben geschoven, Ronald Goes. Goldman Sachs zou de voorkeur hebben voor Tony Cohen, die thans de leiding heeft over Fremantlemedia, het productiebedrijf van RTL Group SA. Anderzijds worden ook Italianen genoemd van de zijde van Mediaset, waaronder Paolo Dal Pino (tot 1 juli jl. de hoogste man van het Italiaanse mobiele telefoniebedrijf Wind) en Riccardo Ruggiero. Laatstgenoemde was tot december jl. de hoogste man bij Telecom Italia en wordt gezien als vertrouweling van Silvio en zoon Piersilvio Berlusconi (diens vader was minister van buitenlandse zaken in de regering Berlusconi, terwijl Riccardo Dal Pino zijn carriere begon bij de holding van Silvio Berlusconi, Fininvest).

Column: FunX-directeur pleit voor segregatie?

COLUMN – “Je hebt etnomarketing en je hebt jongerenmarketing met de zogenaamde “inclusiviteit” van de culturele achtergrond. Die tweede is wat FunX is. Als het onderzoek van Qrius gaat over etnomarketing: dat werkt niet voor jongeren. Als de bedoeling is te zeggen dat de grote radiomerken als Radio 538 de lading dekken voor alle jongeren, is dat flauwekul. Dan is er wel degelijk segmentatie nodig. De verschillen tussen allochtone en autochtone jongeren zijn groot: beiden zijn homo sapiens, maar verder kijken ze heel anders naar de maatschappij. Als het over maatschappelijke onderwerpen gaat, is het naief te veronderstellen dat er geen verschillen zouden zijn. Anders zouden wij ook geen bestaansrecht hebben” BRON ADFORMATIE

Bovenstaande heeft algemeen Willem Stegeman in zijn functie als algemeen directeur van FunX gesteld in reactie op een onderzoek van bureau Qrius in opdracht van de publieke landelijke omroepvereniging BNN waarin naar voren kwam dat allochtone jongeren relatief veel te besteden hebben, veel online kopen en positiever tegenover reclame staan dan autochtone jongeren. Tegelijk blijkt uit dit onderzoek dat allochtonen te weinig van autochtone jongeren verschillen om als aparte groep te worden beschouwd.

De reactie is opvallend en is typerend voor Stegeman die meestal spreekt in termen van stadsjongeren zonder onderscheid te (willen) maken tussen allochtonen en autochtonen. FunX stelt zich immers op het standpunt zich op stadsjongeren te richten. Met deze tekst stelt Stegeman in feite dat – ondanks dat de interessevoorkeuren voor allochtonen en autochtonen beperkt verschillen – hij een verder gaande segregatie voorstaat. Met de overdrijving dat slechts het mens zijn (homo sapiens) de overeenkomst zou zijn, maar het verschil in de maatschappelijke visie dusdanig groot is, stelt Stegeman alsof Nederland uit  een totaal gesegreerde maatschappij bestaat. Dit om vervolgens het eigen bestaansrecht daarmee te rechtvaardigen. Formeel is FunX door toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg (PvdA) in het leven geroepen als minderhedenzender voor de vier grote Randstad-steden. Inmiddels kent FunX de landelijke publieke omroep als grootste financier, naast de vier Randstad-gemeenten en het ministerie van OCW.

Alhoewel er uiteraard maatschappelijke verschillen zijn aan te wijzen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen, is dit lastig generaliserend te doen, zoals de FunX-directeur dit wil doen geloven. Oftewel de grote groepen (niet-westerse) allochtonen in Nederland verschillen onderling nogal en minder dan hij blijkbaar voorstaat: Antillianen/Arubanen (dit zijn gewoon Nederlanders!), Surinamers, Marokkanen, Turken alsmede andere niet-westerse, niet-EU, en met name Arabische landen kennen elk hun eigen culturen, maar uiteindelijk luistert een Surinamer misschien wel met even veel plezier naar rockmuziek als daarna naar een populair urban-nummer uit de Top 40 als zijn/haar Nederlandse autochtone vrienden en wil deze allochtoon net zo serieus worden genomen als de autochtoon als het gaat om de informatievoorziening.

Natuurlijk dekt Radio 538 afzonderlijk niet de lading om alle jongeren te bereiken. Net zoals alleen Radio 5 en de regionale publieke omroepen niet de lading dekken om alle ouderen te bereiken, mocht daar behoefte aan zijn! De vraag komt op als de visie van FunX is dat allochtone jongeren dusdanig anders zijn in Nederland, dat ze totaal apart bediend moeten worden om segregatie op te wekken, welk doel deze zender daarmee dient?! En of niet op andere zenders gemiste muziekstromingen onderdeel dienen te zijn van een publieke jongerenzender als 3FM die beweert dat het effect daarvan is dat dan minder naar de zender wordt geluisterd. Waar de doelstelling om stadsjongeren te bedienen, oftewel autochtoon en allochtoon, lijkt Stegeman zich met zijn uitlatingen te hebben gedistantieerd van zijn eigen uitgangspunt. Wellicht is het dan een beter idee om Radio 3FM op te delen in geregionaliseerde versies, met een Randstad, Noord/Oost en Zuidelijke versie, opdat specifieke muziekinteresses beter tot hun recht kunnen komen in een mix tussen bij jongeren levende muziekstijlen mede om de publieke taak nader in te kunnen vullen…en een nieuwe fictieve gesegrereerde benadering van ‘blanke’ en ‘niet-blanke’ publieke zenders te voorkomen.
FunX zelve betreurt het dat weinig autochtone Nederlanders bereikt worden en claimt de nummer één positie onder jongeren. Deze stellingname is afkomstig uit onderzoeken van InterviewNSS (inmiddels Synovate) in opdracht van FunX waarbij niet gebruikelijk (eigen) gedefinieerde doelgroepen op basis van bereik gebruikt worden om de nummer één positie bij 15 tot 24-jarigen te claimen uit de vier stadsregio’s in de Randstad. Alhoewel uiteraard veel af valt te dingen aan de reguliere continue luisteronderzoeken, kan op basis hiervan op statistisch niveau niet gesteld worden dat de radiozender de best beluisterde jongerenzender is, omdat het niet om continu luisteronderzoek gaat, alsmede het FunX-onderzoek niet vergelijkbaar-controleerbaar en transparant is, alsmede niet door de radiosector wordt erkend.

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

Liberty Global: meer dan 20 % geen kabelabonnee meer bij UPC in UPC-gebied

Meer dan 20 % van de huishoudens is inmiddels geen kabelabonnee meer in het UPC-gebied. Dit blijkt uit de cijfers die Liberty Global – waar UPC onderdeel van is – vanavond bekend heeft gemaakt. 2.152.100 huishoudens waren op 31 december jl. kabelabonnee bij UPC, oftewel 79,55 % van de huishoudens. Op 31 december was dit percentage nog 82,06 %; enkele jaren geleden, op 30 september 2004 was dit nog 87,76 %. UPC ondervindt relevante concurrentie van o.a. Canal Digitaal Satelliet en KPN (Digitenne en IPTV). Laatstgenoemde kondigde onlangs haar half miljoenste abonnee aan. Alhoewel UPC met dit cijfer nog steeds aanmerkelijke marktmacht heeft en daarmee een dominante speler van betekenis is op de televisiedistributiemarkt, toont het wel aan dat langzaam het aantal kabelkijkers daalt.

UPC telde op 31 december jl. 550.300 digitale kabelklanten; dit zijn er bijna 50.000 meer vergeleken met een jaar eerder. De groei van het aantal digitale kabelklanten is bij UPC overigens minder snel in 2007 dan in 2006 toen een massale digitaliseringscampagne liep.

Bert Holtkamp, woordvoerder van Liberty Global zegt in een reactie dat uit de cijfers blijkt dat er een markt is met veel concurrentie, terwijl UPC met telefonie en internet bestaande klanten vooral tracht te bedienen met meerdere diensten. Volgens de woordvoerder blijkt uit de cijfers dat dit goed gaat, gezien de stijgende omzetstromen. Daarbij zij opgemerkt dat UPC soms pakketten of prijzen verhoogde, terwijl de aantallen abonnees internet en telefonie licht stegen. Holtkamp bevestigt dat de uitrol van digitale kabeltelevisie thans vooral geschiedt middels ‘gerichte marketing’ en dat het bedrijf zich richt op innovatie van het bestaande produkt zoals multimediale recalmes, HD en video-on-demand (films zijn eerder te zien). Over de ‘digital-4-all’ strategie die het bedrijf enkele jaren geleden in de markt heeft gezet, stelt Holtkamp dat daarmee de markt is opengebroken en UPC (als enige) daarmee vrij snel een grote consumentenschare heeft gecreëerd voor digitale en met name multimediale/interactieve diensten in een televisie-omgeving.
Liberty Global maakte wereldwijd een totaalomzet van 9 miljard Amerikaanse dollar met een netto verlies van 422,6 miljoen Amerikaanse Dollar; operationeel was de winst voor rente, belasting e.d. 666,8 miljoen Amerikaanse Dollar. Door een ‘rentelast’ (interest expense) van 982,1 miljoen Dollar behaalde het bedrijf een negatief nettoresultaat. Liberty Global heeft een totale schuldenlast van 17,749 miljoard Amerikaanse Dollar en nog eens 603,7 miljoen aan kapitale lease verplichtingen.

UPC Broadband Nederland maakte een totaal-jaaromzet van 1,06 miljard Amerikaanse Dollar in 2007, dat was 14,8 % meer dan in 2006. De cashflow in Nederland bij UPC Broadband bedroeg 556,5 miljoen Amerikaanse Dollar in 2007; 23,1 % meer dan het jaar daarvoor.

Telenet had – geconsolideerd onderdeel van Liberty Global – op 31 december jl. in Vlaanderen en Brussel 1.707.700 abonnees (88,94 % van de huishoudens is abonnee). Telenet kent daarbij 390.800 digitale klanten. Telenet haalde 221,7 mijoen euro op jaarbasis aan kabeltelevisie-omzet; 62,9 miljoen op premium-tv.

In totaal heeft Liberty Global 14,741 miljoen televisie-abonnees in Nederland, Vlaanderen, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Hongarije, Roemenie, Polen, Tsjechie, Slowakije, Slovenie, Japan, Chili, Porto Rico en Australie.

Zesko Holding (Casema, @Home en Multikabel): Analoge uitzending LiveShop stopt per eind december

De analoge kabeluitzending van het failliet verklaarde LiveShop zal bij de grootste kabelexploitant van Nederland per 31 december aankomende worden beëindigd en tot die tijd worden gecontinueerd. Gradus Vos stelt namens Zesko Holding (Casema, @Home en Multikabel) dat dit het plan is, in antwoord op vragen van DutchMedia. Volgens Vos is de kans ‘groot’ dat het kanaal analoog zal worden ‘uit’ gezet om voor digitale diensten te gebruiken. Een formeel besluit moet hierover nog niet genomen. LiveShop zal digitaal wel te zien blijven. Het mozaik-kanaal en het etalage/previewkanaal van de kabelaar zal eind dit jaar worden samengevoegd tot één kanaal. Ook daarbij is de kans groot dat één analoog kanaal zal worden uitgezet. Op deze wijze zouden twee analoge kabelkanalen in een groot gedeelte van Nederland komen te vervallen, ten voordele van het digitale aanbod. Hierbij zij aangetekend dat Zesko Holding deze zomer een digitale basisbijdrage zal invoeren, waardoor het digitale standaardpakket niet langer automatisch kosteloos is bij het r/tv-standaardtarief van 15,90 euro per maand.

LiveShop is begin dit jaar failliet verklaard na een aanvraag daartoe van (het eveneens failliet verklaarde) Tel Sell. ChelloMedia, onderdeel van Liberty Global waaar ook UPC onder valt, heeft gesteld garant te staan voor de betalingen van LiveShop en vecht het faillisement aan. ChelloMedia hoopt dat de rechter (cq. het Hof) spoedig het faillisement van LiveShop zal herroepen. Eind november kondigde ChelloMedia (voor het faillisement) middels een persverklaring aan dat de zender onderzoek deed naar het verleggen van de focus naar ‘internet en digitale televisie’, aangezien ‘duidelijk is geworden dat LiveShop in zijn huidige vorm financieel niet houdbaar is,’ waarbij gesteld is dat ‘analoge doorgifte van dit 24 uurs kanaal voor LiveShop relatief duur en ineffectief gebleken is’; in januari werd het faillisement uitgesproken dat ChelloMedia samen met de curator nu aanvecht. Bij het Casema-deel van Zesko Holding nam LiveShop in oktober in een groot deel de analoge kabelplek over van BBC World die aldaar digitaliseerde. LiveShop/ChelloMedia was vanwege afwezigheid van de woordvoerder niet bereikbaar voor commentaar. Welingelichte kringen rondom LiveShop bevestigen echter het beleid vanuit LiveShop, waarbij er gewezen wordt op de nuance dat LiveShop een lager doorgiftetarief met Zesko Holding heeft weten uit te onderhandelen en dat er begin volgend jaar ook nog de optie bestaat door te gaan met analoge doorgifte, afhankelijk van de situatie (aantallen digitale kabelhuishoudens) eind dit jaar.

SBS Broadcasting: derde of vierde kwartaal VOD-dienst Maxdome op de kabel

De Nederlandse dochter van ProSiebenSat.1 Media AG bereid de komst van de video-on-demand dienst Maxdome voor in Nederland. De dienst is met succes in Duitsland actief met amusement (van vooral ProSieben en Sat.1), films, series, erotiek en sport, waarbij zowel per programma/film kan worden afgenomen als met een vaste abonnementsprijs. Eric van Stade, algemeen directeur van SBS Broadcasting BV, een volle dochter van ProSiebenSat.1 Media zegt desgevraagd tegen DutchMedia te verwachten dat de dienst in het derde of vierde kwartaal van dit jaar van start zal gaan. Het bedrijf is in gesprek met o.a. bedrijven als Zesko Holding en UPC om distributie te kunnen verkrijgen. Zesko Holding (Casema, @Home en Multikabel, binnenkort Ziggo geheten) werkt er aan om vanaf het tweede kwartaal via het Casema-gebied de eerste interactieve ontvangers in de markt te zetten. Daarbij is het bedrijf voornemens een eigen (initieel beperkte) video-on-demand dienst te starten. Commercieel directeur Marcel Nijhoff zegt desgevraag open te staan voor alle initiatieven, maar nog niet te weten hoe de zaken ervoor staan met Maxdome. Het idee van Maxdome is om een eigen omgeving te hebben waarin de kijker de films en programma’s kan afnemen. UPC die onder de naam UPC On Demand actief is met video-on-demand diensten, biedt al een mix van films, sport en amusement alsmede ‘uitzending gemist’ van de landelijke publieke omroep. Onduidelijk is wat het standpunt van UPC in deze is; het kabelbedrijf komt later nog met een reactie. ProSiebenSat.1 Media AG is in Vlaanderen (middels VT 4 en VijfTV) sinds 2006 actief met een video-on-demand dienst onder de naam C More.

SBS Broadcasitng heeft inmiddels digitale themazenders voor zijn commerciele omroepbedrijf als ‘dood’ verklaard. Algemeen directeur Van Stade: “De markt is verpest door de Nederlandse Publieke Omroep die 17 kanalen in een keer in de markt heeft gezet met overheidsgeld, waardoor er geen markt meer is.” De dienst MyVideo die het bedrijf vorige maand lanceerde, is volgens de algemeen directeur goed op weg. Op termijn moet deze dienst ook met advertenties rendabel worden.

ProSiebenSat.1 Media/SBS: focus op een meer betrokken Veronica; geen ééndimensionale programma’s meer

SBS Broadcasting BV, dochter van ProSiebenSat.1 Media AG richt zich de komende tijd op een meer betrokken Veronica. De tv-zender die sinds 20 september 2003 onderdeel is van SBS, wil meer betrokkenheid en meer bewust door het leven gaan. Het bedrijf maakte tijdens een voorjaarspresentatie bekend dit te doen met programma’s als Burgerinitiatief en Waar is de Mol?

Volgens programmaleider Alphons Martens en algemeen directeur Eric vna Stade, blijft Veronica een jonge en stoere programmering houden, maar heeft de zender afscheid van extremere en ééndimensionale programma’s als “De Lekkerste” en “Undercover Lover”. Ook het laatste restje erotiek (Sexcetera van Playboy TV)  verdwijnt van de zender, al blijven de nachtelijke erotische reclames vooralsnog wel. “We kijken ook nog of ‘s nachts herhalingen kunnen renderen in plaats van de huidige erotische reclames,” aldus Martens. Volgens de programmaleider is deze koers een gevolg van het volwassen zijn geworden van Veronica TV en zeer zeker niet een gevolg van de politieke situatie van de combinatie CDA en ChristenUnie in de regering.

Met name het programma Burgeriniatief is een nieuw fenomeen voor de Nederlandse televisie waarin Frans Frederiks (Lange Frans) zal proberen een jong denkende doelgroep aan te spreken om in de samenleving levende kwesties die niet besproken worden in het parlement tot onderwerp te maken. Daarbij zal Veronica middels vijf afleveringen trachten daadwerkelijk met 40.000 handtekeningen een of meer burgeriniatieven tot stand te brengen. Onderwerpen zullen vooral van burgers af moeten komen, waarbij extreme onderwerpen overigens door een redactie zullen worden uitgesloten en de zender zelf ook met enkele onderwerpen zal komen. Het programma wil politici actief betrekken bij het programma. De zanger/presentator heeft toevalligerwijs ook de politiek kritische single “Kamervragen” uitgebracht, maar staat volgens de zanger van het programma. Johnny de Mol trekt op een luchtige wijze met bekende Nederlanders die iets met het Afrikaanse continent hebben, daarnaartoe in het programma Waar is de Mol? Verder programmeert Veronica een aantal nieuwe series alsmede veel films.

Voor SBS 6 zet het bedrijf vooral op talentenjachten: De Nieuwe Uri Geller, Dancing Queen en Go Talent!  Net 5 profileert zich met nieuwe programma’s als Dirty Sexy Money, Verre liefdes alsmede een volgens het bedrijf beter gepositioneerde Tussen de Oren. Daarnaast gaan de SBS-zenders door met ‘bekende’ produkties waaronder Peter R de Vries misdaadverslaggever, Julia’s Tango en Undercover in Nederland. Het bedrijf is trots op de prestatie van meer dan 7 miljoen kijkers naar De Vries’ onthullingen over Joran van der Sloot. In de commerciele doelgroep 20-49 behaalden SBS 6, Net 5 en Veronica een marktaandeel van 26,3 % over 2007. Eric van Stade vindt dit een uitermate goede prestatie. Ondanks dat Van Stade niet kon ingaan op de financiele resultaten, moest deze glimlachen op de vraag. Voor 2008 ziet Van Stade het lastiger in door evenementen als het EK Voetbal en de Olympische Spelen, toch verwacht de algemeen directeur dit jaar een net zo hoge prestatie voor zijn zenders, wat volgens hem neerkomt op groei. ProSiebenSat.1 Media AG maakt begin maart haar jaarresultaten 2007 bekend.