‘RTL FM wordt …..’ (rectificatie!)

‘RTL FM wordt zeer waarschijnlijk een ander radiostation onder de Sky Radio Groep. DutchMedia herroept op basis van nieuwe betrouwbare informatie de eerder gedane suggestie omtrent het omdopen van RTL FM in HitRadio. DutchMedia – die zeer weinig missers kent – excuseert zich bij haar lezers.

Het is volstrekt onduidelijk wat er verder zal gebeuren met het kabelkanaal waar thans onder de naam RTL FM worden uitgezonden. Er Sky Radio-promo’s te horen en de zender profileert zich nu met de ‘Lekkerste Hits Aller Tijden’.

In de nacht van 30 september op 1 oktober is de kabel/internet/satelliet-uitzending van RTL FM vanuit de RTL Nederland-gebouwen stopgezet en voortgezet vanaf de locatie van de Sky Radio Groep. Het format is licht aangepast naar een ‘lekkerste hits allertijden’ format. Deze slogan wordt overigens net zo gebruikt voor het Duitstalige RTL Radio (Die Besten Hits Aller Zeiten).

Josien van Eijk, woorvoerster voor Sky Radio Groep stelt nu dat er ‘faciltiaire hulp in ruil voor commerciele zendtijd’ wordt uitgevoerd. Over het hoe en waarom wenst de Sky Radio Groep-zegsvrouwe geen uitspraken te doen. Van Eijk ontkent ook dat er een aankoop van de kabelcontracten of RTL FM aan de orde zou zijn, maar zegt niets te kunnen zeggen over de toekomst. Ook op de vraag waarom de uitzendingen van RTL FM technisch slecht in elkaar zitten en de playlist niet altijd goed draait, en Sky Radio Groep daarmee RTL FM een slechte dienst voor de luisteraar bewijst, wil Van Eijk niet ingaan anders dan dat het altijd meegenomen is als lusiteraars op Sky Radio afstemmen.

Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) is in handen van Telegraaf Media Groep NV (28,33 %), Vereniging Veronica (10 %), ING Corporate Investments Participaties BV (28,33 %) en een anonieme trust (28,33 %).

Onduidelijk is of het sinds zondag jl. ingezette ‘format’ van RTL FM zal blijven of dat dit binnenkort weer zal worden gewijzigd als een andere naam wordt geintroduceerd. Het format onder de slogan ‘meer muziekvariatie’ is in ieder geval losgelaten, terwijl technisch in het afgelopen weekend de signalen niet goed klonken. Het RTL FM RadioNieuws is vervangen door het ANP RadioNieuws.

Het vermoeden bestaat dat een en ander onder de invloedsfeer van een toekomstige nieuwe eigenaar gebeurt, onder de vlag van de RTL FM-naam. RTL FM zendt uit op het kabelkavel (Music Country BV) waar tot 10 oktober 2003 Country FM op heeft uitgezonden.

Met het heengaan van RTL FM komt een einde aan alle radio-uitzendingen van RTL Group SA in het Nederlands alsmede het radionieuws van RTL Nieuws. De RTL-bedrijven zijn de afgelopen vijftien jaar ononderbroken met radiostations in Nederland actief geweest; het grootste deel van deze periode zonder (financieel/commercieel) succes. De Nederlandse RTL-radiostations hadden daarnaast vanwege continue reorganisaties en herpositioneringen soms een kort bestaan gehad. Yorin FM heeft RTL Group SA begin dit jaar verkocht, omdat het bedrijf meer zag in een verkooptransactie dan op welke wijze dan ook deze radiofrequenties een (commercieel) nuttige invulling te geven. Het etherfrequentiekavel van RTL FM is vanwege een onrechtmatige afgifte van regeringswege op 8 juli ingetrokken en opnieuw afgegeven aan 100 % NL van RadioCorp OY.

Het ging bij de Nederlandse deelnemingen van RTL Group SA (en voorgangers) van 1 mei 1991 tot 30 september 2006 om de volgende radiozenders:
RTL 4 Radio/RTL Radio (1 mei 1991- 1 mei 1992 met Luxemburgse uitzendlicentie!), RTL Rock Radio (1 mei 1992-datum onbekend 1992), Happy RTL Radio (datum onbekend 1992-8 augustus 1994) RTL Rock Radio (8 augustus 1994-1 oktober 1995), Holland FM/HitRadio Holland FM (oktober 2004-1 april 2005), HitRadio 1224 (1 april 2005-1 september 1995), HitRadio Veronica (1 september 1995-1 januari 1998), Kink FM (1 oktober 1995-2 december 1996), Veronica FM (1 januari 1998 – 2 april 2001), Yorin FM (2 april 2001-18 januari 2006) en RTL FM (1 juni 2003-30 september 2006)
Overigens is op de Astra1-satelliet op de frequentieruimte die voor RTL Nederland bedoeld is, al vele jaren de Duitstalige zender RTL Radio te horen vanuit Luxemburg ten behoeve van Duitsland die met een enigszins vergelijkbaar format als RTL FM opereert.

RTL Group SA heeft op papier ideeën om op lange termijn te komen met een radiostation die via de ‘digitale’ middengolf (DRM) uit zal zenden ten behoeve van de Nederlands(talige) markt. Het fameuze radiostation Radio Luxembourg (ook een RTL deelneming) stopte in de jaren 80 met Nederlandstalige radio-uitzendingen die ze sinds 1953 had verzorgd. Radio Luxembourg zendt overigens sinds vorig jaar na een stilte van meer dan 13 jaar weer in het Engels uit via internet en DRM met een ‘classic rock’ format.

PvdA: weg met EU- en mediawet-regels voor commerciele zenders

“We willen af van de regelzucht uit Brussel en Nederland.” Met deze boodschap kwam kamerlid Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid (PvdA). Het jongste sociaal-democratische kamerlid zette tijdens het Broadcast Omroepcongres de verkiezingsideeën van de PvdA uiteen. Volgens Van Dam zijn kijkers zelf in staat om het verschil tussen commercie en redactionele content te herkennen als dat wordt aangegeven. Mediabedrijven moeten volgens de sociaal-democraat “gewoon vrij ondernemen” en pleitte voor zo weinig mogelijk regels voor commerciële zenders in de Nederlandse wetgeving, maar ook vanuit de EU-regelgeving. Van Dam wees de commerciële omroep er overigens op dat deze wel verlangt dat deze stoppen met programma’s die de morele grenzen overschrijden, gezien de grote invloed van televisie op de samenleving.

De uitspraken van de PvdA-mediawoordvoerder zijn opmerkelijk. Van de regels die het PvdA-kamerlid wil laten schrappen, noemde Van Dam alleen dat een verbod op zeer misleidende reclame (korte flitsreclame) moest blijven. Met het betoog van Van Dam om in feite nagenoeg alle rechten en plichten uit de richtlijn TV zonder grenzen af te schaffen, raakt Van Dam de wortel van het de Europese regelgeving die voor commerciele zenders bepalingen over o.a. quota’s voor onafhankelijke producenten, quota’s voor Europese produkties, mediatoezicht, maximumreclamevolumes, een verbod op reclame bij nieuwsuitzendingen korter dan 30 minuten, het tabaksreclameverbod, het medicijnenreclameverbod alsmede richtlijnen voor alcoholreclame en minderjarigen. Een aantal Europese landen (waaronder met name Frankrijk en Duitsland) wil juist dit soort zaken handhaven in de Europese richtlijn om te voorkomen dat commerciële televisiezenders éénzijdig commerciëel oncontroleerbaar worden, terwijl ze wel mediamacht hebben. Voor de publieke zenders bepleitte Van Dam het eerder door de PvdA-gelanceerde idee van omroep(zender)concessies.

SES Astra wil nieuwe satellietpositie (23,5 graden Oost) voor Nederlandse markt

Satellietoperator SES Astra wil een nieuwe satellietpositie voor de Nederlandse markt inzetten
Thans zenden alle op Nederland gerichte satellietzenders uit via de Astra1-positie 19,2 graden
Oost. Bill Wijdeveld, verantwoordelijk sales manager voor Nederland zegt tegenover
DutchMedia desgevraagd dat het de bedoeling is om de 23,5 graden Oost positie (Astra3)
in te zetten voor de Nederlandse markt. Wijdeveld zegt in gesprek te zijn met Nederlandse
marktpartijen om daartoe een (nieuwe) markt te ontginnen. Volgens de zegsman van de
satellietexploitant zou het makkelijk zijn om bij bestaande installaties een tweede satellietkop
in te bouwen opdat met een vaste schotel een combinatie van de 19,2 graden en 23,5 graden
Oost te maken. Technisch worden zaken makkelijk en wordt steeds meer mogelijk, aldus
Wijdeveld.

De uitzending van Nederlandse zenders op 23,5 graden Oost ligt omstreden in de markt.
Meer dan 700.000 (geregistreerde) satelliethuishoudens kijken thans satelliettelevisie via
de 19,2 graden Oost positie. Thans is er een verwaarloosbaar aantal satelliethuishoudens
die de 23,5 graden Oost positie kan ontvangen (praktisch alleen draaibare
satelliethuishoudens), waarop alleen feed- en aanvoersignalen worden uitgezonden,
en veel vrije satellietcapaciteit aanwezig is. Regionale omroepen bevestigden het verhaal
tegenover DutchMedia dat de satellietuitzendingen waarover nu wordt gesproken slechts
1 jaar op de Astra1 plaats kan vinden, waarna het de bedoeling is alleen nog op de Astra3
positie uit te zenden. Contracten voor uitzendingen op de Astra-satellieten van de regiozenders
moeten nog ondertekend worden. Het Astra1-platform wordt voor de regio-omroepen
evenwel ingericht op een theoretische mogelijkheid tot (later) coderen. Volgens
Wijdeveld – die niet op de details wil ingaan – is het de bedoeling
met de Astra3 een markt te ontginnen waar Nederlandse content voor wordt uitgezocht.
Wijdeveld liet enigszins in het midden of er ook (extra) content van Canal Digitaal Satelliet
zal worden geplaatst op de Astra3 en daartoe in gesprek is. Canal Digitaal Satelliet ontkende
eerder tegenover DutchMedia dat er sprake is van een overgang naar de Astra3 en er niet op
uit is haar eigen glazen in te gooien. Daarmee doelde de Nederlandse satelliettelevisie-
aanbieder op het opnieuw moeten inrichten van satellietinstallaties, een delicate zaak voor
satelliethuishoudens. Drastische wijzigingen van techniek bij het Nederlands satellietaanbod
heeft in het verleden (1996-2000) voor de nodige onrust en stagnatie in de markt gezorgd.

KPN stelt commerciele lancering Mine uit

Koninklijke KPN NV heeft de commerciële lancering van het IPTV-produkt Mine uitgesteld. Dit bevestigde KPN-tv directeur Ludolf Rasterhof tegenover DutchMedia desgevraagd in de marge van het Broadcast Omroepcongres. KPN had oorspronkelijk aangekondigd dat de commerciële lancering van het Mine-produkt aan brede groepen kijkers in oktober zou plaats vinden. Rasterhof wil geen nieuwe datum noemen, maar zegt dat deze gemerkt heeft dat Mine beter als onderdeel van ‘multiplay’ diensten (meerdere diensten die via een aanbieder worden afgenomen), zou kunnen gedijen. De door met name concurrenten gemelde problemen op technisch vlak, verwijst Rasterhof naar het land der fabelen.

KPN is overigens wel bezig met proeven in het Zuidlimburgse Sittard en Geleen, waarin KPN haar volgende generatie IPTV-diensten (persoonlijke televisie) met’ MediaMall’ uittest.

Rasterhof zegt nu dat deze voor de uitrol van Mine bezig is om twee steden te selecteren om een geleidelijke uitrol te bewerkstelligen om verder te leren van de ervaringen van klanten. Die twee steden zouden in ieder geval niet de vier grote Randstadsteden zijn, maar wel een ‘multiplay-omgeving’ omvatten.

De stap van KPN om nog niet over te gaan tot een commerciële lancering is opvallend. Onder regie van KPN-bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer werd Mine groots gelanceerd. Mine is sinds mei alleen in gecontroleerde beperkte vorm beschikbaar. De introductieperiode voor (bestaande) klanten is overigens verlengd tot eind december.

Digitenne van KPN

Komend weekend zal het bedrijf Digitenne stoppen met de eigen activiteiten voor eindklanten en de handel. Het bedrijf dat voor 90 % in handen is van KPN zal als licentiehoudende besloten vennootschap blijven voortbestaan. KPN zal voortaan het produkt ‘Digitenne van KPN’ simpelweg onder eigen beheer gaan aanbieden voor eindklanten en de handel. Een deel van het personeel van Digitenne BV is overgeheveld naar de KPN-burelen te Den Haag, een ander deel verliest zijn/haar werk.

VPRO-directeur over allochtonen: “Vrij logisch dat ze niet bij de omroep werken”

“Het is vrij logisch dat allochtonen niet bij de omroep werken.” Met deze stellingname antwoorde Peter Schrurs tijdens het Broadcast Omroep Congres als algemeen directeur van de VPRO op de vraag van een medewerker van Omroep Hindoe Media waarom er zo weinig allochtonen bij de (publieke) omroepen werken. Volgens Schrurs komt dit doordat er bij allochtonen die studeren en zich verder ontwikkelen de tendens bestaat om eerst naar andere beroepen te kijken, zoals bijvoorbeeld de advocatuur. Schrurs is van mening dat als allochtonen zich ‘verbreden’ ze vanzelf ‘binnen’ komen in de omroepwereld. Naar aanleiding van deze uitspraken weersprak geen van de aanwezigen, waaronder leden van de NOS Raad van Bestuur, netcoördinatoren en directeuren van commerciële radio- en tv-stations deze uitspraak. Opvallend aan het programma van het Broadcast Omroepcongres was dat er inhoudelijk geen enkele vrouw een omroepgerelateerde bijdrage mocht leveren tijdens het Broadcast Omroepcongres en met name blanke mannen van middelbare leeftijd – meestal grijs of kalend – het woord mochten voeren. Dit is in overeenstemming met hoe de Nederlandse Omroep Stichting als hoogste publieke landelijke omroeporganisatie alsmede de meeste commerciële omroepbedrijven in leidinggevende (bestuurs)zin is opgebouwd. Alleen bij de door de politiek/overheid geïniteeerde omroepen die specifiek voor minderheden uitzenden is de situatie meestal zowel in leidinggevende als in organisatorische zin, anders (NPS, MTNL, FunX, e.d.).

VPRO-directeur Schrurs erkende overigens dat de omroepen niet voorzien in een adequaat aanbod voor jonge allochtonen op televisie. BNN meldde bij monde van directeur/voorzitter Laurens Drillich dat het in navolging van FunX supported by BNN met FunX aan een concept werkt voor FunX TV. Wat dit inhoudt kon Drillich nog niet nader toelichten, maar is voor begin 2007 gepland.

PCM-Beslissing TV Oase uitgesteld

PCM Uitgevers NV heeft een beslissing om wel of niet deel te nemen in de tv-zender TV Oase uitgesteld tot eind dit jaar. Eerder verklaarde PCM Uitgevers NV dat een dergelijke beslissing voor september jl. werd genomen. Ton aan de Stegge, bestuursvoorzitter van PCM Uitgevers NV liet zich op het Broadcast Omroepcongres twijfelend uit over de kansen voor TV Oase. Volgens de bestuursvoorzitter is het een kwestie van tijd voordat het publiek met andere modellen dan tv-zenders goed bereikt worden in een digitale omgeving. Met name voor de financieringsvraag is nog geen antwoord voorhanden, aldus Aan de Stegge die liet blijken nog zoekende te zijn naar mogelijke nieuwe (financiele) investeerders voor de tv-zender die zich met een ‘kwalitatieve’ programmering wil profileren voor hoger opgeleiden. TV Oase is een idee van Harry de Winter, voormalig tv-producent en zou oorspronkelijk in januari 2007 starten. Onduidelijk is of dit met het uitstel van een investeringsbeslissing van PCM Uitgevers NV nog haalbaar is.

Over de radiozenders Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM, waarvan PCM Uitgevers NV sinds eerder dit jaar een meerderheid bezit, zei Aan de Stegge dat gekeken wordt naar hoe deze zenders het beste te exploiteren en te bezien hoe de radiostations het beste aansluiting kunnen verkrijgen bij de rest van het uitgeversconcern. Aan de Stegge constateerde dat hetgeen de FD Mediagroep aan synergie heeft bewerkstelligd tussen BNR Nieuwsradio en het Financieele Dagblad een mooi voorbeeld is, maar zei zich te realiseren dat dit door de formatplicht van bijvoorbeeld Arrow Jazz FM voor zijn bedrijf moeilijker is te realiseren. Wel kijkt het bedrijf uit naar uitbreidingsmogelijkheden voor de Arrow-radiostations in een digitale (internet)omgeving. Tot nu zenden de Arrow-radiostations uit in een matige internerstream-kwaliteit (32 kbit/s, WMP).PCM Uitgevers NV is voor de meerderheid in handen van het Britse APAX Partners (52,5 % stemrecht)

Minister Van der Hoeven wil reclameregels (toch) versoepelen

CDA-mediaminister Maria van der Hoeven wil de reclameregels voor de commerciële Nederlandse tv-zenders versoepelen. Dit blijkt uit een schrijven die Van der Hoeven aan de volksvertegenwoordiging heeft verstuurd. De nummer drie van het CDA spreekt over het toestaan van ‘splitscreenreclame’, het verkorten van de minimumduur van reclame (thans 90 seconden) en het versoepelen van regelgeving omtrent het mogen onderbreken van films (thans elke 45 minuten). en het verruimen van mogelijkheden voor sponsorvermeldingen. De OCW-minister meldt samen met de minister van Economische Zaken een onderzoek te hebben gedaan dat binnenkort geopenbaard zal worden onder de naam ‘Televisiereclame en technologische veranderingen’. Alhoewel de minister van OCW spreekt van het verminderen van het concurrentienadeel voor de zenders van SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en Talpa TV BV ten opzichte van de Luxemburgse mediawet waaronder RTL 4/RTL 5/RTL 7 uitzenden, is dit relatief. Volgens het Commissariaat voor de Media blijft een verschillend speelveld bestaan zolang de Luxemburgse medietoezicht en de regelgeving daartoe ernstig blijft verschillen van Nederland. Zoals bekend heeft Luxemburg nauwelijks mediatoezicht en praktisch geen sanctieprocedures (anders dan een intrekkingsprocedure van licenties), waardoor RTL Nederland praktisch vrij spel heeft in het wel of niet hoeven naleven van spelregels.

Van der Hoeven hoopt dat ze nog dit kabinet een voorontwerp tot wet kan indienen opdat het nieuwe kabinet de wetswijzigingen snel kan doorvoeren. De aankondiging van Van der Hoeven volgt op het enkele weken geleden tegenstemmen door de Tweede Kamer op een amandement van de VVD die verruiming van reclameregels wilde mogelijk maken.

Van der Hoeven wil neventaakmogelijkheden verruimen

CDA-mediaminister Van der Hoeven kondigt aan de neventaakfuncties voor de publieke omroepsector te verruimen. Binnenkort – zo stelt de CDA-minister in navolging van de ex-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) – komen met een algemene maatregel van bestuur die de regels omtrent de neventaken ‘nader’ zullen omschrijven. Volgens de CDA-bewindsvrouwe ‘verhinderen’ de bestaande regels ‘onbedoeld’ de ‘multimediale ontwikkeling’ van de publieke omroepsector. Daarbij doelt de minister op activiteiten waarbij de factor winst door derden en oneerlijke concurrentie soms aan worden gemerkt voor bepaalde activiteiten die de publieke landelijke omroep wenst te ontplooien maar soms door rechterlijke instanties in worden gestopt al dan niet op aandringen van commerciële zenders die procedures tegen neventaken voeren.

Van der Hoeven noemt een Algemene Maatregel van Bestuur een ‘tijdelijke oplossing’. De bedoeling is dat met een mediawetswijziging alle electronische media worden verklaard tot werkgebied van de publieke omroepen. In het idee dat Van der Hoeven van het opzij geschoven nieuwe mediawetsvoorstel haalt, wil de CDA minister het idee van een 5 jarige totaalbeleidsplan opnieuw naar voren brengen. Daarbij worden alle activitieten uit nieuwe en oude media opgenomen in een beleidsplan, ingebed in het totale programmatische en financiele beleid. Volgens Van der Hoeven is het van belang dat ‘het verbod op dienstbaarheid van de publieke omroep aan winst door derden in de wet wordt verhelderd’. Marktconform handelen en eventuele winst terug laten vloeien naar de publieke taak zijn daar volgens de CDA-bewindsvrouwe aan de orde. Een plafond aan de reserves van de publieke omroepverenigingen moet volgens Van der Hoeven wettelijk te worden verankerd.

Discussies over neventaken gaan de afgelopen jaren over o.a. TV Gids (AKN Programmabladen), Stichting Colorful Radio (FunX supported by BNN), Concertzender, het exploiteren van programmagegevens, Top2000 en meer.

Kabinet trekt half miljoen uit voor parlementair tv-kanaal

Het kabinet heeft een half miljoen euro uitgetrokken om opnamefaciliteiten in het Tweede Kamer gebouw te verbeteren. Dit is nodig ten behoeve van de opzet van een parlementair digitaal themakanaal. Het CDA/VVD minderheidskabinet vind een ‘overheidskanaal’ onwenselijk en stelt dat de NOS (als publieke landelijke omroep) dit kanaal kan opzetten. Achtergrond is dat het kabinet een ‘onafhankelijke redactie’ wenst, waarbij het stelt dat uit ervaringen in andere landen gebleken is dat een ‘onafhankelijke, journalistieke aanpak nodig is om de programma’s aantrekkelijk te maken voor kijkers’.

Een eerste opzet van het parlementair themakanaal zal volgens het kabinet nog dit najaar starten met kamerdebatten, nieuws en actualiteiten. De NOS zal het parlementair kanaal – dat de werktitel Politiek24 heeft – uit eigen middelen financieren. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe kanaal – dat naar verwachting in november zal starten – zal worden aangeboden via de kabel. Uit een uitgelekte zenderkaart van Essent Kabelcom/@Home blijkt dat bij deze kabelaar de zender mogelijk voor elke digitale kabelabonnee beschikbaar komt en niet alleen voor ‘extra’ betalende abonnees, zoals het geval is met de meeste andere digitale publieke themakanalen.

Kabinet trekt half miljoen uit voor parlementair tv-kanaal

Het kabinet heeft een half miljoen euro uitgetrokken om opnamefaciliteiten in het Tweede Kamer gebouw te verbeteren. Dit is nodig ten behoeve van de opzet van een parlementair digitaal themakanaal. Het CDA/VVD minderheidskabinet vind een ‘overheidskanaal’ onwenselijk en stelt dat de NOS (als publieke landelijke omroep) dit kanaal kan opzetten. Achtergrond is dat het kabinet een ‘onafhankelijke redactie’ wenst, waarbij het stelt dat uit ervaringen in andere landen gebleken is dat een ‘onafhankelijke, journalistieke aanpak nodig is om de programma’s aantrekkelijk te maken voor kijkers’.

Een eerste opzet van het parlementair themakanaal zal volgens het kabinet nog dit najaar starten met kamerdebatten, nieuws en actualiteiten. De NOS zal het parlementair kanaal – dat de werktitel Politiek24 heeft – uit eigen middelen financieren. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe kanaal – dat naar verwachting in november zal starten – zal worden aangeboden via de kabel. Uit een uitgelekte zenderkaart van Essent Kabelcom/@Home blijkt dat bij deze kabelaar de zender mogelijk voor elke digitale kabelabonnee beschikbaar komt en niet alleen voor ‘extra’ betalende abonnees, zoals het geval is met de meeste andere digitale publieke themakanalen.