Frits Barend, Ruud Hendriks, Pieter Storms en Derk Sauer met nieuw tv-station: Het Gesprek

Op 2 oktober 2007 starten media-ondernemers Frits Barend, Ruud Hendriks, Pieter Storms en Derk Sauer met een nieuw tv-station onder de naam Het Gesprek. Het televisie-station zal 24 uur per dag interviews uitzenden. Interviews zullen telkens één uur duren. Initieel zal dagelijks met vier uur ‘verse’ programmering gewerkt worden; later zal dit uit worden gebreid naar zes uur per dag. Het Gesprek profileert zich als kwalitiatieve, serieuze en opiniërende zender waar de tijd genomen wordt voor gesprekken. “We willen de sfeer van Larry King Live, Ischa Meijer, Adriaan van Dis en Zomergasten uitstralen. Het moet echt ergens over gaan. We willen daarbij een rustpunt zijn in de mediawereld,” aldus Ruud Hendriks, één van de initiatiefnemers. De zender zal een talrijk aantal gasten uit de wereld van de politiek, kunst, literatuur, cultuur, sport, wetenschap en het zakenleven aan bod willen laten komen. De zender wil daarbij het ‘maatschappelijke debat’ mede aanjagen.

Inmiddels heeft het nieuwe kanaal ruim 30 interviewers gevonden, waaronder Leon de Winter, Ellen Verbeek, Jessica Durlacher, Humberto Tan, Ruud de Wild, Jort Kelder, Charles Huijskens, Harold Hamersma, Dig Istha, Gert Berg en Harry Starren. De initiatiefnemers zullen zelf ook interviews gaan doen op het kanaal alsmede nieuw talent een kans geven

De interviews van Het Gesprek zullen worden gemaakt vanuit een studio in Amsterdam. “Lage kosten, hoge kwaliteit,” aldus Hendriks. Het concept is een studio, een interviewer, een geinterviewde en techniek. Het idee van Het Gesprek komt volgens Hendriks voort uit het idee van talkradio. “Nergens zagen we een televisievariant. Eigenlijk is de zender bijna een publieke omroep, maar wij kunnen dit snel realiseren. Op lange termijn moet de zender uit de kosten geraken. De zender is vooral ideëel opgezet. Het zal voor de interviewers vooral een eer zijn om voor de zender te werken; ze krijgen een minieme verogeding,” aldus Hendriks. De zender zal met een klein team aan personeel van start gaan (zes mensen). De leiding hiervan (directeur/hoofdredacteur) moet nog worden aangesteld. Commercieel zal de zender programma’s niet onderbreken met reclame, maar dit alleen op het hele uur tussen de interviews door doen.

De bedoeling van Het Gesprek is dat het vooral een multimediale opzet krijgt. Distributie is niet primair gericht op analoge distributie (“als er kabelaars zijn die ons analoog wensen door te geven kan dat, maar het is geen prioriteit,” aldus Hendriks), maar op digitale distributie. Hendriks zegt dat het nieuwe tv-station de gesprekken aangaat met de grote distributeurs (kabel, satelliet, IPTV mobiele operators e.d.). Op internet zal de zender via www.hetgesprek.tv uitzenden, waarop een eerste ‘gesprek’ met de initiatiefnemers te zien is. De zender zal via internet ook hoogtepunten tonen, losse audiosignalen beschikbaar stellen alsmede via mobieltjes beschikbaar komen. Bellen, SMS-en en chatten zal bij de uitzendingen mogelijk worden. Er zijn overigens nog geen distributie-overeenkomsten met distribeurs gesloten; het tv-stations wil evenwel zo breed mogelijk beschikbaar komen. Afhankelijk van de contractuele mogelijkheden digitaal via de kabel in de digitale standaardpakketten.
De datum van 2 oktober hebben de initiatiefnemers bewust gekozen, aangezien dat de datum is in 1951 waarop de televisie-uitzendingen van de toenmalige NTS (nu NOS) van start gingen en 2 oktober ook de datum is dat de eerste echte commerciële tv-zender voor Nederland, RTL Véronique (nu RTL 4), van start ging. Bij de start van RTL Véronique was Hendriks destijds betrokken

Tele2 TV van Digitenne van start

Tele2 TV van Digitene van start Tele2 is gestart met het aanbieden van het ‘Digitenne van KPN’ betaal-aanbod onder een eigen merknaam. Onder de naam Tele2 TV van Digitenne is Tele2 wederverkoper van het digitale ether-aanbod van KPN geworden. Het verschil tussen het aanbod van KPN en Tele2 is dat Tele2 in de standaard-abonnementsprijs van 9,95 euro per maand het Eredivisievoetbal alsmede de zender Planet Prime heeft opgenomen voor dit seizoen en het seizoen 2007/2008. Bij KPN kost dit in totaal 15,95 euro per maand (voor nieuwe klanten), waarbij – in tegenstelling tot Tele2 met één abonnement op drie ontvangers gekeken kan worden. Een ander verschil is dat KPN de aanschaf volledig subsidieert middels het retourneren van het aankoopbedrag, terwijl Tele2 49,95 euro voor de digitale etherontvanger vraagt. De entreekosten zijn gelijk. Tele2 biedt overigens de Finepass VTX5000-CNX ontvanger aan; KPN meestal een Samsung-ontvanger. In tegenstelling tot KPN’s aanbod kan dit alleen via internet worden besteld. Over enige tijd zal het ook mogelijk zijn een ‘losse’ smartcard bij Tele2 te kopen voor bezitters van Conax-compatible DVB-T ontvangers. Tele2 en KPN kondigden in september vorig jaar aan dat Tele2 wederverkoper van Digitenne van KPN zou worden. Het lukte volgens het bedrijf om technische redenen niet om de dienst binnen eerder aangekondigde termijnen te lanceren. Overigens is Tele2 de enige wederverkoper; in mei vorig jaar staakte Scarlet de wederverkoop. Voor de generalistische commerciële zenders is feitelijk (voor nieuwe klanten) geen goedkoper aanbod beschikbaar voor ontvangst van de digitale commerciële etherzenders dan de vastgestelde KPN-prijs van 9,95 euro per maand.

VRT-actualiteitenprogramma TerZake voortaan free to air bij BVN-TV

Het actualiteitenprogramma van VRT Canvas, TerZake zal vanaf morgen voor het eerst buiten België kosteloos te ontvangen zijn via BVN-TV. Het programma is een door Nederlandstalige satellietkijkers veelgevraagd programma dat tot op heden alleen via de binnenlandse Vlaamse zender te zien was. Aangezien de internationale publieke Vlaams/Nederlandse zender BVN-TV haar ‘verse’ zendtijd onlangs heeft uitgebreid naar 12 uur per dag, is dit volgens Rocus de Joode van de BVN-programmacoördinatie mogelijk geworden. Er is vanuit het buitenland veel vraag naar dit programma. Met de toevoeging van TerZake, heeft BVN-TV de meeste informatieve programma’s uit Vlaanderen en Nederland gebundeld op één zender: Nova, EénVandaag, TerZake en het VRT Journaal zijn er tezamen met het NOS Journaal te zien. Voor Nederlandse satellietkijkers betekent de komst van TerZake dat – om dit programma te kunnen zien – het niet langer noodzakelijk is om een betaald abonnement te hebben op het zogeheten ‘familiepakket’. TerZake wordt op BVN rond middernacht en rond het middaguur uitgezonden.

Eerste aangekondigd RTL-themakanaal RTL Klassiek voorlopig van de baan

Het vorig jaar september aangekondigde digitaal themakanaal RTL Klassiek is voorlopig van de baan. Eerder meldde DutchMedia al dat de start RTL Klassiek die voorzien was voor januari jl., was uitgesteld tot de zomer. In een artikel van Thomas Giger over een sessie van de besloten ‘Broadcast Business Club’ verklaart commercieel directeur Frank Eijken dat deze ‘in elk geval een jaarkaart voor het Concertgebouw heeft gekregen en Fons van Westerloo een aparte box’, in de optiek van Eijken heeft het aldus ‘erg veel opgeleverd’ voor RTL. De bedoeling was dat RTL Klassiek een joint venture zou worden van de muziek en boeken-uitgeversgroep Foreign Media Group en RTL Nederland, dat via het beursgenoteerde RTL Group SA onderdeel is van het Duitse Bertelsmann AG.

Het kanaal zal er ‘in de toekomst mogelijk’ alsnog kunnen komen. De in Indonesië geboren RTL-directeur erkent in het artikel dat zijn bedrijf er ‘te enthousiast’ op is ingegaan. Er zouden onvoldoende programma’s op korte termijn gevonden worden om het kanaal te ‘vullen’. Toch blijkt dat in landen als Frankrijk (Mezzo, is ook in Nederland beschikbaar via kabel en satelliet), Duitsland en Italië (Classica) en het Verenigd Koninkrijk (Classic fM TV) het wel degelijk mogelijk om een 24 uur kanaal met klassieke muziek en bijbehorende genres in te vullen.

Uit de uitlatingen van Eijken blijkt dat RTL voor RTL Klassiek (losse) betaling wenste van de abonnee en niet per se als pakketkanaal op de markt wilde komen. Welingelichte kringen meldden eerder dat gesprekken en onderhandelingen met kabelaars niets opleverde.

De generalistische commerci?le zendergroepen SBS Broadcasting BV en RTL Nederland kondigden op verscheidene momenten aan met digitale themakanalen te komen, maar geen ervan heeft dit daadwerkelijk gerealiseerd. Alleen MTV Networks BV is met vier Nederlandse themakanalen actief, en verder is wat Nederlandse themakanalen betreft het Nederlandse muziekkanaal TV Oranje alsmede het christelijke Family 7 en de publieke landelijke omroep met 17 zenders actief. RTL is overigens in andere landen, waaronder de belangrijkste markt Duitsland, wèl actief met themazenders.

Onlangs startte KPN overigens wel met een eerder aangekondigd offensief met Endemol (Xie Entertainment) onder de naam Planet Prime. RTL is inmiddels uitgenodigd door de oprichtende partijen om deel te nemen aan Xie Entertainment. Via Planet Prime worden ‘oude’ programma’s die bij o.a. RTL Nederland te zien zijn geweest, alsmede de publieke zenders maar in handen zijn van Endemol tegen betaling beschikbaar gesteld via Digitenne van KPN en internet.*

PvdA-staatssecretaris Heemskerk zet in op frequentieveiling DAB najaar 2007

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven over te gaan tot het veilen van DAB-frequentieruimte met het streven van frequentie-uitgifte voor komend najaar. Heemskerk schrijft het ‘niet wenselijk’ te achten ‘partijen  die met de beschikbare frequentieruimte aan de slag willen, nog langer te laten wachten op duidelijkheid omtrent de vergunningverlening’.

Op 30 maart 2006 discusseerde de toenmalige Tweede Kamer met toenmalige D66-minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst van de regering Balkenende II, waarbij de Tweede Kamer pleitte voor uitstel van het commerciele DAB-frequentiedeel en inzet op meerdere digitale radiotechnieken dan alleen DAB. CDA-opvolger Joop Wijn van de regering Balkenende III schreef  in een brief aan de Tweede Kamer dat twee landelijke DAB-frequentiekavels kunnen worden verdeeld die ook voor DAB-IP en DMB gebruikt kunnen worden. Tevens stelde Wijn dat DAB niet als enige digitale radio-opvolger van de FM-band gezien kan worden, doordat ook andere technieken hiervoor in aanmerking komen (waaronder DRM+/DRM120 en andere technieken). De toenmalig minister van Economische Zaken stelde in december jl. eveneens dat de DAB-frequentieblokken via een veiling zullen verdeeld.

De Tweede Kamer heeft de beleidsverantwoordelijke binnen de regering gevraagd in discussie hierover te gaan. De bespreking van het onderwerp digitale radio heeft de Tweede Kamer echter telkens voor zich uitgeschoven en geplande data ter bespreking telkens uitgesteld. Staatssecretaris Heemskerk zegt nu namens Balkenende IV simpelweg uitvoering te willen geven aan het beleid zoals Balkenende III had aangekondigd.

KPN operator gebonden Samsung ontvangers voortaan ook met vrije FTA ontvangst

Koninklijke KPN NV heeft bekend gemaakt tussen 10 april en 8 mei aankomende nieuwe software voor de operator gebonden DVB-T Samsung-ontvangers voor haar klanten beschibaar te stellen. De nieuwe sofware maakt het mogelijk om voortaan ook free to air zenders te ontvangen die niet door KPN Broadcast Services (voorheen Nozema Services) worden uitgezonden. Op een groot deel van de bij ‘Digitenne van KPN’ gecertificeerde uitgezette ontvangers is dit niet mogelijk, waardoor ontvangst van bijvoorbeeld de free to air uitzendingen van bijvoorbeeld de publieke Vlaamse zenders van de VRT of de Duitse publieke zenders ARD en ZDF in grensgebieden niet mogelijk is. Aangezien de publieke zenders (Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke zenders en de publieke radiostations) door KPN worden uitgezonden als free-to-air zenders zijn voorzien van een ‘KPN’ afzender, worden deze wel op de KPN operator gebonden ontvangers vertoond, maar andere free to air signalen niet. Voor de Samsung ontvangers wordt deze beperking  binnenkort opgeheven. Onafhankelijke DVB-T ontvangers hebben deze beperking overigens NIET.

Op 8 maart diende PvdA-kamerlid Martijn van Dam vragen in bij mediaminister Plasterk (PvdA) om opheldering te verkrijgen over de handelwijze van KPN aangaande de beperkingen naar aanleiding van een eerder verschenen artikel en redactioneel commentaar van DutchMedia. Plasterk heeft de vragen overigens tot nu toe niet beantwoord. Van Dam vroeg overleg tussen de minister om ervoor te zorgen dat de beperkingen op de KPN-DVB-T ontvangers worden opgeheven opdat bijvoorbeeld ook ontvangst van publieke zenders in grensgebieden van omliggende landen mogelijk wordt, als dat geblokkeerd is. KPN lijkt aan de wens van Van Dam te voldoen. Met de beperking op de ontvangers kon KPN bij het moeten aanbesteden van de DVB-T zenderexploitatie door de publieke landelijke omroep (Nederlandse Omroep Stichting) de ontvangst van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-zenders laten blokkeren als een ander dan KPN Broadcast Services de aankomende aanbesteding van de zenderexploitatie wint. Ook kon KPN de toegang tot de ontvangers voor een eventuele andere partij dan KPN blokkeren indien deze andere partij de zesde en zevende vrij te komen landelijke DVB-T frequenties verwerft en gaat gebruiken voor ongecodeerde DVB-T uitzendingen. Met de opheffing van de beperking in de software wordt de mogelijkheid tot dit machtsmisbruik te niet gedaan.

Castor Broadcasting klaagt ROOS en 9 regionale omroepen aan vanwege nalaten aanbesteding

Satellietexploitant Castor Broadcasting klaagt de Stichting Regionale Omroep Organisatie en Samenwerking (ROOS) alsmede RTV Noord-Holland, RTV Rijnmond, RTV Noord, Omrop Fryslan, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland,  Omroep Brabant en Omroep Zeeland aan vanwege het ontduiken van openbare Europese aanbestedingsregels die gelden voor met overheidsmiddelen gefinancierde organisaties. Het gaat om de uitzending van de regionale publieke zenders op satelliet sinds 10 november vorig jaar, die de regionale zenders middels een onderlinge overeenkomst hebben gerealiseerd. Castor eist alsnog een aanbestedingsprocedure en adviseert een stopzetting van de campagne omtrent het overhevelen van de regionale zenders naar de nieuwe satellietpositie Astra3 op 23,5 graden Oost. Als dat niet mogelijk blijkt, eist Castor schadevergoeding, zo liet het bedrijf DutchMedia weten.

De overeenkomst tussen SES Astra en de regionale omroepen voor satellietuitzendingen, waarbij Koninklijk KPN NV de uplink verzorgt en Canal Digitaal Satelliet facilitaire diensten verleent, was in de optiek van Castor een frustrerende ervaring. Oprichter en mede-aandeelhouder Ivo Veldkamp zegt eind 2005 in samenwerking met Eutelsat (een concurrent van SES Astra) de betrokken partijen aanbiedingen voor satellietuitzendingen te hebben gedaan. Nadat toenmalig OCW en EZ-ministers Maria van der Hoeven (CDA) en Joop Wijn (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer formeel aankondigden op 25 augustus 2006 dat ‘ in goed overleg’ met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Stichting ROOS ‘gezamenlijk’ financieel de uitzending van de regionale zenders op satelliet mogelijk te maken, meldde Castor zich. Castor vroeg aan de Stichting ROOS om de gunningscriteria op basis waarvan een aanbesteding zou plaatsvinden. “Gezien de hoogte van de bedragen, gingen wij er vanuit dat er een Europese openbare aanbesteding zou plaatsvinden,” aldus Ivo Veldkamp. “Wij willen graag daarop een offerte uitbrengen. Stichting ROOS antwoordde ons echter met de mededeling dat een aanbestedingsprocedure niet meer relevant is omdat de termijn kort was waarop de regionale omroepen moesten beslissen op welke wijze ze op satelliet zouden uitzenden. Wij vinden dit juridisch onjuist.”

Ivo Veldkamp zegt verder: “De regionale zenders hebben besloten voor SES Astra te kiezen. Die biedt de maximale hoeveelheid kijkers. Maar dat geldt voor de Astra1 op 19,2 graden Oost en niet de Astra3-positie op 23,5 graden Oost, waarnaar de regionale zenders binnenkort verhuizen. Hiermee is de mogelijkheid gecreërd om een tweede Nederlandse satellietpositie in de markt te zetten. In 2005 was al duidelijk dat het budget voor de regionale zenders op satelliet niet voldoende was om op de Astra1 te kunnen uitzenden. Wij zagen toen een mogelijkheid voor een nieuwe satellietpositie voor de Nederlandse markt. De nieuwe satellietpositie kan SES Astra thans in de markt zetten dankzij de regionale publieke zenders.”
Overigens schreef Eelco Blok namens de Raad van Bestuur van KPN in een brief aan de toenmalig minister van OCW op 15 augustus 2006 dat ze zelf in verband met de uitzendingen van de regionale zenders op satelliet ‘handreikingen’ had gedaan die de ‘door de regionale omroepen gewenste satellietdoorgifte dichterbij konden brengen’. Onduidelijk is wat deze handreikingen zijn. Volgens Castor heeft ROOS aangegeven dat KPN ‘de’ aangewezen partij is vanwege het al verzorgen van diensten voor de regionale zenders voor de DVB-T uitzendingen, de multiplexing en encoding alsmede signaaltransport. Dit is in de optiek van Veldkamp geen automatische opdrachtgunning, aangezien ‘je met deze redenering als publiek gefinancierde partij nooit een aanbesteding zou hoeven doen’.

Gerard Schuiteman, directeur van de Stichting ROOS en de man die de satellietzendingen samen met de regionale publieke zenders heeft gerealiseerd, wil desgevraagd op de dagvaarding van Castor Broadcasting niet reageren in de pers: ‘Geen commentaar’ zijn de enige woorden die Schuiteman wil melden over de kwestie. Directeur van de verscheidene regionale omroepen verwijzen allen door naar Schuiteman voor de woordvoering over hun situatie. Alleen Jaap Hilbink, technisch directeur van RTV Oost zegt desgevraagd dat zijn omroep naar ‘eer en geweten heeft gehandeld’ en de zaak met vertrouwen af te wachten.

Volgens Castor heeft Stichting ROOS echter wel commentaar geleverd naar aanleiding van  juridisch beklag. Daarbij stelt ROOS dat de contractswaarde per omroep onder de drempel zou blijven en dat er een uitzonderingsbepaling bestaat voor spoedprocedures. Castor vindt dit ongeloofwaardig. Volgens Castor zou dit gezien de kostprijs van transpondercapaciteit niet kunnen. Daarnaast is in de optiek van Castor verdedigbaar dat de regionale omroepen op satelliet in feite gezamenlijk optrekken en dit in feite een gezamenlijk contract is, waarbij ROOS alle onderhandelingen heeft gedaan namens de gezamenlijke regionale omroepen. Het ministerie van OCW heeft in haar begroting 1,6 miljoen euro opgenomen voor vier jaar satellietuitzending van de regionale zenders. Daarnaast hebben acht regionale publieke omroepen het bedrag dat ze tot 11 december 2006 kwijt waren aan de analoge ethertelevisie-uitzendingen mogen behouden, waarmee ze mogelijk de satellietuitzendingen mee kunnen financieren aangevuld met een bijkomende onbekende financiering vanuit de provincies. Het drempelbedrag voor aanbestedingen is 211.000 euro per contract.

Aangezien met betrekking tot L1 het contract met Omroepbedrijf Limburg B.V.is gesloten, zal deze niet worden gedagvaard, aangezien de publieke licentiehouder (Stichting Omroep Limburg) een minderheid bezit van dit bedrijf. 

Castor klaagt bewust de minister van OCW en Economische Zaken niet aan, evenmin SES Astra of KPN. Volgens Ivo Veldkamp hebben SES Astra en KPN geen aanbestedingsplicht. Alhoewel Veldkamp wel kritiek heeft op de bewindslieden, zegt deze dat deze – ook al omdat deze geen contractspartijen zijn en naar ROOS, resp. de regionale omroepen verwijzen – geen directe partij zijn in de kwestie. Het curieuze is echter dat CDA-minister Maria van der Hoeven destijds politiek verantwoordelijk was voor de uitzending op satelliet en dit zelf ook opende, en thans verantwoordelijk is voor aanbestedingen binnen haar rol als minister van Economische Zaken.

Volgens Veldkamp valt het op dat buitenlandse publieke omroepen, maar ook Radio Nederland Wereldomroep en BVN-TV aanbestedingen wel correct uitvoeren. Het gaat Veldkamp er niet om om bedrijven te frustreren maar het gaat om het hebben van eerlijke kansen en het op een goede wijze besteden van overheidsgelden. Met name Broadcast Partners heeft bij de contractsverlening van o.a. DAB en FM-uitzendingen van de landelijke zenders Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5 de nodige procedures gevoerd die hebben geleid tot aanbestedingen.

De verwachting is dat de rechtszaak van Castor tegen de regiozenders bij de kantonrechtbank Amsterdam geruime tijd zal duren.

Providence-overname Canal Digitaal, TV Vlaanderen, ActionNow gerealiseerd

De overname van de meerderheid van de aandelen van satelliet-televisie aanbieder Canal Digitaal BV, de betaaltelevisiezender ActionNow alsmede het Vlaamse TV Vlaanderen door Providence Equity Partners Inc is een feit. Airbridge Investments BV, de holding van directeuren Hans Wolfert en Cees Bohnenn hebben sinds afgelopen vrijdag niet langer de meerderheid van de bedrijven in bezit. Hoe de aandeelverhoudingen precies in elkaar zitten, wilden Wolfert en Bohnenn niet kenbaar maken, evenmin het overnamebedrag.

De overname-aankondiging werd op 22 februari jl. gedaan. De bedrijfsvoering van Canal Digitaal en de andere bedrijven zal volgens de directeuren ongewijzigd worden gecontinueerd. Uit een presentatie van Hans Wolfert op het congres ‘Kabel in de 21e Eeuw’ bleek dat in de optiek van Canal Digitaal de groei van het bedrijf bij de komst van ‘Digitenne van KPN’ een ‘dubbele impact’ heeft gehad op de groei van het medium satelliettelevisie.
Opvallend is evenwel dat de populariteit van Nederlandse satelliettelevisie boven de 10 % marktaandeel vooral buiten de grote steden van de Randstad bevindt. Het bedrijf wilde geen verdere uitsplitsing geven, maar met name in bepaalde delen van Noord-Brabant, Noordelijk Limburg, Gelderland, Overijssel, Noord-Holland Noord, Groningen, Fryslan en Drenthe is het aantal satellietkijkers boven de 20 %, waarbij uitschieters van boven de 40 % voorkomen. Winterswijk (Gelderland) en Delden (Overijssel) strijden daarbij om de titel van de meeste schotelkijkende gemeente. Volgens Canal Digitaal daalt de leeftijd daarbij van de schotelkijkers die traditioneel ouder lag.

Nieuwe kanalen bij Canal Digitaal: Film1.3, NASN en Sailing Channel

Satellietaanbieder Canal Digitaal heeft aangekondigd dat afgelopen weekend Film1.3 de helft van de dag voortaan voor de satellietkijkers te zien is. Vooralsnog wordt de overige helft van de dag van de capaciteit niet ingevuld. Canal Digitaal en Liberty Global’s ChelloMedia blijken contractueel geen 24 uur-uitzending te zijn overeengekomen. Opvallend is dat de beeld en geluidskwaliteit op satelliet van Film1.3 iets lager is dan Film1.1, Film1.2 en Sport1.1. North American Sports Network (NASN) is sinds maandag jl. te zien voor de ‘entertainment’, ‘top-‘ en ‘combi’ abonnees op Canal Digitaal. De ontvangst van het kanaal verliep voor sommige satellietabonnees niet probleemloos, waardoor de zender pas maandagavond beschikbaar kon komen, zo bleek uit praktijkervaringen.

Canal Digitaal is in gesprek met het in Italië gevestigde Sailing Channel om dit kanaal omstreeks 1 mei toe te voegen voor de Mediaguard-abonnees in een nog nader bekend te maken pakket via simulcrypt via de Franse CanalSat-transponder. Verder heeft Canal Digitaal deze week een ‘update’ voor de ‘officiele’ Mediaguard Common Interface modules ‘on air’ gezet via de transponder van BVN-TV

DVB-T: Aanbod Digitenne van KPN voortaan op 3 muxen; KPN en NOS (NPO) beëindigen uitruil

Koninklijke KPN NV en de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO) beëindigen op 8 mei aankomende de uitruil van frequenties voor digitale ethertelevisie. Sinds het bestaan van digitale ethertelevisie ruilen KPN-dochter Digitenne Holding en de NOS frequentiecapaciteit uit. Met het verplaatsen van radiostations naar de ‘publieke’ multiplex en het verplaatsen van CNN International naar een KPN/Digitenne-frequentie komt daar binnenkort een einde aan. Bepaalde (commerciële) belanghebbende partijen hadden daar problemen mee, aangezien de telecommunicatiewet bepaalt dat de frequenties voor publieke doeleinden zijn verleend, terwijl – in de optiek van de belanghebbenden – de uitruil van frequenties (6 radiostations voor 1 tv-zender) KPN bevoordeelde. Met de wijzigingen zal op de ‘publieke’ frequentie voortaan alleen Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale tv-zender uit de eigen regio alsmede Radio 1 t/m 6 en de regionale radiozender uit de eigen regio ontvangen kunnen worden. FunX en Concertzender Classic zullen daarbij worden toegevoegd als nieuw te ontvangen ongecodeerde DVB-T radiokanalen, zo meldde een betrokkene aan DutchMedia. Als gevolg van de wijziging op de publieke frequentie kan de beeldkwaliteit van de publieke televisiezenders worden verbeterd.

Digitenne van KPN zal op 8 mei haar aanbod voortaan op drie in plaats van vier multiplexen uitzenden. Hiertoe zal de ‘Randstad’ multiplex waarop o.a. BBC Prime en BBC World uitzenden worden uitgezet. Per 8 mei komen deze ook buiten de Randstad beschikbaar. Als gevolg hiervan wordt overigens de bandbreedte van een aantal commerciële zenders lager. De ‘vierde’ frequentie in de Randstad zal naar verwachting worden ingezet ten behoeve van de DVB-H uitzendingen die KPN na de zomer wil starten. KPN is dankzij het alleenrecht op DVB-T frequenties initieel automatisch monopolist in die nieuwe markt. De regering dient overigens nog wel 2 landelijke DVB-T netwerken verdelen die dankzij de RRC06 Geneve conferentie van vorig jaar voor Nederland vrijkomen.

EENmalig bedragen commercieel landelijke FM-radiostations blijven in stand

De eenmalige bedragen die radiostations met een FM-kavel behoorden te betalen in 2003 bij het verkrijgen van landelijke FM-frequenties, zijn rechtmatig. Dit heeft de hoogste rechter in deze zaak, Het college van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) bepaald, nadat eerder de rechter had bepaald dat deze onrechtmatig waren.

En dus zijn resp. BNR Nieuwsradio BV 877.584 euro, Radio 538 (Vrije Radio Omroep Nederland BV) 5,343 miljoen euro, Radio Veronica (Sky Radio Groep) 2,355 miljoen euro,
Sky Radio 5,26 miljoen euro, Caz (Yorin FM BV) 5,1075 miljoen euro, Q-Music 5,343 miljoen euro en RTL FM BV 3/8 van 2,396 miljoen euro verschuldigd aan de minister van Economische Zaken. RTL FM is zoals bekend door een uitspraak van de rechter in 2006 niet meer in handen van een FM-kavel, maar de hoogste rechtsinstantie vindt hetgeen RTL FM BV heeft betoogd aangaande het eenmalige bedrag en het niet meer in handen hebben van het frequentiekavel ‘geen rol spelen’ in die procedure. RTL FM BV dient dan ook 3/8 voor de drie jaren dat het heeft uitgezonden van het bedrag betalen. 100 % NL moet overigens 5/8 van het éénmalige bedrag van haar kavel (2,396 miljoen euro) voldoen, oftewel een bedrag naar proportie voor de duur dat ze het kavel in handen heeft.

In de uitgebreide uitspraak van het CBB blijkt dat deze telkens de redelijkheid van de regeling betoogt en de bezwaren van de radiostations terzijde schuift, alsmede de originele regeling daaromtrent aanhoudt. Daarbij wijst het CBB er ook op dat het éénmalige bedrag een andere functie heeft dan het financiële bod dat op frequenties gedaan is.

Arrow Jazz FM (eenmalig bedrag 556.581 euro) en Slam! FM (2,396 miljoen euro aan eenmalig bedrag) waren geen partij in deze rechtszaak. Het totaalbedrag aan éénmalige bijdragen bedraagt daarmee (zonder rente en inflatie) op basis van de originele bedragen circa 27,28 miljoen euro.