Eurosport-deelneming stoort ontvangst Zwitserland?

In het Italiaanse Milaan blokkeert SPORT ITALIA sinds afgelopen week de digitale ether-ontvangst van de Zwitserse televisie. Dit meldt de tv-observatiesite DaxMedia. Sport Italia is een deelneming van TF 1 (Eurosport) en Ben Amar.

Wat is er aan de hand? Via kanaal 39 is Sport Italia sterker gaan uitzenden vanuit Bergamo. Gevolg? Digitale ontvangst van TSI 1, TSI 2, TSR 1 & SF 1 is zeer moeilijk geworden. Dit terwijl digitale etherontvangst in Italië eind vorig jaar van start is gegaan. Sport Italia heeft naast kanaal 39 vanuit Bergamo voor deze regio ook een analoge (sterke) frequentie middels een zender in Milaan op kanaal 37.

Is het dan niet ontoevallig dat Angelo Codignoni (CEO van Eurosport en als zodanig ook verantwoordelijk voor Sport Italia) hier een bedoeling mee heeft? Codignoni is een goede bekende van premier Silvio Berlusconi en speelde bij de oprichting van Forza Italia een belangrijke rol.

De Zwitserse televisie biedt immers een redelijk onafhankelijk journaal, zeker vergeleken met de Italiaanse journaals…..

Als straks de analoge uitzending beëindigd wordt voor TSI 1 is ook dit signaal niet meer in Milaan (de op een na grootste en belangrijkste stad van Italië) meer te ontvangen. TSI 1 is analoog in Milaan overigens (kanaal 36) al moeilijk te ontvangen….Via satelliet zijn buiten Zwitserland de Zwitserse zenders alleen voor Zwitserse staatsburgers beschikbaar.

Kink FM & Rock FM: alternatief is niet makkelijk!?

Niet alleen Kink FM heeft het moeilijk. Van de week werd de urgentie voor nieuwe huisvesting voor deze alternatieve radiozender duidelijk nu RTL 4 Productions BV (Holland Media House) intrek in het gebouw aan het nemen is en Radio Veronica de komende maanden bij de gebouwen van eigenaar Sky Radio zal intrekken. Afgelopen vrijdagavond laat interviewde ik Gerrit Jan Wolffensperger, de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS op de lokale Amsterdamse televisie bij De Hoeksteen Live!.

Wolffensperger zei dat tijdens zijn voorzitterschap serieus is gekeken naar een overname van Kink FM als nevenzender, zoals nu met Colorful Radio is gebeurt. Volgens Wolffensperger was het door de bodemprocedures van de NVCR (Nederlandse Vereniging Commerciele Radio) die tegen de ConcertZender procedeerde in zijn optiek niet de keuze van de Raad van Bestuur om de overname te plegen. De vraag is echter hoe de verhoudingen toen lagen, aangezien Kink FM in 2002 nog geloofde in een volledig zelfstandig bestaan met een kans op FM-dekking. Dit nog los van de status van de VPRO met haar 3voor12-projecten. (De toenmalige Raad van Bestuur van de NOS trad op 31 januari 2003 af).

Maar er is meer aan de hand met alternatieve zenders…
Rock FM, de zusterzender van het Italiaanse nationale netwerk Radio 101 (One-O-One Network) zit – net als Radio 101- in de problemen. Het station is een klein zusterstationnetje en begeeft zich in de alternatieve hoek. Net als Kink FM, werkt Rock FM grotendeels met vrijwilligers. Rock FM heeft (in tegenstelling tot Kink FM) een FM-frequentienetwerk in vooral Noord-Italie: van Milaan tot Firenze, van Pisa, Lucca tot Torino en Venezië, Brescia en Genova. Het mag niet baten, want het voortbestaan van de zender – die grotendeels door vrijwilligers wordt gerund – is in gevaar. De eigenaar – die zich nauwelijks om de zender bekommerde – is voor zwendel/oplichting in de cel gezet. De radiozender heeft een miljoenenbereik als het gaat om potentiele luisteraars en zendt ook uit via
internet. www.radiorockfm.com en een speciale ‘resistentie’ site maken duidelijk waar de zender nu aan toe is, tesamen met een oproep tot ‘resistentie’. Rock FM is vanuit MILAAN actief; er is ook een Radio Rock vanuit Rome, deze is niet in gevaar (is alleen in Rome e.o. te ontvangen en staat los van Rock FM)…


RTVNH & AT 5 gaan verder…(of niet)

Document 1

Document 2

11 maart 2004 staat dit op de agenda voor de Commissievergadering van de gemeenteraad bij het onderwerp Lokale Media. Zou het dan toch tot een fusie komen?

In de nieuwe voorgestelde bestuur-structuur lijkt de Gemeente Amsterdam zetels in de besturen van RTVNH te verkrijgen; AT 5 gaat dan deels op in RTVNH zo blijkt uit de stukken met behoud van een bepaalde zelfstandigheid en een Amsterdamse [AT5] editie van RTVNH….

De vraag blijft of dit realiteit zal kunnen worden. De stukken melden immers dat van de zijde van RTVNH ‘nog geen concreet constructief voorstel is ontvangen tot op dit moment’. Interessante ontwikkeling, zeker gezien dit artikel uit het Noord-Hollands Dagblad en de PS-bijlage van Het Parool van vandaag waarin beschreven wordt dat het weinig waarschijnlijk is dat het van een fusie kan komen….?!

Crisis bij de Europese publieke omroepen?

De BBC is in crisis, France Télévisions (met name France 2) maakt onrustige tijden mee, bij de Italiaanse Rai is het al jaren onrustig, de Portugese omroep RTP gaat van de ene financiële crisissituatie naar de andere, de Duitse publieke omroepen moeten bezuinigen, de Nederlandse publieke omroepen evenzo alsmede over haar stelsel vinden steeds heftigere discussies plaats.

‘Een door de staat gefinancierde omroep is per definitie objectief, onpartijdig en transparant. Ze informeert, is educatief, amuseert en geeft advies.’ Zo begint een artikel in het Franse ezine ‘Imedias’ over de status van de Europese publieke omroepen. Opvallend dat dit artikel de Scandinavische publieke omroepen aanhalen als ‘avantgardistisch’ die met hun innovatie kwalitatief goede televisie weet te brengen alsmede televisie voor de familie. Daarbij gaat het om omroepen als het Zweedse SVT en de Deense DR die zonder reclame uitzenden. Kortom stof tot nadenken…?

Luxemburg met Open Kanaal?!

Luxemburg kent slechts 455.000 inwoners (Amsterdam telt er circa 775.000), maar omvat een behoorlijk internationaal gezelschap aan inwoners…

Opvallend is dat in Luxemburg eind december een OPEN tv-kanaal (alleen via de kabel) is gestart!
Luxemburg is naar schatting voor 91 % bekabeld (samen met Belgie en Nederland het dichtst bekabeld ter wereld), Luxemburg kent slechts weinig eigen nationale tv-stations: alleen RTL Télé Lëtzebuerg (van RTL Group SA/Bertelsmann AG), Tango TV (muziek/jongeren van Tele2) en een kanaal van het Luxemburgse parlement (ChamberTV). Luxemburgers kijken dan ook vooral naar televisie uit Duitsland, Franstalig België en Frankrijk.

Het open kanaal .DOK (Den Oppene Kanal)is in handen van twee privepersonen Martine Colling en Michel Baudet. Kabeldekking heeft de zender nog niet overal, maar het kanaal wil zich als ‘videocommunicatiekanaal’ profileren. Zendtijd huren kan voor 2,50 euro (ex TVA/belasitng) per minuut, dus 150 euro per uur. Zou het Amsterdamse SALTO als publieke open omroep niet goedkoper zijn met A1 & A2?! Zie ook op internet www.dok.lu

AB 3, AB 4, AB 5 versus RTL-TVi, ClubRTL, PlugTV!?

In Franstalig België is een interessante competitiestrijd gaande. RTL dat van oudsher domineerde en zo’n 20 jaar de alleenheerschappij voor (eigen) commerciële televisie had, heeft nu enkele jaren concurrentie van AB 3. Met de start van Plug TV probeert RTL Group in de kleine Franstalige Belgische markt zo groot mogelijk te blijven. Vooral RTL-TVi verloor iets aan marktaandeel de afgelopen twee jaar; Club RTL lijkt zich iets hersteld. AB 3 profileert zich als ‘generalistische’ televisie met films, series, magazines, informatie, spelprogramma’s, jongeren en portprogramma’s. AB 4 programmeert vooral series. Het nog te starten AB 5 zou vooral jongeren moeten aanspreken. Plug TV doet overigens vooral MCM 100 % Belge en de Franse versie van MTV concurrentie aan, alsmede de ‘eigen’ RTL-zenders. De AB-zenders zijn in handen van Jeebee Media SA (62,6 %), maar de AB Group uit Frankrijk heeft eveneens een belang (25 %). Kortom Naast Nederland en Vlaanderen vindt er volop concurrentie plaats in Franstalig België.
Wallonië telt 3,37 miljoen inwoners; Brussel bijna 1 miljoen inwoners.


RTBF Bruxelles Capitale opgehouden te bestaan…

De Franstalige Belgische radiozender voor Brussel, RTBF Bruxelles Capitale is alvast opgehouden te bestaan in afwachting van de start van RTBF VivaCité komende zondag. RTBF VivaCité is de opvolger van RTBF Fréquence Wallonie waarin ook Bruxelles Capitale opgaat. Het is onderdeel van het reorganisatieplan van de RTBF-radiostations die afgelopen weekend hun frequenties reorganiseerden. Op 1 april aankomende zal de Franstalige tegenhanger van Studio Brussel, RTBF Radio 21 worden opgesplitst in RTBF Classic 21 (rock, classic rock & een beetje alternatief) en RTBF Pure FM (hits, jongeren & trends).

CDA Limburg en L1…

Het CDA Limburg heeft een standpunt. De Limburgse publieke omroep L1 reageert op de vermeende ‘verkeerde indrukken’. Zie hieronder een interessante wisseling van argumenten.

CDA LIMBURG STELT:

Regisseur of probleemeigenaar? (13-02-2004)

Uit berichten in de pers kan het beeld zijn ontstaan dat het CDA in Provinciale Staten tegen voortzetting van de L1-satellietproef is. Niets is minder waar! Het CDA heeft zelfs een motie ingediend, waarin het College van Gedeputeerde Staten de ruimte krijgt om de proef drie maanden voort te zetten in afwachting van een definitieve oplossing. De CDA-Statenfractie maakt zich al jaren sterk voor deze zaak, niet alleen vanwege het aanbod van Limburgs nieuws en andere (Limburgse) programma’s, maar vooral ook vanwege de meerwaarde van L1 TV en L1 Text in geval van calamiteiten.

Waarom is de CDA-fractie dan zo kritisch? Wat hebben wij in de Staten aan de kaak willen stellen?

Het oog en oor hebben voor een probleem, betekent niet altijd dat daarmee per definitie carte blanche gegeven moet worden voor het betalen van het daaraan gekoppelde prijskaartje. Het CDA staat immers niet alleen voor een ondernemende overheid, maar ook voor een kostenbewuste overheid. Een overheid die zorgvuldig met de belastingcenten omgaat.

Twee punten wil het CDA in dit kader onder de aandacht brengen.

In de eerste plaats plaatst de CDA-fractie vraagtekens bij de prijs die momenteel circuleert, gekoppeld aan de voortzetting van de satellietverbinding. ASTRA, het bedrijf dat de satellietverbinding aanbiedt, wil dat doen tegen een prijs van € 25.000 per maand. Tijdens de proefperiode werd € 7.000 in rekening gebracht. De nu overeengekomen verlenging van de proef kan zelfs tegen een prijs van € 3.500. Volgens ons moet het dus mogelijk zijn om een contract met ASTRA af te sluiten dat aanzienlijk goedkoper is dan de eerstgenoemde € 25.000 per maand.

In de tweede plaats is de CDA-Statenfractie er niet van overtuigd dat de provincie financieel verantwoordelijk is voor een satellietverbinding voor L1. Daarom heeft het CDA in Provinciale Staten via een motie Gedeputeerde Wolfs opgeroepen om met Rijk, Gemeenten, Kabelexploitanten (aandeelhouders van L1) en L1 aan tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden voor de financiering van de uitzending van L1 via de satelliet.

Het Rijk is immers (eind)verantwoordelijk voor de publieke omroep en int daartoe belasting van de burgers.

Gemeenten besparen geld omdat zij in het buitengebied niet mee hoeven te investeren in de aanleg van kabel. Bovendien kunnen zij via L1 TV en L1 Text extra service bieden aan hun burgers in het algemeen en hun burgers in het buitengebied in het bijzonder.

Kabelexploitanten hebben uit een afweging van kosten en baten besloten om in het buitengebied geen kabel aan te leggen. Bovendien zijn zij mede-aandeelhouder van L1.

L1 is naast publiek deels ook commercieel. De omroep krijgt een groter bereik en dit is met name ook voor de adverteerders interessant.

En de consument, die is best bereid, zo heeft de CDA-Statenfractie mogen vernemen, een financiële bijdrage te leveren aan de ontvangst van L1 via de satelliet.

Het is overigens een misvatting dat de provincie niets doet voor L1. De Provincie draagt in financiële zin al aanzienlijk bij aan L1. Naast een investeringsbijdrage à € 2,5 miljoen aan de nieuwbouw van L1 en allerlei infrastructurele aanpassingen in het Provinciehuis ten behoeve van de uitzending van de Statenvergaderingen en Provinciale Zaken, (co-)financiert de Provincie voor ca. € 500.000 diverse programma’s, die door L1 worden uitgezonden.

Kortom, het satellietavontuur kan en moet goedkoper en het moet bovendien een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen zijn. De Provincie Limburg moet daarbij in onze ogen primair als regisseur optreden en vooral niet probleemeigenaar worden. Daartoe hebben wij het College van Gedeputeerde Staten door middel van onze motie aangespoord. De CDA-Statenfractie wacht de standpuntbepaling en de voorstellen van het College van Gedeputeerde Staten dan ook met belangstelling af.

Noël Lebens, fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten
======================
L1-directeur Harro Coumans reageert:

CDA argumenteert ten koste van L1

Fijn dat CDA Limburg, in een bijdrage op de opiniepagina van Dagblad De Limburger, onderstreept voorstander te zijn van een brede ontvangst van de regionale omroep L1. Provinciale Staten blokkeerde vorige maand via een CDA-motie dat de Provincie zélf énige financiële bijdrage mag leveren aan permanente satelliet-ontvangst. Daarmee wekte het CDA een verkeerde indruk bij de gezinnen die geen kabelaansluiting kunnen krijgen. Die indruk heeft fractievoorzitter Noël Lebens kennelijk willen wegnemen.

Mag ik nu de verkeerde indrukken wegnemen, die Lebens in zijn ijver in de bijdrage oproept?

1. L1 is voor honderd procent publiek en voor geen millimeter een commerciële omroep. Het exploitatiebedrijf is inderdaad het resultaat van een publiek-private samenwerking. Stichting Omroep Limburg, Media Groep Limburg en Essent Kabelcom zijn er de eigenaren van. Maar alles wat het omroepbedrijf aan programmatische en commerciële activiteiten ontplooit, valt onder de regels van de publieke omroep. Ook onze reclameverkoop. L1 is exact vergelijkbaar met alle andere landelijke en regionale publieke omroepen in Nederland.

2. Door satelliet-ontvangst krijgt L1 TV inderdaad een groter potentieel bereik. Dat is ongetwijfeld ook voor adverteerders interessant, want eindelijk kunnen die ook de mensen in de buitengebieden van Limburg en in de grensgebieden bereiken. Maar de financiële winst voor L1 is betrekkelijk: de omroep mag niet méér reclameseconden per dag verkopen dan ze nu al doet (mediawet!). Voorts dicteert de realiteit dat het hogere bereik in en rond Limburg slechts enkele procenten op het totaal kan betekenen en dat een adverteerder niet zal betalen voor kijkers aan de Spaanse kust. Dus in termen van reclameverkoop hebben we het nergens over.

3. Het CDA ziet terecht meerwaarde bij calamiteiten. De regionale brandweer houdt nu al via L1 TV (teletekstpagina 112) de burgers officieel op de hoogte bij (levensbedreigende) calamiteiten. Toch moet de Provincie niet financieel verantwoordelijk zijn voor het ruimere bereik, vindt het CDA. Maar juist L1 en Provincie (en niet het Rijk!) hebben een convenant ondertekend waarin de rampenfunctie van L1 Radio is geregeld. Het ligt dus voor de hand dat de Provincie ook deze verantwoordelijkheid neemt als het gaat om tv. Niet als énige overheidspartij, want – inderdaad – Rijk en gemeenten hebben er ook belang bij. Maar de Provincie uitsluitend op de stoel van de regisseur straalt net iets te weinig verantwoordelijkheid uit.

4. Uit spontane reacties blijkt dat er heel wat mensen zonder kabel zijn die willen betalen om L1 TV te kunnen ontvangen, inderdaad. Maar dat zou in de praktijk alleen kunnen functioneren als L1 TV achter de decoder gaat, via een abonnement. Het potentieel van pakweg 30.000 huishoudens in Limburg is echter te klein om van deze mogelijkheid praktijk te kunnen maken. Alternatief: alle gemeenten leveren een bijdrage naar rato van het aantal huishoudens-zonder-kabelaansluiting. Voorwaarde (hoe realistisch?): álle gemeenteraden omarmen een dergelijk voorstel. Satellietverspreiding kan zonder decoder nou eenmaal niet de ene gemeente wel en de andere niet bedienen.

5. Niet “de kabelexploitanten” maar kabelexploitant Essent Kabelcom is mede-aandeelhouder van L1 en wel voor slechts tien procent. Het ligt niet voor de hand dat kabelexploitanten, zelfs als ze aandeelhouder van de omroep zijn, zichzelf beconcurreren door bij te dragen aan satellietontvangst…

6. De Provincie doet veel voor L1. Maar niet zoveel als het CDA Limburg denkt. Lebens schrijft: “De Provincie (co-)financiert voor ca. 500.000 euro diverse programma’s die door L1 worden uitgezonden”. Die zin suggereert veel. De werkelijkheid is dat de Provincie in 2003 enkele L1-programma’s subsidieerde, als “Natuurlijk Limburg”, “Route 2020”, “Kresj.tv” en enkele “Kinjerkraom”-rubrieken, samen voor zo’n 200.000 euro per jaar. Deze gelden gingen vooral naar externe regionale tv-producenten en niet naar L1. In 2004 subsidieert de Provincie bij lange na nog niet voor dat bedrag. Het politieke programma “Provinciale Zaken” werd en wordt – uiteraard – zonder enige financiële bijdrage van de Provincie gemaakt.

Waarschijnlijk is Noël Lebens een beetje in de war met andere zaken. Want de Provincie geeft de politieke partijen jaarlijks geld voor het maken van partij-spotjes die via L1 TV (gratis, in zendtijd t.b.v. de Limburgse politieke partijen) worden uitgezonden. En de Provincie zelf investeert in het laten maken van spotjes voor de overheidsrubriek “www.Limburg.nl”, de Limburgse variant van Postbus 51. En de Provincie laat zelf de vergaderingen van Provinciale Staten opnemen, waar L1 TV maandelijks haar zendtijd voor beschikbaar stelt. Zo alles optellend, komt Lebens natuurlijk een heel end. Het zijn echter allemaal uitgaven waar L1 geen cent beter van wordt, maar die de Provincie nodig vindt in haar streven de Limburgse politiek over het voetlicht te brengen, o.a. via de media van L1.

Tenslotte: ik ben er blij mee dat Provinciale Staten geen tegenstander is van L1-uitzendingen via de satelliet. Ik vind dat eerlijk gezegd ook vanzelfsprekend. Want het is met de huidige stand van de techniek de enige en relatief betaalbare manier om eindelijk een langslepende achterstand voor de burgers in de buitengebieden op te lossen. Hard onderhandelen met Astra, ook bijdragen van andere belanghebbenden. Het spreekt allemaal voor zich en het moet allemaal gebeuren. Maar de oplossing zal pas echt binnen handbereik komen, als Provinciale Staten er ook zelf een eigen bijdrage voor over heeft.

Harro Coumans
Algemeen directeur L1

Champagne? Wat valt er te vieren?

De Haagsche Courant meldt dat er bij RTV West felicitaties en champagne was nadat bekend is geworden dat RTV West en RTV Rijnmond ‘gered’ zijn dankzij een reddingsplan van de Provincie Zuid-Holland. RTV West krijgt 4,5 miljoen euro als ‘noodlening’.

Opluchting en positiviteit zijn te begrijpen. De champagne en felicitaties begrijp ik niet. Gaat het om champagne omdat bereikt is dat mismanagement bij RTV West vooralsnog vergeven wordt en nieuwe financiële injecties wordt gegeven?

Is de champagne omdat men aldaar nu al weet dat deze lening kan worden terugbetaald?
Of om de gedachte dat er koste wat het kost (lees op kosten van gemeeschapsgelden) TWEE regionale zeldstandige publieke omroepen in Zuid Holland mogen blijven bestaan?

Sjaak Bral (als Hagenaar) verklaarde dat ‘de provincie bovendien veel te groot is om alleen door Rijnmond te laten doen’. Blijkbaar zijn provincies als Noord-Brabant en Gelderland wèl groot genoeg (in oppervlakte veel groter dan Zuid-Holland!) om door één regionale omroep te worden bedient. Typerend en veelzeggend is de ‘geen tijd’ melding voor Jeroen Soer, oud-directeur RTV West en thans directeur r/tv bij de VARA.

Opvallend ook hoe een uitgelekte brief uiteindelijk tot veel commotie kon leiden in de vergadering, aldus het Rotterdams Dagblad.

Eerste?

Lang voordat Essent werd opgericht (1999) was De Digitale Stad (DDS) te Amsterdam het eerste initiatief (1994) om internet alleen via telefoonkosten (ook bekend als ‘gratis’ internet) aan te bieden. In het netnummergebied 020 voor lokale telefoonkosten, daarbuiten interlokale telefoonkosten. Compleet met de mogelijkheden die internet toen bood. De VPRO bood eveneens de mogelijkheden rond dezelfde tijd om op het ‘web’ te surfen via een inbelnummer te Hilversum.

Enigszins fronzend met wenkbrouwen las ik het stuk in WebWereld waarin een woordvoerder van Essent NV (Jan Bakker) claimt dat deze ‘al in december 1997’ met ‘gratis internet kwam’. Alsof het bedrijf Essent de revolutie op aarde uitvond. Weliswaar zijn de diensten van DDS niet meer gratis en bestaat de VPRO-dienst niet meer, Essent en voorgangers waren zeker niet de eerste. Essent, Essent Kabelcom en internetdochters als @Home en Freeaccess bestonden nog niet in 1994, laat staan dat ze bezig waren met het aanbieden van internet. De opmerkingen van Essent NV zouden kunnen worden opgevat als geschiedvervalsing. En laat Essent als kabelexploitant toch een beetje kampen met een imagoprobleem die ze met een campagne proberen op te poetsen. Geschiedvervalsing helpt dan niet…Kortom wil de echte ‘echte eerste Nederlandse gratis internetaanbieder’ zich melden bij de Reclame Code Commissie (RCC)?