SBS Broadcasting in juli: 19,4 miljoen omzet, 8,1 miljoen netto winst; Sanoma/Talpa overnamesom 1,278 miljard

SBS Broadcasting heeft van 1 tot aan 29 juli een omzet gedraaid van 19,4 miljoen euro met daarbij een operationele (EBIT) winst van 9,3 miljoen euro en een netto winst van 8,1 miljoen euro. Dit heeft ProSiebenSat.1 Media AG bekend gemaakt. Op 29 juli jl. verkocht het in Duitsland gevestigde mediabedrijf Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij aan Sanoma (67 %) en Talpa Holding (33 %) (Sanoma Images BV). Tot nu toe rapporteerde ProSiebenSat.1 Media niet over de afzonderlijke cijfers van het toenmalige Nederlandse onderdeel, maar werden combinaties gemaakt met andere deelnemingen waaronder de Vlaamse. ProSiebenSat.1 Media AG is voor de meerderheid in handen van private equity partjien KKR en Permira.  Aangezien de Vlaamse deelnemingen (VT4/VijfTV) al in juni zijn verkocht, was voor het eerst inzage te verkrijgen bij de kwartaalrapportages over de prestaties in juli jl. SBS Broadcasting is sinds 1 augustus geconsolideerd opgenomen in de winst/verliesrekening van het Finse Sanoma die daarover geen afzonderlijke rapportages bekend maakt, maar de resultaten integraal opneemt bij haar Nederlandse activiteiten, resp. haar totale media-activiteiten. Sanoma had eerder wel bekend gemaakt dat SBS Broadcasting in Nederland in 2010 316 miljoen euro aan omzet heeft gedraaid. Sanoma heeft overigens in totaal voor 904 miljoen euro aan korte en langetermijnleningen uitgezet om de overnames in Nederland (en het minderheidsbelang in Vlaanderen) te kunnen financieren.Wel is opvallend dat de omzet bij Sanoma in Nederland met 43,4 miljoen euro is toegenomen vergeleken met het kwartaal daarvoor, waarbij SBS Broadcasting voor twee maanden in eigendom was van Sanoma Images BV.

ProSiebenSat.1 Media AG heeft inmiddels ook bekend gemaakt wat de afzonderlijke verkoopprijs was van SBS Broadcasting BV omdat ze deze voor beurs bij de kwartaalrapportages dient te rapporteren. De aankoopprijs voor Sanoma (67 %) en Talpa (33 %) bedroeg 1,278 miljard euro. ProSiebenSat.1 Media AG stelt 320,8 miljoen euro aan winst over te houden aan de verkoop van de Nederlandse operaties. De overnamsom van de Vlaamse activiteiten (VT4/VijfTV) bedroeg 202,2 miljoen euro die door het De Vijver Media-Holding (33 % Sanoma, 33% Corelio, 33% Vandenhaute/Watte). De daadwerkelijke overnamesom is hoger dan de eerder door Sanoma gestelde ‘gezamenlijke’ bedrijfswaarde van de Vlaamse en Nederlandse deelnemingen van 1,225 miljard euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *