RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG in Duitsland: kartèlvorming middels adverteerdersbeleid…..en Nederland…?!

RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG riskeren in Duitsland fikse boetes omdat ze samen met adverteerders – afzonderlijk van elkaar – een kartèl hebben gevormd. Beide bedrijven hebben dat gedaan door afzonderlijk van elkaar dusdanige afspraken met mediabureaus voor de inkoop van reclame te maken met volume-kortingen, waardoor kleine zenders het nakijken hebben en ernstig worden benadeeld. Het systeem zou er uit bestaan om met volume-afspraken dusdanige kortingen worden geboden, dat kleine zenders die niet kunnen bieden, en waarbij tegelijkertijd langdurige afspraken gemaakt worden die uiteindelijk ten voordele van de twee grote Duitse commerciele zendergroepen vallen. De Duitse mededingingsautoriteit is in een afrondende fase van onderzoek hiernaar.

Alhoewel de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt nog geen officiele mededeling heeft gedaan over de eventuele afronding van onderzoek en boetes. RTL Group SA alsmede ProSiebenSat.1 Media AG hebben aangegeven dat dit wel het geval zou zijn middels een schikking (settlement). ProSiebenSat.1 Media AG meldt dat het gaat om een boete van 120 miljoen euro; RTL Group SA rapporteert een boete van 96 miljoen euro. RTL Group SA heeft daarbij aangegeven dat de zogheten ‘share deals’ algemeen gebruik waren in de industrie tussen mediabureaus en reclamezendtijdexploitanten. De antikartèlautoriteiten hebben dit als vertikale industriepraktijk benoemd die concurrentievervalsend werkt. Zowel RTL Group SA als ProSiebenSat.1 Media AG hebben kenbaar gemaakt deze praktijken (in Duitsland) niet meer te zullen toepassen.

Volgens de Bundeskartellamt zijn de boetes nog niet opgelegd en is (nog) geen sprake van mogelijke settlements, maar is de zaak nog in onderzoek en is te verwachten dat binnenkort alles openbaar zal worden.

DutchMedia heeft een aantal betrokken betrokken partijen in Nederland gevraagd of een dergelijk systeem ook bestaat, waardoor met name kleinere zenders het nakijken hebben. SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6 en Veronica TV), dat onderdeel is van ProSiebenSat.1 Media AG zegt desgevraagd bij monde van een woordvoerder niet te verwachten dat het hier voorkomt. Daarbij is het wel zo datvoor de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3 meer reclame-mogelijkheden bestaan dan voor de publieke Duitse omroepen, waardoor meer competitie kan bestaan.

Opvallend is echter dat kleine zenders waaronder Discovery Networks (Discovery Channel en Animal Planet) en MTV Networks (MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TMF) alsmede branche-organisatie SPOT geen commentaar willen geven op de situatie. Algemeen gegeven is dat tariefkaarten die de Nederlandse dochters van ProSiebenSat.1 Media AG en RTL Group SA uitgeven zelden de tarieven omvatten die adverteerders betalen, gezien het ook in Nederland geldende kortingensysteem bij volume-afnames. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zegt desgevraagd niet in te gaan op de mogelijkheid of hier onderzoek naar gedaan wordt. In Nederland halen de kleine zenders volgens rapportage van RTL Group SA over het eerste half jaar 2007 slechts 5,2 % van de televisiereclame-omzet (eerste half jaar 2006 nog 6,1 %); RTL Group SA behaalde 39,5 %, de zenders die thans van ProSiebenSat.1 Media zijn (SBS Broadcasting BV) goed voor 29,5 %. Daarmee beheersen RTL Group SA en ProSiebenSat.1 Media AG – net als in Duitsland – in Nederland met 69 % van de televisiereclamebestedingen de markt, waarbij RTL Nederland de grootste speler is. Insiders wijzen er op dat Talpa (Tien) bewezen heeft dat er een andere speler van belang kan zijn in de televisiereclamemarkt; andere insiders wijzen er op dat met het verdwijnen van Talpa (Tien) de mogelijkheden voor concurrentie-uitsluitende gedragingen vergroot zijn, en zelfs – net als in Duitsland – ook in Nederland voorkomen. De Duitse Bundeskartellamt zegt desgevraagd de Nederlandse Mededingnigsautoriteit (NMa) te zullen wijzen op haar onderzoek.

Canal Digitaal Satelliet: Morgen lancering 23,5 Oost aanbod, inclusief Discovery Travel & Living en Playboy TV?!

Canal Digitaal Satelliet lanceert morgen tijdens een bijeenkomst van satelliethandelaren het nieuwe betaalpakket op de satellietpositie 23,5 graden Oost, dat ook grotendeels voor abonnees op TV Vlaanderen beschikbaar zal komen. Eerder werd al bekend dat de publieke landelijke themakanalen HollandDoc (VPRO), /Geschiedenis (VPRO), Humor TV (VARA), Consumenten TV (VARA) en een Nederland 4-carousselkanaal (beste van de overige 13 themakanalen) tesamen met Discovery Science en Nat Geo Wild onderdeel van het pakket zullen worden. Discovery Networks meldde DutchMedia vrijdag jl. dat ook Discovery Travel & Living onderdeel zal uitmaken van het nieuwe pakket. De Britse versie van de softerotische zender Playboy TV- dat uitzendt van 21 tot 06:30 uur, zal ook onderdeel worden van het pakket, zo hebben satelliet-DX’ers inmiddels ontdekt. Wat de ‘tiende’ zender in het pakket zal worden is nog onduidelijk, al is het wel duidelijk dat de Rotterdamse zender RNN7 per 1 januari aankomende op satelliet exclusief op deze positie (gecodeerd) zal uitzenden. De satellietfrequentie voor de nieuwe zenders op de Astra 23,5 Oost positie is 11739 GHz V (Symb.Rate 27500 FEC 3/4).

Het Astra 23,5 Oost pakket zal in eerste instantie kosteloos worden aangeboden tot einde van dit jaar. De verwachting is – op basis van hetgeen de Raad van Bestuur van de NOS meldt – dat het daarna circa vijf euro per maand zal kosten.

Hustler TV

Morgen (29 oktober) is ook de verwachting dat de voor oktober verwachtte komst van de harde’ erotische zender Hustler TV op de Astra1 (12304 GHz H Symb.Rate 27500 FEC 3/4) bij Canal Digitaal Satelliet realiteit zal worden. Hustler TV moet als onderdeel van het entertainmentpakket een aanvulling vormen op Private Spice en Dorcel TV.

UPDATE: (maandag 29 oktober)
Canal Digitaal Satelliet heeft tijdens de dealerdag bekend gemaakt dat het aanbod op 23,5 Oost vooralsnog uit 7 zenders bestaat: de eerder aangekondigde 5 publieke themazenders alsmede Nat Geo Wild en Discovery Science. De komst van verdere zenders (Discovery Travel & Living alsmede Playboy TV) zal per 1 december plaatsvinden. Volgens de satellietaanbieder is voor een spreiding gekozen opdat promotioneel en commercieel het aanbod steeds aantrekkelijker wordt. De prijs van 5 euro per maand zal per begin 2008 gelden, waarbij abonnees op het 23,5 Oost aanbod de eerste twee maanden van 2008 ‘cadeau’ krijgen. Tot het einde van het jaar is het aanbod zonder meerprijs voor betsaande abonnees van Canal Digitaal Satelliet te ontvangen. Abonnees op het entertainment- en Toppakket kunnen de nieuw op de Astra 23,5 Oost-positie uitgezonden zenders zonder meerkosten zien. Zoals aangekondigd is Hustler TV per vandaag ook te zien. In het eerste kwartaal van 2008 hoopt het satellietbedrijf met een HDTV-aanbod te komen op de Astra 23,5 Oost positie.

Regiocast neemt belang in Sky Radio Hessen

Regiocast neemt een belang van 49 % in Sky Radio Hessen. Dit bevestigen Regiocast en Telegraaf Media Groep NV die daartoe aanvragen bij LPR Hessen en de Duitse Bundeskartellamt hebben gedaan. De Duitse deelneming van Sky Radio Groep (Sienna Holding BV) wordt daarmee voor een groot deel verkocht. Sky Radio Hessen startte op 24 december 2001 als soft-pop station, maar wijzigde haar format in een gepresenteerde vorm met ‘Superhits fur Hessen’ in augustus 2006. Sky Radio Groep is sinds dit jaar voor 85 % in handen van Telegraaf Media Groep NV. Regiocast is voor 16,04 % in handen van Kom PSR, voor 10,0987 % van de Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, voor 9,97 % in handen van Bo-Beteiligungsgeselschaft, voor 7,887 % in handen van Kolner Zeitung, voor 7,887 % van Lubeckner Zeitung en voor 7,4 % van Axel Springer Verlag AG. Regiocast heeft deelnemingen in radiostations als Delta Radio, NRJ Bremen, R.SA, Oldie95 Hamburg, Radio Nora, RS2 en andere commercieel regionale Duitse zenders. “Binnen de groep twee grote stations en een aantal kleinere bij. Vaststellen dat Sky Radio Hessen solitair opereert, dat maakt dat besloten is een stuk te verkopen. Als dit de grote winstmaker was binnen Sky Radio Groep, denk ik niet dat dit was gebeurd,” aldus Hans Elekan woordvoerder Telegraaf Media Groep NV. Elekan sluit niet uit dat op lange termijn het station geheel zal worden vervreemd.

Jelgersma en Kramer openbaren kabelplan

Media adviseur Peter Jelgersma (65) en voormalig OCW-topambtenaar Harry Kramer (59) hebben vorige week hun plan om tv-zenders zelf kale kabelcapaciteit te laten afnemen en verkopen geopenbaard. Eerder lekte een (concept)plan ‘DPCO’ waaraan commerciele omroepen en initieel ook de landelijke publieke omroep deelnamen, via Planet Multimedia uit.

Jelgersma en Kramer menen dat het met hun plan mogelijk is de kabeltelevisiekijker goedkoper te laten uitzien. Dit menen de initiatiefnemers te kunnen realiseren door het direct huren van kale kabelcapaciteit, omdat dan een standaardpakketprijs kan worden geboden ‘in de richting’ van 10 euro per maand. Thans is het geharmoniseerde standaardpakkettarief bij UPC en Zesko Holding (Casema, Multikabel, @Home) resp. 16,05 euro per maand en 15,56 euro per maand. UPC en Zesko Holding bedienen gezamenlijk 91 % van de Nederlandse kabelhuishoudens. Peter Jelgersma stelt dat satellietontvangst (circa 10 % van de Nederlandse huishoudens) en Digitenne van KPN (circa 4 % van de Nederlandse huishoudens) zijn en blijven kleinere spelers omdat ze alleen digitale televisie aanbieden; IPTV- en glasvezelaanbieders zijn nu nog nichespelers, maar kunnen uiteindelijk op lange termijn volgens Jelgersma wel spelers van betekenis. De gezamenlijke kabelaars bedienen 88,2 % van de Nederlandse huishoudens.

Jelgersma stelt dat bij analoge kabeltelevisie het grote voordeel is dat (meerdere) televisies direct aangesloten kunnen worden. Dit voordeel is in de optiek van Jelgersma zo essentieel dat dit daarmee hèt kernprodukt van de kabel is, als gevolg waarvan concurrentie moeilijk is, zelfs al geeft KPN op één Digitenne-abonnement drie smartcards mee. “Analoge kabelradio en -televisie is het brood van de kabelsector. Ik geloof niet dat digitale televisie thans een substituut is voor analoge televisie. Digitale televisie is op dit moment een aanvulling op analoge televisie, zeker als je ziet hoeveel analoge televisietoestellen er in een huishouden staan. De kabel zal dan ook altijd een analoog aanbod houden, ook al zal dat misschien tot maximaal 15 (meest bekeken) zenders beperkt worden. Pas 15 a 20 jaar na dato van de verkoop van het laatste analoge televisietoestel verwacht ik dat digitaal analoog kan vervangen. En de kabel heeft als enige infrastructuur de kracht van analoog,” aldus Jelgersma.

“Wel concurrenten, geen competitie…”

In de optiek van Jelgersma houdt branche-organisatie NLKabel (voorheen bekend als VECAI) de markt de stelling voor dat louter door de simpele aanwezigheid van concurrenten er ook concurrentie plaatsvindt. NLKabel vertegenwoordigd kabelaars als UPC en Zesko Holding. “Er zijn wel concurrenten, maar dat betekent nog niet dat er competitie is,” aldus Jelgersma. TNO becijferde in een onderzoek in opdracht van Koninklijke KPN NV dat het standaardpakket op de kabel in feite niet meer dan 6 euro per maand kost, zo hebben de initiatiefnemers bekend gemaakt. Het rapport – dat KPN naar buiten heeft gebracht – becijfert de opbouw van de tarieven waarbij deze alleen uit de analoge kabelradio en -televisie doorgifte bestaat. Jelgersma en Kramer zien dankzij de conclusies van dit rapport hun vermoedens bevestigd dat kabelaars zo’n 8 tot 10 euro per maand aan winst maken op elke kabelabonnee. Daarbij worden klanten volgens Jegersma bovendien ‘uitgehold’ in hun aanbod. Voorbeelden hiervan zijn de recentelijke digitale migratie van BBC World bij het Casemasmaldeel van Zesko Holding (analoog vervangen door LiveShop), maar ook de stille digitale migratie van andere zenders. “Kabelaars gebruiken hun macht om klanten te digitaliseren, waarna digitaal die macht ook wordt aangegrepen,” aldus Jelgersma. “Eénmaal digitaal dient de klant in feite uiteindelijk alleen aan te kopen wat die ene supermarkt aanbiedt.” Daarmee doelt Jelgersma op kabelaars die ook digitaal zenders uit het aanbod schrappen of duurder maken.

Geen KPN-project

Een woordvoerder van Koninklijke KPN NV alsmede het duo zelve zeggen niet met elkaar samen te werken. Baptiest Coopmans, topman van Koninklijke KPN NV riep tv-zenders op het Broadcast Omroepcongres op om in samenwerking kale kabeltoegang te verkrijgen. “KPN heeft een eigen belang, daar is niets mis mee, maar wij zijn meer bezig van een algemeen belang en daardoor neutraler,” aldus Jelgersma. KPN stelt desgevraagd wel “met belangstelling tegemoet te zien waar dat initiatief toe leidt.”

Het plan

Het plan behelst de opzet aan een gezamenlijk bedrijf  die de kabelexploitatie op zich zal moeten nemen. Deze zal dan kale kabelcapaciteit moeten inkopen en vervolgens een compleet pakket aan analoge en digitale diensten aan eindconsumenten moeten verkopen. Daarbij kan analoog eventueel gebruik worden gemaakt van filtertechnieken, maar kan ook een bepaalde afspraak met kabelaars worden gemaakt over de (terug)wederverkoop van het signaal van de zenders ten behoeve van de pakketten van de kabelaar zelf. Juridisch worden dan de bestaande contracten opgezet, met tegelijkertijd beschikbaarstelling van de tv-zenders voor distributie aan de kabelexploitant. Digitaal is volgens Jelgersma een kabelaar verplicht interconnectie te bieden op de bestaande digitale ontvangers, waardoor louter andere smartcards benodigd zijn en niet andere digitale ontvangers. De huidige praktijk is overigens dat kabelaars vooral operator gebonden digitale ontvangers in gebruik hebben die afgeschermd (kunnen) worden. In de (technische) praktijk zou er voor de kijkers niets veramderen bij kabelontvangst, het is enige is dat de abonnementsrelatie verlegd wordt.

Anderhalf jaar?

Bij de start van de gecombineerde zender RTL 8 / TeleShop 8 heeft RTL Nederland met kabelaars afgesproken geen concurrentie-initiatieven op de kabel te zullen steunen. RTL wilde sowieso met deze nieuwe herhaal/homeshopzender bij het verscheiden van Tien 100 % distributie verkrijgen, waarop kabelaars deze eis stelden. ProSiebenSat.1 Media (SBS 6, Net 5 en Veronica TV) kent dergelijke afspraken niet. Het duo Jelgersma en Kramer denkt zo’n anderhalf jaar nodig te hebben om de plannen te kunnen realiseren.

RTL Group en ProSiebenSat.1 Media afzonderlijk?

Het duo denkt niet dat de Nederlandse dochters van RTL Group en ProSiebenSat.1 Media zelfstandig een dergelijk model aan zullen willen bieden. “Wij werken vooral als katalysator tussen televisiebedrijven. Bovendien zitten ze in een bepaald maatschappelijk patroon in relatie met andere partijen en zijn ze terughoudend om dit zelf te ontwikkelen,” aldus Jelgersma. Toch erkent Jelgersma dat in theorie het zou kunnen dat de zendergroepen zelfstandig een dergelijke operatie ondernemen, maar dan is het niet mogelijk om een compleet analoog pakket voor de eindgebruiker te kunnen aanbieden. Kernpunt is volgens Jelgersma dat de verhouding tussen RTL en ProSiebenSat.1 Media niet relevant is op dit punt, maar de verhouding tussen kabelaars en televisiebedrijven alsmede de te hoge vergoeding die kabelaars met hun content verkrijgen, waarmee de zenders zelf nieuwe businessmodellen kunnen ontplooien.

Toch hebben RTL Group en ProSiebenSat.1 Media in hun ‘thuismarkt’ Duitsland ervaring met het zelf inhuren van kale distributiecapaciteit en het eventueel wederverkopen van aanvullende diensten. Van de zenders zelf komen lauwe reacties op het bericht. Een woordvoerder van SBS Broadcasting (ProSiebenSat.1 Media) zegt desgevraagd dat deze geinteresseerd de ontwikkelingen volgt maar thans geen concrete plannen op dit punt te melden zijn. Uit de wandelgangen van de commerciele televisiebedrijven blijkt dat deze hun aandacht (soms noodgedwongen) op andere zaken richten, waaronder de FIOD-ECD kwestie omtrent de belspelkwestie.

OPTA

De initiatiefnemers van het plan denken dat het met concrete plan toezichthouder OPTA met recht een nieuw besluit omtrent kabeltoezicht kan nemen op basis waarvan de initiatiefnemers hopen juridisch houvast te krijgen. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) stelde – als hoogste rechter in casu – in haar vonnis dat de OPTA-marktbesluiten nietig en onevenredig waren omdat geen concrete aanbieders bestonden als gevolg waarvan de inspanningen voor kabelaars te rechtvaardigen zijn. Volgens Jelgersma en Kramer zijn die er nu wèl. Vorige week organiseerde OPTA een hoorzitting voor direct belanghebbenden die deze toegang zoeken waarbij veel tv-belangstellenden aanwezig waren. OPTA wijst op de CBB-uitspraak en wacht met interesse een concrete verzoek tot toegang af. De kabelaars UPC en Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel) verwijzen door naar NLKabel.

Kabelsector: “stemmingmakerij”

Rob van Esch, reageert laconiek namens de kabelaars. “Het advies van KPN-lobbyist Peter Jelgersma is een zeer fantasierijk verhaal. Het is puur theoretisch. Het heeft geen binding met de werkelijkheid. Er is volgens mij geen enkele partij die zegt het is een boeiend advies en ook de partijen (tv-zenders, red.) die het zouden moeten doen, hebben er geen binding mee. Ik snap het ook wel omdat voor de SBS’en en RTL’en van deze wereld het van extreem belang is om de relatie met de kijker in stand te houden.
Met dit plan geven ze de de directe huidige relatie van de zenders met de kijkers in feite op, ” aldus de directeur van NLKabel. Volgens Van Esch heeft een duidelijke politieke bedoeling, “want wij hebben deze heren niet aan de deur gehad. Het gaat allemaal over ons, zonder ons. Mensen maken plannetjes en kloppen dan niet eerst bij de kabelaars aan. Alle kabelbedrijven willen serieus praten om zaken te doen. Het zijn luchtballonnetjes met een enorme heliuminhoud. Daarmee wordt wel stemming gemaakt.” Van Esch zegt desgevraagd dat kabelaars wel degelijk eigen toegangsbeleid hebben die transparant en openbaar is. Bovendien wijst de kabelvertegenwoordiger er op dat er nauwelijks geschillen zijn. Op de vraag waarom dan bij RTL 8 afgesproken is dat geen concurrentiele activitetien ontplooit mogen worden, wil Van Esch niet ingaan, omdat deze niet wil spreken over de inhoud van contracten.

Wereldomroep met Engels/Spaanse tv-zender?

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) wil komen tot een Engels/Spaanse satelliet-televisiezender die zal richten op de voornaamste doelgebieden waar de internationale publieke omroep zich thans op richt. Dit blijkt uit het meerjarenplan (begroting) 2008 van RNW. De zender komt voort uit de doelstelling van RNW om een ‘realistisch beeld van Nederland in het buitenland’ te scheppen. De zender zal niet alleen puur Nederlandse onderwerpen moeten brengen, maar ook buitenlandse onderwerpen vanuit een Nederlandse invalshoek of betrokkenheid. Volgens RNW-directeur Jan Hoek is het niet de bedoeling om eigen programma’s te maken, maar is het idee om bestaand materiaal van de binnenlandse publieke omrooep en met name het NOS Journaal te hergruiken.

Volgens Hoek is het niet de bedoeling dat de zender veel geld zal kosten, zoals bij sommige andere internationale (nieuws)zenders het geval is. De RNW-directeur wijst er op dat het idee nog niet concreet is en nog dient te worden uitgewerkt. In 2008 moet uit nader onderzoek een uitwerking volgens waarbij naar ‘naar bereik, doelgroep, behoefte, distributie en haalbaarheid van een pilot wordt gekeken’, aldus het meerjarenplan van RNW. RNW participeert overigens al in BVN-TV, het kanaal voor Nederlandstaligen dat samen met de VRT en Nederlandse Omroep Stichting is opgezet en zelf slechts enkele produkties kent, maar vooral een ‘beste van’ de Nederlandse en Vlaamse publieke zenders uitzendt.

Wereldomroep-achtergrondprogramma’s anders

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) gaat haar achtergrondprogrammering anders invullen. Eerder werden al de nieuwsprogramma’s gecentraliseerd vanuit het profiel van ‘één zender, één stem’. De zender wil in haar achtergronden aandacht schenken aan Nederland, Europa, de duurzame wereld en internationaal recht, oorlog & vrede. Per taal komt er daarbij één ‘vlaggenschipprogramma’ waarmee RNW zich wil profileren per doelgebied/taal. De Engelstalige redactie heeft dit overigens dit jaar al vormgegeven met het programma ‘The state we’re in’. Volgens RNW-directeur Jan Hoek moet de invulling hiervan bij de andere redacties waaronder Nederlands nog worden vormgegeven en krijgt dit in 2008 haar beslag.

RNW zal overigens ook een klein deel van haar activiteiten verplaatsen naar haar doelgebieden. Volgens Jan Hoek kan de internationale publieke omroep op efficientere wijze beter te werk gaan. “Zo hebben we een veel betere link met het gebied waarvoor we uitzenden,” aldus Hoek. Het RNW-meerjarenplan meldt dat “nieuws, informatie, duiding en training kan effectiever worden toegesneden op de doelgroep en kwalitatieve alsmede kwantitatieve feedback kan meer systematisch worden teruggekoppeld”. Volgens Hoek gaat het om een beperkt aantal medewerkers.

De totale begroting van RNW in 2008 beslaat 44,632 miljoen euro waarvan 43,506 miljoen euro afkomstig van het ministerie van OCW (uitgaande van een ‘accress’ van 2 %). In de begroting zijn geen opvallende verschuivingen van bedragen waarneembaar; alleen de hoeveelheid externe inhuur wordt ingeschaald op 1,54 miljoen euro, waarmee deze in de optiek van de algemeen directeur in lijn komt met daadwerkelijk gerealiseerde bedragen en een kleine verlegging vanuit de kosten voor het eigen personeel wordt gerealiseerd. Volgens Hoek is zo’n bedrag (3,45 %) heel normaal voor een organisatie van zijn omvang.

RNW verkast Europese kortegolf naar Duitsland, Zweden, Frankrijk en Rusland

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) verhuist al haar Europese kortegolfuitzendingen naar het buitenland. Vanaf 28 oktober zullen de kortegolfuitzendingen voor Nederlanders in Europa (buiten Nederland) voortaan vanuit zendstations in Duitsland (Brandenburg en Bayern), Frankrijk, Zweden en Rusland vandaan komen. Ook alle nu nog in Zeewolde actieve digitale DRM RNW-uitzendingen zullen naar het buitenland verhuizen. De uitzendingen in Europa op werkdagen tussen 13 en 17 uur op de kortegolf komen te vervallen. Op satelliet en internet blijven o.a. RNW 1, RNW 2 en RNW 3 wel 24 uur per dag uitzenden. Thans zendt RNW 1 met de Nederlandse uitzendingen op kortegolf uit van 7 tot 19 uur en 22 tot 00 uur. In het nieuwe schema zal RNW 1 ook uitzenden via de middengolf. Het programma voor truckers (Onderweg) zal dagelijks van 10 tot 12 uur worden uitgezonden op 1296 kHz vanuit Engeland.

Volgens woordvoerster Marjolein Klaassen-Hulst zijn deze veranderingen een gevolg van een aanbesteding van de kortegolfzenderexploitatie. Deze hebben (volgens de meerjarenbegroting van RNW) een ‘voorziene besparing gerealiseerd door de zendtijd onder te brengen bij verschillende Europese providers.’ Hulst benadrukt dat de ontvangstkwaliteit in takt zal blijven en zelfs zal verbeteren. Alhoewel voor het eerst sinds decennia geen kortegolfuitzendingen meer vanuit zendstations in Nederland meer zullen plaatsvinden vanaf 28 oktober, is RNW wel een optie met Koninklijke KPN NV (KPN Broadcast) overeengekomen om eventueel later weer vanuit Zeewolde (Flevoland) uit te zenden.

Reden van het schrappen van de kortegolfuitzendingen van 13 tot 17 uur is dat volgens Hulst deze ‘minder’ beluisterd worden en met het schrappen de uitzendkwaliteit op andere uren kunnen worden verbeterd en versterkt. De Engelstalige uitzendingen (RNW 2) en anderstalige uitzendingen waren in Europa al eerder gestopt via de kortegolf. Volgens Hulst is bezuiniging bij deze veranderingen niet als drijfveer gebruikt. RNW is niet bevreesd voor mogelijke onderbreking van de uitzendingen door Rusland bij mogelijke onwelgevallige uitzendingen. “Het lijkt ons onwaarschijnlijk en heeft ons nooit prolemen opgeleverd. We zijn daar nu al vanuit uit. Mocht het wel een probleem vormen ooit, dan kunnen we andere zenders inzetten en daar direct op inspelen en andere zenders voor inzetten.” aldus RNW-woordvoerster Klaassen-Hulst. De Europese RNW-kortegolfuitzendingen vanuit Zeewolde startten in 1985; daarvoor kwamen de uitzendingen vanuit Lopik. RNW heeft 60 jaar met Nederlandse kortegolfzenders uitgezonden.

NOS-RTV straks verzelfstandigde stichting?

NOS Radio en Televisie (NOS-RTV) wordt als het aan OCW-minister Plasterk (PvdA) ligt een verzelfstandigde stichting met een eigen dagelijks bestuur en een eigen Raad van Toezicht. NOS-RTV is het bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Omroep Stichting dat zich richt op nieuws, sport en evenemtenenprogrammering op internet, televisie en radio. Plasterk wil een verzelfstandiging van NOS-RTV realiseren om de relatie tussen NOS-RTV en de NOS Raad van Bestuur gelijkwaardig te maken aan wat de relatie tussen NOS Raad van Bestuur en NPS, Educom (Teleac-NOT/RVU) en omroepverenigingen is. Mogelijk zal ook een programmaraad ten behoeve van NOS-RTV worden ingesteld.

De NOS Raad van Bestuur is thans (mediawettelijk) verantwoordelijk voor de dagelijkse (organisatorische) leiding van NOS-RTV, waarbij een programmadirecteur (Gerard Dielessen) ‘ten behoeve van de verzorging van het programma’ is benoemd door de NOS Raad van Bestuur. In de praktijk zijn veel taken daarbij gemandateerd aan Dielessen en het management team bij NOS-RTV. De bestuurstaken van de NOS Raad van Bestuur worden uitgevoerd onder naam NPO, dat voor Nederlandse Publieke Omroep staat.

Tijdens een persgesprek met de NOS Raad van Bestuur stelde deze nadrukkelijk dat NOS-RTV als ‘familie’ wordt beschouwd en dat een verzelfstandiging an sich ‘niet noodzakelijk’ is, maar mogelijk wel verhelderend kan werken. Volgens het hoogste bestuursorgaan van de landelijke publieke omroep zou met eenzelfde soort argumentatie de NPS en NOS-RTV één werkmaatschappij kunnen worden, om te voorkomen dat de bestuurlijke druk groter wordt. De NOS Raad van Bestuur houdt zich thans met een aantal NOS-RTV kwesties intensief bezig; met name als het om de begroting, jaarrekening en financiële kwesties gaat. Zo ook bij bijvoorbeeld (dure) voetbalrechten.

Flore Kraaijeveld, woordvoerder van NOS-RTV zegt desgevraagd dat haar organisatie ‘welwillend’ staat tegenover een verzelfstandiging, maar dat het bedrijf nog geen daadwerkelijke mening daarover kan vormen omdat ze de uitwerking van de plannen niet kent. Kraaijeveld bevestigt dat er in de huidige werksituatie er geen problemen zijn, en dat het in feite een politieke beslissing is van Plasterk om de structuur te willen veranderen. Om NOS-RTV uit de structuur van de Nederlandse Omroep Stichting te halen is een wetswijziging noodzakelijk, waarvoor het parlement moet instemmen.

Themapakket Canal Digitaal Satelliet Astra3: ‘vijf publieke zenders in themapakket, circa 5 euro per maand’

Het themapakket van Canal Digitaal Satelliet op de Astra3-positie (23,5 graden Oost) zal bestaan uit vijf publieke themazenders. Dit is bekend gemaakt tijdens een persgesprek van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Het zenderpakket zal bestaan uit Humor TV (VARA), ConsumentenTV (VARA), /Geschiedenis (VPRO), HollandDoc (VPRO) en een carousselkanaal met de ‘beste’ programma’s van de overige 13 publieke themazenders. Deze vijfde carousselzender was een voorwaarde voor de landelijke publieke omroep voor de satellietuitzending, die verder aangaf dat de zenderkeuze een gevolg is van de uitgezette enquete van Canal Digitaal Satelliet. Het pakket zal voor bestaande abonnees die zich gemeld hebben tot het einde van het jaar kosteloos zijn. Volgens Cees Vis (lid van de NOS Raad van Bestuur) is de richtprijs van het themazenderpakket op 23,5 graden Oost die Canal Digitaal Satelliet gemeld heeft, circa vijf euro per maand. DutchMedia heeft uit welingelichte kringen vernomen dat hoogstwaarschijnlijk ten behoeve van Nat Geo Wild en Discovery Science ook overeenkomsten in de maak zijn of al zijn afgesloten. Welke andere zenders onderdeel zijn van het pakket, zal Canal Digitaal Satelliet op 29 oktober bekend maken. Canal Digitaal-woordvoerder Martijn van Hout die hoorbaar verrast is over de mededelingen die tijdens het persgesprek van de NOS-Raad van Bestuur zijn gedaan, wilde op de gedane mededelingen geen commentaar geven. Op 29 oktober wil Canal Digitaal tijdens een dealerdag het pakket bekend maken en ook klanten zullen die dag worden geinformeerd. Gisteren zijn omroepverenigingen op de hoogte gebracht van de satellietuitzendingen van de publieke themazenders.

Overname Radio 538 en deelname RTL Nederland op 1 oktober geeffectueerd

De overname van Radio 538 door RTL Nederland en de deelname van Talpa Media Holding NV in RTL Nederland is per 1 oktober jl. geëffectueerd. Dit bevestigt Thomas Notermans, woordvoerder van Talpa Media Holding NV. Ook RTL Group SA bevestigt de overeenkomst.
Daarmee heeft RTL Group SA in Nederland sinds 1 oktober jl. opnieuw de controle over een radiozender. RTL Group SA heeft per 1 oktober jl. een belang van 73,7 % in RTL Nederland BV. Talpa Media Holding NV 26,3 %. Dit is overeenkomstig hetgeen Talpa Media Holding NV en RTL Group SA op 26 juni jl. aankondigden. Talpa Media Holding NV zal één van de vier commissarissen van RTL Nederland aan kunnen wijzen. Het is nog onbekend wie dat zal zijn. Productiemaatschappij Blue Circle BV dat onder RTL Group Beheer BV valt alsmede enkele andere RTL Nederland-onderdelen die buiten RTL Nederland BV vallen, zijn geen onderdeel van deze overeenkomst. RTL Group Beheer BV handelt onder de naam RTL Nederland en net als bij RTL Nederland BV, is Fons van Westerloo daar algemeen directeur van.

De effectuering van de eerder overeengekomen zaken duurde nadat de NMa medio augustus toestemming gaf, nog enige tijd, aangezien nog een uitgewerkte overeenkomst moest worden overeengekomen. Daarin is ook opgenomen hoe om te gaan met een eventeele afstoten door Talpa Media Holding NV van haar RTL Nederland-aandeel. Volgens Notermans is het de intentie van Talpa Media Holding NV om deze aandelen lange tijd te behouden, maar de wereld verandert wel waardoor omstandigheden anders kunnen worden en daarmee de strategie van het bedrijf. Talpa Media Holding NV is voor 80 % in handen van John de Mol (via Talpa Beheer BV) en voor 20 % van Rabo Participaties BV. RTL Group SA is voor 89,8 % in handen van het Duitse Bertelsmann AG dat door de familie Möhn wordt gecontroleerd. RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 zijn formeel Luxemburgse zenders en geen onderdeel van RTL Nederland, maar onderdeel van CLT-UFA SA, de entiteit van RTL Group SA die de Luxemburgse licenties houdt. RTL Nederland levert hier haar diensten voor.