Talpa Media’s Radio 10 Gold meldt zich voor FM-etherfrequenties; positie Vereniging Veronica/Kink FM onduidelijk (UPDATE)

Talpa Media Holding NV heeft zich gemeld bij Agentschap Telecom voor het verkrijgen van een landelijk dekkend FM-etherfrequentienetwerk ten behoeve van Radio 10 Gold. Dit meldt een woordvoerder van Talpa Media Holding desgevraagd tegenover DutchMedia. Vanmiddag om 14 uur is de belangstellingsregistratie gesloten voor de vrijgekomen kavels A7 (ongeclausuleerd) en A8 (jazz en/of klassiek) gesloten.

Talpa Media Holding – het mediabedrijf van John de Mol – is tot op heden de enige partij die openlijk aangeeft zich te hebben gemeld in de procedure. Herbert Visser zegt namens RadioCorp (100%NL) niet deel ten emen aan de procedure. “We willen graag een tweede zender erbij, maar voor een korte periode van twee jaar zonder zekerheid is in deze omstandigheden het risico niet te nemen,’ aldus Visser.

Guido van Nispen, wil namens Vereniging Veronica desgevraagd geen commentaar geven op de situatie. Voor Kink FM, een dochter van Vereniging Veronica, bestudeerde deze organisatie de mogelijkheden de afgelopen periode. Of dat geleid heeft tot het indienen van een effectieve aanvraag, is onduidelijk. Ook de positie van Erik LP de Zwart is onduidelijk. Deze was niet bereikbaar voor commentaar.

De vrijgekomen frequentienetwerken A7 en A8 zijn opnieuw verdeeld nadat in maart de etherlicenties van Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM waren ingetrokken door betalingsproblemen van resp. Rokit BV en Crosspoints BV. Agentschap Telecom die namens staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken de uitvoeringsorganisatie is voor de afgifte van FM-uitzendlicenties zegt desgevraagd de aanvragen nu te beoordelen en over enkele weken met ‘berichten te komen’ over het vervolg.

Partijen die zich hebben gemeld dienden het A7 FM-frequentienetwerk een bedrag of een bankgarantie ter waarde van 1.266.793 euro –  uitgaande van een gunning per mei aankomende te overleggen. Voor A8 bij een klassiek en/of jazz-gebruik is dat éénmalig bedrag 133.254 euro.

UPDATE: ook Lex Harding BV heeft een aanvraag gedaan bij Agentschap Telecom voor het A7 FM-frequentienetwerk. “Ik maak daar geen geheim van,” aldus Harding. Lex Harding is via zijn eigen BV en de deelneming in 2HMedia BV overigens de grootste aandeelhouder van Slam!FM BV, houder van het A5 FM-frequentienetwerk.

Ziggo en UPC stellen beroep in tegen OPTA-kabelbesluiten bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Kabelaars Ziggo en UPC hebben beroep aangetekend tegen de OPTA-marktanalysebesluiten omroep die op 17 maart jl. in werking zijn getreden. Tot afgelopen vrijdag konden belanghebbenden beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), de hoogste Nederlandse rechter in casu. UPC wil desgevraagde niet meer zeggen dan dat ze dat gedaan heeft; Ziggo stelt dat ze vorige week dinsdag het beroep heeft aangetekend en in een latere instantie haar beweegredenen zal aangeven. Woordvoerder Gradus Vos zegt daarbij dat pas bij openbare zittingen meer achtergronden gegeven kunnen worden, aangezien het beleid is geen uitspraken te doen over zaken zolang die nog ‘onder de rechter’ zijn. Voor zover bekend hebben kabelaars over de directe werking van de OPTA-marktanalysebesluiten geen kort geding aangespannen.

De besluiten hebben met name voor UPC en Ziggo het gevolg dat – naast het beschikbaar moeten stellen van kale kabelcapaciteit zoals nu al het geval is – ook wederverkoopverplichtingen zijn opgelegd. Voor de werking van deze nieuwe wederverkoopverplichtingen dienen echter implementatiebesluiten te worden genomen naar aanleiding van consultatie en ‘industriegroepen’. De verwachting is dat de totstandkoming daarvan nog minimaal tot eind dit jaar zal duren. UPC en Ziggo wilden voor de deadline van afgelopen vrijdag geen duidelijkheid geven of ze beroep zouden aantekenen. Meestal duurt de behandeling van beroepszaken bij het CBB lang. Bij het OPTA-marktanalysebesluit omroep van 17 maart 2006, duurde het in totaal 1 jaar en drie maanden voorsdat het CBB uitspraak deed.  OPTA-marktanalysebesluiten hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. Ziggo bedient meer dan 55 % van de Nederlandse kabelhuishoudens; UPC meer dan 35 %. Bijna 80 % van de Nederlandse huishoudens is kabeltelevisie-abonnee.

Nederland 4 omgedoopt in Nederland 24; themakanalen voortaan met aanduiding ’24’

De publieke landelijke themakanalen hebben de aanduiding ’24’ gekregen. Daarmee wil de publieke omroep het merk Nederland 24, de nieuwe naam voor Nederland 4 benadrukken. De vormgeving van de publieke themakanalen wordt daarbij uniform, evenals de logo’s. Alleen 101 TV blijft haar naam behouden vanwege de specifieke doelgroep. Volgens Bernadette Slotboom, coördinator digitale themakanalen was er met Nederland 4 soms verwarring en veel uitleg benodigd. Nederland 24 en met name de aanduiding ’24’wordt vooral als merk neergezet. De keuze op het getal 24 is gekozen om de urgentie aan te duiden. Buiten Nederland wordt de aanduiding 24 veelal bij live nieuws, en sport(nieuws)kanalen gebruikt. De publieke landelijke omroep hoopt dat kabelaars een portal op zenderkanaal 24 in de digitale pakketten kan aanbieden. De nieuwe namen van de zenders zijn Consumenten 24, Cultura 24, Familie24/Z@ppelin24, Geschiedenis 24, Hilversum Best 24 (aangeduid als Best 24), Holland Doc 24, Humor TV 24 en Sterren 24. Journaal 24, Politiek 24 en Spirit 24 behouden hun naam, maar krijgen de uniforme vormgeving. De pubelijke landelijke omroep wacht overigens nog op definitieve toestemming om het kanaal Familie24/Z@ppelin24 te kunnen lanceren, alsmede Sport24 dat in weekeinden gepland is om op het kanaal van Politiek24 plaats te nemen. In januari heeft de minister zijn voornemen kenbaar gemaakt toestemming te geven, maar het wachten is nog op definitieve toestemming aangezien deze nog ingediende zienswijzen dient te beoordelen.

Ziggo kiest aanval op programmaraden en wil praktische afschaffing

Ziggo heeft de openlijke aanval gekozen op programmaraden en heeft daartoe een ontheffingsverzoek neergelegd bij het Commissariaat voor de Media. De Mediawet voorziet in een mogelijkheid ontheffing te vragen in het kader van ‘disproportionele kosten’, het ‘belemmeren van innovatie’ of ‘anderzins onredelijke uitkomsten’. In de optiek van Ziggo is het nodig om zonder programmaraden te werken om de digitaliseringstendens en daarmee innovatie te kunnen plegen op de televisiemarkt. Gerard Lieverse sprak namens Ziggo bij het Commissariaat voor de Media over analoge kabeltelevisie als een techniek die uit het ‘stenen tijdperk’ afkomstig is. Overigens gebruiken digitale huishoudens ook analoge kabeltelevisie. Ziggo is bezig het analoge aanbod terug te brengen naar 30 tv-zenders. Alhoewel Ziggo stelt verder te digitaliseren, weigert ze in te gaan op de vraag op welke wijze en met welk indicatief tijdspad. Gradus Vos verklaarde bij Hardware Info dat het tot de periode 2014 tot 2019 kan duren voordat analoge kabeltelevisie uitgefaseerd is. Een andere kabelaar, CAIW heeft dit wèl gedaan, maar heeft daartoe geen conflicten met haar programmaraad. Ziggo werkt verder aan een plan om over enige tijd de buitenlandse publieke zenders in een apart keuzepakket onder te brengen, waardoor deze niet langer breed beschikbaar zijn. Hierover heeft DutchMedia eerder bericht; Ziggo wilde hier overigens niet op ingaan.

Ziggo wil al langer van programmaraden af. De ontheffingsvraag komt in reactie op handhavingsverzoeken van programmaraden die niet accepteren dat Ziggo hun basispakketadviezen niet uitvoert. Ziggo kwam in de problemen met de uitvoering van diverse programmaraadsadviezen omdat ze voor 27 zenders heeft afgesproken dat deze in heel het gebied analoge distributie behouden, waardoor de speelruimte voor programmaraden beperkt is. In de optiek van Ziggo dient het analoge pakket alleen te bestaan uit zenders die bedoeld zijn voor het grote publiek en is ze van mening dat pluriformiteit primair ingevuld dient te worden aan de hand van de lijst van populaire zenders die aan de hand kijkcijfers kan worden samengesteld. Omdat Ziggo het niet eens is met de adviezen, de motivering van programmaraden ondeugdelijk vindt en van mening is dat de klant niet gediend is met analoge distributie van zenders als France 2 en TVE Internacional, weigert ze deze zenders analoog door te geven, omdat ze in haar optiek al digitaal beschikbaar zijn. Ziggo stelde daarbij ook dat France 2 door programmaraden zomaar gekozen zou zijn, zonder na te gaan of dit daadwerkelijk een voor TV5Monde vervangende zender zou zijn. France 2 is echter de grootste leverancier van programma’s voor TV5Monde en via ‘moeder’ France Télévisions de grootste aandeelhouder van TV5Monde.  Met het analoge verdwijnen van TV5Monde is in 2 miljoen Nederlandse huishoudens geen Franstalige zender meer beschikbaar.

De programmaraden Multikabel (Noord-Holland Noord/Haarlemmermeer) en Breda stelden dat Ziggo in haar eigen vrije deel nog altijd 15 kanalen ruimte heeft om haar eigen keuzes te maken en dat er praktisch geen sprake is van digitale doorgifte voor iedereen, aangezien er een decoder en smartcard dient te worden aangeschafd. Wettelijk gezien is dit overigens een systeem voor voorwaardelijke toegang, waarmee niet alle huishoudens bereikt worden gezien de drempels die Ziggo daartoe opwerpt.

Komende week zal over het programmaraads-ontheffingsverzoek een hoorzitting plaatsvinden in het vanaf dan langdurig verkeerstechnisch onbereikbare Hilversum. Indien het Commissariaat voor de Media op het Ziggo-ontheffingsverzoek zal toewijzen, hebben de facto de programmaraden geen functie meer binnen het Ziggo-verzorgingsgebied. De verwachting is dat over circa een maand er uitspraak komt.

Canal Digitaal: maandelijks opzegbaar, nieuwe abonnementen 2 jaar

Canal Digitaal past haar abonnementsvoorwaarden aan op de nieuwe wetgeving; abonnementen worden per 1 juli voor abonnees die voor 1 juli 2008 abonnee zijn geworden, maandelijks opzegbaar. Voor nieuwe klanten en klanten die een nieuwe optie of abonnementsvorm afnemen, geldt per 1 april jl. dat ze voortaan voor twee jaar een contractsrelatie aangaan, tenzij anders overeengekomen. Dit was voorheen één jaar. Volgens woordvoerder Martijn van Hout is “in het licht van de wijziging van het verkoopmodel, een tweejaar-contract logischer, mede vanwege subsidiering van hardware en installaties.” Ook nog te lanceren nieuwe aanbiedingen van de zenderpakketten, geven daar volgens de Canal Digitaal-woordvoerder aanleiding toe. Klanten die voor 1 april jl. al abonnee waren vallen niet onder de nieuwe 2-jaars-contractsvoorwaarde. Abonnees die van 1 juli 2008 tot 1 april jl. abonnee zijn geworden of een ‘hoger’ pakket hebben afgenomen in die periode, zijn in ieder geval 1 jaar abonnee vanaf contractsdatum en kunnen daarna maandelijks opzeggen.

Canal Digitaal begint gedeeltelijke uitfasering Irdeto2

Canal Digitaal begint in juni een proces die moet leiden tot de gedeeltelijke uitfasering van de Irdeto2-codering. Canal Digitaal zal de Irdeto2-abonnees een aanbod doen om over te stappen op Mediaguard3/Nagravision3. De bedoeling is dat de Irdeto2-codering bij de zenders van de ‘hogere’ pakketten daarna wordt uitgezet.  Hoe het aanbod er uit gaat zien voor de klanten, kon Canal Digitaal-woordvoerder Martijn van Hout nog niet aangeven. Volgens Van Hout wordt nog nagedacht over de uitfasering van Irdeto2 voor het hele pakket, maar hier is nog geen beslissing over genomen. Om hoeveel klanten het gaat, wil Canal Digitaal niet prijsgeven.

De Irdeto-codering werd exclusief gebruikt door de voorganger van Canal Digitaal, MultiChoice in de periode 1996/1997. Hierna ging het bedrijf voor nieuwe klanten over op de Mediaguard-codering. In het voorjaar van 2005 heeft Canal Digitaal de Irdeto-klanten overgezet op Irdeto2, die hier in het geval van de lagere pakketten voor moesten betalen. Een deel van het aanbod van Canal Digitaal wordt niet in Irdeto2 aangeboden. Vermoedelijk gebruikt een groot deel van de Irdeto2-smartcardhouders hun smartcard met Common Interface-modules of middels SoftCAM-oplossingen. Irdeto2-kijkers zijn veelal satellietkijkers van het eerste uur.

Voorkeursrecht NOS uit de wet; U-bocht constructies worden beperkt in Mediawet door EU-richtlijn

Het voorkeursrecht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) voor het verkrijgen van met name uitzendrechten op sportwedstrijden waaronder competitievoetbal, bekerwedstrijden en internationale sportevenementen komt te vervallen als het aan de regering. Dit blijkt uit de eind vorig week bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen aangaande de implementatie van de nieuwe Europese televisierichtlijn die de naam “Audiovisuele Mediadiensten richtlijn” (AMVD) heeft meegekregen. De bedoeling is dat de wetgeving nog voor het einde van dit jaar van kracht wordt, als de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer accoord is gegaan met de voorgestelde wetswijzigingen. Indien dat niet het geval is, wordt de EU-richtlijn automatisch per 20 december van kracht.

Tot nu toe is het wettelijk zo dat dat commerciële zenders die bepaalde sportuitzendrechten willen kopen, verplicht zijn een voorkeursrecht door de NOS te moeten laten uitoefenen. Volgens de regering was na uitspraken van de rechter en het Commissariaat voor de Media en advies van de Raad van State het nodig deze wetgeving aan te passen. In 2005 spande de NOS procedures aan tegen het toenmalige Talpa TV om op basis van die wetsartikelen te voorkomen dat Talpa TV destijds de samenvattingen van het Eredivisie-voetbal kon verkrijgen. De NOS slaagde daar destijds niet in; in 2007 concludeerde de rechtbank Amsterdam dat het bewuste wetsartikel geen (afdwingbare) verplichting bevat voor commerciele zenders om met de NOS te moeten onderhandelen over sublicenties en dat daar evenmin een positief onderhandelingsreultaat is opgenomen. Daarbij stelde de rechtbank dat dat ‘in redelijkheid’ het niet mogelijk is om uit de wetsartikel een verplichting op een recht te kunnen opmaken.

Het heeft desalniettemin circa 4 jaar geduurd voordat de wetgever het initiatief heeft genomen de wet hierop aan te passen. In plaats van het voorkeursrecht komt er op basis van de nieuwe EU-richtlijn AMVD een wettelijke verplichting voor tv-zenders die evenementen uit de evenementenlijst uitzenden, om 90 seconden beschikbaar te stellen aan alle zenders uit de Europese Unie die daar om vragen ten behoeve van dagelijkse nieuwsprogramma’s. Daarvoor mogen de zenders die de rechtenhouden,niet meer dan de ‘extra kosten die rechtstreeks voortkomen uit het verschaffen van toegang tot het signaal’, vragen. Het gaat hierbij om o.a.  het WK en EK-Voetbal, interlandvoetbalwedstrijden, Champions League, UEFA Cup voetbalwedstrijden, WK, EK-schaatsen, Wimbledon-tennis, Roland Garros, Eurovisie-songfestival, Olympische Spelen, de Tour de France, de samenvattingen van de Eredivisie en andere evenementen waaronder Pinkpop.

Verder is opvallend dat door de nieuwe EU-richtlijn er een verplichting komt voor On-demand diensten oftewel “niet-lineaire televisiediensten” om zich aan de Mediawettelijke bepalingen te houden, wordt het begrip ‘redactionele verantwoordelijkheid’ als juridische term ingevoerd en wordt produktplaatsing wettelijk na 19 december gereguleerd toegestaan voor licht amusement, films, series, sport, uitgezonderd kinderprogramma’s voor onder de 12 jaar. Ook mogen niet-gedramatiseerde documentaires en religieuze programma’s voortaan vaker dan eens per 30 minuten worden onderbroken. Reclame voor produkten met ‘hoge schadelijkheid voor het mileu’ wordt voortaan verboden

Er komt een regime waardoor U-bochtconstructies moeilijker worden. Met name RTL kan hier last van krijgen. Dan gaat het om ‘algemeen maatschappelijke’ belangen. De regering denkt aan verplichtingen tot ondertiteling en alcoholreclameverboden e.d. Volgens de regering hoeft de Mediawet er niet op te worden aangepast maar kan implementatie door ‘feitelijk handelen’ plaats vinden. Als tv-zenders zoals RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 omwille van het omzeilen van ‘strengere’ voorschriften in een andere EU-lidstaat is gevestigd (lees Luxemburg), maar zich volledig of hoofdzakelijk op Nederland richt, dan kan het ‘passende maatregelen’ nemen tegen betrokken omroeporganisaties. Het moet dan gaan om regels die van ‘algemeen maatschappelijk belang’ zijn. Overigens zijn niet alleen de RTL-zender met buitenlandse uitzendlicenties actief in Nederland. Ook zenders als Discovery Channel, Hallmark Channel, National Geographic Channel, Sci Fi, MGM Channel en Zone Horror die zich met Nederlandse versies op Nederland richten, onttrekken zich middels Britse uitzendlicenties aan het Nederlands mediawettelijk ‘regime’ en daarmee het toezicht door het Commissariaat voor de Media. Alhoewel RTL verklaart heeft zich wat betreft minderjarigen-regulering, Kijkwijzer en reclame-code-commissieregels te conformeren aan de Nederlandse regels, doet ze dat tot nu toe niet wat betreft verplichtingen aangaande ondertiteling voor doven en slechthorenden. Nederlands gelicenceerde commerciele zenders moeten sedert 1 januari jl. 25 % van hun Nederlandse produkties voorzien van ondertiteling; dit loopt op tot 50 % per 1 januari 2011. De genoemde zenders met een Britse uitzendlicentie hebben overigens niet of nauwelijks Nederlandse producties.

FunX Landelijk in Nuenen/Eindhoven binnenkort uit de lucht?

FunX Landelijk moet waarschijnlijk binnenkort haar uitzendingen via de Lokale Omroep Nuenen staken. De Lokale Omroep Nuenen heeft heeft een waarschuwing gekregen van het Commissariaat voor de Media waarbij deze stelt dat ‘door het uitzenden van het ‘raamprogramma’ FunX Landelijk deze niet aan het programmavoorschrift Informatie, Cultuur en Educatie heeft voldaan. Volgens de toezichthouder draagt FunX Landelijk niet bij aan het gehalte Informatie, Cultuur en Educatie doordat de uitzendingen van FunX Landelijk ‘geen betrekking heeft op de gemeente(s) waar waarop Lokale Omroep Nuenen zich richt’, aldus het Commissariaat voor de Media. FunX Landelijk zendt als ‘raamprogramma’ sinds augustus 2007 van 07 tot 19 uur uit via de frequenties van Lokale Omroep Nuenen, waarmee ook een groot deel van Eindhoven bereikt wordt. FunX Landelijk wordt in opdracht van de landelijke publieke omroep door FunX BV geproduceerd. FunX BV is een dochter van Stichting G4 Radio waarin de lokale omroepen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht participeren. FunX Landelijk wordt door de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) via de Stichting Colorful Radio uitgezonden. Het Commissariaat voor de Media heeft de Lokale Omroep Nuenen tot 16 april de tijd gegeven ‘om het programma zodanig aan te passen dat wel aan de Informatie, Cultuur en Educatie-voorschriften voldaan worden’. FunX Amsterdam (die voor SALTO wordt gemaakt), FunX Rotterdam (die voor SLOR wordt gemaakt), FunX Den Haag (die voor de Stadsomroep Den Haag wordt gemaakt) en FunX Utrecht (die voor RTV Utrecht wordt gemaakt) voldoen alleen wèl aan de ICE-normen, zo heeft het Commissariaat voor de Media steekproefsgewijs geconstateerd.

Met de uitspraak is duidelijk dat lokale omroepen praktisch geen raamprogramma van een landelijke omroep kunnen uitzenden omdat ze in conflict komen met de verplichtingen voor het hebben van afdoende Informatie, Cultuur en Educatie dat op de gemeente betrekking behoort te hebben waar de lokale omroep haar uitzendlicentie voor heeft.

FunX-directeur Willem Stegeman zegt desgevraagd ‘geen partij in deze te zijn. Wij staan hier als toeschouwer naar te kijken. In het verleden was het geen probleem. Er is een klacht ingediend door het commerciele regionale radiostation Wild FM uit Noord-Holland. Het is de landelijke publieke omroep die het programma beschikbaar stelt. Het is dus aan de Nederlandse Omroep Stichting en de Lokale Omroep Nuenen. Destijds had het Commissariaat voor de Media geen bezwaar geuit. Ik hoop dat de Lokale Omroep Nuenen ermee aan de gang gaat en verwacht niet dat de Lokale Omroep Nuenen morgen FunX Landelijk off air zet. Als er voor de regio Eindhoven/Nuenen een regionale versie gewenst wordt en er middelen voor zijn, dan kunnen we snel gaan praten, maar tot nu toe is dat niet aan de orde. Het is extra zuur dat terwijl we graag landelijk op FM willen, hoekse en kabeljauwse twisten worden uitgevochten terwijl de luisteraars daar van FunX verstoken zullen blijven,” aldus Stegeman.

Frans van Maasakkers, voorzitter van het bestuur van de Lokale Omroep Nuenen reageert vrij gepikeerd in reactie op vragen hierover. “Ik wil hier niet over uitweiden, we willen in overleg met het Commissariaat voor de Media,” aldus Van Maasakkers. In reactie op de vraag hoe de Lokale Omroep Nuenen zal omgaan met de waarschuwing en het Commissariaatsverzoek voor 18 april de zender opnieuw op ICE-normen te brengen, reageert van Maakakkers territoriaal: “U belt uit het Westen? Als iedereen op zijn eigen terrein blijft is het, het makkelijkste. Wij regelen onze zaakjes hier in het Noord-Brabantse zelf wel”. Het Commissariaat voor de Media heeft in haar schrijven gesteld dat ze de bevoegdheid heeft een sanctieprocedure te kunnen starten die kan leiden tot intrekking van de uitzendlicentie of boetes.

Wild FM die oorspronkelijk een klacht over de uitzendingen van FunX in Nuenen indiende, zegt bij monde van directeur Dave Leusink over de reden hiertoe het volgende: “Wij hebben dat ingediend omdat dit voor lokale omroepen een onwenselijk element is, dat de publieke lokale omroepfunctie verwaarloost. Wild FM heeft hiermee willen voorkomen dat FunX Landelijk ook in andere delen van het land etherdekking via lokale omroepen zou krijgen, waarmee de publieke lokale functie daarvan verder wordt verwaarsloosd.”

Jan Westerhof directeur radio voor de Nederlandse Publieke Omroep (NOS/NPO) zegt desgevraagd in een reactie het “heel jammer” te vinden, en zegt de zaken nog te bestuderen. Westerhof snapt niet goed waarom Wild FM zich druk heeft gemaakt over de zaak: “het is niet aan de orde dat er concurrentie is, FunX richt zich op specifieke publieksgroepen die slecht bediend worden door andere media. Nu zijn de jongeren in deze regio aangewezen op de kabel.”

TMF Radio vanaf vrijdag TMF HitRadio

TMF Radio wijzigt komende vrijdag haar naam in TMF HitRadio. De vierde radiozender van de Telegraaf Media Groep NV wijzigt de naam volgens eigen zeggen omdat het “altijd onze wens geweest om de zender TMF HitRadio te noemen,” zo stelt programmadirecteur Uunco Cerfontaine. De radiozender die onderdeel is van Sky Radio Group (Sienna Holding BV) kreeg eerder deze naam niet omdat volgens Cerfontaine “In eerste instantie MTV dat niet wilde”. Nu Sky Radio Group volledig eigenaar is van de zender, zet het radiobedrijf deze naam in.

De naamswijziging lijkt een opmaat te zijn naar een naamswijziging in HitRadio. Cerfontaine ontkent, noch bevestigt dit en stelt alleen daar ‘geen nieuws’ over te hebben. Naar verluid loopt in de tweede helft van dit jaar het door MTV Networks vergeven naamrecht van TMF voor het radiostation af. Dan zal de radiozender vermoedelijk HitRadio gaan heten. TMF HitRadio zendt alleen op de en internet.

Overigens zal TMF HitRadio ook komen met een ‘clubnight’ programma met dancemuziek. De ‘stem’ van TMF HitRadio wordt Dave Foxx, een Amerikaanse stem die ook de stem is van Z-100 uit de Verenigde Staten, New York.