Derde net en tweede VRT-net gaan samen!

Nederland 3/Z@ppelin & Ketnet/Canvas fuseren tot K@tnet & Scherzo

Er is een fusie tussen Nederland 3 en het Vlaamse Ketnet/Canvas in de maak. De VRT en NOS zien ARTE als voorbeeld van een internationale samenwerking op zenderniveau. In de plannen waarbij komende donderdag een intentie-overeenkomst tussen de Raden van Bestuur van de NOS en VRT zal worden getekend, wordt toegewerkt naar een fusie op 1 april 2005.

De Nederland 3-omroepen (VARA, VPRO, NPS, RVU) zullen opgaan in de nieuwe Vlaams/Nederlandse organisatie; hun Nederlandse radiopoten blijven bestaan in een gezamenlijke opzet. De nieuwe zender zal de naam Scherzo krijgen en zal als progressief, maatschappelijk relevant en cultureel te boek moeten staan. Actualiteitenprogramma’s (Nova, Ter Zake) zullen middels nationale vensters worden uitgezonden, zodat deze per land blijven bestaan.

Z@ppelin en Ketnet zullen fuseren tot K@tNet. Alhoewel de Evangelische Omroep de hevigste tegenstand heeft geboden tegen de fusie en een gezamenlijke organisatie, zullen de Nederland 1- en 2 omroepen op hun thuisnet kinderprogramma’s blijven maken. In de praktijk zal het kabelkanaal Ketnet veranderen in K@tNet, terwijl Nederland 3 om zal worden gevormd tot Scherzo. Het hoofdredacteur/directieschap van beide zenders zal door twee personen worden ingevuld: telkens een Nederlands/Vlaams koppel die volledige bevoegdheid krijgen in tegenstelling tot Nederland 1 en 2. K@tNet zendt tot 22 uur uit. Na 22 uur zal in carousselvorm Ter Zake en Nova uitgezonden worden op K@tNet, zodat beide programma’s in beide landen te zien blijven. Scherzo zal haar hoofdzetel in Baarle-Nassau/Baarle-Hertog (Noord-Brabant) verkrijgen, de grensdorpen/enclave waar Vlamingen en Nederlanders elkaar al jarenlang de hand toesteken. Scherzo zal nevenvestigingen in Appingedam (Groningen), Veurne (Vlaanderen), Geel (Vlaanderen) en Heukelom (Noord-Brabant) hebben om zo vanuit heel Nederland spreiding te hebben van haar programma’s. K@tNet zal gevestigd worden in Katwijk met een nevenvestiging in het Vlaamse Paal. De fusie betekent een forse bezuiniging voor vooral de NOS en de omroepverenigingen.

Met dit geld zullen de organisaties het komend jaar veel gebouwen in de nieuwe vestigingsplaatsen bouwen. In de K@tNet locaties, zal dit in de vorm van zogeheten K@ter-gebouwen geschieden.

Omroepsysteem drastisch aangepakt

Met de nieuwe plannen voor Nederland 3, worden ook Nederland 1 en 2 alsmede de radiostations drastisch herzien. De omroep moet volgens de plannen van de omroeptop meer gedecentraliseerd werken en niet meer vanuit Hilversum opereren. Hiertoe is een ambitieus plan opgezet om de zenders voortaan over het land te spreiden. Vooralsnog is hier nog steeds plek voor omroepverenigingen, ook al houdt het plan rekening met het opheffen van een plek voor omroepvereningen in het publieke bestel.

Het hangt van de Tweede Kamer af of deze de omroepverenigingen een verbod van gebruik van de publieke zenders wil instellen. Met het vertrek uit Hilversum zal de communistisch aandoende architectuur in het Mediapark het domein worden voor RTL, die aldaar haar vestiging houdt.

Nederland 1 zal verhuizen naar Amsterdam en op de Vijzelstraat haar intrek nemen in het statige ABN-gebouw, Nederland 2 zal naar Arnhem verhuizen. De radiozenders zullen eveneens over het land worden gespreid: Radio 1 zal in Rotterdam worden gevestigd; Radio 2 in Maastricht; Radio 3FM in Utrecht; Radio 4 in Leeuwarden en Radio 747AM in Lelystad, terwijl de centrale vestiging voor de omroepverenigingen vooral op de zenderlocaties van hun ‘thuisnet’ terecht zal komen. De ConcertZender zal verhuizen naar Groningen, Colorful Radio naar Amsterdam-Bijlmer. De centrale omroeporganisatie NOS zal in Amsterdam worden gevestigd. Met de verdeling over Nederland hopen de omroepdirecties dat meer rekening wordt gehouden met de bevolking in Nederland. De Gemeente Hilversum is diep teleurgesteld in de beslissingen en voormalig Leefbaar Hilverdorp/Nederland-man Jan Navel kondigde als actievoerder van de groep ‘Houd Hilversum Hier’ aan zijn invloed maximaal te zullen aanwenden en in te breken voor het grootste schandaal dat in zijn optiek in de omroepwereld dreigt te ontstaan. De EO kondigde in reactie op de plannen aan commercieel te gaan en in Hilversum te blijven.

Komende donderdagmiddag (morgen) zullen de NOS en VRT een gezamenlijke persconferentie organiseren waar in Baarle-Hertog/Baarle- Nassau alle nieuwe plannen zullen worden toegelicht.

Frits Barend/Henk van Dorp’s Villa BvD op de radio

RTL FM wil letterlijk televisie op de radio uitzenden. Citaat uit de tariefsfolder van RTL FM die aan adverteerders is verstuurd voor de maanden april, mei en juni:
==============================================
Ideaal voor Multimediaal

RTL FM en RTL 4 vormen samen een sterk merk. De radiozender leent zich dan ook uitstekend voor tailor made multimediale concepten. Denk aan een joint promotie, waarbij het concept op radio en televisie wordt gepromoot door middel van spot en non spot activiteiten en promo commercials. Naast radio en televisie kunnen ook internet en Text succesvol worden ingeschakeld. Een goed voorbeeld is Villa BvD tijdens de EK-uitzendingen vanuit Portugal. Radio en televisie worden gekoppeld en zo versterkend ingezet. Iedere avond wordt de tv-uitzending rechtstreeks op RTL FM uitgezonden. Daarnaast besteedt RTL FM uitgebreid aandacht aan het EK Voetbal in het middag programma.

RTL FM is herkenbaar. Als zusje van televisiezender RTL 4 brengt RTL FM de sfeer van televisie naar je radio. Kijken wordt luisteren.
====================================================
Los van de kwestie dat deze tekst in 10 regels simpelweg probeert te stellen dat Villa BvD zowel op RTL 4 en RTL FM te horen is, is af te vragen welk doel er gediend wordt bij het op de radio uitzenden van het televisiesignaal van een televisieprogramma. Bij RTL FM en de perswoordvoerster luidt het credo dat het met deze radio-uitzending nog lang niet rond is en tot die tijd geen mededelingen gedaan worden. Opvallend als adverteerders wel worden uitgenodigd om op dit programma hun reclamecenten in te zetten, terwijl het programma nog niet rond is…

Ben benieuwd of RTL FM op termijn vaker het geluid van televisieprogramma’s zal uitzenden: immers RTL Nieuws, RTL Boulevard en zelfs Goede Tijden, Slechte Tijden (hoorspel!) kunnen zo op de radio. Goedkoop, maar of dit nu gebruik maken is van het medium radio en radio op haar merites inzetten, en of luisteraars massaal zullen inschakelen op RTL FM is wellicht een ander verhaal……..

Opbrengst Radio 10 Gold….(& Falkplan)

Het jaarverslag van Wegener NV geeft eindelijk een indicatie voor wat Wegener NV heeft ontvangen voor de verkoop van Radio 10 aan (dochters van) John de Mol’s Talpa Beheer BV die in februari 2003 geschiedde. Samen met het kaartenbedrijf Wegener Falkplan leverde Radio 10 voor het uitgeversconcern 3,061 miljoen euro op. Onduidelijk is wat de onderlinge verdeling is. Wel werd al eerder duidelijk dat Wegener NV omwille van NMa-regelgeving ten behoeve van Radio 10 een Stichting Beheer Radio 10 in het leven heeft geroepen om te doen voorkomen alsof Wegener NV in 2003 niet meer dan eenderde van het stemrecht en kapitaal in handen had. Uiteindelijk zijn alle opbrengsten van de verkoop ten bate gekomen van Wegener NV, die in 2002 over 2001 kon melden dat het ‘vooral dankzij de verkoop van [haar 93 % belang in] TMF’ 33,837 miljoen euro kon incasseren. Wegener NV bezit in de radio/televisie-industrie nog een belang van 50 % in de regionale commerciële Noord-Brabantse zender Radio 8FM (Betaco BV); dit is overigens toegestaan voor landelijke uitgevers volgens de regelgeving

Talpa betaalde voor de overname van Noordzee FM (oktober 2002) uitgaande van de beursinformatie van SBS Broadcasting SA circa 20 miljoen euro. SBS Broadcasting SA verkreeg hier 7,1 miljoen euro voor, terwijl Noordzee FM nog tot en met 31 december 2004 het recht heeft om 1,8 miljoen euro aan reclamezendtijd bij Net 5, SBS 6 en Veronica TV weg te zetten. Dit allemaal onder voorbehoud van de etherverdeling, zo klonk het in het voorjaar van 2003. Even voor de goede orde: desgevraagd wil Erik ‘LP’ de Zwart over dit soort zaken liever niets melden…..Als bekend dient Noordzee FM in totaal tot 2011 een bedrag van 85,743 miljoen euro te betalen voor haar ‘landelijke’ FM-etherfrequentie met een bereik van 68 %.
(deze informatie is gebaseerd op research van DutchMedia/David de Jong)

Terug naar af met verbod op satellietontvangst?

Terug naar af met verbod op satellietontvangst?
Geplaatst door David de Jong @ 27-03-2004 16:36

Met een soort trots kondigde de Deventer wooncorporatie Rentré Wonen aan dat het in staat is om schotelvrije wijken te realiseren. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om kopers van woningen te verplichten als onderdeel van de koopovereenkomst te laten tekenen voor het zichzelf opleggen van een verbod op het plaatsen van een satellietinstallatie. Hetzelfde doet Rentré Wonen ook met huurders als onderdeel van hun huurovereenkomst. Bewoners zouden dit allemaal zelf willen, want de leefbaarheid is in het geding. Schotels zouden buurten onleefbaar maken en bijdragen aan een onveilig gevoel. En dus is het de gewoonste zaak van de wereld om directe satellietontvangst uit te bannen. Immers er is een alternatief: kabel en/of glasvezel en de Hoge Raad zou in een bepaalde uistpraak zo’n 4/5 jaar geleden (in een huurders-situatie) hier een uitspraak over hebben gedaan in het voordeel van de verhuurders. Dit alles is het standpunt van Rentré Wonen. Ik vraag me af of dit nog stand zou houden in de huidige wet- en regelgeving, maar vooral wat het Europese Hof van Justitie hier van denkt.

Zo af en toe schrijf ik wel eens artikel over het verbod op satellietontvangst in landen als Iran, Afghanistan, Turkmenistan of Cuba. De afgelopen jaren was het redelijk stil voor wat betreft Nederlandse verboden op ontvangst van informatie via satelliet.

Afgelopen week berichtte de krant voor Oost-Nederland, de Stentor, over de verboden in bepaalde nieuwbouwwijken in Deventer (‘t Fetlaer en de Driebergenbuurt). De woningbouwcorporatie liet me weten trots te zijn op de glasvezeldiensten die het via een gelieerde instelling laat aanleggen; je zou ook kunnen zeggen dat het om gedwongen winkelnering gaat aldaar…..

De kabelsector had gister tijdens een Euroforumcongres Kabel in de 21e Eeuw de mond vol over concurrentie tussen infrastructuren en ook staatssecretaris Medy van der Laan (D66-Cultuur & Media) omschreef dit een week eerder tijdens een Kabelraden.nl bijeenkomst concurrentie tussen infrastructuren als een goed gegeven.

EU-Commissaris Frits Bolkestein is begin 2002 helder geweest in zijn mededeling van de Europese Commissie. Immers daarin staat dat ‘als regel elk individu die toegang wenst te hebben tot een satellietschotel deze mogelijkheid MOET hebben’, dankzij de principes van de vrijheid van goederen en diensten alsmede in het licht van artikel 10 van de Europese Conventie van de mensenrechten. Immers – wellicht is het voor de meesten geen breekpunt voor het kopen van een huis – indien personen net iets anders willen ontvangen dan via glasvezel of via kabel mogelijk is, dan heeft deze persoon in deze Deventer wijken door de opstelling van Rentrée Wonen (of het nu om huur- of koopwoningen gaat) pech.

Informatie wordt hem of haar dan (indirect) op een dwingende manier achtergehouden. De vraag is dan ook of het Europese Hof van Justitie in een dergelijke casus de woningbouwcorporatie in haar recht laat staan. Zeker bij koopwoningen is iemand eigenaar van de woning. Als bij de voorwaarde voor de koop van een woning een informatiebeperkend en infrastructuuruitsluitend contractsartikel wordt aangeboden, doet dat afbrokkeling aan de grondrechten die democratische rechtsstaten hebben. Ter vergelijking: veel mensen vinden vrachtwagens op de weg lelijk. Er bestaan alternatieven: havens en het spoor. Maar er is geen overheid die er aan denkt om vrachtwagens op snelwegen te verbieden omdat ze lelijk zijn; dit terwijl de wegen verstoppen en deze vrachtwagens misschien wel bijdragen aan een onveiliger gevoel voor andere weggebruikers.

AEDES, de landelijke woningbouwcorporatie wijst er op dat dit beleid landelijk mogelijk is. Daarbij wijzen de woningbouwcorporaties er ook op dat het de ‘normaalste’ zaak zou zijn en dit ‘overal’ wel gebeurt. Dat sommigen schotels niet mooi vinden is tot daar aan toe. Maar het blijft een subjectieve waarneming. Persoonlijk denk ik vaak dat mensen bij schotelgebruik kiezen voor de eigen vrijheid van ontvangst en zich niet middels draadjes aan de wil van anderen (lees kabelexploitanten of zelfs Digitenne die de pakketsamenstelling bepaalt) wensen te conformeren. Daar is in mijn optiek niets mis mee, sterker nog, het is wellicht te prijzen. Als mensen problemen met de aangeduidde ‘schotelwouden’ hebben, dan is dat een puur psychologisch probleem voor diegenen die dat problematisch vinden.

Wel is voor te stellen dat hier estetisch mooiere alternatieven voor bestaan. Immers kunstzinnige schotels, doorzichtige schotels en voor diegenen die steeds dezelfde schotelpositie gebruiken een gezamenlijke schotel kan ook voordelen geven. Ook kan wellicht nagedacht worden over flatgebouwen waar aan de top een ieder zijn eigen schotelplekje kan hebben. Bij koopwoningen geldt bovendien dat als het om huizen gaat, het in veel gevallen mogelijk is om schotels zonder dat deze van de straat af te zien zijn, te plaatsen zijn. Schotelverboden lijken mij ten alle tijden een middel van repressie die vooral voorkomen in regimes van dictatoriale machten waar de meeste mensen op de aarde geen deel van wensen uit te maken.

Het op deze manier verbieden (middels het hiervoor laten tekenen van de koper/huurder) doet denken aan een Calvinistische wijze van denken waarin blijkbaar anno 2004 nog steeds anderen willen uitmaken wat een individu of huishouden wel en niet kan en mag zien. Het doet denken aan de aanleg van kabeltelevisie in Nederland in de jaren 70 en 80 waarbij (toen nog zonder EU-regelgeving) gemeenten eveneens konden controleren wat burgers wel en niet konden zien middels kabelnetwerken – door het opnemen van verboden van antennes.

Daarnaast wordt concurrentie tussen infrastructuren uitgesloten: iemand die televisie wil zien – anders dan via de kabel/glasvezel – wordt daarbij in de koud gezet. En dat is weer strijdig met de gedachte van vrijheid van afname van diensten en goederen in de Europese Unie en maakt woningbouwcorporaties als Rentré Wonen gewild of ongewild tot censurerende organen. Dit alles op het moment dat in Irak satellietontvangst populairder is dan ooit nu het voor het eerst aldaar toegestaan is.

Het zou Nederland sieren indien – net als sommige andere Europese landen – er meer beleid van vrijheid op dit punt gemaakt zou worden; zeker als nog steeds vanuit Den Haag (of het nu om OPTA, NMa, het ministerie van Economische Zaken of OC&W en zelfs de kabelkoepel VECAI gaat) geroepen wordt dat concurrentie tussen infrastructuren goed is. Het mogelijk maken hiervan, promoten en stimulatie in plaats van een ‘terug naar af’ beleid lijkt meer op zijn plek!

BVN-TV voortaan 24 uur per dag op Hotbird

BVN-TV zendt vanaf komende dinsdag 30 maart voortaan 24 uur uit op de Hotbird. Sinds het beëindigen van de analoge uitzending van BVN-TV op de Hotbird (1 september 1999), zendt de internationale Nederlandstalige zender digitaal alleen ‘s nachts uit op de Hotbird.

Volgens Jan Hoek (waarnemend algemeen directeur van participant Radio Nederland Wereldomroep) is met RTV Slovenija een nieuwe afspraak gemaakt waarbij de zender op dezelfde frequentie (12.303 GHz V Symb.Rate 27.500 FEC 3/4) in een gegarandeerde kwaliteit 24 uur uitzendt. Volgens Hoek is hier vraag naar. De Hotbird bedient ten opzichte van de Astra 1-uitzending – naast Europese dekking – ook exclusieve dekking voor Noord-Afrika, het Midden-Oosten, geheel Oost-Europa en Zuid-Oost Europa.

Hotbird is als bekend de op-een-na populairste Europese satellietpositie na de Astra-positie 19,2 graden Oost. Met de uitzending vult BVN-TV de jarenlange wens van de op de Hotbird aangewezen kijkers die tot nu voor ontvangst de nachtelijke uitzendingen veelal opnamen op video of hard-disk.

BVN-TV is de internationale Nederlandstalige zender van RNW, NOS en VRT en geldt in de praktijk voor satellietkijkers in Nederland als ‘vierde’ publieke tv-zender, maar is officieel bedoeld voor alle Nederlandstaligen buiten Nederland die de Nederlandse & Vlaamse tv-zenders niet kunnen/mogen ontvangen…

Over en uit voor L1 op satelliet…

L1 bericht dat het na 31 maart aankomende over en uit is met de uitzending van L1 Radio en L1 TV op de Astra 1-satelliet. In februari gaven de Provinciale Staten van Limburg de Gedeputeerden de opdracht om financiering bij derden te zoeken.

Aangezien alleen L1 zelf een bijdrage kon toezeggen, Essent Kabelcom alsmede staatssecretaris Medy van der Laan geen middelen voorhanden wilden stellen en discussies met gemeenten nog niet waren afgerond, zou de financiering van 345.000 euro per jaar voor het grootste deel door de Provincie Limburg zelf gefinancierd moeten worden.

Volgens L1 zijn de VVD en het CDA (samen een meerderheid) in de Provinciale Staten – net als in februari – hier niet toe bereid. En daarmee is het na 31 maart aankomende over en uit voor de eerste regionale radio- en televisiezender die zo’n 4 maanden op satelliet heeft uitgezonden. Het was een korte periode waarin voor Limburg de satelliet dankzij de uitzending van L1 volwaardiger kon concurreren met de kabel die per april het monopolie herkrijgt op de distributie van L1. Een ieder buiten Limburg (met uitzondering van diegenen die een betaald digitaal abonnement [kunnen] hebben in het werkgebied van Essent Kabelcom’s TV Home) zal in Europa L1 vanaf dan moeten missen….

(Officieel is overigens de status dat er nog gekeken wordt naar mogelijkheden, maar PvdA-gedeputeerde Wolffs zei in de uitzending dat het onwaarschijnlijk is dat er een oplossing gevonden kan worden zonder dat de Provincie zelf ook een forse bijdrage doet)

JEZZ Arrow 90.7 FM gelanceerd…

In het Amsterdamse BitterZoet-café is Arrow 90.7 FM officieel gelanceerd. Directeur Ad Ossendrijver blikte vlak voor ‘het’ lanceermoment met enige weemoed terug op het mislopen van een FM-licentie voor Arrow Rock Radio, om daarna in aanwezigheid van mede-eigenaar Willem van Kooten de zender officieel te lanceren.

Een redelijk intiem jazz-optreden van Hans Dulfer & band alsmede de ontdekking van een slogan ‘JEZZ Arrow 90.7FM’ waren kenmerkend voor het openingsfeestje. Hans Dulfer zal overigens naar verwachting samen met dochter Candy Dulfer een programma gaan maken op Arrow 90.7 FM.

Binnenkort volgt een marketingcampagne. De zender zal ook werken aan het bereiken van dekking via de kabel….Ben benieuwd hoe de zender het zal doen en of adverteerders warm zullen draaien voor het concept!

Arrow 90.7FM

De altijd informatieve site met ‘het nieuws uit de media over de media’ www.hvanbeek.com(ook bekend als MediaMagazine.nl) speculeerde al terecht over een naderende lancering voor Arrow 90.7 FM.

Meer zal wellicht aan het einde van deze middag blijken als er ergens in het centrum van Amsterdam een soort van lanceerfestijn zal zijn voor deze nieuwe jazzy zender…misschien dat Hans Dulfer – die ook nog voor BNR Nieuwsradio een jazzprogramma doet – er wel iets mee te maken heeft!?

De programmering is in ieder geval al onthuld. De kabelexploitant van Gouda, de REKAM heeft bekend gemaakt de zenders inmiddels door te geven op haar kabelnet, maar de radiozender zal het uiteraard vooral van de etherfrequenties moeten hebben. (REKAM heeft een reputatie van ‘altijd de eerste met nieuwe radiozenders’ hoog te houden!)

RTBF La Première & Musiq3 vernieuwen

Vandaag heeft de Franstalig-Belgische publieke omroep RTBF vernieuwingen op twee van haar radiostations doorgevoerd. RTBF La Première heeft logo, vormgeving en programmering vernieuwd. De ‘eerste’ radiozender van de RTBF moet meer meer informatie, cultuur en humor. Opvallend dat de nieuws- en informatiezender van de RTBF nauwelijks nog sport bevat; dit is te horen op de op amusement en (regio)informatie gericht zender van de RTBF, VivaCité. Duidelijk een andere visie op radio, dan zendercoördinator Jan Westerhof die sport tot nieuws beschouwt en dus combineert op het Nederlandse Radio 1.

RTBF Musiq3 is de nieuwe naam voor de klassieke muziekzender die tot voor kort Musique 3 heette. Met het afhakken van de ‘ue’ wil de radiozender haar vernieuwing onderstrepen. Musiq3 zendt horizontaler dan voorheen uit, maar blijft andere muziekstijlen dan alleen klassiek de ruimte geven, zoals vroeg op de avond jazz, oude muziek en ultramoderne muziek. Overigens is er vanuit politieke Brusselse zijde aanhoudende kritiek van de Christendemocraten (CDH) en liberalen (MR) op het verdwijnen van Bruxelles Capitale, die is samen met Frequence Wallonie is opgegaan in de landelijke radiozender VivaCité die met regiovensters werkt. Beide partijen vinden dat er te weinig informatie voor de (Franstalige) Brusselse regio overblijft. Op 1 april aankomende zal RTBF Radio 21 ophouden te bestaan om gesplitst te worden in RTBF Classic 21 (alternatief, rock en classic rock) en RTBF Pure FM (moderne muziek & pop). Daarmee wordt het RTBF-vernieuweingsplan radio voltooid.

Impact VRT-sportkanaal aanleiding wetswijziging?

Opvallend hoe de tijdelijke sportzender van de VRT blijkbaar in de kabelsector tot een succesvolle lobby heeft geleid die binnen twee maanden de wet heeft zien wijzigen.

Wat is er aan de hand? Volgens de letter van de wet dienden alle VRT televisiezenders als ‘must carry’ verplicht op de kabel te worden doorgegeven. Nadat deze weblog dit openbaarde en andere media dit oppakten, kabelaars (VECAI) en sommige zenders hun wenkbrauwen fronsden bij de ontdekking dat de tijdelijke VRT Sportzender verplicht op de kabel moest, is blijkbaar een zeer succesvolle lobby ingezet die tot wijziging van de wet heeft geleid.

Op 22 januari 2004 is immers een gewijzigd voorstel tot wet door de Tweede Kamer nog dezelfde dag als hamerstuk aangenomen. Dit is gebeurd bij de behandeling van de verlaging van de omroepbijdrage voor de NOS, oftewel de bezuinigingen op de publieke omroepsector. Op 17 februari werd het gewijzigd wetsvoorstel door de Eerste Kamer zonder stemming aangenomen.

Gevolg is dat voortaan TWEE tv-zenders van de VRT must carry zijn. Kortom de VRT Sportzender is GEEN automatische mustcarryzender meer, waarmee discussie over verplichte doorgifte niet meer aan de orde is- ook al zou theoretisch een programmaraad de VRT-zender als mustcarry kunnen aanwijzen. Het interessante is dat er programmaraden zijn die dit hebben gedaan – althans als onderdeel van de eerste 15 zenders waarover ze een bindend advies geven. Naar verluid wil de VRT de tijdelijke sportzender overigens NIET in Nederland doorgeven omdat ze de discussie over rechten niet wil voeren, en de NOS niet wil beconcurreren (VRT is reclameloos).