Nieuwe afspraken publieke landelijke omroep

De regeringscrisis heeft tussen de coalitiepartners CDA, VVD en D66 geleid tot nieuwe afspraken voor het publieke landelijke omroepbestel. Opvallend is dat de NOS met ‘interne pluriformiteit’ de nieuwsfunctie krijgt toebedeeld, terwijl dezelfde NOS nu bezig met een centralisering van redacties waarbij EEN hoofdredacteur (journalistiek) verantwoordelijk is geworden voor alle NOS-radio & televisieprogramma’s. Verder is opvallend dat de regeringspartijen spreken over een veiligstellen van ‘interne en externe pluriformiteit’. Met externe pluriformiteit wordt gedoeld op omroepverenigingen. Alhoewel het accoord spreekt van een ‘onafhankelijke Raad van Toezicht’, blijkt uit het bij de Tweede Kamer voorliggende wetsontwerp dat deze kroonbenoemingen sterk politiek gekleurd kunnen worden, net als de huidige kroonbenoemingen doordat geen methode voor de ‘onafhankelijke’ benoeming omschreven staat.

Zie pagina 4 van de afspraken van de Coalitie-partijen
http://www.minaz.nl/data/1111873089.pdf

NOS: urbanzender met BNN en FunX

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) wil als publieke landelijke omroep
samen met BNN en FunX de ambitie opnieuw oppakken om een landelijke
urban-zender te realiseren. Jan Westerhof (projectbetrokkene en zendercoördinator
Radio 1/747 AM) verklaarde aan DutchMedia dat inmiddels een intentieverklaring is
ondertekend door de NOS, FunX en BNN. “Doelstelling is om een vijfde edie van
FunX te laten maken. We zijn met FunX in gesprek of zij als producent voor de
publieke landelijke omroep het urbankanaal kunnen maken,” aldus de zendercoördinator
tegenover DutchMedia. FunX is thans als publieke lokale grotestedenzender in de
Randstad actief met vier versies die op FM, de kabel, satelliet en internet wordt
uitgezonden. De Amsterdamse versie wordt daarbij breder gedistribueerd sinds
november jl toen Colorful Radio uit de lucht moest. Het is onduidelijk wanneer
het gezamenlijke landelijke urbankanaal zal starten. Het idee is de kabeldistributie
buiten de Randstad van FunX in te zetten als distributie voor het nieuwe urbankanaal.
De herstart van Colorful Radio in Den Haag op de kabel afgelopen week is volgens
Westerhof een begin om met het landelijke urbankanaal te komen. Totdat de
definitieve samenwerking is bezegeld, wil Colorful Radio haar kabeldistributie
uitbreiden en vooralsnog met een non-stopprogramma uitzenden. Willem
Stegeman, directeur van FunX reageert tegenover DutchMedia: “We
vertellen al anderhalf jaar dat we de intentie hebben om er uit te komen.
Nu is dat omgevormd in een overeenkomst waar FunX nog geen uitlatingen
over doet. We hebben een bestaand bedrijf en natuurlijk moeten we onze
positie zorgvuldig uitbouwen. Een aantal zaken waaronder de juridische
zaken moet nog worden afgedicht.”

De NOS is met de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR)
alsmede het Commissariaat voor de Media in conclaaf over de legitimiteit van
de themazender. Westerhof wijst er op dat het gerechtshof van Amsterdam
(bij het spoedappel op het kort geding, DutchMedia-redactie) de NOS in
het gelijk stelde. Desalniettemin loopt nog een bodemprocedure waarin de
zaak inhoudelijk moet worden beoordeeld. Volgens Westerhof moet de
discussie gaan over mogelijkheden tot meerdere uitspeelvarianten voor
de publieke zenders en gaat de commerciële omroep daar niet over, die
in de optiek van Westerhof alles aangrijpt omdat het het ‘alleenrecht’ wil
claimen en de activiteiten van publieke zenders als indirecte aanval zien
op hun activiteiten. Dit uitgangspunt heeft de NOS-Raad van Bestuur –
die stelde dat voor de hoofdtaken het aantal gelimiteerde zenders moet
worden losgelaten – al eerder onderstreept.

Vanuit Zwitserland reageert Martin S Banga (voorzitter van de NVCR)
tegenover DutchMedia: “Daar heb je Radio 7! Er is een groter doel bij
de publieke zenders dan in eerste instantie lijkt”. Daarmee doelt Banga
op eerdere procedures van de commerciële zenders waarin het “vindt
dat de NOS en de andere publieke organisaties van oneigenlijke middelen
gebruik maken en anders hier precedenten worden geschapen”. Banga meldt
DutchMedia verder dat deze nieuwe kwestie door commerciële zenders zal
worden opgepakt binnen de overige procedures. Over de uitspraak van het
spoedappèl overweegt de NVCR deze voor te leggen aan de Hoge Raad,
maar Banga wijst er op dat het sowieso een zaak is voor de bodemprocedure.
Banga werpt het verwijt van Westerhof verre van zich alsof deze zou uitmaken
hoe de publieke omroepen georganiseerd zijn en wijst er op dat het de politiek
is die dat doet.

The Box: 11 april en meer bekend!

The Box zal als entiteit voorlopig los van de Nederlandse MTV Networks BV blijven staan. Dit blijkt uit welingelichte kringen. In Duitsland is rondom de overname en integratie van Viva Media AG (moederbedrijf The Box) bij MTV een behoorlijke commotie ontstaan. Ontslag voor een behoorlijk aantal medewerkers (Viva Media AG heeft het over 120 plekken, vakbonden/ondernemingsraad over 270), verhuizing van de Viva-zenders van Keulen naar Berlijn (op ruim 575 kilometer afstand naar MTV Duitsland), rechtszaken en weerstand van een klein belang (circa 2,18 %) die aandeelhouders niet aan MTV/Viacom (hebben) willen overdragen, heeft de overname van het Duitse muziekzenderbedrijf voor MTV tot een hoofdpijndossier gemaakt. Gevolg hiervan is dat The Box bedrijfsmatig vooralsnog niet formeel geintegreerd kan worden binnen de Nederlandse MTV-activiteiten.

Desalniettemin zal The Box op 11 april (iets later dan eerder aangekondigd) haar programmering drastisch wijzigen. Het huidige management (met als directeur Rachel Gomez Y Maseland) zal per april de zender verlaten. Erik Castien, marketing manager bij The Box meldde enkele weken geleden namens het management niets te weten over de bedrijfsvoering en de plannen voor de zender.

De verwachting is dat Dorine Baas (thans werkzaam bij MTV Networks BV) als zendermanager van The Box wordt aangesteld door Viva Media AG. Baas was binnen MTV Networks BV verantwoordelijk voor het The Box-project. MTV Networks BV nam overigens op 1 januari jl. de sales & marketingactiviteiten voor The Box over; ook de kabeldistributie-afhandeling is per 1 maart jl. overgenomen door MTV, Wim Zoethout heeft zijn activiteiten voor The Box neergelegd. Dan Ligtvoet (directeur MTV Networks BV) wilde een week geleden (nog) niet ingaan op de situatie.

MTV Networks BV heeft inmiddels op haar eigen (zakelijke) website voor o.a. adverteerders meer openheid gegeven over de programma-plannen voor het ‘Alex on the Box’ blok dat voor 16 tot 24 jarige vrouwen drie uur per dag zal uitzenden met o.a. de soap AlexFM en het lifestyle programma Moccah. De verwachting is dat The Box snel met eigen persinformatie naar buiten zal komen… Zie ook de MTV Networks-site.


Italie: Berlusconi’s Mediaset met nog meer netten!

Mediaset, de mediagroep waar premier Silvio Berlusconi via Fininvest de meerderheid van bezit heeft aangekondigd haar televisiemacht nog verder uit te breiden. Mediaset kondigde ter waarde van 104 miljoen euro de aankoop van Home Shopping Europe S.p.A aan, licentiehouder van de analoge homeshopzender ‘CanaleD’.

Daarmee verkrijgt Mediaset de vijfde eigen landelijke Italiaanse frequentie. Thans bezit Mediaset drie landelijke frequenties waarop het analoog Rete 4, Italia 1 en Canale 5 uitzendt alsmede een eigen digitale multiplex (DVB-T) waarop het o.a. Rete 4 uitzendt. Middels een overeenkomst met TF1/Ben Amar heeft het bedrijf ook indirect de controle over een andere multiplex (DFree) waar Canale 5 en Italia 1 in DVB-T worden uitgezonden samen met o.a. SportItalia (de zender van TF1/Ben Amar). Mediaset kondigde aan Canale D bij aankoop onmiddelijk na de toestemming van de autoriteiten volledig te digitaliseren en circa 40 % van de capaciteit van de nieuwe digitale multiplex aan derden te verhuren. In Italië is een digitaliseringsproces gestart die er toe moet leiden dat binnen enkele jaren de analoge terrestrische televisie – de primaire ontvangstbron voor Italianen – wordt opgeheven. DVB-T ontvangst is in Italie kosteloos.

Aangezien Mediaset de een zeer dominante marktpositie heeft, de regering Berlusconi de mededingsregels zo heeft aangepast dat het bedrijf in vergelijking met de oude wetgeving aan veel minder antitrustregels hoeft te voldoen, kan het bedrijf voorlopig nog sterk groeien. Hierdoor is concurrentie steeds moeilijker. Mediaset verhuurt nu al via DVB-T een zender als BBC World, die ondanks haar sterke berichtgeving voor de meeste Italianen een onbegrijpelijke zender is; via DFree wordt de Franse zender La Chaine Info (LCI, het Franse nieuwskanaal van TF1) uitgezonden. Deze zenders zijn voor de Italiaanse markt van onbetekenis als het gaat om concurrentie met Mediaset die (samen met de regering Berlusconi) dankzij dit soort zenders kan claimen dat er meer ‘keuze’ is zonder dat de positie van deze mediagroep maar op enigerlei wijze daadwerkelijk beconcurreert wordt van commerciële zijde.

Het einde voor VRT-RVi nadert!

Komende zaterdag is de laatste uitzend-dag van Radio Vlaanderen internationaal, de internationale radio-omroep van de Vlaamse publieke omroep VRT. Nota bene de Voice of America (VOA News Now) had begin deze maand in ‘Talk to America’ aandacht voor het einde van deze omroep die als VRT Internationaal na zaterdag slechts EEN uur per dag aan eigen produkties zal uitzenden in het Vlaams voor Europa en via satelliet en internet een ‘beste van’ de vijf VRT-netten zal blijven uitzenden. De anderstalige uitzendingen stoppen en worden omgezet in (tekstuele) websites op internet. In de (eveneens) Engelstalig laatste uitzending van Radio World werd ook benadrukt waarom eigen radioprogramma’s van internationale radio-omroepen zo belangrijk zijn in de veranderende wereld. De uitzendingen zijn op internet na te beluisteren via

De laatste Radio World met Frans Vossen in Microsoft Windows Media Player

De ‘VOA News Now’ uitzending Talk to America met Dr. Kim Andrew Elliott in RealAudio

UPDATE: De VRT heeft bekend gemaakt dat de naam RVi wellicht toch zal blijven bestaan. RVi 1 zal op satelliet overigens vanaf zondag met name VRT Radio 1 overnemen, RVi 2 met name VRT Radio 2 en VRT Radio Donna.

Bestuursonrust bij publieke omroepverenigingen?

Bij twee van de oudste publieke omroepverenigingen heerst onrust. Nadat Kees Klop vrijdag jl. het voorzitterschap van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV) heeft neergelegd, hebben alle bestuurleden van de Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO) eveneens hun taken neergelegd. Klop was aanvoerder van het A-omroepen overleg en raakte in eigen organisatie in opspraak door het personeel te weinig van protestants te vinden, terwijl bij de AVRO een rapport rond de omstandigheden van het vertrek van Frank Maréchal en Ad ‘s Gravesande onvoldoende steun kon verkrijgen van de AVRO-verenigingsraad. Beide directeuren werden vervangen door Gerben Eggink die sinds afgelopen september een interimpositie bekleedt. Afgetreden zijn Martijn Sanders (directeur Concertgebouw), Paul Schnabel, Willem Jager, Wilco Meijer en Bert Jongsma. Bij de NCRV heeft vice-voorzitter Jan Greven de voorzittershamer tijdelijk overgenomen. De NCRV heeft overigens in een persbericht ook gemeld dat Lizzy Doorewaard en Afra Wamsteker-Meijer uit het bestuur zijn getreden. Bij de AVRO is een tijdelijk bestuur aangetreden onder voorzitterschap van Norbert Klein, een prominent VVD’er en onderdeel van de verenigingsraad als voorzitter AVRO-Gelderland. De situatie toont de fragiliteit van de omroepverenigingen aan.

Hoge UPC-woord is er uit!

Het hoge woord is er uit. Diederik Karsten, algemeen directeur van UPC Nederland kondigde zonet op BNR Nieuwsradio aan dat alle klanten als onderdeel van het ‘standaardprodukt’ een digitale kabelontvanger zonder kosten krijgen. Karsten zei verder dit al dit jaar zal starten en met name in steden als Amsterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Volgens Karsten zal een groot deel van de 300 miljoen euro aan digitale tv-investeringen gedaan opgaan in de bekostiging van de digitale kabelontvangers. UPC is overigens niet de eerste met een concept van het kosteloos weggeven/in bruikleen geven van digitale kabelontvangers. CAIW nam samen met een aantal kleine kabelaars eerder een soortgelijk initiatief dat nog deze zomer gerealiseerd wordt. (later deze week meer).

De UPC-directeur heeft in de uitzending ook kort gereageerd op de suggestie van Casema-directeur Jos Molenkamp om één groot Nederlands kabelbedrijf te vormen, gezien de bestaande regionale monopolies en drie grote kabelaars die meer dan 80 % van de markt hebben.
“Nee dat is geen logische gedachte. We kunnen niet verder gaan wat betreft de kabelnetwerken.”

Karsten zei in de uitzending verder dat kabeltelevisie (bij UPC) een van de goedkoopste vormen van televisie is, die je in Europa kan vinden. Daarmee negeert de UPC-directeur in navolging van vele andere kabeltopmannen het gegeven dat Nederland samen met België het dichtst bekabelde gebied van Europa is en dat de kabel als primaire ontvangstbron wordt gezien, negeren. In de meeste landen van Europa is gratis etherontvangst – al dan niet via DVB-T – en al dan niet in combinatie met kosteloze satellietontvangst de standaard ontvangstmethode van televisie waarvoor GEEN abonnementskosten benodigd zijn.

ID&T wil minister Brinkhorst dagen

ID&T Radio BV, de eigenaar en licentiehouder van Slam! FM heeft aangekondigd minister Laurens Jan Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voor de rechter te dagen in een kort gedingprocedure. Alhoewel nog geen dagvaarding is uitgevaard wil de zender eisen zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen alsmede eist het een definitie-uitspraak voor het begrip hitmuziek. Volgens de FM-licentievoorwaarden mag Slam! FM niet meer dan 7,5 % muziek uit hitlijsten (hitmuziek) draaien en moet het minimaal 50 % aan muziekprodukties draaien die niet ouder is dan EEN jaar.

Agentschap Telecom, die eindverantwoordelijk is voor de uitzendlicenties en de naleving van de licentievoorwaarden stelt bij monde van een woordvoerder tegenover DutchMedia dat het te maken heeft met wettelijke termijnen die pas op 28 maart aankomende verstrijken. Het Agentschap Telecom zal, aldus de woordvoerder op die datum met uitsluitsel komen over de rapportages van de geclausuleerde radiostations. Over de definitie van hitmuziek zegt het Agentschap Telecom dat vastgelegd is dat er een officiële definitie is vastgelegd in samenhang met het Commissariaat voor de Media die ook ID&T is kenbaar gemaakt in het voorjaar van 2004.

Als hitversie wordt beschouwd de versie zoals die is opgenomen op de cd waarvan de verkoopgegevens bepalend zijn geweest voor de hitnotering. Wanneer er meerdere tracks op een CD staan (zoals in het geval van een Maxi CD) wordt er in het algemeen de eerste track als een hitversie aangeduid. Daarnaast wordt ook een versie die niet duidelijk afwijkt van de hitversie als hitgenoteerd beschouwd, inclusief een in de handel gebrachte radio-edit die een verkorte versie is van de voor de radio te lange hitversie. Een versie is pas afwijkend wanneer er sprake is van een muzikale toevoeging aan de hitversie. Die toevoeging moet voor de gemiddelde luisteraar duidelijk waarneembaar zijn.”

De woordvoerder stelt in antwoord op de vraag wat onder een ‘gemiddelde luisteraar’, onder een ‘muzikale toevoeging’ , ‘duidelijk waarneembaar’ dat bij onduidelijkheid altijd de ‘de regeling zoals die gesteld is waarin de vergunningsvoorwaarden staat, leidend is’. De Agentschap Telecom-man zegt niet bekend te zijn met de door ID&T eerder ingediende bezwaren op de regeling en stelt verder in antwoord op de vraag met betrekking tot de gang naar de rechter: ‘daar gaan we verder niet over, daar gaat de rechter over’.

André ten Wolde, algemeen directeur van ID&T stelt dat aan zijn bedrijf andere termijnen zijn genoemd waarop de beslissing kenbaar wordt gemaakt. Volgens Ten Wolde gaat het met name om de definitie-uitspraak van wat hitmuziek is. ID&T wijst op de ministeriële regeling uit 2003 die voor de veiling is afgegeven waarin staat dat ‘andere versies van muziekwerken die in de hitlijsten hebben gestaan en die vaak in grote mate lijken op het origineel, zoals radio-edit versies, niet meetellen als hitmuziek.’ Bas Meijer, directielid ID&T wijst e rdaarbij dat de regeling van het Agentschap Telecom en het Commissariaat voor de Media ‘lijnrecht tegenover datgene wat de minister voorafgaand aan de veiling heeft opgeschreven staat.’ De minister is verantwoordelijk voor het Agentschap Telecom.

ID&T concludeert dat het minister van Economische Zaekn het het ‘niet meer te weten kennelijk’. ID&T stelt dat het voor haar een lastige situatie is zolang er geen uitspraak is dit de ‘zoektocht naar partners’ frustreert. ID&T-eigenaar Duncan Stutterheim maakte onlangs bekend een meerderheid van de aandelen van de radiozender te willen afstoten omdat het radio niet als kernactiviteit meer beschouwd. ID&T zegt schade te lijden omdat het zonder duidelijkheid lastig is adverteerders voor langere tijd te binden. Bij het ministerie van Economische Zaken was niemand voor commentaar bereikbaar.