Opta openbaar nieuwe conceptbesluiten

De Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft nieuwe concept besluiten geopenbaar met opgenomen de reactie op de marktconsultatie. De marktconsultatie moet om definitief te worden naar de Europese Commissie worden gezonden waarna deze pas na toestemming definitief kan worden. (morgen meer hierover)

De besluiten zijn te vinden via
Nieuw UPC concept-besluit
Nieuw Essent Kabelcom concept-besluit
Nieuw Casema concept-besluit

De OPTA heeft ook door Dialogic een aanvullend rapport over de markt laten maken,
op te vragen door hier op te klikken.

Laatste uitzending AdrenEline:3FM mengpaneel kapot

Eline la Croix (‘Eline’) heeft afgelopen nacht tijdens haar laatste AdrenEline-nachtuitzending voor de NPS op Radio 3FM rondom 03:20 uur het mengpaneel van de publieke popzender zodanig beschadigd dat deze het na circa 20 minuten nagenoeg volledig heeft begeven. Eline combineerde haar verjaardag met haar laatste nachtuitzending en nodigde (radio)vrienden uit. Nadat actrice Farida van der Stoom een zeer creatief herschreven nummer voordroeg om haar vriendschap met de vrouwelijke 3FM-jock te onderschrijven, gooide Eline in haar enthousiasme bruusk een colafles omver over de mengtafel.

Eline schrok enorm van haar ‘daad’ en vreesde on air al grappend voor haar eigen carrière. De dienstdoende NOB-technicus meldde dat dit wel vaker gebeurd is. Giel Bielen, de ochtendjock van Radio 3FM, zou volgens de technicus inmiddels een ‘laatste’ waarschuwing hebben gekregen en moet schade aan apparatuur zelf betalen. Aangezien het 3FM mengpaneel dusdanig beschadigd was, moest een aantal NOB-technici in de nacht worden opgetrommeld om het mengpaneel te repareren/vervangen. De eerste uitzendingen na 04 uur kwamen vanuit een reserve-opstelling in de kamer van de technicus. Eline la Croix blijft voor de NPS op 747AM Lijn 5/Smaakvol presenteren en is voortaan op dinsdagavond voor LLINK op 3FM te horen (alsmede wekelijks te zien op Nederland 3).
Het ‘laatste’ AdrenEline uur is opnieuw te beluisteren door hier op te klikken


Eline la Croix (links) vlak na de ernstige beschadiging van het 3FM-mengpaneel (rechts)

Bos & Lommer: ‘schotels uit straatbeeld weren’

Het Amsterdamse Stadsdeel Bos & Lommer heeft middels een nieuw vastgesteld uitgangspunt bepaald schotels te willen weren uit het straatbeeld, waarbij dit ‘een handhavingsprioriteit’ is geworden. Daarbij stelt het stadsdeel in een notitie dat dit voor alle woningen gaat gelden.

Het stadsdeel tracht zoveel mogelijk afspraken te maken met ontwikkelaars bij de aanleg van alle woningen ‘voor het aanleggen van faciliteiten die schotels aan de gevel overbodig maken’, waarbij het stadsdeel benadrukte dat deze niet afdwingbaar zijn. Het stadsdeel zal voor bestaande woningbouw gefaseerd het ontmoedigingsbeleid inzetten waarbij het met met corporaties en particuliere verhuurders afspreekt dat deze schotelverboden instellen.Het stadsdeel stelt ook
dat ‘daar waar aan de achterzijde geen goede ontvangst is of waar de achterzijde ook “straatbeeld” vormt (strokenbouw), samen met de woningeigenaren en de bewoners gezocht wordt’ naar alternatieve oplossingen’ en dat een stimulerings/compensatieregeling voor deze gevallen wordt ingesteld. Het beleid lijkt strijdig met de Europese regelgeving. Toenmalig commissaris Bolkestein vaardigde in juli 2001 een mededeling uit waarin het stelde dat individuen de vrijheid hebben
satellietschotels te mogen gebruiken zonder technische, administratieve of belastingobstakels. Alhoewel de bouw- en regelgeving uitgaat van regulering voor de voorkant van woningen, blijkt uit de notitie dat ook beleid gemaakt wordt voor de achterzijdes van woningen. Daarmee raakt het stadsdeel mogelijk het grondrecht van de vrijheid van informatie, dat met name de EU benadrukt. Ook is strijdigheid met de uitgangspunten van de regering waarneembaar aangezien concurrentie tussen infrastructuren met de besluiten in het geding komen, waarmee de dominante marktmacht van kabelaars verder versterkt kan worden. De PvdA-voorzitter van het stadsdeel Bos & Lommer weigerde zijn reactie op de kwestie te geven. Stadsdeel Bos & Lommer wordt bestuurd door de PvdA en Groen Links.

Zie ook een eerder gepubliceerde column “Verbod op schotel is gebrek aan beschaving”

Canal Digitaal Satelliet: zenderuitbreidingen

Canal Digitaal Satelliet (CDS) heeft aan een aantal media zenderuitbreidingen van haar satellietzenderaanbod aangekondigd. Zoals eerder bekend geraakte, zal per 1 november een aantal zenders worden toegevoegd in het ‘Family’ pakket die via UPC Direct uitzenden: het gaat om Extreme Sports Channel, Reality TV en Club. Alle drie de zenders zijn deelnemingen van ChelloMedia (net als UPC onderdeel van Liberty Global Inc). Operationeel directeur Kees Färber zegt eveneens in navolging van eerdere uitspraken er inmiddels iets meer vertrouwen in te hebben dat VRT Eén en VRT Ketnet-Canvas in het pakket zal starten. De discussie over in welk onderdeel van het aanbod beide Vlaamse publieke zenders uit zullen zenden, is volgens hem nog niet afgerond, maar het familie-pakket is waarschijnlijk. Tot nu toe lag de uitzending van de VRT-zenders via satelliet voor Nederland (en niet voor Vlaanderen/België) bij met name de Vlaams-nationalistische minister van Cultuur (Geert Bourgeois) naar verluid gevoelig, waardoor deze tot nu toe niet konden starten. CDS en de VRT werken daartoe aan een oplossing. Wat deze behelst wil CDS (nog) niet prijsgeven.

Met eveneens de te verwachte toevoeging van MTV Nederland (op de MTV Networks Astra1-transponder alleen in Mediaguard2) in oktober hoopt CDS uiteindelijk een totaalpakket aan zenders te bieden. Met uitzondering van L1 ontbreken de overige regionale zenders nog. Overigens zal CDS nieuwe satellietencoders introduceren, waardoor het per transponder telkens één zender extra kan distribueren. CDS heeft drie transponders. De ‘Luxemburgse’ transponder houdt dan net als nu negen zenders (BBC Prime zal wel verhuizen naar UPC Direct-capaciteit), de andere twee vanuit Nederland uitgezonden transponders zullen dan 8 zenders elk uitzenden.

Simon Speijer/Simon Wiesenthal in memoriam

Bij hoge uitzondering ‘andere’ stof tot nadenken!

Simon Speijer & Simon Wiesenthal in memoriam

“Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En dat betekent dat het tegengestelde van kennis niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Het tegengestelde van leven is niet
dood, maar onverschilligheid voor leven en dood. En daarom geloof ik, dat literatuur of kunst of schrijven of onderwijzen of werken voor de menslievenheid, maar EEN doel heeft: de strijd aangaan tegen onverschilligheid. Onverschilligheid tast alles aan, het sust in slaap en doodt nog voordat het doodt. De onverschilligheid is het meest verraderlijke van alle gevaren”.

Simon Speijer 26 november 1924 – 27 december 2004.
(oud)voorzitter Simon Wiesenthal Fonds (Nederland)
in memoriam Simon Wiesenthal 31 december 1908 – 20 september 2005

“Haat kan overal ontstaan, idealisme kan overal in sadisme omslaan. Als haat en sadisme worden gecombineerd met moderne technologie, kan een nieuwe hel overal ontstaan’

‘De combinatie van haat en technologie is het grootste gevaar die de mensheid bedreigt’

“de geschiedenis van de mens is de geschiedenis van misdaden, en geschiedenis kan zich herhalen. Dus is informatie een middel ter verdediging. Hierdoor kunnen we een schild, nee moeten we een schild bouwen tegen herhaling.”

Simon Wiesenthal

Uitbreidingen Casema uitgesteld

De uitbreidingen voor het digitale Casema-aanbod is uitgesteld. Dit heeft Casema DutchMedia laten weten. Weliswaar zal het AVRO-themakanaal naar verwachting per begin oktober worden toegevoegd voor diegenen die AVRO-lid zijn, de uitbreidingen van het digitale kabelradio & tv-aanbod (van 26 naar 55) zal waarschijnlijk pas rond november/december plaats vinden. Eerder kondigde Casema aan dat dit nog deze zomer zou plaats vinden. Het is nog niet duidelijk welke radiostations en welke tv-stations zullen worden toegevoegd. In ieder geval zal NASN (North American Sports Network) aan het Casema-aanbod worden toegevoegd. Sommige digitale Casema-kabelklanten beklagen zich erover dat in vergelijking met andere kabelaars het digitale kabelaanbod beduidend kleiner is bij Casema.

De uitbreiding van het analoge kabelradio-aanbod bij Casema zal later dan oorspronkelijk gepland haar beslag krijgen. De vier extra radiostations alsmede het terugbrengen van het aantal monokanalen naar vier zal in november van start gaan (Den Haag e.o.), en volgens de planning pas einde eerste kwartaal 2006 afgerond zijn in alle Casema-regio’s. De radiostations die Casema zal toevoegen zullen veelal zenders zijn die in het grootste gedeelte van het Casema-gebied al te horen zijn maar nog niet overal. Daarbij moet volgens de Casema-zegsman gedacht worden aan o.a. Radio 227, FunX en Juize FM, maar in sommige gevallen ook enkele publieke (buitenlandse) stations als WDR 4.

UPDATE:
Stefano Colombo, mede verantwoordelijk voor het radio/tv beleid bij Casema komt terug op de eerder door hem gedane uitspraken. Volgens Colombo was hij in zijn eerdere uitspraken ‘voorzichtig’. Hij verwacht nu dat het ‘meer dan waarschijnlijk is dat de tv uitbreiding en de uitbreiding van een deel van het radio-aanbod al medio oktober gerealiseerd zal worden’. Naar aanleiding van de berichtgeving van DutchMedia ontstond enige discussie in diverse boards over het uitstel van de uitbreiding van het aanbod, waarbij Casema de zwarte piet kreeg toegespeeld toezeggingen nooit na te komen. Oorspronkelijk was de digitale zenderuitbreiding voor deze zomer bedoeld.

TV 10 uitgesteld tot november/december

De start van de SBS-themazender TV 10 (die vooral shownieuws zal uitzenden) is uitgesteld tot november/december. Dit verklaarde een zegsman van SBS Broadcasting BV tegenover DutchMedia. Ook de start van de tot de werktitel ‘Retro’ omgedoopte zender met vooral oudere series (eerder bekend als I Love…) is uitgesteld tot november/december. Oorspronkelijk zouden de themazenders op 1 oktober starten. Andere themazenders waaronder een huis-tuin- en keuken kanaal zullen in 2006 starten. Volgens de zegsman is het tijdens de overnameprocedures van SBS Broadcasting SA niet mogelijk gebleken om langdurige (distributie)contracten te sluiten en langdurige verplichtingen aan te gaan. De verwachting is dat deze periode begin november voorbij zal zijn. De verwachting is dat TV 10 en Retro via de kabel en mogelijk ook via IP-TV aanbieders zal worden uitgezonden. SBS Broadcasting BV is hierover in gesprek met distributiepartijen. SBS Broadcasting SA heeft de meerderheid van SBS Broadcasting BV in handen. Een consortium van KKR en Permira zullen de overname de nieuwe eigenaren worden van o.a. het meerderheidsbelang van SBS Broadcasting BV.

RTL en SBS voortaan tegen betaling (op satelliet)

RTL 4, RTL 5, RTL 7, Net 5, SBS 6, Veronica, Jetix en TMF zijn binnenkort alleen tegen betaling te ontvangen. Satellietexploitant Canal Digitaal Satelliet kondigde vandaag aan dat nieuwe smartcardhouders per 1 oktober aankomende het semi-gratis concept grotendeels loslaat. Nederland 1, 2 en 3 blijven wel semi-gratis te ontvangen op satelliet. Voor de commerciële generalistische zenders moet voortaan 29,95 euro per jaar betaald worden. Nu is dat nog 0 euro. Canal Digitaal Satelliet kondigt daartoe aan dat nieuwe kijkers alleen met een settopboxpakket ontvangst houden. Hans Wolfert, algemeen directeur van de satellietexploitant zegt desgevraagd dat de stap een gevolg is van de koers die zijn bedrijf al eerder had ingezet. Met SBS Broadcasting BV en RTL Nederland zijn nieuwe langdurige distributie-overeenkomsten gesloten die de oude overeenkomsten vervangen. Hiertoe dienen beide bedrijven een lagere vergoeding voor hun satellietuitzendingen te betalen, waarbij de kosten hiervoor deels bij de klant worden neergelegd.

Canal Digitaal Satelliet communiceerde eveneens dat de ingangsdatum voor bestaande smartcardhouders van de afschaffing van het beschikbaar zijn van de commerciele zenders in het semigratis pakket telkens zal ingaan op de aflopende registratiedatum in 2006 van hun smartcard. Hierdoor is een overgangstermijn van circa één jaar ingebouwd. Dit laatste bericht heeft Canal Digitaal Satelliet (zie UPDATE) inmiddels herroepen.

Volgens Hans Wolfert zijn er maximaal 120.000 van de 600.000 satelliethuishoudens die semigratis kijken. Met deze stap wordt Nederland (samen met België) één van de weinige landen ter wereld waar generalistische commerciële televisie NIET kosteloos te ontvangen is. Via de kabel alsmede DVB-T en de nog te starten IP-TV diensten zijn de commerciële zenders alleen tegen betaling te ontvangen. Overigens zal de prijs van het settopboxpakket komend jaar waarschijnlijk worden verhoogd. Wat de prijs hiervoor wordt, is nog onduidelijk, Wolfert zegt hier niet op te willen vooruitlopen. Het is niet de verwachting dat de prijs van de aankoop van een CDS-smartcard zal dalen; deze kost op dit moment inclusief registratiekosten circa 99 euro.

UPDATE: Canal Digitaal Satelliet herroept haar eerdere bericht over de bestaande abonnees. Volgens woordvoerder Martijn van Hout is de gister bekend gemaakte procedure voor de bestaande abonnees slechts EEN van de opties, maar is hier nog niet over besloten.

Herziene The Box gooit merknaam Alex overboord

MTV Networks BV gooit de merknaam Alex overboord. Het bedrijf is van mening dat de combinatie van de merknaam ‘Alex on the Box’ en The Box tot verwarring leidt bij de kijkers. Daarom zal de zender voortaan de merknaam The Box handhaven. Daarbij zal de zender haar urbanconcept verder uitbouwen. De zender gaat door met de dagelijkse soap onder de naam Alex FM, waarvan er inmiddels 100 afleveringen in de uitzendschema’s staan. Ook het reportageprogramma Moccah wordt geprolongeerd. Het aantal muzikale uren per dag (20) blijft gehandhaafd.

Vanaf komende maandag 19 september zal met een nieuw zenderplan worden gestart. Het zenderplan is opgesteld door de scheidende zenderchef Dorine Baas. The Box zal voortaan haar programmablokken concentreren (op werkdagen) in de tijdsblokken 15 tot 17 uur en 22:20 tot 00 uur. Daarmee wil het station met name in de middaguren schoolgaande jongeren beter bedienen. Overigens wordt in de avonduren een deel van de middagprogramma’s opnieuw uitgezonden. Gedurende de rest van de uitzenduren blijft The Box non stop muziek op aanvraag (geregionaliseerd) uitzenden. Nieuw in de uitzendschema’s is ‘411’ een gepresenteerd muziekprogramma dat vanaf locatie ook aandacht geeft aan evenementen alsmede nieuw talent. Verder programmeert The Box een aantal Amerikaanse series.

In de zomer verklaarde algemeen MTV-directeur Ligtvoet dat The Box financieel ‘niet winstgevend genoeg’, maar dat was volgens hem op korte termijn ‘geen probleem’. Zolang er een groeimodel is en er duidelijke keuzes gemaakt worden kan de dochter van het Amerikaanse muziekzenderbedrijf zich deze situatie permiteren. “Achteraf bekeken waren we misschien een beetje naief”, zo stelde Ligtvoet destijds over hetzenderconcept dat volgens hem ‘niet super’ draaide en op teveel gedachtes hinkte. Het nieuwe zenderplan zal de zender weer moeten doen laten groeien. (mogelijk later meer)

Duitse RTL Radio wijzigt format licht

Het Duitse RTL Radio heeft haar format sinds begin deze week licht aangepast. De afgelopen jaren was de slogan ‘Die besten Hits mit Gefühl’; sinds deze week proclameert RTL Radio de slogan ‘die besten Hits aller Zeiten’. RTL Radio verklaart tegenover DutchMedia dat de afgelopen drie jaar nagenoeg alle Adult Contemporary radiozenders in Duitsland iets ouder zijn geworden in hun programmering door de demografische ontwikkelingen. Als nationale satelliet- en kabelradiozender had RTL de behoeft hier op te reageren. RTL Radio richt zich nu op een mix van oude én nieuwere muziek. Het format is volgens de radiozender echter beduidend jonger dan toen de zender zich jarenlang ‘RTL Radio die Oldiesender’ noemde. RTL Radio zendt vanuit Luxemburg uit via kabel, satelliet, internet, FM (te ontvangen in Luxemburg, een groot deel van Nordrheid Westfahlen, het zuidelijkste deel van zuid-Limburg alsmede het noordoostelijkste deel van Lorraine in Noord-Frankrijk). Ook zendt RTL Radio in DRM en reguliere AM uit gedurende een deel van de dag op de middengolf (1440 kHz).