9 april De Balie, Amsterdam! Italia nieuws-special

BEELDCULTUURKRITIEK VOOR TELECRATEN
*update: nieuws onderaan*
AANKONDIGING – Op de avond van de Italiaanse parlementsverkiezingen richt de Infowarroom (De Balie, Amsterdam) de blik op het Italiaanse mediabestel, schrikbeeld van mediademocraten. Berlusconi staat symbool voor vriendjespolitiek, machtswellust en mediamonopolie. Maar wie kent de feiten voorbij het stereotype? Hoe mis is het eigenlijk met Italië en haar media?

Met veel Italiaanse televisie en de verslaggeving rond de verkiezingen, voorzien van vertaling en commentaar. Afgewisseld met columns over lieftallige assistentes in familieshows, voetbalverslaving en Berlusconi’s mediastrategieën.

“The camera is a tell-tale eye which captures what it can. But what about the rest? What about what happens beyond the limits of vision?”
Michelangelo Antonioni, filmmaker (inleiding bij Blow-Up, 1971)

Zondag 9 april 20:30 uur in De Balie bij het Leidseplein, Amsterdam als onderdeel van de ‘Infowarroom’. Toegang: gratis.

Met een discussie onder leiding van Pieter Hilhorst (publicist en columnist Volkskrant):
Marc Leijendekker (chef opinie NRC Handelsblad, voormalig Italië correspondent)
Thijs Niemantsverdriet (redacteur Vrij Nederland)
Maarten Veeger (Italië correspondent, oa. Het Financiële Dagblad, VPRO Radio)

Columns, voordrachten en interrupties door:

Harald Hendrix (hoogleraar Italiaanse taal en cultuur, Universiteit Utrecht)
Jaap Talsma (historicus, Universiteit van Amsterdam)
Gawie Keyser (publicist De Groene Amsterdammer)
Gianmarco Serra (Italiaans filmmaker, publicist en journalist)
Anna Bucchetti (Italiaans-Nederlands filmmaker)
David de Jong (mediajournalist)

De avond zal ook via internet via RealPlayer te zien zijn…
Zie ook de website van De Balie:
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=50237

Met medewerking van DutchMedia.

SPECIAL: ITALIAANS MEDIANIEUWS

Mediaset-zender krijgt boete, hoofdredacteur stapt op?
Rete 4, de Mediaset-zender waarvan het TG4-journaal dat zich de afgelopen tien jaar het meest uitspreekt voor Forza Italia en Silvio Berlusconi, heeft een boete van 250.000 euro opgelegd gekregen van de Italiaanse communicatie-autoreiteit AGCOM. Eerder al kreeg de zender een boete van 200.000 euro voor soortgelijke overtredingen in het TG4-journaal. Reden is dat de zender zich niet voldoende heeft gehouden aan de zogeheten ‘Par Condicio’ regels. Par Condicio staat voor de wetgeving die bepaalt dat gelijke aandacht aan de verschillende politieke groeperingen tijdens de verkiezingscampagnetijd gegeven moet worden. Volgens AGCOM heeft TG4 en haar presentator/hoofdredacteur tijdens de uitzending van 28 maart zich ongebalanceerd uitgesproken en is het equilibrium met name nadelig geweest voor de Italiaanse centrumlinkse coalitie (Ulivo en l’Unione). Bij elk onderwerp die politiek is, behoren steeds de ene kant en de andere kant van het politieke spectrum vertoond te worden, om kijkers op gelijke voet van informatie te voorzien. Dit is bij de TG4-uitzendingen op Rete 4 in de week van 22 tot 28 maart niet gebeurd. De zender is aangesproken op het gedrag opdat dit niet opnieuw voorkomt. Overigens is eerder ook het nieuwsprogramma Studio Aperto van Italia 1 gekapitteld omtrent het gebrek aan ‘Par Condicio’.

Emilio Fede: ‘ik zou kunnen beslissen op te stappen’

Emilio Fede, de 74-jarige hoofdredacteur en hoofdpresentator van TG4 op de ‘vierde’ zender, dreigt nu met opstappen tegenover Italiaanse media en in de eigen uitzending. “Ik zou ook kunnen beslissen om het hoofdredacteurschap van het journaal op te geven’, aldus de aangeslagen Fede. “Ik voel me dood gemaakt als journalist en hoofdredacteur,” vervolgt Fede die in zijn eigen uitzending aankondigde vrijdag op te zullen stappen en dan geen politiek nieuws meer te brengen uit protest. “Ik ben er zeker van de Par Condicio regels te hebben nageleefd. Dit is geen par condicio, dit is een kracht tegen de journalistiek. Ik vind het beschamend dat de FNSI (de Italiaanse ‘NVJ’) geen vinger heeft uitgestoken voor de waardigheid van een journalist die 50 jaar ervaring achter zich heeft”. Sinds Silvio Berlusconi in de politiek zetelt is Emilio Fede in de journalistiek een van zijn trouwste aanhangers. Algemeen bekend is dat Fede niet schroomt om in zijn uitzendingen (buiten campagnetijd) openlijk zeer negatief richting centrumlinks te spreken en openlijk zeer positief over Silvio Berlusconi, Forza Italia en zijn bondgenoten. Berlusconi’s Fininvest is voor 35,5 % controlerend eigenaar van Mediaset, het beursgenoteerde mediabedrijf waar de drie grote commerciële Italiaanse zenders Rete 4, Italia 1 en Canale 5 onderdeel van zijn. Mediaset heeft in Italië nauwelijks concurrentie in de Italiaanse (generalistische) commerciële televisiesector en beheerst circa 66 % van de Italiaanse televisiereclamemarkt.

Rai boos op Belgische kabelaar Coditel

De Italiaanse publieke omroep Rai is boos op de Belgische kabelaar Coditel. Coditel die o.a. operator is in de Belgische hoofdstad Brussel verwijderde per 28 maart jl. de analoge kabeluitzending van Rai Uno. Sindsdien is Rai Uno alleen digitaal beschikbaar via het iets duurdere digitale kabelaanbod. Volgens de Rai is deze niet ingelicht over de verwijdering uit het analoge aanbod, die het een eenzijdige overtreding noemt uit bestaande accoorden.

Bestaande doorgifteovereenkomsten tussen de Rai en Coditel werden per 1 maart tijdelijk verlengd. De Rai neemt de verwijdering van de analoge kabel serieus, aangezien Italianen die via de Coditel-kabel in België kijken, de mogelijkheid voor het verkrijgen van informatie voor de aankomende verkiezingen, is ontnomen. Het is voor het eerst dat Italianen buiten Italië kunnen stemmen, zonder naar Italië te hoeven.

MTV wil onmiddelijk einde uitzendingen Italiaanse concurrent All Music

De meerderheidseigenaar van MTV Italia (Telecom Italia Media) heeft bij de Italiaanse rechter een onmiddelijk uitzendverbod gevraagd van All Music. All Music, een zender van de l’Espresso-mediagroep zou volgens Telecom Italia Media illegaal uitzenden via de ether. Etheruitzendingen voor televisiestations zijn in Italië essentieel voor het bestaan, aangezien meer dan 80 % van de huishoudens televisie primair via de ‘antenne’ ontvangt.

MTV Italia is een joint venture van MTV Networks Europe (49 %) en Telecom Italia Media (51 %) opgericht omdat dat enige jaren geleden de enige mogelijkheid voor MTV was om in Italië via de ether actief te kunnen blijven en een bestaansrecht te houden. Daarvoor werkte MTV samen met de voorganger van All Music, ReteA.

l’Espresso had bij de rechter eerder bezwaar aangetekend tegen de overname van het homeshopkanaal Elefante TV waarmee MTV Italia en La 7 (eveneens een zender van Telecom Italia Media) hun digitalisering via de ether gestalte geven. De rechter verwierp de door l’Espresso geuitte bezwaren, die erop gericht waren dat Elefante TV hoofdzakelijk een homeshopzender is, waarvan de concessie verlopen was.

MTV Italia boekte in 2005 een omzet van 93,26 miljoen euro en een operationeel resultaat van 9,45 miljoen euro.

Viva Zapatero vanavond op VRT CANVAS!

Vanavond zal de Vlaamse tweede publieke zender VRT Canvas de documentairefilm VIVA ZAPATERO van de satiremaakster Sabina Guzzanti uitzenden. Vanaf 23:55 uur te zien. Viva Zapatero is een documentairepamflet over censuur, zelfcensuur, demoniseren, de vermenging van politieke macht met televisiemacht, de monopolisering van de media en het zien van satire als serieuze aanval door de politiek. Guzzanti was satiremaakster bij RaiTre, maar is in 2003 van het scherm gehaald nadat gigantische claims door o.a. Mediaset waren ingediend omdat die zich gedemoniseerd zag. De Raad van Bestuur van de Rai haalde na een aflevering het programma van het scherm om nooit meer terug te keren. Viva Zapatero is een reflectie met een knipoog naar de Spaanse premier Zapatero die in de ogen van Guzzanti het Spaanse mediabestel correct heeft hervormd nadat deze de verkiezingen won.

6 april nieuws!

Rel Canale 5/Mediaset omtrent politieke uitzendingen

Er is een rel ontstaan omtrent geschrapte debatten op Canale 5, de vlaggeschipzender van Mediaset, de mediagroep waar Berlusconi’s Fininvest de grootste aandeelhouder is.
Het plan van de de TG5-journaalredactie van Canale 5 was om een debat te organiseren tussen Romano Prodi en Silvio Berlusconi in de uitzending ‘Terra’. Terra is de achtergrondrubriek van de TG5-journaalredactie. Romano Prodi zou de uitnodiging voor het programma te laat hebben bereikt en volgens de krant Repubblica is Prodi van mening niet op de uitnodiging in te gaan vanwege het in zijn ogen ‘gebrek aan garantie voor onpartijdigheid’ bij een dergelijk debat.

Na de weigering van Prodi te komen heeft de Italiaanse premier Berlusconi voorgesteld om alleen in de studio te gaan zitten en door zes ‘linkse’ journalisten te worden geinterviewd om aan de ‘Par Condicio’ regels te kunnen voldoen. De reactie van de hoofdredacteuren van de kranten l’Unità, Liberazione, Manifesto en Europa was daarop om journalisten op te roepen niet mee te werken aan de uitzending vanwege het meewerken aan persconferentie voor de premier. De Unione-coalitie van Romano Prodi meldde daarop dat een dergelijk een uitzending een overtreding zou zijn op de Par Condicioregels. Ook het redactiecomité van het TG5-journaal protesteerde.

Vervolgens heeft de communicatietoezichthouder AGCOM die toezicht houdt op de Par Condicioregelgeving gemeld dat er in tegenstelling tot hetgeen Berlusconi meldde GEEN toestemming bestaat en dat AGCOM op voorhand niet ingaat op toestemmingsvragen, maar alleen achteraf toezicht houdt. AGCOM verklaarde verder dat in algemene zin het equilibrium van politici in uitzendingen moet worden nagestreeft tussen politieke vertegenwoordigers van de verschillende coalities. AGCOM riep omroepen op te letten op dit evenwicht in informatieve programma’s. Als reactie hierop besloot Silvio Berlusconi NIET naar het programma van Canale 5 te gaan.

Na deze gebeurtenissen is bij de opnames van een geplande discussie in het programma ‘Matrix’ van de oud-TG5 hoofdredacteur Enrico Mentana de uitzending praktisch geschrapt door een gebrek aan gasten. Francesco Rutelli van de links-liberale democratische partij Margherita en Pierro Fassino van de sociaaldemocratische partij DS verklaarden niet naar de Matrix-uitzending van Canale 5 te kunnen gaan omdat deze niet wilde voortborduren op een keuze van Canale 5 die met volle overtuiging de Italiaanse wetten wilde overtreden. Vervolgens besloten Rutelli en Fassino toch te willen naar de studio’s van Matrix toen deze vernamen dat Berlusconi niet de ruimte op Canale 5 zou blijven claimen. Als reactie daarop verlieten Gianfranco Fini van de rechtse partij Aleanza Nazionale en Pier Ferdinando Casini van de rechts-Christendemocratische partij UDC de studio, aangezien deze wachtten op de komst van Rutelli en Fassino. Beide politici verlieten de studio met de verklaring aan Repubblica dat ze vanwege de ‘slechte opvoeding en vulgaire onjuistheid van Fassino en Rutelli’ die beiden onnodig hadden laten wachten. Uiteindelijk heeft Canale 5 tijdens de uitzending van Matrix geselecteerde beelden uitgezonden van de Rai Tre-uitzending Ballaro’ van dinsdag jl. waarin Fassino, Rutelli, Casini en Fini te gast waren in een discussie.

De hoofdredacteur van TG5, Carlo Rossella verklaarde dat het hier ging om politiek onweer waarbij de journalisten geintimideerd zijn mochten deze het interview met Berlusconi accepteren.
Rossella was voordat hij TG5 hoofdredacteur werd, hoofdredacteur was van het Berlusconi-tijdschrift Panorama waar glamour, mooie meiden en politiek gecombineerd worden (met een uitgesproken voorkeur voor de Berlusconi-coalitie).

De president van Mediaset, Fedele Confalonieri (persoonlijke vriend van Silvio Berlusconi en door hem aangesteld) verklaarde: “Het woord regime bevalt me helemaal niet, maar dit lijken de generale repetities omdat hier besloten is een embargo in te stellen tegen een informatie-orgaanwaarbij men stelde ‘er is de pest daar’. Hier wordt een lelijke bladzijde geschreven in de geschiedenis van de pers. Het feit dat de eerste zender van het land geen mogelijkheid had om de twee kandidaat-premiers te ontvangen, is voor mij onwaardig,” aldus Confalonieri die tegen de Rai eveneens verklaarde dat dit een ‘aanslag is op de vrijheid van informatie’

Silvio Berlusconi heeft eveneens gereageerd op het voorval. “We reageren op tegenover links die de belastingen wil verhogen en anti-liberaal is en ons het zwijgen wil opleggen. Er is een stofje opgewaaid om mij niet op televisie te laten komen. Zij zijn altijd op televisie,” aldus Berlusconi die hier aan toevoegde: “Zijn dit de bewijzen voor wat er kan gebeuren als links aan de macht komt?”

Romano Prodi reageerde: “We moeten veel geduld hebben, want het zullen de kiezers zijn om een oordeel te geven op de gedragingen van Berlusconi die altijd de regels voor zichzelf wil bepalen, die anders zijn voor anderen.”

All Music krijgt ook nationaal DVB-T netwerk

De muziekzender All Music van de uitgeversgroep L’Espresso heeft een nationale DVB-T licentie verkregen. Volgens een verklaring van L’Espresso betekent dit vanaf het uitfaseren van de analoge zenders (officieel in Italië gepland voor eind 2008) deze vijf nationale zender via de digitale ether kan uitzenden. L’Espresso ziet hiertoe mogelijkheden om meer multimediaal te opereren via digitale ethertelevisie met haar bestaande merken. Naast All Music is l’Espresso eigenaar van het grote radiostation Radio Deejay, de satellietzender Deejay TV, het radiostation Radio Capital, het radiostation M2o, de krant Repubblica, het weekblad l’Espresso, 15 regionale kranten, het internetbedrijf Kataweb, het reclamebedrijf Manzoni&C. en andere uitgaves.

Pipo Baudo: “Als idioten naar de stembus!”; Kataweb begint actie

Pipo Baudo, een van de langstpresenterende bekende gezichten van Rai Uno, heeft verklaard dat Italianen als idioten naar de stembus kunnen gaan. Baudo reageert op de stelling van de premier Silvio Berlusconi. Die stelde: “Ik heb te veel waardering voor de intelligentie van Italianen om te denken dat er zoveel idioten zijn die kunnen stemmen tegen hun eigen interesses”. Luca Bizzarri en Paolo Kessisoglu van het Italia1/Mediaset programma La Iene verklaarden op Rai Radio 2 al te weten dat er vele idioten bestaan “maar dat we er nog aan herinnerd worden…?”. Als reactie op de uitlating van de Italiaanse premier zijn er spontane tegenacties van start gegaan met o.a. stikkers met de boodschap: “idioot? nee trots!”. Kataweb, het internetbedrijf van gruppo l’Espresso is daarop ingesprongen en heeft een actie gestart om de premier excuses te laten maken en speelt creatief en speels om met internetbuttons met dezelfde tekst als de sticker.

Berlusconi beschuldigt rechters van smaad

“Smaad door onwaardige rechters” die “burgers willen overtuigen om op een ander te stemmen tijdens de verkiezingscampagnes om de meerderheid in het parlement te verkrijgen en samen te werken met de regering”. Zo oordeelt Silvio Berlusconi, premier van Italië over Milanese rechters die onderzoek doen naar de rol van de Britse advocaat David Mills en Mediaset/Fininvest omtrent het omzeilen van belastingen omtrent film- en televisierechten. Mills zou daartoe 600.000 Amerikaanse Dollar van Fininvest, de holding van Silvio Berlusconi hebben verkregen.

Daags na de uitspraak omtrent centrumlinkse kiezers die hij idioten noemde, komt Berlusconi daarop terug: “Ik heb linkse kiezers geen ‘idioten’ willen noemen, die geef je geen bijvoeglijk naamwoord die ze goed omschrijft. Ik heb ze geen ander dankwoord willen geven anders dan een positieve. Idioten ijn diegenen die aan mijn kant staan, maar niet hun interesses nastreven,” aldus de Italiaanse premier tegenover de Corriere della Sera.

Rai Uno terug in analoog aanbod bij Coditel

De eerste publieke zender van de Rai, Rai Uno is per afgelopen dinsdag teruggekeerd in het analoge standaardaanbod van de Belgische kabelaar Coditel. De Rai stelde eerder middels een persverklaring dat Coditel zich niet aan de afspraken had gehouden omtrent het aanbieden van haar zender in het meest breed verspreidde pakket. Met de terugkeer kunnen alle Brusselse kabelkijkers van Coditel nog een aantal verkiezingsprogramma’s alsmede de uitslagenprogramma’s van Rai Uno komende maandag bekekijken. Coditel bedient 140.000 huishoudens.

Berlusconi’s op Rete 4: programmering ad personam?

Afgelopen heeft de premier van Italië ter afsluiting van zijn verkiezingscampagne een dubbel optreden gehad. Op Rai Uno was Silvio Berlusconi als Forza Italia-man te zien bij ‘Conferenza Stampa’, een speciaal programma waarin alle partijen aandacht verkregen de afgelopen periode. Op Rete 4, een zender van Mediaset, waar Berlusconi’s Fininvest de grootste aandeelhouder is, was de premier te zien in het programma l’Atipaticò tot veler verbazing.

Dit ontlokte felle reacties van centrumlinkse partijen. “Nooit zoals nu is het dat de premier elke regel overtreedt met het maken van grappen op Rete 4 nadat hij half Italië had beledigd vanuit een plein in Napoli. Nooit is het zo duidelijk geweest dat de stem nu nodig is om de pagina om te slaan en Italië terug in Europa te brengen,” zo reageerde Massimo D’Alema, president van de sociaaldemocratische partij DS in Repubblica. De Ulivo, waarin de meeste centrumlinkse partijen zijn verenigd, reageerde: “Ondanks het appel van de communicatietoezichthouder AGCOM omtrent par condicio relegs op televisie en in het bijzonder de plicht tot het laten horen van de andere kant, is ook in de laatste uren van de verkiezingscampagne een duidelijke overtreding van de wetten geweest,” waarop Ulivo vervolgt met “Het is een zoveelse daad van media-arrogantie, in strijd met de regels die aantoont hoe nog eens het thema belangenverstrengeling zich ontwikkelt in een echte democratische noodsituatie. Hij die het heeft over in de maling nemen is de eerste die de wetten bedriegt, waarmee de normale verkiezingsprocedures worden gewijzigd. Van zo een persoon kan men van alles verwachten,” aldus Ulivo in de Corriere della Sera.

Mediaset reageerde ook in Repubblica. De uitzending was volgens Mauro Crippa, lid van de Raad van Bestuur van Mediaset en directeur communicatie, in ‘perfecte par condicio’. “De protesten van elementen van de Unione missen elk doel en getuigen van een bepaalde obsessie om anti-Mediaset te zijn, wat in de mode lijkt de afgelopen dagen”, aldus Crippa.. Crppa wijst er op dat ook een uitzending van L’Atipaticò is geweest met Boselli van de partij ‘Rosa nel Pugno’.

DS reageerde nog met de mededeling dat het vreemd is dat het programma op Rete 4 oorspronkelijk om 23:30 uur stond ingeprogrammeerd, maar naar 21:00 uur is verplaatst waarin hij de bekende ‘leugens zonder tegenspraak’ ten toon spreidde en geinterviewd werd door de directeur van de krant van zijn broer. Na de wetten ‘ad personam’ zijn we nu aangekomen bij de ‘programmering ad personam” Mediaset ontkende de ‘mediablitz’ en elke suggestie hieromtrent.

De toezichthouder AGCOM deelde mee dat het de uitzendingen zal beoordelen op haar merites.

Verkiezingscampagne beëindigd

De Italiaanse verkiezingscampagne is om middernacht beëindigd. Zondag van 08:00 tot 22:00 uur en maandag van 07:00 tot 15:00 uur kunnen Italianen in Italië stemmen. De verkiezingen voor Italianen in het buitenland zijn afgelopen donderdag afgesloten. Verkiezingscampagnes zijn t/m de sluiting van de stembussen verboden. Vanaf maandag 15 uur zullen exitpolls bekend geraken op nagenoeg alle Italiaanse belangrijke zenders: Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7 en Sky TG24 die overigens hun uitzendingen tot diep in de maandag op dinsdagnacht aan de uitslagen zullen wijten.

OPTA adviseerde tweede fase-onderzoek

Telecomwaakhond OPTA adviseerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een zogeheten ‘tweede fase’ onderzoek rondom de overname van zenderexploitant Nozema Services NV door Koninklijke KPN NV. Dit blijkt uit deze week door de OPTA geopenbaarde informatie. Volgens de onafhankelijke post- en telecommunicatie-autoriteit zou de overname niet kunnen plaats vinden voordat duidelijkheid is verkregen over de potentiele gedragingen van Koninklijke KPN NV, de voorwaarden waarop de ‘betonnen mastvoeten in de toekomst worden beheerd, danwel verkocht aan een onafhankelijke partij’ en de mogelijke markten waarin Koninklijke KPN NV in de toekomst actief zal zijn en de mogelijke positie van Koninklijke KPN NV in die markten.

Een tweede fase onderzoek bij de NMa betekent dat diepgaand onderzoek naar de consequenties van de overname zou moeten plaats vinden, en niet zomaar toestemming gegeven zou worden. De NMa oordeelde echter dat dit nodig was en gaf aan dat geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de overname een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd en geen vergunning benodigd was bij overname. Koninklijke KPN NV heeft overigens wel afspraken gemaakt over het afstoten, cq. in beheer geven bij NOVEC BV van een aantal zendmasten. OPTA werd daarbij nog om haar mening gevraagd, maar oordeelde daarbij dat ze onvoldoende concrete feiten, informatie en garanties tot haar beschikking had om daarover een oordeel te geven en bleef bij haar oorspronkelijke advies omtrent een tweede fase onderzoek. OPTA adviseerde overigens in algemene zin dat een gehele verkoop van de mastvoeten ana te bevelen is om gesignaleerde mededingingsproblemen te voorkomen.

Koninklijke KPN NV heeft overigens aan de NMa beloofd om binnen twee jaar zendmasten of, in het geval zij alleen de betonnen onderbouwen van deze zendmasten bezit, de onderbouwen af te staan die worden gebruikt voor de doorgifte van analoge FM-radio. In de periode tot verkoop beheert het staatsbedrijf NOVEC BV deze zendmasten. Met de overname heeft Koninklijke KPN NV ook 80 % van het digitale etherbedrijf Digitenne in handen verkregen. De overname was politiek beladen, aangezien in de Tweede Kamer verschillende grote partijen bezwaar hadden tegen de overname, maar de regering heeft de verkoop van Nozema Services NV doorgezet.

RTL 4, RTL 5 en RTL 7 free to air/gratis in DVB-T!

RTL 4, RTL 5 en RTL 7 zullen per 4 april tezamen met de Franstalige zenders RTL-TVi, Club RTL en Plug TV free to air uitzenden in het eigen ‘thuisland’ middels DVB-T. Dit kondigt het technische RTL Group-bedrijf BCE (Broadcasting Center Europe) vandaag aan. Daarmee komen de Luxemburgse Nederlandstalige en Franstalige RTL-zenders voor het eerst nationaal kosteloos beschikbaar in Luxemburg. De Luxemburgse Nederlandstalige zender RTL 7 is tot nu toe ondanks de Luxemburgse uitzendlicentie zelfs nooit beschikbaar geweest op welke wijze dan ook voor Luxemburgers. Via satelliet zijn de drie Nederlandstalige RTL-zenders mét Luxemburgse status alleen voor diegenen die in Nederland wonen, beschikbaar. In Nederland moet overigens voor ontvangst van RTL 4, RTL 5 en RTL 7 via alle infrastructuren betaald worden; in de Nederlandse (digitale) ether (Digitenne/KPN aanbod) worden deze drie zenders in tegenstelling tot Luxemburg, gecodeerd. De meeste DVB-T ontvangers die Digitenne/KPN in de markt hebben gezet, zijn overigens (voor bijvoorbeeld vakantiegangers) niet geschikt om de Free to Air RTL 4/RTL 5/RTL 7-signalen in Luxemburg te kunnen ontvangen. Dit komt doordat Digitenne/KPN fabrikenten hebben verplicht operator-afhankelijke beperkende software in te laten bouwen. RTL-TVi, Club RTL en Plug TV zijn de voor Franstalig België bedoelde commerciële zenders.

RTL 4 zendt thans met een zeer klein vermogende analoge ethertzender uit vanuit het hoofdkwartier van RTL Group (moeder van de RTL-zenders); RTL 5 zendt in Noord-Luxemburg met eveneens een zeer klein vermogenende analoge etherzender uit. RTL 4 wordt echter wel nationaal in Luxemburg via de kabel verspreid. De analoge etheruitzendingen van RTL 4 (Luxemburg-Kirchberg kanaal 49), RTL 5 (Hosingen, kanaal 21) zullen worden beëindigd per 4 april, evenals de analoge Luxemburgse uitzendingen van RTL-TVi (kanaal 24, Dudelange). Per 4 april zal in Luxemburg ook gestart worden met DVB-T uitzendingen van RTL Télé Letzebuerg, die over vermoedelijk een half jaar haar analoge etheruitzendingen zal staken. RTL Télé Letzebuerg – die ook vanaf 18 uur dagelijks op de Astra1 uitzendt, is het Luxemburgse op Luxemburg gerichte tv-station van RTL Group. Over minimaal een half jaar zal op de ‘oude’ RTL Tele Letzebuerg-frequentie de Luxemburgse overheid andere zenders ook de mogelijkheid geven om free to air in DVB-T uit te zenden. Daarbij wordt gedacht aan T.TV, Nordliicht TV, La Chambre, Den Oppen Kanal (DOK) en Den 2.ten RTL. Ook kijkt BCE naar de mogelijkheid voor de introductie van een MPEG4 DVB-T multiplex om HDTV-uitzendingen mogelijk te maken. Met de invulling van zenders is nu al duidelijk dat – net als in de analoge ether ook in het DVB-T domein – in Luxemburg RTL Group een quasi-monopoliepositie blijft innemen, gezien het frequentiebeslag die het heeft gekregen over de Luxemburgse ether. RTL Group is zoals bekend voor 90,4 % in handen van het Duitse Bertelsmann AG.
Kabinet blijft beslissing digitaliseringuitstellen

Regering blijft beslissing digitalisering uitstellen

De Nederlandse regering blijft een beslissing over de uitfasering van analoge ethertelevisie uitstellen. In een vorige week aan de Tweede Kamer toegestuurde nota naar aanleiding van een verslag over wetswijzigingen in verband met omroepbezuinigingen, stelde de D66-staatssecretaris Medy van der Laan in navolging van een beleidsbrief ‘naar verwachting in maart’ (dus nog volgende week) een nieuwe brief over de omschakeling van analoge ethertelevisie te sturen aan de Tweede Kamer. Begin februari stuurde de regering de ‘Nota Omschakelbeleid’ aan de Tweede Kamer toe, waarin geen duidelijkheid werd geschapen over het tijdstip waarop de regering de analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regiozenders zal laten beëindigen. De Nederlandse omroep Stichting (NOS) verkrijgt tot het moment van omschakeling 11 miljoen euro op jaarbasis uit een onderuitputting van de Cultuurbegroting 2006. Volgens de staatssecretaris moet dat gezien worden als ‘incidentele compensatie’ op een bezuinigingsoperatie bij de NOS. Volgens de staatssecretaris van Media & Cultuur vindt nog overleg plaats tussen Koninklijke KPN NV en de regering aangezien KPN de bereidheid heeft getoond de publieke landelijke en regionale zenders kosteloos free to air uit te zenden via DVB-T, nu KPN eigenaar wordt van Nozema Services NV en Digitenne. Van der Laan noemt dat overleg van belang ten aanzien van de ‘alternatieven voor ontvangst van de analoge ether’, aangezien de Tweede Kamer sinds november 2004 middels moties vraagt om ‘betaalbare alternatieven te garanderen’

Opeenvolgende regeringen zijn – zoals bekend – de afgelopen jaren ondanks het zeer beperkte aantal exclusieve analoge televisiehuishoudens in Nederland tot nu toe niet in staat gebleken een beslissing te nemen over de uitfasering van de analoge Nederlandse ethertelevisiesignalen. Tot nu toe zijn de publieke tv-zenders Nederland 1 en 3 door het inbrengen van de NOS-DVB-T uitzendlicentie bij Digitenne alleen met een betaald Digitenne/KPN-abonnement middels de DVB-T techniek te zien.

Casema in 2005: 11,4 miljoen euro netto winst

Casema heeft 11,4 miljoen euro netto winst geboekt op een omzet van 310,96 miljoen euro in 2005. Daarmee maakt het op twee na grootste kabelbedrijf met meer dan 1,36 miljoen abonnees voor het eerst sinds jaren weer netto winst. Dit blijkt uit het jaarverslag van Casema dat DutchMedia heeft verkregen. In 2004 bedroeg het netto resultaat nog 29,7 miljoen euro verlies op een omzet van 283,47 miljoen euro. Alhoewel destijds het operationeel resultaat positief was, drukten rentelasten de nettoresultaten het bedrijf in de rode cijfers. Casema kocht in 2005 slechts twee kleine kabelnetten op, te weten de kabelnetten van Culemborg en Hattem (Tebecai, circa 12870 abonnees). Ook blijkt uit het jaarverslag dat Casema 41.000 klanten van Film1/Sport1 (resp. voorganger Canal+) heeft overgenomen en daartoe 2,1 miljoen euro heeft neergeteld. Van de omzet is 281 miljoen euro te relateren aan consumentenprodukten (radio, televisie en internet). In 2005 verhoogde Casema haar geharmoniseerde ‘standaardtarief’ kabelradio en -televisie naar 14,95 euro per maand. Het aantal medewerkers van Casema steeg gemiddeld van 615 naar 695 vte. Casema heeft een schuld uitstaan van 554 miljoen euro bij de banken en 70 miljoen euro bij haar eigenaren.

Digitenne: Film1/Sport1 ‘uit de lucht’ op 15 april

Digitenne heeft officieel aangekondigd per 15 april Film1.1, Film1.2 en Sport1 uit de lucht te halen per 15 april. Vanaf dan zijn deze kanalen alleen via de digitale kabel- en digitale satelliet-platforms beschikbaar. Naar verluid had Film1/Sport1 via Digitenne enkele duizenden abonnees. Digitenne verklaart in een officieel persbericht vanuit de ‘wens’ tot ‘herorientatie op het gebruik van haar capaciteit ten behoeve van open netkanalen’ de uitzendingen van de betaaltelevisiezenders te staken. Onduidelijk is wat Digitenne met open netkanalen bedoelt, aangezien Digitenne slechts Nederland 2 en Radio 1 als ‘open netkanalen’ doorgeeft. Liberty Global, via ChelloMedia Pay TV eigenaar van de betaaltelevisiekanalen ontkent de suggestie dat het ‘nieuwe’ moederbedrijf van Digtienne, Koninklijke KPN NV en Liberty Global (‘moeder’ van de grootste Nederlandse kabelaar UPC Nederland) omwille van hun concurrentiepositie geen verdere samenwerking wensen. Volgens Liberty Global-woordvoerder Bert Holtkamp worden de betaaltelevisiekanalen Film1 en Sport1 aan een ieder aangeboden. Digitenne-abonnees op Film1/Sport1 zal een vervangend aanbod worden gedaan voor een abonnement middels een kabel en/of satellietaanbieder.

Feitelijke overname Digitenne op komst

De verwachting is overigens dat Digitenne zeer spoedig op zal houden te bestaan als zelfstandige entiteit, en op zal gaan in het aanbod van Koninklijke KPN NV, bij de effectuering van de overname van Nozema Services NV, waarmee Koninklijke KPN NV 80 % van Digitenne Holding BV in handen krijgt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft inmiddels een openbare versie van het overnamebesluit van Nozema Services NV op haar website geplaatst. Hieruit blijkt dat Koninklijke KPN NV in feite altijd een vetorecht heeft gehad ten aanzien van de benoeming van bestuurders van Digitenne en de via haar aangewezen commissarissen er een vetorecht bestaat ten aanzien van de vaststelling van de begroting en het businessplan. De NMa meldt verder dat de ‘kredietfaciliteit en de wholesaleovereenkomst KPN een beslissende invloed verschaft in Digitenne die heeft geleid tot de facto uitsluitende zeggenschap van KPN, gezien de economische afhankelijkheid van Digitenne van KPN’. Koninklijke KPN NV heeft tot de overname van Nozema Services NV een belang van 40 % in Digitenne. Frank Meijerhof, algemeen directeur van Digitenne, heeft de afgelopen twee jaar de pers niet of nauwelijks te woord willen staan.

Het NMa-besluit is terug te lezen door hierop te klikken.

CDS verhoogt ontvangstkosten RTL/SBS via satelliet

Satellietoperator Canal Digitaal Satelliet (CDS) verhoogt per 1 mei de kosten voor ontvangst van RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Net 5, Veronica, Jetix en TMF fors. Het settopboxpakket waar deze zenders sinds kort deel van uitmaken, zal vanaf dan 39,95 euro per jaar kosten in plaats van 29,95 euro per jaar. De nieuwe prijs geldt telkens vanaf het moment dat het ‘contract’ verlengd wordt. Tot 1 mei 2005 kostte het settopboxpakket nog 19,95 euro per jaar. Martijn van Hout, woordvoerder van CDS zegt over de verhoging dat deze er is gekomen omdat ‘alles er op gericht is goede dienstverlening te hebben en te houden. Voor niks gaat de zon op. Om de dienstverlening op peil te houden zijn we genoodzaakt de prijs te verhogen. We proberen goedkoper te blijven dan de kabel en zien het settopboxpakket als budgetpakket.’ Het satellietbedrijf wijzigde het afgelopen half jaar haar concept waardoor semigratis kijken bij de commerciële op Nederland gerichte zenders niet meer mogelijk is en de doorgiftekosten van reclamegedreven televisiezenders als RTL 4 en SBS 6 verlegd worden naar de kijker. De verwachting is dat de prijs van het settopboxpakket de komende jaren verder verhoogd zal worden. CDS liet weten dat het eigenlijk haar abonnees liever over ziet gaan op de afname van de betaalpakketten als het ‘basispakket’ en het ‘familiepakket’. De verwachting is dat de prijzen hiervan (zoals elk jaar) per 1 augustus worden aangepast.

Tele2 TV van start

Vandaag is het Tele2 TV aanbod officieel van start gegaan. Daarmee betreedt Tele2 in navolging van haar Eredivisie-aanbod het concurrentieveld van met name de kabelexploitanten. Tele2 zal vooral inspelen op een trippleplay aanbod. Het aanbod kost 44,90 euro per maand, waarbij televisie, internet (20 Mbit/s) en bellen (nationale vaste nummers geen ‘beltikken’) mogelijk wordt. Tot eind dit jaar krijgen nieuwe klanten het Eredivisie voetbal tijdelijk kosteloos bijgeleverd. De eerste 6 maanden krijgen alle nieuwe klanten 5 euro korting. Bestaande voetbal-klanten kunnen het televisie-aanbod voor 5 euro per maand extra verkrijgen. De komende periode zal Tele2 een promotie-offensief voor haar televisie-aanbod starten.

Het televisie-aanbod van Tele2 wordt gestaag opgebouwd. Volgens Günther Vogelpoel, operationeel directeur (COO) van Tele2 Nederland, is het de bedoeling de wensen van de kijkers geleidelijk invulling te geven. Iinitieel omvat Tele2 TV 26 kanalen (naast het voetbalaanbod dat ook Chelsea TV en Manchester United TV omvat). Volgens Vogelpoel is dat waar 90 % van de kijkers naar kijkt. Desondanks ontbreken de regionale publieke zenders alsmede zenders als Eurosport, EuroNews, BBC 1 en BBC 2. Tele2 TV biedt daarentegen in haar standaardaanbod de softerotische zender Blue Hustler. Als extra aanbod bij het reguliere zenderpakket biedt Tele2 een ‘realtime’ video-on-demand dienst waarbij tegen betaling films, documentaires, erotiek en kinderprogramma’s kunnen worden afgenomen tegen concurrerende videotheekprijzen. In totaal heeft Tele2 de beschikking over 1000 titels in haar ‘bibliotheek’ waarvan 300 ‘live’ worden geplaatst.

Vooralsnog biedt Tele2 geen PVR en persoonlijke programmeerfuncties middels haar ontvangers. Volgens het telecombedrijf wordt dit wellicht wel mogelijk bij de tweede generatie-ontvangers. Over enige tijd hoopt Tele2 ook het aanbod van de publieke landelijke omroep van ‘uitzending gemist’ te kunnen aanbieden via haar netwerk, waar een ‘kleine’ vergoeding (99 eurocent) per programma voor gevraagd zal worden ter dekking van de distributiekosten.

Tele2 is met haar lancering KPN voor. KPN zegt officieel met haar KPN IPTV aanbod in het tweede kwartaal te starten. De verwachting is dat dit in juni zover zal zijn. Tele2-directeur Gunther Vogelpoel zegt haar lanceermoment niet te hebben laten afhangen van KPN’s ambities. De verwachting is dat KPN haar aanbod in juni zal lanceren en presenteerde onlangs een zendlijst van circa 60 tv-stations die het zegt aan te zullen bieden. “Vele andere bedrijven hebben het over IPTV, maar wij doen het gewoon,” aldus Vogelpoel. De operationele directeur benadrukt overigens dat het Eredivisie Voetbal exclusief voor Tele2 behouden blijft. “We willen ons daarmee blijven onderscheiden. Het live voetbal is gekocht met een bepaalde gedachte ter ondersteuning van ons produkt,” aldus Vogelpoel die daarmee reageert op interesse vanuit o.a. UPC/ChelloMedia om het voetbal ook bij meer infrastructuren aan te bieden. Aangezien het Tele2-aanbod bij circa 65 % van de huishoudens beschikbaar is, wordt het voetbal via een lineaire televisiezender ook via satelliet nog aangeboden.

Hoeveel omzet en abonnees Tele2 met het televisie-aanbod hoopt te bereiken, wilde het bedrijf niet kenbaar maken. Eind december jl telde Tele2 51.000 IPTV klanten en 9000 satellietabonnees. Tele2 is overigens via de controlerende aandeelhouder Kinnevik verbonden met het media-imperium van wijlen Jan Stenbeck, en aldus gelieerd aan het Scandinavische satellietpakket Viasat en het mediabedrijf Modern Times Group. Het IPTV aanbod is voor Tele2 het eerste IPTV-aanbod voor het telecombedrijf. Tele2 kijkt in Frankijk (in samenwerking met Neuf TV) en Italië naar mogelijke lanceringen van een IPTV-aanbod. In de thuisbasis Scandinavië is het vooralsnog niet de bedoeling om met een dergelijk aanbod te komen, aangezien het bedrijf met kabeltelevisie en het satellietpakket Viasat actief is.

Tele2 TV omvat: Nederland 1, 2, 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, Net 5, Veronica/Jetix, Nickelodeon/Talpa, VRT Eén, VRT Ketnet/Canvas, CartoonNetwork/TCM, Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, ARD, ZDF, WDR, BBC World, BBC Prime, CNN International, The Box, MTV, TMF, Rai Uno, Blue Hustler en TRT Int.
Tele2 TV omvat ook 23 radiostations: Radio 1, 2, 3FM, 4, 747, ConcertZender, FunX supported by BNN, Radio 538, Sky Radio, Q-Music, Radio Veronica, RTL FM, Slam! FM, Yorin FM, Juize FM, BNR Nieuwsradio, Arrow Classic Rock Radio, Arrow Jazz FM, Radio 10 Gold, Kink FM, Radio 227, Classic fM en WDR 3.

Radio 5 blijft op de middengolf

Radio 5, per 1 september opnieuw de naam voor Radio 747, zal op de middengolf blijven uitzenden. Dit heeft Ruurd Bierman, lid van de NOS-Raad van Bestuur DutchMedia laten weten. Eerder was het de bedoeling in het kader van bezuinigingen om de analoge middengolfuitzendingen van de vijfde per 1 januari 2007 te staken. Volgens Bierman is na overleg met het ministerie van OC&W gebleken dat er geen mogelijkheid was om de middengolfuitzendingen voor de vijfde publieke zender te staken. Dit ligt volgens Bierman politiek te gevoelig. De NOS-Raad van Bestuur was voornemens om met het einde van de middengolfuitzendingen op AM 747 kHz (Zeewolde) en 1251 kHz (Hulsberg) een bezuiniging van 2 miljoen euro op jaarbasis te kunnen inboeken. Nu Radio 5 op de middengolf blijft zal volgens Bierman in overleg met het ministerie van OC&W de financiering hiervan ‘elders’ gevonden moeten worden. De 2 miljoen euro aan besparingen maken onderdeel van de 13 miljoen euro die in totaal op Radio 1, 2, 4 en 5 worden bezuinigd, waarvan 2,5 miljoen euro’s bedoeld zijn voor FunX en ConcertZender Nieuwe Stijl.

Cees Vis: aanbod KPN interessant!

Cees Vis, lid van de NOS-Raad van Bestuur vindt het aanbod van Koninklijke KPN NV om de publieke landelijke en regionale omroepen kosteloos landelijke free to air middels digitale ethertelevisie uit te zenden interessant. Cees Vis, die in het bestuursorgaan van de publieke landelijke omroep de post distributie op zich neemt, liet DutchMedia weten dat het aanbod van KPN de oplossing kan zijn om de analoge televisie-etheruitzendingen te staken. De stand van zaken is thans dat Nederland 1, 2 en 3 tenminste tot 1 september aankomende analoog ‘in de lucht’ blijven, terwijl slechts een zeer beperkt aantal kijkers hier gebruik van maakt. Volgens Vis is er ‘geen geld’ om als NOS zelf de uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 in DVB-T landelijke free to air te verzorgen. De NOS heeft evenwel wèl de beschikking over een eigen uitzendlicentie die het thans bij Digitenne heeft ondergebracht. Nu KPN de meerderheid van Digitenne in handen krijgt, heeft het bij de overname van Nozema Services NV aangeboden Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroepen kosteloos free to air uit te zenden. Cees Vis zegt desgevraagd nog niet bij KPN op gesprek te zijn geweest, maar zei tegenover DutchMedia wel geinteresseerd te zijn om hier met KPN verder over te praten. KPN kondigde aan nog eind dit jaar het DVB-T netwerk landelijk dekkend te hebben.