Staatssecretaris Heemskerk: beperking uitbreiding FunX; FunX en Joop Atsma teleurgesteld

De eerder door PvdA-staatssecretaris Heemskerk aangekondigde uitbreiding van etherfrequenties voor de publieke multiculturele stadsjongerenzender FunX zal minder groot zijn dan eerder aangekondigd. Dit blijkt uit een brief die de staatssecretaris van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder was sprake van uitbreiding naar maximaal 30 frequenties; in de nieuwe brief schrijft Heemskerk dat sprake is van ‘minimaal’ 13 frequenties voor FunX. Thans gebruikt FunX vier frequenties in resp. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

De staatssecretaris schrijft dat deze in navolging van de motie van Joop Atsma (CDA) een deel va nde ontvangstklachten kan worden verbeterd en opgelost ‘met frequenties die voor FunX zijn gevonden’. Volgens Heemskerk is er in de overige gemeenten waar FunX wel een uitbreiding ka nverkrijgen ‘geen ontvangstklachten van regionale of lokale omroepen bekend’. Tevens stelt Heemskerk nog in overleg te zijn met de overkoepelende organisatie van lokale publieke omroepen OLON.

In de door de Tweede Kamer aanvaarde motie heeft Atsma gesteld dat het bereik van publieke lokale en regionale publieke zenders onvoldoende is door gebrek aan frequenties en nader onderzoek noodzakelijk is om deze zenders te accomoderen, waarbij gesteld is dat afgezien zou moeten worden ‘in afwachting van het onderzoek’ naar een beschikbaarstelling van frequenties aan FunX.

CDA’er Joop Atsma zei DutchMedia desgevraagd dat deze ‘van alle kanten’ begrepen heeft van veel lokale omroepen dat deze te weinig ruimte hebben. “Het staat haaks op wat nu gebeurt. “Lokale publieke omroepen en regionaal commerciele zenders in de regio zoeken driftig naar meer ruimte, voor een deel is deze ruimte gevonden. Mijn stelling blijft dat er voor FunX geen enkele aanlieding is om landelijke dekking te krijgen. Daar zit ook een inhoudelijke kant aan. FunX heeft in mijn richting gesteld dat ze een grote groei via internet hebben en op die wijze de doelgroep bereiken. Ik weet dan niet of er behoefte is aan een allochtone jeugdzender in de ether en of je praktisch gezien die landelijke ruimte ruimte daaraan moet offeren. Ik waag te betwijfelen of er geen verdere frequentiebehoefte zou bestaan aan lokale zijde.”

Willem Stegeman, algemeen directeur van FunX zegt desgevraagd “Ik ben ongelofelijk teleurgesteld in hoe dit verloopt. Dat je aan de ene kant te maken hebt met een situatie dat het kabinet graag wil dat FunX naar 30 steden gaat en bewindslieden zich daarover hebben uitgesproken. En dat je uiteindelijk weer strandt in een zogenoemde schaarste aan frequenties. Dat is heel teleurstellend. Ik zal volgende week bekijken wat onze juridische positie is en spreek dan met onze Raad van Commissarissen om te bezien hoe wij zullen reageren.” Stegeman is van mening dat met ‘verschillende maten wordt gemeten’. Stegeman: “sinds 2002 zijn er ruim 100 nieuwe frequenties tussen neus en lippen vergeven (aan zowel publieke als commerciele zenders, ter optimalisatie, red.). Deze mochten door. Op het moment dat het om FunX gaat, wordt schaarste argument-gebruikt. Dat is een gelegenheidargument en gaan we nader bekijken in juridische zin. De vraag is als in dezelfde brief het schaarste-argument gebruikt wordt in hoeverre we dat kunnen accepteren. De overheid dient zorgvuldig te handelen en niet naar willekeur”. In de optiek van FunX zou het duidelijk zijn als er een politieke keuze gemaakt wordt, en niet een ‘technisch ambtelijk argument’ dat in de optiek van Stegeman ‘heel naar’ voelt. Stegeman stelt dat voor zijn organisatie het zo is dat het project FunX niet alleen door FunX wordt gepropageerd: “Als je kijkt naar de opstelling van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en het kabinet dan houd je je er  aan vast. Dan is dit een domper.”

Het is onbekend wanneer overigens het proces omtrent de etherverdeling concreet verder gaat. Deze bestaat zoals bekend uit  een verlenging van de huidige licentiehouders alsmede de verdeling van de in maart 2009 vrijgekomen FM-kavels A7 en A8 (ex-Arrow Jazz FM en Arrow Classic Rock) . De staatssecretaris spreekt in zijn brief van een consultatie in het eerste kwartaal voor de verdeelprocedure van de A7/A8 kavels waarna tot verdeling over kan worden gegaan en spreekt van ‘begin dit jaar’ over het informeren van uitkomsten van een waardebepalingsonderzoek voor de huidige radiozenders in de ether. Wat de staatssecretaris precies bedoelt met ‘begin dit jaar’ is niet geconcretiseerd. Een commissie bestaande uit de hoogleraren Bart Hessel, Jo Bardoel en Sweder van Wijnbergen begeleiden daartoe een onderzoek dat doro SEO, IVIR en TNO-ICT wordt uitgevoerd.

In Memoriam Arjen Grolleman (37)

“En zo wil een mens meestal wat hij niet heeft. Of wat hij heeft gehad maar niet meer heeft, dat wil een mens ook vaak. ”

Vanavond zat ik in vergadering, ineens een SMS. Arjen Grolleman is overleden. Ik werd stil. Geloofde het niet. Kon niet waar zijn. Dus gelijk zoeken naar bevestiging. Een brok in mijn keel. Dit is niet de werkelijkheid. Arjen, de Arjen, de supersympathieke Arjen, mister Kink FM. De man die ik al zo lang ken. De man met de mooiste stem van Hilversum. Altijd opgewekt, vrolijk, mooie lach. Literair onderlegd met veelal de meest briljante teksten met diens mooie zware stem. Deze man zou ineens er niet meer zijn. Dat kon niet. Deed me aan verschrikkelijke dingen denken.

Een traan wegpinkend moest ik het woord voeren, ik kon het eigenlijk niet, ik zei ook gelijk, sorry, een vriend is overleden, Arjen Grolleman. Ik heb het net gehoord. Vergadering werd geschorst; Arjen Grolleman, de Arjen die 3 jaar ouder is dan ik.

Arjen sprak ik soms veel, soms ook een tijd niet. We gingen regelmatig al dan niet samen met Jantien van Tol wat leuks doen, meestal eten. Hadden gesprekken over cultuur, vrouwen, mannen, literatuur, radio, media, Italië, eten, drinken, muziek, politiek, televisie. Waar eigenlijk niet over!?

Arjen belde me enkele maanden geleden wat regelmatiger onverwacht op bijzondere tijdstippen. Het was duidelijk dat hij Kink FM zo liefhad, dat hij eigenlijk een toekomst bij Kink FM zonder etherfrequenties niet zag zitten en duidelijk maakte dat Kink FM eigenlijk al meer dan 14 jaar tot nu toe vergeefs op een etherfrequentie wacht.

David, maar David, zei hij dan om duidelijk te maken hoe hij er in staat. Met een mooie diepe stem die geen ander heeft en die op zich zelf alleen al vanwege zijn stem het aanhoren waard is. Ik weet dat hij verliefd was de laatste tijd.

Ik heb altijd oprechte waardering gehad voor Arjen Grolleman die zei geld te verdienen en enorme lol te hebben met het maken van promo’s, maar Kink FM als zijn leven te zien. Arjen Grolleman gaat juist in tegen de stroom, durft juist een kritisch geluid te geven in een Hilversum en medialandschap dat ofwel uit puur geld verdienen bestaat ofwel uit een merkwaardig samenstel wat zich publiek bestel noemt. Arjen Grolleman maakt het verschil, met een enorme passie voor muziek en juist de muzieksmaak maken hem en Kink FM tot ‘alternative’ oftewel het alternatief voor het gangbare. Ook op de inmiddels door Hilversum verguisde Concertzender zette Arjen zich lange tijd in voor het alternatief op het gangbare.  Arjen steunde me door dik en dun. Iemand waar je op kon rekenen en die ook de volste waardering voor mij uitte; hij begreep me in mijn werk en doen en laten en gaf ruimte tot heel leuke en interessante discussies.

Zijn Twitterteksten zijn vaak zo mooi dat ze navolging verdienen. Zijn laatste Twittertekst was “Puur de mogelijkheid om anderen te laten denken wat jij doet, ik vond dat dus wel cool. Heb er nooit enig gevaar in gezien.” Hij leek de laatste tijd ook te genieten van het leven, hij ging regelmatig op reis naar Europese steden en twitterde de meest geniale teksten. Een zeer tot de verbeelding sprekende recente tekst van Arjen is hier illustratief voor:

“En zo wil een mens meestal wat hij niet heeft. Of wat hij heeft gehad maar niet meer heeft, dat wil een mens ook vaak. ”

Ik wens Jantien van Tol, Jan Hoogesteijn, Maartje Glas, familieleden van Arjen Grolleman, alle mensen van Kink FM en Vereniging Veronica (Guido van Nispen) en andere dierbaren van Arjen heel veel sterkte toe bij deze onmogelijke situatie, zoals Jantien schreef: “mijn hart doet letterlijk pijn van verdriet” en “Kink FM is vandaag gestorven” (maar blijft hopelijk leven).

Een vriend mag niet meer onder ons zijn, en dat doet heel erg pijn.

David de Jong

TV5Monde opnieuw analoog beschikbaar bij Ziggo

TV5Monde en Ziggo hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over de beschikbaarheid van de Franstalige internationale zender op de analoge kabel bij Ziggo. Gevolg hiervan is dat TV5Monde opnieuw analoog gedistribueerd kan worden, als programmaraden de zender adviseren.  De situatie lijkt een gevolg te zijn van juridische procedures tussen Ziggo en een aantal programmaraden.

Een aantal programmaraden heeft nadat Ziggo en TV5Monde waren overeengekomen dat deze zender alleen nog digitaal zou kunnen worden gedistribueerd, vervangende Franstalige zenders geadviseerd in het ‘dwingende’ analoge basispakketdeel, waarbij vooral France 2 (onderdeel van France Televisions) werd geadviseerd. Ziggo weigerde deze zender door te geven waarop procedures begonnen bij het Commissariaat voor de Media en rechtszaken. Ziggo verloor deze en werd aldus gedwongen om France 2 door te geven, waarover Ziggo stelt dat deze ‘momenteel uitsluitend beschikbaar is voor digitale distributie door Ziggo’.

Ziggo stelt ook dat een lopende bodemprocedure over de programmaraadsadviezen ‘uiteindleijk’ nog verandering in de situatie kan brengen.

Op 4 maart 2009 kondigde Ziggo aan dat er een overeenkomst was gesloten met TV5Monde. De manager content van Ziggo (Yoram Levi) stelde destijds in een persbericht dat “TV5Monde in overleg met ons gekozen voor doorgifte in het digitale basispakket. Dit levert voor de toekomst de meeste continuïteit op”, waarbij TV5Monde als een ‘voorbeeldfunctie’ werd genoemd voor andere omroepen. De TV5Monde-vertegenwoordiging in Nederland stelde destijds tot de digitalisering te hebben besloten “naar aanleiding van de verdeelde adviezen van de diverse programmaraden,” en “met Ziggo goede afspraken gemaakt te hebben over een stabiele distributie in het digitale basispakket waarvoor abonnees geen extra abonnementskosten hoeven te betalen”. Daarbij stelde de Franstalige zendervertegenwoordiging ook dat daarmee “alle kijkers een doorlopende toegang tot TV5Monde gegarandeerd” wordt.  TV5Monde en Ziggo komen aldus nu terug op deze beslissing.

In een aantal gebieden zal als gevolg van het analoog op de kabel terugplaatsen van Tv5Monde (in ieder geval in voormalig Multikabel gebied in Noord-Holland en Breda op 26 januari aankomende) een zender in het analoge Ziggo-kabelaanbod komen te vervallen. Dit zal in veel gevallen ofwel CNN International zijn of Het Gesprek/Euronews (tenzij programmaraden deze zenders in het basispakket hebben geadviseerd). Overigens is France Télévisions met 12,58 % de grootste ‘omroep’ aandeelhouder van TV5Monde. Indien programmaraden zouden volharden met de doorgiftewens van France 2, dan zouden de juridische procedures tussen Ziggo en programmaraden voortgaan. Onduidelijk is nog of dit het geval is; formeel zal Ziggo Tv5Monde op dit moment als analoge basispakketvervanger van France 2 aanbieden in Breda en het voormalig Multikabel-gebied.

Sinds TV5Monde bij Ziggo analoog van de kabel is verdwenen, is er in het Ziggo-gebied geen analoge Franstalige zender beschikbaar; dit leidde tot protesten van de zijde van programmaraden die hun adviezen (ook met vervanging van France 2) niet uitgevoerd zagen. Ziggo en de Franstalig Belgische publieke omroep RTBF hebben een overeenkomst gesloten waaruit blijkt dat de RTBF La Une en RTBF La Deux NIET beschikbaar stellen voor analoge kabeldistributie. Ziggo heeft soortgelijke overeenkomsten met o.a. ARTE en BBC World News.

Programmaraden claimen overigens de oorzaak te zijn van de terugkeer van Tv5Monde. Het ondersteuningsorgaan voor programmaraden, Kabelraden.nl stelt dat “de programmaraden zowel door het Commissariaat voor de Media als door de Voorzieningenrechter in Groningen in het gelijk gesteld heeft. Ziggo moest opnieuw een Franstalige zender in het pakket plaatsen (France 2,red). Programmaraden zijn verheugd dat dit aanleiding is geweest voor de verandering van opstelling bij Ziggo en TV5Monde. De zender zal binnenkort terugkomen in gebieden waar een Franse zender is geadviseerd. Overigens was TV5Monde bij alle overige kabelexploitanten wel beschikbaar voor het analoge pakket.”