Tweede Kamer neemt amendementen OPTA aan

De Tweede Kamer heeft vanmiddag de amendementen aangaande de OPTA aangenomen. Morgen zal in de Tweede Kamer gestemd worden over de gewijzigde telecommunicatiewet. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen en deze tot wet zal worden verheven, worden kabelaars verplicht het analoge basispakket te wederverkopen en vervalt de verzwaarde motiveringsplicht voor de toezichthouder OPTA, waardoor deze in de optiek van de indiener ten gunste komt voor de belangen van de consument en de uitvoering van eerlijke marktwerking. CDA en VVD stemden tegen, maar dankzij een meerderheid van o.a. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PVV werden de amendementen aangenomen. Zie ook eerder bericht hierover: PvdA wil bij wet analoge basispakket op de kabel laten wederverkopen; marktanalyse OPTA donderdag

RTL Nederland met nieuw misdaadmerk: RTL Crime

RTL Nederland komt per 1 september met een nieuwe themazender onder de naam RTL Crime. Dit is DutchMedia gebleken uit welingelichte kringen en is vlak daarna door RTL bevestigd via de eigen media. Het merk dat al in Duitsland bestaat, zal de tweede RTL-themazender voor RTL Nederland worden. RTL Group is thans in Nederland actief met vier generalistische zenders, Slam!TV (van Slam!FM) en de themazender RTL Lounge. Per 4 juli zal ook de themazender TV538 (van Radio 538) starten via UPC; in september gevolgd door uitzending bij Ziggo. In Nederland zijn de misdaadzenders Crime & Investigation (van AETN) en MisdaadNet (van Endemol) is actief. Per juli start ook Investigation Discovery (ID) omtrent hetzelfde thema als non-fictiezender van Discovery Networks via pluspakketten . RTL Crime zal via pluspakketten gelanceerd worden. Het misdaadmerk RTL Crime bestaat bij RTL Group sinds november 2006 in Duitsland en zendt misdaadseries uit binnen- en buitenland uit.

Ziggo-woordvoerder: nog ‘onderhandeling’ over uitzending TLC; folder kondigt komst TLC aan

De grootste kabelexploitant van Nederland, Ziggo is nog in onderhandeling met Discovery Networks over de uitzending van TLC. Dit meldt Eric van Doeselaar, woordvoerder van Ziggo desgevraagd aan DutchMedia. Volgens Van Doeselaar is er nog geen accoord over de uitzending. Jochem de Jong, directeur van Discovery Networks Benelux zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat zijn bedrijf ervanuit gaat dat TLC nagenoeg overal te zien zal zijn waar Animal Planet thans te zien is. “Er lopen nog wel gesprekken die afgerond moeten worden, maar wij gaan er vanuit dat er geen belemmeringen zijn. We zijn vorig voorjaar begonnen met het presenteren van het merk aan distributeurs,” aldus De Jong. Opvallend is dat Ziggo in een nieuwe folder voor abonnees die de nieuwe pakketindeling van Ziggo weergeeft, die volgende week verspreid zal worden, de zender gewoon is opgenomen. TLC zal per 4 juli op van 18 tot 02 uur uitzenden op het kanaal van Animal Planet. TLC zal als general entertainmentzender voor vrouwen van 20 tot 49 jaar lifestyle en non-fictie entertainment uitzenden.

PvdA wil bij wet analoge basispakket op de kabel laten wederverkopen; marktanalyse OPTA volgende week

De PvdA wil middels een wetswijziging het analoge basispakket op de kabel op ‘groothandelsniveau’ tegen kostengeoriënteerd tarief ter beschikking laten stellen voor wederverkoop. Dit blijkt uit een door PvdA-kamerlid Martijn van Dam ingediend amendement bij de behandeling van een wijziging van de Telecommunicatiewet. Het amendement voorziet er in dat de regering regels kan opstellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur.

De OPTA (Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit), toezichthouder voor onder andere de televisiedistributiemarkt, is bezig met een nieuwe marktanalyse nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de oude marktanalyse vernietigde. In die marktanalyse stelde OPTA dat kabelaars Ziggo en UPC het analoge kabelaanbod dienden aan te bieden aan derden die dat opnieuw konden verkopen.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft overigens ook een amendement ingediend om de verzwaarde motivering die OPTA dient te plegen, te schrappen. Volgens het amendement is ‘de afgelopen jaren gebleken dat deze verzwaarde motiveringsplicht OPTA belemmert haar toezichthoudende taak ten gunste van de belangen van de consument en de eerlijke marktwerking uit te voeren.’ De verwachting is dat volgende week over de amendementen gestemd zal worden.

De OPTA zegt niet vooruit te willen lopen de nieuwe marktanalyse aangaande de televisiedistributiemarkt naar verwachting volgende week zal verschijnen.

Commissariaat voor de Media: RTL overschrijdt Mediawet; toestemming erotische zender iets strenger

RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 hebben in 2010 de reclamemaxima per uur diverse malen overschreden. Dit schrijft de Nederlandse toezichthouder het Commissariaat voor de Media in haar jaarverslag 2010. Het commissariaat voor de Media is niet bevoegd formeel toezicht te houden op de op Nederland gerichte RTL-zenders, aangezien deze met Luxemburgse uitzendlicenties werken. Sinds enkele jaren monitort het Nederlandse Commissariaat voor de Media de programma’s van RTL Nederland en ‘rapporteert’ deze aan de Luxemburgse regering. In Luxemburg bestaat er overigens geen onafhankelijk toezicht en geen sanctieprocedures ten aanzien van overtredingen van de (Luxemburgse) Mediawet.

Achtergrond van de rapportage van het Commissariaat voor de Media is dat deze een gelijkwaardig speelveld van de op Nederland gerichte stations wil bevorderen. RTL is in Nederland met 41,2 % van de televisiereclame-omzet en een 24 uur-kijkersmarktaandeel (6+)  van 24,6 % (2010) de grootste commerciele televisiespeler. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar jaarverslag dat de Luxemburgse regering overweegt de mediawet in Luxemburg te wijzigen opdat er financiele sancties mogelijk worden ten aanzien van overtredingen. De Luxemburgse regering die zelf verantwoording draagt voor het toezicht, is echter nauw betrokken bij RTL Group, de meerderheidsaandeelhouder van RTL Nederland. Bij de licentieverlening is tot aan 2020 afgesproken dat Luxemburg bij RTL Group een waarnemend regeringscommissaris bij RTL Group levert en een overeenkomst aangaande de verzorging van uitzendingen ten behoeve van Luxemburg, waarbij ook werkgelegenheid in Luxemburg is afgesproken vanuit RTL Group. Het commissariaat voor de Media zegt door te gaan met rapporteren aan Luxemburg. Het is voor het eerst dat het Commissariaat voor de Media zelf overtredingen aangaande RTL-zenders rapporteert.

De toesteming voor het verkrijgen van een licentie voor erotische zenders vanuit Nederland is iets strenger geworden. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat voor de Media. Buitenlandse toezichthouders waaronder de Britse OFCOM hebben zich af en toe beklaagt over de utzendingen van met name erotische zenders die een Nederlandse uitzendlicentie gebruiken, met name in verband met ‘schadelijkheid’ voor minderjarigen en het NICAM/kijkwijzer-systeem. In de optiek van het Commissariaat is in ‘beginsel volstrekt irrelevant’ of aanbod op Nederland of een ander EU-land is gericht. Het Commissariaat is begonnen met ‘locatieonderzoek’ waarbij gecontroleerd wordt of de ‘samenstelling van het media-aanbod ook daadwerkelijk op het Nederlandse hoofdkantoor geschiedt en of daar ook een aanzienlijk deel van het personeel werkzaam is.’ Ook worden nieuwe voorwaarden gesteld zoals informatie over de start en de gelegenheid voor het Commissariaat voor de Media om de uitzendingen te kunnen volgen. Voorheen was dit niet het geval waardoor het Commissariaat de uitzendingen waar ze toezicht op behoort te houden, niet kon volgen en alleen achteraf op kon vragen. Nieuwe aanvragen moeten ‘overtuigend’ aantonen of schadelijk materiaal (lees erotische uitzendingen) afdoende is afgeschermd als het alleen ‘gecodeerd’ is. Ook wordt nagegaan of een aanbieder eerst elders ‘tevergeefs’ een aanvraag heeft ingediend.

BVN: toekomst onzeker vanaf 2013

De toekomst van de internationale Nederlandstalige publieke zender BVN lijkt onzeker vanaf 2013. Op een begroting van 4,3 miljoen euro valt per 1 januari 2013 1,7 miljoen euro weg. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft formeel aan de stichting BVN aangekondigd te stoppen met haar financiering. BVN bestaat bij de gratie van de (financiële) participatie van Radio Nederland Wereldomroep (1,4 miljoen euro), de NPO en de Vlaamse Gemeenschap (1,2 miljoen). 2,1 miljoen euro gaat op aan de huur van satellietruimte om de zender te distribueren; verder moet BVN betalen voor de eindregie (665000), beperkte (in)directe produktiekosten (343000) en personele kosten (529000) en overige kosten. Na een verlies in 2009, draaide BVN in 2010 een positief exploitatieresultaat van 117000 euro, zo blijkt uit een aan DutchMedia verstrekte jaarrekening van BVN.

NPO-woordvoerder Bart Jochems zei desgevraagd tegen DutchMedia dat de vraag over het bestaansrecht van BVN niet ter discussie staat, maar dat zodra de beurs dicht wordt geknepen richting de Nederlandse Publieke Omroepen, de discussie opkomt over de dingen die je wel en niet moet financieren. Volgens Jochems geldt dat ook voor andere clubs. “Het is beter dit zo vroeg mogelijk te melden, dan kan BVN daar al rekening mee houden. Intern moet bij de NPO ook gesneden worden. Ook bij zaken die zinvol zijn.” Jan Hoek, voorzitter van BVN en algemeen directeur van RNW die de operatie BVN uitvoert, zegt dat naar de historie gekeken moet worden met betrekking tot de financiering van BVN. “De NPO heeft (destijds als NOS, red.) extra geld gekregen voor BVN. De vraag is of dit zo wel kan. Den Haag speelt een belangrijke rol. Wat RNW betreft blijft onze rol voor BVN ook in de nieuwe plannen overeind,” aldus Jan Hoek.

RNW staat immers zelf ook onder financiële druk nu de regering wil bezuinigen op de totale publieke omroep en kondigde een eigen voornemen aan de Nederlandse radio-uitzendingen niet langer als prioriteit te willen zien in een discussie over de toekomst van RNW. Daarbij zullen Nederlandstalige uitzendingen alleen nog in een ‘crisiszender en informatievoorziening voor expats’ functie worden ingevuld of door de NOS worden overgenomen. De NPO heeft overigens in relatie tot BVN aangegeven dat de programma’s van Nederland 1, 2 en 3 wel kosteloos beschikbaar zullen blijven voor BVN na 2013. BVN bestaat als BVN sinds 1998 en wordt wereldwijd meestal free to air (kosteloos beschikbaar) uitgezonden via de satelliet; en kent in sommige landen ook (digitale) kabeldistributie al dan niet in pluspakketten.