Grote kabelaars verhogen tarieven iets onder inflatie

De grote kabelaars UPC en Ziggo verhogen hun kabeltarieven net iets onder het inflatiecijfer. UPC maakte vandaag haar nieuwe geharmoniseerde standaardtarief (voor analoge kabelradio en -televisie) bekend. Dit bedraagt per 1 januari aankomende 16,70 euro per maand en was het afgelopen jaar 16,37 euro per maand. Ziggo vraagt per 1 januari aankomende 16,25 euro per maand voor haar standaardpakket analoge en digitale kabelradio en -televisie; dit was het afgelopen jaar 15,90 euro per maand.

Bij UPC kost het standaardpakket analoge en digitale kabelradio en -televisie (‘UPC Starter’) per 1 januari in totaal 20,70 euro per maand. Bij UPC zijn sommige abonnementstarieven van een aantal varianten verder verhoogd. Zo zijn de “UPC Starter DVR” (digitale kabeltelevisie met een digitale operator gecontroleerde digitale videorecorder), “UPC Starter HD DVR” (de HD-variant daarvan), het UPC-pluspakket (UPC Royaal geheten, alsmede varianten UPC Royaal DVR, UPC Royaal HD en UPC Royaal HD DVR) met een halve euro per maand in prijs verhoogd, naast de 33 cent-verhoging.

UPC-woordvoerder Ronald Sutmuller stelt namens UPC dat  “in al onze wijsheid vindt dat er in deze situatie al heel wat financiële onzekerheid op ons afkomt en daar niet aan wil bijdragen. Televisie is toch een soort primaire levensbehoefte.” 75,7 % van de huishoudens in het UPC gebied die een abonnement kunnen nemen heeft een UPC-abonnement. 24,3 % niet. Volgens Sutmuller is de dalende lijn van het aantal abonnees (2,068 miljoen, stand 30 september jl.) niet per se het uitgangspunt, al hoopt de woordvoerder uiteraard wel dat de daling omgebogen kan worden en klanten terugkeren. De woordvoerder wijst ook op feitelijke concurrentie die gaande is. Namens Ziggo stelt communicatiedirecteur John Burger dat bewust is gekozen voor “niet scherpe verhogingen”. Ziggo heeft een abonneegraad van 81,6 % (3,263 miljoen abonnees, stand 1 juli jl.). Ziggo is volgens Burger niet bevreesd voor forse dalingen van abonnees; “we halen omzetstijgingen uit onze produkten,” aldus de woordvoerder. UPC en Ziggo bedienen gezamenlijk meer dan 90 % van de kabeklanten. De kabelaars ontkennen prijsafspraken met elkaar te hebben gemaakt, maar stellen beiden dat de tarieven in principe voor een jaar vastliggen. De kabelaars zijn niet gebonden aan tariefregulering wat betreft de kabeltarieven. In  Vlaanderen – net als Nederland een kabelregio – waar wèl tariefregulering bestaat en waar Telenet als zusterbedrijf van UPC actief is als kabelmonopolist, bedraagt het tarief 13.75 euro per maand (inclusief 21 % BTW en auteursrechten). In Baarle-Nassau waar Telenet ook actief is, is het kabeltarief door een lagere auteursrechtenbijdrage 12,11 euro per maand.

Satellietaanbieder Canal Digitaal wijzigt haar tarieven op 1 mei (settopboxpakket) en 1 augustus (overige pakketten). Op 1 oktober werd het Digitenne van KPN-abonnement verhoogd van 6,95 euro per maand naar 7,50 euro per maand.

Minister Plasterk en PvdA-fractie in aanvaring met CDA over uitbreiding etherdekking FunX

PvdA-minister Plasterk van OCW en de PvdA-fractie is in aanvaring gekomen met het CDA over verdere FM-etherdekking voor de multiculturele radiozender FunX. Plasterk schreef eind vorige week zich te willen inzetten voor uitbreiding van verdere dekking van FunX. Het CDA zei in reactie daarop in een debat over de mediabegroting dat deze het ‘helemaal niet sympathiek’ te vinden als FunX als lokale publieke omroep uiteindelijk landelijk wordt. “Als er al frequenties zijn, dan weet ik nog wel een aantal zenders,” aldus Joop Atsma die eerder daarover stelde dat de NPS al bestaat om binnen het landelijke publieke bestel multiculturele groepen te bereiken. De PvdA-fractie wees het CDA er bij monde van Martijn van Dam op dat FunX al als landelijke publieke neventaakzender functioneert en dat het van belang is om te bezien of er grotere landelijke dekking verkregen kan worden met ‘reservefrequenties’. De CDA-mediawoordvoerder stelde dat FunX zich moet houden aan ‘oorspronkelijke doelstellingen’ en dat FunX steeds meer begint te lijken op Radio 3FM en commerciële zenders; volgens het CDA dient FunX geïntegreerd te worden bij de NPS.

Minister Plasterk wil met PvdA-collega Frank Heemskerk, de staatssecretaris van Economische Zaken bezien hoe er een uitbreiding van etherfrequenties kan komen voor FunX. Om het CDA tevreden te stellen, stelde de minister daarbij dat ‘geen onomkeerbare stappen worden genomen.” Landelijke etherdekking voor FunX ligt gevoelig bij met name commerciële partijen aangezien daarmee een vijfde landelijke publieke etherzender zou komen die dat als oneerlijke concurrentie zien.

FunX zelve stuurde tijdens het debat een persbericht waarin algemeen directeur Willem Stegeman de minister van OCW prijst voor zijn stappen. “Dat is een stimulans voor de organisatie om nu ook buiten de Randstad door te pakken,” aldus Stegeman die de toezegging van de minister als ‘bemoedigend’ omschrijft. De minister zei toe na de overleggen met Heemskerk terug te komen met de uitkomst daarvan bij de Tweede Kamer. Aan de hand daarvan moet blijken of FunX verdere FM-etherdekking zal kunnen verkrijgen. FunX zendt thans middels de lokale publieke omroeplicenties in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam via de FM-ether uit. Via de publieke landelijke uitzendlicentie, heeft FunX landelijke dekking via de digitale ether (DVB-T ook voor Digitenne-gebruikers alsmede DAB), satelliet en de kabel.

Minister Plasterk brengt toekomst FunX Landelijk zonder omroepverenigingen in gevaar

Minister Plasterk (PvdA) van OCW brengt de toekomst van de landelijke versie van FunX met de zogeheten ‘erkenningswet’ in gevaar. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van DutchMedia van de woordvoerder van de minister van OCW.

Volgens de woordvoerder heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting na aanvaarding van de ‘erkenningswet’ alleen nog een coördinerende taak en geen inhoudelijke programmataak meer. De thans geldende mediawet en de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde nieuwe mediawet maken het volgens de woordvoerder nog wel mogelijk dat de Raad van Bestuur van de NOS een ‘inhoudelijke programmataak’ heeft, aangezien NOS-RTV onder de Nederlandse Omroep Stichting vallen. Met de erkenningenwet komt NOS-RTV los te staan van de NOS (die zichzelf overigens NPO noemt, Nederlandse Publieke Omroep). De erkenningswet is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.

FunX Landelijk werkt thans zonder omroepverenigingen (alsmede NPS, Educom en kleine zendgemachtigden) middels de kabel/satellietfrequentiecapaciteit van de Stichting Colorful Radio waar Jan Westerhof (directeur radio) en Ruurd Bierman (lid NOS-Raad van Bestuur) samen met de NOS-jurist Ronald Vegt het bestuur vormen. De inhoudelijke invulling van FunX Landelijk geschiedt door FunX BV, een dochter van de Stichting G4, die bestaat uit deelnames van de lokale publieke omroepen uit de vier steden. FunX BV ontvangt voor de landelijke versie van de Nederlandse Omroep Stichting per 1 januari 2009 2 miljoen euro. Willem Stegeman, directeur van FunX heeft zich altijd fel gekant tegen een mogelijke komst van omroepverenigingen (alsmede NPS, Educom en kleine zendgemachtigden) op zijn zender, omdat in diens optiek daarmee het unieke concept in gevaar komt en het niet goed werken is met allerlei aparte zendgemachtigden. “Onder geen beding meer kapiteins op een schip,” zo stelt Stegeman.

Ruurd bierman, lid van de NOS-Raad van Bestuur liet eerder weten aan DutchMedia dat het idee bestaat om vertegenwoordigers van omroepverenigingen, NPS (en mogelijke andere publieke zendgemachtigden) zitting te laten nemen in het besutur van de Stichting Colorful Radio, alsmede dat bezien kan worden in hoeverre omroepverenigingen een plek kunnen verkrijgen bij FunX Landelijk. Stegeman zei daarop geen bezwaren te hebben tegen lidmaatschap van vertegenwoordiging van omroepverenigingen van het bestuur van Stichting Colorful Radio, zolang het concept van FunX behouden blijft. FunX Landelijk is thans feitelijk als neventaak de zevende landelijke publieke radiozender (naast Radio 1 t/m 5 alsmede de neventaak Radio 6).

FunX Landelijk is de enige landelijke publieke zender met landelijke analoge en digitale kabeldistributie, DAB, DVB-T, satelliet en internetdistributie die zonder omroepverenigingen gemaakt wordt. Onlangs gaf de NOS-Raad van Bestuur met het bekend maken van het voornemen om Concertzender op te heffen als radiostation, aan dat de aanleiding hiertoe was de nog in de Eerste Kamer in behandeling zijnde mediawet.

De NOS-Raad van Bestuur alsmede de minister van OCW hebben overigens de ‘authenticiteit’ van FunX onderstreept. Plasterk deed dit afgelopen week middels een brief over diversiteits- en mediabeleid waarbij hij ook de verdere ‘uitbreiding’ zei te onderzoeken met staatssecretaris Heemskerk (PvdA) van Economische Zaken. Daarmee wordt gedoeld op frequentie-uitbreiding. FunX opereert in de vier grote steden in de Randstad met FM-frequenties onder de paraplu’s van de vier lokale publieke omroepen aldaar. FunX pleit voor landelijk dekkende FM-frequenties.

Plasterk onderschrijft aldus aan de ene kant het belang van een ‘authentiek’ FunX, aan de andere kant onderschrijft hij het belang van omroepverenigingen en een door hem geïnitieerde splitsing van de Nederlandse Omroep Stichting, waarmee deze het voortbestaan van een landelijke FunX zonder omroepverenigingen in gevaar brengt. De bedoeling is dat de erkenningswet per 1 januari 2010 in werking zal treden. Het parlement kan deze wet als (mede)wetgever overigens wijzigen of blokkeren.

Wisselende geluiden uit radiomarkt in turbulente economische tijden

Uit een rondgang bij radiostations blijkt dat ze wisselende ervaringen hebben in antwoord op vragen over hoe het hun aan de inkomstenkant vergaat en hoe ze de vooruitzichten voor 2009 zien. George Bohlander, directeur van het Radio Advies Bureau die opdrachtgever is van het Continu Luister Onderzoek en nagenoeg de hele radiobranche verenigd, zegt dat in een teruglopende economie te merken is dat ‘mediabestedingen sterk teruglopen’. Volgens Bohlander kijken adverteerders angstig rond om te bezien wat er gebeurt; volgens de directeur van RAB valt niet te ontkennen dat ook radiobestedingen onder druk komen te staan. “Geluiden die ik hoor geven echter voor oktober nog een redelijk positief beeld. Het medium radio heeft het voordeel dat ad hoc worden geschakeld en flexibel kan worden omgegaan. Je ziet dat adverteerders die positieve elementen van radio inzien. Mogelijk dat wel een aantal budgetten on hold zijn gezet en nu vooral op korte termijn wordt ingekocht,” aldus Bohlander. RAB openbaarde medio oktober nog dat over het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar 9,6 % aan netto mediabestedingen meer is uitgegeven (47,694 miljoen euro). Hier dient nog wel circa 15 % aan mediabureaubijdrages worden afgehaald om te bezien wat de radiostations hebben omgezet aan radioreclame.

Martkleider Radio 538 (in handen van RTL Nederland Holding) stelt ‘geen last’ te hebben van teruglopende advertentie-inkomsten door een ecomoische crisis. “Radio doet het altijd goed in een laagconjunctuur. Ook nu zitten we gewoon goed op koers voor een recordjaar’, aldus een woordvoerster die nog eraan toevoegt 2009 ‘vol vertrouwen’ tegemoet te zien en ‘niets’ van terughoudendheid te merken in gesprekken met adverteerders. Aangezien RTL Group, waar Radio 538 geconsolideerd onderdeel van is, beursgenoteerd is, worden diens cijfers openbaar in resp. maart (jaarcijfers) en augustus (halfjaarcijfers).

Arian Buurman van de Stichting Ether Reclame (STER) die reclame voor de publieke landelijke omroep verkoopt stelt dat de omzetten dit jaar ‘conform’ verwachting zijn en dat haar verwachting is dit jaar hoger uit te komen dan vorig jaar. Daarbij neemt Buurman de totale omzet in ogenschouw. “Radio groeit heel licht. Radio is voor ons lastig, deze maanden gaat het iets onder verwachting,” aldus Buurman die geen concrete cijfers kan noemen. Volgens Buurman is er in de totale advertentiemarkt wel degelijk iets te merken van de economische situatie en is het iets lastiger om langere termijncontracten te maken maar actiematig kan er wel meer.

Q-Music-directeur Peter Bossaert wijst er op dat de economische realiteit voor radiobedrijven in de financieringen een verandering brengt. “Het is moeilijker geld te verkrijgen om te investeren in je bedrijf. Al heb je een fantastisch plan, nu blijft de geldkraan even dicht. Alleen als je direct geld oplevert, krijg je nog financiering,” aldus Bossaert. Volgens de Q-Music-directeur is dit voor de radiosector des te wranger gezien de verdeelmethode van de radiofrequenties die tot onverantwoorde overbieding in 2003 leidde en kan leiden tot het omvallen van meerdere radiopartijen. “De Nederlandse markt is te klein voor dit soort type kosten,” aldus Bossaert die vervolgt: “bij tegenvallende inkomsten heeft bijna elke radiopartij een probleem. De reservelaag is beperkt. Bij een nieuwe verdeling moet ook rekening worden gehouden met een teruglopende situatie. Als de overheid pluriformiteit wenste, krijg je nu met de torenhoge lasten vooral eenheidsworst omdat het alternatief onbetaalbaar is. Dat krijgt de regering als een boemerang terug in zijn gezicht,” aldus Bossaert.

Toch is de crisis niet noodzakelijk ‘slecht nieuws’ voor radio, denkt de Q-Music directeur. “Het is een tatisch medium, goedkoop en onmiddellijk inzetbaar. Ik merk aan de voorstellen dat grote budgetten en imago investeringen even worden uitgesteld, maar ik denk dat het voor Q-Music toch een mooi jaar wordt,” zo spreekt Bossaert die kan melden dat onlangs het nettowinstpunt bij Q-Music is bereikt, maar waarbij de directeur er op wijst dat ‘de investeringen nog lang niet niet zijn terugverdiend’.

In de afgelopen tijd is een aantal problemen in de radiosector naar boven gekomen, die al dan niet te maken hebben met een economische teruggang. Juize FM, Radio Digitaal en Radio Noordzee Nationaal worden als Talpa-projecten stopgezet. Talpa Radio heeft een conflict aangaande betalingen van licentiebedragen in Denemarken met betrekking tot Radio 100FM, de regionale zender in West-Nederland, City FM wordt in de ether vervangen door Radio Decibel nadat Boomerang deze overnam en Slam!FM heeft door het economische tij gereorganiseerd en een deel van haar personeel moeten ontslaan.

FunX: dit jaar half miljoen euro extra

FunX heeft van de minister van OCW dit jaar een ‘eenmalige’ investeringsbijdrage van een half miljoen euro verkregen. Dit schreef minister Plasterk (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer die volgens hem besteed zijn aan ‘noodzakelijke vervanging van vooral technische voorzieningen’. Willem Stegeman, directeur van FunX liet weten dat hiermee een fout in het begin van FunX is hersteld. Destijds was nagelaten om een goede afschrijvingsmethodiek te hanteren; hierdoor waren in de begrotingen niet langer voldoende middelen beschikbaar om afgeschreven apparatuur te financieren. In maart jl. is het bedrag al toegekend door Plasterk. Het bedrag is ook ingezet voor andere zaken waaronder de FunX-themakanalen waarvan het station circa 5 stations actief heeft. Ten opzichte van de oorspronkelijke gedachte van FunX bij de lancering in 2002 als lokale zender, krijgt FunX ruim zes jaar na dato 2 miljoen euro structureel extra vanuit de landelijke publieke omroep (NOS). In totaal bedraagt de subsidiebijdragen 3,7 miljoen euro. Als de minister het bedrag van een half miljoen euro niet had toegekend, had FunX een bezuiniging moeten toepassen om de noodzakelijke apparatuur te vervangen. Volgens Stegeman – die flink gelobbyed heeft voor de extra gelden en de nieuwe structurele (financiering)convenanten – is de afschrijvingsmethodiek inmiddels gecorrigeerd. Het half miljoen euro is door de minister van OCW ten laste gelgd van de ‘algemene omroepreserve’.

Discovery Channel met voetbal; eenmalig kijkrecord voor Discovery verwacht

Discovery Channel zal éénmalig komend weekeinde drie voetbalwedstrijden uit de Eredivisie rechtstreeks uitzenden in een samenwerking met de betaaltelevisiezender Eredivisie Live. Het gaat daarbij om de voetbalwedstrijden FC Groningen-AZ, SC Heerenveen-PSV en Ajax-FC Utrecht. “We streven erbaar in dé mannenzender van Nederland te zijn,” aldus Discovery-woordvoerster Hesther Jolly. Discovery Channel verwacht met het voetbal haar beste kijkcijfer ooit te kunnen bereiken. Volgens Jolly past het voetbal goed bij de zender. “Discovery gaat over feitelijk amusement (factual entertainment). We willen dat weekend met een themaweekend over voetbal meer laten zien dan alleen de wedstrijden zelf,” aldus de woordvoerster. De slogan “Tot hier en verder” past volgens de zender perfect bij het voetbal. Discovery heeft niet de ambitie om dit vaker te doen. Het is vermoedelijk de eerste keer wereldwijd dat Discovery Channel op haar kanaal een voetbalwedstrijd rechtstreeks uitzendt. Discovery Channel is via Discovery Communications Inc beursgenoteerd; Mediamagnaat John C. Malone is de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Volgens Maarten van Rooijen van Eredivisie CV, die 80 % van de zender Eredivisie Live in handen heeft, is het een éénmalige actie die nog voor de lancering van Eredivisie Live al was voorzien. “We willen het betaaltelevisiekanaal ruimer onder de aandacht brengen voor wie het niet kan ontvangen. Dit is éénmalig opdat potentiele abonnees de zender kunnen ontdekken,” aldus Van Rooijen. De woordvoerder zegt dat het kanaal thans meer dan 200.000 abonnees heeft; binnenkort zou een precieser cijfer bekend worden gemaakt. Naar verluid zou het aantal thans 260.000 zijn. Met de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) is overle geweest, aangezien deze de samenvatrechten bezit. Deze had geen bezwaar tegen de uitzending via Discovery Channel als het een éénmalige actie zou blijven. Voor met name de reguliere zenders (van SBS Broadcasting en RTL Nederland, maar ook Nederland 1, 2 en 3) is de live uitzending op met name vrijdag- en zaterdagavond een onaangename verrassing, aangezien daarmee het kijkgedrag onverwachte wendingen kan aannemen ten opzichte van langer vooraf geprogrammeerde content en reguliere weekeinden.

TeleSat start begin december op Hotbird; 12 januari commerciele start

Het Franstalig Belgische satellietpakket TeleSat start begin december met haar uitzendingen op de Hotbird. TeleSat wordt het derde satellietaanbod dat onder CDS Cooperatieve valt. CDS Cooperatieve is de coöperatieve waar Providence Equity Partners, Cees Bohnenn en Hans Wolfert hun satellietactiviteiten (Canal Digitaal en TV Vlaanderen) in hebben ondergebracht.

TeleSat zal de eerste operator van CDS Cooperatieve zijn die de Mediaguard3-codering (ook bekend als Merlin) zal gebruiken en is daarmee de eerste Benelux-operator die deze techniek zal inzetten. TeleSat heeft voor RTBF La Une, RTBF La Deux, RTL-TVI, Club RTL en Plug RTL alsmede radiozenders RTBF La Première, RTBF VivaCité, RTBF Musiq3, RTBF Classic21, RTBF Pure FM, Bel RTL en Radio Contact capaciteit op de Hotbird gehuurd. De verwachting is dat TeleSat ook de voor Franstalig Belgie relevante zenders AB 3, AB 4, TF1, France 2, France 3 en andere zenders zal aanbieden.Deze zenders worden mogelijkerwijs ‘doorgezet’ via de Franse operator BIS Television, net als AB3/AB4 onderdeel van Groupe AB. TeleSat zou overigens tegenwerking verkrijgen van het Franse CanalSat. Deze operator werkt vanaf de Astra1 ten behoeve van Frankrijk en biedt veel zenders die voor Franstalig Belgie ook relevant zijn. Het is onduidelijk of CanalSat werkt aan een Franstalig Belgisch aanbod; in Zwitserland is ze daar onlangs toe overgegaan.
Het TeleSat-pakket zal begin december beschikbaar komen, maar pas na 12 januari 2009 actief in de markt worden geplaatst. TeleSat zal alleen werken met ‘officieel’ goedgekeurde (Philips) satellietontvangers; de uitzendingen van de eigen zenders zullen in MPEG4 DVB-S2 zijn. Losse smartcards zullen niet worden aangeboden. De tarieven zullen naar verwachting komende week bekend worden gemaakt. TeleSat zal alleen beschikbaar zijn voor inwoners van België (ook in Vlaanderen) en werken met een dualfeed installatie waarbij zowel zenders van de Astra1, als Hotbird. Vooralsnog is geen HD-content voorzien in het aanbod.

Mediaguard3: vanaf nu op alle zenders; omschakeling duurt een jaar

De omschakeling naar de nieuwe versie van de Mediaguard-codering bij Canal Digitaal op satelliet zal minstens één jaar duren. Dit zegt woordvoerder Martijn van Hout tegenover DutchMedia. Het is nog niet bekend hoe de omwisseling precies zal plaats vinden, anders dan dat deze gefaseerd zal plaats hebben. Canal Digitaal heeft al enkele transponders voorzien van de nieuwe Mediaguard3-codering. Afgelopen week is op alle transponders de Mediaguard3-encryptie toegevoegd.

In het eerste kwartaal zal een start worden gemaakt met de omwisseling. De verwachting is dat de houders van ‘opties’ als eerste een nieuwe smartcard verkrijgen (bijv. de houders van een HDTV-abonnement). Of de omwisseling geheel kosteloos zal zijn voor alle kijkers is nog onbekend. De Mediaguard2-codering is thans 7 jaar in gebruik geweest. De verwachting is overigens dat voor het einde van het jaar nieuwe Mediaguard3-smartcards in de markt zullen worden gezet voor nieuwe kijkers. Aangezien bestaande voorraaden nog een rol spelen, blijven tot 30 juni aankomende ook Mediaguard2-smartcards voor nieuwe kijkers beschikbaar.

Bij de introductie van Mediaguard3 op de Canal Digitaal-transponders bleken met name SoftCAM-ontvangers moeite te hebben om te blijven werken, aangezien Mediaguard2 en Mediaguard3 dezelfde zogeheten ECM-PID uitzenden, waardoor de werking van smartcards niet langer goed ging in deze ontvangers. Fabrikanten als MaxDigital, Clarche Tech, TechnoMate e.d. hebben inmiddels voorzien in updates opdat via de SoftCAM nog steeds gekeken kan worden naar de Nederlandse zenders via Canal Digitaal. Overigens is werking van de reguliere zenders via de ‘officiele’ Mediaguard CI-CAM in de optiek van Canal Digitaal gegarandeerd.

De Telegraaf sprak vorige week nog van ‘gestoord’ beeld in het kader van deze wijzigingen, maar vermeldde niet dat met software-updates in de meeste gevallen de problemen te verhelpen zijn.     Overigens valt in het zenderaanbod van Canal Digitaal binnenkort te verwachten dat de HD-zender Melody Zen HD met vooral rustige muziek en landschappen zal worden toegevoegd; Schlager TV zal ook in december, een extra maand via het ‘etalagekanaal’ uitzenden.

Reorganisatie Slam! FM: ‘tering naar de nering’

Slam! FM is bezig met een reorganisatie. Dit is een gevolg van teruglopende reclame-inkomsten sinds medio augustus. Volgens aandeelhouder Lex Harding is dit een gevolg van een teruglopende reclamemarkt, die uiteindelijk leidde tot liquiditeitsproblemen. “Sommige andere stations hebben misschien meer vlees om hun botten, maar bij Slam! FM is dit direct te merken”, aldus Harding tegenover DutchMedia. Het is de “tering naar de nering” zetten. De aandeelhouders van Slam! FM (Lex Harding Marcel Dijkhuizen en Ruud Hendriks) hebben besloten niet bij te storten. Slam! FM had in 2007 gemiddeld 31,6 werknemers op basis van een volledig dienstverband in dienst. In 2006 waren dit er 24. Na de reorganisatie zullen dit er 20,4 zijn. Uit het jaarverslag 2007 bleek dat een breakeven-resultaat in 2009 was voorzien. Het is onduidelijk of dit – gezien de economische situatie – nog behaald zal kunnen worden. In totaal verlaten 14 mensen het radiostation, waarvan drie personeelsleden hun aflopende contract niet verlengd zien. Voor de luisteraars zou de reorganisatie geen gevolgen hebben: de gepresenteerde radioprogramma’s op Slam! FM blijven, zij het dat de ochtendprogrammering iets wordt aangepast en er een andere ochtendjock komt.

Jacqueline Bierhorst, algemeen directeur van Slam! FM noemt het uitermate treurig dat het tot dit besluit heeft moeten komen. Toch is Bierhorst optimistisch: “We zijn nu klaar voor de toekomst, ondanks het slechte nieuws is het team in goede harmonie,” aldus de algemeen directeur van Slam! FM die er op wijst dat het station nu zeer efficient en effectief te werk zal gaan.

Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting maakt einde aan Concertzender (update)

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS, ook bekend als NPO) maakt per begin volgend jaar aankomende een einde aan de uitzendingen van Concertzender. Dit hebben de Concertzender en de Raad van Bestuur van de NOS/NPO bekend gemaakt. Het streven is de nieuwe situatie per 1 april 2009 te laten ingaan. Concertzender bestaat sinds 1982 als zender die zich op serieuze muziek richt.

Het radiostation kent distributie via de digitale ether (DVB-T via de eigen capaciteit van de Nederlandse Publieke Omroep waarmee het ook voor Digitenne-abonnees toegankelijk is), hernieuwde kabelkapaciteit die gestaag aan het uitbreiden was (o.a. Rekam, UPC Haarlem/Fryslan, Kabel TV Krimpen e.d.) nadat eerder de Raad van Bestuur van de NOS Radio 6 op de landelijke kabelplek van Concertzender plaatste. Ook is de zender via internet beschikbaar, waar ook 12 themakanalen van Concertzender worden uitgezonden waaronder een ‘surround’ kanaal dat ook via de kabel wordt aangeboden.

Volgens Concertzender is een ‘zender die zich richt op de serieuze muziek niet langer welkom’. Concertzender stelt dat Ruurd Bierman van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep en voorzitter van Stichting Concertzender, deze niet ‘meer vindt passen in het bestel van de publieke omroep waar toegankelijkheid en herkenbaarheid tegenwoordig zo in de smaak zijn’ en waar ‘vooral om luistercijfers’ gestreden wordt.

Concertzender stelt ‘zijn taak als muziekzender voor en door het muziekleven nog lang te kunnen voortzetten. Desnoods zonder financiering van de NPO, hoewel de radiozender een publieke zender bij uitstek is.’ Volgende maand viert de zender haar zilveren jubileum. D66 uitte onlangs haar zorgen over de toekomst van Concertzender en stelde daar kamervragen over.

De Raad van Bestuur van de NOS meldt in een eigen persbericht het voornemen te hebben de ‘programmatische taken over te hevelen naar de individuele publieke omroepen’.  Als reden wordt de nieuwe mediawet opgevoerd waarin het onderscheid tussen hoofd-en neventaken komt te vervallen en waarmee volgens de Raad van Bestuur van de NOS ‘de huidige constructie met een aparte stichting Concertzender hierdoor haar bestaansrecht verliest’. De financiering aan Concertzender (circa een half miljoen euro) zal naar de omroepverenigingen gaan die volgens de NOS-Raad van Bestuur deze taken over zouden nemen. De belangen van het personeel zullen volgens de NOS-Raad van Bestuur ‘zorgvuldig’ worden ‘gewogen waarbij de NPS en VPRO gevraagd is ‘de mogelijkheden voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers’ te ‘onderzoeken.

Eerder dit jaar deed de Raad van Bestuur van de NOS een aanvraag bij minister Plasterk (PvdA) van OCW om drie nieuwe themakanalen radio digitaal via de kabel te kunnen bieden. Voor deze drie themakanalen die rondom Radio 4 en Radio 6 worden gepositioneerd en dat merk zouden verkrijgen, is nog geen toestemming verleend door de minister die daar voor eind dit jaar over zegt te beslissen. Het idee van een einde van Concertzender raakte op 12 augustus via DutchMedia bekend toen de Radio 4/6 zendermanager dit meldde.
De stellingname dat door het vervallen van het onderscheid hoofdtaken en neventaken het ‘niet langer doelmatig en doeltreffend een aparte constructie voor de verspreiding van programma-aanbod van de Concertzender in stand te houden’ is een opvallende. Dezelfde Raad van Bestuur laat FunX als ‘buiten’ Hilversum geplaatste zender als landelijke zender (via de Stichting Colorful Radio) wel voortbestaan en geeft daar jaarlijks een hogere bijdrage aan (voor 2009 2 miljoen euro).

Indien de Raad van Bestuur van de NOS de stichting Concertzender niet opheft, handelt deze mogelijkerwijs in strijd met de statuten en de samenwerkingsovereenkomst van de Stichting Concertzender en de Nederlandse Omroep Stichting. De statuten stellen voor de zender als doelstelling dat het radiostation het met medewerking van vrijwilligers verzorgen of doen verzorgen van radioprogramma’s van serieuze muziek waaronder jazz met in het bijzonder aandacht voor Nederlandse serieuze muziek en deze via ‘welke verspreidingswijze dan ook’ 24 uur per dag met een minimum aan gesproken woord dient te verzorgen. Uit een samenwerkingsovereenkomst tussen NOS en Stichting Concertzender blijkt dat de NOS zich zal inzetten faciliteiten te leveren aan Concertzender en er afstemming plaats vindt om dubbelingen met Radio 4 en Concertzender te voorkomen. De overeenkomst van eind oktober 1998 is voor onbepaalde tijd aangegaan. Met het opheffen van de organisatie, de uitzendingen via de kabel, internet en DVB-T alsmede de website zonder het opheffen van de stichting, is de vraag of tegen de statuten wordt gehandeld.

(UPDATE)

Jan Westerhof, directeur Radio voor de NOS-Raad van Bestuur en Ruurd Bierman, voorzitter van de Stichting Concertzender en lid van de Raad van Bestuur bestrijden de gedane stellingnames van de Concertzender. “Dat we de genres van Concertzender niet meer zullen aanbieden, bestrijd ik,” aldus Jan Westerhof. “We gaan de genres beter programmeren. In die zin is het goed nieuws voor de muzieksector,” aldus de directeur radio van de Nederlandse Publieke Omroep die er op wijst dat er drie specifieke nieuwe digitale themaradiokanalen voor terug komen waarvoor de kabelovereenkomst ‘bijna rond’ is.  Volgens Westerhof kan je als publieke omroeporganisatie met heel veel geld heel veel kanalen willen maken, maar is er nu voor gekozen om met de radiostrategie met Radio 4, Radio 6 en de themakanalen de genres klassieke muziek, jazz en wereldmuziek te bedienen. “Een kwart van de publieke FM-zenders die klassiek uitzendt, is een hele forse bijdrage,” aldus Westerhof die er op wijst dat het grootste deel van de luisteraars via de kabel luistert.

Volgens Ruurd Bierman is de termijn van invulling afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe mediawet. De eerste kamer waar de wet thans in behandeling is, gaat uit van plenaire behandeling medio december waarbij de minister uitgaat van een ingangsdatum van 1 januari 2009. Ook de toestemming van de themaradiokanalen waarover minister Plasterk heeft toegezegd voor eind dit jaar daar over te beslissen is een afhankelijkheid. Verder zegt Bierman dat er ‘een plan moet zijn waarin in overleg tot uitdrukking moet komen hoe de belangen van de Concertzender en haar medewerkers het beste tot hun recht kunnen komen’. Pas dan kan Concertzender worden opgeheven, met als streefdatum 1 april 2009.

Bierman erkent dat de themakanalen radio – die voortaan via omroepverenigingen zullen lopen – mogelijk onderwerp van discussie kunnen worden van bezuinigingsrondes die per 2010 mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Ruurd Bierman stelt verder: “Ik durf te zeggen dat het op lange termijn beter is mee te gaan in het stelsel van omroepvereningen dan als apart ding door te gaan binnen de Nederlandse Publieke Omroep. 10 jaar is Concertzender permanent ontzien in debatten over bezuinigingen. De huidige constructie verliest haar basis en het is beter een nieuwe oplossing te vinden binnen een nieuwe context. Dat het afgelopen is met de content van Concertzender is niet waar,” aldus Bierman. Bierman stelt verder dat in principe de nieuwe themakanalen ook (kosteloos) beschikbaar zijn voor distributie via alle platforms indien Radio 6 en FunX worden gedistribueerd.Over het statutair mogelijk strijdig zijn van de plannen stelt Bierman dat dit eigenlijk meer een juridische discussie is. Volgens Bierman is de hoofdreden de nieuwe mediawet en is de situatie van FunX die via lokale omroepen als coproduktiemodel vanuit de landelijke publieke omroep wordt ingestoken een ‘totaal andere’.

Gusta Korteweg, directeur van Concertzender stelt in een reactie het teleurstellend te vinden hoe de zaken zijn gelopen. Korteweg heeft geprobeerd de gehele Concertzender onder te brengen bij de VPRO, maar de Raad van Bestuur van de NOS heeft dit geblokkeerd, aangezien ‘binnen de kaders’ gebleven moest worden.”Als pleister op de wonde wordt een klein deel voortgezet. Genres als oude muziek, een groot deel klassiek, opera , kamermuziek, oude muziek, oude jazz zullen niet meer terugkeren. Het kind wordt met het badwater weggegooid. Veel wat we hebben kan simpelweg niet mee naar de nieuwe themakanalen.” De toekomst voor de 14 medewerkers en 125 vrijwilligers is ongewis; een baangarantie is niet gegeven; alleen dat er ‘zorgvuldig’ met hun belangen zal worden omgegaan. Concertzender wil nog onderzoeken of het mogelijk is om buiten het landelijke publieke bestel een plek te kunnen vinden met financiering.