Surceance van betaling Liberty TV Nederland: ‘financiers niet eens over aanpak 2008’, mogelijk doorstart

Digital Traveller BV, de besloten vennootschap die verantwoordelijk is voor de uitzendingen van de reishomeshopzender Liberty TV Nederland zal vandaag surceance van betaling aanvragen. Dit is een voorportaal voor een faillisement. Directeur en aandeelhouder Jacob Verschuur zegt desgevraagd tegen DutchMedia dat de reden hiervoor is dat ‘financiers het niet eens zijn over de aanpak van 2008’ en daartoe het niet eens zijn geworden over de financiering. Volgens Verschuur zit er niets anders op dan uitstel van betaling aan te vragen. De directeur die de zender met veel enthousiasme lanceerde begin april, is ervan overtuigd dat de zender een doorstart zal kunnen maken. Getracht wordt de activiteiten door te laten draaien, na de surceance-aanvraag maar de directeur zegt dat dat niet meer in zijn handen ligt. De Zeven Eycken NV (een deelnemnig van Concentra) is samen met Verschuuren eigenaar van de zender waarin ook de Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC) participeert. Volgens Verschuur ligt het aan de ‘financiers’, die niet noodzakelijkerwijs aandeelhouder zijn. Wie deze financiers exact zijn, wil Verschuur niet prijsgeven. Wel is duidelijk dat de aandeelhouders de financieringsvraag niet inwilligen.

Liberty TV is thans te zien via o.a. het digitale aanbod van @Home en UPC. Per 9 januari zou de zender ook via Casema en Multikabel (als onderdeel van de Zesko-harmonisatie) worden aangeboden. Of dit doorgaat, is onduidelijk. Een doorstart is afhankelijk van de houding van de kabelaars. Een woordvoerder van UPC zegt desgevraagd in gesprek te zijn met Liberty TV over ‘de verschillende opties die open staan’. Zesko-kabelaar @Home stelt nog ‘geen nieuws’ te melden te hebben hierover. Digital Traveller BV gebruikt de naam Liberty TV in licentie. Liberty TV in Vlaanderen en Frankrijk/Luxemburg/Franstalig Belgie staan volstrekt los van de Nederlandse operaties.

Hoogste rechter bevestigt hoge boete Agentschap Telecom Slam!FM; nieuwe boetevoornemens over 2006/2007

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft vorige week de rechtmatigheid van een boete van 100.000 euro die de minister (cq. staatssecretaris) van Economische Zaken via Agentschap Telecom oplegde aan radiozender Slam! FM aangaande de hoeveelheid uitgezonden hitmuziek vorige week bevestigd. Een boetebesluit en last onder dwangsom van 8400 euro aangaande de hoeveelheid uitgezonden muziek is vernietigd. Agentschap Telecom zegt desgevraagd nieuwe boetevoornemens over 2006/2007 te hebben verstuurd aan de radiozender.

De kwestie omtrent Slam! FM is terug te voeren op de etherverdeling van 2003. Toen verwierf ID&T Radio BV het A5-kavel voor nieuwe muziek. Dit A5-kavel bevat de voorwaarde dat tussen 07 en 19 uur minimaal 95 % van de zendtijd aan muziek moet worden gewijd en maximaal 7,5 % van de muziek uit de hitlijsten afkomstig mag zijn, waarbij 50 % van de gedraaide muziek niet ouder dan één jaar mag zijn. Het CBB heeft een onherroepelijke uitspraak over besluiten van de minister van Economische Zaken (Agentschap Telecom) in 2005. De radiozender kwam op 1 december 2005 eerst voor 66,67 % en daarna volledig in handen van BV’s van Lex Harding, Marcel Dijkhuizen en Ruud Hendriks.
De minister van Economische Zaken stelde in de kwestie te hebben aangegeven dat voor het aanmerken van hitmuziek, deze dienen te zijn uitgebracht en een hitnotering te hebben gehad, oftewel de ‘eerste’ track. Andere versies (waaronder ook ‘edits’) die niet zijn uitgebracht tellen ook mee als zijnde hitmuziek, waarmee  eigen gemaakte edits niet ‘meetellen’ als nieuwe muziek die niet in hitlijsten staan. Met name vanwege deze eigen gemaakte edits is Slam! FM beboet. Tevens stelt de minister dat het niet zo kan zijn dat als een overtreder een andere uitleg wil geven aan voorschriften, een toezichthouder niet tot handhaving zou mogen overgaan. Volgens de minister heeft Slam!FM dan ook ‘bewust’ de voorschriften overtreden en ‘bewust’ het risico aanvaard dat ‘de minister op basis van die uitleg handhavend zou gaan optreden.’

De zaak is mede aangekaart door Radio 538, die toen in handen was van John de Mol’s Talpa Media Holding NV (sinds 1 oktober is Radio 538 in handen van RTL Nederland) en die van mening is dat Slam! FM in feite middels haar kavel aan onrechtmatige concurrentie doet door de regels aldus te interpreteren opdat in haar optiek hitradiomuziek wordt uitgezonden.

Slam!FM heeft zich in de zaak verdedigd met de stellingname dat Radio 538 geen belanghebbende was en dat er verschil van mening en onduidelijkheid bestond over de voorschriften. In de optiek van Slam!FM is het ‘niet altijd’ zo dat de eerste track op een CD-single altijd de ‘hitversie’ betreft en is bij afname op internet, waar tracknummers geen rol spelen. De radiozender stelde in de procedure dat ze telkens ‘naar eer en geweten gehandeld’ heeft en ‘steeds binnen de grenzen gebleven is van de voor haar geldende voorschriften’, maar deze zijn volgens de radiozender ‘keer op keer anders uitgelegd door de minister, het Agentschap Telecom en het Commissariaat voor de Media alsmede rechterlijke instanties’.

Het CBB heeft in haar uitspraak gezien de Vraag & Antwoordprocedure en de gegeven informatie de minister in het gelijk gesteld over de definitie van hitmuziek: deze moet zijn uitgebracht en betreft alleen track één. Zelf gemaakte edits vallen ook onder hitmuziek.Het CBB concludeert dat een boete van 100.000 euro rechtvaardig is en dat iedere nieuwe overtreding een dwangsom oplevert. Agentschap Telecom zegt deze desgevraagd in de steekproefcontroles van 2006/2007 te hebben geconstateerd, vandaar dat een voornemen tot boete-oplegging is verstuurd.

Inzak de hoeveelheid uitgezonden muziek per uur, constateert het CBB dat de minister (cq. Agentschap Telecom) in berekeningen is uitgegaan van het dubbel tellen van zendtijd bij fillers en intro’s. Als gevolg hiervan zou het er op neer komen dat Slam!FM meer dan 60 minuten per uur zou uitzenden; iets dat onmogelijk is. HEt CBB bevestigt overigens wel dat Slam! FM de hoeveelheid zendtijd heeft overtreden, maar stelt zelf niet te kunnen vaststellen in welke mate. Door de foute berekeningswijze vernietigt het CBB die oorspronkelijke besluiten en stelt de boete vast op 0 euro.

Slam!FM stelt ‘blij en tevreden’ te zijn met de uitspraak. Slam!FM ziet vooral een bevestiging in haar gekozen format, dat ze niet hoeft aan te passen. Met name Radio 538 wees na een eerdere rechtelijke uitspraak de radiozender en het publiek middels een persbericht erop alsof dat wel het geval zou zijn. Met name het gegeven dat Slam!FM de ingezette koers die circa twee jaar geleden is ingezet, kan voortzetten, stemt de radiozender tot tevredenheid en een opgeluchtte houding. Bovendien worden volgens de radiozender al meer dan twee jaar geen (zelf gemaakte) edits meer uitgezonden. Directeur Jacqueline Bierhorst zegt desgevraagd nog wel te willen overleggen met Agentschap Telecom omdat ‘helaas nog niet helemaal duidelijk’ is wat ‘gezien moet worden als hitversie van een muziekstuk’. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven weerspreekt deze interpretatie door in een persbericht te stellen dat ‘steeds duidelijk geweest is wat de norm was’. Bierhorst zegt echter ‘helemaal duidelijk’ te willen hebben hoe de zaken zitten en geen interpretatieverschillen te wensen.

Agentschap Telecom zegt open te staan voor nadere uitleg, maar stelt tegelijkertijd in een persverklaring het ‘toezicht op naleving van de uitzendregels door Slam!FM te verscherpen’. “Gezien de boetevoornemens over 2006/2007 wil het niet zeggen dat ze sinds 2005 foutloos zijn geweest,” aldus een woordvoerder die er op wijst dat het boetevoornemen over de hoeveelheid uitgezonden muziek per uur zal moeten worden herbekeken, gezien de CBB-uitspraak. De boetee van 100.000 euro is vergeven omdat Slam!FM in 2005 bijna drie keer zoveel hitmuziek uitzond dat was toegestaan. De boete valt Slam!FM BV toe en niet de ‘oude’ eigenaren ID&T. Volgens directeur Bierhorst is hier in de bedrijfsvoering rekening mee gehouden, al valt de boete het bedrijf wel zwaar.

C-ClassicTV & LiteTV: nieuw Nederlands muziektelevisie-initiatief

Onder de naam LiteTV en C-ClassicTV gaan morgen (maandag 17 december) twee nieuwe Nederlandse muziektelevisiekanalen van start. Dit hebben de initiatiefnemers DutchMedia laten weten. De zender zullen initieel alleen bij CAIW (in het zogeheten ‘taste’) pluspakket worden aangeboden. LiteTV richt zich met non stop soft pop muziek van ‘grootse’ artiesten uit de afgelopen decennia op 30+ers en met name op vrouwen. C-ClassicTV brengt populair laagdrempelige klassieke muziek.

LiteTV en C-ClassicTV zijn initiatieven van 2Connect Media. Dit bedrijf van Vranz van Maaren en Robert Herder, startte afgelopen jaar met de non-stop audiodienst XLNT Radio. 2Connect bezit 70 % van de nieuwe zenders. Partners zijn Sony BMG en het facilitair bedrijf NRD (van Nico Dick) die elk 15 % van de nieuwe zenders verkrijgen. Sony BMG is een joint venture van Sony Corporation en Bertelsmann AG.

De formats lijken in feite op televisieversies van respectievelijk Sky Radio en Classic FM, waar beide initiatiefnemers in het verleden leidinggevende posities bekleedden. Beide tv-zenders zijn reclameloos en omvatten puur muziek, die gericht zijn op volwassen doelgroepen, en niet zoals de meeste muzikale televisiezenders op jongeren. Voor Sony BMG is C-ClassicTV een middel om klassiek te kunnen promoten, iets dat tot op heden slechts beperkt mogelijk was. Thans is alleen de serieuze Frans/Europese muziekzender Mezzo als klassieke muziekzender landelijk beschikbaar. Onlangs startte BravaHDTV als nieuw Nederlands opera muziekkanaal, maar deze is slechts beperkt beschikbaar voor HDTV-kijkers. C-ClassicTV omvat werken van bijvoorbeeld Andrea Bocelli, Charlotte Church, als Paul Rots en Il Divo maar wil ook een podium bieden aan Nederlandse artiesten. LiteTV zal in navolging van het non stop audiokanaal Lite FM (van XLNT Radio) een mix van artiesten als Celine Dion, Marco Borsato, Tina Turner, Phil Collins en Michael Jackson omvatten.

Naast CAIW, die actief is in gebieden als het Westland, Midden-Delfland, Aalsmeer, Uithoorn, Schiedam, IJsselstein, Gouda en Loenen, is het de bedoeling dat de nieuwe zenders landelijk via digitale pakketten beschikbaar komen. Vanaf begin januari zal C-ClassicTV ook via het digitale pakket van exploitant Delta Kabelcomfort worden aangeboden in Zeeland. Met andere grote kabelaars (Zesko Holding en UPC) hopen de initiatiefnemers van de kanalen in de eerste helft van 2008 tot overeenstemming te komen opdat deze landelijke dekking wordt gerealiseerd. Ook hebben de initiatiefnemers plannen om Lite TV in Duitsland op de markt te brengen. Na Musiqlub (dat tot nu toe alleen op internet actief is), zijn LiteTV en C-ClassicTV het tweede muziekinitiatief die naast TV Oranje/BravaHDTV het muziekzendermonopolie van MTV Networks doorbreekt.

De Nederlandse dochter van het Bertelsmann-bedrijf RTL Group SA trachtte de afgelopen jaren tevergeefs een klassieke muziekzender (RTL Klassiek) te starten, maar faalde daarin omdat het niet tot distributie-afspraken wist te komen.

UPDATE:

De zender blijken in tegenstelling tot aangekondigd nog niet te zijn gestart. De verwachting is dat CAIW de komende dagen de zenders alsnog zal aanbieden aan haar abonnees…

Het Gesprek: analoge distributie voortaan samen met EuroNews

De interviewzender Het Gesprek (van Ruud Hendriks, Frits Barend en Derk Sauer) heeft nieuwe distributie-overeenkomsten gesloten opdat na 15 december de zender te zien blijft via de analoge kabel in het grootste deel van Nederland. Ook zal de zender haar digitale kabeldistributie uitbreiden. De uitzending via LiveShop zal per zaterdag worden beëindigd.

In een overeenkomst met de pan-europese publieke nieuwszender EuroNews is overeengekomen dat waar EuroNews analoge kabeldistributie heeft, Het Gesprek dagelijks van 16 tot 01 uur te zien zal zijn vanaf komende zaterdag. EuroNews zal via de kabel voortaan alleen digitaal 24 uur per dag te zien zijn via de digitale standaardpakketten van alle kabelaars. In Amsterdam en Rotterdam zal Het Gesprek in combinatie met EuroNews al per vrijdag 14 december te zien zijn via de analoge kabel op de plek waar nu nog LiveShop uitzendt. Het Gesprek heeft hiertoe met UPC Nederland een distributie-overeenkomst getekend en wordt in de twee grootste Nederlandse steden ‘eigenaar’ van dit kabelkanaal. Dankzij de overeenkomst tussen EuroNews en Het Gesprek kan EuroNews (weer) uitzenden in Rotterdam en Amsterdam, terwijl Het Gesprek haar dekking gecontinueerd ziet in de rest van Nederland op de analoge kabelcapaciteit van EuroNews.

Distributie bij Zesko Holding deels via Etalagekanaal

Bij Zesko Holding (Casema, Multikabel, @Home) heeft EuroNews nagenoeg volledige dekking. In de Casema-gebieden waar EuroNews niet te zien is, zal de combinatie EuroNews/Het Gesprek per begin januari via het Etalagekanaal te zien zijn. Dit geldt ook voor steden als Utrecht en Den Haag. Ruud Hendriks verwacht namens Het Gesprek dat de distributie bij Casema in de gebieden waar EuroNews niet analoog via de kabel te zien is, voor een langere periode. Aangezien nu nog bij Casema GoedTV te zien is via het ‘Etalagekanaal’ en vanaf 19 december tot kerst ‘3FM Serious Request TV’ met aansluitend HilversumBest, heeft de Zesko-kabelaar er echter voor gekozen om vooralsnog tot begin volgend jaar Het Gesprek niet beschikbaar te stellen in die gebieden waar EuroNews niet te zien is. Volgens een woordvoerder is dit in de kerstperiode gedaan omdat Casema van mening is dat HilversumBest een aantrekkelijke programmering heeft die ze haar analoge kijkers niet wil onthouden. HilversumBest is een publieke themazender die archiefmateriaal van vooral amuserende programma’s uit het verleden toont.

En LiveShop?

LiveShop zal in Amsterdam en Rotterdam bij UPC Nederland vanaf vrijdag niet langer analoog via de kabel worden gedistribueerd. In de rest van Nederland blijft LiveShop (vooralsnog) wèl analoog te zien, waarbij vanaf komende zaterdag LiveShop (weer) 24 uur per dag haar analoge kabelcapaciteit zal inzetten. Bij Casema verving de homeshopzender begin oktober de naar het digitale pakket gemigreerde commerciele nieuwszender BBC World. De toekomst van de analoge kabeluitzending van LiveShop is overigens onzeker, aangezien de zender aankondigde zich vooral te richten op een digitale toekomst. De verwachting is dat omstreeks 1 maart LiveShop haar eigen analoge 24 uur per dag-kabeluitzendingen via het eigen kanaal in heel Nederland zal staken om digitaal voort te gaan. LiveShop is onderdeel van ChelloMedia, dat op haar beurt onderdeel is van Liberty Global, waar ook UPC onderdeel van is. UPC zegt desgevraagd dat de keuze voor de vervanging van LiveShop in Amsterdam en Rotterdam is geschied nadat LiveShop zich in beide steden heeft teruggetrokken en de combinatie van Het Gesprek met EuroNews uiteindelijk een goede keuze is gebleken.

Het Gesprek’s digitale kabeldistributie?

Digitaal blijft Het Gesprek via de kabel te zien via het zogeheten pluspakketten. Bij @Home is dat via het keuzepakket Kennis & Nieuws, dat binnenkort ook bij Casema en Multikabel zal worden geintroduceerd. De zender zal vanaf vermoedelijk 9 januari de digitale kabeluitzending via Casema/Multikabel kunnen starten via de pluspakketten. Bij o.a. UPC en CAIW blijft Het Gesprek in het digitale standaardpakket opgenomen. Volgens een woordvoerster heeft Het Gesprek bij Zesko Holding (Casema, Multikabel en @Home) er voor gekozen om in pluspakketten digitaal uit te zenden, aangezien ‘nu aanzienlijke analoge distributie is gerealiseerd voor de langere termijn’.

In Vlaanderen begint Het Gesprek ook aan kabeldistributie. Vanaf deze week zal de zender één uur per dag via de Vlaamse zender Actua TV (digitaal) te zien zijn via o.a. Liberty Global-dochter Telenet. Het Gesprek hoopt de komende maanden meer distributie in Vlaanderen te realiseren en werkt aan een Vlaamse versie; de zender is al te zien via satelliet bij TV Vlaanderen.

Voor Het Gesprek zijn de nieuwe overeenkomsten cruciaal voor het voortbestaan. Volgens mede-oprichter Ruud Hendriks is direct na de lancering een orientatieperiode gestart om distributie na 15 december zeker te stellen. “Als het aan mij lag, kondigden we dit eerder aan”, aldus Hendriks. De overeenkomsten waren echter complex, alsmede het aantal betrokken partijen, waardoor de aankondiging pas kort te voren gedaan. Zonder continuerende analoge kabeldistributie stond de toekomst van Het Gesprek op het spel, zo bekent Hendriks.

Menno Hidajattoellah, distributievertegenwoordiger van EuroNews in Nederland, zegt desgevraagd de overeenkomst aan te zijn gegaan omdat hiermee een kans lag om in de twee grootste steden distributie te verkrijgen en om geleidelijk aan een migratiepad naar digitale distributie uit te zetten. Volgens Hidajattoellah is hetgeen BBC World heeft gedaan in een aantal kabelgebieden (het afschakelen van analoog ten gunste van digitaal) niet handig voor de kijkers. Voor EuroNews denkt de distributievertegenwoordiger voor de kijker een sympathiekere oplossing te hebben gevonden, waarbij de doelgroepen van de pan-Europese nieuwszender en Het Gesprek bij elkaar aansluiten zonder de analoge distributie gelijk overboord te gooien in een digitaal migratiepad. Het Gesprek hoopt nog met Koninklijke KPN NV tot een overeenkomst te komen, opdat ook via Digitenne van KPN de zender beschikbaar zal komen, naast uitzending via de analoge en digitale kabel en satelliet (Canal Digitaal Satelliet).

LiveShop stopt analoge kabeldistributie?

LiveShop stopt waarschijnlijk binnenkort met analoge kabeldistributie. De homeshopzender van Liberty Global’s Chello Media Benelux startte op 10 oktober 2006 met haar uitzendingen. Het kanaal zendt thans uit via meer dan 4,2 miljoen analoge kabelhuishoudens alsmede dagelijkse uitzendingen via RTL 8 (bij TeleShop8) van 10 tot 17 uur. Onlangs meldde Liberty Global in haar kwartaalrapportage dat de homeshopzender tekort schoot in het genereren van verwachtte omzetten. Het kanaal presenteerde zichzelf een jaar geleden als unieke verkoopzender met veilingen middels het ‘verkoop bij afslag’ systeem.

De eigenaar van het kanaal maakte bekend te ‘onderzoeken’ of de focus van de zender verlegt kan worden naar digitale televisie en internet. De kosten van de analoge (kabel)distributie zijn hier volgens het tv-station ‘relatief duur en ineffectief’, waarbij het kanaal opmerkt ‘nog niet voorgeprogrammeerd’ te zijn bij veel huishoudens. Begin oktober nam LiveShop in een groot deel van het Casema-gebied de analoge kabelplek in van BBC World. Eerder gebeurde dit in Amsterdam bij UPC op de plek van ARTE. Woordvoerder Bert Holtkamp geeft desgevraagd aan dat het bedrijf met alle betrokken partijen ‘in gesprek’ te gaan. Wat dit betekent voor de analoge zenderplek in 4,2 miljoen huishoudens is onduidelijk. Ook is onduidelijk wat dit betekent voor de uitzendingen via RTL 8 (Teleshop8). CAIW kondigde als eerste aan per 1 januari aankomende het kanaal te digitaliseren en de analoge zenderplek te gebruiken voor NOS Journaal24. Woordvoerders van Casema, @Home en UPC konden desgevraagd geen reactie geven op wat voor consequenties dit heeft voor de kabelkijkers. Contractueel heeft de zender naar verluid een opzegtermijn van drie maanden. Voordat LiveShop begon met uitzenden was op dat kanaal 24 uur per dag TelSell te zien, die van middernacht tot 10 uur op het kanaal van LiveShop uitzendt.

Het Gesprek en LiveShop?

LiveShop heeft tot 15 december een overeenkomst met de interviewzender Het Gesprek opdat deze van 19 tot middernacht analoog wordt uitgezonden via de kabel. Noch, LiveShop, noch Het Gesprek willen reageren op de vraag hoe dit na 15 december verder zal gaan en of de overeenkomst wordt verlengd, . anders dan dat hier spoedig meer over bekend zal worden gemaakt. Zonder analoge kabeldistributie heeft Het Gesprek op een aantal kleinere kabelnetten na, alleen digitale distributie via kabel (o.a. @Home, UPC, CAIW) en satelliet.