Talpa: bij goede prijs Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop?

Talpa biedt Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop aan voor geinteresseerde kopers met een ‘goede’ prijs. Dit blijkt uit een reactie van Talpa tegenover DutchMedia naar aanleiding van nieuws over interesse van Sanoma Media in de zenders.

Per 1 januari 2012 wordt Talpa Holding opnieuw voor 100 % eigenaar van Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold. De radiozenders zijn nu nog onderdeel van RTL Nederland Holding. Deze situatie ontstaat dankzij een eerder bekend gemaakte aandelenuitruil tussen RTL Group en Talpa Holding. Michiel Buitelaar (operationeel directeur Sanoma Media digital) en Dolly van den Akker (communicatiedirecteur Sanoma Media) hebben in Adformatie bevestigd een gedeeltelijke of gehele overname van de drie radiozenders na te streven. Van den Akker was overigens niet bereikbaar voor commentaar.

Talpa Holding-woordvoerder Thomas Notermans zegt desgevraagd dat Radio 538 ‘het mooiste radiobedrijf van Nederland is. Als je van radio houdt, kun je je geen mooier bezit voorstellen dan dat.’ Tegelijkertijd stelt Notermans dat in de strategie van Talpa het een ontwikkelaar en producent is van tv-formats. “In de strategie past Radio 538 daar niet een-op-een bij. Als er een geinteresseerde partij een goede prijs biedt, dan zijn de radiozenders te koop” aldus Notermans.

De woordvoerder van Talpa stelt dat het hem niet bekend was dat Sanoma Media geinteresseerd is in de radiozenders. Sanoma Media is voor 67 % eigenaar van Sanoma Images, de houdster van SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij). Talpa Holding heeft 34 % van de aandelen van Sanoma Images in handen.

Overigens is het waarschijnlijk dat Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold alleen middels een ‘cash’ overname, overgenomen kunnen worden. Indien Sanoma Media de zenders willen overnemen, is diens waarde dusdanig dat bij inbreng in Sanoma Images, Talpa’s belang controlerend zou worden. Sanoma is in Nederland inmiddels actief met meer dan 100 merken op het vlak van bladen, internetuitgaven, evenementen en dankzij het belang in SBS in televisie.

Over het eerste half jaar van 2011 behaalden Radio 538, Slam! FM en Radio 10 Gold een omzet van 27 miljoen euro (Slam!FM alleen vanaf 1 juni meegerekend), met een operationele EBITA-winst van 9 miljoen euro. De radiozenders staan bij RTL Group op de balans voor een waarde van 232 miljoen euro waarbij 100 miljoen aan verplichtingen vanaf moet worden gehaald. Voor de daadwerkelijke overnamesom kan hier overigens geen conclusie uit worden verbonden.

SBS Broadcasting in juli: 19,4 miljoen omzet, 8,1 miljoen netto winst; Sanoma/Talpa overnamesom 1,278 miljard

SBS Broadcasting heeft van 1 tot aan 29 juli een omzet gedraaid van 19,4 miljoen euro met daarbij een operationele (EBIT) winst van 9,3 miljoen euro en een netto winst van 8,1 miljoen euro. Dit heeft ProSiebenSat.1 Media AG bekend gemaakt. Op 29 juli jl. verkocht het in Duitsland gevestigde mediabedrijf Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij aan Sanoma (67 %) en Talpa Holding (33 %) (Sanoma Images BV). Tot nu toe rapporteerde ProSiebenSat.1 Media niet over de afzonderlijke cijfers van het toenmalige Nederlandse onderdeel, maar werden combinaties gemaakt met andere deelnemingen waaronder de Vlaamse. ProSiebenSat.1 Media AG is voor de meerderheid in handen van private equity partjien KKR en Permira.  Aangezien de Vlaamse deelnemingen (VT4/VijfTV) al in juni zijn verkocht, was voor het eerst inzage te verkrijgen bij de kwartaalrapportages over de prestaties in juli jl. SBS Broadcasting is sinds 1 augustus geconsolideerd opgenomen in de winst/verliesrekening van het Finse Sanoma die daarover geen afzonderlijke rapportages bekend maakt, maar de resultaten integraal opneemt bij haar Nederlandse activiteiten, resp. haar totale media-activiteiten. Sanoma had eerder wel bekend gemaakt dat SBS Broadcasting in Nederland in 2010 316 miljoen euro aan omzet heeft gedraaid. Sanoma heeft overigens in totaal voor 904 miljoen euro aan korte en langetermijnleningen uitgezet om de overnames in Nederland (en het minderheidsbelang in Vlaanderen) te kunnen financieren.Wel is opvallend dat de omzet bij Sanoma in Nederland met 43,4 miljoen euro is toegenomen vergeleken met het kwartaal daarvoor, waarbij SBS Broadcasting voor twee maanden in eigendom was van Sanoma Images BV.

ProSiebenSat.1 Media AG heeft inmiddels ook bekend gemaakt wat de afzonderlijke verkoopprijs was van SBS Broadcasting BV omdat ze deze voor beurs bij de kwartaalrapportages dient te rapporteren. De aankoopprijs voor Sanoma (67 %) en Talpa (33 %) bedroeg 1,278 miljard euro. ProSiebenSat.1 Media AG stelt 320,8 miljoen euro aan winst over te houden aan de verkoop van de Nederlandse operaties. De overnamsom van de Vlaamse activiteiten (VT4/VijfTV) bedroeg 202,2 miljoen euro die door het De Vijver Media-Holding (33 % Sanoma, 33% Corelio, 33% Vandenhaute/Watte). De daadwerkelijke overnamesom is hoger dan de eerder door Sanoma gestelde ‘gezamenlijke’ bedrijfswaarde van de Vlaamse en Nederlandse deelnemingen van 1,225 miljard euro.