Eerste vrouw in NPO-Raad van Bestuur; drie leden ondanks bezuinigingen; voorzitter Hagoort beschikbaar tot 2018

De Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bestaat per januari 2012 weer uit drie leden. Shula Rijxman is per januari 2012 voor een periode van vijf jaar benoemd als nieuw lid van de NPO-Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van NPO en minister Van Bijsterveldt (CDA) hebben ingestemd met haar benoeming. Het is voor het eerst dat een vrouw lid wordt van de NPO-Raad van Bestuur, die sinds diens instelling sinds 1998 louter uit mannen heeft bestaan.

Bij het terugtreden van Cees Vis op 1 april jl. meldde de Raad van Bestuur van de NPO terug te gaan naar twee leden. Met de nieuwe benoeming blijkt dat dat op 1 juni 2013 op zijn vroegst gerealiseerd kan zijn. Minister Van Bijsterverldt heeft in haar wetsvoorstel voor wijziging van het aantal leden van de NPO-Raad van Bestuur opgenomen dat deze nog steeds uit drie leden kan bestaan, waardoor de minister samen met de NPO-Raad van Toezicht een derde lid kan laten benoemen, “voor het geval zou blijken dat de omvang van de werkzaamheden zodanig toeneemt dat alsnog de benoeming van een derde lid in de raad van bestuur noodzakelijk is”, aldus Van Bijsterveldt.

Ruurd Bierman die sinds 1 juni 2003 lid is van de NPO Raad van Bestuur zal per 1 juni 2013 zijn functie moeten neerleggen omdat diens termijn wettelijk niet verlengd kan worden. De bezoldiging voor Ruurd Bierman stond in 2010 overigens voor 207.100 euro in de jaarrekening. Gezien het nieuwe regime, zal Shula Rijxman aan de Balkenende-norm moeten voldoen; Henk Hagoort voldeed daar sinds diens indiensttreding aan (185.700 euro). Overigens is ook Ton Tekstra voor de NPO Raad van Bestuur tot 1 september 2013 nog actief als ‘gevolmachtigd’ vertegenwoordiger voor o.a. technologie en distributie, waarmee het aantal FTE’s voor de Raad van Bestuur op 3,5 komt in 2012.

Henk Hagoort, voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur heeft volgens woordvoerder a.i. Bart Jochems aangegeven de ambitie te hebben nog eens vijf jaar (dus tot 2018) die positie te willen innemen. Hagoort, verwant met het CDA die de minister van OCW levert, was voor 2008 directeur van de Evangelische Omroep. Sinds de instelling van de Raad van Bestuur van de NPO heeft geen enkele voorzitter een tweede termijn verkregen. Hagoort nam op 1 juni 2008 de voorzittershamer over van CDA-partijgenoot Harm Bruins Slot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *