Q-Music: eigen reclameverkoop

Q-Music Nederland gaat per 1 januari 2006 haar eigen reclameverkoop doen. Hiertoe zal Q-Music een eigen reclameverkooporganisatie opzetten. Sinds de start van Q-Music in Nederland wordt de reclameverkoop door Talpa Radio Nederland uitgevoerd.
Peter Bossaert, directeur Q-Music Nederland & Vlaanderen gaf destijds aan op regelmatige basis deze samenwerking te zullen evalueren. De evaluatie heeft als resultaat een voortijdig einde van de samenwerking die oorspronkelijk voor enkele jaren was opgezet. Marc Antonioli, commercieel directeur van Q-Music zegt desgevraagd dat het sowieso beter is de reclameverkoop en de radiozender in één hand te hebben. “Het gaat nu in de radiomarkt niet echt lekker. mediabureaus zijn voorzichtig, daarom is duidelijkheid logisch,” aldus Antonioli tegenover DutchMedia.

De reclameverkoopsamenwerking in Vlaanderen, waarbij Q-Music de reclameverkoop voor het Talparadiostation 4FM doet, wordt gecontinueerd. Talpa-woordvoerder Thomas Notermans heeft over Vlaanderen ‘nooit ontevredenheid’ gehoord. Talpa Radio Nederland blijft de radioverkoop voor Radio 10 Gold doen. In welke constructie is volgens Notermans nog niet uitgekristaliseerd, al ligt het organisatorisch onderbrengen bij het Talpa-station Radio 538 voor de hand. Q-Music zal drie reclameverkopers van Talpa Radio overnemen voor de nieuw op te zetten eigen reclameverkoopafdeling.

Raad van Bestuur NOS: Opstappen “laffe daad”

“Opstappen van de Raad van Bestuur zou een laffe daad zijn. Er is een behoorlijke klus die geklaard moet worden, kortom veel te doen.”, zo reageert Jeroen Wassenberg tegenover DutchMedia namens de Raad van Bestuur op de oproep van de TROS-, resp. AVRO-voorzitter. Karel van Doodewaerd (TROS) stelde dat over de leden van de Raad van Bestuur van de NOS in Broadcast Magazine: “Hans Verploeg heeft bij zijn afscheid als algemeen secretaris van de NVJ gezegd dat de Raad van Bestuur, als ze consequent is, opstapt. Als ik op hun stoel zat, zou ik dat maar doen”. Gerben Eggink (AVRO) stelde in het artikel “Als je een plan onuitvoerbaar noemt, heb je twee opties. Of je gooit het in de prullenmand of je treedt af. Het is in mijn conceptie onmogelijk om een onuitvoerbaar plan toch ter hand te nemen.” Ook de NVJ is van mening dat de leden van de Raad van Bestuur moeten opstappen. Thomas Bruning zegt desgevraagd tegenover DutchMedia: “Het gaat om een symbolische daad dat zij dit niet meer verantwoord vinden. De NVJ vreest voor meer de werkgelegenheid van meer dan 1000 mensen. Nu laat de Raad van Bestuur het min of meer over zich heen komen.” De Raad van Bestuur wordt overigens met instemming van de staatssecretaris door de Raad van Toezicht benoemd. Medy van der Laan, de D66-mediastaatssecretaris is nog bezig met de benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht. Deze zal naar eigen inzicht kunnen handelen.

Regering gaat in op eis commerciele radiozenders

De regering gaat in op een eis van de gezamenlijke landelijke FM-radiostations, verenigd in de NVCR, om te bezien of de FM-etherlicenties van bestaande radiostations kunnen worden verlengd als deze investeren in DAB. In een soort chantagepoging stelden de commerciële radiozenders zonder verlenging niet te investeren in DAB. Minister Brinkhorst van Economische Zaken (D66) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer “om recht te doen aan de positie van de bestaande FM-vergunninghouders heb ik op 5 oktober mijn intentie uitgesproken om de vergunningen van individuele radiostations te gaan verlengen onder de voorwaarde dat zij daadwerkelijk investeren in digitale radio.” In 2009/2010 zal een dergelijke beslissing genomen worden ‘wanneer kan worden aangetoond dat er door partijen is geinvesteerd in digitale radio en het marktaandeel van analoge radio naar verwachting substantieel is gedaald ten gunste van digitale radio. ‘, aldus de minister.
Eind 2006, begin 2007 wil Brinkhorst in overleg met de NVCR de ‘voorwaarden, criteria en de juridische vormgeving voor een mogelijke verlenging vastleggen. Één van de principiële uitgangspunten hierbij is dat de mogelijke verlenging voldoet aan de hierboven genoemde Europese regels.’, aldus Brinkhorst die onomwonden toegeeft aan de eisen van commerciele radiostations.

Brinkhorst schrijft verder in de brief dat het afschakelen van analoge radio wat hem betreft in 2015 kan plaats vinden. De eerste vergunningsverlening van digitale radio via DAB wil de regering na juni 2006 laten plaats vinden als de Regionale Radio Conferentie van de ITU plaats vindt in Geneve. In 2007 of 2008 zal een tweede vergunningsverdeling plaats vinden. Onduidelijk is om welke frequenties het gaat; de regering spreekt van drie ‘vergunningen’ en van schaarste in het DAB-domein. Criteria bij de verdeling zijn nieuwe radiozenders, het niet dominant aanwezig zijn van één omroeppartij, nieuwe datadiensten, investeringsbereidheid en een financieel bod. In theorie kan EEN partij alle voor commercieel gebruik bedoelde DAB-licenties verwerven. De regering blijft in haar beleid voor digitale radio enkelzijdig inzetten in de verouderde DAB-techniek, waarbij door beperkte bandbreedte gebruikers de neiging hebben zo veel mogelijk zenders tegen zo laag mogelijke kwaliteit uit te zenden. DAB is nergens ter wereld een doorslaand succes, ondanks dat het een techniek uit midden jaren 80 is. Andere digitale radiotechnieken zoals DRM laat de regering buiten beschouwing.

Van der Laan schrijft brief over NPS

Staatssecretaris Medy van der Laan van Media (D66) heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar visie over de ontmanteling van de NPS weergegeven. Er zal een werkmaatschappij worden opgericht onder de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting die de NPS-kraamkamerfunctie’ moet overnemen. De NPS en Raad van Bestuur moeten volgens Van der Laan de komende periode bepalen welke NPS-programma’s er onder cultuur, educatie en andere informatie vallen. De Raad van Bestuur zal dan moeten bepalen hoe groot deze werkmaatschappij (‘interne voorziening’) zal moeten worden. Van der Laan wijst er op dat van het ‘resterende deel van de functie cultuur, educatie en andere informatie’ vanaf 2008 op steeds meer produkties ook door buitenproducenten en andere licentiehouders (lees omroepverenigingen) ingeschreven kan worden. NPS-programma’s die onder A (nieuws) en B (opinie en debat) vallen, zal geen overgangsperiode gelden, aldus de staaatssecretaris. Toch krijgt de Raad van Bestuur van de NOS de mogelijkheid ook deze programma’s te blijven maken als NOS-RTV en omroepverenigingen dat weigeren “in het kader van zijn aanvullende taak in functie B, bijvoorbeeld programma’s met een multiculturele oriëntatie”, aldus de D66-staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

De brief is na te lezen door hier op te klikken

Verkoop belangen SBS Broadcasting BV

Veronica en Telegraaf verkopen belang SBS Broadcasting BV

Vereniging Veronica en de Telegraaf Media Groep NV verkopen hun belangen in SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij BV). Vereniging Veronica, dat 10 % van het bedrijf bezit, maakte geen financiële details bekend en hoopt de verkoop voor eind dit jaar af te ronden. Vereniging Veronica stelt dat met de verkoop de ‘voortgang van haar activiteiten zoals Kink FM en Veronica Radioschool veilig’ gesteld zijn voor ‘langere termijn’. Vereniging Veronica blijft haar merk licenceren aan SBS Broadcasting BV, opdat de tv-zender en het blad Veronica blijven heten. Na verkoop houdt Vereniging Veronica nog een klein belang (3,5 %) in Sky Radio Ltd. (Sky Radio/Radio Veronica). Vereniging Veronica verkoopt net als Telegraaf Media Groep NV haar belangen aan SBS Broadcasting SARL (PKS Media, de voor SBS opgerichtte holding van KKR en Permira).

Telegraaf Media Groep NV zal de verkoop van haar 27 % belang in SBS Broadcasting BV gebruiken om samen met 18 miljoen euro een belang van 20 % te verwerven in de internationale holding SBS Broadcasting SARL, en daarmee het recht krijgen een of meer commissarissen daarin te benoemen. In het ‘oude’ SBS Broadcasting SA had Telegraaf Media Groep NV een belang van 2,4 %, waarvan het circa 35 miljoen euro verwacht te ontvangen. Onduidelijk is hoeveel de verkoop van het 27 % belang in het Nederlandse SBS Broadcasting BV oplevert. Met het effectuëren van deze transacties komt SBS Broadcasting BV voor 100 % in handen van SBS Broadcasting SARL (is nu 63 %).

Canal Digitaal Satelliet onderzoekt Vlaamse aanbod

Satellietoperator Canal Digitaal Satelliet (CDS) onderzoekt de mogelijkheid voor de Belgische markt om met een voor de Vlaamse markt aangepast aanbod, te komen. Voorwaarde hiervoor is dat de twee VRT-zenders (VRT één en Ketnet/Canvas) op de Astra1 beschikbaar komen in het aanbod van CDS. Het satellietbedrijf is al vrij lang in gesprek met de VRT over satellietuitzending. Beide zenders ontbreken in het aanbod vergeleken met de kabel en het DVB-T aanbod van Digitenne en KPN. Het probleem tot nu toe was dat bij een satellietstart de zenders via satelliet niet voor Vlaanderen beschikbaar zouden komen, terwijl ze technisch wel in Vlaanderen te ontvangen zouden zijn. In een vacature-advertentie meldt het satellietbedrijf dat het inmiddels besloten heeft het produkt ook in Belgie te gaan aanbieden. Hans Wolfert, algemeen directeur van het satellietbedrijf meldt tegenover DutchMedia dat het nog niet zo ver is. “Je kunt nog niet zeggen het gaat gebeuren. We proberen de VRT op satelliet te krijgen, maar we hebben uiteindelijk wel de medewerking van iedereen nodig”. De vacature-advertentie is inmiddels uit de lijst van vacatures verwijderd.

Indien CDS erin zou slagen de VRT-zenders – ook voor Nederland – op satelliet te krijgen, dan zal het Vlaamse pakket in ieder geval verder bestaan uit Nederland 1, 2 en 3 en (thema)zenders waar de rechten voor België geregeld zijn. Voorganger MultiChoice bood korte tijd een pakket voor Vlaanderen, totdat na de aankoop door Canal+, het bedrijf er mee stopte.

In juni jl. stelde Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois van de nationalistische partij N-VA zich afwijzend op over satellietdistributie van de VRT naar aanleiding van vragen van het liberaal-socialistische Spirit-Vlaams parlementslid Bart Caron. Daarbij wees Bourgeois op de mogelijkheid om VRT-programma’s via BVN-TV te zien en het wereldwijde bereik. De Vlaamse minister van media wees er bovendien op dat mensen in buitenlanden de satellietuitzending niet kunnen ontvangen vanwege de auteursrechten, terwijl dat in zijn optiek dat vooral de doelstelling moet zijn door de hoge Belgische kabeldichtheid (hoogste ter wereld).

Bierman over Radio 4 van FM: “nu niet aan de orde”

Ruurd Bierman, lid van de Raad van Bestuur van de NOs heeft middels een verklaring gesteld dat het van de FM halen van het klassieke Radio 4 ‘nu niet aan de orde’ is. De Raad van Bestuur heeft verklaard de ‘zorg over de distributie van Radio 4 [..] goed’ begrepen te hebben en gesteld dat ‘besluitvorming daarover nu niet voorzien is. Toch houdt Bierman een slag om de arm door te melden dat als het met FunX supported by BNN niet lukken de Raad van Bestuur van de NOS voor een tweede FM-jongerenzender deze zich over ‘alternatieven’ moet buigen, waarbij deze meldt dat het denkbeelding is dat ‘tegen die tijd digitalisering’ het ‘frequentieschaarsteprobleem [..] helpt oplossen. Onduidelijk is over welke termijn de NOS het heeft, gezien het falen van DAB waar de NOS bij radio-digitalisering op inzet. FunX verklaarde vandaag naar aanleiding van eigen marktonderzoek door InterviewNSS dat het ‘klaar’ is voor een landelijke editie via FM. Juridisch gezien kan de Raad van Bestuur het format van het vierde FM-net dusdanig wijzigen dat van klassiek naar urbanpopmuziek wordt overgegaan. De Raad van Bestuur van de NOS was niet bereikbaar voor commentaar.

COLUMN
De mededeling van de Raad van Bestuur van de NOS bevat een aantal pertinente onjuistheden. Zo stelt deze dat het het ‘mede aangespoord door de overheid’ er strategisch een tweede jongerenzender voor de urban doelgroep moet komen. De ‘overheid’, cq de politiek heeft zich hier echter nooit over uitgelaten. Tevens meldt Bierman dat de meldingen over de Radio 4-ideeën van de Raad van Bestuur van de NOS ‘enigszins uit haar context in de publiciteit boven drijven’. Bierman vergeet gemakshalve dat deze zelf op vraag van DutchMedia in een persgesprek de kwestie heeft toegelicht. De vraag in het persgesprek was gesteld naar aanleiding van de begroting 2006 van de NOS. Hierin stelt de Raad van Bestuur over FunX: “De zender gaat thans onder de naam FunXL door het leven. Het betreft hier een pragmatische oplossing voor de korte termijn. Voor de iets langere termijn geldt onverkort de lijn, zoals neergelegd in het Concessiebeleidsplan. Dat wil zeggen dat nader zal worden besloten over de precieze afbakening van de doelgroep en de wijze van distribueren van de zender in het licht van: Uitkomst van de discussie over het mogelijk beëindigen van de verspreiding van het Radio 4 – programma via de FM-band”.

Aangezien de contracten met FunX voor de verzorging van FunX supported by BNN voor korte termijn zijn afgesloten, is de vraag gerechtvaardigd. Het opnemen van bovenstaande passage in de begroting voor het komende jaar zet bovendien te denken, te meer omdat Bierman zelf op Radio 4 heeft toegegeven dat de discussie de komende maanden gevoerd moet worden en op basis van kabelbeluistering versus etherbeluistering het wat hem betreft opportuun is om Radio 4 van de FM te halen. Het aanhalen van het juridisch onder vuur liggen van FunX supported by BNN lijkt dan ook een nieuw gelegenheidsargument die Bierman voorheen niet opvoerde. Ook digitalisering, een volstrekt belachelijk uitgangspunt, gezien het gegeven dat de NOS onbegrijpelijkerwijs blijft inzetten op de hopeloos verouderde standaard-DAB techniek die eerder frequentieschaarste in hand helpt en jammerlijk faalt (zowel in populariteit als in kwaliteit). Kortom geen oplossing voor Radio 4, zeker niet als de audiokwaliteit nog verder teruggebracht wordt als zo veel radiostations op EEN frequentie moeten worden gehuisvest! Wellicht doet Bierman dit alles om zijn eigen straatje schoon te vegen en niet het door sommigen verweten cultuurbarbarisme aangewreven te krijgen….?

Omstreden persvrijheid-uitzending Rockpolitik(ITA)

Omstreden persvrijheid-uitzending Rockpolitik op Rai Uno

Een uitzending in het kader van persvrijheid op de Italiaanse publieke zender Rai Uno heeft geleid tot heftige reacties in de Italiaanse politiek. Het gaat om het drie uur durend programma Rockpolitik met acteur/zanger Adriano Celentano waarover tevoren al een lange discussie in Italië plaats vond. Het programma behaalde in Italie een marktaandeel van 47 % met 11,5 miljoen kijkers. Celentano toonde op het best bekeken Italiaanse publieke net de op last van Berlusconi verdwenen journalisten als Daniele Lutazzi, Michele Santoro en de veteraan Enzo Biagi en meldde de plek die Italië heeft verkregen in de lijst van de Amerikaanse organisatie Freedom House (vertaald dezelfde naam als de regeringscoalitienaam van Berlusconi!) op een 77e plek voorkomt. Celentano illustreerde de situatie met lege stoelen en afgegeven verklaringen van Biagi die stelde niet bij de Rai te willen werken zolang de verantwoordelijken die hem wegstuurden er nog werken. Michele Santoro kwam na 3 jaar afwezigheid weer op het Rai-scherm. Santoro deed een noodkreet door te melden dat hij dolgraag weer zijn journalistieke werk wil oppakken en zijn strijd daartoe voortzet. Santoro is door de rechter in het gelijk gesteld dat deze zijn programma’s bij de Rai moet kunnen continueren, maar de Rai weigert. Ondertussen is Santoro europarlementarier geworden; hij heeft aangekondigd te willen vertrekken als politicus, gezien zijn journalistieke aard.

De directeur van Rai Uno, Fabrizio Del Noce weigerde het programma te programmeren en verklaarde dat hij wat dit programma betreft niet verantwoordelijk is en moeilijk de zender naar believen kan inrichten met Adriano Celentano als programmamaker. De algemeen directeur van de Rai, Alfredo Meocci, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen het programma – waarvan er vier gepland zijn – mogelijk te maken.Del Noce verklaarde dat het programma geen amusement is, maar politiek. Del Noce werd in het programma een aantal keer flink op de hak genomen. Forza Italia – de partij van Berlusconi- verklaarde dat de plek van Santoro is overgenomen door anderen met andere politieke spelers en andere journalisten die de plek van de linkse politiek behandelen. Forza Italia verklaarde verder dat de Freedom House ‘in een andere werkelijkheid’ leeft dan die in Italië waarbij deze instelling duidelijk ‘links’ is. Volgens Fabrizio Cicchitto was dit een uitzending die ‘geleid werd door het meest intollerabel en meest extreme deel van links om de politieke tegenstanders te beledigen.” Dat Forza Italia het intern niet eens is blijkt uit tegenstelde verklaringen van andere Forza Italia-leden.
Michele Bonatesta, senator van de rechtse postfascistische regeringspartij Alleanza Nazionale verklaarde dat Santoro een beetje ‘zielig’ is en dat hij de rol van arme vervolgde speelt, de martelaar van de vrijheid van informatie tijdens het tijdperk van de tiran van Arcore (de woonplaats van Berlusconi). Bonatesta die ook deel uitmaakt van de parlementaire commissie Rai, heeft het vertrek van de algemeen directeur Meocci gevraagd, aangezien deze van menig is dat de parlementaire commissie gaat over het toelaten van dit soort programma’s. De AN-senator vraagt niet het voortijdige einde van de Rockpolitik uitzendingen, maar vraagt wel om een contra-uitzending (tegen links). UDC, een kleine christendemocratische regeringsfractie is compleet anders dan die van Forza Italia en AN: ‘de algemeen directeur heeft zijn plicht gedaan om de kijkers te bevoordelen (gezien de kijkcijfers), boven de politieke acties’. UDC noemt het belachelijk dat om dit programma de algemeen directeur van de Rai zijn functies zou moeten neerleggen. UDC stelde verder alle comotie niet te begrijpen. “Wat heeft Santoro vertegenwoordigd tijdens de afgelopen verkiezingsuitslagen? Hij heeft geluk gebracht voor onze coalitie”, aldus UDC Rodolfo De Laurentilis. Algemeen directeur Meocci zei zich te zullen verantwoorden voor de parlementaire Rai-commissie.

In Italië is een ernstige situatie gaande, waarbij de oppositie en coalitie nog nauwelijks met elkaar spreken. Deze week verklaarde Forza Italia dat de linkse partijen in een emotie van burgeroorlog bezig zijn. De regeringspartijen zijn bezig om essentiele wetten zoals de kieswet en de grondwet in Italië te wijzigen in minder democratische varianten.

De quotes van de Italiaanse partijen komen uit de Corriere della Sera

UPDATE 23-10:
Na enkele dagen heeft ook Silvio Berlusconi zich als premier in de discussie gemeld. “Dit was slechts het laatste hoofdstuk van een communicatiesysteem, van de televisie, maar ook van de pers die sinds 2001 systematisch de regering en de premier heeft aangevallen”, aldus de Italiaanse premier. Volgens hem was het niet nodig dat Adriano Celentano zich op televisie voor de vrijheid inzette, waaraan Berlusconi toevoegde dat andere spelers op televisie elke dag op de Rai-zenders hun strijd met de premier aangaan. Berlusconi doet de uitlatingen in een nieuw boek van de Rai Uno-journalist Bruno Vespa. Opvallend is dat Berlusconi de verdediging ingaat over de in zijn ogen vermeende controle over zes zenders. Volgens de Italiaanse premier is Rai Tre in het geheel gericht tegen de minister-president. De informatie van ‘zijn’ eigen Canale 5 zou volgens Berlusconi vaak de oppositie ook de ruimte geven dan aan ‘zijn’ kant. In de optiek van de premier zijn TG1 en TG2, de journaals van Rai Uno, resp. Rai Due ‘gebalanceerd’. TG4, het journaal van ‘zijn’ eigen Rete 4 heeft volgens de Italiaanse premier nog nooit iemand van de oppositie beledigd. Zoals algemeen bekend is TG4 een pro-Berlusconi-journaal dat haar weerga niet kent. Berlusconi voegde aan zijn uitlatingen nog toe dat met name de amusementsuitzendingen hem zorgen maken, want die houden als ze zich met sociale en politieke kwesties bezighouden vooral van kritiek en niet van een erkenning van het regeringswerk, aldus de Italiaanse premier.

Overname SBS gerealiseerd: SBS Broadcasting SARL

De overname van de SBS-zenders door PKS Media SARL (KKR en Permira) is per vandaag van kracht geworden. Dit heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt. Met de overname heeft het holdingbedrijf PKS Media SARL waar de SBS-belangen in zijn ondergebracht, haar naam gewijzigd in SBS Broadcasting SARL. Het ‘oude’ SBS Broadcasting SA dat een lege holding is geworden, heet voortaan TVSL SA en zal worden geliquideerd na de uitbetaling aan haar aandeelhouders in november (46 euro per aandeel).

Markus Tellenbach is benoemd tot algemeen directeur van SBS Broadcasting SARL en zal als zodanig zijn functie kunnen voortzetten; evenals Jurgen von Schwerin. Tellenbach verkreeg bij SBS Broadcasting SA voor 1,2 miljoen euro per jaar aan management fee, aangevuld met opties en max. 600.000 euro aan ‘incentives’ voor 2005 Van Schwerin stond bij SBS Broadcasting SA in 2005 op de loonlijst voor 539.400 Amerikaanse Dollar en kon nog eens 175.000 euro als bonus in 2005 verkrijgen; daarnaast verkreeg Von Schwering ‘huisvestingskosten’ (3500 euro per maand).
Waarschijnlijk is dat dit soort contractuele afspraken door SBS Broadcasting SARL worden overgenomen. SBS Broadcasting SARL – alsmede de eigenaren KKR en Permira zijn niet beursgenoteerd, waardoor geen rapportageplicht geldt.

In de Raad van Commissarissen van SBS Broadcasting SARL zijn Markus Tellenbach, Jurgen von Schwering en Harry Evans Sloan benoemd., tezamen met Lord Hollick (van KKR), Johannes Huth (KKR), Dominic Murphy (KKR), Götz Mäuser (Permira), Arnold Bahlmann (Permira) en Katrin Wehr-Seiter (Permira). Lord Hollick zal voorzitter worden van de nieuwe Raad van Commissarissen, Götz Mäus vice-voorzitter. Het is opvallend dat oprichter en oud-grootaandeelhouder Harry Evans Sloan in de Raad van Commissarissen zitting neemt en aldus betrokken blijft bij de SBS-zenders; voor de verkoop was dat onduidelijk. Zowel TVSL SA alsmede SBS Broadcasting SARL zetelen formeel in Luxemburg, maar het hoofdkantoor is in Amsterdam gevestigd.

SBS Broadcasting SARL bezit in Nederland 63 % van SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6, Veronica TV, Veronica Uitgeverij BV en SBS Productions BV.

Massale introductie KPN IP-TV:eerste kwartaal 2006

De commerciële introductie van KPN IP-TV zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2006 plaats vinden. Dit bevestigt woordvoerster Caroline Ubachs tegenover DutchMedia. Nog dit jaar komt KPN al wel met IP-TV, maar dan in een proefopstelling, waarbij een selecte groep klanten er gebruik van kan maken. “We moeten zeker weten dat het werkt, vandaar gefaseerde invoering” aldus Ubachs. Eerder meldde KPN bij de presentatie van de halfjaarcijfers dat het produkt ‘nog dit jaar op de markt’ zal worden gebracht. Dit blijkt met de toelichting van Ubachs iets genuanceerd te moeten worden. KPN IP-TV zal met 50 tv-zenders via ADSL2+ een nieuwe concurrent moeten worden van vooral kabeltelevisie.