Brava3DTV vandaag van start op Astra 3

De eerste Nederlandse 3DTV-zender zal vandaag haar reguliere uitzendingen starten. Vanmiddag start het kanaal voor klassieke muziek, opera en ballet, Brava 3DTV met uizenden op de Astra 23,5 Oost-positie. De eerste periode zal Brava 3DTV free to air uitzenden. Het is het tweede Nederlandse 3DTV-initiatief; Ziggo startte samen met SBS Broadcasting met een 3DTV-Net5 demokanaal via de Ziggo-kabel.

Brava 3DTV is tot stand gekomen dankzij de inzet van SES Astra in Nederland (Bill Wijdeveld) en de initiatiefnemers van Brava (Jur Bron en Gerard Ardesch). Jur Bron zegt circa 50 produkties in 3DTV beschikbaar te hebben. Initieel zijn dit vooral opgewaardeerde HDTV-beelden; ook is Brava bezig om origineel 3DTV-produkties te verwerven voor uitzending en is het bezig om in Nederland 3DTV-registraties te laten maken. De bedoeling van de vrije uitzending op de Astra 3-positie is om distributie in Europa te verkrijgen voor Brava 3DTV. Brava is met de 3DTV-start beschikbaar in alle varianten, een SD-kanaal (alleen via de kabel onder de naam BravaNL), een HD-variant onder de naam BravaHDTV en inmiddels Brava 3DTV. Jur Bron ziet de start van het nieuwe kanaal vooral als een manier om 3DTV met echte mooie content beschikbaar te stellen en zo de nieuwe techniek verder uit te kunnen rollen. Behoudens de opgewaarde Net 5-SD-content op het demokanaal van Ziggo, is er geen echte content beschikbaar voor de  Nederlandse markt. Toen BravaHDTV van start ging was er een soortgelijke situatie.

SES Astra zal overigens op 19 december de wedstrijd Ajax-Feyenoord in 3D uitzenden via haar eigen demonstratiekanaal waarbij Eredivise Live samen met Endemol en SES Astra de trekkers zijn van dit initiatief waarbij de wedstrijd in 3D rechtstreeks zal worden uitgezonden.

Minister Verhagen kondigt verlenging bestaande FM-licenties commerciele radiostations en verdeling A7/A8 aan

De nieuwe CDA-minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Maxime Verhagen heeft vandaag aangekondigd de eerder ingezette lijn om de bestaande FM-vergunningen van commerciële radiostations met zes jaar te willen verlengen. (DutchMedia) De huidige licenties verlopen per 1 september 2011. Daarnaast kondigt Verhagen aan dat de A7 en A8-kavels alsnog verdeeld zullen worden. Dat is respectievelijk een jazz/klassiek kavel en een ongeclausuleerd kavel. Beide kavels zijn sinds 11 maart 2009 niet meer in gebruik nadat Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM de daarbij behorende vergoedingen niet meer konden voldoen.

Voormalig minister Maria van der Hoeven (CDA) schreef eind juni nog dat ‘de relatie van een verlenging van vergunningen met de Europese regelgeving ten aanzien van telecommunicatie’ een punt van aandacht behoeft en dat ‘gelet op de aard van het advies’ van de Raad van State dat ‘zorgvuldige bestudering behoeft’ verdere stappen over te laten aan het nieuwe kabinet. Verhagen schrijft nu dat ‘vanuit het belang van continuïteit voor zowel de sector als de luisteraar en gelet het advies van de Raad van State’ deze op korte termijn een consultatie gaat beginnen.

Verhagen zal ontwerpbesluiten voor zes jaar verlenging van FM-licenties ter consultatie voorleggen, met als voorwaarde DAB(+) investeringen. De eenmalige bedragen zijn gebaseerd op de eerder vrijgegeven SEO-rapportage die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is gemaakt. Het gaat daarbij in de optiek van de minister om marktconforme tarieven. Radio 538-directeur Jan Willem Bruggenwirth stelde hierover dat er ‘allerlei fantastische theoretische modellen op tafel’ komen. Verhagen neemt de SEO-rapportages over waarin de commerciële marktleider 6,08 miljoen euro gemiddeld per jaar moet betalen (thans gemiddeld 7,79 miljoen). Geclausuleerde kavels moeten behoudens A2 (Radio Veronica) niet betalen voor hun licentie. Ook Martin S. Banga van de NVCR stelt het niet eens te zijn met de bedragen uit het waardebepalingsrapport, ‘die zijn niet marktconform’, zo betitelde deze de bedragen.

Minister Verhagen is voornemens om medio januari 2011 kenbaar te maken wanneer de verlengingsaanvragen ingediend kunnen worden., waarna regels en concrete besluiten worden genomen. Verhagen noemt de ‘uitkomsten van de consultatie belangrijke elementen  voor het maken van de definitieve keuze’. Daarbij gaat de discussie met name over de hoogte van de eenmalige bedragen. Verhagen noemt in zijn brief niets over de Europese regelgeving zoals zijn voorganger wel deed. Het nieuws over de verlenging is voor de sector relevant omdat zonder nieuwe uitzendlicenties commerciele radiostations per 1 september 2011 niet zouden mogen uitzenden. De verwachting is dat met de consultatie snel details over de verdeelwijze (vergelijkende toets/veiling) van A7 en A8 bekend zullen worden. Gezien de tijdsperiode die een verdeling met zich meebrengt is de verwachting dat deze per 1 september 2011 in gebruik zullen worden genomen. In totaal moet de regeling volgens het huidige voorstel 174,2 miljoen euro (gemiddeld 29,03 miljoen per jaar) voor de landelijke commerciële kavels opbrengen; dit was voor de periode 2003-2011 voorzien op 302,38 miljoen euro (gemiddeld 37,96 miljoen), maar is door het FM-einde van de twee Arrow-stations niet gerealiseerd.

MTV Networks hervormt eigen kanalen; kabelaars nog niet accoord

MTV Networks hervormt per 1 januari 2011 haar eigen kanalen in Nederland. TMF zal per 1 januari digitaliseren. In de optiek van MTV Networks is de generatie waarop TMF zich richt behoorlijk gedigitaliseerd, waarmee het mogelijk is dit kanaal digitaal aan te bieden vanuit de crossmediale en interactieve gedachte. Het is nog niet duidelijk of TMF via het digitale standaardpakket of via een pluspakket beschikbaar zal blijven; hierover worden nog onderhandelingen gevoerd.

MTV Networks behoudt 3 analoge kanalen op de kabel; waarbij het TMF-kanaal zal worden ingericht met vanaf 15 tot 06 uur Comedy Central, die daarmee verhuist van het kanaal van Nickelodeon. Comedy Central krijgt daarbij een behoorlijke zendtijduitbreiding. Hoe deze invulling eruit zal zien, maakt het bedrijf medio november bekend. Comedy Central zal tot 14 februari parallel uitzenden, op zowel het huidige kanaal als op het nieuwe kanaal.

Vanaf 14 februari zal Nickelodeon tot 21 uur uitzenden, waarbij na 21 uur onder de naam TeenNick series en programma’s voor tieners worden uitgezonden. Op het kanaal van TMF is het de bedoeling dat in de loop van 2011 – vermoedelijk in de periode april tot juni – de daguitzending van TMF tot 15 uur wordt vervangen door de herlancering van het verdwenen merk Kindernet. Samen met Studio 100 wil MTV Networks komen met een programmering voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Die zal bestaan uit Nickelodeon en Studio 100 produkties als Piet Piraat, K3, Pipi Langkous en anderen.

De programmering van de Nederlandse versie van MTV zal met deze wijzigingen, worden aangepast waarbij het kanaal meer Nederlandse produkties zal bevatten. De verhouding muziek/non muziek blijft op de zender echter gelijk: 60/40.

Via satelliet (Canal Digitaal), DVB-T (Digitenne van KPN), IPTV (KPN, Tele2 e.d.) wordt nog bekeken of naast de drie hoofdzenders, TMF een plek zal verkrijgen. Voor Digitenne van KPN is dit niet de verwachting.

Volgens een woordvoerster van MTV Networks is de wijziging van het portfolio een gevolg van de wens om versterking te zoeken in het kindersegment. Het bedrijf denkt dat er met de aanwezigheid van zenders als Z@pp/Z@ppelin, Disney XD, Disney Channel, Nickelodeon, RTL Telekids en Ketnet meer plek is op de Nederlandse markt voor kindertelevisie. De MTV-woordvoerster wijst er op dat Kindernet een heel specifiek jong segment zal bedienen waar nog ruimte is. MTV Networks wil niet spreken van een weinig succesvol huidig portfolio nu de focus meer op kindertelevisie komt te liggen: “wij zijn altijd in beweging met onze produkten,” aldus Annemiek Stijl namens het bedrijf die tevens stelt dat Comedy Central meer groeimogelijkheden diende te krijgen. MTV Networks verwacht dat de nieuwe portfolio meer werkgelegenheid zal bieden in Amsterdam-Noord, waar het gevestigd is.

UPDATE:

Ziggo – de grootste kabelaar van Nederland – zegt desgevraagd nog in onderhandeling te zijn met MTV Networks over de zenderwijzigingen. Het is aldus nog niet zeker of MTV Networks deze aangekondigde wijzigingen kan doorvoeren op deze wijze.

Gesprekken kabelwederverkoop Tele 2 en Ziggo/UPC gaan door tot eind dit jaar

De gesprekken over mogelijke nieuwe wederverkoop door Tele2 van het analoge kabelpakket van respectievelijk Ziggo en UPC blijven de komende periode doorgaan. De gesprekken die na het nietig verklaren van de OPTA-verplichtingen met betrekking tot analoge kabeltelevisie, van start gingen, hebben nog niet tot een resultaat geleid. Tele2, Ziggo en UPC willen desgevraagd inhoudelijk niet ingaan op details van de gesprekken. Een Ziggo-woordvoerder verwacht wel dat eind dit jaar, begin volgend jaar er een en ander over te melden valt en dat de gesprekken zullen zijn afgerond. Op 27 augustus kondigde Ziggo middels een eigen persbericht aan na een eerste ‘oriënterend’ gesprek dat een ‘gezamenlijk onderzoek’ naar ‘mogelijkheden voor een commerciële samenwerking’ uiterlijk vier tot zes weken zou duren. Dit blijkt in de praktijk vier tot zes maanden te zijn. Of de gesprekken tot een nieuw concreet aanbod voor consumenten zal leiden, blijft zolang geen resultaat bereikt is, onduidelijk.

Tele2 richt zich naar consumenten toe op haar interactieve televisie-produkt en kondigde op 21 oktober jl. aan haar televisieprodukt via VDSL-technieken aan te bieden. OPTA kondigde op 31 augustus jl. aan met een nieuwe marktanalyse te komen, die waarschijnlijk binnen een jaar gereed zal zijn.