Documenten publieke landelijke omroep (televisie)

DutchMedia openbaart bij deze de achterliggende documenten van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (publieke landelijke omroep) aangaande de hervormingsplannen september 2006 voor Nederland 1, 2 en 3.

Begeleidende Brief van de Raad van Bestuur (Word)
Deel 1: presentatie 24 november in Powerpoint
Deel 2: Rapport Televisiestrategie het Proces (Word)
Deel 3: Cijfers en data inclusief voorbeeldSCHEMA’s (Excel)
Vraag & Antwoord

YorinFM: vijf potentiele kopers over

Er zijn nog vijf potentiële kopers over die het kavel A7 (YorinFM) willen kopen. Algemeen directeur Fons van Westerloo meldde dit tijdens een bijeenkomst van Kabelraden.nl. Volgens ingewijden zijn er vier potentiele kopers afgevallen. Vermoedelijk behoort het trio Lex Harding (alias Lodewijk den Hengst), Ruud Hendriks en Marcel Dijkhuizen oftewel 2H Media BV bij de afvallers gezien de opmerking van Hendriks dat de kans ‘zeer klein’ is dat deze het radiokavel zal kopen. SBS Broadcasting BV meldde bij monde van commercieel directeur Peter Vertregt op BNR Nieuwsradio dat deze serieus geinteresseerd is in het radiostation. Van Westerloo verwacht dat de verkoop voor het einde van dit jaar gerealiseerd zal zijn. Het is overigens weinig waarschijnlijk dat PCM Uitgevers en de Telegraaf Media Groep tot de kandidaten behoren die de zender willen overnemen. Dit komt door de crossmediaregels die het uitgevers in de mediawet verbieden een aanmerkelijk belang in radio- of tv-zenders te hebben.

Commercieel RTL-directeur Frank Eijken stuurde eind vorige week nog een brief met uitleg naar adverteerdersrelaties om zich zeker te stellen van inkomsten tot de verkoop. In de brief meldt Eijken dat tot de verkoop niets gewijzigd zal worden aan de uitzendingen en het commerciele beleid. Daarbij zegt RTL de ‘huidige sterke positie in de mediamarkt uit te bouwen, en om optimaal in te blijven spelen op marktontwikkelingen het noodzakelijk was om ook voor radiostations nieuwe strategie te bepalen.[..] ondanks gerealiseerde groei in marktaandeel en omzet van beide stations vinden wij permanent hoge investeringen in 2 radiostations in combinatie met toegenomen investeringen in andere media, niet langer gewenst.’, aldus Eijken. Daarmee probeert de commerciele directeur van RTL Nederland een zwaai te geven aan de jarenlange verliezen en slechte prestaties van Yorin FM. Eijken meldt ook dat het bedrijf een krachtige focus op het RTL-merk wil leggen en radio op een ‘passende manier’ wil blijven inzetten in een optimale mediamix met RTL FM. Het is inmiddels een publiek geheim dat RTL Nederland voor een deel van de medewerkers van Yorin FM aan een sociaal afvloeingsplan werkt, aangezien de bedoeling is het kavel A7 ‘kaal’ te verkopen zonder verplichtingen, opdat de kopers zelf naar eigen inzichten een radiostation daarop kunnen herstarten. De beslissing aan wie het radiostation zal worden verkocht ligt overigens grotendeels bij de Duitse leiding van RTL Group, en niet in Nederland.

Overigens geldt voor RTL FM dat er binnen het bedrijf ernstig rekening mee wordt gehouden dat ook hier het voortbestaan niet gegarandeerd is. 100 % NL, Ruud Hendriks en Arrow hebben bij rechtszaken rondom het kavel A9 de rechter met argumenten overtuigd dat de verdeling van dat kavel niet correct is verlopen. Herbert Visser van 100 % NL verklaarde in een nieuwsgroep dat de minister niet in beroep zal gaan tegen de rechterlijke uitspraak. Bij een nieuwe beslissing en onderbouwing aan wie dit kavel toebehoort, zal het niet vanzelfsprekend zijn dat dit kavel naar RTL FM gaat. Als RTL FM in theorie het kavel moet verlaten, betekent dit naar verwachting een megaclaim bij de overheid die RTL zal indienen. Eén mogelijkheid is dat de overheid tracht middels een onderlinge overeenkomst de situatie zo voordelig mogelijk af te kopen.

CDA:”KPN biedt publieke zenders gratis DVB-T”

Het CDA heeft bij monde van mediawoordvoerder Joop Atsma gesteld dat KPN een aanbod heeft gedaan om kosteloos bij de landelijke uitrol van het betaalde DVB-T aanbod Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regionale publieke omroepen free to air (gratis) aan een ieder aan te bieden via de digitale ether. De digitalisering van de ether heeft volgens Atsma in zijn betoog bij de behandeling van de mediabegroting 2006 afgelopen maandag een relatie met de verkoop van Nozema Services NV. KPN is in de race in de verkoopprocedure van Nozema Services NV, waarbij het KPN met name om het voor KPN meerderheidsbrengend belang van Nozema Services NV in Digitenne gaat. Het is waarschijnlijk dat het aanbod hiertoe onderdeel is van het bod. Het CDA noemt het aanbod van KPN een ‘fantastische optie’ en stelt verder dat indien zo’n aanbod er is, er snel zaken moeten worden gedaan. De regering heeft besloten de analoge uitfasering van de publieke tv-zenders minstens een kwartaal uit te stellen. Hoe dit vanuit de (media)begroting wordt gefinancierd en wat de uiteindelijke uitfaseringsplannen van de regering zijn wordt pas op z’n vroegst in januari 2006 duidelijk, zo heeft de staatssecretaris gesteld, wederom uitstel op uitstel inzake dit dossier. Een woordvoerder van het ministerie van OC&W wees er op dat het dossier zorgvuldig dient te worden afgehandeld met een overgangstermijn en communicatieplan. Cees Vis, lid van de Raad van Bestuur van de NOS stelde desgevraagd zich geen zorgen te maken over het continueren van de betaling van de analoge uitzendingen door de regering.

Alhoewel formeel de NOS een eigen multiplex heeft voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regio-omroepen, heeft de publieke landelijke omroep niet de middelen beschikbaar gesteld om gratis te ontvangen te zijn via digitale ethertelevisie. Hierdoor worden Nederland 1 en 3, Radio 2, 3FM, 4, 747, ConcertZender alsmede de meeste uitgezonden Randstad-regiozenders gecodeerd in DVB-T. Het DVB-T aanbod van Digitenne/KPN is thans alleen in de Randstad beschikbaar. KPN wil dat zo snel mogelijk naar een nationaal bereik brengen.

Het aanbod van KPN om Nederland 1, 2 en 3 alsmede de regiozenders ‘gratis’ te hosten kan een streep door de ideeën worden van de satellietsector. Met een bestaand arsenaal van circa 700.000 satelliethuishoudens hebben sommige regionale publieke zenders verregaande plannen om op satellietuitzending over te gaan. RTV Drenthe en Omroep Gelderland hebben hiertoe hun intenties inmiddels duidelijk gemaakt. L1 (Limburg) zendt inmiddels uit op satelliet. Satellietplatform-voorzitter Rolf Edens waarschuwde afgelopen maandag de satellietsector voor de nieuwe concurrentiele omgeving en riep op tot nieuwe lobbytrajecten bij de politieke partijen die in zijn optiek ‘achterlijk bezig’ zijn door zich niet in te zetten op het bestaande arsenaal aan satelliethuishoudens maar zich blind te staren op DVB-T. Het CDA wees er op dat satellietzending voor regio-omroepen duur is (5 a 600.000 euro per jaar) en sprak eveneens als reden om niet voor satelliet te kiezen in combinatie met toenemende schotelverboden. Het CDA heeft de staatssecretaris daarbij gewezen op dit aspect, maar niet gevraagd om dit tegen te gaan.

De PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat nog een motie ingediend om de regering te dwomgem voorstellen te presenteren om gratis distributie van de publieke zenders te realiseren (cq blijven realiseren) via ALLE distributieplatforms, om te voorkomen dat de publieke zenders (alleen) tegen betaling te ontvangen zullen zijn. Dit laatste staat haaks op een vorige week geopenbaard kabinetstandpunt. Al eerder dit jaar in maart jl. had de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD van soortgelijke strekking aanvaard

De staatssecretaris is tijdens het debat overigens niet ingegaan op het KPN-aanbod. KPN wilde desgevraagd vooralsnog niet reageren op de kwestie.

CDA/VVD-kabinet: omroepverenigingen tot 2010

CDA-minister Maria van der Hoeven wil de erkenningen van de bestaande publieke landelijke omroepverenigingen verlengen tot 2010. In 2010 loop ook de concessie cq. uitzendlicentie af van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) als publieke landelijke omroep. De CDA/VVD-ministerraad heeft ingestemd met de toezending van een brief op dit punt aan het parlement.Oorspronkelijk had voormalig staatssecretaris Medy van der Laan (D66) de erkenningen van de omroepverenigingen juist tot het jaartal 2008 ingekort, omdat deze het omroepstelsel wilde hervormen per 2008. Nu D66 uit de regering is getreden en er een minderheidsregering is, verwacht deze niet meer dat de hervormingsvoorstellen voor de publieke landelijke omroep nog deze kabinetsperiode worden behandeld.

CDA-Minister van der Hoeven werkt overigens wel aan een nieuwe mediawetswijziging waarin ‘kleinere technische’ veranderingen zijn opgenomen. Volgens een persverklaring gaat het om de omschrijvingen van multimediale taken voor de publieke omroep, verantwoording voor Radio Nederland Wereldomroep en een versoepeling van reclameregels voor de commerciële omroep. Op dit laatste punt stemde de Tweede Kamer onlangs nog tegen een snelle versoepeling hiervan. Het huidige minderheidskabinet stelt dat deze mediawet-wijzigingen ‘desgewenst snel’ door kan voeren. Het kabinet stelt over nieuwe omroepverenigingen dat deze bij ‘ongewijzigde wetgeving’ pas in 2010 kunnen toetreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Omroep C, het initiatief van o.a. Kees van Twist en Ad ‘s Gravensande.

VRT Eén start op satelliet & satellietupdate

VRT Eén start vandaag op satelliet bij Canal Digitaal Satelliet. De Vlaamse ‘eerste’ openbare zender zal voor Nederlandse satellietkijkers via het zogenoemde ‘familiepakket’, ‘entertainmentpakket’ en toppakket te zien zijn. Dit kost minimaal 12,95 euro per maand. De verwachting is dat VRT Ketnet/Canvas nog voor het einde van dit jaar ook via hetzelfde pakket op satelliet beschikbaar komen. Dit maakte operationeel directeur Kees Färber bekend tijdens een dealerdag van SES Astra. Canal Digitaal Satelliet (CDS) en de VRT zijn meer dan anderhalf jaar met elkaar in onderhandeling geweest over de uitzending van de VRT-zenders in het Nederlandse satellietpakket.
VRT Eén zal via de frequentie 12.515 GHz H Symb.Rate 22.000 FEC 5/6 uitzenden. De satellietuitzending van VRT-radiozenders anders dan RVi is niet voorzien.

De satellietstart van VRT Ketnet/Canvas laat op zich wachten aangezien CDS nog een aantal technische problemen heeft met nieuwe encoders. Kees Färber verwacht dat deze voor het einde van het jaar zijn opgelost, opdat voortaan negen zenders op een transponder kunnen uitzenden.

Canal Digitaal Satelliet zal onder de merknaam ‘TV Vlaanderen Digitaal’ komen met een Vlaams aanbod, zoals eerder de verwachting was. De exacte lanceerdatum is niet bekend gemaakt. Kurt Pauwels, die is benoemd tot algemeen directeur zegt desgevraagd dat het de bedoeling is het aanbod voor eind maart te lanceren. Het aanbod zal minder dan 10 euro per maand kosten en in ieder geval voor huishoudens in Vlaanderen en Brussel beschikbaar zijn. Het is nog onduidelijk of Vlamingen die weliswaar in België, maar in Wallonië wonen zich op het aanbod kunnen abonneren.
Hoe het aanbod er uit zal zien is onbekend, al is de verwachting dat Nederland 1, 2 en 3 alsmede de twee VRT-zenders onderdeel zullen worden van TV Vlaanderen Digitaal. Ook de erotische zender Private Spice zal onderdeel worden van het pakket voor minder dan 10 euro per maand. Pauwels zegt desgevraagd dat deze bezig is met het verkrijgen van Vlaamse content. Hierbij horen de zenders van SBS Belgium NV (VT4, Vijf TV) alsmede VMMa (VTM, Kanaal 2, Jim TV) en TMF Vlaanderen (van MTV Networks BVBA). Deze zenders zullen overigens NIET voor Nederland beschikbaar komen. TV Vlaanderen Digitaal zal in Vlaanderen een eigen callcenter met Vlaamse servicemedewerkers opzetten. In januari 2006 zal TV Vlaanderen Digitaal met tests komen. Medio december zegt het bedrijf met nadere informatie te te komen. TV Vlaanderen Digitaal is overigens niet het eerste satellietinitiatief. In 1996 trachtte het toenmalige MultiChoice met een deel van het Nederlandse satellietaanbod en VT4 zich tevergeefs op de Vlaamse te begeven. Na verkoop aan Vivendi Universal werd het satellietaanbod gestaakt. Het bedrijf denkt dat Vlaanderen nu rijp is voor concurrentie op de kabelexploitanten die nagenoeg een monopolie hebben in België. TV Vlaanderen Digitaal heeft inmiddels een website geopend op www.tv-vlaanderen.be.

Andere nieuwe zenders?

Canal Digitaal Satelliet heeft kenbaar gemaakt thans met TV Oranje, Eurosport2 en North American Sports Network (NASN) in gesprek te zijn voor opname van deze zenders in het satellietaanbod. Ook kijkt het satellietbedrijf naar de opname van een tweede ‘harde’ erotische zender in het erotische aanbod. Private Media & Playboy TV International kondigden aan dat Spice Platinum binnenkort als Private Spice door het leven zal gaan, als gevolg van een joint-venture. De zender die nu als Private Gold (niet op satelliet voor particulieren beschikbaar) bekend staat zal op 21 november worden omgedoopt tot Hustler TV.

Canal+ en Film1/2/3/4 en Sport 1 op satelliet

De datum dat Canal+ haar naam zal wijzigen in Film 1/2/3/4 en Sport1 is inmiddels vastgesteld op 1 februari 2006, zo maakte het satellietbedrijf bekend. ChelloMedia Pay TV (dochter van Liberty Global waar ook UPC onder valt) zal op satelliet slechts twee van de vier filmzenders aanbieden alsmede de hoofdsportzender voor de premiumkijkers. Alleen de digitale premium-kabelkijkers zullen het complete pakket beschikbaar krijgen.
CDS studeert nog naar de mogelijkheid om pay per view aan te kunnen bieden. Dit zal dan met een download op harddisks moeten geschieden opdat de klanten na een ‘nachtelijke’ download de beschikking heeft over gewenste films. Dit wordt ‘push Video on Demand’ genoemd.
Het aanbieden van internet op satelliet, met name gericht op de 1 % van de Nederlandse huishoudens die GEEN beschikking heeft over de mogelijkheid ADSL of kabelinternet af te nemen, is uitgesteld tot begin 2006. CDS stelde dat het hier nog niet klaar voor was om het eerder aangekondigde produkt te kunnen lanceren.

Satellietplatform-kritiek

Tijdens de dealerdag bleek met name Satellietplatform kritiek te hebben op het beleid van CDS. Met name de smartcardprijs werd door de branche-organisatie gehekeld. Te meer aangezien TV via KPN middels DVB-T op een contract drie smartcards levert, terwijl CDS de stelregel hanteert dat een smartcard (met enige marge van een handelaar) al snel zo’n 90 euro (inclusief registratiekosten) kost, waarbij per abonnee betaald moet worden voor ontvangst van het gekozen pakket. Daarmee wekt het onnodige drempels voor huishoudens die voor 3 televisies satelliettelevisie wensen, waarbij Satellietplatform aangaf dat de smartcard 25 tot 33 % van de aankoopprijs van een satellietset uitmaakt. Satellietplatform wil met lobby en overleg CDS bewegen hiertoe een ander beleid op te voeren, maar de operationeel directeur Kees Farber liet weten tijdens zijn presentatie dat dit beleid vooralsnog ongewijzigd blijft. De detailhandel hekelt overigens ook het beleid van CDS die met bepaalde landelijke netwerken (RegioSat, Thuistechniek, Mediamarkt) voor een veel lagere prijs een complete satellietset aanbiedt. De detailhandel voelt zich daarbij buitengesloten, en beschouwt deze situatie als omzetroof. Dit bleek tijdens een sessie waarbij CDS-vertegenwoordigster Suzanne Liefting trachtte de promotie-inspanningen voor 2006 toe te lichten, maar telkens werd onderbroken door kritische satelliethandelaren. Satellietplatform heeft de detailhandel er op gewezen dat deze vooral dienen te diversificeren en meerwaarde dienen te zoeken (in bijvoorbeeld specialisatie) om niet ten onder te gaan aan de concurrentie in de digitale televisiewereld.

Satellietplatform over Switch off: ‘achterlijke bezig’

Rolf Edens zei tijdens zijn toespraak met name de VVD en CDA het kwalijk te nemen te blijven inzetten voor de regionale zenders middels DVB-T uitzending, al dan niet via Digitenne/KPN. “Je bent achterlijk bezig als je om telkens te besluiten het analoge signaal niet uit te schakelen en niet in te zetten op satellietuitzending”. Edens wees daarbij op het succes van L1, en begreep niet waarom niet voor de vele bestaande satelliethuishoudens de switch over naar digitale satellietuitzending gemaakt kan worden en Den Haag blijft inzetten op digitale etheruitzending waarvoor abonnementen noodzakelijk zijn en nieuwe ontvangers.UPDATE 12:35 uur TV Vlaandereen Digitaal

Casema komt met IP-TV/DVB-C aanbod

Casema hoopt in de eerste helft van 2006 te komen met een IP-TV aanbod via de kabel. Nadat gecombineerde IP-TV en DVB-C kabelontvangers beschikbaar komen, zal Casema met een nieuwe propositie van haar digitale kabeltelevisieprodukt komen. Idee is daarbij om de huidige Casema-webdiensten TVportal (livestreams voor alleen Casema-abonnees), radioportal (verzameling livelinks), Gameportal (spellen) en Filmportal (films op aanvraag) op televisie zichtbaar te maken. Daarmee zal in navolging van UPC (die andere technieken daarvoor gebruikt), directe video op aanvraag bij Casema mogelijk maken. Casema hoopt bij een positieve uitkomst van onderhandelingen ook de programma’s van Nederland 1, 2 en 3 via ‘uitzending gemist’ aan te bieden. Casema-woordvoerder Gradus Vos wil niet vooruitlopen op hoe de propositie er exact uit komt te zien en wat de prijzen van het aanbod zal zijn. Vos verwacht dat het aanbod niet alleen voor abonnees die internet via Casema afnemen, beschikbaar komt. niet-Casema internetabonnees zullen dan wel de IP-TV (afgesloten net) alsmede DVB-C diensten kunnen ontvangen, maar niet op het internet (open deel) zelf komen. Thans zendt Casema in DVB-C haar digitale kabeltelevisieprodukt uit zonder retourpad, en zonder multimediale diensten.

VRT: opnieuw plannen tot VRT Sat?

De Vlaamse minister van media, Geert Bourgeois (van de nationalistisch/separatische partij N-VA) wil opnieuw laten onderzoeken welke mogelijkheden de VRT heeft om met een eigen free-to-air satellietzender voor Vlamingen buiten Vlaanderen te komen. Dit blijkt uit de mediabrief 2006 van Bourgeois die DutchMedia heeft verkregen. Enkele jaren geleden speelde een soortgelijke discussie bij de VRT. Onder de naam VRT Sat is het dan de bedoeling dat de VRT in navolging van de Franstalig Belgische publieke omroep RTBF (die dat RTBF Sat doet) met een eigen satellietzender komt waar vooral de ‘eigen’ (rechtenvrije) producties van VRT Eén en Ketnet/Canvas te zien zijn. Volgens Bourgeois is ‘de prijs voor een digitaal satellietkanaal stilaan betaalbaar’, zo stelt hij in zijn jaarlijkse mediabrief. Daarin stelt de Vlaamse minister eveneens dat er bij Vlamingen ontevredenheid bestaat over het beperkte Vlaamse aanbod dat BVN-TV biedt, aangezien ‘binnen Europa bijna alle openbare omroepen via satelliet te ontvangen zijn’. BVN-TV is een samenwerkingskanaal, waarbij programma’s van Nederland 1, 2 en 3 worden gecombineerd met een aantal VRT-programma’s. Doordat het een samenwerkingskanaal is, is het Vlaamse aanbod gekoppeld aan de financiele bijdrage die Vlaanderen levert. De minister stelt dat een combinatie van BVN-TV en VRT Sat een ‘ideale oplossing’ is. Daarbij wijst Bourgeois op de werelddwijde verspreiding van BVN-TV. De bedoeling is het idee VRT Sat onderdeel te laten zijn van de onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de VRT bij de realisatie van een nieuwe beheersovereenkomst. De huidige beheersovereenkomst van de VRT loopt eind 2006 af.

De Nederlandse satellietoperator Canal Digitaal Satelliet zei in eerdere instantie dat het met de VRT in onderhandeling is over een mogelijke komst van de binnenlandse VRT-zender VRT Eén en Ketnet/Canvas, waarbij deze ook met een Vlaams aanbod ook voor België ter beschikking zouden worden gesteld. Onduidelijk is wat hier de status van is, nu de Vlaamse mediaminister zijn voorkeur uit voor een VRT Sat zender met een ‘beste van de eigen produkties’ van beide VRT-zenders. De minister rept met geen woord over de ideeën van Canal Digitaal Satelliet in zijn mediabrief en zijn aldus geen onderdeel van zijn mediabeleid.

Kabinet: uitstel (standpunt) uitfasering ether-TV

De regering heeft met een brief van de minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) en staatssecretaris van media & cultuur, Medy van der Laan (D66) aangegeven uiterlijk eind dit jaar een standpunt in te nemen over hoe de regering de uitfasering van analoge ethertelevisie voor zich ziet. Wèl stelt de regering dat de voorgenomen uitfasering van analoge ethertelevisie en omschakeling naar digitale ethertelevisie per 1 januari 2006 ‘niet verantwoord is’. Onduidelijk is echter hoe het tijdspad zal zijn, aangezien daarover de regering eind dit jaar met haar standpunt zegt te komen. De regering neemt overigens duidelijk het standpunt in dat ‘voor alle alternatieven geldt dat er kosten aan verbonden zijn’, oftewel abonnementskosten voor de ontvangst van de publieke zenders.

Daarmee is Nederland het eerste land van Europa waarvan de regering officieel het standpunt inneemt dat de met belastingmiddelen gefinancierde publieke tv-zenders alleen middels extra betaling via abonnementen ontvangen kunnen worden na de uitschakeling van analoge ethertelevisie. Het regering-standpunt is daarmee in strijd met artikel 13c lid 1c van de Mediawet waarin staat dat de publieke zenders hun (hoofdtaak) zenders middels omroepzenders dienen te verspreiden naar ALLE huishoudens en dat voor ontvangst geen andere kosten verschuldigd zijn dan de kosten voor aankoop of gebruik van een technische voorziening die ontvangst mogelijk maken. Daarbij is aangetekend dat de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ten behoeve van uitzending van Nederland 1, 2 en 3 en de regionale zenders een eigen digitale etheruitzendlicentie (DVB-T) in bezit heeft, onafhankelijk van Digitenne. De commissie switch off adviseerde de regering enkele jaren geleden dat de NOS zich onafhankelijk van Digitenne diende te verzekeren van ongecodeerde digitale uitzendingen opdat de NOS niet te afhankelijk wordt van het wel of niet slagen van Digitenne. De brief niet in op de uitkomsten van de ingestelde werkgroep (taskforce) switch over waarin betrokken partijen zetelen, die in navolging van de commissie switch off een advies/voorstel zou maken

De regering geeft in haar brief niet aan hoe ze het blijvend verzorgen van analoge uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 zal financieren. Op jaarbasis kost dat 11 miljoen euro per jaar. In het afgelopen jaar gaf de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) aan dat ze zonder financiering geen mogelijkheden heeft de uitzendingen te continueren. Naar aanleiding van de brief stelt woordvoerder André Matthijsse dat ‘gezamenlijk naar oplossingen wordt gekeken, omdat het gaat om het belang van de Nederlandse kijker’.

Europees Parlement: overgang digitaal in 2012

Het Europees parlement heeft een resolutie aanvaard waarin het de EU-lidstaten oproept om de overgang van analoge naar digitale televisie in de ether voor 2012 te realiseren. In de meeste EU-landen is de kosteloze ontvangst van analoge televisie via de ether de primaire ontvangstbron van televisie voor de meeste mensen. In veel landen wordt inmiddels digitaal via de ether uitgezonden, meestal met minimaal een kosteloos pakket aan zenders. Nederland is hier een uitzondering op, gezien de situatie in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk, Italië, Spanje (start binnenkort) en Zwitserland (geen EU). In sommige EU-landen zijn overigens nog geen digitale uitzendingen via de ether gestart.

Het Europees parlement roept overigens de EU-landen op om sociaal zwakkere groepen te faciliteren bij de overgang naar digitale televisie via de ether. Ook roept het de Europese Commissie op om bij de overgang naar DVB-T pluralisme te garanderen en nieuwe diensten te bevorderen. In sommige EU-landen bestaat overigens al een overgangsplan naar digitale televisie via de ether (in bepaalde Duitse regio’s alsmede in het Verenigd Koninkrijk). In Nederland heeft de regering de afgelopen jaren veelvuldig aangekondigd met een standpunt te komen, maar dit is tot op heden telkens uitgebleven. Wel heeft een commissie ‘switch off’ en een werkgroep ‘switch over’ inmiddels allang gerapporteerd aan de regering. De verwachting is dat Nederland 1, 2 en 3 begin 2006 hun analoge uitzendingen staken, bij gebrek aan middelen en een bezuiniging daartoe. Nederland 1 en 3 worden in de Randstad via DVB-T uitgezonden door Digitenne en zijn alleen tegen betaling in DVB-T te ontvangen ten behoeve van Digitenne en KPN-abonnees. De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft haar eigen multiplex – die de regering ter beschikking heeft gesteld aan de NOS – ingebracht ten behoeve van de commerciele activiteiten van Digitenne, waar de NOS een klein aandeel (2,5 %) in heeft alsmede indirect (nog steeds) via Nozema Services NV een belang heeft. De regionale publieke omroepen blijven wel analoog – waar beschikbaar – uitzenden via de ether.

Sky Radio Danmark stopt er mee

Sky Radio Danmark (Sky Radio A/S) stopt er aan het einde van vandaag mee. Sinds 1988 is Sky Radio met eerst de Nederlandse versie, en sinds 2001 een Deense versie te beluisteren in Denemarken. Op 15 november 2003 kon het radiostation van start gaan met nationale FM-dekking in Denemarken. Het Deense radiostation drukt zwaar op de verliezen van ‘moeder’ Sky Radio Ltd. In april jl. gooide Sky Radio in Denarken programmatisch het roer om met een nagenoeg volledig gepresenteerde programmering gebaseerd op een soft rock en pop/hits-format.

Martin S. Banga, verantwoordelijk voor ‘public en foreign affairs’ zegt dat de hoofdreden van het stoppen van de zender is dat de Deense regering 78 % dekking beloofde (bijna nationaal), maar na onderzoek bleek dat door externe onderzoekers (o.a. LS Telecom en Broadcast Service Danmark) circa 63 % bereikt kon worden. Hierop heeft Sky Radio de afgelopen periode bezwaar ingediend. Voglens Banga stelt de Deense regering als ‘voormalige bureaucraten’ dat deze ‘geen fouten maken’. Hierop kwam Sky Radio in een ‘welles/nietes’ discussie. Banga stelt Sky Radio ‘nooit een regionaal pakket heeft willen kopen’ voor dit bedrag. Sky Radio dient 54 miljoen Deense Kroon per jaar (circa 7,2 miljoen euro) voor haar licentie te betalen. In de optiek van Sky Radio is de veiling ongeldig. Daarom eist Sky Radio nu in een procedure de veiling te annuleren en stopt het haar uitzendingen, en geeft daarbij de licentie terug aan de Deense regering, opdat het geen nieuwe licentiekosten hoeft te betalen. Daarnaast eist Sky Radio een schadevergoeding aan de Deense overheid van tussen de 200 en 300 miljoen Deense Kroon (26,7 a 40 miljoen euro).
Volgens het persbureau AFX zou Sky Radio in Denemarken circa 72 miljoen Deense Kronen (9,6 miljoen euro) aan verlies hebben geleden het afgelopen jaar. Banga zegt dat het met het Duitse radiostation beter gaat. Het radiostation in Hessen ging begin dit jaar over naar een gepresenteerd format met vooral ‘superhits’. Volgens Banga zijn de verwachtingen in Hessen goed, nu ook nieuwe frequenties in gebruik worden genomen. Naast Nederland en Duitsland heeft Sky Radio Ltd geen activiteiten elders. Zoals bekend staat Sky Radio Ltd in de etalage nu News Corp -dat 93 % van de aandelen heeft – het radiobedrijf wil verkopen.

Marc Nanning, voor Talpa Radio verantwoordelijk voor het Vlaamse 4FM en het Deense Radio 100FM zegt de beslissing van Sky Radio te betreuren. “Ik betreur de stap van Sky Radio, want in Denemarken is commerciële radio net volwassenen aan het worden. Dan is het van belang meerdere nationale commerciële radiopartijen te hebben. Op korte termijn is dit gunstig voor ons, maar op langere termijn slecht.” Nanning denkt dat op korte termijn reclame meer naar Radio 100FM zal vloeien, maar door onzekerheid in de radiomarkt en het ‘nieuw’ zijn van landelijke commerciële radio in Denemarken zou dat op de lange termijn nadelig kunnen zijn. Volgens de verantwoordelijke voor de internationale radioactiviteiten van Talpa, gaat het met Radio 100FM goed. Weliswaar maakt het station nog (netto) verlies, maar volgens Nanning gaat het goed met het Deense radiostation van Talpa. Pas op langere termijn is voorzien in netto winst. De publieke omroep DR heeft op haar vier radiostations geen reclame. In Denemarken zijn naast Radio 100FM en Sky Radio alleen regionale commerciele radionetwerken actief waaronder The Voice (van SBS Broadcasting SARL), Radio 2 (eveneens van SBS Broadcasting SARL), NRJ en Mix FM. Mogelijk dat het ‘vijfde’ radiopakket waar Sky Radio op uitzendt opnieuw zal worden verdeeld. Rechtszaken en herverdelingen in Denemarken hebben mogelijk consequenties voor hoe Talpa zich zal opstellen in haar voordeel.