RTL Nederland & RTL 8: geen kabeldistributie, geen NMa-toestemming

RTL Nederland heeft ten behoeve van RTL 8 nog geen overeenkomsten tot kabeldistributie gesloten. Ook heeft RTL Nederland ten behoeve van de overname van Radio 538 alsmede de overname van content van Talpa TV BV (Tien) nog geen toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Toch presenteerde RTL Nederland afgelopen donderdag met de vermelding ‘onder voorbehoud van toestemming van de NMa’ ten overstaan van pers en adverteerders haar nieuwe seizoen die op 17 augustus van start zal moeten gaan. RTL Nederland meldde daarbij dat dankzij overeenstemming met kabelaars 100 % kabeldekking gerealiseerd is voor RTL 8. Uit een rondgang bij de grote kabelaars blijkt dat geen enkele (dochter van een) grote kabelaar (UPC en Zesko Holding [@Home/CasemaMultikabel] samen goed voor 90 % van de kabelhuishoudens) overeenstemming met RTL daartoe heeft. Wel bestaat – aldus woordvoerders van de kabelbedrijven – ‘de intentie’ er uit te komen en RTL 8 uit te zenden. Adviezen van programmaraden worden daarbij overigens niet afgewacht. Probleem in de onderhandelingen is dat Talpa TV BV betaalde voor kabeldistributie, terwijl RTL graag op de nul-lijn zit en het liefst voor digitale kabeldoorgifte betaald wordt. Op satelliet bij Canal Digitaal Satelliet zal RTL 8 in ieder geval vanuit Luxemburg worden uitgezonden op de ‘Luxemburgse’ transponder; hiertoe zal Hallmark Channel naar een Nederlandse transponder verhuizen. Een officiele overeenkomst hiertoe is ook nog niet gesloten, maar wel in voorbereiding. Onduidelijk is nog in welk satellietpakket RTL 8 zal komen. Hoe de (technische) overgang van Tien naar RTL 8 zal plaats vinden is nog niet duidelijk, aangezien Tien op een Nederlandse transponder uitzendt op satelliet. De Luxemburgse uitzendlicentie is waarschijnlijk inmiddels wèl afgegeven afgelopen vrijdag, gezien een kryptische mededeling van de Luxemburgse regering aangaande een niet nader benoemde afgifte van een uitzendlicentie ten behoeve van een RTL-zender.

Opvallend is dat RTL Nederland zelf stelt dat het haar verwachting is dat omstreeks 10 augustus de NMa met een (liefst) positieve uitspraak zal komen omtrent de overname opdat nog geen week later de eerste uitzendingen van RTL 8 uit Luxemburg kunnen komen. Een NMa-woordvoerster zegt desgevraagd dat de NMa nooit te voren toestemming geeft of indicaties afgeeft wanneer precies de NMa met een uitspraak komt. Duidelijk is wel dat de termijn van vier weken door de NMa niet gehaald is, als gevolg van het gegeven dat wettelijk gezien onvoldoende gegevens heeft verkregen om nu al een oordeel te kunnen geven op basis van de medingingswet. Hierdoor is de ‘klok’ stilgezet. Een NMa-woordvoerster stelt dat in haar beslissing de NMa zich niet laat leiden door bedrijfseconomische motieven. De datum van 17 augustus is uitgekozen in verband met de start van voetbalseizoen die RTL op RTL 4 wil laten plaats vinden. Indien de NMa geen toestemming heeft verleend op deze datum zal Tien met haar uitzendingen doorgaan inclusief het voetbal. Een NMa-woordvoerster wilde niet ingaan op de vraag of RTL de mededingingswet heeft overtreden door in feite de gehele bedrijfsvoering zo te hebben ingericht als ware de overname gerealiseerd met als ‘kleine letter’ toevoeging, afhankelijk van NMa-toestemming. Achteraf beoordeeld de NMa dit. In het geval van ChelloMedia bij Film1/Sport1 en de overname van Canal+ leverde dit de partijen een boete op. Indien de overeenkomst tussen RTL en Talpa vergunningsplichtig is, heeft de NMa 13 weken de tijd dit te beoordelen, behoudens het ‘stilzetten van de klok’.

De nieuwe programmering van RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 is te vinden op
http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/adverteren/televisie/dagschema/
en
http://ips.rtlnederland.nl/

REDACTIONEEL COMMENTAAR: Luxemburgse familie met commerciele ziekte?

“Wij zijn zo commercieel als de ziekte”, zo verklaarde de hoogste baas van RTL Nederland in de Volkskrant gisteren. Met andere woorden, de marktleider in de commerciele televisiewereld trekt zich wellicht van weinig iets aan, maar getuigt als ‘rasopportunist’ wel van enige zelfkennis. En aldus doet RTL Nederland alsof alles in kannen en kruiken is bij de kabelaars, presenteert het RTL 8 alsof het een totaal nieuw concept is, doet het alsof het zelf de voorspellende gave heeft over de mededingingstoestemming inclusief de te verwachten toestemmingsdatum en rept RTL met geen woord over Luxemburg. Oftewel de hegemonie van de televisie-industrie zou hersteld zijn met een marktleider die zich alles kan veroorloven?

Het einde van de zender Tien is – ondanks de blijdschap in sommige kringen – niet goed voor de Nederlandse media-industrie. Talpa TV BV verkeeg bij haar start veel kritiek. Maar desondanks was het in staat om in enkele jaren voor een opleving te zorgen in de televisie-industrie. Nooit heeft één zender zoveel Nederlands produkt geproduceerd en tot stand laten brengen, wat men er ook van dacht, vele dramaprodukties zagen het levenslicht die anders nooit in zo’n korte tijd tot stand waren gebracht. Weliswaar heeft Talpa Content een ‘eerste recht op afname’-overeenkomst gesloten met RTL Nederland en verkrijgt Talpa Media Holding NV een minderheidsbelang in RTL Nederland, het betekent voor de televisiemarkt op langere termijn niet dat het gehalte aan Nederlands produkt in stand blijft. De Mol zal bij het slagen van de overeenkomst zijn kracht van het (opnieuw) zijn van grootaandeelhouder van Endemol kunnen gebruiken om samen met de overeenkomst omtrent Talpa Content een machtspositie te verkrijgen die voor RTL Group SA op lange termijn als knellend kan worden ervaren. Afhankelijkheid van De Mol bij RTL heeft in het verleden al tot nodige fricties tussen De Mol en RTL geleid, die tot de nodige juridische procedures hebben geleid. In de huidige situatie zou die op lange termijn leiden tot een uitkoop van De Mol. Interessant in die kwestie is in hoeverre de NMa zich zal uitspreken over de rol van De Mol als enerzijds grootaandeelhouder van Endemol, anderzijds essentieel minderheidsaandeelhouder van RTL Nederland, of dat ze dit nader wil onderzoeken.

Twee zenders aan content uitgesmeerd over vier zenders…

RTL Nederland kiest er voor om RTL 8 te positioneren als nieuwe zender gericht op vrouwen. Dat er nauwelijks exclusieve produkties op deze zender te zien zijn, laat RTL uiteraard onvermeld. RTL 8 zal zelfs 15 uur per dag homeshopping uitzenden, naast de 14 uur per dag die RTL 5 al uitzendt. Behoudens RTL Z en enkele sportprograma’s is ook RTL 7 grotendeels een herhaalkanaal. In feite spreidt RTL content voor twee kanalen uit over vier kanalen, waarbij het Nederlands produkt (behoudens sport, Jensen en De Gouden Kooi) op RTL 5, RTL 7 en RTL 8 alleen met een vergrootglas te vinden is!

Met het herstel van een duopolie in de commerciële markt met RTL als marktleider, kan dit leiden tot arrogant gedrag. Teken daarvan was het aankondigen van kabelovereenstemming, die er niet is. Kabelaars waren niet echt blij met dit soort ontactische handelingen, te meer omdat er nog de nodige discussies moeten plaats vinden. Ook de NMa zal gezien het opvallend geintegreerd zijn van alle over te nemen zaken, het presenteren van alle details richting adverteerders opdat deze reclamezendtijd inkopen, wellicht niet zo geamuseerd zijn en de zaken met extra interesse volgen. Als bekend heeft RTL in algemene zin lak aan Nederlandse regelgeving als het gaat om de Mediawet.

Met de overname van Radio 538 – natuurlijk met vermelding van de kleine NMa-lettertjes – kon RTL uitpakken als ware het marktleider in de radiosector. Treffend vertelde Jan Willem Brüggenwirth op BNR Nieuwsradio dat RTL in Nederland sinds 1989 niet in staat is gebleken om radio tot wasdom te maken. Of het nu om RTL Radio ging, RTL FM, Yorin FM, Veronica FM of Happy RTL, zodra de televisiemensen er zich mee bezig gingen houden, ging het mis. Terecht claimt Brüggenwirth zijn autonomie. De vraag is echter of RTL deze op lange duur kan geven als de rapportagelijnen uiteindelijk via Hilversum en Luxemburg naar Duitsland moeten. Dan was logischer geweest dat Radio 538 direct onder RTL Group SA zou vallen en niet onder RTL Nederland! Kenmerkend is dat de topman van RTL Nederland afgelopen weekend bij BNR Nieuwsradio verklaarde dat alle RTL-radiomiskleunen niet te wijten waren aan mogelijke onkunde of televisieprioriteit, maar aan de regering die in 2003 de radiofrequenties verdeelde voor veel geld middels een (deels gekleurde) veiling en dat RTL weliswaar willens en wetens daar aan meedeed, maar dat dat voor zijn tijd was. In ieder geval is dit een wel heel eigenaardige kijk op 15 jaar mislukte Nederlandse RTL-radiogeschiedenis.

De geschiedenis bepaalt dat RTL het met autonomie verlenen moeilijk heeft (zie bijvoorbeeld de Veronica-geschiedenis onder RTL); verleidelijk is Radio 538 op lange termijn te integreren binnen de Mediapark-burelen van RTL en organisatorisch los te weken van Talpa Radio (Radio 10 Gold, Juize FM en Radio Digitaal) waarmee nu afgesproken is een organisatorische verbintenis te houden na de overname. Ook een radiofrequentieverdeling die in 2009/2010 voor het jaar 2011 zal moeten plaats hebben is een aantrekkelijk moment voor RTL om zich hier intensief mee bezig te houden. Of, om te beginnen – wat logisch is en waar niets mis mee is – het RTL radioNieuws te herintroduceren op de radio in plaats van het ANP RadioNieuws….?! Vreemd is in ieder geval dat RTL niet de spinoffactiviteiten als Radio Digitaal en Juize FM mede heeft overgenomen; juist in een digitale omgeving zou je dat verwachten!

De Nederlandse overheid heeft met een aankomende frequentieverdeling radio een uitgelezen kans om RTL 4, RTL 5, RTL 7 en het op te zetten RTL 8 Nederlands te maken. Ze kan als verplichting voor radiostations die de Nederlandse ether willen gebruiken, opleggen dat als ze onderdeel zijn van een bedrijf dat een aanmerkelijk belang heeft in op Nederland gerichte tv-zenders, alleen radiofrequenties worden afgegeven als deze tv-zenders een Nederlandse uitzendlicentie hebben. Dit in het kader van eerlijke marktwerking en een mogelijkheid de toezicht op de Europese regelgeving te laten plaats vinden. Bij een dergelijke voorwaarde wordt RTL in feite klem gezet…..

(dit is een redactioneel commentaar met een mening!)

Kort radionieuws over Radio 538, Arrow Classic Rock en Radio 10 Gold

Radio 538-directeur blijft bij Talpa, maar verhuurt zichzelf binnenkort aan RTL

Jan Willem Bruggenwirth, algemeen directeur voor Talpa Radio blijft in dienst van Talpa. Dit heeft de radiodirecteur verklaard op BNR Nieuwsradio. Na verkoop van Radio 538, dat zal kunnen geschieden na te verkrijgen toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zal Bruggenwirth worden ‘verhuurd’ aan RTL Nederland. Thans vallen zowel Radio 538 als Radio 10 Gold, Juize FM en Radio Digitaal onder Talpa Media Holding NV. Na de effectuering van de overeenkomst met RTL, zal Radio 538 in handen komen van RTL Nederland. Radio 10 Gold, Radio Digitaal en Juize FM blijven in handen van Talpa Media Holding NV, de mediaholding waar John de Mol 80 % van bezit.

Arrow Classic Rock op 675 kHz terug met reguliere/vertraagde uitzending

Arrow Classic Rock heeft op de middengolf het ‘aangepaste’ Rolling Stones programma ingeruild voor een licht ‘aangepaste’ uitzending van de reguliere Arrow Classic Rock-programmering. In de praktijk gaat het vermoedelijk om een vertraagde uitzending. Daarmee is het ANP-radionieuws teruggekeerd bij de middengolfuitzendingen van de rock-zender. Arrow Classic Rock zendt sinds 1 juli uit op een landelijk FM-kavel, nadat het radiostation Caz werd overgenomen. Het vermogens van de middengolfzender in Lopik is overigens in juli wel enigszins teruggebracht om kosten te besparen.

Eindmoment Radio 10 Gold op AM 1008 kHz nog steeds onduidelijk

Het eindmoment voor Radio 10 Gold op de middengolffrequentie 1008 kHz is nog steeds onduidelijk. Eigenaar Talpa Radio kondigde begin juli aan dat de middengolffrequentie verkocht wordt aan het religieuze GrootNieuws Radio. Toen verwachtte GrootNieuws Radio nog deze maand te kunnen uitzenden op de middengolfzender. Radio 10 Gold zendt de afgelopen maanden met verminderd vermogen uit op de middengolf. Volgens Talpa Radio-woordvoerder Jan Willem te Gussinklo Ohmann duurt een en ander ‘iets langer’, wat te maken heeft met de ‘formele overdracht’ van de zender. Bij overdracht van etherzenders dient de staatssecretaris van Economische Zaken, cq. Agentschap Telecom toestemming te verlenen voor de overdracht waarbij aan een aantal (zekerheids)voorwaarden voldaan moet worden. Te Gussinklo Ohmann stelt dat het vooral om ‘papierwerk’ gaat waarop gewacht wordt.

Opnieuw accoord Zesko-vakbonden over sociaal plan

Opnieuw hebben vakbonden CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en VMHP-N een principe accoord bereikt over een sociaal plan voor de fusie van de drie kabelbedrijven @Home, Casema en Multikabel die onderdeel zijn van Zesko Holding. Begin deze maand verwierp een overgrote meerderheid van de vakbondsleden het eerder tussen directie en de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Volgens Theo Quist, onderhandelaar namens CNV Publieke Zaak is nu met een klankbordgroep gesproken bestaande uit kaderleden en ondernemingsraadsleden om te voorkomen dat ook dit plan verworpen wordt.

Volgens Quist is nu het maximale eruit gehaald. “Ik zou niet weten hoe je dit anders moet regelen. Ik zie geen mogelijkheden meer als leden dit zouden afwijzen, met de werkgever zien wij geen mogelijkheden meer,” aldus Quist.

Het verschil tussen het oude en het nieuwe sociaal plan is dat de werknemers van @Home bij het ‘boventallig’ verklaard worden de rechten die bij de verkoop van @Home door Essent NV waren afgesproken, blijven gelden. Dit gaat – voor de medewerkers van @Home ook over outsourcing, loonsuppletie, een terugkeergarantie en contracten voor bepaalde tijd. Ook afspraken omtrent het reizen (max. 90 minuten reistijd enkele reis) en de mogelijkheid van deels flexwerken in de omgeving van de ‘oude’ locatie is opgenomen in het nieuwe plan. Men verwacht dat 15 % van het totale personeel in Utrecht zal komen te werken, de nieuw op te zetten ‘centrale’ vestiging. Werknemers die meer dan een uur reistijd hebben, krijgen de mogelijkheid ander werk te verkrijgen.

Vakbonden hebben over de communicatie ook nieuwe afspraken gemaakt en verklaren in ieder geval tevreden te zijn zo snel tot een nieuw accoord te zijn gekomen. Het accoord wordt t/m 31 juli voorgelegd aan de vakbondsleden tijdens zogeheten ‘ledenraadplegingen’. Vakbondsleden kunnen tot 4 augustus hun mening daarover kenbaar maken, desgewenst ook – vanwege de vakantieperiode – ook electronisch. Pas als de vakbondsleden het sociaal plan in meerderheid goedkeuren, kan het voor het integratieplan in werking treden. Het nieuwe sociaal plan is te vinden op door hierop te klikken.

Goede Doelen-televisie: landelijke digitale kabel uitzending vanaf september

Goede Doelen Televisie, de zender van de Westlandse ondernemers Ferry Ouwendijk en Hans Uittenbogaard zal vanaf september landelijke digitale distributie verkrijgen. Dit kondigden VECAI-directeur Rob van Esch en Ferry Ouwendijk vandaag aan. De zender die inmiddels twee jaar bestaat, zal aldus waarschijnlijk via de VECAI-leden UPC, Zesko Holding (Casema, @Home, Multikabel), Delta Kabelcomfort en anderen worden verspreid. Onduidelijk is nog of dit via digitale pluspakketten of via het digitale basispakket zal zijn. Ook is onduidelijk of de overeenkomst exclusief is waardoor Goede Doelen alleen via de kabel mag worden gedistribueerd. Goede Doelen TV wordt op dit moment alleen via het digitale basisaanbod van CAIW verspreid in o.a. het Westland, Aalsmeer/Uithoorn, Schiedam en enkele andere CAIW-gebieden. De directeur van CAIW, Aart Verbree, is sinds kort ook voorzitter van VECAI. Goede Doelen TV zendt over meer dan 400 goede doelenorganisaties zonder direct aan fondsenwerving te doen reportages uit. Het kanaal moet haar inkomsten gaan genereren uit reclame. Onduidelijk is of de kabelaars voor de distributie zullen betalen.
Van Esch en Ouwendijk willen desgevraagd tot september geen nader commentaar geven op de plannen. Eind september is de verwachting dat meer bekend zal geraken over de plannen.

Nederlandse dochter ProSiebenSat.1 Media geinteresseerd in Sky Radio Groep, maar niet aan de orde…

De Nederlandse dochter van ProSiebenSat.1 Media AG zegt bij monde van algemeen directeur André Kreuzen tegen DutchMedia best geinteresseerd te zijn in een overname van Sky Radio Groep op voorwaarde dat Telegraaf Media Groep NV daar toe bereid is. Volgens Kreuzen is dat echter niet aan de orde. Eerder zei een Telegraaf Media Groep NV-woordvoerder tegen DutchMedia dat er geen plannen bestaan om Sky Radio Groep in te brengen bij ProSiebenSat.1 Media AG.

Sky Radio Groep (Sienna Holding BV bestaande uit Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en 50 % van TMF Radio) kwam vorige week voor 85 % in handen van Telegraaf Media Groep NV. Telegraaf Media Groep NV heeft een optie op een minderheidsbelang in ProSiebenSat.1 Media AG nu SBS Broadcasting SARL (moeder van het Nederlandse SBS Broadcasting BV) is overgenomen door ProSiebenSat.1 Media AG. Telegraaf Media Groep NV had 20 % van SBS Broadcasting SARL in handen. De Nederlandse dochter van ProSiebenSat.1 Media AG had tot 1 juli het verlieslatende radiostation Caz in handen dat verkocht is aan Arrow.

Nederlandse dochter ProSiebenSat.1 Media onderzoekt vierde zender: belspellen of nieuws?

SBS Broadcasting BV, sinds één week onderdeel van ProSiebenSat.1 Media AG onderzoekt de komst van een vierde Nederlandse zender. Volgens (programma)directeur Eric van Stade staan alle opties nog open. Van Stade zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat goed gekeken wordt naar het zenderpalet van ProSiebenSat.1 in Duitsland die naast de generalistische zenders ProSieben, Sat.1 en Kabel Eins, ook de nieuwszender N24 en de ‘participerende’ zender NeunLive in haar aanbod heeft. Van Stade zegt dat de mogelijkheden voor een nieuwszender alsmede ‘participerende’ zender onderzocht worden. Participerende televisie zoals NeunLive deze uitzendt, betekent een combinatie van (bel)spellen, (bel)quizzen, Astro-uitzendingen en erotische bel-uitzendingen. Alhoewel SBS – behoudens Hart van Nederland – geen nieuwsorganisatie heeft, ziet Van Stade mogelijkheden om in samenwerking met N24 een Nederlandse versie op te zetten. Met het onderzoek naar een vierde zender hoopt de Nederlandse ProSiebenSat.1 Media AG-dochter te kunnen meegaan in de concurrentie nu RTL Nederland en RTL Group SA aan hebben gekondigd met het Luxemburgse RTL 8 te komen als vierde op Nederland gerichte RTL-zender (die de plek van Tien zou innemen).

Het startmoment van RTL 8 is afhankelijk van toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Alhoewel RTL Nederland naar verluid hoopt op een start op of voor 18 augustus (start voetbalseizoen). RTL heeft haar groots opgezette najaarspresentatie in de laatste week van juli gepland. SBS Broadcasting BV heeft geen formeel bezwaar ingediend hiertegen, maar wel een uitgebreide vragenlijst van de NMa verkregen die ze uitgebreid zegt te zullen bestuderen en zo goed mogelijk in te vullen. Volgens Van Stade is SBS er niet op uit om RTL per se dwars te zitten, maar tracht RTL in zijn optiek haar marktmacht te vergroten. Nu John de Mol ook een aanmerkelijk belang heeft verkregen in Endemol, compliceert dit marktverhoudingen. SBS Broadcasting BV neemt thans overigens nauwelijks Endemol-producties af. Van Stade zegt dat deze Endemol als producent niet wil uitsluiten. Een aantal voorkeursrechten die Endemol sowieso heeft lopen bij RTL, maken in combinatie met de nieuwe overeenkomsten tussen RTL en Talpa/John de Mol het voor SBS niet eenvoudig om grootschaliger (nieuwe) Endemol-produkties af te nemen.

Ingewijden verwachten dat verschillende marktpartijen tegen een aantal nieuw te ontstane machtsposities tussen Endemol, RTL en John de Mol middels hun door de NMa gevraagde zienswijzen de facto toch bezwaar zullen aantekenen en dat de NMa-procedure om die reden langer zal duren dan 4 weken. Dezelfde ingewijden verwachten wel dat de NMa toestemming zal geven, maar wellicht pas na een uitgebreid (drie maanden) onderzoek waardoor de overname van Radio 538 en de gegarandeerde content-overeenkomst met Talpa (waaronder de overname van het Eredivisie-voetbal) nog niet kan worden geimplementeerd. Meer over het SBS-seizoen en een analyse over de RTL/Talpa overeenkomst binnenkort op deze plek.

UPC wijzigt prijzen en combinaties UPC Digital

UPC heeft de opbouw en de prijzen van haar digitale kabeltelevisie-aanbod per gisteren gewijzigd. Voor nieuwe abonnees geldt dat het digitale standaardpakket (voortaan ‘Digital TV Starter’ genoemd bij UPC) voortaan 19,04 euro per maand kost; dit was voorheen 18,21 euro per maand. Het uitgebreide pluspakket kost voortaan 25,04 euro per maand; dit was voorheen 20,21 euro per maand. Deze prijzen zijn inclusief de bruikleen van een digitale kabelontvanger alsmede het analoge pakket. De wijzigingen zijn zonder officiele aankondigingen naar buiten toe doorgevoerd; slechts een mededeling van een UPC-medewerker in het Chelloo-forum getuigt van een mededeling op voorhand van de wijzigingen. Bestaande abonnees behouden de ‘oude’ tarieven tenzij ze hun abonnement wijzigen. Het digitale standaardpakket omvat overigens ook de optie om programma’s van vandaag en gisteren van een aantal zenders waaronder de publieke landelijke kanalen vandaag en gister nog te kunnen herbekijken op aanvraag; bij het pluspakket is dit 10 dagen, waarbij ook op aanvraag zonder bijbetaling een bibliotheek van kennis, kinder, amusement en muziek-programma’s beschikbaar is. UPC biedt ook tegen een hoger tarief PVR-ontvangers met bijbehorende functies (standaardpakket 25,04 euro per maand; pluspakket 29,04 euro per maand); en biedt daarnaast nog opties met HDTV, Film1/Sport1 en erotische zenders. Het duurste ‘totaal’ televisiepakket kost 61,04 euro per maand.

Vergeleken met de Zesko-kabelaars (Casema, @Home en Multikabel) is UPC duurder bij het digitale standaardpakket (Zesko heeft het digitale standaardaanbod inbegrepen bij het [analoge] standaardpakket van 15,56 euro per maand, waarbij de ontvanger dient door de consument te worden gekocht), maar licht goedkoper bij het pluspakket (Zesko vraagt 25,51 euro per maand). Hierbij dient te worden aangemerkt dat UPC bij alle pakketten video-on-demand diensten alsmede ‘programma gemist’ aanbiedt, terwijl andere kabelaars dit vooralsnog niet bieden.

AM 1008 kHz overgenomen door Christelijk radiostation GrootNieuws Radio

De radiofrequentie AM 1008 kHz is overgenomen door een Christelijk georienteerd radiostation dat zal uitzenden onder de naam GrootNieuws Radio. Dit hebben Radio 10 Gold-eigenaar Radio 10 Gold en de nieuwe eigenaren bekend gemaakt. Voor hoeveel de radiofrequentie is verkocht, is onbekend. Radio 10 Gold zal nog twee à drie weken via de middengolffrequentie 1008 kHz uitzenden. Volgens een Radio 10 Gold-woordvoerder zal bij het uitzetten enige tijd een promo met een verwijzing naar de andere infrastructuren (kabel/satelliet/internet/Digitenne van KPN) worden uitgezonden. Eerder was het de bedoeling de middengolfzender dit weekeinde uit te schakelen.

De frequentie is overgenomen GrootNieuwsMedia (De Dorpsbode BV) dat in handen is van F.W. de Groot uit Goudriaan en als GrootNieuws Radio zal uitzenden. Initiatiefnemer is Arjen de Heer. Over enkele weken zal GrootNieuws Radio met religieus getinte muziek op de middengolf starten, waarna in december de zender volwaardig zal moeten staan. GrootNIeuws Radio zal uitzenden met 200 kiloWatt. GrootNieuws Radio richt zich op breed-Christelijke kring, waaronder evangelisten, protestanten maar ook rooms-katholieken. Het radiostation zal zich met name richten op nieuws dat ‘relevant’ is in christelijke kring, en daarnaast opiniërende, informatieve en muzikale programma’s uitzenden. Het radiostation is niet verbonden aan andere organisaties of mediabedrijven (als Family7 of Bright FM), maar staat open voor samenwerking. Zo wil het de gelegenheid bieden om organisaties zendtijd te laten huren om hun achterban te kunnen bereiken.

Arjen de Heer zegt desgevraagd geen concrete plannen te hebben voor kabeluitzendingen, maar stelt wèl geïnteresseerd te zijn in uitzending via de DAB+ standaard. GrootNieuwsRadio is de eerste religieuze Nederlandse radiozender die landelijk 24 uur per dag in de ether zal uitzenden.

Vakbondsleden verwerpen sociaal plan Zesko (Casema/Multikabel/@Home)

Vakbondsleden verwerpen in meerderheid het sociaal accoord dat vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N voor hun leden hebben onderhandeld met de directie van Zesko Holding BV. Dit verwacht vakbondsbestuurder Fred Bos van Abvakabo FNV op basis van de ledenraadplegingen die de afgelopen twee weken hebben plaats gevonden. Tot gister konden vakbondsleden ook schriftelijk nog hun mening kenbaar maken, maar Bos verwacht niet dat dit een andere uitslag met zich meebrengt. Het sociaal plan dient als basis om de drie kabelbedrijven @Home, Multikabel en Casema die deel uitmaken van Zesko Holding BV te kunnen laten integreren tot het grootste Nederlandse kabelbedrijf.

“Tijdens de bijeenkomsten was het duidelijk dat de vakbondsleden tegen waren,” aldus de vakbondsbestuurder. De vakbonden nemen het de kabelbedrijven kwalijk dat ze hun communicatie naar de medewerkers slecht hadden georganiseerd. Het sociaal plan werd pas in een zeer laat stadium aan het personeel ter beschikking gesteld. Bovendien bleken verschillende versies in omloop te zijn gebracht. Hierdoor ontstonden discussies tijdens de ledenraadplegingen. Abvakabo FNV stlelt dat de kabelbedrijven zich hierdoor niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden en zegt de communicatie voortaan anders te willen afspreken.

Met name bij @Home was er volgens Bos veel discussie. Volgens de Abvakabo FNV-man was er in het verleden een afspraak tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder van @Home dat voor de @Home-medewerkers het sociaal plan van Essent de ‘ondergrens’ zou zijn. Bernard Dijkhuizen – die zowel onder de heerschappij van Essent NV directeur was van de kabelonderneming alsmede bij Zesko Holding BV de hoogste man is, wil zich niet aan deze afspraak houden, aldus Bos. Dat sociaal plan is overigens éénzijdig opgelegd bij de verkoop door (de eigenaren van) @Home, zonder accoord met vakbonden.

Verder bestaat veel discussie over de reistijdenparagrafen in het sociaal accoord, waarbij maximaal 15 uur per week is opgenomen over reistijden. Tevens is er discussie over de geldigheid van tijdelijke contracten. De vakbonden zullen de komende tijd een lijstje maken om de werkgever te informeren over de uitslag en te komen tot nieuwe afspraken om een nieuw sociaal plan te kunnen maken. Als het bedrijf dit weigert, kunnen de vakbonden hun leden mobiliseren. Procedureel bestaat daarbij de theoretische mogelijkheid dat het bedrijf zonder vakbonden en met een negatief advies van de Ondernemingsraden haar integratieplannen uitvoert, zij het dat instanties dan het recht hebben een procedure tegen de directie van het bedrijf aan te spannen en dit leidt tot gepolariseerde verhoudingen binnen de kabelbedrijven.

Vakbonden willen eerst constructief kijken of er aan een nieuw accoord gewerkt kan worden.

De Ondernemingsraden (OR-en) blijken het overigens nog niet eens over het integratieplan. Hun steun blijkt voorwaardelijk te zijn en alleen te gelden bij een accoord van het sociaal plan door de vakbondsleden, waardoor de Ondernemingsraden nog geen formeel positief advies hebben gegeven. Zesko Holding meldde twee weken geleden in een verklaring dat zowel de OR-en als de directie het eens zouden zijn over de integratieplannen.

Peter Smit, (extern) woordvoerder voor Zesko Holding zegt nog niet te kunnen reageren op de uitslag van de ledenraadplegingen van de vakbondsleden zolang deze nog niet definitief is.

Nagenoeg parallel aan de presentatie van de sociale plannen, heeft Zesko Holding BV meer informatie gegeven over de integratieplannen aan de medewerkers van de onderliggende kabelbedrijven. Het nieuwe bedrijf zal – volgens deze informatie die DutchMedia tot haar beschikking heeft gekregen – naast een algemene directie, een ‘strategisch/juridische’afdeling, een beleidscommunicatie en personeelsafdeling, grofweg vijf bedrijfsunits kennen. Marcel Nijhoff zal als commercieel directeur aansturing geven aan afdelingen als marketing/onderzoek/planning, merken/communicatie (onder leiding van Nico Rijkhoff), verkoop en business-to-business. De radio/televisie-content tak zal bij de afdeling ‘propositie management’onder leiding van Henk van der Wal worden ondergebracht. Verder zal het bedrijf de bedrijfsunits financien onder leiding van Walter Blom, technologie onder leiding van Ritzo Holtman (a.i.), operaties onder leiding van Joop Evers (a.i.) alsmede de bedrijfsunit IT kennen onder leiding van Tom Verhulst (a.i.). De bedrijfsstructuur zou in 2009 volledig functioneel moeten zijn. De benamingen van de afdelingen heeft DutchMedia voor de leesbaarheid vertaald van het Engels naar het Nederlands.

Zesko vs. DutchMedia?

DutchMedia zelf werd twee weken geleden gesommeerd door de Casema-afdeling ‘legal & regulatory affairs’ om het gepubliceerde sociaal plan te verwijderen met een beroep op het zonder (auteursrechtelijke) toestemming publiceren hiervan waarbij DutchMedia schadeplichtig zou zijn. CNV Publieke Zaak bleek daarbij dezelfde versie eveneens te hebben geopenbaard op haar website. De juridische afdeling van Zesko stelde verder – zonder onderbouwing – dat het feitelijk onjuist zou zijn dat het sociaal plan zou worden voorgelegd ter accordering aan vakbondsleden en dat pas daarna het integratieplan in werking treedt, en eiste dat deze passage in een eerder artikel verwijderd zou worden. Volgens Abvakabo FNV kan het niet zo zijn dat sociale accoorden tot het exclusief auteursrecht van het bedrijf in kwestie is en kan het evenmin dat het bedrijf integratieplannen zomaar voortzet zonder dat er een sociaal accoord is. De officiele woordvoerders van de Zesko-bedrijven – waarmee DutchMedia al jarenlang een goede verstandhouding heeft – bleken te voren niet op de hoogte te zijn gesteld door de juridische afdeling van Casema over de actie jegens DutchMedia. Na reactie van de zijde van DutchMedia heeft het bedrijf merkwaardig genoeg officieel niets meer laten horen over haar sommatie.

Ruud Hendriks verliest rechtszaak tegen Lex Harding & Marcel Dijkhuizen; 2H Media en Slam! FM krijgen gelijk

Ruud Hendriks heeft de aangespannen rechtszaak tegen 2H Media BV en Slam! FM verloren. Dit heeft de Ondernemingskamer Amsterdam afgelopen vrijdag uitgesproken, zo heeft DutchMedia vernomen. 2H Media BV is de besloten vennootschap waarin Harding, Hendriks en Dijkhuizen elk voor één derde participeren en is de holding die alle aandelen van het trio in Slam! FM BV zou beheren.

Bij de rechtszaak eiste Hendriks een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij 2H Media BV en Slam! FM BV, een tijdelijke bevoegd bestuurder te benoemen bij 2H Media BV en het niet laten bekrachtigen van een aandelenemissie alsmede het terugdraaien van een kwijtschelding van schulden. De discussie tussen de aandeelhouders van 2H Media BV ging in feite over de waardering van het radiostation Slam! FM BV, alsmede de wijze van bedrijfsvoering, en uiteindelijk om de bereidheid van blijvend investeren in het radiostation evenals de waardering van de aandelen van Ruud Hendriks.

De rechter oordeelde dat op basis van stemverhoudingen (Dijkhuizen en Harding bezitten samen tweederde van 2H Media BV) ‘in casu geen sprake’ is van een ‘patstelling [..] die leidt tot onbestuurbaarheid van 2H Media BV’, waarbij de rechter toevoegde dat verder van geen verstoring sprake is bij de bedrijfsvoering van de aandeelhoudende BV van Slam! FM BV. De rechter accepteert de ‘flitsemissie’ van aandelen waarbij Lex Harding en Marcel Dijkhuizen met hun eigen BV’s uiteindelijk investeerden in Slam! FM BV met verwatering van 2H Media’s aandeel als gevolg. Volgens het vonnis valt op de gang van zaken wel iets aan te merken, maar kan niet worden gezegd dat Harding en Dijkhuizen de belangen van Hendriks onvoldoende in het oog hebben gehouden, dan wel op onaanvaardbare wijze de aandelen van Hendriks via 2HMedia BV in Slam! FM BV hebben doen verwateren. Met name het aanbod om de waardering door een extern accountantskantoor te laten beoordelen op kosten van Hendriks acht de rechtbank redelijk, waardoor de rechter de bezwaren tegen de emissie niet kan volgen. Door de slechte situatie bij Slam! FM BV oordeelt de rechter bovendien dat de waarde van het radiostation destijds bij de emissie (in november 2006) van 2,25 miljoen euro ‘voorhands niet (apert) onredelijk overkomt’.

In het vonnis stelt de ondernemingskamer verder dat dankzij het terugdraaien van een mogelijke benadeling aangaande de kwijtschelding van een lening, deze niet kan volgen hoe benadeling van Hendriks nog aan de orde is. Harding en Dijkhuizen hebben erkend ‘mogelijk niet overeenkomstig de [..] in acht te nemen zorgvuldigheid’ te hebben gehandeld bij de kwijtschelding. Om dit recht te zetten is de schuld van 2H Media BV aan Slam!FM BV omgezet in een ‘agio-storting’, waarbij pas bij terugstorting van de lening nieuw uitgegeven aandelen kunnen profiteren van dividend bij winst. De ondernemingskamer gaat er vanuit dat deze oplossing alsnog zal worden doorgevoerd.

Andere punten aangaande vermeend onvoldoende informatievoorziening en jaarrekening-goedkeuring, kan de rechtbank niet volgen, cq. ‘snijden geen hout’, aldus het vonnis. De conclusie van de rechtbank is met name dat er een ‘ernstig’ verschil van mening is over het beleid van Slam! FM BV. Doordat twee van de drie bestuurders het eens zijn over het te voeren beleid, betekent dit aldus de rechter niet dat reden tot twijfel bestaat over juistheid van beleid bij 2H Media BV. Tegenvallende resultaten bij Slam! FM BV (het oplopen van verliezen) alsmede (on)betrouwbare prognoses geven blijk van het meningsverschil Tegenvallende economische ontwikkelingen in de radiobranche daarbij in aanmerking nemend, leidt dit volgens de rechter niet tot het oordeel dat sprake is van onjuist beleid bij het radiostation.

Ruud Hendriks zegt desgevraagd teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar wil de uitspraak bestuderen voor dat hij verder wil reageren. Hendriks kan overigens nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Lex Harding reageert blij op de uitspraak: “We zijn blij dat de uitspraak positief is voor het 2H Media en Slam! FM. Bestuurlijk heeft Hendriks als minderheidsaandeelhouder feitelijk nihil in te brengen.” Harding betreurt het dat er door de rechtszaak geld en middelen zijn verloren die beter anders geinvesteerd hadden kunnen worden. Met de uitspraak worden zowel Harding als Dijkhuizen, maar ook Jacqueline Bierhorst (algemeen directeur Slam! FM BV) gesteund in hun bedrijfsvoering. Bierhorst werd openlijk aangevallen tijdens de rechtszitting op het door haar gevoerde beleid voor het radiostation. Ondanks tegenvallende resultaten, oordeelde de rechter dat er geen sprake is van bestuurlijk falen, waarmee Bierhorst zich (juridisch/procedureel) gesteund kan zien door de rechter.

Zie ook eerdere artikelen hierover:

Ruud Hendriks daagt Lex Harding en Marcel Dijkhuizen aangaande Slam! FM voor de rechterSlam! FM: alleen Lex Harding blijft investeren; Harding sprak met Vereniging Veronica over ’samenwerking’