30 augustus: Rapportage quotaregeling Luxemburg: RTL 4 voldeed, RTL 5 niet

Uit de Europese tweejaarlijkse rapportage omtrent het wel of niet naleven van de Europese quotaregeling voor Europese produkties is gebleken dat RTL 4 zich in 2003 en 2004 ruim aan de regeling heeft gehouden. In 2003 bedroeg het aantal Europese producties exclusief nieuws, sport, spel en reclames 53 %, in 2004 59 %. In 2002 hield RTL 4 zich nog maar net aan de regeling met een percentage van 50 %. RTL 5 behaalde in 2003 de regeling ruimschoots, maar in 2004 voldeed de in Luxemburg gevestigde ‘tweede’ Nederlandse RTL-zender met 48 % niet aan de eis. RTL Group verklaarde bij de Luxemburgse toezichthouder dat dit kwam omdat de zender hoofdzakelijk ‘sport en nieuws’ uitzond, die niet onder de Europese werken vielen. Aangezien in 2005 er een ‘ontwikkeling’ bij de programmaschema’s heeft plaatsgevonden zou de zender zich nu wel aan de quota’s houden. RTL Group doelt op de herordening van programma’s die het bij het naar Luxemburg verhuizen van de derde RTL-zender (RTL 7) heeft doorgevoerd. Pas in 2008 zal blijken of met deze herordening RTL 4, RTL 5 en RTL 7 zich in 2005 en 2006 hebben gehouden aan de quotaregeling. Overigens wordt de quotaregeling in
Luxemburg gemonitord aan de hand van ‘samples’ die worden gecontroleerd. Aangezien Luxemburg geen echte sanctieprocedure kent bij overtredingen anders dan een ultieme die nog nooit is gebruikt (intrekking licentie), hoeven RTL Group en dochter RTL Nederland zich in de praktijk weinig aan te trekken van de Luxemburgse en Europese regelgeving. Het Nederland Commissariaat voor
de Media rapporteert jaarlijks over de behaalde quota’s op de in Nederland gevestigde tv-zenders en kent daartoe ook de nodige procedures.

Fadime Örgü over omroepparagraaf verkiezingsprogramma ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal’.

Fadime Örgü over omroepparagraaf VVD-verkiezingsprogramma ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal’.

Fadime Örgü, thans woordvoerster media voor de VVD in de Tweede Kamer wil de leden van de VVD overtuigen om het mediabeleid zoals zij dat verdedigd heeft en zoals de VVD-partijcommissie Cultuur & Mediabeleid enige maanden geleden nog vastlegde te continueren. “Ik wil proberen de leden te overtuigen dat hetgeen nu is voorgesteld door de programmacommissie voor de publieke omroep geen liberaal beleid is,” aldus Örgü. Örgü staat een mediabeleid voor waarbij de publieke omroep vooral aanvullend programmeert, en vooral geen concurrentie(vervalsing) pleegt ten opzichte van de commerciële omroep. Grote sportevenementen, omroepverenigingen en reclame bij de publieke zenders horen daar niet bij. In het voorgestelde mediabeleid voor de verkiezingen heeft de VVD-programmacommissie een 180 graden zwaai gemaakt door zich voor reclame en voor grote sportevenementen als voetbal bij de publieke zenders uit te spreken. Örgü vindt die ommezwaai van de verkiezingsprogrammacommissie ‘onbegrijpelijk, ondoordacht en onliberaal. Kennelijk heeft de commissie haar rug niet recht weten te houden richting de lobby van de omroep’, aldus Örgü.

Örgü stelt dat ze haar beleidslijn de afgelopen jaren heel breed binnen de VVD heeft gecommuniceerd en altijd ondersteuning daarvoor heeft verkregen, getuige ook de opgestelde notitie ‘VVD-publieke omroep’. “De programmacommissie gaat respectloos aan het standpunt van de partij voorbij, dat nog geen 5 maanden geleden is herbevestigd. Vandaar dat ik de leden zelf een uitspraak op dit punt wil laten doen door vanuit mijn afdeling Vlaardingen een wijzigsvoorstel in te dienen.” aldus Örgü.

Örgü kondigde overigens vorige week aan de Tweede Kamer te zullen verlaten eind november en niet beschikbaar te zijn voor een herverkiezing.

NOS Raad van Bestuur zal Örgü niet missen en verwelkomt nieuwe VVD-lijn

De NOS Raad van Bestuur verklaarde bij monde van voorzitter Harm Bruins Slot: “Nee, we zullen Fadime Örgü niet missen, zeker niet iemand die voor ons een interimmer wilde laten plaatsen”. Bruins Slot zei wel dat Orgu een helder, consistente politieke lijn voerde. De omroepvoorzittter gaf toe bij de VVD een lobby te hebben gevoerd, maar zei ook dat sowieso ‘te pas en te onpas’ te doen bij de politieke partijen. Bruins Slot is blij met de koerswijziging die de VVD lijkt in te slaan en verwelkomt de ideologie van het VVD-verkiezingsprogramma met positiviteit en ziet het als erkenning van een publiek bestel met de Stichting Ether Reclame. Bruins Slot zei opmerkelijk genoeg niets over het VVD-voornemen om nog eens 100 miljoen euro extra te laten bezuinigen.

L1 en Omroep Brabant TV ook per eind november in DVB-T

De regionale tv-zenders L1 TV en Omroep Brabant TV zullen ook per eind november in DVB-T beschikbaar kunnen komen in resp. Limburg en Noord-Brabant. Dit zegt Caroline Ubachs, in antwoord op vragen van DutchMedia. Beide regionale publieke zenders zullen net als de andere tv-zenders free to air worden uitgezonden. TV Rijnmond, TV West en TV-Noord-Holland zullen uiterlijk per 27 november free to air worden gezet in Zuid-Holland, resp. Noord-Holland. Regio TV Utrecht zendt al ongecodeerd uit via DVB-T. KPN zegt nog niet te weten of er in de Randstad de publieke mogelijk al eerder dan 27 november (in een soort paralleleperiode analoog en digitaal) ongecodeerd worden geplaatst. De publieke radiozenders die gecodeerd in DVB-T, uitzenden, dus Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5, Concertzender Nieuwe Stijl en de regionale publieke radiozenders blijven wel gecodeerd uitzenden en zijn via DVB-T alleen met een abonnement op Digitenne van KPN te beluisteren.

RTL Group in Nederland: radicale EBITA winstgroei in eerste halfjaar

RTL Nederland heeft de winst voor belasting, rente en ammortisatie meer dan verdubbeld in het afgelopen half jaar vergeleken met de eerste helft van 2005. De zogehete EBITA-winst was 36 miljoen euro op in totaal 171 miljoen euro omzet. Dit heeft het beursgenoteerde RTL Group vanmorgen bekend gemaakt.

RTL 4, RTL 5 en RTL 7 maakten 169 miljoen euro omzet met een EBITA-winst van 85 miljoen euro. De radiotak met praktisch nagenoeg de hele periode alleen RTL FM, maakte een omzetdaling mee van 6 naar 2 miljoen euro met een verliesdaling van 3 naar 1 miljoen euro EBITA-verlies. RTL Group spreekt over een hoog niveau van televisiewinstgevendheid ondanks de entree van Talpa, mede dankzij een ‘strikte kostencontrole’ bij de Nederlandse tak van RTL Group. Hiermee wordt gedoeld op mogelijk beperktere investeringen om de winstgevendheid te vergroten. Wellicht dat het overhevelen van de derde op Nederland gerichte zender van Nederland naar Luxemburg met nagenoeg geen controle en veel vrijere regels op het reclameregime alsmede de herverdeling van programma’s over de drie RTL-zenders op 12 augustus 2005 haar financiële vruchten heeft afgeworpen.

RTL Group heeft in Nederland haar marktaandeel netto zien dalen volgens eigen zeggen van 39,2 % naar 36,6 %. De Nederlandse tak van het SBS Broadcasting SARL zou volgens RTL Group dalen van 28,8 % naar 28,1 % reclamemarktaandeel. RTL Nederland (0,0 %) heeft overigens in de omzet praktisch niet geprofiteerd van de netto groei van de reclametelevisiemarkt die in de optiek van RTL Group met 6,8 % groeide. Daarmee blijven de reclameverkopen voor RTL 4, RTL 5 en RTL 7 achter bij de marktontwikkelingen. SBS Broadcasting BV profiteerde daar wel van met 4,1 %, aldus RTL Group. SBS Broadcasting SARL maakt overigens door het niet beursgenoteerd zijn geen omzet en winstijfers bekend.

Op radiovlak verklaarde het bedrijf dat na de verkoop van Yorin FM (januari jl) de verliezen (maar ook de omzetten) fors daalden. Nu RTL FM alleen op kabel, satelliet en internet uitzendt nadat ze haar FM-frequentiekavel verloor, kondigt het bedrijf aan te overwegen een schadeclaim daartoe in te dienen bij de staat.

RTL Group zelf maakte een lichte nettowinstdaling door naar 355 miljoen euro (was 361 miljoen euro) op een omzetstijging naar 2,85 miljard euro. De nettowinstdaling wordt volgens RTL Group veroorzaakt door een éénmalige belastingsom tussen RTL Group entiteiten. De gerapporteerde winst voor belasting, rente en ammortisatie is voor RTL Group 478 miljoen euro; een stijging van 26,5 % vergeleken met de eerste helft van 2005. Overigens rapporteerde RTL Group ook 7 miljoen euro aan startopkosten voor RTL FM en digitale themazenders; dit was in de eerste helft van 2005 18 miljoen euro. De Nederlandse activiteiten waren de grootste winststijgers binnen RTL Group. De produktie-activiteiten van Fremantlemedia groeiden in EBITA-winst met 75 %, terwijl de Duitse activiteiten (o.a. RTL, RTL II, Super RTL, N-TV, Vox, RTL Shop en radiostations) met 40 % EBITA-winst in absolute zin (160 miljoen euro op een omzet van 977 miljoen euro) de grootste inkomstenbron voor RTL Group bezorgen. De dalende EBITA-winstcijfers van de Franse radiostations RTL, RTL2 en Fun Radio zijn wellicht een zorgenkindje voor de in Luxemburg gevestigde mediagroep. Bij de met name Franstalig Belgische activiteiten van RTL-TVi, Club RTL, Plug, Bel RTL, BXL FM en Radio Contact behaalden de tv-activiteiten een EBITA verliesdaling (naar 10 miljoen euro op 75 miljoen euro omzet) die werd gecompenseerd dankzij een winststijging bij de radio-activiteiten (naar 6 miljoen euro op 12 miljoen euro omzet). dankzij de fors grotere winstgevendheid van de radio-acitiviteiten. De Luxemburgse activiteiten (RTL Tele Letzeburg, Den 2.ten RTL, RTL Radio Letzebuerg, BCE, CLT-Ufa International e.d.) draaiden van 9 miljoen euro winst naar een EBITA verlies van 3 miljoen euro op een dalende omzet naar 41 miljoen euro. Dit wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door een ‘reperatie’ maatregel omtrent het rechtenbedrijf CLT-Ufa International die aan het uitfaseren is.

RTL Group is voor 89,8 % in handen van de niet-beursgenoteerde Duitse uitgever Bertelsmann AG die door de familie Mohn wordt gecontroleerd.

Vooralsnog nauwelijks meer middelen voor FunX vanuit NOS Raad van Bestuur?

Vooralsnog zijn er nauwelijks meer middelen beschikbaar voor FunX vanuit de NOS Raad van Bestuur. Eerder dit jaar had de NOS Raad van Bestuur besloten 500.000 euro extra bovenop de 1,2 miljoen euro aan middelen die de Nederlandse Omroep Stichting sinds vorig jaar jaarlijks vrijmaakt voor de landelijke editie ‘FunX supported by BNN’. Volgens Jan Westerhof, zendercoördinator van Radio 1 en het avond en weekend-deel van Radio 5 komt dit door een ingewikkelde situatie met de NPS. De publieke landelijke omroep had gerekend op een wijziging van regelgeving waardoor het onderscheid in hoofdtaken (Radio 1, 2, 3fm, 4 en 5 alsmede Nederland 1, 2 en 3) en neventaken (zoals FunX supported by BNN en Concertzender nieuwe stijl) niet meer gemaakt hoeft te worden. Daarnaast hoopte Westerhof op het kunnen bereiken van een samenwerkingsverband tussen de NPS en FunX. Dit is tot op heden mislukt. Westerhof is daarover teleurgesteld, maar hoopt er de komende alsnog uit te kunnen komen en verwacht dat een niet nader gedefinieerd deel alsnog naar FunX zal kunnen gaan. De NPS blijft het urbanprogramma Lijn 5 uitzenden op het ‘nieuwe’ Radio 5 – dat zich overdag op 55+-ers richt en ‘s avonds een mix van cultuur/maatschappijdiscussie, educatie en levensbeschouwing biedt. NPS Lijn 5 wordt per komende maandag op werkdagen van 23 tot 01 uur uitgezonden op deze middengolf/kabel/satelliet/internetzender.

Onderdeel van het conflict is een al langer slepende zaak over hoe om te gaan met het bedienen van multiculturele (stads)jongeren vanuit de publieke landelijke omroep. Zendercoördinatoren als Jan Westerhof en Florent Luyckx (Radio 3FM) roemen de prestaties van FunX. FunX is als merk door de NOS Raad van Bestuur opgenomen als ware het hét zevende merk van de publieke landelijke omroep. Uit een overzicht van de financiering van FunX BV blijkt dat dankzij de ‘productie-opdracht’ aan FunX BV voor het maken van FunX supported by BNN de landelijke publieke omroep (via BNN) de grootste individuele financier is van FunX BV.

NPS versus FunX supported by BNN?

Rob Heukels, programmeleider radio voor de NPS ziet het produceren door FunX BV van het zevende publieke kanaal als ‘tijdelijke constructie’. “Wij ambieren voor een jonge doelgroep urban radio te maken en hebben in feite de taakopdracht een minderheden en multiculturele programmering te maken. Door verwikkelingen die te maken hebben met het regime hoofdtaak/neventaak, hebben we dit het afgelopen jaar niet kunnen realiseren op het kanaal waarvoor het bestemd was. In de tussentijd moesten we ook wat. Daar hebben we Lijn 5 voor gebruikt met programmatisch succes”. Overigens heeft het radioprogramma door een beperkte distributie (middengolf/kabel/satelliet/internet) een beperkt luisterpubliek. FunX supported by BNN kon ontstaan dankzij het moeten vinden van een oplossing bij juridische procedures omtrent de Stichting Colorful Radio (de formele licentiehouder van het kabel- en satellietkanaal). De NOS wist deze dankzij een juridisch proces en onderling met FunX heen- en weerverkopen alsmede politiek ingrijpen te behouden voor haarzelf, maar ondertussen werd een project om met de NPS te komen tot invulling van wat destijds de werktitel ‘Urban Radio’ had, geen werkelijkheid.

Ander organisatiemodel voor zevende kanaal?

Heukels beaamt dat tot nu de zaken niet op een bevredigende manier voor alle partijen is geregeld. De NPS programmaleider wil graag met bijvoorbeeld de VPRO, VARA en NPS samen met BNN en FunX bezien hoe de zevende radiozender het beste vorm gegeven kan worden. “Daar willen we goed voor gaan zitten. Het zou in ieder geval vreemd zijn als we een zevende kanaal hebben en daar zelf als programmaproducerende bedrijven geen programmatische activiteiten op hebben,” aldus Heukels. Voor 1 januari 2007 moet het volgens de NPS-man lukken een definitieve oplossing te vinden.

De FunX-wijze van programmeren op het kabel/satelliet/internet-kanaal is volgens Heukels niet de enige wijze van programmeren. “Het is een bepaalde keuze die zeer marketing doortrokken is. Het is een goede aanstekelijke keuze en ik wil hun manier van werken niet betwisten, maar ik denk dat omroepen op dit punt ook een eigen verantwoordelijkheid hebben,” aldus Heukels die er op wijst dat bij multiculturele programma’s er de neiging bestaat dit te monopoliseren.

Als het aan Heukels ligt wordt een organisatiemodel gehanteerd zoals bij de Concertzender Nieuwe Stijl is doorgevoerd. Daarbij wordt de van oorsprong 24 uur per dag door een aparte stichting uitgevoerde programmering op deze zender vervangen door programma’s van omroepen, waarbij een aantal uren per dag de stichting ook programma’s maakt voor het (zesde) kanaal van de publieke landelijke omroep, maar niet meer de 24 uurs-regie heeft.

Willem Stegeman, directeur van FunX reageert met de woorden ‘ronduit jammer!’. Stegeman zegt met de ‘bescheiden’ half miljoen aan extra omroepmiddelen ‘veel’ te kunnen doen aan programmaproductie en kwaliteitsimpulsen. Stegeman stelt daarbij “Het heeft voor FunX echter niet zoveel zin ons hierover druk te maken, we zijn immers een productiemaatschappij en geen landelijke omroep. Dat betekent dat we het in landelijke omroepdiscussies altijd verliezen, zodra er iemand op z’n omroepstrepen gaat staan. Daarom kan FunX ook niet het budget van de NOS Raad van Bestuur claimen of zoiets. Lijn 5 is prima dus ik wens de collega’s van de NPS het komende seizoen een hoop goede programma’s toe. Ik hoop dat ze zorgvuldig omgaan met het kleine beetje budget ten behoeve multiculturele programmering.”

De angel voor FunX is dat indien de NPS er in zou slagen het zevende kanaal met omroepverenigingen en de NPS in te vullen, FunX haar 24 uursmerk op een landelijke kabel/internet/satelliet dreigt te verliezen. Daarmee zou een substantieel deel van haar inkomsten verloren gaan en daarmee ontstaan een segmentatie van stadsjongerenprogrammering, tenminste indien de NOS Raad van Bestuur FunX niet blijft steunen. FunX lijkt mordicus tegen het accepteren van programma’s die door derden al dan niet onder de merknaam FunX gemaakt worden op een kanaal waar ze haar merk 24 uur per dag onder eigen organisatische controle wenst uit te stralen.

In het huidige model van FunX, werkt het bedrijf met een synergie/syndicatiemodel, waarbij met uitzondering van enkele gesyndiceerde uren per dag, in feite telkens hetzelfde programma op al haar stadseditie’s en de landelijke outlet (FunX supported by BNN) wordt uitgezonden met één verantwoordelijk directeur en programmadirecteur zonder verdere interne omroeppolitiek. Bij de discussie’s over de toekomstfinanciering van FunX willen de oorspronkelijke subsidiegevers (ministerie van OC&W en de vier grote Randstadgemeenten) graag de discussie betrekken of de NOS Raad van Bestuur niet zorg kan dragen voor een volledige financiering van FunX.

Over die discussie zegt Heukels: “in feite krijgt FunX BV via BNN geld. Geld dat primair binnen de mediawet is bedoeld om het landelijke bestel te dienen. Het is niet bedoeld voor lokale programma’s die FunX voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht maakt.” Heukels zegt overigens dat deze met zijn idee niets van doen heeft met de discussies die FunX verder voert over de eigen financiering, en zegt tegelijkertijd dat deze FunX voor de vier grote Randstadsteden niet kwijt wil.

Ruurd Biermans, lid van de NOS Raad van Bestuur laat weinig aan misverstanden over wat betreft het standpunt van de NOS Raad van Bestuur. “Wij zien FunX als een partner voor de lange termijn, zeker niet voor de korte termijn of tijdelijk. De gesprekken met de NPS en Rob Heukels voeren we en daar hopen we uiteindelijk uit te komen.” Harm Bruins Slot (voorzitter van de NOS Raad van Bestuur) zegt over de kwestie niet via de pers met Heukels te willen spreken. De NOS Raad van Bestuur bevestigt overigens dat het half miljoen voorlopig niet aan FunX kan worden toebedeeld.

Radio 5: hinken op twee gedachten

Het nieuwe Radio 5 is officieel gepresenteerd. Het hinkt op twee gedachten. Enerzijds op het ‘je voelt je thuis’ idee met vooral nostaligsche muziek, anderzijds op het idee nog enige maatschappijkritische discussie en diepgang te willen brengen in combinatie met educatie en levensbeschouwelijke/religieuze programma’s in de avonduren en weekeinden.

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) worstelt sinds het ontstaan van Hilversum 5 (1983) en sinds 1985 Radio 5, met de vraag hoe deze vijfde publieke radiozender het beste invulling te geven. In april 2001 wijzigde de toenmalig NOS Raad van Bestuur de naam van de zender in ‘747 AM’ naar haar middengolffrequentie met als ondertitel ‘de zender met overzicht’ nadat het daarvoor als ‘opiniezender’ te boek stond. Na meer dan 5 jaar keert de radiozender terug naar de naam die zij als langste heeft gehad met een weinig originele slogan van een bekende koffiefabrikant die Radio 2 tot 2003 in gebruik had.

Het omvormen van het vernieuwde Radio 5 per komende maandag is vooral een gevolg van omroepbezuinigingen. Opheffen was geen optie omdat de verplichte programmering dan op Radio 1,2, 3 en 4 geplaatst moest worden en de Radio 5-programma’s van o.a. de EO, Teleac, IKON, HUMAN en RVU wilde de NOS Raad van Bestuur niet op andere zenders. Dankzij de Haagse politiek blijft de zender uitzenden via de middengolf; als het aan de NOS Raad van Bestuur had gelegen waren deze frequenties op deze uitzendband (747 kHz te Lopik en 1251 kHz te Hulsberg) uitgegaan in verband met een op te leveren besparing van 2 miljoen euro. Uiteindelijk wordt 2,5 miljoen euro bespaard op deze zender, waarbij van de culturele/opinievormende programmering van de zender naast Desmet Live, met een verkleind budget en ingekorte vorm praktisch alleen VPRO De Avonden op de Concertzender Nieuwe Stijl (kabel/satelliet/internet) kan blijven uitzenden en Wereldnet mede dankzij Radio Nederland Wereldomroep kan blijven bestaan, maar dan alleen op een nachtelijk uur op Radio 1. In het weekend blijft vooral de Evangelische Omroep de vooral religieus geintente programma’s uitzenden, terwijl in de nachten compilaties van de Concertzender Nieuwe Stijl wordt uitgezonden en niet langer Radio 1 wordt overgenomen.

‘s Avonds blijft de tot Desmet Live! (voorheen 747Live) omgedoopte talkshow van IKON, HUMAN en LLINK op het nieuwe tijdstip van 18 uur geprogrammeerd staan, terwijl educatieve programma’s van Teleac en RVU over resp. wetenschap en wereldverbeteraars van de club van 100 de avond verder invullen.

Over deze ontwikkelingen geen woord tijdens de officiele perspresentatie van het vernieuwde Radio 5. “Dat is niet nieuw”, aldus een woordvoerder, ondanks dat dit wel in de persuitnodiging vermeld stond. Enthousiast introduceert de dagzendercoördinator Kees Toering zijn idee over nostalgische radio die van 7 tot 18 uur op werkdagen haar intrede doet. Voor circa 2 miljoen euro op jaarbasis in totaal zullen de programma’s met Henk Mouwe (MAX), Martine van Os (MAX), Jeanne Kooijmans (KRO), Hijlco Span (NCRV) en Tom Herlaar (EO) gemaakt worden. Gericht op een ‘laag en gemiddeld’ opleidingsniveau (volgens Toering als het goed is groeiend naar gemiddeld), maar tegelijkertijd gericht op ‘maatschappelijk teleurgestelden en gemakzoekende burgers’, in de presentatie aangeduid als ‘bezorgde burgers’. De zender wil 55+-ers bereiken en heeft met name in MAX een natuurlijke partner gevonden. Volgens Toering zal Radio 2 met deze ontwikkeling langzaam aan een iets jongere uitstraling moeten krijgen. Radio 5 zal overdag 70 % muziek en 30 % gesproken woord omvatten; volgens Toering vanwege de informatie onvergelijkbaar met een zender als Radio 227, die net als het vernieuwde ‘overdag’ Radio 5, 24 uur per dag easy listening, evergreeens, lichte jazz, chansons, musicals en andere muziek uitzendt.

Toering zegt zijn idee voor het vernieuwde Radio 5 vooral te hebben opgedaan bij de Franse commerciële radiozender ‘Radio Nostalgie’ (onderdeel van de NRJ Group) die met de ondertitel ‘La Legende’ muziek uit de jaren 60, 70 en begin 80 voornamelijk Franse muziek, aangevuld met vooral Engelstalige muziek uitzendt, gecombineerd met service-informatie.
Doelstelling van Radio 5 is volgend jaar 1,5 % marktaandeel en binnen 1,5 jaar 4 %. Thans is dat cijfer 0,9 %. Inmiddels is de STER begonnen met het aanbieden van de zender aan adverteerders met lage instapprijzen. Radio 5 wil vooral luisteraars bedienen die nu bij de regionale publieke zenders, Radio 1 en deels bij Radio 2 te vinden zijn. Met name de regionale omroepen bedienen het oudere publiek dat Radio 5 ook wil bedienen. Volgens Toering maakt de regionale omroep vaak nog ‘ouderwetse’ radio. Of met het inzetten van inmiddels zes van de zeven publieke kernradiostations en vier op de vijf hoofdtaakradiostations op thema geslecteerde muziek, de segmentatie en het definitieve einde van enige vorm van generalistische Nederlandse radio is ingezet? Volgens Toering kan je dat wel zeggen….

VVD wijzigt standpunt mediabeleid 180 graden: voor reclame en voetbal bij publieke omroep

De VVD heeft haar mening over reclame bij de publieke omroep met 180 graden gewijzigd. Was de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) tot vandaag voor het afschaffen van de Stichting Ether Reclame, per vandaag stelt deze liberale partij dat ‘reclame hoort bij de gedeelde ervaring’ die bij de publieke omroep thuishoort. Dit blijkt uit het partijprogramma dat in conceptvorm is bekend gemaakt en eind deze maand definitief zal worden vastgesteld. De afgelopen maanden hebben CDA en D66 naar voren gebracht te pleiten voor een reclameloze publieke landelijke omroep. De PvdA beweegt zich ook in deze richting. In het CDA-programma is dat verwoord als een publieke omroep die minder afhankelijk moet worden van reclamegelden.

De afgelopen jaren heeft Fadime Örgü als mediawoordvoerster veelvuldig gehamerd op het te commercieel zijn van de publieke landelijke omroep en gepleid voor een reclamevrij bestel opdat geen enkele invloed van commerciële zijde en de in de optiek van de VVD bestaande oneerlijke concurrentie met commerciële organisaties te niet wordt gedaan. Fadime Örgü maakte eind vorige week bekend niet langer voor de VVD beschikbaar te zijn.

De VVD stelt in haar conceptprogramma te staan voor een ‘sterke publieke omroep’ en ‘voor de programma’s die commerciële omroepen niet aanbieden maar waar wel behoefte aan is, zoals levensbeschouwelijke programma’s, educatie en cultuur . Maar vooral vanwege al die programma’s die voor gedeelde ervaringen zorgen, die de gespreksstof leveren voor bij de koffieautomaat: nieuws, actualiteiten, nationale evenementen en sport. De publieke omroep moet dan ook in staat zijn en blijven om sportevenementen uit te zenden. Voetbal terug bij de NOS mag niet op politieke obstakels stuiten. Sesamstraat moet blijven.’

Ook daarmee wijzigt de VVD haar mening met 180 graden. Eerst heette het dat de publieke omroep met het uitzenden van duur topvoetbal, de commerciële omroep oneerlijk beconcurreerde en diende de publieke omroep niet als ‘sterke’ omroep voor ‘gedeelde ervaringen’ te zorgen, maar vooral aanvullend programmeren. De VVD blijft overigens wel van mening dat er ‘voldoende’ programma’s moeten zijn die niet door ‘kijkcijfers worden geregeerd’. Verder is de VVD van mening dat er één televisienet minder kan zijn en nog verder moet besparen op overhead. In haar financiële informatie staat een nadere bezuiniging van 100 miljoen euro opgenomen bovenop de bezuinigingen die de publieke landelijke omroep de afgelopen jaren heeft moeten inboeken. De VVD rept overigens verder met geen woord over telecommunicatie, digitalisering, kabel, ether en satelliet in haar programma.

Ghetto Radio: Publieke omroeporganisaties, NOB, NCDO zetten ontwikkel-radiozender op

Onder de noemer ‘Ghetto Radio’ is een nieuwe Nederlandse stichting opgezet die als doel heeft via jongerenradio in Afrikaanse steden de positie van jongeren te verbeteren. Jan Westerhof, zendercoördinator van Radio 1 en de publieke thematelevisiezenders, is voorzitter van de stichting Ghetto Radio. De Nederlandse Omroep Stichting participeert via de internettak (omroep.nl), trainingsfaciliteiten, 3FM, FunX en de omroepvereniging Llink aan het project. Overtollige radiostudio-apparatuur die bij de herstructurering van studio’s in 2003 vrij kwamen, worden ter beschikking gesteld. Ook het facilitair bedrijf NOB Cross Media Facilities en de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), alsmede de Sarakasi Trust Nairobi ondersteunen het project. Van commerciële zijde is zenderexploitant Broadcast Partners ondersteuner.

Ghetto Radio wil via een ‘urban format’ met radiostations in Afrikaanse steden (werktitel Xcel FM) aansluiten bij de leefwereld van jongeren van 15 tot 25 jaar waarbij voorlichting en stimuleren van democratisering een afgeleid doel is. Volgens het initiatief moet volledige sponsoring en financiering nog ‘rondkomen’ via sponsoring en fondsenwerving. Mede-iniator van het project is Peter Jansen (61), voormalig directeur/initiator van de (niet meer bestaande) radiostations Colorful Radio, Radio London en Radio London/Q-Radio.

De bedoeling dat in april 2007 in de Keniaanse hoofdstad Nairoi voor en door jongeren uit sloppenwijken de eerste zender kan starten. Op 14 september zal de stichting zichzelf te Amsterdam officieel presenteren waarbij ook een documentaire over Nairobi-rappers gepresenteerd wordt die door de publieke landelijke omroep is gemaakt en gefinancieerd. Via www.ghettoradio.nl is reeds een nonstop muziekversie van de radiozender Xcel FM te vinden.

Nederland 1, 2 en 3 toch free to air in DVB-T; 8 regiozenders op satelliet

Nederland 1, 2 en 3 zullen digitaal ongecodeerd( free to air) en dus gratis beschikbaar in de ether beschikbaar komen bij de omschakeling van analoge ethertelevisie-uitzendingen naar DVB-T uitzendingen. Dit verklaarde Cees Vis, lid van de NOS Raad van Bestuur gisteren tegenover DutchMedia.
Gistermiddag is dit eveneens bevestigd door het kabinet die een schrijven hierover aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Daarmee is een radicale beleidswijziging doorgevoerd op wens van de Tweede Kamer, nadat het kabinet Balkenende II nog volhardend was in de onmogelijkheid voor free to air-uitzendingen, heeft het kabinet Balkenende III een geheel andere koers op dit punt gevolgd.

De omschakeling zal circa een maand later dan oorspronkelijk gepland plaats vinden, te weten in de nacht van 26 op 27 november. Volgens CDA-ministers Maria van Hoeven (OC&W) en Joop Wijn (Economische Zaken) zijn voor de DVB-T free-to-air uitzendingen tot en met 2010 afspraken gemaakt. Voor de financiering tot en met 2010 wordt zorggedragen in de rijksbegroting 2007; volgens beide bedwindslieden zal nadere informatie over de dekking bekend worden gemaakt bij de behandeling van OC&W begroting 2007. Toenmalig staatssecretaris Medy van der Laan (D66) meldde in juni nog dat free to air uitzenden met KPN ‘binnen de huidige relatie’ niet mogelijk was en er een prijskaartje van 8 miljoen euro aan vast hing. Onduidelijk is welke afspraak nu is gemaakt. Het schrappen van de analoge uitzendingen betekent overigens wel een budgetvermindering van 11 miljoen euro in de subsidie aan de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

De afspraken met de betrokken partijen is zo opgesteld opdat buiten de Randstad per 27 november 12 DVB-T zenders in de lucht komen; medio 2007 moeten dit er 21 zijn opdat veelal ook zonder dakantenne DVB-T ontvangst mogelijk is. Koninklijke KPN NV heeft bij schrijven van Eelco Blok (lid KPN Raad van Bestuur) de toezegging gedaan dat ontvangst door minimaal 98 % van de Nederlandse huishoudens mogelijk is en het bereik voor de regionale zenders minimaal gelijk zal zijn aan het huidige analoge bereik; volgens Blok is de dekking ‘in veel gevallen zelfs (veel) beter dan de huidige analoge dekking’ voor de regionale publieke zenders. Blok verklaart zich bereid indien noodzakelijk steunzenders te plaatsen en betaalt bovendien de kosten voor de aanlevering van de regionale publieke zenders aan de kabelexploitanten via een centraal distributiepunt te Hilversum.

De publieke TV-stations die thans analoog in de ether zitten zullen per 27 november ongecodeerd in DVB-T beschikbaar komen. Onduidelijk is of ook TV West, TV Rijnmond en TV Utrecht – die reeds in DVB-T uitzenden – ook free to air beschikbaar zullen komen. Thans zijn deze regionale publieke zenders in DVB-T alleen met een abonnement op Digitenne/KPN te zien. Onduidelijk is ook hoe KPN met Omroep Brabant TV en L1 om zal gaan; Omroep Brabant TV is de enige regionale publieke zender die exclusief via de kabel uitzendt. Eerder verklaarde de NOS dat Omroep Brabant TV en L1 niet vanaf de switch over, maar pas in de loop van 2007 in DVB-T zullen uitzenden.

Omrop Fryslan TV, TV Noord, TV Oost, TV Gelderland, Omroep Zeeland TV en TV Drenthe hebben aangekondigd uit te zullen zenden op satelliet. Ook TV Noord-Holland en TV Flevoland vallen onder een regeling per november/december uit te kunnen zenden op satelliet. Het ministerie van OC&W heeft hiertoe éénmalig 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om dit tot en met 2010 mede te financieren. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de koepelorganisatie van de regionale zenders verenigd in (ROOS) zullen dit financieel mogelijk maken, aldus de ministers Wijn en Van der Hoeven.

Voor de details voor de uitzending op satelliet zijn de regionale zenders nog in overleg met o.a. SES Astra, zo verklaarde Gerard Schuiteman, algemeen directeur van ROOS. In ieder geval zal de uitzending op de Astra1 plaats vinden, waar ook het Nederlandse satellietaanbod van Canal Digitaal Satelliet te ontvangen is. Volgens Schuiteman moet nog worden bezien of de acht regionale zenders ongecodeerd kunnen uitzenden of dat ze onderdeel worden van het publieke semi-gratis Free to View pakket bij Canal Digitaal Satelliet. De Limburgse zender L1 doet dit ook vanuit de filosofie dat het met name eigen produkties uitzendt en op deze wijze Limburgers in den vreemde ook zonder belemmeringen kan bedienen. Overigens zullen de overige regionale omroepen (TV West, TV Rijnmond, Regio TV Utrecht, Omroep Brabant TV) een aanbod verkrijgen om ook op satelliet uit te zenden, al is dat moeilijk gezien de lastige financiele positie waarin deze omroepen verkeren die geen vrijval hebben door het stopzetten van analoge etheruitzendingen. Schuiteman zegt overigens desgevraagd blij te zijn met de oplossingen die nu zijn gevonden met het kabinet.

Roel Dijkhuis, directeur/hoofdredacteur van RTV Noord zei op zijn eigen zender dat de satellietuitzendingen worden mede gefinancierd dankzij het vrijvallen van de middelen voor de analoge etheruitzending, maar ook dankzij het gegeven dat SES Astra een zeer ‘scherpe’ aanbieding zou hebben gedaan. Uitlatingen van Dijkhuis over een overheveling van het Nederlandse satellietaanbod van 19,2 graden Oost (Astra1-positie) naar 23,5 graden Oost (Astra3-positie) blijken niet te kloppen. Desgevraagd verklaart Cees Bohnenn, directeur van Canal Digitaal Satelliet dat zijn bedrijf die intentie thans niet heeft en geen plannen daartoe ontwikkelt.

MTV Networks BV opent www.Videopinie.nl

MTV Networks BV heeft de website www.Videopinie.nl geopend. Met deze site wil het muziekzenderbedrijf de discussie laten voeren over bepaalde videoclips bij haar kijkers en doelgroep. Met name clips met expliciete of suggestieve beelden en/of teksten worden daarbij voorgelegd . Daarbij kunnen bezoekers de clips direct bekijken en aangeven waarom ze de bewuste clip wel of niet ‘veel te ver’ vinden gaan. De reacties komen direct onder de bewuste clip te staan.

Elke week zullen volgens woordvoerster Njusja Andersen drie à vier clips worden voorgelegd. De clips die te zien zijn, zijn ook al via de muziekzenders van MTV Networks BV (MTV, TMF, The Box) te zien. “We zullen voorzichtig met de meningen om gaan,” aldus Andersen. Om te voorkomen dat georganiseerd mensen uit bijvoorbeeld fundamentalistisch christelijke hoek één bepaalde mening massaal geeft, gaat MTV Networks BV voorzichtig om met de meningen. “Als het een gefundeerde mening is, dan zullen we dat nog eens onderzoeken in ons online onderzoekspanel, voordat we daar op zender iets mee doen,’ aldus Andersen. De site is vooral bedoeld ter bewustwording van expliciete elementen in videoclips bij jongeren