Agentschap Telecom: twee keer last onder dwangsom bij Slam! FM opgelegd

Agentschap Telecom heeft het commerciële radiostation Slam! FM twee dwangsommen  verbeurd vanwege het herhaaldelijk overtreden van de vergunningsvoorschriften inzake de clausering van de etherfrequenties en de hoeveelheid ‘hitmuziek’ op de zender. Een last onder dwangsom wil zeggen dat de dwangsom pas wordt verbeurd, en dus kan worden ingevorderd, bij een volgende overtreding. Die nieuwe overtredingen hebben plaats gevonden. Gevolg is dat de dwangsommen dus zijn verbeurd. Dit heeft het Agentschap Telecom DutchMedia laten weten. Eerder had het radiostation al een (door de rechter bevestigde) boete van 108.400 euro opgelegd gekregen. Tegen deze uitspraak is Slam! FM in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Doordat beroep bij het CBB is ingesteld tegen de oorspronkelijke boete is inning opgeschort. Tegen de last onder dwangsom die telkens één ton euro bedraagt, is Slam! FM ‘in verzet’ gegaan. Hierdoor wordt de werking hiervan opgeschort; eind september zal hierover bij de rechtbank een eerste zitting dienen. Woordvoerster Natasja Schipper van Agentschap Telecom zegt desgevraagd dat de toezichthouder de boetes en last onder dwangsom oplegt omdat het radiostation zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorschriften. Het is de verwachting dat voor het eind van het jaar het CBB een (onheroepelijke) uitspraak zal hebben gedaan in de hoofdzaak. Mocht Agentschap Telecom daarbij – net als bij de recher – in het gelijk worden gesteld, dan kunnen de boetes voor Slam! FM hoger worden. Volgens Schipper is de vergelijking met een automobilist die door rood rijd, en door blijft rijden (maar dat betwist) gerechtvaardigd.

Slam! FM reageert op de kwestie bij monde van directeur Jacqueline Bierhorst…
“Agentschap Telecom en Slam! FM verschillen al sinds enkele jaren van mening over het antwoord op de vraag hoe het begrip “hitmuziek” in relatie tot de vergunningvoorschriften van Slam! FM moet worden uitgelegd. Slam! FM heeft er alle vertrouwen in dat het CBB Slam! FM uiteindelijk in het gelijk stelt. Daarmee zullen de opgelegde boetes van tafel zijn. Anders dan het Agentschap Telecom beschouwt Slam! FM zich als een keurige automobilist die zich aan de verkeersregels houdt.”

Eerste half jaar RTL Group SA in Nederland: verhoogde omzet, lager resultaat

RTL Group SA heeft in Nederland over het eerste half jaar van dit jaar een hogere omzet behaald met een iets lager resultaat vergeleken met vorig jaar. Met RTL 4, RTL 5 en RTL 7 werd 189 miljoen euro aan omzet behaald; 20 miljoen euro meer dan vorig jaar. Desalniettemin daalde de tv-winst voor belasting, rente en amortisatie van 37 naar 27 miljoen euro, een daling van 27 %.

De Nederlandse dochter van het in Luxemburg gevestigde mediabedrijf verkreeg 6 miljoen euro van de overheid als tegemoetkoming voor (reeds) betaalde bijdragen van de vorig jaar ingetrokken FM-uitzendlicentie van RTL FM. Dit bedrag is tot stand gekomen dankzij een schikking tussen het ministerie van Economische Zaken en RTL Group SA waarmee juridische procedures van de baan waren.Volgens RTL Group SA waren de tegenvallende resultaten het gevolg van ‘hogere programmakosten’.

Toch wist RTL Group SA haar nettomarktaandeel in de Nederlandse televisiereclamemarkt in de Nederlandse markt te verhogen van 37,1 naar 39,5 %. Dit ging volgens de cijfers van RTL Group SA ten koste van onder andere Nederland 1, 2 en 3 (Stichting Etherreclame) die 20 % uit de markt haalde (vorig jaar 23 %) en ‘overige’ spelers (waaronder MTV Networks BV/Jetix e.d.) die vorig jaar tesamen 6,1 % en dit eerste half jaar 5,2 % uit de markt haalde. De totale markt aan televisiereclame steeg volgens RTL Group SA met 3,9 %. Vorige week maakte ProSiebenSat.1 Media AG bekend dat SBS Broadcasting BV en SBS Belgium NV in Nederland en Vlaanderen 9,2 % meer omzet te hebben gedraaid (gezamenlijk 200,2 miljoen euro).

Voor het hele jaar 2007 verwacht RTL Group SA voor Nederland een hogere omzet en een hoger EBITA-resultaat mede dankzij de overname van een aantal (voormalige) Talpa TV BV producties en Radio 538. RTL Group SA behaalde in het eerste half jaar van dit jaar in totaal 2,89 miljard euro aan omzet (1,3 % meer) met een EBITA-winst van 515 miljoen euro (7,7 % meer) en een netto winst van 358 miljoen euro (0,8 % meer ten opzichte van het eerste half jaar 2006). Met name de Duitse en Belgisch-Franstalige RTL-activiteiten droegen bij aan het verbeterde resultaat. De algemeen directeur van RTL Nederland verklaarde in een persverklaring dat de dalende operationele winsten ‘voldoen aan de verwachtingen’.

De effectuering van de overname van o.a. Radio 538 waarvoor Talpa Media Holding NV in ruil een belang van 26,3 % in RTL Nederland zal verkrijgen, wordt voor 1 oktober verwacht.

GrootNieuws Radio start zaterdag; einde Radio 10 Gold op middengolf

De religieus getinte radiozender GrootNieuws Radio start komende zaterdag (1 september) met haar uitzendingen op de middengolffrequentie 1008 kHz. De radiozender kondigde al eerder aan de middengolffrequentie over te nemen van Talpa Radio (Radio 10 Gold), maar diende nog toestemming van de staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk (Agentschap Telecom) te verkrijgen hiertoe. Bij elke overdracht/overname van licentie dient deze een toestemmingsprocedure te doorlopen. De toestemming is inmiddels verkregen, zo liet een zegsman van GrootNieuws Radio DutchMedia weten. Radio 10 Gold zal komende vrijdag haar laatste uitzenddag op de middengolf beleven om via kabel/internet/satelliet/FMExtra/Digitenne van KPN door te gaan. Volgens Arjan de Heer zal de religieus getinte radiozender vanaf middernacht (van vrijdag op zaterdag) met non stop muziek starten. In december zal de radiozender met haar volwaardige programmering beginnen. GrootNieuws Radio heeft de zenderexploitatie ondergebracht bij KPN Broadcast Services. Thans wordt de 1008 kHz door Broadcast Partners geëxploiteerd. Volgens GrootNieuws Radio zal de radiozender weer met versterkt vermogen uitzenden ten opzichte van de huidige uitzendingen. De afgelopen maanden hebben de middengolfuitzendingen voor Radio 10 Gold – omwille van kostenbesparingen – met beperkt vermogen plaats gevonden. GrootNieuws Radio zal met 200 kiloWatt aan vermogen uitzenden.

Sky Radio Groep: eerste half jaar 10 miljoen EBITA-winst op 24,5 miljoen euro omzet

Sky Radio Groep (Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en 50 % van TMF Radio) heeft 10,056 miljoen euro EBITA-winst gemaakt op 24,5 miljoen euro omzet over het eerste half jaar van dit jaar. Dit heeft het beursgenoteerde bedrijf Telegraaf Media Groep NV gerapporteerd.  Deze heeft 85 % van het radiobedrijf in handen. Het is voor het eerst dat dergelijke cijfers over Sky Radio Groep (actief) worden geopenbaard. In de periode 12 april tot en met 30 juni 2006 draaide Sky Radio Groep met een omzet van 12,3 miljoen met een EBITA-winst van 3,961 miljoen euro. EBITA staat voor winst voor belasting, amortisatie en rente. Volgens woordvoerder Hans Elekan heeft Sky Radio Groep haar verwachtingen behaald. De radiozenders behalen volgens de woordvoerder een onevenredig groter reclame-omzetdeel dan je uit de luistercijfers zou destilleren. Bij Sky Radio Groep zijn 131,7 volwaardige arbeidsplaatsen.

Telegraaf Media Groep NV nam vorige maand 56,9 % van de radiozendergroep over van ING Corporate Investment Participatie BV en de stichting Windwaeker die sinds 12 april 2006 een belang hadden in de radiozender. Volgens Telegraaf Media Groep NV had het uitgeversbedrijf toen weliswaar juridisch 28,1 % in handen, maar was het economische eigendom volledig geconsolideerd dankzij de onderlinge afspraken tussen Telegraaf Media Groep NV en de stichting Windwaeker/ING Corporate Investment Participitatie BV. Dit kwam doordat tot eerder dit jaar het mediawettelijk voor de Telegraaf Media Groep NV mogelijk was een controlerend belang in Sky Radio Groep te bezitten; nu het verbod op het bezit van radio/tv-zenders voor grote landelijke dagbladuitgevers is komen te vervallen, heeft Telegraaf Media Groep NV deze belangen   overgenomen. Volgens een woordvoerder is het volgens IFRS-regelgeving vereist dat de belangen als geconsolideerd worden gemeld.

Telegraaf Media Groep NV verkocht begin juli jl. haar 20 % belang in SBS Broadcasting SARL voor 433 miljoen euro waarna na boekwinst en gemaakte kosten 350 miljoen euro overbleven. Telegraaf Media Groep NV heeft het recht om per 1 juni 2008 12 % van de aandelen van ProSisbenSat.1 Media AG aan te kopen. Hiervoor houdt het uitgeversbedrijf de inkomsten in bewaring. Ook zonder aandelenbelang hebben twee Telegraaf-vertegenwoordigers zitting in de Raad van Commissarissen van ProSiebenSat.1 Media AG. Ad Swartjes en Marinus van Lent zetelen daar net als SBS-oprichter en thans algemeen directeur van MGM – in het hoogste orgaan van het op een na grootste Duitse mediabedrijf waar SBS onderdeel van uitmaakt en waar KKR en Permira samen een controlerend belang in hebben.

Landelijk versie FunX voortaan overdag in Eindhoven/Nuenen via FM te beluisteren

De landelijke versie van FunX is voortaan overdag in Eindhoven en Nuenen via de lokale omroep Nuenen te beluisteren van 07 tot 19 uur op 105.9 MHz. Willem Stegeman, directeur van FunX BV zegt desgevraagd dat de stichting Lokale Omroep Nuenen (LON) met de vraag kwam of deze de landelijke versie van FunX mocht distribueren als ‘raamprogramma’. FunX BV produceert deze voor de Nederlandse Omroep Stichting (NOS/NPO) die voor de ‘raamuitzending’ toestemming heeft gegeven. “Als andere lokale publieke omroepen deze vraag neerleggen, dan is dat ook elders mogelijk,” aldus Stegeman. “Dit is in feite net zo’n samenwerking als regionale en lokale omroepen die elkaar of Radio 1 overnemen”, aldus Stegeman.  Tot afgelopen maandag zond LON Radio Decibel uit die onder commerciële vlag is voortgegaan. FunX te Eindhoven/Nuenen zal geen lokale programma’s bevatten. Volgens Stegeman is daartoe intensieve samenwerking met een (lokale publieke) omroep noodzaak waarbij ook zorg wordt gedragen voor financiering. Plannen daartoe in Nuenen en/of Eindhoven zijn er (vooralsnog) niet. LON heeft binnen de gemaakte afspraken altijd het recht iets anders met haar zendtijd te doen.

SBS Nederland en Vlaanderen: 200,2 miljoen euro omzet in eerste half jaar

Het Nederlandse SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) en Vlaamse SBS Belgium NV (VT4 en VijfTV) boekten in het eerste half jaar van dit jaar gezamenlijk een omzet van 200,2 miljoen euro. Dit is 9,2 % hoger dan over dezelfde periode in 2006. Onbekend is wat de omzetten voor de afzonderlijke bedrijven zijn. Ook het resultaat is onbekend. De nieuwe beursgenoteerde eigenaar ProSiebenSat.1 Media AG maakte gister deze informatie bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Alhoewel ProSiebenSat.1 Media AG pas sinds begin juli eigenaar is van SBS Broadcasting BV en SBS Belgium NV, maakte het sumier cijfers bekend over het voormalige SBS Broadcasting SARL.

Als SBS Broadcasting SARL en ProSiebenSat1.Media AG als één groep zouden worden beschouwd in het eerste half jaar, dan zouden deze gezamenlijk pro-forma een omzet van 1,58 miljard euro hebben behaald (5,1 % groei) met een pro-forma winst voor belasting, afschrijving en goodwil (EBITDA) van 360,3 miljoen euro (13,5 % groei). Vanaf de rapportage over het derde kwartaal zullen de cijfers van de SBS-onderdelen officieel onderdeel uitmaken van de rapportages van ProSiebenSat.1 Media AG.

RTL 8: binnenkort alsnog 17 uur per dag homeshopping; Luxemburgse uitzendlicentieproblemen

Op het kanaal van RTL 8 is overdag (vooralsnog) slechts drie uur per dag homeshopping (van LiveShop) te zien vanwege licentieproblemen in Luxemburg. Oorspronkelijk was het de bedoeling het nieuwe kanaal te voorzien van circa 17 uur per dag homeshopping. Binnenkort zal op dit nieuwe kanaal alsnog deze dagzendtijdinvulling haar doorgang vinden.

Volgens de EU-richtlijn mogen televisiezenders slechts drie uur per dag homeshopping uitzenden. Om meer te kunnen uitzenden is een aparte homeshoplicentie benodigd. Voor bijvoorbeeld RTL 4, RTL 5 en RTL 7, heeft RTL van de Luxemburgse regering daartoe uitzendlicenties onder de namen TeleShop 4, TeleShop 5 en TeleShop 7 verkregen. Overigens werkt SBS Broadcasting ook met soortgelijke licenties, zij het onder Nederlands recht (Via 5/Tele 6). In de RTL 8-uitzendschema’s stond tot afgelopen vrijdag TeleShop 8 met circa 17 uur per dag uitzendtijd aangekondigd. Op het laatste moment is dit geschrapt.

Welingelichte kringen melden dat er problemen zijn ontstaan doordat RTL niet tijdig in bezit is geraakt van een uitzendlicentie voor TeleShop 8. Een woordvoerder van LiveShop bevestigt desgevraagd dat zodra een homeshoplicentie is afgegeven LiveShop meer uren zal uitzenden op het kanaal van RTL 8. Volgens de woordvoerder is dit een kwestie van ‘weken’. De Luxemburgse regering dient deze TeleShop 8-licentie af te geven. Dan zal de geplande circa 17 uur per dag homeshopping worden uitgezonden op RTL 8. De Luxemburgse regering is op 27 juli voor het laatst bijeengekomen. Toen is ook de uitzendlicentie voor RTL 8 afgegeven. Sindsdien heeft de Luxemburgse regering niet meer vergaderd wegens reces. Vanwege afwezigheid kon een regeringsfunctionaris niet reageren op vragen hiertoe.

UPC – die desgevraagd niet in wil gaan op contracten – zou samen met ChelloMedia – bij de kabeldistributie-overeenkomst met RTL een bepaalde hoeveelheid zendtijd voor LiveShop (op RTL 8) zijn overeengekomen. ChelloMedia en UPC zijn als zusterbedrijven onderdeel van hetzelfde bedrijf, Liberty Global. Die hoeveelheid is nu ingeperkt tot 3 uur per dag. Volgens een woordvoerder van LiveShop zijn het afzonderlijke losse contracten die ‘volstrekt los’ van elkaar staan.

Tien bleef weekend lang doorlopen op satelliet…

Tien is na het einde van de uitzendingen blijven uitzenden op satelliet met een nonstop herhaling van De Laatste Show. Kabelexploitanten, IPTV-aanbieders en DVB-T aanbieders hebben het signaal zaterdag omgewisseld voor RTL 8 die nieuw op satelliet is gaan uitzenden vanuit Luxemburg. De doorlopende Tien-uitzendingen zijn voor de abonnees van het zogeheten basispakket van Canal Digitaal Satelliet te zien. In totaal zijn er meer dan 750.000 satelliethuishoudens. Tien-woordvoerder Marc van Hal zegt desgevraagd dat Talpa TV BV niet meer verantwoordelijk is voor deze uitzending en verwijst naar satellietoperator Canal Digitaal Satelliet, ondanks dat deze uit de uitzendstraat van Talpa TV BV vandaan komt en normaal gesproken satellietuitzendingen alleen met toestemming van zenders uitvoert. Ook Martijn van Hout, woordvoerder van Canal Digitaal Satelliet zegt dat deze uitzendingen gewoon doorlopen totdat Talpa TV BV ermee stopt of ertoe de opdracht geeft. Met het niet verantwoordelijk verklaren van de Tien-satellietuitzendingen (inclusief Tien-Text) door Talpa TV BV, lijken deze Tien-uitzendingen op spookuitzendingen waar niemand controle over heeft.

UPDATE: niet al te lang na het verschijnen van dit artikel heeft Talpa TV BV de satellietuitzendingen van Tien vervangen door een kleurentestbeeld.

Rechter: verdelen DAB/DMB frequenties nog niet nu, maar wel zo snel mogelijk na oktober

De Rotterdamse voorzieningenrechter De Wildt heeft in een kort geding dat DB Europe heeft aangespannen, uitgesproken dat de DAB/DMB frequenties niet nu dienen te worden verdeeld, maar de procedure daartoe wel zo snel mogelijk na oktober dient te worden ingezet na Europese besluitvorming over de bestemming van de zogeheten L-Band. DB Europe, een bedrijf van ondernemer Willem Toerink geëist dat staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) op 15 augustus zou beginnen met de verdelingsprocedure van beschikbare frequentie voor DAB-doeleinden.

Volgens DB Europe blijven de L-Band en Band III jarenlang onbenut, en is het onverdeeld laten ervan onrechtmatig en strijdig met de telecommunicatiewet en het frequentiebesluit. Doordat volgend jaar een belangrijk sportjaar is (EK Voetbal, Olympische Spelen) wordt DAB/DMB in de optiek van DB Europe op achterstand gezet nu Koninklijke KPN NV met aan haar toebedeelde frequenties voor DVB-H actief kan worden.  De vertenwoordigster van staatssecretaris Heemskerk betoogde dat deze rekening te houden met een Europees proces waarin een (nieuwe) bestemming van de L-Band voor multimediadiensten ter discussie staat en er de voorkeur aangeeft met de Tweede Kamer over het proces te willen spreken.

De rechter oordeelde dat ondanks voornemens sinds 1999 (Paars II onder VVD-staatssecretaris Monique de Vries) om tot frequentie-uitgifte over te gaan. Volgens de rechter is het politieke feit omtrent een wel of niet instemming van een meerderheid van de tweedekamer bij een verdeling van frequenties ‘niet relevant’ in het wettelijk stelsel van bevoegdheidstoedeling. Daarmee stelt de rechter dat PvdA-staatssecretaris Heemskerk zonder de Tweede Kamer te hoeven horen tot verdeling over kan gaan vanuit zijn eigen bevoegdheid. De rechter oordeelde verder dat bij een verdeling het loskoppelen van Band III en de L-Band niet opportuun is. Wel stelde de rechter dat deze uitgaat van vijf maanden na oktober aan voorbereidingen waarna binnen acht weken verdeeld zal moeten zijn (resulterend in de periode mei/juni 2008). De rechter merkte daarbij aan dat als de Europese besluitvorming ‘aanzienlijk langer’ zal duren, ‘mag worden verwacht’ dat de staatssecretaris zich ‘opnieuw zal beraden op de mogelijkheid om reeds zo spoedig mogelijk tot verdeling over te gaan’.

Willem Toerink van DB Europe zei desgevraagd het te betreuren dat zijn eis niet door de rechter is opgevolgd, maar zei de uitspraak nog te willen bestuderen voor een verdere reactie. Ook de woordvoerder van staatssecretaris Heemskerk liet weten de uitspraak nog te moeten bestuderen voor op vragen hierover in te kunnen gaan.

Mobiele TV Nederland BV die niet meedeed aan de rechtszaak zegt desgevraagd bij monde van mede-eigenaar/directeur Ronald Haanstra bewust niet mee te hebben gedaan aan de rechtszaak omdat deze niet enerzijds zomaar is voor een versnelde (onzorgvuldige) uitgifte met verkeerde uitkomst, en anderzijds het kabinet niet voor het hoofd wilde stoten. Toch is het gevoel bij Haanstra ‘gemengd’. “De beste uitspraak was dat Heemskerk de frequenties zou moeten uitgeven met de juiste toepassing” (voor omroep en multimediale diensten, red). Haanstra zegt desgevraagd met de stichting DigiRadio in gesprek te zijn waarin de publieke en commerciele radiosector is verenigd. Deze probeert in de optiek van Haanstra een verdeling te vertragen. Haanstra is wel in gesprek geraakt met DigiRadio om te bezien of er een gezamenlijke methode bestaat voor het combineren van radio en televisie/multimediadiensten via DAB+/DMB-technieken. DigiRadio-voorzitter Peter Jelgersma omschreef in Broadcast Magazine Mobiele TV Nederland als enige partij waar de staatssecretaris naar luistert “die hier met geroffel, veel geld en twee blikken Koreanen komt uitleggen dat het handig is als Digitenne van KPN concurrentie krijgt. Dat is het ook, maar niet in die frequentieband.” Mobiele TV Nederland en DB Europe hebben beiden het plan om een aantal multimediadiensten via Band III en L-Band aan te willen bieden.

RTL 8 past programmering aan: meer herhalingen en minder homeshopping; Tien zendt nog uit

RTL 8 heeft op haar eerste uitzenddag via de eigen teletekst en website aangekondigd dat het gehalte homeshopping drie per dag zal zijn in plaats van de aangekondigde 17 uur per dag. Op werkdagen zullen van 08 tot 14 uur herhalingen worden uitgezonden, waarna na het laatste programma 4 in het Land en RTL Nieuws in carousselvorm zullen worden herhaald. Het programma LiveShop (een deelneming van UPC-zuster ChelloMedia) staat van 14 tot 17 uur geprogrammeerd.

RTL 8 is vannacht gestart vanuit Luxemburg op de satellietfrequentie waar voorheen Hallmark Channel op uitzond, met promo-uitzendingen en start om 17:15 uur daadwerkelijk. Tien zendt op dit moment op satelliet nog uit met een continue herhaling van ‘De Laatste Show’, maar is op de meeste kabelnetten en KPN vervangen door RTL 8. Hallmark Channel is verhuisd naar dezelfde transponder als waar Tien uitzendt (12574 GHz H) maar is als extra zender bij deze transponder erop geplaatst.