Joris Hillebrand: ‘Veronica beraadt zich’

“We beraden op wat we kunnen doen op wat we willen doen”. Met deze woorden stelt Joris Hillebrand als voorzitter van de Vereniging Veronica de positionering van de grootste Nederlandse omroepvereniging opnieuw ter discussie. Hillebrand wijst er op dat dit een normaal proces is nu SBS Broadcasting BV een andere meerderheidsaandeelhouder (KKR/Permira) verkrijgt. Vereniging Veronica wil in ieder geval niet voor ‘voldongen feiten’ worden geplaatst.
Ook over het 3,5 % belang van Sky Radio Ltd, waar een verkoopproces in wordt gezet, denkt Vereniging Veronica zo.

Vereniging Veronica heeft in Veronica Holding BV haar aandeelhoudersbelangen ondergebracht; via Veronica Merken BV zijn merkovereenkomsten gesloten voor het recht tot gebruik van de naam Veronica. Het eigendom van Veronica Uitgeverij BV (Veronica Magazine/TVSatellite) en Veronica TV is immers ondergebracht bij SBS Broadcasting BV waar Vereniging Veronica 10 % van bezit. Tot nu toe is een aandelenbelang en merkenrecht altijd als combinatie ingezet door de Vereniging Veronica. Volgens Hillebrand kan een van de discussiepunten zijn dat te ontkoppelen, maar Hillebrand voegt ook toe dat er wellicht simpelweg ‘niets’ verandert. Eric Eljon zegt namens SBS Broadcasting BV er alle vertrouwen in te hebben dat Veronica als partner in SBS Broadcasting BV blijft. De Telegraaf Media Groep NV verklaarde vorige week geinteresseerd te blijven in synergieën met televisiebedrijven, en vooral vanwege haar kernactiviteit (exploiteren van consumentenmedia) aandeelhouder is in het Nederlandse SBS Broadcasting BV. De Telegraaf stelt haar belang daarbij thans zelf (officieel) niet ter discussie.

RTL Nederland: discussie over radio-activiteiten

[UPDATE] ANALYSE-RTL Nederland en eigenaar RTL Group SA voeren een discussie over de toekomst van haar radio-activiteiten. In september staat de toekomst van de Nederlandse radio-activiteiten van RTL Group-dochter geagendeerd tijdens een aandeelhoudersvergadering van RTL Nederland, zo heeft DutchMedia uit welingelichte kring vernomen. Later deze week worden opnieuw cijfers over de radioprestaties bekend gemaakt.

Zoals bekend draaien de radio-activiteiten van RTL Nederland (RTL FM en Yorin FM) de afgelopen jaren met (oplopende) verliesgevende cijfers, terwijl met name voor Yorin FM de luistercijfers ondanks verbeterde distributie en forse investeringen in de programmering deze niet tot gewenste verbeteringen hebben geleid (noch, in omzet en resultaat, noch in luistercijfers) vergeleken met de periode voor 2003. In interne RTL-kring is de verwachting dat RTL één van beide frequentiekavels af zal stoten en dat RTL Nederland door zal gaan met RTL FM. Dit zou op termijn het einde betekenen van Yorin FM onder RTL Nederland.

RTL is in Nederland inmiddels zo’n 14 jaar actief met radio-activiteiten in steeds wisselende vorm. oud-RTL directeur Ruud Hendriks zei in 1997 over de eerste jaren dat RTL actief was in het boek ‘Rap van Fortuin’: ‘radio is in een tv-organisatie altijd een ondergeschoven kindje’ en ‘de reclame wordt verkocht door een organisatie die alleen maar behoefte heeft om televisiezendtijd te verkopen en elke seconde voor radio eigenlijk zonde van de tijd vindt’. Frank Eijken (50) was destijds hiervoor verantwoordelijk als algemeen directeur van de reclameverkooporganisatie IP Nederland en wordt dat per 12 september aankomende opnieuw. Arthur Weijers (43) directeur radio bij RTL Nederland ontkende vorige week nog in NRC Handelsblad dat er plannen tot wijziging bij Yorin FM zouden bestaan en zei dat het station van de eigenaren (RTL Group en in het verlengde Bertelsmann AG) nog een tijd verlies zou mogen maken. In maart jl. zei algemeen RTL Nederland-directeur Fons van Westerloo (59) nog dat de ‘snelle groei van luisteraandelen en omzet’ van de radiostations hem optimistisch stemde voor heel 2005, waarbij deze meldde ‘reserves’ te kunnen aanspreken. Het station waar de overgrote investeringen van RTL Nederland naar toe zijn gegaan is echter wat luistercijfers betreft ingehaald door het als kleiner bedoelde zusje RTL FM.

UPDATE (vrijdag 2-9): RTL Nederland heeft verklaard dat er komende maandag GEEN aandeelhoudersvergadering plaats vindt. Of een ernstig verkeersongeluk van radiodirecteur Arthur Weijers van afgelopen woensdag (die dat overleefd heeft, maar [licht] gewond zou zijn) daarmee te maken heeft, is onduidelijk.

UPDATE2: Uit gepubliceerde luistercijfers blijkt dat de luisterdichtheden voor beide radiostations licht daalde, maar dat de marktaandelen stabiel zijn gebleven. De resultaten voor de radio-activiteiten in het eerste half jaar kwamen bij RTL Nederland uit op een operationeel (EBITA) verlies van 3 miljoen euro op 6 miljoen euro omzet. Dit is een verdubbeling tov een jaar eerder; en twee miljoen minder verlies tov het eerste half jaar 2004. Ten opzichte van het eerste half jaar 2003 is het EBITA verlies echter drie keer zo hoog (toen de eerste vijf maanden lang praktisch nog 1 station).

Talpa/Nickelodeon TOCH in Irdeto2!

Ondanks eerdere berichten heeft MTV Networks BV bekend gemaakt dat Nickelodeon/Talpa toch per begin september – zoals oorspronkelijk aangekondigd – in zowel de Irdeto2 als Mediaguard2 codering zal uitzenden op Astra1 frequentie 12.574 GHz H. Deze laatstgenoemde frequentie is een ‘eigen’ frequentie van Canal Digitaal Satelliet waar MTV/Talpa capaciteit gaat huren. Dit heeft MTV-distributiedirecteur Jochem de Jong DutchMedia laten weten. Later zal een persverklaring worden verstuurd.

Op 18 augustus jl. bleek dat de eerder aangekondigde start van Irdeto2 niet door zou gaan en ‘betreurde’ satellietoperator Canal Digitaal Satelliet de gang van zaken, waarna het Irdeto2-kijkers die na 8 augustus een ‘basispakket’ hebben afgenomen, de mogelijkheid heeft geboden deze kosteloos te annuleren. Nu Talpa/Nickelodeon toch op capaciteit bij Canal Digitaal Satelliet zal starten, is deze ook voor de betalende Irdeto2 huishoudens beschikbaar. Het is onduidelijk waarom de afgelopen maand eerst de overeenkomst werd aangekondigd, vervolgens werd teruggetrokken, om uiteindelijk alsnog te worden aangekondigd. De Jong wil daar desgevraagd niet op ingaan. DutchMedia vermoedt dat het te maken heeft met een reorganisatie van de verscheidene MTV Networks Europe-zenders op de Astra1; zo werd vandaag de start van twee nieuwe Franse MTV-themakanalen voor november aangekondigd.

Canal Digitaal Satelliet zegt desgevraagd blij te zijn met de oplossing. Woordvoerder Martijn van Hout noemt de achterliggende reden van de ‘ruis’ tussen Canal Digitaal Satelliet en MTV Networks BV in de afgleopen maand ‘niet interessant’ en wilde niet ingaan op die kwestie. Wel wijst Van Hout er op dat Canal Digitaal Satelliet zich hard heeft gemaakt voor de Irdeto2-huishoudens. Thomas Notermans bevestigt overigens namens Talpa ook de uitzending in Irdeto2 van de zender vanaf omstreeks 1 september aankomende. Het signaal zal vanaf dan vanuit Hilversum komen.

NVCR wil uitzendverbod FunX supported by BNN

De Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (NVCR) waarin alle commerciële landelijke FM-zenders zijn vertegenwoordigd, wil een uitzendverbod op het nieuwe landelijke initiatief ‘FunX supported by BNN’. Martin S. Banga, voorzitter van de NVCR verklaarde aan DutchMedia de zender concurrentievervalsend te vinden. In overleg met advocate Sophie Steinhauser van Brinkhof Advocaten worden alle juridische middelen onderzocht om de zender te verbieden. FunX supported by BNN start op 6 september en zal op de kabel en satelliet de plek innemen van FunX Amsterdam buiten de vier Randstad/stadsregio’s.

De NVCR voerde al eerder in andere zaken aan dat het niet de taak van FunX is om als landelijke omroep te fungeren en vreest voor het ontstaan van ‘Radio 6’ die concurrentievervalsend zou zijn. Volgende week moet duidelijk worden welke procedures de NVCR gaat voeren. De distributie (thans) van FunX Amsterdam zelf buiten haar eigen regio is wettelijk toegestaan. FunX (en licentiehouder Stichting G4 Radio) die als producent voor het landelijke kanaal ingezet wordt, is opgezet om in de vier grote randstadsteden programma’s te maken.

Een kort geding om een uitzendverbod te eisen, is daarbij waarschijnlijk, alsmede verdere procedures bij het Commissariaat voor de Media. Eerder kondigden de NOS, BNN en FunX de start van het kanaal op 6 september aan. Officieel verzorgt BNN het programma voor de Raad van Bestuur van de NOS, maar BNN besteedt dat op haar beurt uit bij FunX. FunX supported by BNN zendt – zoals eerder aangekondigd – als het ware uit op juridische basis middels het kanaal van het voormalige Colorful Radio. Dankzij het schorsingsbesluit van Medy van der Laan (D66) en de laatste uitspraak van opeenvolgende rechtszaken, ziet de NOS de mogelijkheid het kanaal in te vullen als neventaak naast de hoofdtaken (Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM).

Zakelijk BNN-directeur Lucas Goes zegt desgevraagd in reactie op de NVCR-ideeën zich te verbazen als de commerciële zenders zich niet zouden melden. “Wij zijn de participatie in de zender netjes overeengekomen met de Raad van Bestuur van de NOS. Wij willen transparant handelen,” aldus Goes.

BNN zegt deel te nemen aan de neventaak van de publieke landelijke omroep (de stichting Colorful Radio). Mediawettelijk ziet BNN het als een deelname aandeel in een neventaak.
Volgens Jan Westerhof (zendercoörindator van de zender voor de Raad van Bestuur van de NOS) is voor FunX supported by BNN geen nieuwe aanvraag bij het Commissariaat voor de Media gedaan. De zender werkt voort volgens de eerder gedane aanvraag van de Stichting Colorful Radio en het schorsingsbesluit van de staatssecretaris. Wel wordt nog gekeken naar de noodzakelijkheid van het aanvragen van mogelijke DAB-uitzending van FunX supported by BNN. Westerhof wijst er verder
dat de commerciële zenders al dit soort initiatieven van de kaart wil wegprocederen.

Lucas Goes zegt dat BNN in ieder geval graag aan de rechterlijke en toezichthoudende instanties duidelijk wil maken dat het hier gaat om het willen voorzien van een geloofwaardig radiostation voor de doelgroepen die nu niet specifiek worden bediend (FunX Amsterdam die nu wordt gedistribueerd buiten de Randstad richt zich op Amsterdam).

Voor de distributie van FunX supported by BNN zal overigens gelden dat deze ook in de Randstad gedistribueerd worden in die gebieden die niet in de invloedsfeer van de vier grote steden liggen. Kortom in het geval van de regio Den Haag is het de bedoeling dat Naaldwijk deze versie zal krijgen, terwijl voor Rijswijk net als Den Haag de Haagsche versie bedoeld is. Voor Amsterdam geldt Almere als discussiepunt, terwijl Amstelveen als invloedsfeer Amsterdam wordt gezien en Uithoorn weer niet. FunX zelf wilde niet ingaan op de kwestie waaronder de productierol en de overdracht voor 1 symbolische euro van de kabelcapaciteit, terwijl het volgens de commerciele zenders het produceren voor derden geen taak is van FunX (Stichting G4 Radio) en FunX met de overdracht van kabelcapaciteit aan de publieke landelijke omroep oneerlijke concurrentie pleegt. FunX Directeur Willem Stegeman zegt desgevraagd zich sinds de oprichting te ‘verheugen op warme belangstelling van de commerciële collega’s’, maar wil verder geen commentaar geven.

Zie ook artikel: FunX supported by BNN start 6 september

Ab Trik (Sky Radio Ltd): “Nederland mooie cijfers”

Ab Trik (Sky Radio Ltd): “Nederland heeft mooie cijfers”

De Nederlandse activiteiten van Sky Radio Ltd draaien met mooie cijfers. Dit zegt Ab Trik, algemeen directeur (CEO) van Sky Radio Ltd in een toelichting aan DutchMedia over de jaarcijfers van Sky Radio Ltd 2003/2004. Uit de jaarstukken van Sky Radio Ltd die eind juni zijn gedponeerd, blijkt een dat het bedrijf een omzet draaide van 41,543 miljoen Britse Pond (circa 62,3 miljoen euro), een winst voor belasting van 364.681 Britse pond (circa 547.021 euro) en een netto verlies van 1,45 miljoen Britse Pond (circa 2,18 miljoen euro); daarbij hoort overigens nog een valutaverekening van 196.529 Britse Pond voor 2003/2004. In boekjaar 2002/2003 maakte Sky Radio nog een netto winst van 12,28 miljoen Britse Pond (circa 18,42 miljoen euro) op 36,085 miljoen Britse Pond (circa 54,13 miljoen euro) omzet. Sky Radio Ltd telde in juni 2004 in totaal 152
personeelsleden; aan de hoofddirectie werd in het boekjaar in totaal 485.072 Britse Pond (circa 727.600 euro) uitgekeerd, een daling van 7,3 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Het grootste deel van deze gelden gingen naar de algemeen directeur. Sky Radio betaalde aan Ruud Hendriks overigens voor de overname van de kabeldekking ten behoeve van Radio Veronica 200.000 Britse Pond (circa 300.000 euro).

De grote resultaatverschillen tussen 2002/2003 en 2003/2004 verklaart Ab Trik door de situatie bij Sky Radio Danmark en Sky Radio Hessen (Duitsland). “In Denemarken hebben we behoorlijk geinvesteerd, nadat we de FM-licenties verkregen”, zo licht Trik toe. In Denemarken en Nederland is Sky Radio bovendien flink meer moeten gaan betalen voor de FM-licenties die op de resultaten drukken. Volgens Trik geldt voor Radio Veronica dat deze in het eerste jaar (op FM in de ether onder Sky Radio) is geinvesteerd, maar dat Sky Radio (Nederland) zelf goede cijfers draaide waardoor de Nederlandse activiteiten in haar totaliteit goede prestaties hebben geleverd.

Over de verkoop van Sky Radio Ltd. zegt de algemeen directeur zijn personeel te hebben geinformeerd over de situatie. “Een aantal partijen hebben een brief gestuurd aan News Corp. (93 % eigenaar van Sky Radio Ltd, red) waarin ze hun interesse voor een overname kenbaar hebben gemaakt. News Corp. heeft aangegeven na te denken of ze dit wel wil. De interesse voor Sky Radio Ltd kwam nadat een groep van bedrijven telegeursteld moest worden bij de verkoop van Radio 538 (aan Talpa, red.). Een beslissing over een verkoop is echter nog niet genomen; een beslistermijn is evenmin bekend.” Alhoewel Trik op de hoogte is, zegt deze niet bekend te kunnen maken welke partijen interesse hebben getoond. Over de financiële cijfers van het afgelopen jaar (2004/2005) zegt Ab Trik totdat deze gedeponeerd worden, niets te kunnen melden. Ook over andere financiële informatie (waaronder bijv. het toekomstperspectief) zegt Trik voorzichtig te moeten zijn in uitlatingen, op last van News Corp.

Brinkhorst vergaloppeert zich aan UPC!

COLUMN – Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) blundert in de kabelproblematiek. Door vandaag een interview in de Telegraaf te geven waarin deze zich expliciet over UPC uitlaat, blijkt de Minister van Economische Zaken zich te hebben vergaloppeerd. Informatie uit het interview liet de minister ook publiceren onder eigen verantwoordelijkheid op de website van zijn ministerie van Economische Zaken.

UPC heeft inmiddels een persverklaring afgegeven waarin het ontkent dat besloten zou zijn tot tariefsverhogingen en dat het digitaliseringsplan van UPC nog niet is uitgewerkt, laat staan besloten. Daarop heeft het ministerie in allerijl de tekst op de EZ-website weggehaald. Eerder verklaarde UPC-eigenaar Liberty Global Inc wèl naar aanleiding van een artikel in Trouw dat er een ‘geringe’ tariefsverhoging zal plaatsvinden, maar over details later dit jaar meer openheid te geven.

De verklaringen van minister Brinkhorst zijn vooral vreemd omdat ze zich alleen toespitsen op UPC. De verklaring dat gepoogd is om UPC op andere gedachten te brengen, gaan in tegen het principe van een vrijemarkteconomie waarin niet de regering het bedrijfsbeleid bepaalt, maar bedrijven zelf en dat toezicht gehouden wordt door toezichthouders op de relevante markten. In dit geval dus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Het is dan ook vreemd dat Brinkhorst dit principe blijkbaar als onderdeel van de zichzelf liberaal noemende partij D66 loslaat – en gezien de uitlatingen – tracht middels lobby en druk van ambtenaren bedrijven te laten uitvoeren wat deze wenst.

Dat de algemene OPTA- en NMa-onderzoeken lang duren is juist, maar juist over die voortvarendheid had de minister de mogelijkjheid om tot meer haast aan te sporen en eerder met deze procedures te beginnen. Bovendien is het vreemd dat de minister het niet heeft over de andere kabelbedrijven en alleen over UPC.

Immers ongestoord en ongehinderd hebben Casema, Multikabel en Essent Kabelcom hun kabeltarieven op 1 januari jl. (opnieuw) drastisch kunnen verhogen waarbij het onderscheid tussen analoog en digitaal is komen te vervallen. Kortom het abonnement is voortaan bij deze kabelaars niet langer een analoog abonnement, maar een standaardabonnement waarvoor zowel digitale als analoge signalen worden geleverd. Deze drie kabelaars brengen voor tesamen meer dan 3,4 miljoen huishoudens hun standaardpakket aan de man; beduidend meer dan UPC! In deze zin is de volgende opmerking van Brinkhorst vreemd ‘een tariefverhoging voor digitale televisie is op zich redelijk, die heeft veel meer kanalen dan de traditionele kabel. Maar dat huishoudens met een gewone kabelaansluiting te maken krijgen met een tariefverhoging is volgens Brinkhorst niet aanvaardbaar.’

Daarmee ontkent Brinkhorst het gegeven dat de integratie voor het grootste deel van de kabelhuishoudens al heeft plaats gevonden en geeft Brinkhorst er blijk van zich alleen op UPC te focussen, die al in een ver gevorderd stadium met plannen tot integratie is. En juist hiermee geeft Brinkhorst blijk van discriminatoirheid, waarvan een woordvoerster van de minister nog haastte toe te voegen dat de OPTA en NMa nog onderzoek doen naar de andere kabelaars. Dat de OPTA zich vooralsnog beperkt tot met name het analoge deel (terwijl dit niet meer als zodanig bestaat bij de genoemde drie grote kabelaars), en dat deze zich nog vooralsnog niet bezig houdt met de kostentoereking van het programma-deel, is daarbij wellicht slechts een essentieel detail. Daarmee is de opmerking van de woordvoerster van de minister te betitelen als een mooie afleidingsmanoevre voor een kwestie waarvan opeenvolgende ministers en staatssecretarissen al jarenlang geen adequate oplossingen weten te vinden, terwijl de kabelsector daar garen bij spint, ook bij het op niet al te slim manoevreren van Brinkhorst!

SBS Broadcasting SA: royale verdiensten…

SBS Broadcasting SA is een royale werkgever voor haar directie en belangrijke stafleden. Dit blijkt uit de eind juni bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC gedeponeerde beursinformatie als onderdeel van het zogeheten 20F-jaarverslag. Daaruit blijkt ook dat op zenderniveau Net 5 een omzet van 66,9 miljoen euro draaide, SBS 6 in 2004 een omzet van 108,6 miljoen euro opleverde, en Veronica 33,5 miljoen euro aan omzet generereerde. De informatie over de honorering is extra interessant nu SBS Broadcasting SA wordt verkocht aan KKR en Permira.

Van de Nederlandse medewerkers bij de internationale holding heeft Frank Eijken (vice president sales & marketing) die contractbreuk pleegt en overstapt naar RTL Nederland/IP Nederland bij SBS Broadcasting SA een jaarsalaris van 350.000 euro met daarbij (volgens het jaarverslag) voor 2005 een voorziene bonus van 220.000 euro. Bovendien zijn familieleden van Eijken kosteloos meeverzekerd met de gezondheids en pensioenvoorzieningen van SBS Broadcasting SA. Naast de inkomsten heeft Eijken ook zeer royale optie-regelingen weten te bedingen in zijn contract.

Bart Soepnel, vice-president internationale programma aankoop, heeft in 2005 een salaris van 306.168 euro bedongen en voor 2006 315.348 euro. Daarnaast heeft Soepnel een bonusregeling die voor 2005 op kan lopen tot 91.850 euro en 94,604 euro voor 2006. Net als Frank Eijken heeft Bart Soepnel een zeer royale optieregeling alsmede kosteloze meeverzekering met de gezondheids en pensioenvoorzieningen van SBS Broadcasting SA.

DutchMedia publiceert in een apart bestandje de verdere details met informatie over de inkomsten van oprichter Harry Evans Sloan, algemeen SBS-directeur Markus Tellenbach (1,2 miljoen euro aan management fee, aangevuld met opties en max. 600.000 euro aan ‘incentives’ voor 2005) en de financieel directeur Jurgen von Schwerin. Het PDF-bestandje is te vinden door hier op te klikken.

Programmar. Maastricht/Eijsden bezorgd over Essent

Programmaraad Maastricht/Eijsden bezorgd over Essent Kabelcom

De programmaraad voor Maastricht en Eijsden is bezorgd over de integratie van het kabeldeel van Nutsbedrijven Maastricht bij Essent Kabelcom. Eerder dit jaar sloten de gemeente Maastricht en Essent NV een contract waarin is opgenomen dat Essent NV tot versnelde integratie van Nutsbedrijven Maastricht kan overgaan in plaats van het eerder voorgenomen jaartal 2007. Essent NV was al meerderheidsaandeelhouder in Nutsbedrijven Maastricht, maar liet tot deze zomer de bedrijfsvoering als gevolg van onderlinge afspraken over aan Nutsbedrijven Maastricht.

Raoul Spronken, voorzitter a.i. van de programmaraad Maastricht/Eijsden zegt informatie te hebben verkregen dat er op duidt dat het Maastrichtse aanbod gelijk zal worden geschakeld rond 1 oktober met de rest van Limburg waarbij het tarief zal worden verhoogd naar het uniforme Essent Kabelcom-tarief van 14,95 euro per maand (nu nog 12,61 euro). Overigens zijn kabel-internetabonnementen tot nader order niet mogelijk in Maastricht/Eijsden in afwachting van de koppeling met Essent’s @Home-diensten.

De koppeling betekent weliswaar een forse uitbreiding van het radio-aanbod (Maastricht/Eijsden heeft met 26 radiostations een zeer karig kabelradio-aanbod), maar betekent ook waarschijnlijk het verdwijnen van zenders als TVE Internacional, Cartoon Network en RTBF-La Une. RTL Television die bij Essent Kabelcom in Limburg na protesten per begin 2006 terug zal keren, zal naar verwachting wel in Maastricht/Eijsden te zien blijven via de kabel.

De zegsman van de programmaraad zegt dat het niet per se om de eigen positie gaat; de zittingstermijn zou volgend jaar oktober verlopen. “We willen opkomen voor rechten van burgers. Wij vinden voor deze regio de Euregio (Maas-Rhein) belangrijk, vandaar een bewuste keuze voor bijvoorbeeld RTBF-La Une.”, aldus Raoul Spronken. Uit het advies blijkt eveneens dat in het radio-aanbod de Franse cultuur-radio zender France Culture, de Franstalig Belgische cultuurzender RTBF Musiq3, de Spaanse zender TVE Internacional en het venster Aken (Aachen) van WDR Fernsehen afwijkingen zijn ten opzichte van keuzes die de programmaraad van Essent voor het grootste
deel van Limburg heeft gemaakt. Bij de verschillen van de programmaraden gaat het niet per se om de best bekeken zenders, maar deze kleinere zenders zijn voor Maastricht essentieel, aldus Spronken en maken daarmee het Maastrichtse verschil.

“Ik pleit voor een opsplitsing van de programmaraad van Limburg. Noord-Brabant heeft vier programmaraden”, aldus Spronken. Naast de vier programmaraden van Essent Kabelcom zijn nog eens aparte programmaraden voor de Casema- en UPC-gebieden in Noord-Brabant actief. Een opsplitsing in de verschillende Limburgse regio’s met in ieder geval een Zuidlimburgse programmaaraad ziet de programmaraadsvoorman als logisch gezien de culturele, historische en maatschappelijke specifieke situatie in Limburg. De aansturing van de Essent-programmaraad Limburg vindt overigens plaats vanuit Groningen waar ook het hoofdkantoor van Essent Kabelcom gevestigd is. Spronken zegt zich moeilijk te kunnen voorstellen dat vanuit zo’n grote afstand deze zich voldoende kan inleven in de eigenheid en culturele waarden die Maastricht/Eijsden in de loop der geschiedenis heeft opgebouwd in de Euregio. De programmaraadsvoorman wijst ook op de veel striktere werkwijze van de Essent-programmaraden die wat hem betreft veel te lang te voren hun adviezen maken. (tussen implementatie en advisering zit zo’n 7 maanden). “Wij spelen liever sneller in op situaties en werken tot nu op basis van het samen met de kabelaar vinden van oplossingen.”, aldus Spronken.

Spronken zegt verder slecht geinformeerd te worden over de plannen van Essent Kabelcom en Nutsbedrijven Maastricht. Gezien de slechte voortekenen zal deze daarom binnenkort om de tafel gaan zitten met de Maastrichtse wethouder media. Spronken zegt ook indien noodzakelijk mogelijkheden te bestuderen tot een gang naar het Commissariaat voor de Media. Aangezien de programmaraden wettelijk gezien uit maximaal 15 leden mogen bestaan, dient de programmaraad Limburg (die uit 20 leden bestaat) sowieso binnenkort te worden gereorganiseerd. Programmaraden moeten overigens niet door de kabelaars, maar door gemeenteraden ingesteld en benoemd worden.

Jan Bakker, woordvoerder van Essent Kabelcom zegt dat de berichten ‘zeer voorbarig zijn en allerminst zeker’, en wil verder geen commentaar op de Maastrichtse situatie geven. Nutsbedrijven Maastricht was niet bereikbaar voor commentaar.

Bij het verdwijnen van de Franstalige Belgische publieke zender RTBF-La Une in het Limburgse Essent-gebied enkele jaren geleden, tekende de RTBF nog protest aan in de media, een beroep doenend op (culturele) collegaliteit als (Europese) buur-regio’s; in Franstalig België is via de kabel altijd minstens één Nederlandse publieke zender te zien. De RTBF was destijds ook van mening dat er een ongelijkheid bestaat tussen de VRT en de RTBF-distributie in Nederland, gezien de must-carrystatus van (de) twee VRT- tv-zenders. Inmiddels is RTBF Sat wèl via de digitale pakketten van Essent, Casema en CAIW te zien.

“Kopje thee drinken met nieuwe SBS-eigenaren”

De Telegraaf Media Groep NV wil graag een kopje thee drinken met de nieuwe eigenaren van SBS Broadcasting SA opdat duidelijk wordt ‘hoe men met de business wil omgaan’, aldus Telegraaf-woordvoerder Hans Elekan. Elekan benadrukt dat zijn bedrijf geinteresseerd blijft in synergieën met televisiebedrijven en vooral vanwege haar kernactiviteit (exploiteren van consumentenmedia) aandeelhouder is in het Nederlandse SBS Broadcasting BV. Woordvoerder Elekan ziet niet direct mogelijkheden met andere partijen om deel te nemen in televisie-ondernemingen. De samenwerking op programmatisch niveau met een aantal ‘coryfeeën’ bij RTL 4 ziet de krant vooral inhoudelijk ingegeven vanuit de raakvlakken met de krant.

Door crossmedia-wetgeving kan De Telegraaf haar belang in radio- of tv-bedrijven thans niet uitbreiden tot meer dan 33,3 %. Elekan wijst op de ongelijkheid met buitenlandse uitgevers, waardoor de Vlaamse (kranten)uitgever De Persgroep wèl het radiostation Noordzee FM kon kopen om Q-Music een plek te geven op de Nederlandse markt.

Telegraaf Media Groep NV verwacht dat de toekomstige eigenaren van SBS Broadcasting SA vooral vanwege een beleggingshorizon eigenaar worden van het bedrijf. Het uitgeversbedrijf wil de constructie helder krijgen. Uit contacten met de toekomstige eigenaren heeft het bedrijf tot op heden volgens de woordvoerder niet veel meer informatie losgekregen dan door het beursgenoteerde bedrijf in de openbaarheid naar buiten is gebracht. De Telegraaf Media Groep NV bezit 27 % van SBS Broadcasting BV. Vereniging Veronica bezit via Veronica Holding BV 9,8 %; SBS Broadcasting SA heeft het controlerende belang van 63,2 %.

Telegraaf Media Groep is zelf ook een kleine aandeelhouder van SBS Broadcasting SA. De uitgever kocht in de loop van dit jaar een belang van circa 2 % (29 miljoen euro).

Casema: opnieuw porno kosteloos bij pluspakket

Kabelexploitant Casema is opnieuw met een actie gestart waarbij het ‘harde’ erotische kanaal Spice Platinum (in handen van Playboy Enterprises Inc) een jaar lang wordt meegeleverd bij de aanschaf van het digitale ‘pluspakket’. Casema doet dit tot 1 oktober om klanten aan te trekken voor haar betaaldeel van het digitale aanbod, waarbij deze bij deze actie het eveneens mogelijk maakt een benodigde digitale kabelontvanger kosteloos mee te leveren. Indien consumenten ingaan op de actie van Casema, betalen deze dan 22,45 euro per maand voor hun analoge en digitale radio- en televisie-aanbod. Het zogeheten pluspakket bevat bij Casema themazenders als CNBC Europe, Cartoon Network, TCM, VH1, MTV2, Eurosport2, Mezzo alsmede Discovery-subthemakanalen. Ook is in de avonduren een aantal softerotische zenders beschikbaar in het pluspakket. Het één jaar lang kosteloos meeleveren van 24 uur per dag Spice Platinum ziet Casema niet als probleem. Collega-kabelaar Essent Kabelcom levert via haar digitale pakket TV Home ook standaard in haar ‘extra tv’ pakket van 45 themazenders 24 uur per dag ‘harde erotiek’ via Private Gold.

Volgens Casema woordvoerder Gradus Vos weten klanten – al dan niet met (jonge) kinderen – te voren waar ze aan toe zijn en is een kinderslot in te stellen op de digitale kabelontvangers mochten beelden ongeschikt zijn voor kinderen.

UPC, Digitenne/KPN/Scarlet en Canal Digitaal Satelliet leveren nooit zomaar 24 uur per dag harde erotiek aan hun abonnees als onderdeel van een breder pakket. UPC Digital biedt Spice Platinum en Private Gold alleen als los te abonneren zenders aan. Digitenne/KPN biedt Spice Platinum alleeen op losse aanvraag kosteloos aan haar abonnees, maar nooit zonder dat daar apart een aanvraag toe gedaan is. Canal Digitaal Satelliet biedt Spice Platinum aan in het ‘erotiek’ en ‘entertainmentpakket’ vanaf 22 uur tot 06 uur en is korte tijd voor nieuwe satellietkijkers op deze uitzendtijdstippen beschikbaar ter kennismaking. 24 uur per dag uitzending van het kanaal is alleen op aparte aanvraag beschikbaar.

Aangezien zowel Spice Platinum als Private Gold Nederlands gelicenceerde zenders zijn, behoren deze zich te houden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Deze voorziet in verplichte deelname aan kijkwijzer/NICAM. Zenders als Spice Platinum en Private Gold zijn veelal uitgezonderd van de NICAM-regels met de redenatie dat het betaaltelevisiezenders zijn die zich niet primair op Nederland richten.