Zou kritiek helpen of ?

Wellicht dat de publieke verbazing over de handelwijze van Fons van Westerloo (als directeur RTL Nederland) en Martijn Krabbé geholpen heeft?

In ieder geval heeft RTL Nederland aangekondigd er contractueel met Krabbé alsnog uit te zijn gekomen. Opvallend is de draai die Van Westerloo in een persbericht maakt door te stellen dat ”Wij hebben nooit bezwaar gehad tegen een overzichtelijke bijdrage aan een radiostation”.

Eind goed, al goed!?

Sporza…..niet in Nederland!?

Zondag zullen Formule 1, de laatste etappe van de Giro d’Italia, het Tennis van Roland Garros nog op VRT TV 1 en VRT Canvas te zien zijn. Vanaf maandag zijn deze beide zenders goeddeels verschoond van sport. De sport zal bij de VRT worden geconcentreerd op de tijdelijke sportzender Sporza die t/m 3 september zal bestaan. Daarna zal de sport van de Vlaamse ‘openbare’ omroep terugkeren op VRT TV 1 en VRT Canvas. Voor liefhebbers van de Vlaamse wijze van sportberichtgeving is het een domper dat Sporza in Nederland niet beschikbaar wordt gesteld door de VRT. In Vlaanderen (inclusief Brussel) is de zender via de kabel te ontvangen alsmede via DVB-T (digitale ether). Laatstgenoemde biedt ook de mogelijkheid tot ontvangst in de grensregio’s (Zeeuws Vlaanderen, het Zuidelijkste deel van Noord-Brabant en delen van Nederlands Limburg).
Opvallend is dat VVD-Tweede Kamerlid Fadime Örgü op de vooravond van de lancering van Sporza ineens vragen heeft gesteld aan Medy van der Laan (staatssecretaris Media) over de doorgifte. Örgü profileert de afgelopen tijd als nieuw mediawoordvoerster voor de VVD met interessante standpunten. Op 22 januari 2004 ging de Tweede Kamer unaniem accoord (zonder beraadsslaging) met het wijzigingsvoorstel waardoor Sporza niet automatisch als verplicht door te geven VRT zender op de kabel als ‘must carry’ zender zou moeten. Het venijnige van dit wijzigingsbesluit is dat het verweven zat in het voorstel tot verlaging van de gelden voor de publieke omroepsector. Ook de Eerste Kamer ging unaniem accoord op 17 februari jl. In dat kader zijn de vragen van het VVD kamerlid enigszins opvallend, aangezien deze eerder zonder opmerkingen accoord ging met het wijzigingsvoorstel waardoor de distributieplicht voor Sporza niet meer de facto geldt. Los van dit alles heeft de VRT er echter ook voor gekozen om Sporza niet voor Nederland beschikbaar te stellen.

De vragen van Fadime Orgu zijn hier te vinden

Primacom met kwartaalresultaten Multikabel

Primacom heeft haar eerste kwartaalresultaten 2004 bekend gemaakt. Dankzij de openheid van Primacom zijn wederom de resultaten van dochter Multikabel bekend geworden. In totaal draaide Multikabel een omzet van 20,966 miljoen euro omzet. 10,588 miljoen euro hiervan is afkomstig uit de activiteiten van analoge kabelradio- en -televisie. 223.000 euro omzet werd er over het digitale kabelpakket Multikabel Digitaal gedraaid; nog eens 7,359 miljoen euro over de Multikabel-internetdiensten. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2003 zijn dit telkens hogere omzetten. Het Nederlands bedrijfsresultaat bedroeg volgens Primacom 3,756 miljoen euro. In totaal draaide Primacom (Duitsland en Nederland) een omzet van 51,093 miljoen euro met een netto verlies van 25,943 miljoen euro.

Het aantal digitale abonnees van Multikabel steeg licht het afgelopen kwartaal: 6219 op 31 maart 2004; eind december was dit nog 5963. Het gemiddeld aantal analoge abonnees was het afgelopen kwartaal 315.509. Primacom staat aan de vooravond van een overname door het consortium BK Breitband KAbelnetz Holding GmbH (Apollo en JP Morgan).

De kwartaalresultaten van Primacom zijn hier op te vragen (in het Duits).

DutchMedia vraagt Luxemburgse overheid opheldering

RTL 4 en RTL 5 zijn formeel Luxemburgse zenders. Binnen de Europese Unie bestaat er dankzij de richtlijn ‘Televisie Zonder Grenzen’ de regel dat minimaal 50 % van de uitzenduren uit Europees produkt dient te bestaan (uitgezonderd nieuws, sport, reclame, homeshopping en spellen). In Nederland bleek na controles door het Commissariaat voor de Media dat geen Nederlandse generalistische commerciele zender zich hieraan houdt. RTL 4 en RTL 5 zijn buiten deze officiële controles gebleven dankzij hun Luxemburgse status.

Woordvoerder Jaap Paulsen heeft namens RTL Nederland verklaard dat RTL Nederland ”De quota-percentages voor RTL 4 en RTL 5 [..] aan RTL Group SA verstrekt, die ze op hun beurt weer aan het Luxemburgse Commissariaat verstrekken. Wij horen daar verder niks meer van, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we gewoon voldoen aan onze verplichtingen.”

Aangezien deze stellingname met name voor RTL 5 oncontroleerbaar is en tot vraagtekens oproept, heeft DutchMedia een formele schriftelijke vraag hierover verzonden aan de Luxemburgse afdeling ‘Service des Médias et des Communications’ dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van de minister-president. Ook is dezelfde vraagstelling verstuurd aan de ‘Conseil National des Programmes’. Dit omdat niet geheel duidelijk is waar het toezicht en de naleving hiervan onder valt.

RTL 4 en RTL 5 kunnen zich dankzij hun Luxemburgse status veelal onttrekken aan het Nederlands toezicht. Niet helder is hoe en of deze zenders uberhaupt worden gecontroleerd op de naleving van Europese regelgeving. Getuige het algemene principe dat nagenoeg alle radio- en tv-zenders wel eens regels overtreden, zou het vreemd voorkomen indien RTL 4 en RTL 5 roomser zouden zijn dan de paus. Met name in concurrentieel opzicht is daarbij de vraag hoe en of er toezicht en naleving plaats vindt. RTL Nederland heeft met haar zenders (waaronder ook het Nederlandse Yorin valt) een redelijk dominante marktmacht dankzij een tv-omzetaandeel (over 2003) dat hoger is dan 43 %. Dankzij de vrijere reclameregels te Luxemburg kan vooral RTL 4 hiervan profiteren.
DutchMedia heeft besloten tot de vraagstelling over te gaan omdat het vanuit journalistiek oogpunt via regulier contact met de Luxemburgse autoriteiten geen antwoorden kon verkrijgen over de kwestie. Bovendien is het in Nederland normaal dat het Commissariaat voor de Media rapporteert over de Nederlandse zenders en daar regulier verantwoording over aflegt. De door Jaap Paulsen gegeven antwoorden in naam van RTL Nederland beschouwt DutchMedia als een weigering tot openheid over de kwestie.

UPDATE: volgens oude informatie over het jaar 2000 waarin de Europese Commissie summier rapporteert over de EU-landen, blijkt dat RTL 4 (49 %) zich niet hield aan de Europese richtlijn. In 1999 hield ook RTL 5 (46 %) zich niet aan de richtlijn. Uitgebreide rapportages zijn er echter niet. De informatie van de Europese Commissie is hier te vinden.

Hier is de brief zoals verstuurd na te lezen (in het Frans, RTF document)

Fabeltjeskabeltjesland?

Fabeltjeskabeltjesland…daar lijkt het soms op. VECAI, de koepelvereniging en belangenbehartiger van kabelbedrijven als Casema, UPC, Essent Kabelcom en Multikabel, presenteerde afgelopen dinsdag een aantal uitgangspunten waarmee het hoopt te bewerkstelligen dat het digitale kabeltelevisieprodukt meer zal worden afgenomen en gestimuleerd wordt.

VECAI verklaart in de notitie ‘de kabelsector alle programma-aanbieders die via een digitaal platform willen worden verspreid in ieder geval met open armen zal ontvangen’. Ook stelt VECAI aan een ‘geharmoniseerde visie’ te werken voor een ‘gefaseerde overgang naar een volledige digitale distributie van omroepsignalen’ (via de kabel). VECAI haast zich daarbij door te melden dat de ‘minimum televisiedienst’ (in de vorm van standaard analoog basispakket) beschikbaar blijft. De term standaard analoog basispakket is overigens een contaminatie op zich: ofwel een basispakket ofwel een standaardpakket!

Tevens meldt de kabelsector verenigd in VECAI dat ‘alle beschikbare omroepprogramma’s toegang zullen hebben tot het digitale platform’.

VECAI doet een oproep aan de regering om te investeren in content, met zoveel worden vraagt het om digitale themakanalen door de publieke omroepen.

VECAI gaat echter snel voorbij aan geschiedenis, ideologie-en van verschillende kabelaars en praktische problemen alsmede tarifering en de wijze van het aanbieden van digitale kabeltelevisie.

De geschiedenis leert dat digitale kabeltelevisie meer dan 5 jaar actief is in Nederland zonder enig aantoonbaar succes (geen kabelaar heeft meer dan 10 % van haar abonnees weten te digitaliseren). Dit komt wellicht doordat het produkt digitale kabeltelevisie als secundair produkt wordt aangeboden en niet als primair produkt. Bij alle kabelaars dient extra betaald te worden voor een digitaal kabelsignaal bovenop het analoge kabelsignaal. Deels is daarbij de content dezelfde.

De kabelsector stelt open te staan voor een ieder. Wellicht dat het zinnetje ‘onder door de kabelaars acceptabele voorwaarden en tarieven’ daarbij hoort. De eigenaar van de meeste premiumcontent (sport en films), Canal+ is immers jarenlang verwikkeld in een juridische strijd met UPC over digitale kabel-toegang. Het resultaat daarvan is niet bevorderlijk: Canal+ werkt – als eigenaar van de live Eredivisie voetbalwedstrijden – met eigen digitale kabelontvangers in Amsterdam naast UPC Digital.

Het praten over hoe de tarifering bij analoge kabeltelevisie in relatie tot digitale kabeltelevisie eruit ziet, is niet het favoriete onderwerp van VECAI. Immers bij UPC is de toegang tot digitale kabeltelevisie voorbehouden aan diegenen die 15,20 euro per maand (analoog pakket) + 14,95 euro per maand betalen oftewel in totaal zo’n 30 euro per maand.
Weliswaar denkt UPC erover dit te verlagen (door het digitale tarief iets omlaag te doen), het blijft een forse maandelijkse bijdrage. Het breed toegankelijk maken van een digitaal kabelpakket als PRIMAIR kabelprodukt zal wellicht toch goedkoper moeten worden om een brede massa te bereiken. Het kosteloos meeleveren (inclusief enkele extra zenders) van het digitale kabelsignaal bij een analoog kabelpakket zou een begin kunnen zijn en tegelijkertijd de pijn van de forse analoge tariefsverhogingen verzachten. Het zou VECAI daarnaast sieren indien deze zou stoppen met het verkondigen van de lage tarieven voor televisiekijken ten opzichte van andere landen. Het pareren van deze kwestie wordt steeds makkelijk gemaakt: in Duitsland en het Verenigd Koninkrik zijn de kosten voor een breed pakket 0 euro per maand bij DVB-T en (in Duitsland) satellietontvangst.

Enigszins optimistisch, maar tegelijkertijd naief is het om te denken dat de regering extra financiële ruimte heeft voor de publieke omroepsector voor de creatie van digitale themakanalen. Immers de publieke omroepsector is eerder bezig te bezuinigen en sommige taken af te bouwen, dan forse uitbreiding te voorzien. De vraag bij digitale content is in hoeverre kabelaars in het digitale kabeldomein tot monopolisering van signalen overgaan. Nu al is het met sommige zenders zo dat deze exclusief via de kabel beschikbaar zijn en kijkers via andere infrastructuren het nakijken hebben, terwijl bijv. de satelliet met meer dan 550.000 huishoudens een interessantere digitale doelgroep dan de kabelklanten kan zijn….

Naast dit alles bestaat de onderlinge technische en inhoudelijke verdeeldheid tussen kabelaars waarbij kabelklanten afhankelijk zijn waar ze zich bevinden om het aanbod van digitale kabelpakketten te kunnen beoordelen.

Waar VECAI wellicht een punt heeft, is het probleem van de auteursrechten. Ook Digitenne en initiatieven als gemeenschappelijke satellietinstallaties kampen met een soortgelijke problematiek.

Kortom, ruimte tot discussie en hopelijk actie!?….

De VECAI nota is hier te vinden.

Kanttekeningen bij ‘feiten gebaseerde notitie’…

Media Bridges, het bedrijf van oud-Casema medewerker Gijs Davelaar heeft een rapport uitgebracht over kabeltelevisie en de toekomst voor digitale (kabel)televisie.

Opvallend aan het rapport is dat het ministerie van Economische Zaken een op feiten gebaseerde notitie wenste. Het ministerie van Economische Zaken verklaart desgevraagd dat `’de meningen en conclusies in het rapport worden echter geenszins door het ministerie cq de minister worden gedeeld’ en dat het ministerie van Economische Zaken ‘verder niets met het rapport doet’. De inhoud komt volgens een woordvoerster voor rekening van de maker. Dit laatste wordt door de maker overigens bevestigd die hier nog aan toevoegde dat ‘het rapport is goedgekeurd en kennelijk voldaan heeft aan de opdracht’, maar inmiddels ander beleid is geformuleerd’.

Het rapport biedt een – originele – visie van Media Bridges, die duidelijk insteekt op een bepaald model. Dat model is op zich interessant, maar het rapport is daarmee geen feitelijk relaas. Daarom heeft DutchMedia een aantal kanttekeningen bij het rapport gemaakt.

Deze zijn via deze link te vinden.

VRT nu ook in DVB-T

VRT TV 1, Ketnet/Canvas, Sporza (het tijdelijke sportnet van 31 mei tot 3 september), VRT Radio 1, VRT Radio 2, Klara, Sudio Brussel, Radio Donna, Donna Hitbits Klara Continuo, Sporza (radio) en Nieuws+ zijn voortaan free to air te ontvangen in DVB-T. Alleen digitale etherontvanger en een antenne is benodigd. In tegenstelling tot de Nederlandse publieke landelijke omroep, zendt de VRT in een parallelsituatie haar aanbod volledig ongecodeerd uit. Commerciele Vlaamse zenders zijn (vooralsnog) niet beschikbaar in DVB-T. Het interessante aan het fenomeen is dat volgens het dekkingsplaatje van de VRT ook dekking in Nederlands Limburg, het zuidelijk deel van Noord-Brabant en o.a. Zeeuws Vlaanderen geeft in combinatie met een deel van Wallonië. De officiele uitzendnorm is in tegenstelling tot Nederland de dakantenne-variant, waar Nederland voor portable B heeft gekozen. Met de uitzending heeft de VRT de NOS rechts ingehaald: waar de VRT inmiddels landelijk (dat wil zeggen Vlaanderen inclusief Brussel) in DVB-T uitzendt, heeft de NOS vooralsnog alleen dekking in de Randstad in DVB-T voor Nederland 1, 2 en 3, waarbij Nederland 1 en 3 gecodeerd worden in het kader van het betaalde Digitenne-aanbod.

Voor kabelexploitanten biedt de DVB-T uitzending de mogelijkheid om wellicht te overwegen om over te gaan op DVB-T ontvangst van de VRT signalen…Met name in de zomer zijn er immers wel eens ‘atmosferische’ storingen waarneembaar in sommige gebieden….

Meer informatie over de VRT-dekking is op de website van de VRT te vinden

NOS: EK Voetbal breedbeeld alleen via de kabel

Het EK Voetbal 2004 zal via enkele kabelmaatschappijen in hun digitale betaalpakketten middels een speciale Nederland 2 16/9 versie in breedbeeld worden uitgezonden. Het initiatief komt van Essent Kabelcom die het signaal voor haar TV Home abonnees beschikbaar zal stellen. Ook abonnees van UPC Digital en Multikabel Digitaal alsmede CaiWay (CaiW) zullen het EK Voetbal in breedbeeld kunnen bekijken. De beelden zullen apart vanuit Portugal in breedbeeld via satelliet worden aangevoerd,
om via aparte lijnen aan de kabelaars ter beschikking worden gesteld. Deze betalen er (deels) voor. Via satelliet en DVB-T zal het signaal – ondanks de technische mogelijkheid – niet worden uitgezonden. Essent Kabelcom zal een uitgebreide promotiecampagne voor haar digitale tv-platform voeren naar aanleiding van de Nederland 2-breedbeeld uitzending via haar netwerk. Volgens NOS-voorlichter Matthijs Linnemann is dit geen bewust beleid, maar is de uitzending op aanvraag van Essent Kabelcom tot stand gekomen, en is geen ‘kwade bedoeling’ in het spel om de satelliet en digitale etherkijkers buiten spel te laten.
In tegenstelling tot de kabel is de NOS zelf verantwoordelijk voor de signalen op satelliet en in DVB-T van Nederland 1, 2 en 3. Sinds enkele maanden worden op satelliet bij breedbeelduitzendingen daadwerkelijk breedbeeldpulsen uitgezonden.

De 16/9 uitzending van het EK-Voetbal is leuk….maar….
‘Van iedereen, voor iedereen’. Zo profileert de NOS zich als publieke landelijke omroep. Enigszins onbewust zorgt de NOS hier door de exclusieve 16/9 uitzending via de digitale abonneepakketten via de kabel voor het maken van winst door derden. Immers de kabelexploitanten (die dit uitzenden) bereiken met hun pakketten circa 80.000 abonnees en zullen middels campagnes dit proberen te verhogen. De slogan ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ moet nog eens ondersteunen dat tegen betaling de 16/9 EK uitzendingen via de kabel te zien zijn. De meer dan 550.000 digitale satelliethuishoudens en de circa 35.000 DVB-T huishoudens hebben – wat breedbeeld betreft – het nakijken, terwijl deze technisch veelal de mogelijkheid hebben naar 4/3 terug te schakelen. De NOS heeft nota bene kort geleden nog geïnvesteerd in het realiseren van o.a. ‘echt breedbeeld’ via satelliet. Dat de uitzendingen via DVB-T en DVB-S (satelliet) onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, is weinig bekend in het Mediapark. Dat aldus het EK-Voetbal – op naar mijn idee redelijk simpele wijze – in 16/9 beschikbaar gesteld kan worden voor deze grotere groepen kijkers – maar dan zonder abonnementskosten – is misschien een bewustwordingsproces. Vooralsnog is het ‘voor iedereen’ van de NOS in het Hilversumse Mediapark tot nader order ‘voor iedereen die betalende kabelkijker is’.

Martijn Krabbé is niet langer welkom als werknemer bij RTL Nederland. De presentator zal ongetwijfeld een riant inkomen en bestaan hebben, maar daar gaat het niet om. Robert Kjaerby Jensen heeft het afgelopen jaar bij Noordzee FM dagelijks een radioprogramma gemaakt. Tegelijkertijd heeft deze presentator bij Yorin televisieprogramma’s gemaakt. Dat kon in de optiek van RTL Nederland best samen gaan. Ook Albert Verlinde kan ongestoord radioprogramma’s gaan maken bij Noordzee FM. Het excuus dat deze slechts in het weekend te horen is en daarom bij RTL Boulevard actief mag blijven is slechts als hypocriet en onnavolgbaar te kwalificeren. Een zelfde redenatie gaat op voor Cornelis Willem Gordon Heuckeroth (ook bekend als Gordon) die bij Noordzee FM een dagelijks ochtendprogramma heeft….

Blijkbaar zijn gelijke situaties voor verschillende personen voor RTL Nederland geen uitgangspunt. En aldus kan Martijn Krabbé om reden dat deze bij een ander radiostation wil werken dan één van de twee (op dit moment kwakkelende) radiostations van RTL Nederland, op televisie zijn biezen pakken. Het is een knap staaltje machtsmisbruik, waar ook de NOS zich aan dreigt te bezondigen door een verbod voor televisiepresentatoren om radiowerk elders te mogen doen (Toine van Peperstraaten bij Radio Veronica is hier een voorbeeld van).

RTL Nederland heeft meer dan 40 % van de reclame-omzet in handen en is aldus een dominante marktpartij in de tv-sector. Een zelfde zaak geldt op een andere wijze voor de publieke zenders. De vraag is wat volgt: wordt Rick Nieman de keuze gegeven om ofwel te scheiden van Sacha de Boer of te vertrekken? (immers je weet maar nooit waar beiden het in de huiselijke sfeer over hebben als echtpaar), wordt een verbod afgekondigd voor alle RTL-medewerkers om in programma’s van concurrenten op te treden en komt er een verbod voor het uitnodigen van medewerkers van SBS Broadcasting BV en de publieke zenders? Moeten tv-gasten voortaan hun exclusieve trouw aan het bedrijf ondertekenen waarin ze beloven nooit bij andere zenders op te treden?

Zonder gekheid: de actie van Fons van Westerloo duidt op een verharding in het commerciele medialandschap waarin niet geschuwd wordt presentatoren de dupe te laten zijn van onnavolgbare mediamachtsspelletjes.

Kabelaars zeggen contract buitenlandse zenders op

De gezamenlijke kabelexploitanten verenigd in kabelkoepel VECAI hebben hun contract met rechtenorganisatie BUMA voor de uitzending van de meeste buitenlandse (publieke) tv-zenders opgezegd. Het gaat daarbij om VRT TV 1, Ketnet/Canvas, BBC 1, BBC 2, RTL, TF 1, France 2, 3, RTBF La Une, La Deux, ARD, ZDF, WDR, TVE Internacional, Rai Uno en
WDR/NDR/Sudwest Fernsehen. In een overeenkomst waar ook de NOS
bij betrokken is, is de kabeldoorgifte van deze zenders geregeld, waarbij kabelaars in staffels – afhankelijk van hoeveel buitenlandse zenders worden doorgegeven – hiervoor betalen. Volgens een betrokkene is de overeenkomst per april 2005 opgezegd.

Het zou daarbij zeker niet de bedoeling zijn de kabeldoorgifte te staken. De kabelexploitanten willen een ‘meer transparante logische structuur’ waarbij alle onderdelen van het contract ter discussie staan waaronder het tarief en de omvang. De buitenlandse publieke omroepen ontvangen gezamenlijk jaarlijks miljoenen ter dekking van de rechten uit Nederland dankzij deze kabel-overeenkomst. Sommige zenders die in het contract zijn opgenomen (TF 1, France 3, RTBF La Deux) worden niet of nauwelijks doorgegeven in Nederland. VECAI wilde niet ingaan op vragen.