NOS Journaal24 ook analoog via de kabel bij CAIW

NOS Journaal24 zal vanaf begin januari ook analoog via de kabel bij CAIW worden gedistribueerd. Het is voor het eerst dat een themakanaal van de publieke landelijke omroep ook definitief in analoge vorm zal worden gedistribueerd. CAIW en de NOS hebben hierover overeenstemming bereikt. Eerder was een door de programmaraad Haarlem gewenste analoge uitzending van het publieke landelijke VPRO-themakanaal 3voor12 Central niet mogelijk gebleken nadat de landelijke publieke omroep aangaf dit kanaal niet voor analoge distributie beschikbaar te stellen.

CAIW zal NOS Journaal24 doorgeven door de homeshopzender LiveShop te schrappen uit haar analoge aanbod. Ook verwacht CAIW in haar digitale aanbod o.a. de Franstalig Belgische zender RTBF La Deux, de Chinese-Engelstalige zender CCTV9, de nieuwe softpopmuziekzender Lite TV, de homo-zender Out TV, de ARabische zender MBC, alsmede een Chinees zenderpakket te lanceren. Nieuw zijn verder o.a. VRT Donna, Deutsche Welle, NDR Kultur en FIP. CAIW is de kabelaar voor o.a. de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Aalsmeer, Uithoorn, IJsselstein, Doorn, Schiedam.
CAIW heeft een deel van haar analoge aanbod gedigitaliseerd en biedt een uitgebreid digitaal standaardaanbod en 24 analoge tv-zenders.

Grote kabelaars: slechts geringe verhoging tarief; CAIW verhoogt forser

De twee grote kabelaars van Nederland verhogen hun uniforme kabeltarieven per 1 januari aankomende in een geringe mate. Met een marge van 1,3 % tot 2,9 % zijn de geharmoniseerde tarieven in één jaar tijd verhoogd bij Zesko Holding naar 15,90 euro per maand en bij UPC naar 16,37 euro per maand. Voor het Zesko-smaldeel Casema betekent de tariefsverhoging 2,9 % meer abonnementskosten ten opzichte van 1 januari jl; bij Multikabel is dat 1,3 % en bij @Home 2,6 %. Bij UPC is dit percentage 2 %. Delta Kabelcomfort verhoogt haar tarieven niet (ongewijzigd 15,65 euro per maand). De genoemde tarieven gelden niet voor enkele gemeenten die nog geldende gemeentelijke contracten hebben met afwijkende, lagere tarieven.

CAIW verhoogt haar tarief wél. De afgelopen jaren verhoogde het westlandse kabelbedrijf haar tarief telkens met één euro per maand, waarmee het nu uitkomt op 14,95 euro per maand, een verhoging van 7,2 %.

Het standaard digitale kabelaanbod is bij CAIW, Delta Kabelcomfort en Zesko Holding inbegrepen bij de abonnementsprijs (vanaf het eerste kwartaal ook bij Multikabel). Bij UPC wordt de prijs voor het digitale standaardaanbod voor alle abonnees 19,36 euro per maand (inclusief analoog).

Thans gelden er geen regels die kabelaars verhinderen om hun tarieven verder te verhogen, aangezien eerst de Europese Commissie en daarna de rechter afgelopen zomer de marktbesluiten van Opta vernietigden, alhoewel het begrip aanmerkelijke marktmacht in stand is gebleven. UPC en Zesko Holding hebben er desondanks niet voor gekozen hun tarieven fors te verhogen.
Volgens Zesko/Casema-woordvoerder Gradus Vos heeft het bedrijf hiervoor niet gekozen omdat het bedrijf gekeken heeft hoe de markt functioneert en hoe het bedrijfseconomisch draait, waaruit geconcludeerd is dat dat niet nodig is. Zesko/@Home woordvoerder Bart Ledegang stelt dat het risicovol is in verband met concurrentie en mogelijk abonneeverlies: “wij willen de klanten niet nodeloos op kosten jagen, het moet voor ieder een acceptabel tarief zijn,” aldus Ledegang. Ronald van der Aart van UPC Nederland zegt desgevraagd dat het ‘niet gaat om prijsmaximalisatie’. “Het gaat nadrukkelijk om de prijs/kwaliteitverhouding. We zijn wèl een commercieel bedrijf, en nu is slechts een kleine correctie op inflatie nodig. Meer is niet nodig, het is een concurrerende markt,” aldus de UPC-woordvoerder.

Ewa Walters zegt namens toezichthouder OPTA ook geconstateerd te hebben dat de prijzen slechts beperkt stijgen. “Het is gunstig voor de consument. We zullen dit betrekken bij onze marktanalyses”, aldus de OPTA-woordvoerster. Kabelexploitanten ontkennen dat ze omdat nog een nieuw besluit van OPTA over de marktanalyses moet worden genomen bewust voorzichtig zijn geweest. Volgens de woordvoerders was dit geen onderdeel van de besluitvorming over de tarieven voor 2008. Ook onderlinge afspraken tussen kabelaars over de tarieven worden ontkend. Toch valt op dat bij de tariefstelling voor het analoge pakket is voor 90 % van de Nederlandse kabelhuishoudens (Zesko en UPC) omvat een marge van 47 eurocent per maand (UPC 16,37 euro per maand; Zesko Holding 15,90 euro per maand). Een aantal jaar geleden hebben de kabelaars hun tarieven opgetrokken naar het huidige niveau al dan niet in het kader van tariefharmonisaties.

ProSiebenSat.1 Media AG stopt met blad TVSatellite; Totaal TV opvolger vanaf januari 2008

ProSiebenSat.1 Media AG stopt januari 2008 in Nederland met het blad TVSatellite. Veronica Uitgeverij – onderdeel van de Nederlandse ProSiebenSat.1 Media-dochter SBS Broadcasting BV – vervangt het blad door het nieuwe blad Totaal TV. Volgens een woordvoerder is de wens om inhoudelijk een verbreding te zoeken voor de tweede print-uitgave van ProSiebenSat.1 Media AG reden hiervoor.

Totaal TV zal zich vanaf komend voorjaar richten op alle digitale huishoudens en niet louter op de satellietdoelgroep zoals bij TVSatellite van oorsprong de opzet was. Oftewel digitale kabelkijkers, digitale etherkijkers (DVB-T/Digitenne), IPTV-kijkers en satelliethuishoudens behoren vanaf dan tot de doelgroep van het blad. Totaal TV zegt zich te richten op 25 tot 45 jarigen met een nadruk (60 %) op mannen. De makers van het blad hebben bekend gemaakt met een ‘drukoplage’ te komen van 100.000 exemplaren en gaan er van uit dat de gebruikers van de verschillende infrastructuren één doelgroep vormen. Een woordvoerder verwacht dat het blad de bestaande satellietdoelgroep als abonnee zal weten te behouden en de abonnees uit andere kijkersgroepen zal weten aan te boren leidend tot een substantieel aantal lezers/abonnees. De advertentie-tarieven van Totaal TV zijn beduidend hoger dan thans bij TVSatellite het geval is.

Inhoudelijk zal het blad zowel aandacht besteden aan digitale televisie, alsmede mobiele telefonie, tv-schermen, audiosystemen en navigatie-apparatuur alsmede aandacht blijven schenken aan satellietontwikkelingen en eens per kwartaal een frequentiebijlage maken. Totaal TV zal – net als TVSatellite – tweewekelijks verschijnen. Een exact lanceer moment is nog niet bepaald.

Volgens de meest recente cijfers van Het Oplage Instituut was de betaalde Nederlandse kernoplage van TVSatellite in het tweede kwartaal van dit jaar 39434. In het buitenland (met name Vlaanderen) bedraagt dit aantal 3673. Vergeleken met enkele jaren geleden is dit een drastische daling: in drie jaar tijd verloor het blad meer dan 5000 betalende lezers, ondanks een groei van satelliethuishoudens in Nederland en de start van het Vlaamse satellietpakket TV Vlaanderen. Het blad wist de afgelopen periode nauwelijks adverteerders te trekken. In de omroepbladenmarkt valt op dat het een wisselvallige omgeving is, waar vooral de ‘oude’ omroepbladen (VARA TV Magazine, NCRV Gids en Avrobode/Televizier) te maken hebben met dalingen, terwijl met name minder omroepvereniging-gekleurde bladen als TV Krant en het tweewekelijkse TVFilm goed doen (ruim 100.000 betaalde exemplaren). De laatstgenoemde tweewekelijkse Avro-uitgave van BV Programmabladen AKN is een concurrent voor TVSatellite/Totaal TV. TVSatellite heeft zich overigens de afgelopen jaren steeds minder geprofileerd als satellietblad en is de ondertitel ‘de gids voor schotel- en andere digitale kijkers’ gaan voeren sinds enige tijd.

De afgelopen jaren trachtte het blad middels populairdere verhalen en input van hobbyisten als Satnerds tevergeefs nieuwe lezers aan te trekken. Hoe de journalistieke insteek van het nieuwe Totaal TV zal zijn, is nog onbekend. TVSatellite is als afzonderlijke uitgave (destijds Veronica Satellite) tijdens de publieke periode van Vereniging Veronica ontstaan in 1990 als onderdeel van Veronica Uitgeverij (nadat het sinds 1985 als bijlage bij Veronica Magazine was verschenen) . In 2003 werd Veronica Uitgeverij onderdeel van SBS Broadcasting BV dat op haar beurt sinds juli dit jaar deel uitmaakt van ProSiebenSat.1 Media (op haar beurt wordt deze gecontroleerd door KKR en Permira).

Casema en Multikabel: uitstel uitbreiding pakket tot tweede helft januari 2008

De Zesko-kabelbedrijven Casema en Multikabel hebben de invoering van het geharmoniseerde digitale tv-aanbod uitgesteld tot de tweede helft van januari 2008. Dit bevestigt woordvoerder Gradus Vos tegenover Casema. De invoering was voorzien voor begin/medio december, maar is uitgesteld omdat zowel in de technische als in de ondersteunende zin vertraging is ontstaan en het bedrijf niet vlak voor kerst wijzigingen wil doorvoeren. Volgens Vos is bij de ombouw van het digitale kabelkopstation in Driebergen een aantal zaken ontdekt die moeten worden opgelost. Hierdoor is het hele proces vertraagd.

Multikabel, Casema en @Home maken sinds 1 februari jl. deel uit van Zesko Holding die bezig is de kabelbedrijven te fuseren en het aanbod grotendeels gelijk te schakelen. Het digitale televisie-aanbod van @Home zal morgen (28 november) als eerste van start gaan met het nieuwe aanbod. Eerder werd al bekend dat Casema stopt met het aanbieden van een goedkoper basispakket (budgetabonnement) en het nieuwe standaardtarief 15,90 euro per maand zal worden per januari 2008.

Alhoewel de uitbreiding van het aanbod bij Casema is uitgesteld, zal het bedrijf ‘rond half december’ het Arabische optiepakket opheffen en van de kabel halen. Dit betekent dat MBC, TVM Al Oula (RTM1) en ART Europe verdwijnen in het Casema-gebied. De zender Al Jazeera zal te zien blijven en na de harmonisatie van het aanbod met @Home onderdeel worden van het digitale standaardaanbod. Het Arabische zenderaanbod wordt volgens Casema geschrapt omdat ‘ondanks pogingen om clienten voor dit pakket enthousiast te maken, het sinds de introductie niet is gelukt voldoende abonnees te werven en het niet mogelijk was het pakket rendabel in stand te houden’, aldus Casema in een brief aan haar abonnees. Het Arabische aanbod kostte als optie 2,50 euro extra bovenop het standaardabonnement. Ook de Antilliaanse/Arubaanse optiezender A-TiVi (14,95 euro per maand) zal om een soortgelijke reden medio december uit het aanbod van Casema worden gehaald.

Canal Digitaal Satelliet op 23,5 Oost: 3 nieuwe zenders per zaterdag; ook TV Vlaanderen van start met Astra 23,5 aanbod

Zaterdag 1 december zullen de eerder aangekondigde zenders Discovery Travel & Living alsmede Playboy TV worden toegevoegd aan het aanbod van zenders bij Canal Digitaal satelliet op de Astra 23,5 Oost positie. Naast deze zenders zal E! International worden aangeboden. Dit kanaal is een internationale versie van het Amerikaanse showbizznieuwszender E! die in handen is van de Amerikaanse kabelexploitant Comcast. Canal Digitaal Satelliet zal ook een carousselzender introduceren waarop de eerste periode de religieuze zender Family7 te zien zal zijn. Ook TV Vlaanderen zal zaterdag van start gaan met een aanbod op de Astra 23,5 Oost-positie. Aangezien de themazenders van de Nederlandse publieke omroep zich hebben teruggetrokken om auteursrechtelijke redenen, is de verwachting dat het pakket ten behoeve van TV Vlaanderen in eerste instantie beperkt zal zijn. Voor de TV Vlaanderen kijkers die zich vrijblijvend registreren, wordt in ieder geval het aanbod gedaan om tot 1 maart zonder meerkosten de extra zenders op de Astra-positie 23,5 Oost te kunnen zien. Waarschijnlijk zal de zender Vitaliteit (een subzender van Vitaya) onderdeel worden van het aanbod van TV Vlaanderen, net als Nat Geo Wild, Discovery Science, Discovery Travel & Living, alsmede Playboy TV. Family7 zal vanwege het vooral protestante karakter niet voor het overwegend katholieke Vlaanderen beschikbaar worden gesteld. In Nederland zal het aanbod 4,95 euro per maand kosten, waarbij de eerste zes maanden kosteloos zijn. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 125.000 duo LNB’s verkocht. Multisat en draaibare schotelinstallaties konden deze satellietposities meestal reeds ontvangen. Volgens SES Astra kan thans naar schatting 20% van de bij Canal Digitaal Satelliet geregistreerde huishoudens in Nederland het 23,5 Oost aanbod bekijken.

UPDATE: in tegenstelling tot eerder aangekondigd maken de gecodeerde zenders op Astra 23,5 Oost GEEN deel uit van het Toppakket, resp. Entertainmentpakket en zijn alleen als optiepakket te verkrijgen.

“Harde” erotiek en kinder- of religieuze zenders combineren heel normaal?

Het bundelen van erotische zenders met kinderzenders, culturele zenders of religieuze tv-kanalen is in de kabelsector bij Zesko Holding de normaalste zaak van de wereld. Uit een rondgang in de wereld van kabel, televisie, politiek/opinie, en toezichthouders zijn de meningen hierover verdeeld.

Bij Casema is de ‘harde’ erotische zender Private Spice onderdeel van het zogeheten pluspakket. Oftewel als klanten zenders als Nick Jr. (jeugdzender), Boomerang (tekenfilms), Cartoon Network (tekenfilms) of zelfs Baby TV willen zien, krijgen deze altijd deze ‘harde’ erotische zender mee. Bij @Home is het sinds afgelopen zomer zo dat om culturele zenders als ARTE, Cultura (NPS) of het Britse BBC 4 te kunnen zien, automatisch Hustler TV en Private Spice worden meegeleverd. Zo ook is dit het geval voor geinteresseerden in kanaal Geloven van de protestants-christelijke NCRV en het religieuze kanaal Omega TV van de Evangelische Omroep.

Gradus Vos zegt namens Zesko-kabelaar Casema hierover “het is de verantwoordelijkheid van de burger. Wij geven zenders door die gewoon toestemming hebben te mogen uitzenden. Diegenen die een zenderpakket afnemen kunnen weten wat daarin zit. Een groot gedeelte van de Nederlanders kijkt naar kinderzenders én porno. Je kan zelf blokkades instellen voor zenders die je wilt blokkeren; mensen hoeven zich bovendien hier niet op deze digitale pakketten te abboneren. De erotische zenders zijn niet aanwezig in het standaardpakket,” aldus Vos.

Bart Ledegang zegt namens Zesko-kabelaar @Home hierover dat het nu eenmaal zo is dat zenders die niet in keuzepakketten worden opgenomen in het TV Digitaal Totaal pakket terecht komen. Volgens Ledegang heeft het bedrijf gene ‘moreel’ oordeel over combinaties van erotiek met religieuze kanalen.

In de nieuwe situatie waarin het aanbod van Casema, Multikabel en @Home wordt samengevoegd, wordt ook het KRO-kanaal Opvoedendoejezo alleen beschikbaar gesteld in het pakket waarin ook de ‘harde’ erotiek wordt uitgezonden. Geloven (NCRV) en Omega TV (EO) blijven gecombineerd worden met de ‘harde’ erotiek. Overigens biedt KPN via Digitenne van KPN ook 24 uur per dag erotiek aan (Private Spice) als onderdeel van het DVB-T aanbod Digitenne van KPN waarin 20 zenders worden aangeboden inclusief Nickelodeon.

Menno Hidajattoellah, vertegenwoordiger van Baby TV zegt geen problemen te hebben met de combinatie van Baby TV en de erotische zenders. “Het is een groot pakket,” aldus Hidajattoellah. MTV Networks BV, die zenders als Nick Jr. en Nickelodeon vertegenwoordigt, zegt bij monde van Edwin Teerink: “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en de operatoren. Vooral die laatste hebben een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordekheid te nemen, kunnen de operatoren zenders beveiligen met een pincode of andere beveiligingsmiddelen.”

Alhoewel Private Spice in Nederland bij resp. Zesko alsmede KPN via zenderpakketten wordt aangeboden waar reguliere zenders in worden uitgezonden, hebben zenders als Private Spice en Hustler TV een uitzendlicentie voor ‘bijzondere omroep’. Deze term is een mediawettelijke aanduiding voor abonneetelevisie. Voor het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), het instituut achter de “Kijkwijzer” geldt dat ook deze zenders verplicht bij NICAM moeten zijn aangesloten. Echter, deze zenders kunnen rustig 24 uur per dag erotiek uitzenden, als maar de mogelijkheid bestaat een pincode te kunnen aanbrengen bij de bewuste zenders. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de abonnee zelf. Het Commissariaat voor de Media en NICAM hebben hierover in het verleden afspraken gemaakt. Wim Bekkers, directeur van NICAM zegt desgevraagd dat situaties in de loop der tijd kunnen veranderen waardoor het nuttig kan zijn nog eens goed naar regelingen te kijken. Zenders als de thematische kinderzenders, maar ook de publieke themazenders zijn immers niet aangemerkt als ‘bijzondere omroep’ maar algemene omroep, resp. commercieel en publiek, maar worden door de Zesko-kabelaars gebundeld aangeboden. Toen KPN de procedure bij Digitenne van KPN wijzigde waarbij Private Spice van een kosteloze optiezender naar een ‘automatisch’ meegeleverde zender werd, deed ze dit volgens eigen zeggen volledig volgens de regels en naar vraag uit de markt.

In Frankrijk is regelgeving van kracht waarbij erotische zenders altijd vanuit de operator met een (gepersonaliseerde) pincode moet worden uitgezonden, om te voorkomen dat bij onwetendheid van gebruikers, minderjarigen zomaar deze zenders bij zappen te zien krijgen. Volgens Wim Bekkers is zo’n opt-in methode in Nederland geen gebruik, en is gekozen voor een opt-out methode.

Het Commissariaat voor de Media stelt dat in het geval van bijzondere omroep de tekst van de Mediawet leidend is, waarbij de toezichthouder daar in de huidige vorm geen problemen in ziet. De mediawet stelt in artikel 1L dat bij bijzondere omroep de zender gecodeerd dient te zijn en zich richt op ontvangst door een deel van het algemene publiek waarbij de zender met de afnemer een overeenkomst heeft gesloten. Volgens woordvoerster Wanda Bade ziet het Commissariaat voor de Media dit zo dat de in de mediawet neergelegde overeenkomst zo bedoeld en opgevat wordt dat ook bij de afname van dgiitale pakketten dit geldt, waarbij de afnemer weet dat er erotische zenders (cq. bijzondere omroepen) zijn opgenomen, met als gevolg dat 24 uur per dag harde erotiek wat betreft NICAM is toegestaan. Volgens Wanda Bade is het wel zo dat het wenselijk is dat de Mediawet hierop wordt aangepast, aangezien het weinig voorkomt dat losse zenders met kijkers een directe abonnementsrelatie hebben.

Bernadette Slotboom, coördinator themazenders voor de NOS Raad van Bestuur stelt de combinatie van (harde, red.) erotiek en de publieke themazenders niet ‘meteen’ te zien. “Het is niet een specifiek pakket dat wordt verkocht. Het zijn extra zenders die mensen ontvangen als ze zich abonneren op alle pakketten,” aldus Slotboom.

De Evangelische Omroep stelt bij monde van de eindredacteur ‘verkoop, internationaal & Omega TV’ Jan Willem Bosman dat het ‘eerste doel is een plek op de kabel te krijgen’ en ‘het liefst in het vrije pakket, zonder dat klanten extra geld hoeven te betalen.’ De EO stelt ongelukkig te zijn met de combinatie met harde porno die lijnrecht tegenover de missie van deze publieke omroeporganisatie staat. De EO adviseert haar leden overigens wel hoe ‘verschoond’ te kunnen blijven van de erotiek. Tegelijkertijd erkent Bosman dat het moeilijk is tot afspraken te komen in de gezamenlijkheid via de NOS Raad van Bestuur. Daarom is de EO (samen met de NCRV) bezig om zelf onderhandelingen te voeren met kabelaars om te komen tot een ‘familievriendelijk’ aanbod. Onduidelijk is met welke kabelaars dit gebeurt.

Ook Gijs van de Heuvel van de NCRV is niet blij met de situatie. “De NCRV is erg ongelukkig met dit distributiebeleid. Als de NOS Raad van Bestuur het niet voor elkaar krijgt goed te onderhandelen kom je in dit soort situaties terecht waarin geinteresseerden automatisch pornokanalen meegeleverd krijgen. Gezien de situatie mogen we nu sowieso blij zijn dat we worden gedistribueerd. Je moet echter niet alleen populaire zenders als Humor TV en Consumenten TV willen uitzenden. Voorkomen moet worden dat een soort van cherrypicking plaats vindt. We zijn het als publieke omroepsector verplicht om ook programma’s uit te zenden die misschien minder bereik halen, maar waar we wel van vinden dat die gemaakt moeten worden.”

De NPS die met Cultura gebundeld wordt met ‘harde’ erotiek zegt desgevraagd bij monde van zegsman Arthur Schuitemaker: “net als de EO en de NCRV vindt de NPS het ongewenst dat Cultura pas te verkrijgen is als je het pakket met op erotiek gerichte kanalen afneemt. Het is echter in eerste instantie een zaak van de NPO. Zij onderhandelen immers met de kabelaars. De NPS zal dit aankaarten in het Overleg van Omroepdirecteuren.” De KRO is verrast dat Zesko Holding (@Home, Multikabel, Casema) het kanaal OpvoedenDoeJeZo zal bundelen in het pakket met ‘harde’ erotische kanalen. Een KRO-woordvoerster gaf in antwoord op vragen hierover zich aan te sluiten bij de mening van de NPS.
Jochem de Jong, algemeen directeur van Discovery Networks Benelux en tot begin dit jaar werkzaam voor MTV Networks waarin deze ook morele discussies voerden over de beeldcultuur, heeft van de genoemde commercieel betrokken partijen als enige een andere mening. “Ik denk niet dat harde erotiek voor alle ogen bestemd is. Je moet denk ik risico’s voor kinderen willen uitsluiten. Wat Digitenne van KPN doet, moet eigenlijk niet kunnen. Je zou daar iets moeten doen om de erotiek te activeren. Het is prima dat erotische zenders worden aangeboden, maar daar moet iemand wel actief zelf voor hebben gekozen, zodat die ook bewust eventueel een pincode kan aanbrengen,” aldus De Jong die hetzelfde van mening is over hoe @Home en Casema de ‘harde’ erotiek aanbieden.

Van politieke zijde reageert van de grote regeringspartijen PvdA-kamerlid Martijn van Dam:
“Er zijn geen regels voor en ik zou regels ook overbodig vinden. Mensen kunnen het digitale pakket kiezen, maar dat hoeft niet. De een wil tekenfilms, de ander wil alle documentaires van Discovery, de volgende wil buitenlandse nieuwszenders en weer een ander wil erotische zenders. Je krijgt het allemaal en als je het niet wilt zien of niet wil dat je kinderen naar buitenlandse nieuwszenders of erotische programma’s kijken, kun je dat afsluiten. Sowieso is het goed dat ouders opletten waar hun kinderen naar kijken. Omdat je het niet hoeft af te nemen, je ongewenste inhoud kunt afsluiten en ouders een eigen verantwoordelijkheid hebben in de opvoeding, zie ik geen reden waarom de overheid zich hiermee zou moeten gaan bemoeien.” Het CDA reageerde desgevraagd (vooralsnog) niet op de kwestie. De ChristenUnie zei desgevraagd het onderwerp in de Tweede Kamer te zullen aankaarten binnenkort.

Uit de rondgang blijkt vooral dat zenders weinig keuze hebben in waar ze worden aangeboden. De Zesko-kabelaars blijken de onderhandelingsmethode te gebruiken waarin het ofwel uitzending met harde erotiek is, ofwel geen uitzending. Hierdoor kunnen zenders niet anders dan daarmee moedwillig instemmen, aangezien geen distributie is. Met de kanalen Geloven en Omega TV speelt dit zeer actueel aangezien bij Zesko deze thans twijfelt of deze religieus getinte zenders nog wel op de kabel hoeven te worden uitgezonden.

Operatoren als UPC Nederland en Canal Digitaal Satelliet hebben een ietwat andere visie op de uitzending van ‘harde’ erotiek. Bij Canal Digitaal Satelliet is de ‘harde’ erotiek alleen in het ‘entertainmentpakket’ aanwezig die alleen met met thematische sportzenders en de filmzender ActionNow wordt gebundeld. Bovendien dienen klanten aldaar de ’24 uur optie’ daarbij zelf te activeren, anders is alleen na 22 uur ‘beeld’ op de erotische zenders te zien. UPC biedt in haar digitale aanbod de erotische kanalen als premiumkanalen aan. Bij KPN zijn er naar schatting ruim 400.000 Digitenne van KPN klanten; Zesko Holding telt 343.000 ‘pluspakket’ kijkers.

“Uitschakelen FM eXtra commerciële radiostations reactie op brief staatssecretaris”

Het uitschakelen van de FM eXtra-signalen door de commerciele landelijke radiostations is een politieke reactie op de brief van PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk. Dit stellen twee onafhankelijk van elkaar staande bij DutchMedia bekende anonieme bronnen uit de radiobranche die bij de experimenten betrokken waren. Afgelopen week schakelden Sky Radio Groep, Talpa Radio (die uitzond op capaciteit van RTL’s Radio 538) en Q-Music hun FM eXtra-signalen abrupt uit in deze week dat de staatssecretaris voor Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer stelde dat “door recente FMeXtra initiatieven van de huidige FM-vergunninghouders tot drie keer zoveel ruimte ontstaat voor mobiele digitale en analoge radio.” Deze opmerking is bij een aantal radiostations in het verkeerde keelgat geschoten.

Het gelijkschakelen van de FM eXtra dekking met de analoge FM-dekking als ware het een mogelijkheid tot drie keer extra dekking, is volgens een betrokkene pertinent onjuist. Radiostations willen volgens de bronnen ‘passen’ voor het moeten ‘boeten’ van zelf gecreëerde nieuwe initiatieven die op bestaande (betaalde) frequentieruimte wordt ingezet. Radiostations vrezen volgens de ingewijden dat in de DAB-frequentiediscussie met deze opmerkingen van de staatssecretaris consequenties zitten in de waarde van FM-pakketten. Gevolg is dat alle commerciele landelijke radiostations als tegenreactie de FM eXtra uitzendingen hebben gestaakt. De staatssecretaris heeft als beleidslijn dat DAB-frequenties voor omroeptoepassingen kunenn worden ingezet en verdeeld met de plicht 6 radiostations per kavel te accomoderen. De commerciele radiostations die in NVCR-verband zijn verenigd zijn fel tegenstander hiervan, aangezien deze louter een radiobestemming wensen. De staatssecretaris is van mening dat DAB niet dé opvolger van FM is, maar initieel extra capaciteit biedt waarmee een nieuw digitaal en mobiel omroepplatform gerealiseerd kan worden

Martin Banga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio en werkzaam voor Sky Radio (85 % dochter van Telegraaf Media Groep NV) ontkent deze lezing ten stelligste. Maar hij zegt tegen DutchMedia een terugkeer van FM eXtra uitzendingen in het commerciële radiodomein op afzienbare termijn ‘nog niet gebeuren’.

Volgens Banga is de reden dat Sky Radio gestopt is met FM eXtra dat ‘gebleken is dat FM eXtra niet op overzienbare termijn het migratiepad naar digitale distributie van radio kan bieden’, met einde experiment als gevolg. Ingrid Timmer zegt namens Q-Music (van De Persgroep NV) zegt dat haar bedrijf het als ‘experiment’ zag en ‘niet meer dan dat’, waarbij deze doorverwijst naar de lezing van Banga. Talpa Radio weigerde desgevraagd te reageren op waarom deze de uitzendingen van Radio 10 Gold en Juize FM heeft gestaakt via de frequenties van Radio 538 (met Radio 10 Gold en Juize FM). De uitzendingen in FM eXtra begonnen op 18 mei jl. via Radio 538 (toen van Talpa), waarna Sky Radio (met Classic fM en TMF Radio) op 22 mei jl. en Q-Music (met Radio BemBem) volgde. Ook Arrow Classic Rock, BNR Nieuwsradio en de regionale zender Wild FM (Noord-Holland) hebben sinds begin september deelgenomen aan de FM eXtra experimenten. Inmiddels zijn ook lokale publieke omroepen begonnen met FM eXtra experimenten.

Nieuw aanbod @Home, Multikabel en Casema: zenderkaart openbaar

Het nieuwe aanbod van @Home, Multikabel en Casema is openbaar gemaakt. Op een discussieforum over @Home en Casema is een zenderkaart geplaatst die het nieuwe aanbod weergeeft. Woordvoerders van Casema en @Home hebben aangegeven geen informatie over het nieuwe aanbod te geven aan de pers omdat deze eerst ‘de klanten’ willen informeren. Toch lekte een en ander uit en hadden bepaalde zenders eerder geen moeite om hun komst aan te kondigen.

Naar verwachting zal @Home als eerste aanbieder ‘over’ gaan naar het nieuwe uniforme aanbod, naar verwachting op 28 november. In het digitale basisaanbod zal de Arabische versie van Al Jazeera ‘nieuw’ zijn, evenals de Franse publieke zender France 2 terugkeren. Het ‘keuzepakket’ aanbod blijft bestaan. In het ‘kennis & nieuws’ segment zijn History Channel en NostalgieNet nieuw. Opvallend genoeg is Het Gesprek bij de Zesko-kabelbedrijven alleen tegen extra betaling 24 uur per dag beschikbaar in dit pakket. In het kinderpakket zullen Nick Toons en Nick Hits van MTV Networks BV worden opgenomen als nieuwe zenders. In het sportaanbod is Car Channel nieuw terwijl in het muziekaanbod TMF Pure (van MTV Networks BV) nieuw is. De Indonesische zender Garuda TV is voor de afnemers van het TV Digitaal Totaal aanbod nieuw, net als het nonstop audioaanbod van XLNT Radio dat voor alle afnemers van één of meer keuzepakketten is opgenomen. Verder is in het Hindi-aanbod B4U Movies nieuw evenals Phoenix CNE in het Chinese aanbod.

Voor @Home klanten verdwijnen de muziekzenders MTV Hits, MTV Base alsmede MTV Two. De religieuze zenders Family 7, Geloven (NCRV) en Omega TV (EO) staan ook niet op de nieuwe zenderkaarten. De Antilliaanse optiezender A-TiVi, de Britse nieuwszender Sky News, de financieel-economische zender Bloomberg TV, de entertainment-nieuwszender Star!, de klassieke muziek-zender Performance, alsmede de sportzenders RaceWorld en Sailing Channel verdwijnen evenzo uit het aanbod. Eerder werd al aangekondigd dat X-MO nieuw als optiezender zal worden aangeboden (homo-erotiek), waarbij in de loop van 2008 Out TV op dit kanaal zal worden aangenomen.

Voor Casema-klanten zal de unfiormering met het @Home aanbod vermoedelijk ergens in december worden doorgevoerd. Daar verdwijnen MTV Two, A-TiVi, Sailing Channel, Blue Hustler, Adult Channel, Bloomberg TV, ERT Sat (Grieks) en 10 non stop audiozenders van Music Choice. In het digitale basispakket komen ZiZone, Al Jazeera (Arabisch), SWR Fernsehen, NDR Fernsehen en TRT Int (zat in optiepakket). Net als al bij @Home het geval was, zullen themapaketten worden geintroduceerd, waarbij het digitale pluspakket blijft bestaan als ‘TV Digitaal Totaal’.

Hierin zullen de ‘harde’ erotische zenders Hustler TV (nieuw), Private Spice en de softerotische zender Playboy TV worden gecombineerd met de publieke Britse zenders BBC 3, BBC 4, alsmede de Frans/Duitse publieke culturele zender ARTE en de Nederlandse publieke themazenders HilversumBest, 101 (BNN), Cultura (NPS) en Opvoedendoejezo (KRO). Ook de commerciele zenders Fashion TV, BBC Prime, Garuda TV (Indonesisch) en de Duitse zenders ProSieben, Sat.1 en Kabel Eins maken deel uit van dit aanbod. Verder zijn voor Casema-klanten in de keuzepakketten ActionNow (film & entertainment), Nat Geo Wild (kennis & nieuws), Het Gesprek (kennis & nieuws), NostalgieNet (kennis & nieuws), CNBC Europe (terug in kennis en nieuws), Dier & Natuur TV (AVRO in kids), MTV Brand New (in muziek), TMF Pure (in muziek), Car Channel (in sport) en XMO (in homo-lifestyle) nieuw. Het aanbod voor Chinezen (Phoenix CNE en TVBS Europe) alsmede Hindi (B4U Movies en Zee TV) blijft bestaan. Het Turkse zenderpakket zal bij @Home later worden geïntroduceerd. Nieuw is ook voor Casema-klanten het XLNT non stop audio-aanbod.

ARTE en Het Gesprek reageren als eerste zenders op dit nieuwe aanbod. Volgens Het Gesprek is nog geen overeenstemming gesloten over de digitale kabeldistributie en is uitgangspunt zo breed mogelijke doorgifte. Ook ARTE zegt nog in overleg te zijn met de nieuwe kabelcombinatie. Voor de zenders Geloven (NCRV) en Omega TV (EO) geldt dat hiervoor nog discussie plaats vindt en volgens welingelichte kringen nog niet vaststaat dat deze publieke themazenders verdwijnen uit het aanbod van deze kabelaar.

Zie ook het artikel hieronder van afgelopen week hierover. De zenderkaarten zijn hier (deel 1) en hier (deel 2) te vinden.

UPDATE: GELOVEN EN OMEGA TV wel te zien bij Zesko!

Geloven (NCRV) en Omega TV (EO) blijven in tegenstelling tot hetgeen op de zenderkaart staat, te zien bij @Home. De zenders komen ook beschikbaar bij Casema en Multikabel. Daarbij blijft de combinatie met ‘harde’ erotische zenders in stand.

@Home-woordvoerder Bart Ledegang zegt hierover dat Omega TV en Geloven in het pakket alsnog zijn toegevoegd mede naar aanleiding van discussies in de publieke opinie en het optreden van CDA-kamerlid Joop Atsma die zich samen met de ChristenUnie hard maakt voor religieuze zenders op de kabel.

De @Home-woordvoerder wil verder niet ingaan op de achtergrond van het toevoegen of schrappen van van bepaalde zenders, anders dan de mededeling dat kritisch gekeken is naar de pakketten en de behoeften. Volgens Ledegang zijn alle zenders op de zenderkaart op de hoogte gesteld van hun opname in het pakket. Bepaalde zenders ontkennen dit echter en stellen nog geen overeenstemming daarover te hebben.

UPDATE 2:

Welingelichte kringen melden dat voor Casema en Multikabel nog bepaald dient te worden wanneer het nieuwe pakket wordt geintroduceerd. Onduidelijk is of dit nog in december het geval zal zijn. Duidelijk is wel dat dan de keuzepakketmogelijkheid pas later bij Casema zal worden geintroduceerd, omdat dit technisch gecompliceerder zou zijn. Dit zou mogelijk pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2008 het geval zijn.

Medio december: één digitaal TV-aanbod voor Zesko-kabelklanten Casema, @Home en Multikabel; 1 januari verhoging standaardtarief

Omstreeks 15 december is het de bedoeling dat er één uniform digitaal televisie-aanbod voor de Zesko-kabelklanten van @Home, Multikabel en Casema zal worden geïntroduceerd. Een blauwdruk daarvan is bij de Zesko-bedrijven inmiddels gereed. Hoe het aanbod er uit zal zien wil het grootste kabelbedrijf van Nederland vooralsnog niet bekend maken. Zesko Holding is bezig met een strategie van het stilzwijgend in elkaar opgaan van de individuele werkmaatschappijen en produkten om uiteindelijk medio volgend jaar een nieuw merk daarvan te presenteren.
Het uniforme ‘Zesko’ aanbod zou volgens ingewijden vooral geënd zijn op het @Home-model. Dit betekent dat de filosofie van Multikabel, waarbij voor het losse digitale basispakket 1,95 euro extra betaald dient te worden, wordt losgelaten. Het geharmoniseerde tarief voor het analoge en digitale standaardpakket zal per 1 januari volgens welingelichte kringen worden verhoogd naar circa 15,90 euro per maand. Thans is dat 15,56 euro per maand. Voor Casema en @Home klanten is dit de derde verhoging in één jaar tijd, aangezien op 1 januari 2006 (inflatie) en 1 juli 2007 (licht) ook al werd verhoogd. Digitale Multikabelklanten gaan iets minder betalen; in één jaar tijd is de verhoging voor de analoge Multikabel-klanten het geringst, waarbij zij aangemerkt dat het Multikabel-smaldeel nog geen 10 % van de totale klantenbase van Zesko uitmaakt.

Voor Casema-klanten betekent het nieuwe digitale televisiemodel dat het aanbod – in navolging van de digitale klanten van @Home en Multikabel – in keuzepakketten zal worden opgedeeld en het huidige Casema pluspakket opgaat in een ‘totaal’ pakket.

In het zenderaanbod staat de positie van de religieus getinte zenders als Family 7, Omega (EO) en Geloven (NCRV). Dit leidde tot politieke commotie uit politiek-Christelijke hoek. In het huidige @Home-aanbod zijn deze religieus-protestant-christelijke kanalen overigens merkwaardig genoeg sinds enkele maanden alleen beschikbaar gesteld in het pakket waar automatisch ook harde pornografische zenders worden meegeleverd.

Opvallend is dat waar de religieuze kanalen ter discussie staan, de harde porno ruim baan krijgt. Vorige week kondigde de homo-pornozender X-MO (van Casema-content manager Marc Putman) haar komst als optiezender aan. Bij Casema zullen de softerotische avondzenders Blue Hustler en Adult Channel plaats moeten maken voor de ‘harde’ 24 uur-erotische zender Hustler TV. Ook de financieel-economische nieuwszender Bloomberg TV alsmede de zeilzender Sailing Channel moeten volgens welingelichte kringen het veld ruimen. Gediscusseerd wordt over de terugkeer (Casema), resp. behoud (@Home) van de pan-europese nieuwszender CNBC Europe en Sky News. Daarnaast is de aangekondigde zender NostalgieNet nieuw in het aanbod en is zo goed als zeker dat een ruim aanbod aan Duitse zenders (RTL Television en de zenders van ProSiebenSat.1 Media AG alsmede SWR/NDR Fernsehen) beschikbaar zal blijven (@Home), resp. komen (Casema/Multikabel) voor heel het Zesko-verzorgingsgebied. Hoe het muzikale aanbod er uit zal zien, is nog niet bekend. Ter discussie staan zenders als MTV Two, VH1 Classic, MTV Base en Performance die thans bij @Home en soms bij Casema te zien zijn. De verwaching is dat grotendeels het aanbod voor Arabieren en Aziaten zal verdwijnen. Wel zal de Arbische versie van Al Jazeera samen met Al Jazeera English beschikbaar komen, resp. blijven.

Duidelijk is dat het totaal aantal kanalen bij Casema waarschijnlijk zal worden uitgebreid, terwijl er bij @Home vooral wisselingen zullen plaats vinden, evenals bij Multikabel. Betrokken zendergroepen blijken bij navraag van DutchMedia zelf (nog) niet of slecht op de hoogte te zijn van de veranderingen en nog niet willen vooruitlopen op de uitkomst van gesprekken. De kabelbedrijven zelf willen desgevraaagd (nog) geen mededelingen doen over het vernieuwde uniforme aanbod, omdat ze ‘eerst de klanten’ willen informeren. Zesko telt ruim 775.000 digitale kabelklanten, waarvan circa 350.000 een ‘pluspakket’ abonnement heeft. In totaal bedient Zesko Holding circa 3,4 miljoen kabelhuishoudens.

RTL, Talpa en Radio 538 plegen BV-overzet-manoevre: licentie-overzetprocedure te voorkomen

RTL Nederland, Radio 538 en Talpa Media Holding NV hebben eind september een BV-overzet-manoevre gepleegd waarmee een licentie-overzetprocedure is voorkomen. Eind september heeft de Vrije Radio Omroep Nederland BV (VRON BV onder Talpa Media Holding NV) welke voorheen de uitzendlicentie en FM- en AM-etherlicenties van Radio 538 in handen had, gesplitst. Daarbij is kortstondig eind september een nieuwe BV onder VRON BV gecreëerd met de naam Radio 538 Holding BV. Radio 538 Holding BV heeft daarbij de uitzendlicentie meegekregen. Per 1 oktober is Radio 538 Holding BV (met daaronder het eveneens nieuws Radio 538 BV) onderdeel geworden van RTL Nederland Holding BV, een nieuwe holding ten behoeve van de Nederlandse radio-activiteiten van RTL Nederland. VRON BV is onderdeel gebleven van Talpa Media Holding NV.

Dankzij deze manoevre hoefde – ondanks dat materieel in korte tijd de inboedel van Radio 538 inclusief uitzendlicentie van BV is gewisseld – geen licentie-overzet procedure bij Agentschap Telecom te doorlopen. Een aantal andere – vooral regionale – commerciële radiozenders die hun licentie om uiteenlopende redenen lieten overzetten, dienden wèl een gecompliceerde en lang durende procedure tot licentie-overzetting te doorlopen. Volgens Agentschap Telecom is hiermee alles volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek en de Telecommunicatiewet verlopen. Praktisch kon Radio 538 per 1 oktober jl. dankzij deze geslaagde manoevre als het ware ‘opnieuw’ (met een schone lei) beginnen onder de hoede van RTL met de nieuwe besloten vennootschappen Radio 538 Holding BV en Radio 538 BV. Op Radio 538 BV is een nieuwe uitzendlicentie afgegeven door het Commissariaat voor de Media, terwijl de uitzendlicentie van VRON BV is ingetrokken. Oude lopende zaken van VRON BV blijven onder verantwoordelijkheid van Talpa Media Holding NV vallen, waardoor mogelijke lasten uit het verleden niet noodzakelijkerwijs op conto van RTL Nederland komen te staan. Gemiddeld dient voor de kavels FM-A6 en AM-C6 7,9 miljoen euro op jaarbasis te worden overgemaakt aan Agentschap Telecom (inclusief eenmalige bedragen). De in 2003 afgegeven uitzendlicenties in de ether zijn geldig tot 1 september 2011.