CAIW: in de loop van 2010 einde analoge kabelradio/tv

CAIW, de van oorsprong Westlandse kabelaar die 150.000 klanten bedient, heeft aangekondigd in 2010 een einde te willen maken aan analoge kabeltelevisie. Ook de analoge FM-kabelradio zal worden beëindigd (update: dit is niet meer het geval, CAIW heeft in 2009 besloten analoge kabelradio te laten voortbestaan!). Aart Verbree zegt desgevraagd tegenover DutchMedia: ‘in de loop van 2010 verwachten we (eerder aan het eind dan aan het begin) daarmee op te houden’. Volgens Verbree een logisch gevolg, omdat in steeds meer (nieuwbouw)gebieden televisie en radio via glasvezel uitsluitend op basis van IP wordt afgeleverd en dat gaat in zijn optiek niet meer samen met analoge distributie. Sinds 2005 heeft CAIW de strategie dat het basisprodukt kabelradio en kabeltelevisie digitaal is en analoog aanvullend is geworden. Destijds werd het analoge kabeltelevisie-aanbod teruggebracht naar 24 kanalen.

CAIW wil met de nieuwe vrijkomende capaciteit nog meer HD-signalen aanbieden, alsmede nog meer reguliere digitale zenders. Voor nieuwe abonnees geldt dat deze voor 59 euro een digitale kabelontvanger kunnen aanschaffen. Bestaande abonnees hebben eerder van een actie gebruik mogen maken waarbij ze 10 euro voor een digitale ontvanger konden betalen.

CAIW biedt haar digitale kabelradio/kabeltelevisie-signalen zonder codering; elke abonnee heeft daarbij ontvangst zonder dat een smartcard en decodeerapparatuur noodzakelijk is; uiteraard is wel een digitale ontvanger benodigd. Daarmee is CAIW een van de weinige Nedrelandse kabelaars die deze strategie hanteert. Grotere kabelaars UPC en Ziggo die meer dan 90 % van de kabelmarkt bedienen, hebben geen plannen tot afschakeling van het analoge kabelradio- en kabeltelevisie-aanbod. CAIW zal waarschjinlijk de eerste Nederlandser kabelaar zijn die vanuit een analoog aanbod, volledig gedigitaliseerd zal zijn. Satelliet, IPTV en de televisie-ether zijn in Nederland als televisie-infrastructuren al volledig gedigitaliseerd.

Ziggo zet in op brede lancering Video On Deman/Interactieve televisie op 13 maart 2009

Ziggo zet in op een bredere lancering van haar interactieve televisie-aanbod per 13 maart 2009. Volgens woordvoerder Gradus Vos is deze datum niet ‘heilig’ in verband met ‘technische tests’ en ‘nog lopende onderhandelingen’, maar is dat wel de bedoeling. Het produkt is thans al actief in het Westelijk deel van het Ziggo-gebied, waar tot 16 mei jl. de kabelaar Casema was. Met name in het Noordelijk, Zuidelijk en Oostelijk deel van het Ziggo-netwerk (ex-@Home) dienen nog aanpassingen plaats te vinden om het interactieve televisieprodukt te kunnen lanceren.

“Er is op dit moment maar één apparaat beschikbaar voor interactieve diensten. Dat is de Cisco 8455 DVB. Voor de lancering in ons hele gebied komt er nog een ontvanger van Samsung beschikbaar. Deze zal goedkoper zijn dan de Cisco 8455 DVB, maar heeft daardoor geen PVR-functies,” aldus de Ziggo-woordvoerder. De Cisco-ontvanger is thans alleen via Ziggo verkrijgbaar voor Ziggo-klanten in het Westelijk deel voor de prijs van 408,50 (inclusief verzendkosten). De Ziggo-woordvoerder stelt dat er thans een voorraad van circa 7000 Cisco-ontvangers in huis is, waar de directie van Ziggo van besloten heeft dat personeelsleden deze met korting kunnen aanschaffen, mede als doel om meer ‘testers’ te verkrijgen.  De prijs voor de personeelsleden zou 150 euro bedragen.

Op 12 december jl. heeft Ziggo flink wat nieuwe content toegevoegd aan het bestaande interactieve TV-platform. Volgens de woordvoerder is dit nog in een soort begin/teststadium. In januari is het de bedoeling dat nieuwe ‘functionaltieiten’ worden toegevoegd. Welke dat zijn, wil de woordvoerder nog niet prijsgeven. Ziggo onderhandelt met meerdere studio’s en programma-aanbieders over het kunnen bieden van video-on-demand content. Hieronder bevinden zich Walt Disney Corp. en Warner Bros. Het idee is dat Ziggo films eerder gaat brengen dan Film1 en ernaar streeft om films gelijktijdig met de DVD-release te kunnen aanbieden, waarbij de kijker ook de keuze heeft uit HD-versies. Ook is Ziggo voornemens om HD-versies van (nieuwe) series te brengen die op televisie worden uitgezonden en nog niet elders te zien zijn in de HD-versie. UPC is al langer met een soortegelijke strategie bezig.

De lancering van het VOD-produkt in het hele Ziggo-gebied is volgens de Ziggo-woordvoerder een kwartaal later dan gepland. Thans biedt Ziggo het produkt aan als een abonnementprodukt met een TVTheek voor 9,95 euro per maand en kost de dienst Uitzending Gemist met content van Nederland 1, 2 en 3 alsmede Net 5, SBS 6 en Veronica TV 4,95 euro per maand. Onbekend is hoe de prijsstelling zal zijn in maart en of de ontvanger lager in prijs zal zijn.

Ziggo is vergeleken met UPC door een andere strategie relatief laat met interactieve televisie-toepassingen. Bij UPC hebben alle digitale kabelabonnees de beschikking over VOD- en interactieve tv-diensten. Bij Ziggo is dit niet het geval en worden de diensten als losse diensten in de markt gezet.

BravaHDTV weg bij Ziggo; zender niet geïnformeerd

Het stoppen van de distributie van BravaHDTV bij de grootste Nederlandse televisiedistributeur, Ziggo, vindt zonder enig bericht aan de zender plaats. Dit meldt mede-eigenaar Jur Bron in antwoord op vragen. “Een slecht begin voor 2009,” aldus Bron. “We hadden een contract dat van maand tot maand liep,” aldus de mede-eigenaar die het ‘overtuigend bewijs’ noemt dat er een dominante marktpositie van kebalars bestaat. Bron beklaagt zich er ook over dat de Nederlandse Publieke Omroep een ‘onvenredig deel van de kabelcapaciteit eist nu ondanks de afschakeling van vijf themakanalen er omstreeks maart/april drie HD-zenders starten die overigens zelf nauwelijks HD-conent zullen omvatten, maar vooral de opgewaardeerde signalen van Nederland 1, 2 en 3. Ook krijgt de Nederlandse Publieke Omroep in heel het Ziggo-gebied Uitzending Gemist als dienst.

Volgens Jur Bron is dit een ‘enorme tegenvaller voor ons, maar ook voor Ziggo-kijkers die het maar moeten doen met Duitse en Franse cultuurzenders als ARTE en Mezzo’. De eigenaren van BravaHDTV willen juist een standaard-definitie versie van de opera en klassieke muziek-zender BravaHDTV starten onder de naam BravaNL die ook analoge distributie nastreeft.
BravaHDTV blijft wel te ontvangen via de kleinere kabelaars CAIW en KabelNoord alsmede via Canal Digitaal op satelliet en de alternatieve televisie-aanbieders Hertzinger, Reggefiber en in test bij KPN-Interactieve TV.

Ziggo noemde BravaHDTV een ‘promozender’. In reactie op het verdwijnen zegt Ziggo-woordvoerder Gradus Vos “Iedereen die een antwoord op vragen hierover zou kunnen hebben is op vakantie”. Na twee weken vakantie, zegt Ziggo te kunnen reageren, aldus na 5 januari 2009.

Senaat niet accoord met haatzaaibepalingen nieuwe Mediawet; Tweede Kamer voor behoud STER

De Eerste Kamer gaat niet accord met de haatzaaibepalingen in de nieuwe Mediawet die aldaar ter behandeling voorligt. Dit is gebleken bij de behandeling deze week in de Senaat. Met name de Eerste Kamerfractie van het CDA vindt de bepaling dat na een veroordeling door de rechter tot haatzaaien of discriminatie het Commissariaat voor de Media verplicht is een radio- of tv-zender automatisch een uitzendverbod van een jaar op te leggen ‘te ruig’. Ook de PvdA en CDA-fracties in de Eerste Kamer hadden kritiek hierop. De Tweede Kamerfractie van het CDA viel hier overigens niet over en ging accoord met de bepalingen. PvdA-minister Plasterk van media zei in de Eerste Kamer het een ‘reëel’ punt te vinden en heeft toegezegd de haatzaai-artikelen met het koninklijk besluit NIET in werking te laten treden, maar de rest van de Mediawet wèl. De Eerste Kamer kon daarmee leven en zal komende week stemmen over de nieuwe Mediawet die daarna door de regering bekrachtigd kan worden. Minister Plasterk zal de artikelen hiertoe opnieuw ‘beschouwen’

Overigens pleitte de VVD in de Eerste Kamer – net als in de Tweede Kamer – voor een meer beperkte taakopdracht voor de publieke omroep: informatie, educatie en cultuur en een einde aan subsidies voor omroepverenigingen; ook D66 en GroenLinks zeiden in de Senaat dit te wensen. Het CDA pleitte ervoor om bewust manipulatieve informatieverstrekking (Zoals in de optiek van het CDA in Franstalig Belgie gebeurde op de RTBF met “Bye Bye, Belgium”), en andere uitbundige vormen van nieuwsgaring waaronder ‘chequeboekjournalistiek’ uit de taakopdracht van de publieke omroep te houden; terwijl de CDA-senatoren – net als in de Tweede Kamer – een publieke omroep met amusement verdedigden. Plasterk was het met de stellingname van het CDA eens en bevestigde de stellingname dat ‘chequeboekjournalistiek’ niet thuishoort bij de publieke omroep.

Overigens zijn er afgelopen donderdag twee moties in de Tweede Kamer ter stemming gekomen. Martin Bosma (PVV) enerzijds en anderzijds Femke Halsema (GroenLinks) en Johan Remkes (VVD) dienden elk eigen moties in ter afschaffin van de Stichting Ether Reclame en reclame bij de publieke landelijke omroep. Beide moties werden verworpen. De motie van GroenLinks en de VVD kreeg wel behoorlijke steun van oppositiezijde:  VVD, GroenLinks, SGP, PVV en Verdonk stemden voor de afschaffing van de STER. Opvallend was dat SP niet voor stemde, terwijl die wel als partijlijn heeft de STER te willen afschaffen. De GroenLinks/VVD motie ging uit van een geleidedelijke afschaffing in een periode van 3 tot 4 jaar, naar analogie van hetgeen in Frankrijk gebeurt.

In dezelfde vergadering dienden Martin Bosma (PVV) en Johan Remkes (GroenLinks) een motie in om concurrentievervalsing tussen spelers in de mediasector waaronder de STER te laten onderzoeken door de Nederlandse Mededingingsauteoriteit (NMa).

Opvallend is dat de SP die in feite ook tegen commercie op de publieke omroep is, bij de stemmingen het behoud van de STER steunde en ook het concurrentievervalsingsonderzoek niet steunde. Aangezien de PvdA, CDA en ChristenUnie onverkort het beleid van Minister Plasterk en de publieke omroep steunden, waren deze moties een oppositieaangelegenheid.

5 Publieke themazenders stoppen op 31-12; toestemming twee nieuwe kanalen ontbreekt nog

De publieke landelijke omroep stopt op 31 december met het doorgeven van vijf publieke themazenders. De 12 overige kanalen blijven bestaan. Het einde van de vijf kanalen was al eerder aangekondigd. Een deel van de programmering van de te schrappen kanalen zal zijn plek moeten vinden bij de blijvende 12 kanalen alsmede deels al dan niet op aanvraag per programmatitel via Uitzending Gemist via internet beschikbaar blijven. Het gaat om de evangelische zender Omega TV (EO), de educatieve zender Nederland E (RVU-Teleac/NOT), Dier & Natuur TV (AVRO) en de alternatieve muziek-zender 3voor12 Central (VPRO) alsmede 3voor12 On Stage (VPRO). De 3voor12 zenders van de VPRO gaan wel op internet door. De zender /Geloven (nu nog van de NCRV) zal worden omgevormd tot ‘Spirit 24’ een kanaal dat meer in de breedte over religies en levensbebeschouwing gaat. Voor het combinatiekanaal Sport en Politiek24 alsmede een jongeren/jeugdkanaal (kinderen en ouders) loopt nog een aanvraag bij de minister van OCW. De woordvoerder van minister Plaster (PvdA) liet weten dat een voorgenomen besluit hiertoe ‘begin 2009’ aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden. Eerder had de minister beloofd dit voor het eind van dit jaar te doen. Zolang de toestemming niet gegeven kunnen deze kanalen niet starten ter vervanging van twee bestaande kanalen. Opvoeden doe je Zo (KRO) en Politiek24 (NOS) blijven dan ook tot die tijd in de huidige vorm voortbestaan. Overigens dient de minister ook nog een oordeel te geven over een aantal themaradiokanalen waarvoor ook aanvragen zijn gedaan. Het gaat om Radio 2 Cabaret, Kleinkunst, levenslied, Radio 3FM Serious Talent, Radio 3FM Live, Radio 3FM Mega Top 50, Radio 3FM Alternative, Radio 4 Musica Religiosa, Radio 4 Young Professionals Klassiek, Radio 4/6 Eigentijdse muziek, Radio 5 Hollands Glorie, Radio 6 Young Professionals Jazz & Wereldmuziek alsmede FunX Flavours/Hiphop. Besluitvorming door de minister hierover zal ook begin 2009 volgen. Overigens heeft de landelijke publieke omroep met de grote kabelaars (UPC en Ziggo) nog geen overeenstemming over een nieuw distributiecontract voor de themakanalen. Het huidige contract verloopt op 31 december aankomende. De te schrappen themakanalen zullen per 31 december worden vervangen door verwijzende promo’s, waarna op 5 januari 2009 de uitzendingen hiervan zullen worden beëindigd.

Doorstart Het Gesprek krijgt gestalte per 5 januari aankomende

De eerder gemelde doorstart van Het Gesprek krijgt verder gestalte per 5 januari aankomende, zoals eerder gemeld. De nieuwe manager communicatie & PR a.i. (Ariaen de Jong) meldde desgevraagd dat met een aantal partners dusdanige afspraken zijn gemaakt dat voor de komende periode weer nieuwe programma’s kunnen worden uitgezonden. Het schema ziet er grotendeels zo uit, zoals eerder omschreven in een eerder artikel van DutchMedia. Volgens De Jong blijven de aandeelhouders van Het Gesprek (Derk Sauer, Ruud Hendriks en Frits Barend) dezelfde. De Postcode Loterij, Concertgebouw, Koninklijk Concertgebouw Orkest en De Baak zijn de partners met wie Het Gesprek ten behoeve van de programmering een samenwerking aangaat. De Jong zegt desgevraagd dat de huidige aandeelhouders mogelijkerwijs nog aangevuld kunnen worden op termijn met een nieuwe participant. Wie dit is, wilde de interim-manager communicatie & PR niet prijsgeven. De verwachting is dat dit in de tweede helft van januari duidelijk zal worden; het gaat daarbij om een ‘mediapartij’ die waarschijnlijk een minderheidsbelang zal verwerven. Eerder leidden gesprekken met de PCM-uitgave de Volkskrant en Harry de Winter niet tot concrete resultaten. Thomas Hendriks, programmadirecteur van Het Gesprek heeft eerder aangegeven dat de duidelijkheid tot eind 2010 is geboden. Het Gesprek bestaat sinds 2 oktober 2007 en stopte medio september met het uitzenden van nieuwe programma’s in afwachting op een doorstart. Die wordt thans gerealiseerd met het credo van het zijn van een ‘kwaliteitszender’. Het Gesprek heeft een technisch bereik van circa 80 % van de Nederlandse tv-huishoudens. De zender die alleen op de kabel uitzendt (digitaal 24 uur per dag alsmede analoog in kanaaldeling met EuroNews van 16 tot 01 uur) wordt in nagenoeg alle kabelgebieden aangeboden en is ook via internet beschikbaar.

Meerderheid Tweede Kamer wil programmaraad voor Digitenne van KPN aan

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wens om een programmaraad voor Digitenne van KPN te laten instellen. Gister stemde de Tweede Kamer over een motie van Jasper van Dijk van de Socialistische Partij die mediaminister Plasterk (PvdA) verzoekt om een voorstel te doen tot instelling van een dergelijke programmaraad met bindende zeggenschap over tenminste één derde van de beschikbare kanalen die via Digitenne van KPN wordt aangeboden. De capaciteit van de publieke zenders, die uitzenden via de aan de Nederlandse Omroep Stichting vergunde DVB-T licentie wordt daarbij buiten beschouwing gelaten in de SP-motie. De motie haalde het dankzij steun van het CDA, de PVV, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie.

Maryse Ducheine, woordvoerster van Koninklijke KPN NV zegt desgevraagd geen voorstander te zijn hiervan en denkt dat een programmaraad niet nodig is. “We kijken met marktonderzoek waar behoefte aan is en proberen een evenwichtige verdeling van het aanbod te maken, het is een goed pakket en gezien de abonnee-aantallen bestaat er behoefte aan,” aldus Ducheine. KPN stelt nu af te willen wachten of de minister de motie uitvoert of niet. Bij de licentie-afgifte van Digitenne door de Nederlandse overheid zijn geen inhoudelijke voorwaarden gesteld aan de invulling van het zenderaanbod. Ook bij de toetsemming tot volledige overname door KPN zijn geen nadere voorwaarden gesteld. De licentie van Digitenne is afgegeven op 31 januari 2002 en loopt tot 31 januari 2017
Inmiddels lijkt KPN met Digitenne het aantal klanten van satellietaanbieder Canal Digitaal aan het voorbijstreven te zijn en daarmee de grootste concurrent te zijn geworden van de kabelexploitanten, maar is ook een behoorlijke concurrent voor Canal Digitaal zelve. Digitenne van KPN heeft inmiddels ‘richting de 800.000’ klanten. Daarmee bedient Digitenne van KPN circa 11 % van de Nederlandse huishoudens. De kabelaars bedienen circa 80 % van de Nederlandse huishoudens. Bij de laatste kwartaalrapportage waren dit er nog 670.000 (30 september jl.). Bij de jaarcijfers 2008 zal bekend worden wat het exacte aantal op 31 december aankomende zal zijn.

Canal Digitaal “tests” leidt tot ongenoegen ‘trouwe’ dealers

Een aantal handelingen van Canal Digitaal in de satellietmarkt heeft geleid tot ongenoegen in de markt van de gespecialiseerde satelliethandel. Dit blijkt uit een nationale rondgang bij handelaren. Martijn van Hout stelt namens Canal Digitaal dat deze bezig is een aantal ‘tests’ uit te voeren om nieuwe klanten beter naar zich te kunnen toetrekken. “We doen tests met installateurs en dealers die meedoen in 2 geografisch beperkte gebieden. Dat betekent dat je in dat beperkte gebied soms de handel lastig valt, maar het is beperkt,” aldus Van Hout die blijven benadrukken dat het om een test gaat. Volgens Van Hout worden concepten getest om de klanten uiteindelijk voor aantrekkelijke aanbiedingen beter te kunnen bedienen op satelliet en staat feitelijk de nieuwe instroom ‘onder druk’.

Gespecialiseerde satelliethandelaren die liever niet met naam in de krant wensen wegens vrees voor zakelijke ‘repercussies’, zeggen desgevraagd dat de verhoudingen met Canal Digitaal niet goed verlopen. Verwijten zijn dat Canal Digitaal met dubbele tong spreekt, al dan niet onder het mom van tests, alsmede telkens misbruikt maakt van haar machtspositie en de klantendatases die veelal via de handelaren is  aangeleverd. “Als Canal Digitaal een tuner aan gaat bieden voor 59,95 euro aan klanten die voor ons 65 euro ex btw inkoop kost, dan is dat valse concurrentie,” zo stelt een van de handelaren. Ook het werken via ketens, hekelt een aantal satelliethandelaren; evenzo het aanbieden van een totale (gesubsidieerde) satellietset voor 99 euro. Ook het wisselende beleid omtrent het certificeringsbeleid omtrent de ‘goedkeuring’ van satellietontvangers, wordt niet gewaardeerd. Zo zijn de Philips HD-ontvangers die Canal Digitaal in de markt zette, volgens de handelaren eerder een gebrekkig apparaat waar Canal Digitaal miskleunde, en waarvan ze niet kunnen begrijpen dat deze een ‘goedkeuring’ draagt. Ook het intrekken van goedkeuring-licenties kunnen de handelaren niet waarderen. Dit terwijl een losse smartcard (ex 29,95 euro registratiekosten) voor de klant meestal 79,95 euro kost voor kwalitatief evenzo goede of zelfs beter functionerende ontvangers

Een aantal handelaren stelde Canal Digitaal middels callcentra klanten benadert met het verzoek langs te komen om de installatie even ‘na te kijken’. Als klanten dan vervolgens een uitgebreidere installatie blijken te hebben dan Canal Digitaal gewend is, blijkt de Canal Digitaal-monteur deze installatie zo aan te passen dat deze minder mogelijkheden heeft dan voordat die installateur binnenkwam. Hierop heeft de klant de installatie op eigen kosten weer terug aan laten passen, waarbij uiteindelijk de klant ontevreden was en satelliethandelaren stellen de problemen die Canal Digitaal veroorzaakt te moeten oplossen.

Martijn van Hout bevestigt dat Canal Digitaal met klantentevredenheid bezig is, maar stelt expliciet dat niets gebeurd zonder instemming van de klant. Als er problemen zijn, kunnen die volgens Van Hout ter plekke worden opgelost. Dat klachten van klanten hierover zouden bestaan, zijn hem niet bekend. Verder stelt Van Hout “Wij voeren discussie over de aanschafprijs. Wij willen graag de aanschafprijs voor de klant verlagen van een satellietset. Misschien willen dealers deze liever voor 600 euro blijven aanbieden; wij kijken naar een aantal ontwikkelingen en mogelijkheden daarbij”, aldus Van Hout die stelde dat deze eigenlijk de discussie met satelliethandelaren liever niet via de media wilde voeren en dat de satelliethandelaren zich ook gewoon direct bij het bedrijf kunnen melden. De klachten zijn volgens de handelaren al in een voor hun weinig constructief overleg tussen handelaren en Canal Digitaal duidelijk gemaakt.
Uit de informatie die uit kringen van de satelliethandel komt, blijkt dat het abonneebestand van Canal Digitaal dalende is. Eerder stelde de toezichthouder OPTA dat het aantal satelliethuishoudens aan het stabiliseren was. Met name Digitenne van KPN blijkt (in de Randstad) nogal een concurrent voor de satelliet te zijn. Sommige handelaren vrezen dat de hardere toon in de markt van Canal Digitaal een gevolg is van het aandeelhouderschap van Providence Equity Partners, een private-equity fonds die via de CDS Coöperatieve een controlerend belang in het bedrijf heeft en eerder aandeelhouder was van het voormalige kabelbedrijf Casema. Martijn van Hout wilde niet ingaan op deze uitingen, maar stelde wel het kwalijk te vinden dat de OPTA hierover rapporteert, terwijl de onafhankelijke telecomtoezichthouder deze informatie niet van de zijde van Canal Digitaal heeft ontvangen, terwijl OPTA juist Canal Digitaal als bron aanvoert.

Aangezien Canal Digitaal de enige satellietaanbieder is van de Nederlandse publieke en commerciële zenders, zijn de satelliethandelaren van mening dat Canal Digitaal haar machtspositie daarin misbruikt. Met name het prijsniveau van losse smartcards, losse CI-modules, alsmede de wijze van de goedkeuringsprocedures van ontvangers evenals het zelf op de markt brengen van satellietontvangers en de directe benaderwijze richting klanten wekt tot wrevel bij de gespecialiseerde satellietzaken die stellen “Canal Digitaal groot te hebben gemaakt.”

Wetsvoorstel regering: Nederlandse publieke omroep kan zelf nieuwe zenders starten in het kader van ‘experimenten’

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zal als het aan de regering ligt binnenkort zelfstandig kunnen beslissen om tv- en radiozenders te starten op grond van het ‘experimenten om uit te zoeken of de publieke omroep zou moeten inzetten op een nieuwe dienst of techniek dan wel om snel in te kunnen spelen op onverwachte mogelijkheden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat het staatshoofd Beatrix afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer heeft verzonden ter wijziging van de Mediawet. De Raad van Bestuur van de NPO kan – nadat dit wetsvoorstel in een wet is omgezet – zelf beslissen (extra) televisie- en radiozenders te lanceren alsmede andere initiatieven onder de noemer ‘media-aanbod’ te starten in het kader van ‘experimenten’ voor de duur van waarschlijk maximaal één jaar en een ‘beperkte impact’. PvdA-Minister Plasterk stelt in de memorie van toelichting namens de regering dat deze regeling ‘vergelijkbaar’ is met regelingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ondanks dat de taakafbakening in beide landen een stuk strikter is dan in Nederland en dat beide landen voor hun publieke omroepen een veel striktere scheiding tussen commercie en publieke taakopdracht kennen. Volgens Plasterk zullen nog middels een algemene maatregel van bestuur nadere kriteria volgen waaronder een ‘limietbedrag’.

Om nieuwe radio- en tv-zenders te starten heeft de Nederlandse Publieke Omroep thans toestemming nodig van de minister van OCW. Die kan gegeven worden via de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep, waarbij deze is gebaseerd op “een analyse wararin door de Nederlandse Publieeke Omroep onderbouwt hoe de activiteiten bijdragen aan de publieke taak en daarmee tegemoetkomen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van het publiek”. Volgens Plasterk is de publieke omroepsector vaak aanjager van technische innovatie, en ligt het ‘niet voor de hand’ om ‘experimenten’ waarvan niet duidelijk is of deze ‘levensvatbaar zijn’ ook in de goedkeuringsprocedure te laten meelopen en is aldus in de optiek van de PvdA-minister flexibiliteit benodigd.

Tijdens het Ziggo-congres in Radio Kootwijk pleitte Henk Hagoort, voorzitter van de NOS-Raad van Bestuur na een betoog waarin deze de regelgeving omtrent prestatie-contracten en toestemmingsprocedures hekelde, voor een meer vrije regeling opdat de publieke omroepsector meer vrij kon handelen. Minister Plasterk blijkt hierop gehandeld te hebben en de wens van Henk Hagoort op het vlak van themakanalen te hebben ingewilligd middels een wetsvoorstel. Commerciële zendergroepen en uitgevers doen de afgelopen periode steeds luider hun beklag over de in hun optiek forse oneerlijke concurrentie die vanuit de publieke omroepsector in Nederland plaats vindt. Met die kritiek is mediaminister Plasterk het oneens, aangezien in zijn optiek een grote publieke omroep van belang is.

RNW-directeur: Radio Rembrandt bij dochter BFN had niet mogen gebeuren; alle banden verbroken

Radio Rembrandt die onder was gebracht bij Broadcast Facilities Nederland BV had niet mogen gebeuren. Alle banden met Radio Rembrandt zijn verbroken. Dit is de kort samengevat hetgeen Jan Hoek algemeen directeur van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) stelt naar aanleiding van een situatie waarin Broadcast Facilities Nederland BV enige tijd eigenaar was van de commerciële zender Radio Rembrandt. Broadcast Facilities Nederland BV is een volle dochter van RNW en dient zich daarmee te houden aan de Mediawet- en regelgeving die geldt voor RNW als publieke omroep.

Radio Rembrandt blijkt sinds 1 juli onder Broadcast Facilities Nederland BV te vallen. De algemeen directeur van RNW was daar niet van op de hoogte. Op 9 september ging de Stichting Nederlandse Muziek waar Radio Rembrandt voorheen onder viel, failliet. Op 6 november jl. trok het Commissariaat voor de Media de commerciële uitzendlicentie van Radio Rembrandt in nadat de Stichting Nederlandse Muziek – die inmiddels dus failliet was – langdurig niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen. Naar aanleiding van die intrekking heeft DutchMedia heeft afgelopen dinsdag RNW vragen toegestuurd over die situatie, aangezien Radio Rembrandt meldde op haar website onderdeel te zijn van Broadcast Facilities Nederland BV, een RNW-dochter. Radio Rembrandt zelve bleek geen reactie te kunnen of willen geven. Volgens de RNW-directeur is aan de hand hiervan uiteindelijk donderdag jl. de opdracht gegeven om alle banden te verbreken met Radio Rembrandt. “Ik weet vrijwel zeker dat dit in strijd is met de Mediawet. De opdracht aan de directie van Broadcast Facilties Nederland is dan ook uitgegaan om alle banden te verbreken. Dit is nooit de bedoeling van onze activiteiten. We mogen het niet, we willen het niet, kortom dit had nooit mogen gebeuren! Ik heb de indruk dat Broadcast Facilities Nederland gedacht heeft dat de klant niet meer kan betalen, om – en dat is in de commerciële wereld geen ongebruikelijke oplossing – om de klant vanwege continuïteit over te nemen. Ze zijn autonoom bij Broadcast Facilities Nederland, maar ze moeten zich wel aan de wet houden. Vermoedelijk is niet opgelet, en dit mag dus niet. Zodra ik hier van op de hoogte was, heb ik gehandeld. Ik heb het voorval ook gemeld aan het Commissariaat voor de Media. Alhoewel het buiten mijn schuld ligt, schaam ik me hier wel voor, gezien de verantwoordelijkheden. Het leert ons dat we strak op zaken moeten zitten. Procedures die al voor onze eigen organisatie RNW gelden, zullen ook voor dochterbedrijf Broadcast Facilities Nederland worden uitgebreid en aangescherpt. Ik ben er overigens van overtuigd dat Broadcast Facilities Nederland ter goede trouw heeft gehandeld en zeer zeker niet doelbewust dit heeft gedaan,” aldus Jan Hoek in een uitgebreide toelicht op het voorval. De verwachting is dat hiermee Radio Rembrandt verder niet op korte termijn zal kunnen herstarten met uitzendingen, omdat Broadcast Facilities Nederland niets meer kan hiermee; hoogstens zou de curator van de Stichting Nederlandse Muziek mogelijkerwijs nog iets kunnen met Radio Rembrandt, maar door faillissement zijn de distributiecontracten voor de digitale kabel niet veel meer waard.