Category Archives: Publieke omroepzaken

Startdatum Radio 6 onduidelijk geworden

De startdatum voor de zendernaam Radio 6 met het bijbehorende blogradioconcept – als opvolger van Concertzender Nieuwe Stijl – is onduidelijk geworden. Dit meldt een woordvoerster namens de radiozender desgevraagd. Vermoedelijk zal medio volgende week meer bekend worden gemaakt. De eerder door een woordvoerster en VPRO-betrokkene Aad van Nieuwkerk bevestigde datum van 15 april, blijkt de radiozendercoördinatie bij de Raad van Bestuur van de NOS (zichzelf NPO noemend) te hebben herzien. De informatie die woordvoerster Noelle Beyne eergister gaf, kwam overigens van de radiozendercoördinatie. Volgende week zal een nieuwe datum worden bepaald, waarbij ook het logo bekend zal worden. Het hieronder weergegeven logo is overigens een logo dat de zender NIET zal gebruiken maar korte tijd heeft geopenbaard. De weblogs van Radio 6 zijn inmiddels offline gehaald.

Radio 6 logo ad interim

 

Concertzender Nieuwe Stijl per 15 april Radio 6; Concertzender Classic wordt weer Concertzender

Concertzender Nieuwe Stijl zal per 15 april haar naam wijzigen in Radio 6. Daarmee wordt een vorig jaar september ingezet proces afgerond. Oorspronkelijk zou de radiozender met jazz, wereldmuziek, avontuurlijke muziek en culturele programma’s veel eerder Radio 6 gaan heten. De radiozender nam een aantal programma’s over die voorheen op Radio 2, Radio 4 en Radio 5 werd uitgezonden, waarbij omroeporganisaties als VPRO, NPS, MAX en KRO deze zender invulling geven. Woordvoerster Noelle Beyne zegt desgevraagd tegen DutchMedia dat met name juridische kwesties omtrent de merknaam Radio 6 dit tegenhielden. Volgens het Beneluxmerkenbureau is de merknaam Radio 6 geregistreerd bij het het Vlaamse Gent gevestigde XINIX BVBA. Het logo van Radio 6 zal komende donderdag bekend worden gemaakt. Radio 6 heeft inmiddels een weblog geopend op http://radio6.nl/vandaag
De huidige programmering van de radiozender zal met de nieuwe naam overigens niet wijzigen.

Concertzender Nieuwe Stijl nam begin september 2006 de plek van de Concertzender over op de kabel, DAB, DVB-T en satelliet. Concertzender zelf ging zich op haar beurt (noodgedwongen) Concertzender Classic noemen. Het is de verwachting dat Concertzender Classic komende zomer weer gewoon ‘Concertzender’ zal heten, aldus directeur Gusta Korteweg. Concertzender Classic is onveranderd op internet doorgegaan met het uitzenden van serieuze muziek in de breedte: nieuwe muziek, jazz, klassieke muziek, oude muziek, wereldmuziek, culturele raakvlakken en opera. Concertzender Classic is inmiddels ook beschikbaar voor analoge en digitale kabeldistributie naast Radio 6. De bedoeling is dat binnenkort Concertzender Classic bovendien via DVB-T (het digitale ethertelevisienetwerk) zal uitzenden opdat ook ‘Digitenne van KPN-abonnees’ de radiozender weer kunnen beluisteren, net zoals Radio 1, 2, 3FM, 4, 5 en 6 (nu nog Concertzender Nieuwe Stijl). Inmiddels zijn er enkele programmaraden waaronder die van Amsterdam en Amstelveen die Concertzender Classic hebben geadviseerd in hun kabelradio-advies. Concertzender Classic blijft overigens ook op Radio 6 gedurende een aantal nachtelijke, werkdagelijkse ochtend- en weekenddaguren te beluisteren.

BNN en NOS Raad van Bestuur lijnrecht tegenover elkaar vanwege ‘Steengeyl’.

De omroepvereniging BNN en de NOS Raad van Bestuur staan lijnrecht tegenover elkaar aangaande het programma ‘Steengeyl’. BNN stuurde afgelopen ochtend een persbericht met de mededeling het televisieprogramma ‘Steengeyl’ terug te trekken omdat vanuit de netcoördinatie ‘besloten’ was de uitzending rond 01 uur ‘s nachts te verplaatsen terwijl oorspronkelijk het uitzendtijdstip van vrijdagavond 23:30 uur was aangewezen. De NOS Raad van Bestuur reageerde daarop met de mededeling dat netcoördinator Roek Lieps het besluit van BNN ‘voorbarig’ vindt.

Volgens de NOS Raad van Bestuur is besloten ‘in overleg met alle omroepen’ en ‘op verzoek van veel kijkers’ de herhaling van De Wereld Draait Door te vervroegen naar 23:30 uur. Daarnaast heeft de ‘netcoördinatie’ op basis van een proefaflevering ‘gerede twijfel’ over de vraag of het programma ‘in zijn huidige opzet en op het beoogde tijdstip kan bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen van Nederland 3’.
Vanuit deze gedachte – zo stelt de NOS Raad van Bestuur – is na overleg met BNN voorgesteld om de uitzendingen ‘vanuit de luwte van de nacht’ door te ontwikkelen om ‘bij succes alsnog elders in het schema te gaan uitzxenden’. BNN-mediadirecteur Maarten van Dijk stelt in een verklaring daarop ‘veel vertrouwen’ te hebben in de samenwerking met GeenStijl, maar geen ‘geld te gaan uitgeven en moeite te doen voor een programma dat diep in de nacht wordt uitgezonden. [..] We gaan geen televisie maken voor vier man en een paardenkop; dat is een diskwalificatie van ons en van onze achterban. Het is jammer dat een zender als Nederland 3 veilige televisie laat prevaleren boven een experiment,” aldus de BNN-verantwoordelijke.

Zendercoördinator Roek Lips zegt in zijn verklaring de beslissing van BNN te betreuren. Woordvoerder Jeroen Wassenberg zegt in een toelichting dat met name op basis van de kwaliteit van de proefaflevering het besluit is gevallen. Wassenberg zegt te snappen dat hiermee de NOS Raad van Bestuur zich begeeft op het snijvlak van discussie over de inhoud en het zenderprofiel. De woordvoerder verwacht niet dat BNN naar juridische wegen zal zoeken om haar gelijk te halen. BNN heeft zich altijd constructief in de overleggen opgesteld en heeft tot nu geen kostbare juridische middelen aangegrepen om te trachten gelijk te halen. Het aangekochte BNN-programma ‘The Dudesons’ blijftr overigens wel in de nacht geprogrammeerd staan.

Wie weet de beide benen op de grond te zetten te en voor Hilversum?

ANALYSE/COMMENTAAR – Eens in de zoveel tijd organiseert de NOS Raad van Bestuur persbijeenkomsten met het mediajournaille om de mogelijkheid te bieden vragen te kunnen stellen over ontwikkelingen en nieuws bij het publieke landelijke omroepbestuur. Meestal zit daar een bepaalde vorm van ontwikkeling of nieuwsfeit in.

Maar soms, heel soms bekruipt je het gevoel: waar ben ik in terecht gekomen? In welke jaartal en in welk stelsel leef ik en waarom is altijd alles zo eindeloos compromisgericht in een zo naar binnen gekeerd omroepbestel ? Harm Bruins Slot, Cees Vis en Ruurd Bierman hebben wellicht voor Hilversumse begrippen baandoorbrekend werk verricht samen met de gedelegeerde netcoördinatoren. Maar eigenlijk. Eigenlijk zou je het ook als ‘gewoon’ moeten kunnen betitelen. Ze hebben gewoon gedaan waarvoor ze wettelijk zijn aangesteld. Hulde daarvoor. 

En toch knaagt het. Want ja, 22 omroepspelers tegen 1. Zo heet dat. Eigenlijk is het aantal grote spelers die er toe doen veel kleiner, maar toch. De essentiele kwestie van het bestaansrecht van de publieke financiering van omroepverenigingen neerleggen durft bijna niemand te Hilversum. En te Den Haag ook niet. Een eindeloze wurggreep waarin men elkaar vasthoudt die al 60 jaar duurt. Omroepverenigingen strijden uiteraard voor hun eigen bestaan. Gebouwen. Bestuurders. Directeuren. Overlegorganen. En baantjes. Hoeveel meer kan er gebeuren met de middelen die opgaan in de financiering van omroepverenigingen en het bijbehorende bestel? In feite vertegenwoordigen ze niet de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving. Veronica is de grootste omroepvereniging. Jawel! Maar dat is geen publieke omroepvereniging! Dan komen de AVRObode/Televizier, KRO Magazine, VARA TV Magazine, TROSkompas/TV Krant etc. Het door de NMa bestreden, maar door de Raad van State toegestane omroepbladenmonopolie viert nog steeds hoogtij, want of mensen nu echt lid zijn van een gids of een omroep, het blijft erg troebel.  Wèl investeren de publieke omroepverenigingen met het middels het omroepbladenmonopolie vergaarde geld vele juridische processen tegen de NOS Raad van Bestuur die zich dan weer met publiek geld moet verweren. Er gebeuren veel vreemde dingen in Europa op omroepgebied, maar dit soort ‘gekke’ dingen nu net even niet!

En dus mocht oud-EO man Ad de Boer een 26 pagina’s tellend rapport in december afleveren onder de gekscherende titel ‘De springer en de Vanger’ over de interne omroepproblematiek. De interne vraag was in feite vwerkt het nieuwe programmeren nu met de omroepverenigingen. Op produktniveau wel. Nederland 1, 2 en 3 staan er. De radiozenders stonden al. En de themazenders zijn wildgegroeid. En toch procederen omroepverenigingen door. Hebben bepaalde omroepbestuurders er de grootste lol in om via weblogs en columns al dan niet in eigen omroepbladen hun gelijk willen ventileren, als ware het een stokoude politieke partijen die voor eigen parochie willen preken. En dat ook nog dankzij publieke financiering!? Een commerciele Evangelische Omroep. Het bestaat in sommige andere landen. Net als een Katholieke omroep. Waarom de staat die moet financieren anno 2007, begrijpen velen niet.

Wellicht toont het nieuwe programmeermodel ook iets anders aan. Zijn publiek gefinancierde omroepverenigingen nog wel nodig? Kan dat ook anders? Kunnen er ook gewoon radionetten, televisienetten, een geintegreerde afdeling nieuwe media bestaan. Kan er niet gewoon één publiek Nederlands omroepbestel bestaan? De naam is misschien al gevonden: Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Nu de invulling nog. Wellicht is dit opschrijvende een extremistische opvatting voor het sterk naar binnen gekeerde publieke bestel. Maar dat onderzoeken, dat onderzoeken is misschien onmogelijk.

Harm Bruins Slot, bestuursvoorzitter heeft het over clustering maar durft niet uiteen te zetten hoe dat dan moet. Het past binnen het stramien van een bestel waarover de bestuursvoorzitter kort geleden in een interview meldde dat Hilversum het slechtste in mensen naar boven brengt.

Dit doet denken aan oude discissies van jaren geleden toen dat ook aan de orde was. De geschiedenis herhaalt zich in telkens andere variaties. Nederland telt circa 18 publiek gefinancierde themazenders. Ondanks dat het een mooi initiatief in het digitale landschap is (de meeste commerciele partijen laten het behoorlijk afweten!), is het een onnodige vesnippering. Wie kan het nut begrijpen van TWEE protestants-christelijke publiek gefinancierde themakanalen waarvan a-religieuze buitenstaanders het verschil niet kunnen duiden en zelfs de bestuursvoorzitter van de NOS Raad van Bestuur de namen onderling verwisselt? Wat is het nut van meerdere educatieve themakanalen met verschillende afzenders en dubbelingen? Waarom moet de NCRV met een ander publiek initiatief (ETV.nl) concurreren en dubbel werk verrichten alsmede het wiel opnieuw uitvinden ten behoeve van ROC’s? Waarom weigeren omroepen materiaal aan andere themakanalen af te staan om het op hun ‘eigen’ kanaal te kunnen programmeren, ook al is het thema niet helemaal passend? Dan is het opvallend dat de NOS Raad van Bestuur weer ‘bosdagen’ wil organiseren om het te proberen te repareren. Maar het principe dat elke omroep zijn eigen kanalen weer moet kunnen uitventen, daar wil ze niet aan tornen. Maar het zijn wel publieke middelen!

Met dezelfde middelen had met één publiek omroepbestel met interne pluriformiteit veel effectiever een kleiner aantal kanalen met meer kwaliteit gebracht kunnen worden. Alle andere landen met publieke omroepen op aarde zijn echt niet zo slecht zoals sommigen propageren vanuit een Nederlandse hooghartige, arrogante toon. Het lijkt dan ook enigszins surrealisme te omtvatten dat eeuwige discussies over netcoördinatoren die zich wel of niet met de inhoud mogen bezighouden, wel of niet mogen ‘spreken’ met programmamakers, omroepvoorzitters die fel ageren al dan niet voor de rechtbank tegen hun financiers, en rapporten die worden geschreven voor de buitenwacht over de onderlinge relaties door een oud-Evangelisch Omroepman die er de grootste lol in lijkt te hebben een priester aan te halen om de titel van zijn werk (springer en trapeze) te verklaren. Wellicht dat het tijd wordt dat de algehele landelijke publieke omroepsector circa 60 jaar na de herinvoering van het zuilenstelsel weer met beide benen op de grond komt te staan. Een klein beetje hoop is er misschien bij een nieuwe regering, maar de meeste politieke partijen willen er niet van weten. Misschien was het achterliggende idee van Radio Herrijzend Nederland en Radio Nederland in Overgangstijd misschien zo gek nog niet als publiek omroepstelsel?!

Minister Van der Hoeven ontwijkt vraagstelling SP free-to-air DVB-T uitzending AT 5

CDA-Minister Maria van der Hoeven heeft met enigszins ontwijkende antwoorden op vragen van de SP in een brief aan de Tweede Kamer slechts gesteld dat er ‘overleg’ zal plaatsvinden tussen de diverse partijen over de DVB-T uitzending van de hoofdstedelijke zender AT 5. Van der Hoeven ging daarbij niet in op de vraag van SP-kamerlid Jasper van Dijk of Van der Hoeven bereid is om met de NOS (Nederlandse publieke omroep) in overleg te gaan om AT 5 bijvoorbeeld via het ‘zogenaamde free to air gedeelte’ via de digitale ether te laten uitzenden. Van der Hoeven spreekt daarbij slechts in termen van ‘diverse partijen’, waaronder haar eigen minsterie, maar negeerde de verdere vraagstelling omtrent de NOS.

De vragen van Jasper van Dijk bleken onvoldoende precies om een goede stellingname van de CDA-minister van OCW te verkrijgen. Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) middels een brief aan de Tweede Kamer door het stellen van feitelijke onjuistheden bijgedragen aan het creëren van onduidelijkheden waardoor Van der Hoeven niet op de kernvraag hoefde in te gaan, aangezien Van Dijk zich baseerde op de NVJ-informatie. De  NVJ stelde immers dat er een lijst zou bestaan van “verplicht door te zetten publieke omroepen bij KPN TV/Digitenne.” Deze bestaat niet. Bovendien wist de NVJ in haar brief het onderscheid tussen de free-to-air uitzendingen in DVB-T (zoals in elk Europees land standaard beschikbaar is) en het commerciele (gecodeerde) aanbod van ‘Digitenne van KPN’ niet te maken.

De NOS heeft immers als Nederlandse publieke omroep een eigen landelijk frequentiepakket met in elke regio de accomodatieplicht voor de regionale publieke omroep en moet het Nederland 1, 2 en 3 – conform de mediawet artikel 13c – free to air uitzenden.

De Limburgse CDA-bewindsvrouwe antwoordde dan ook in haar brief dat een ‘verplichte lijst’ van door te zetten zenders alleen voor de kabel geldt en ‘ervoor KPN TV/Digitenne derhalve geen lijst met verplicht door te zetten zenders  bestaat.’ Van der Hoeven heeft het in haar brief verder niet over de NOS-frequentie die thans voor commerciële doeleinden aan KPN ter beschikking wordt gesteld in een wat vreemde frequentieruil, waarbij het capaciteit voor de commerci묥 exploitatie van ‘Digitenne van KPN’ ten behoeve van CNN International laat gebruiken, terwijl op andere frequenties slechts enkele radiostations worden uitgezonden, waardoor de NOS netto commerciële capaciteit aan KPN ter beschikking stelt. In eerder kamerdebat hierover zei Van der Hoeven dat dat niet is toegestaan, aangezien publieke frequenties.alleen voor publieke omroepen (landelijk, regionaal, lokaal) ingezet mogen worden.

De NOS Raad van Bestuur heeft de wens van de hoofdstedelijke publieke zender AT 5 om op de publieke frequentie free to air te mogen uitzenden met een volmondig ‘NEE’ beantwoord, ook al bedient deze meer mensen dan sommige regionale publieke zenders die ze dankzij de interventie van het kabinet Balkenende III wèl accomodeert. De minister verwijst in haar brief naar de ‘tijdelijke’ oplossing die Koninklijke KPN NV met AT 5 heeft getroffen om in deeltijd met Nickelodeon via het gecodeerde betaalaanbod van KPN te worden uitgezonden, maar vermeld daarbij niet dat het om een betaalaanbod gaat. Bij UPC, kabelaanbieder van de hoofdstad, heeft 81,99 % van de mensen die een abonnement kan hebben daadwerkelijk een abonnement. Hierdoor heeft in de hoofdstad minstens 18 % van de Amsterdammers thans niet 24 uur de beschikking over de hoofdstedelijke publieke stadszender, terwijl dit in principe wel voor Nederland 1, 2 en 3 alsmede TV Noord-Holland het geval is.

 NOOT: Opvallend genoeg heeft operator KPN overigens niet de plicht om free to air uitzendingen ook toonbaar te maken op de ontvangers die zij verkoopt. Hierdoor is KPN in staat om op de meeste van de door haar gelicenceerde/verkochte DVB-T ontvangers de free-to-air DVB-T ontvangst van publieke zenders uit Duitsland (ARD/ZDF/WDR/NDR), Franstalig Belgie (RTBF) en Vlaanderen (VRT) te blokkeren en is het de vraag of KPN automatisch Nederland 1, 2 en 3 zal blijven beschikbaar stellen aan de gebruikers van KPN gelicenceerde DVB-T apparatuur indien de NOS in een aanbesteding in 2008 haar DVB-T zenderexploitatie door een ander dan een KPN-bedrijf zal laten uitvoeren.

Digitenne van KPN: Nickelodeon/AT 5 en 24 uur Tien gestart

Zoals eerder aangekondigd zendt de Talpa-zender Tien voortaan 24 uur per dag uit via het DVB-T betaalaanbod Digitenne van KPN. Nickelodeon en AT 5 delen voortaan een kanaal, maar AT 5 zal met de uitrol van Digitenne van KPN buiten de Randstad ook landelijk via DVB-T zichtbaar worden van 18 tot 06 uur. Van 06 tot 18 uur is Nickelodeon op dit kanaal zichtbaar. KPN kondigde aan dat deze situatie in ieder geval tot 1 oktobe als zodanig overeengekomen is. Zoals bekend wenst AT 5 als publieke (lokale) hoofdstedelijke zender in de regio Amsterdam ongecodeerde distributie via de publieke multiplex van de NOS en hoopt op politieke interventie nu de NOS Raad van Bestuur daar nee op heeft geantwoord.

Als gevolg van de wijzigingen bij KPN heeft het ‘groene’ bedrijf besloten BBC Prime – net als BBC World – alleen binnen de Randstad beschikbaar te stellen. KPN verwacht dat eind maart BBC Prime ook voor kijkers buiten de Randstad beschikbaar zal komen. Hoe ze dat wenst te realiseren is niet duidelijk. KPN heeft voor landelijke distributie van Nickelodeon/AT 5 gekozen met name omdat MTV Networks BV (eigenaar Nickelodeon) landelijke distributie van de kinderzender west. Als gevolg van de overeenkomsten is de avondzendtijd met Nickelodeon en Comedy Box (The Box) niet te zien via DVB-T. Ook is de beeldkwaliteit voor AT 5 iets lager, aangezien op EEN frequentie met een bandbreedte van 19,91 Mbit/s uitzendt waar in totaal acht tv-zenders op worden uitgezonden, terwijl het voorheen op een frequentie van vijf tv-stations en drie radiostations met soortgelijke bandbreedte uitzond.

BNN trekt zich terug uit FunX supported by BNN

BNN heeft zich eind vorig jaar teruggetrokken uit de landelijke publieke kabelzender ‘FunX supported by BNN’ die uitzendt op het kabelkanaal van de Stichting Colorful Radio, een neventaak van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De zender heeft daarop haar naam aangepast en heet voortaan ‘FunX’. Dit bevestigen BNN-radiodirecteur Dave Kentie en FunX directeur Willem Stegeman tegenover DutchMedia. FunX supported by BNN startte op 6 september 2005. Dave Kentie verklaarde aan DutchMedia dat “de inhoudelijke/programmatische samenwerking wel goed liep,” maar dat die geen bestuurlijke samenwerking nodig had. Volgens Kentie liep de bestuurlijke samenwerking ‘moeizaam’ en leverde het voor BNN ‘te weinig’ op. Dit was voor BNN reden om zich terug te trekken uit de radiozender voor (multiculturele) stadsjongeren. De Raad van Bestuur van de NOS beraadt zich volgens Kentie over de gewenste constructie met FunX. Daarbij doelt Kentie op mogelijk een andere omroep(vereniging) die

De Raad van Bestuur van de NOS is de grootste indivudele financier van FunX BV die (via de stichting G4 Radio) in handen is van de vier lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden die borg staan voor de editie met FM-dekking Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De gemeente Den Haag kondigde aan overigens te stoppen met de financiering.De gemeente Amsterdam kondigde aan haar bijdrage (300.000 euro) voor FunX voortaan uit het potje ‘Kinderen Eerst’ te zullen financieren en niet langer uit de mediapost. ‘Kinderen Eerst’ is in Amsterdam er op gericht problemen met de jeugd (opvoeding en opgroeiproblematiek) op te lossen. De landelijke publieke omroep besteedt in 2007 in totaal 1,7 miljoen euro aan middelen voor FunX, waarvan 1,5 miljoen euro daadwerkelijk bij FunX BV terecht komt.

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.

PVV-Kamerlid Bosma en voormalige directeur Colorful Radio: multiculturele TV bij publieken is staatspropaganda

Martin Bosma, voormalig directeur van de multiculturele radiozender Colorful Radio heeft in zijn eerste schriftelijke vragen gesteld dat als het gaat om het multicultureler maken van de Nederlandse publieke zenders sprake is van ‘staatspropaganda waarbij het Nederlandse volk moet worden opgevoed in multiculturele zin’. Bosma valt in zijn vragen verder de publieke omroep zeer fel aan met de vraag om ‘een regeling voor Nederlanders die niet willen meebetalen aan de publieke omroep’ als hierdoor groepen mensen zich afkeren daarvan, maar wel gedwongen zijn om daaraan mee te betalen.

In de optiek van Bosma heeft ‘Nederland nooit gevraagd om een multicultureel experiment’ en vraagt daartoe aan minister Maria van der Hoeven om garanties dat ‘als op grote schaal moslims op de publieke omroep getoond worden’, dan niet ook de ‘normen en waarden van de islam de huiskamer binnenkomen en op deze manier de islam  wordt gepropageerd via de publieke omroep’.

Bosma vindt dat met de stap omtrent het verhogen van de zichtbaarheid van allochtonen op de publieke zenders, de publieke omroep er ‘vooral is om de ideeën van de politiek-correcte elite te propageren en niet om het Nederlandse volk te informeren en te amuseren’ en vraagt om het terugbrengen van de financiering tot een minimum.

Martin Bosma was in 2002 en 2003 directeur van Colorful Radio, destijds een radiostation van Erik W. de Vlieger dat multiculturaliteit propageerde met muziek. Het is opvallend dat Bosma zich daar destijds achter schaarde en thans daar als kamerlid voor de radicaal rechtse partij PVV zeer fel tegen opstelt. Colorful Radio – die het commercieel niet redde – ging later op in de stadsjongerenzender FunX die zich met name op multiculturele groepen richt.

FunX-directeur Willem Stegeman reageert op de vragen van Bosma: “Het is dermate beperkt denken, dat eigenlijk niet de moeite waard is hierop te reageren. Van de 16 miljoen Nederlanders, zijn er inmiddels 1,5 tot 2 miljoen mensen die over het algemeen ook belasting betalen. Niet alle allochtonen lopen de maatschappij te verzieken. Ze betalen ook belasting, hebben net zo goed het recht als 42 jarige witte mannen om iets van zichzelf terug te zien in het publieke domein. Als je dat niet vindt, dan leef je niet in 2007. Met de opmerkingen van Bosma, stelt hij de klok terug te willen zetten.

Het is leuk voor de geschiedschrijving, maar niet zo relevant verder. Wel begrijp ik dat diversiteitsbeleid bij de publieke omroep in de krant wellicht kort door de bocht is neergezet alsof het gaat om allochtonen turven. Ik kan me voorstellen dat sommigen denken, zijn we nu zo ver gezakt, dat dat nodig is? Het antwoord daarop is: misschien is het wel zo ja, dat we zo ver gezakt zijn dat om grote publieksgroepen te betrekken we dit moeten doen door mensen te turven in programma’s. Het is misschien flauw en kinderachtig, maar het is wel vijf voor twaalf als de publieke omroep de aansluiting bij de maatschappij wil behouden. Snap dat dat voor veel Nederlanders niet te begrijpen is en dat er vragen worden gesteld, maar het zou de man (Martin Bosma, red) sieren om contact op te nemen met publieke omroep om zich te verdiepen in diversiteitsbeleid. Het is een groot en actueel probleem voor de Raad van Bestuur van de NOS en  ik kan goed begrijpen dat ze maatregelen willen nemen; de afgelopen vijftien jaar heeft vertrouwen op gezond verstand en op het belang blijven hameren niet gewerkt,” aldus Stegeman over de kwestie waarover het PVV-kamerlid vragen stelde. 

AT 5 blijft part time via Digitenne van KPN te zien; Tien 24 uur

De hoofdstedelijke publieke zender AT 5 blijft via het betaalaanbod ‘Digitenne van KPN’ beschikbaar. Dit zijn AT 5/Salto, Talpa TV BV, MTV Networks BV en Koninklijke KPN NV met elkaar overeengekomen. In de nieuwe constructie zal AT 5 per 8 januari aankomende voortaan van 18 tot 06 uur worden uitgezonden. Tot 8 januari is AT 5 nog 24 uur per dag beschikbaar via het KPN-aanbod. Nickelodeon blijft dankzij de nieuwe overeeenkomst via Digitenne van KPN alleen van 06 tot 18 uur te zien; The Box/Comedy Box komt hierdoor voorlopig niet via DVB-T beschikbaar. Tien (voorheen Talpa) zal als gevolg hiervan per 8 januari 2007 24 uur per dag beschikbaar komen voor de digitale etherkijkers van KPN, tegemoetkomend aan de 24 uurs-wens van de zender van John de Mol.

AT 5 ziet deze oplossing als overbrugging. In principe is dit voor de periode tot 1 oktober 2007 overeengekomen. De hoofdstedelijke publieke zender wil liever free to air 24 uur per dag worden uitgezonden en tracht daartoe aansluiting te vinden op de frequentie van de publieke landelijke omroep (NOS). Hiertoe hebben de journalistenvakbond alsmede AT 5 zelf een vraag neergelegd bij de landelijke politiek. De SP Tweedekamerfractie heeft dit middels kamervragen aan de CDA-minister van OCW (Maria van der Hoeven) gedaan, waarbij deze expliciet heeft gevraagd om de realisatie van uitzending van AT 5 op de publieke NOS-frequentie.

Desgevraagd zegt John de Zwart, directeur van AT 5 over de kwestie: “Als je kijkt naar AT 5 en het belang binnen de Stadsregio Amsterdam dan vind ik dat er vrij luchthartig wordt omgesprongen met een zender voor meer dan 1 miljoen inwoners die afhankdelijk zijn voor hun nieuws van een lokaal medium. Het is raar dat het allemaal regionaal en provinciaal geregeld is en niet na wordt gedacht; zijn er nog steden in dit land? Blijkbaar is dat een provinciale aangelegenheid, het lijkt dan net alsof we in een plattelandscultuur leven, terwijl veel mensen in een stad wonen. Amsterdammers kunnen wel vrij (ongecodeerd, red.) naar de Rotterdamse provinciale zender kijken (TV Rijnmond, maar ook TV Flevoland, red.) maar niet naar de eigen stadszender,” waarmee deze doelt op het niet opnemen van AT 5 in het publieke free to air deel van de aan de NOS beschikbaar gestelde DVB-T frequentieruimte.