Paul Kuiken’s Fan.TV zat tot 13 mei jl. illegaal op de kabel bij o.a. Ziggo; onduidelijkheid duur analoge Ziggo-uitzendingen

Kabelexploitanten Ziggo, CAIW, KabelNoord, CAI Harderwijk en Delta Kabelcomfort hebben tot 13 mei jl. illegaal de zender Fan.TV uitgezonden. Het Commissariaat voor de Media bevestigt DutchMedia middels een woordvoerster dat Fan.TV tot 13 mei geen uitzendlicentie had, waarmee de zender van 31 maart jl. tot 13 mei feitelijk illegaal was. Het Commissariaat stelt verder dat ze opheldering zal vragen aan kabelexploitanten.

De start van Fan.TV werd op 31 maart jl. aangekondigd door Fan Interactive Media BV waarbij onterecht melding werd gemaakt van een (niet bestaande) overeenkomst met UPC. Fan Interactive Media BV ging op 27 mei jl. failliet (in navolging van Fan Media BV op 27 maart 2007 en Future Active Network Productions BV in 2006). Pas op 17 april jl., twee-en-halve week na de start van de zender vroeg FAN Rechten BV, een andere Besloten Vennotschap van de bedrijven van eigenaar Paul Kuiken – een uitzendlicentie aan. Overigens vindt er in de huidige wet- en regelgeving bij een aanvraag door een meerderjarige of rechtspersoon door het Commissiariaat voor de Media niet of nauwelijks nadere toetsing plaats voor het afgeven van een commerciele uitzendlicentie, waardoor het zeer eenvoudig is deze te verkrijgen indien men de licentiekosten voldoet.

FAN Rechten BV verkreeg de licentie voor Fan.TV op 13 mei jl., waarmee Fan.TV vanaf dat moment pas legaal werd. FAN Rechten BV is niet failliet gegaan. Hoe het kan dat de zender zonder licentie startte en duidelijk was dat FAN Interactive Media BV op een faillissement afstevende, terwijl ondertussen de zender op naam van een andere bv werd gezet dan de besloten vennootschap die de zender aankondigde, is onduidelijk. Als dat opzettelijk gedaan is met als doel niet onder het faillissement te vallen om schuldeisers af te wenden, is volgens de faillissementswet sprake van strafbaar (paulianeus) handelen, aangezien opzettelijke benadeling van schuldeisers niet is toegestaan bij faillissementen. Paul Kuiken is daar eerder al van verdacht in verband met het faillissement van Fan Media BV.

Ziggo, de grootste kabelaar van Nederland zegt in reactie ‘niet hebben kunnen bevestigen’ dat Fan.TV geen uitzendlicentie zou hebben gehad bij de start (ondanks de stellingname van het Commissariaat voor de Media en de afgiftedatum van de licentie van 13 mei jl.). Ziggo stelt dat het een ‘garantie’ vraagt voor het in bezit hebben van een uitzendvergunning. Wat deze ‘garantie’ inhoudt is onduidelijk. Woordvoerder John Burger ging niet in op de vraag of Ziggo ook daadwerkelijk een kopie van de uitzendlicentie vraagt voordat de zender op de kabel wordt geplaatst. UPC heeft in haar distributiebeleid opgenomen dat dit een voorwaarde is bij een aanvraag tot distributie en geeft Fan.TV niet door.

Fan.TV wordt bij Ziggo sinds 31 maart jl. digitaal uitgezonden en sinds 15 april jl. analoog voor meer dan 2,5 miljoen kabelhuishoudens (een deel van het Ziggogebied kent geen etalage/previewkanaal). Analoog is de zender te zien via het zogeheten ‘etalage/preview’ kanaal. Woordvoerder zei niet te weten of en hoelang dit zo blijft. Normaal gesproken is het etalage/previewkanaal bedoeld om kanalen tijdelijk op uit te zenden, ter ‘reclame’ van het digitale aanbod. Sowieso zal dit kanaal eind dit jaar ophouden te bestaan bij Ziggo om plek te maken voor het digitale aanbod. Overigens geeft ook KabelNoord Fan.TV tijdelijk analoog door sinds de (illegale) start op een etalagekanaal.

De activiteiten van Paul Kuiken waaronder die van Fan zijn omstreden. In een dossierartikel in De Pers van vorige week stelde de oud-directeur Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) over de werkwijze van o.a. Kuiken als “Het is een unieke, grove misleiding. Ik ken geen Nederlands geval van bedonderen op deze schaal. Deze mensen moeten allemaal een gestreept pak aan.”. Over het faillissement van Fan Interactive Media BV stelde Kuiken in diezelfde Pers “Er is maar één onderdeel gestopt. Met de rest gaan we gewoon door.” Kuiken is in het verleden veroordeeld voor belastingontduiking, en meer recent voor valsheid in geschrifte bij een bouwaanvraag. Onlangs werd deze uitgave gewezen op een internetdossier dat de naam “Paul Kuiken, B.V. List en Bedrog” draagt, te vinden op http://www.paulkuiken.bravehost.com/ waar middels een forum ook ex-medewerkers hun ongenoegen uiten die veelal hun geld kwijt zijn.

Getracht is wederhoor te verkrijgen van Fan.TV die ondanks herhaaldelijk bellen niet beschikbaar bleek te zijn voor commentaar.

UPDATE:

Ziggo-woordvoerder John Burger meldt desgevraagd dat de komende dagen Fan.TV bij Ziggo haar analoge kabeldistributie zal verliezen. Volgens de woordvoerder zit de reguliere termijn voor het preview/etalagekanaal er voor Fan.TV op; Eurosport2, de tweede zender van Eurosport zal de plek van Fan.TV analoog overnemen de komende periode. Fan.TV blijft wel digitaal bij Ziggo te zien.

TestosteronRadio Award en Beste RadioMix Award nodig?!

COLUMN-Ruim een jaar geleden trachtte ondergetekende met de column ‘Radiomannenkartèl’ duidelijk te maken dat de radiosector in feite als het er op aan komt, een mannenkartèl vormt. Dat was ruim één jaar geleden. Toen werd ook de site Radiobitches gelanceerd alsmede de “Radio Bitches Awards”. Die werden opgezet aangezien Nederland naar verhouding weinig vrouwelijke radiomakers kent ten opzichte van andere landen. Het vreemde is dat het op de meeste landelijke radiozenders erop lijkt dat Nederland stil is blijven staan in de jaren ’50 als het gaat om vrouwen op de radio en dat de meeste verantwoordelijken hiervoor evenzo redeneren of op z’n minst zo handelen als het om dit onderwerp gaat.

In feite zou de column van een jaar geleden, nagenoeg ongewijzigd opnieuw gepubliceerd kunnen worden. Harm Bruins Slot (inmiddels opgevolgd door Henk Hagoord), Ruurd Bierman, Cees Vis (NOS Raad van Bestuur, formeel verantwoordelijk voor de programmering van Radio 1 t/m 6), Jan Westerhof (radiodirecteur Radio 1 t/m 6), Florent Luyckx (zendermanager Radio 3FM), Jan Willem Bruggenwirth (Talpa Radio-directeur voor Radio 10 Gold en Juize FM alsmede het RTL-station Radio 538) en Kees Toering (voor Radio 2), maar ook Wouter van der Goes (Q-Music), Uunco Cerfontaine en Ab Trik (Sky Radio Groep/Radio Veronica) hebben zich tot vandaag in feite niets van de heersende kritiek aangetrokken. Of het verband houdt of niet, bij 100%NL is de zaak zelfs totaal verslechterd nadat de vrouwelijke directeur vertrok en enkele maanden daarna alle presentatoren inclusief de relatief grote ruimte voor vrouwelijke DJ’s mochten vertrekken. Lichtpuntje is Ad Ossendrijver die met zijn Arrow Classic Rock na de inname van de etherfrequenties van Caz!, met de introductie van gepresenteerde uitzendingen vrouwen in ieder geval een duidelijke plek heeft gegeven in de rockprogrammering. Bij de publieke landelijke zenders wordt duidelijk de prioriteit van vrouwen op de radio – net als de vertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurlijke organen – onveranderd gegeven aan de niet-grote zenders: Radio 5 staat er met slechts 15 % op de middengolf, kabel, satelliet en internet samen met Radio 4 (16,9 %) nog gunstig bij.

Radio 3FM was dé winnaar bij de Radiobitches Awards. Maar dit zegt helemaal niets over het gehalte vrouwen bij Radio 3FM. Immers de awards gingen niet over het gehalte vrouwen maar over de waardering van stemmers voor de radiozender of vrouwen ongeacht de reden. Het zou voor zendercoördinator Florent Luyckx richting zijn Raad van Bestuur opgevat kunnen worden als een waardering en blijk van vertrouwen in de zender wat betreft het vrouwengehalte. Dat zou totaal onterecht zijn!

Immers met enkele uren nachtradio, het zondagavond NCRV-programma Bring it On en enkele uren op zaterdagavond waar Annemieke Schollaardt samen met de mannelijke DJ Domien Verschuuren een plekje mocht verkrijgen, kan moeilijk gesproken worden van enige balans: het gehalte mannen op Radio 3FM is onveranderd op 94,6 % stabiel gebleven!

De welbekende excuusjes van radiobazen dat ze voor de ‘kwaliteit’ gaan en niet voor per se een vrouw, zijn bekend. Elk Europees land heeft hiermee te maken; Nederland is echt niet zo afwijkend. Het was exact diezelfde redenering die leidde tot het dieptepunt van één vrouw (Maria van der Hoeven) in de regering bij Balkenende I in 2002. Achteraf gaf zelfs oud-minister Zalm toe dat dat nooit meer moet gebeuren, en anders moest!

Het is dan ook een opvallende gewaarwording dat tijdens de Radio Bitches Awards talloze veelal talentvolle (jonge) vrouwen rondlopen die op de grote stations niet of nauwelijks een echte kans mogen krijgen. Omdat de kans groot wordt dat jaarlijks steeds dezelfde weinige talentvolle vrouwen op de radio de (overigens wel veelal verdiende) Radio Bitches Awards krijgen is daadwerkelijk verandering noodzaak! Dat een radiozender wèl de Radio Bitch Award krijgt, maar niet zozeer vanwege enig evenwicht in man/vrouw verhouding op zender, is eigenlijk onterecht.

Aldus zou het voor de organisatoren aan te bevelen zijn om de prijs ‘beste radiostation’ in te wisselen voor twee andere prijzen.

Allereerst een aanmoedingsprijs voor het radiostation met de minste vrouwen op zender: de TestosteronRadio Award (ondertitel: Radio Bitches Wanted Award).

Die zou simpelweg rekenkundig kunnen worden bepaald aan de hand van de weekprogrammaschema’s. Duopresentatie (man/vrouw) telt dan wel alleen voor de helft mee indien het een volwaardige rol is (dus geen ‘sidechicks’).
De strijd zou dit jaar gaan tussen Q-Music, Radio Veronica, Radio 10 Gold en Radio 538.

Daarnaast zou een prijs voor het radiostation met de beste balans man/vrouw kunnen worden uitgereikt: de ‘Beste RadioMix Award’.

Ook die zou rekenkundig kunnen worden bepaald aan de hand van de weekuitzendschema’s. Radio 4, Radio 5, Kink FM, FunX, BNR Nieuwsradio en Concertzender zijn dan kanshebbers.

Een balans van man/vrouw op de radio Wie durft?

David de Jong,
DutchMedia

N.B. Dit artikel is een column met een mening; geen journalistiek artikel

Vereniging Veronica begint “V-Academy”

Veronica Holding, een dochter van Vereniging Veronica begint in september met het aanbieden van crossmediale opleidingen van vijf maanden onder de naam ‘V-Academy’. Het is een opvolger van de Veronica Radioschool en de Veronica Filmschool die Vereniging Veronica sinds resp. 2005 en 2007 bestonden.

Terwijl Veronica Radioschool vooral bedoeld was als activiteit in schoolvakanties om kennis en ervaring op te doen, is V-Academy vooral bedoeld als fulltime-opleiding al dan niet als invulling van een (praktische) stage. Het doel is om kennis en ervaring te laten opdoen met producties voor radio, televisie, internet, evenementen en mobiele telefonie. Doel is vooral het ontwikkelen en prodcueren van nieuwe crossmediale formats die worden uitgezonden op Kink FM, alsmede op internet. De ontwikkeling wordt gedaan voor de ‘volgende’ groep die de produktie dan ter hand kan nemen. Per periode van vijf maanden krijgen tien ‘studenten’ de kans om hieraan mee te doen. De opleiding wordt volledig gefinancierd door Vereniging Veronica (via Veronica Holding) en staat onder leiding van Astrid Babonnick, die sinds mei vorig jaar de leiding heeft over de Veronica-opleidingstrajecten.

De selectie van de groep studenten vind plaats via opdrachten waarbij de potentiele deelnemers middels filmpjes zichzelf moeten presenteren op een creatieve wijze. Als leeftijdsgrenzen heeft de opleiding 17 tot 27 jaar opgenomen als randvoorwaarde. “Aangezien steeds meer media crossmediaal zijn, willen we inhaken op deze trend. Aparte opleidingen voor radio bijvoorbeeld is dan niet hetgeen wij willen aanbieden,” aldus Babonnick. Volgens de directeur van V-Academy is het binnen de opleiding mogelijk dat deelnemers zich specialiseren in één van de disciplines. Deelnemers krijgen een dag per week begeleiding. Wel moeten de deelnemers zich om te kunnen deelnemen, bij de selectieprocedure eerst in enige mate bewijzen met crossmediale inzendingen. V-Academy krijgt volgens Babonnick de kans om meerdere jaren zich te bewijzen. Hoeveel financiele middelen Vereniging Veronica voor de nieuwe opleidingen beschikbaar heeft gesteld, kon de directeur desgevraagd niet melden. V-Radio, het radiostation dat bij de opleidingstak van Vereniging Veronica hoort, blijft overigens gewoon bestaan.

Ziggo maakt zich geen zorgen over de mogelijkheid abonnementen digitale kabeltelevisie te delen

In navolging van digitale satelliettelevisie, is het ook mogelijk om via zogeheten Dreambox-ontvangers de abonnementen op de digitale kabeltelevisiediensten van Ziggo te ‘delen’ met anderen op afstand. Dit gebeurt middels virtual private networks op internet. Ziggo maakt zich hier geen zorgen om. Op de satellietmarkt zijn de afgelopen jaren levendige illegale handeltjes alsmede ‘vriendennetwerken’ ontstaan om abonnementen van met name buitenlandse betaaltelevisiepakketten te ‘delen’ waaronder Sky UK, Sky Italia, Canal Sat (uit Frankrijk) en Digiturk (Turkije). Ook het Nederlandse Canal Digitaal Satelliet is daar slachtoffer van. Canal Digitaal Satelliet beklaagde zich er onlangs over dat het Nederlandse justitie-apparaat niets doet met deze ‘piraterij’, omdat het prioriteiten bij andere in haar ogen belangrijkere maatschappelijke zaken legt. Operatoren proberen zich met aankomende smartcardwissels te wapenen tegen smartcarddeling door technisch gezien het niet meer mogelijk te maken dat de smartcard smartcarddeling en daarmee ook verzending van de ‘codes’ via internet technisch onmogelijk te maken.

De grootste kabelaar van Nederland en daarmee de houder van het grootste aantal digitale tv-huishoudens, ligt niet wakker van de technische mogelijkheid voor kabelhuishoudens om met één duur abonnement veel ‘vrienden’ te ‘helpen’ of van de mogelijkheid van illegale commercie op dat punt. “Het is toch ingewikkeld, en iets meer voor de freaks,” aldus Gradus Vos die stelt dat 99 % van de kabelhuishoudens dat niet zou kunnen bedienen omdat die alleen de eenvoud wenst. “Bovendien is ten aanzien van satellietontvangst de aanschaf van de Dreambox duurder,” aldus Vos. Een simpele Dreambox is te koop vanaf 210 euro, zij het dat dan wel een DVB-C versie (cq. Tuner) benodigd is voor gebruik met de kabel. Met een iets duurdere Dreambox is het ook mogelijk om de HD-signalen te delen. In tegenstelling tot de kabelontvangers die Ziggo certificeert, is het met de Dreambox ook mogelijk de kabelsignalen te exporteren naar externe harddisks. Ziggo zal later dit jaar met de invoering van de digitale basisbijdrage tweede en derde abonnementen wel iets goedkoper maken (een jaarbijdrage van 15 euro voor de eerste smartcard, 10 euro voor de tweede en 7,50 euro voor de derde)

Ziggo start in stilte met bescheiden interactief televisieprodukt

De grootste kabelexploitant van Nederland is in vandaag in alle stilte gestart met haar interactieve televisieprodukt. Alhoewel directieleden Marcel Nijhoff en Bernard Dijkhuizen op 15 mei jl. nog aankondigde dat het bedrijf snel met meer aankondigingen zou komen over interactieve televisie, blijkt Ziggo dit nu bewust op een laag profiel te zijn gestart.

Geinteresseerde kijkers kunnen voor 438,45 euro een nieuwe digitale interactieve HD-ontvanger kopen inclusief verzendkosten. De ontvanger wordt alleen via de site van Ziggo verkocht. Deze ontvanger Scientific Atlanta Explorer 8455 DVB HD/PVR omvat 180 GigaByte harddisk en kan tegelijkertijd een programma opnemen als weergeven. De ontvanger ondersteunt daarbij OpenTV 2.0 en EuroDocis 2.0.

Vooralsnog zijn de Video-On-Demand diensten onder de naam TVTheek alleen op totaal-afname basis beschikbaar. Nieuwe abonnees beginnen met betalen vanaf 1 oktober aankomende. Bij totaal-afname kost de TVTheek dienst 9,95 euro per maand. TVTheek biedt films, series en tv-produkties op aanvraag voor verschillende doelgroepen aan, waaronder in Hoge Definitie-kwaliteit.

De dienst ‘programma gemist’ waarop uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 alsmede een selectie van uitzendingen van Net 5, SBS 6 en Veronica TV op aanvraag beschikbaar wordt gesteld, zal per 1 oktober 4,95 euro per maand kosten en tot die tijd voor abonnees niet in rekening worden gebracht.

Woordvoerder Gradus Vos van Ziggo zegt dat er bewust voor gekozen is de diensten niet middels reclamecampagnes nu kenbaar te maken. Daarvoor zijn twee redenen: lang niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar en de dienst is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s (Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland). De verwachting is dat rond oktober de diensten verder in het Ziggo-gebied beschikbaar zullen komen. Dan moet ook de losse afname van films via TVTheek mogelijk worden. Volgens Vos is het filmaanbod via TVTheek in ieder geval uitgebreider dan de online dienst ‘Cinema1′, die Ziggo ook aanbiedt op internet (met films tegen betaling op internet).

Reden dat 4,95 euro per maand zal worden gevraagd voor het aanbod van “Uitzending Gemist’ van de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3 is volgens Vos dat de publieke landelijke omroep op haar beurt weer een vergoeding vraagt voor haar aanbod. Gebruikers kunnen thans de uitzendingen tot 7 dagen terug opvragen; dit moet worden uitgebreid tot tien dagen terug. UPC, de op één na grootste kabelaar van Nederland biedt de programma’s van vandaag en gisteren van Nederland 1, 2 en 3 als onderdeel van alle digitale tv-diensten aan (vanaf 4 euro per maand bovenop het standaardpakket); in het pluspakket (Royaal, 9 euro per maand bovenop het standaardpakket) zijn de programma’s tot 10 dagen terug opvraagbaar. De video-on-demand-dienst van UPC is eveneens via alle pakketten beschikbaar. Dit komt omdat UPC er voor gekozen heeft interactieve toepassingen onderdeel te laten zijn van alle pakketten en vooral gekozen heeft voor een huur/bruikersleen-concept van haar digitale ontvangers die interactiviteit herbergen.

Volgens Gradus Vos is bewust gekozen bij Ziggo om dit los te doen: “Bij Ziggo bepaalt de gebruiker of deze wel of niet bepaalde diensten wil afnemen,” aldus de woordvoerder. Op termijn zullen mogelijk ook andere prijsformules in de markt worden gezet. Voorganger Casema heeft lang aan de introductie van de diensten gewerkt; circa anderhalf jaar geleden kwamen de eerste berichten hierover in de markt, maar Casema en opvolger Ziggo moest de marktintroductie al dan niet om technische en organisatorische redenen telkens uitstellen. Concurrenten KPN en Tele2 bieden sinds de start van hun interactieve televisiediensten interactie aan, maar hun produkten wisten tot nu toe met hun abonneee-aantallen op deze diensten geen rol van betekenis in het tv-landschap te worden.

Q-Music Nederland 2007: sterke omzetgroei maakt verlies fors lager

Q-Music Nederland draaide in 2007 een fors hogere omzet dan in 2006 en wist daarmee de verliezen terug te brengen. Dit blijkt uit het jaarverslag dat DutchMedia heeft verkregen. Het bedrijf boekte 22,398 miljoen euro omzet met een netto verlies van 4,149 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting bedroeg 3,6 miljoen euro. De omzetgroei van 38 % is volgens het jaarverslag gerealiseerd dankzij een ‘goed ingewerkt’ verkoopteam en een ‘mooie groei’ aan luistercijfers. 18,2 miljoen euro werd aan spotreclame gerealiseerd; 4,19 miljoen euro uit overige omzet. Opvallend is dat bij Q-Music Nederland de personeelskosten fors zijn gestegen van 2,68 miljoen naar 3,26 miljoen euro; vooral doordat het bedrijf forse freelancekosten is gaan maken. Ook valt op dat het bedrijf op 31 decemberjl. 13,36 miljoen euro aan schuld had uitstaan bij eigenaar De Persgroep NV. Q-Music heeft in Nederland 35 arbeidsplekken.

Q-Music verwacht dit jaar een omzetstijging van 25 %, maar verwacht nog steeds een negatief nettoresultaat. Het FM-etherfrequenctiekavel van Q-Music Nederland drukt de resultaten: jaarlijks is het 10,05 miljoen euro verschuldigd aan de staat der Nederlanden tot 1 september 2011.

Q-Music-directeur Peter Bossaert toont zich tevreden over de restulaten. “Ik ben blij met de resultaten. Deze zijn beter dan gepland,” aldus Bossaert. Volgens de directeur van Q-Music Nederland én Vlaanderen is bij de prognoses die deze los heeft gelaten als directeur altijd beter gepresteerd. Het plan is om in 2009 voor Q-Music break-even te draaien.

Gewenst ‘gedoe’ landelijke ‘claim’ op FM-etherfrequentienet leidt tot onbedoeld versneld aftreden voorzitter FunX

FunX wilde ‘gedoe’ naar aanleiding van een claim op een landelijk FM-etherfrequentienet. Dat ‘gedoe’ is gekomen, zij het iets anders dan de organisatie FunX had gewenst. Voorzitter Cees Anceaux heeft afgelopen per afgelopen donderdag per direct zijn functie van voorzitter van de Stichting G4 Radio en voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV neergelegd.

Stichting G4 Radio is de ‘moeder’ van productiebedrijf FunX BV die als neventaak van de vier publieke lokale omroepen uit de vier grote Randstad-steden in 2002 is opgezet om FunX als multiculturele jongerenzender in de vier stadsregio’s in de Randstad te beginnen. In de iets gewijzigde structuur van 2007, had Anceaux al het voornemen zijn taken vorig jaar of dit jaar neer te leggen. Nu FunX landelijke ambities heeft, is Anceaux daar vanuit de landelijke commerciële radiosector op aangesproken. Anceaux is als directeur van NDC Mediagroep verantwoordelijk binnen NDC-VBK voor de activiteiten van de commerciele regionale radiostations Waterstad FM en RadioNL. Dit is sinds 1 november jl. dankzij een overname van NDC-VBK het geval. “Ik kreeg steeds meer telefoontjes hoe het kon dat ik als bestuurder bezig was om een landelijke positie voor FunX te verkrijgen en of ik dan niet in conflict kom met de verantwoordelijkheid van de NDC Mediagroep met Waterstad FM en Radio NL,” aldus Anceaux. “Er is druk op mij uitgeoefend, en nadat FuinX de landelijke FM-etherambities bekend maakte, werd dat zoveel meer druk vanuit de commerciele landelijke radiostations,” aldus Anceaux waarop deze besloot de taken bij FunX vernsneld neer te leggen. Volgens Anceaux was het een emotioneel besluit. Anceaux is samen met directeur Willem Stegeman een van de grondleggers van FunX die het gebracht hebben waar het staat. Anceaux stelde ook dat “de toekomst van FunX voor mij leidend is en die mag niet in het geding komen door twijfels over mijn bestuurlijke integriteit.” Algemeen directeur Willem Stegeman stelt over het vertrek van Anceaux dat dit “niet de manier waarop wij als organisatie afscheid willen nemen van de persoon Cees Anceaux”.

Terwijl Cees Anceaux inmiddels oud-voorzitter van FunX is, zegt deze als privépersoon in navolging van de FM-frequentieclaim dat de landelijke publieke gewoon Radio 4 van de FM dient ‘weg te doen’ om plek te maken voor FunX. “Het is allemaal verdeel en heers in plaats van te kijken wat goed is voor de luisteraar, aldus Anceaux”.  De plek van Anceaux is in het bestuur van de Stichting G4 Radio tijdelijk ingenomen door Ton Mulder die in het dagelijks leven senior beleidsmedewerker is voor de publieke landelijke katholieke omroepvereniging KRO. Eddy Vermeire is benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen van FunX BV/ Eddy Vermeire is in het dagelijks levn bij ICT-bedrijf Ordina commercieel directeur. Zowel Vermeire als Mulder waren al lid van resp. het stichtingsbestuur, resp. de Raad van Commissarissen.

FunX krijgt bij landelijke publieke omroep geen direct gehoor over frequentieclaim

FunX BV en de Stichting G4Radio krijgen bij de landelijke publieke omroep geen direct gehoor voor hun frequentieclaim. Willem Stegeman stelde dat het mogelijk moest zijn om bijvoorbeeld middels een andere efficientere FM-frequentieverdeling van de bestaande publieke netten (met name bij Radio 2-3FM-4) een nieuw frequentienet te compileren door gebruik te maken van SFN (Single Frequency Network) en NSFN (Near Single Frequency Network). Deze technieken heeft de landelijke publieke omroep nooit willen gebruiken omdat het in haar optiek 100% zekerheid wil hebben en houden over ontvangst.

Zowel radiodirecteur Jan Westerhof als Cees de Bruin (directeur techniek) zeggen desgevraagd dat dit geen oplossing is en in feite niet bespreekbaar. Volgens beiden wordt thans eerder naar het omgekeerde gestreefd, dan waar FunX op doelt. Oftewel meer FM-frequenties volgens de traditionele technieken om ‘gaten’ te dichten voor met name Radio 1 en Radio 4. “Oplossingen moeten niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande netten,” aldus Jan Westerhof. Westerhof noemt de discussie over Radio 4 uit de ether bovendien er een die al gevoerd is en waar absoluut geen sprake van kan zijn. “We onderschrijven de ambities van FunX. De zender draait als een trein en we onderschrijven de ambitie dat FunX beter bereik zou moeten verkrijgen en aldus landelijke FM-dekking nodig is,” aldus Westerhof. “We hebben de staatssecretaris van Economische Zaken er op gewezen dat wat ons betreft Radio 5 en FunX FM-dekking moeten verkrijgen en dat het wellicht een mogelijkheid is bij de herverdeling van commerciele radiofrequenties om te bezien hoe dit vormgegeven kan worden”, aldus Westerhof. “We beginnen in de ‘oude’ analoge distributie vast te lopen. We hebben in ons beleidsplan staan dat we ook circa 20 themaradiokanalen wensen. Je ziet een trend van steeds meer op maat gemaakte radiokanalen. Die willen we ook graag verspreiden”, aldus Westerhof. De themaradiokanalen zijn de gezamenlijke kanalen die de publieke landelijke omroep wenst te lanceren en waarvan een aantal al op internet actief zijn. Deze staan los van de kanalen van omroepverenigingen die er inmiddels talloze op internet van hebben gelanceerd. FunX had in haar brief aan de Tweede Kamer niet aangegeven op welke wijze ze een landelijk FM-distributienet zou wensen te verkrijgen. Het uitzenden van enkele uren FunX via bijvoorbeeld Radio 3FM acht Westerhof overigens onbespreekbaar omdat de publieksgroepen en het format van Radio 3FM te veel doorkruist zou worden.

FunX: vanaf 2009 onderdeel landelijke publieke bestel?

Willem Stegeman, directeur van FunX zegt desgevraagd dat wat hem betreft FunX per 2009 een extern georganiseerde radiozender mag worden als onderdeel van het publieke bestel, maar dan wel zonder omroepverenigingen. “Het is kapitaalvernietiging als je het station opdeelt in politiek wenselijke pluriformiteit.” Thans is FunX BV als dochter van Stichting G4 Radio in feite een nevenactiviteit van de publieke lokale omroepen in de vier grote Randstadsteden waarbij de publieke landelijke omroep wel de grootste financier is vanwege de produktie van het landelijke kabelkanaal FunX (stichting Colorful Radio). Stegeman betreurt het dat de publieke omroep ‘vasthoudt aan heel conservatieve planningsnormen voor etherfrequenties. Stegeman wijst er daarbij op dat binnen het bestel Radio 3FM met een gemiddelde luisterleeftijd van boven de 30 jaar de ‘jongste’ radiozender is. “Wij doen vanuit de doelstelling jongeren te bereiken onze stinkende best,” aldus Stegeman die met zijn multiculturele radiozender binnen het publieke bestel een toevoeging wil zijn op zenders voor ‘autochtone’ jongeren.

MTV Networks Duitstalig Europa, Benelux en Scandinavie onder één leider: Dan Ligtvoet

De operaties van MTV Networks in Nederland, Vlaanderen, Franstalig België, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk en Duitstalig Zwitserland zijn sinds afgelopen week onder de leiding gekomen van Dan Ligtvoet. Ligtvoet was al algemeen directeur (‘executive vice president/managing director’) van MTV Networks in de Benelux sinds 2002 en sinds begin 2007 ook voor Scandinavië. Met de benoeming is MTV Networks Central opgegaan in MTV Networks North.

Het lijkt er op dat MTV Networks International, de bedrijfsunit van Viacom waar Ligtvoet direct aan rapporteert, terug is gegaan naar het benaderen van Europa in grotere regio’s in plaats van op lokaal niveau de verantwoordelijkheid leggen. In Duitsland nam vorige week Catherine Mühlemann voor de buitenwereld verassenderwijs ontslag als algemeen directeur van MTV Networks Central. MTV Networks heeft in Duitsland naast MTV, Comedy Central en Nick ook het merk Viva actief. Daarnaast beweegt MTV Networks zich in Duitsland ook met specifieke betaaltelevisiezenders als MTV Entertainment en Nick Premium in de betaaltelevisiemarkt. Toen MTV Networks in 2004 de toenmalig concurrent Viva overnam, ging dat gepaard met enige scepsis voor de in de optiek van de Duitse opinie ‘Amerikanen’ die de muziektelevisiemarkt gingen domineren. Inmiddels heeft MTV Networks in Duitsland te maken gekregen met nieuwe concurrentie.

Overigens heeft MTV Networks vanuit Nederland ervaring met het plaatsen van een leidinggevende in Berlijn. Dorine Baas – die daarvoor in Nederland voor MTV het toenmalige The Box zonder succes hervormde, werd in oktober 2005 benoemd tot zenderchef van Nick in Duitsland maar stapte nog geen jaar later over naar SonyBMG. Baas zei over MTV Networks in Berlijn en verschillen van cultuur in een interview met Intermediair: “M’n collega’s vonden me een beetje eng. Ik werd geloof ik gezien als die gekke Holländerin, die alles anders wilde doen.” Baas omschreef de Duitse vestiging van MTV Networks als ‘staatsbedrijf’ waar ‘over elke beslissing men het liefst drie maanden wilde nadenken’.

Dan Ligtvoet zei onlangs in een interview met Erwin Blom dat de tendens om zaken per land apart te doen is teruggedraaid en dat nu juist bekeken wordt hoe zaken meer samen kunnen doen, die blijkt te werken voor iederen. “We gaan nu weer een beetje terug,” zo zei Ligtvoet als het gaat om hoe zaken weer gezamenlijk te doen. Volgens woordvoerster Stéphanie Dekker van MTV Networks in Nederland betekent dit niet per se dat inhoudelijk de zaken worden samengevoegd, maar gaat het vooral om meer facilitaire zaken.

Sky Radio Groep in 2007: 53,07 miljoen omzet

Sky Radio Groep draaide in het boekjaar 2007 een omzet van 53,071 miljoen euro met een bedrijfsresultaat voor amortisatie van 16,348 miljoen euro na betaling licentiekosten. Dit blijkt uit een analyse van DutchMedia van de resultaten. Het radiobedrijf dat voor 85 % in handen is van Telegraaf Media Groep NV omvat naast Sky Radio ook Radio Veronica, Classic FM en een 50 % belang in TMF Radio. Telegraaf Media Groep NV rapporteert in haar jaarverslag een bedrijfsverlies na amortisatie van 2,338 miljoen euro. Volgens een woordvoerder is dit te verklaren door internationale IFRS regels waarin is opgenomen dat de waardering van de Sky Radio Groep met de FM-licenties in vijf jaar tijd dient te worden afgeschreven met 14,1 miljoen euro per jaar. Doordat de Telegraaf Media Groep NV in april 2006 Sky Radio Groep (economisch) in handen kreeg, zijn geen vergelijkende cijfers over 2006 beschikbaar, aangezien Sky Radio Groep die zelf niet apporteerde. Volgens Telegraaf Media Groep NV wist Sky Radio Groep circa 25 % van de nationale radiobestedingen te innen. HEt uitgeversconcern noemt het een ‘belangrijke uitdaging’ om maximale samenwerking tussen Sky Radio Groep ‘met zijn eigen creactieve cultuur’ en de andere onderdelen van Telegraaf Media Groep NV te realiseren. Vorig jaar werd 49 % van Sky Radio Hessen (Duitsland) verkocht aan Radiocast. Telegraaf Media Groep NV is tevreden met de resultaten van haar radiotak. Sky Radio Groep zelf wil geen commentaar geven op haar financiele resultaten.