‘Prego, signora del Sovjet’

‘Prego, signora del Sovjet’ op deze wijze gaf premier Silvio Berlusconi een journaliste van het Italiaanse TG 3 (het journaal van de publieke zender Rai Tre) gisteren tijdens een persconferentie het woord.

Vertaald is dit: alstublieft, mevrouw van de Sovjet Unie. Berlusconi zei dit nadat hij gesteld had dat er mensen zijn die denken dat hij maar liefst zeven nationale televisiezenders zou controleren. (In werkelijkheid zijn het er drie van Mediaset; en drie van de Rai waar zijn invloed gevoeld wordt). Het typeert de steeds verder gaande situatie in Italië en het belangenconflict alsmede de typering van Berlusconi dat alles dat links van Forza Italia is, communistisch is in zijn ogen. Het is alsof een NOVA verslaggever door de Premier in Nederland wordt aangesproken met: communist, wat wil je?!

Vandaag werd trouwens bekend dat omtrent de zaak RAIOT (het satirisch programma dat na EEN uitzending werd gestaakt op RaiTre) versus Mediaset (het tv-bedrijf van Berlusconi) de procureur te Milaan vraagt om seponering van de zaak. Maker Sabina Guzzanti verklaarde dat de Rai er goed aan zou doen het satirisch programma weer op de buis te brengen. Na het aanspannen van de procedure (daags na de eerste uitzending) besloot de Raad van Bestuur van de Rai de uitzendingen te staken. De politieke partij van Berlusconi Forza Italia en het tv-bedrijf Mediaset zich gekrenkt voelen zich beledigd en gekrenkt door het satirisch programma dat zij tot demonisering betitelen.

De Italiaanse minister van Communicatie zei vandaag overigens dat het eerste journaal van de Rai (TG 1 op RaiUno) in kijkersaantallen het opvallend beter doet dan in de periode dat er een centrumlinkse regering was; hetzelfde zegt hij over het tijdsblok 20:30-21 uur. Daarmee probeert minister Gasparri de Berlusconi-tegenstanders te weerspreken dat de regering Berlusconi de Rai probeert te verslappen ten faveure van Mediaset.

Gister heeft een congres van vakbonden plaats gevonden over de staat van de Italiaanse media. Hierbij waren nagenoeg alle actoren uit de culturele Italiaanse wereld (films, journalistiek, literatuur, theater, technici, televisie, radio) vertegenwoordigd die een appèl voor de ‘vrijheid en het recht op informatie’ hebben gedaan tegen de beruchte communicatiewet Gasparri die president Campi weigerde te ondertekenen en naar het parlament terugstuurde. De ondertekenaars van het appèl wijzen op de Italiaanse grondwet waarin het recht op informatie is opgenomen.

De ondertekenaars wijzen erop dat er in Italie intollerantie bestaat bij kritiek en er continu sprake is van censuur. De ondertekenaars wijzen op de president die beargumenteerd de wet Gasparri terugstuurde en wees op de vrijheid van expressie en informatie. Ontslagen senior-journalist Enzo Biagi (Rai Uno) was de eerste ondertekenaar gevolgd door vele anderen waaronder Dario Fo en de ontslagen Rai Due presentator Michele Santoro.

L1 blijft (vooralsnog) op satelliet!

L1 Radio & L1 TV blijven zeker nog twee maanden op satelliet. SES Astra stelt middels een persverklaring dat het de mogelijkheden voor (defintieve) satellietuitzending voor L1 niet wil ‘verstoren’. Dus heeft SES Astra de proef met circa twee maanden verlengd.

Op 2 april zullen Provinciale Staten een definitieve beslissing moeten nemen of het wel of niet continueren van L1 op satelliet. Dan zal PvdA-gedeputeerde Wolffs met een beeld moeten komen waarin helder wordt hoe satellietuitzending van L1 gefinancierd kan worden.

Het CDA Limburg stelde in de Limburgse Statenvergadering gister dat het geen financiële middelen beschikbaar wilde stellen en dat de Provincie slechts ‘een regiiseur en coordinator’ kan zijn. In een motie wordt Gedeputeerde Staten gevraagd de regering, gemeenten, L1, SES Astra en kabelexploitanten aan te spreken op hun ‘financiele verantwoordelijkheid’. Gedeputeerde Wolffs wees Provinciale Staten er in de vergadering echter op dat de provincie een financiele verantwoordelijkheid heeft voor de regionale publieke omroep. Harro Coumans zegt in een reactie verbaasd te zijn over de CDA-motie. “Dat het Provinciaal Bestuur het fijn vindt dat L1 op satelliet uitzendt, spreekt vanzelf, maar het is verbazend dat de Provinciale Staten niet bereid zijn een bijdrage te leveren. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Dat je jezelf 100 % uitsluit is gek.” Harro Coumans noemt zichzelf een optimistisch mens en verwacht een goed voorstel waarin deze verwacht dat het ‘licht’ zal kunnen doorbreken.

Zo blijft Limburg nog even discusseren over L1 op satelliet; 2 april is er hoogstwaarschijnlijk definitieve duidelijkheid! Tot die tijd blijft de zender te zien waardoor voor het eerst ook de Carnavalsuitzendingen vanuit Limburg in heel Europa te zien zijn!

P.s.> op de papieren motie van CDA Limburg stond oorspronkelijk dat ‘de uitzending van L1 via de kabel’ structureel geregeld diende te worden. Slechts een doorhalen van het woord ‘kabel’ dat vervangen is door ‘satelliet’ heeft dit gecorrigeerd. Het blijft wennen voor politici: satellietontvangst!

HIER NOG DE LETTERLIJKE tekst van de motie:

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 30 januari 2004,

Constaterende dat:
– De provincie Limburg de afgelopen 2 maanden heeft meegewerkt aan een proef om de Limburgse zender L1 via de Astra-satelliet aan te bieden;
– de proef op 31 januari 2004 (morgen) afloopt;
– momenteel geen voorstel van de zijde van het College voorligt om deze proef om te zetten in een definitieve oplossing;

Overwegende dat:
– het College momenteel besluitvorming voorbereidt voor Provinciale Staten met betrekking tot deze materie;
– er van zijde van de partners een aanbieding voorligt om de proef voor een aantal maanden te continueren tegen beperkte kosten;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
– met Astra en L1 afspraken te maken over voortzetting van de proef voor een periode van maximaal 3 maanden, waarbij de provincie de kosten voorfinanciert;
– ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten van 2 april 2004 een voorstel voor te bereiden voor Provinciale Staten om de uitzending van L1 via de satelliet structureel te regelen;
– in het voorstel de volgende uitgangspunten te hanteren, zoals tijdens de beraadslagingen verwoord door de gedeputeerde Wolf:
– Provincie treedt op als regisseur en coördinator om te komen tot realisatie;
– Provincie spreekt alle betrokkenen aan op hun (financiële) verantwoordelijkheid: Rijk, gemeenten, L1, Astra en kabelexploitanten,

en gaan over tot de orde van de dag.
CDA-Statenfractie (Noël Lebens en Ger Timmermans)

General Manager RTL FM & Yorin FM naar SKY Radio?!

Nog geen jaar geleden werd Mark Berendsen (toen 34) als ‘nieuwe radiodirecteur’ van Yorin FM gepresenteerd zijnde de nieuwe ‘eindverantwoordelijke’ (quote/unquote persbericht 3 maart 2003).

In november jl. werd zijn ‘eindverantwoordelijkheid’ blijkbaar afgenomen, aangezien Arthur Weijers werd voorgedragen als nieuwe ‘directeur Radio’ voor de radiostations RTL FM en Yorin FM. Toen stelde woordvoersters Karin Bouwknegt namens Mark Berendsen ‘heel blij met de oplossing’ van de benoeming van Weijers tot directeur Radio en is dit in ‘goed overleg’ geschied. Een interne bron sprak niet al te lang daarna van een ‘terzijde schuiven’ van Berendsen….

Opvallend toch dat Mark Berendsen uiteindelijk bij Sky Radio zijn toekomst heeft gevonden, het radiostation dat RTL FM koortsachtig probeert te imiteren. Blijkbaar is het origineel voor Berendsen stukken interessanter ondanks het ‘heel blij’ zijn met de oplossing van Weijers als radiodirecteur! Geen van de RTL-woordvoerders was op de dag van de aankondiging van Berendsen zijn vertrek bereikbaar vanwege een ‘bedrijfsactiviteit’.

Klein detail: Roland Snoeijer (ex-AVRO, ex-Veronica) is inmiddels tot ‘Program Director RTL FM’ benoemd….Yorin FM scoort wat betreft luistercijfers nogal teleurstellende prestaties: 2,6 % (10+) ondanks het verkrijgen van landelijke dekking. Voor de verdeling was dit (zonder landelijke dekking) 2,9 %. RTL FM scoort 1,5 %. (actuele cijfers: november/december 2003)

Morgen duidelijkheid continuering L1 op satelliet

Morgen zal waarschijnlijk duidelijkheid worden gegeven over de wel of niet continuering van de regionale publieke omroep L1 op satelliet. L1 heeft de afgelopen twee maanden in een proef op de Astra 1 satelliet uitgezonden. L1 TV was voor die tijd exclusief via de kabel te zien. Limburg telt naar schatting 25.000 satelliethuishoudens; in heel Nederland zijn dit er meer dan een half miljoen. De eerder voorgestelde motie van D66 heeft het niet gehaald in de Provinciale Staten van Limburg.

Wèl heeft een motie van het CDA Limburg een meerderheid (met uitzondering van de PvdA en LPF) verkregen. Deze motie behelst de continuering van de proef voor de komende drie maanden. De motie noemt allerlei andere partijen waaronder regering, gemeenten en nota bene kabelexploitanten als mogelijke financiers voor de satellietuitzending. Dat laatste is opmerkelijk te noemen, evenals de opmerkelijkheid dat met de motie behelst wordt dat de provincie Limburg zelf de financiering niet zelf zou moeten dragen voor de lange termijn oplossing.
De Gedeputeerde (Wolffs, PvdA) heeft echter gesteld dat de Provincie Limburg wel degelijk een rol heeft en niet kon toezeggen dat een en ander met gesloten beurzen kon plaats vinden. Om die reden stemde de PvdA-fractie tegen de CDA motie. Uit antwoorden van de Gedeputeerde Wolff aan het CDA bleek dat deze werkt aan een defintiief voorstel dat in april wordt gepresenteerd. SES Astra en L1 wilden in de oorspronkelijke plannen bij voldoende perspectief op definitieve voortzetting de satellietproef continueren. L1 en SES Astra hakken hierover de knoop zo spoedig mogelijk door. L1-directeur Harro Coumans vond het vreemd in een korte reactie dat de CDA motie behelst de provincie uit te sluiten en stelde eveneens dat het vreemd is de kabel te vragen mee te betalen. Morgen dus naar verwachting meer nieuws!

TMF Vlaanderen verdwijnt van satelliet

Jammer, maar helaas. MTV Networks BV heeft besloten dat TMF Vlaanderen voortaan via glasvezel aan de Vlaamse kabelkopstations zal worden aangeleverd. TMF Vlaanderen gebruikt een Nederlandse licentie en wordt technisch vanuit Bussum aangeleverd. Reden? In België is glasvezelaanlevering goedkoper. Gevolg? TMF Vlaanderen verdwijnt (onder voorbehoud) per komende maandag (2 februari 2004) of zeer kort daarna van de Eutelsat W2. Deze Vlaamse versie van TMF heeft sinds de start op deze satellietpositie uitgezonden en was – nadat VT4 ook al de satellietuitzending staakte – het enige op Vlaanderen gerichte satelliet tv-station. Met het verdwijnen van TMF Vlaanderen is de Vlaamse gemeenschap de enige grote Europese gemeenschap zonder televisiezenders op satelliet. Slechts de internationale VRT-radiostations Radio Vlaanderen internationaal en de uitzendingen op de Nederlandstalige internationale zender BVN-TV (waaronder het VRT Journaal) zijn de enige te ontvangen Vlaamse programma’s in heel Europa. Dankzij de Franstalige zenders RTBF Sat en RTBF La Première (radio) wordt België op satelliet overigens wèl vertegenwoordigt.

Harry Kramer’s afscheid

“Hij begeleidde de bewindslieden tot aan het Ravijn” Cees Vis (ex-collega en thans lid Raad van Bestuur NOS) over Harry Kramer

Harry Kramer heeft gisteren afscheid genomen van zijn functie als directeur Media, Letteren en Bibliotheken bij het ministerie van OC&W. Kramer is 16 jaar actief geweest bij het ministerie van OC&W (en voorganger WVC). In lezingen met het onderwerp ‘de dominee en de koopman’. Opvallend was de toespraak van Mark Elchardus die een boek heeft geschreven over de ‘dramademocratie’. Elchardus beschrijft de verhouding tussen tv-publiek, de rol van de media en politici. Daarbij stelde Elchardus dat media zelf dominee zijn geworden als koopman. De Brusselse hoogleraar sociologie illustreerde dit aan de hand van de overmatige aandacht van misdaad in de media: niet alleen in nieuws, maar ook in allerlei andere programma’s. Dit zou in de zoektocht naar kijkers in de media een scheef beeld geven waarbij steeds extremere zaken aandacht krijgen, aangezien het goed verkoopt, en de media steeds verder gaan (bijvoorbeeld herkenbare daders in beeld). De hoogleraar stelde daarbij dat ‘extreme misdaad zorgt voor onveiligheidsgevoelens’, vooral in tijden van crisis werkt dit. De hoogleraar twijfelt aan de volksvertegenwoordiging en stelde dat de media de rol van vertegenwoordiging lijkt te hebben overgenomen en de democratische vertegenwoordiging van de politieke disciplines ‘overbodig’ zijn geworden. De hoogleraar spreekt dan ook van een ‘voorgestelde’ democratie waarin aan politici eisen van kunnen communiceren via de media wordt gesteld, terwijl niet gezegd is dat politici die dat niet kunnen, slechte politici zijn. Elchardus spreekt dan ook van toegenomen ‘Politainment’.

Elchardus’ conclusie is dat televisie vooral onbehagen en misgenoegen in plaats van een bijdrage aan geluk en vreugde……….

Overigens speelde voormalig NOS Raad van Bestuur-lid Hans van Beers (thans directeur ai Stedelijk Museum Amsterdam) de (voortreffelijke) rol van presentator van Radio Bergeijk en bekende Harry Kramer al twee jaar geleden over aftreden te hebben gedacht.

Casema: herlancering CDT

Kabelexploitant Casema werkt aan de herlancering van Casema Digitale Televisie (CDT). Volgens woordvoerder Gradus Vos is Casema tot april bezig met het verbeteren van haar klantenservice, maar is daarna de bedoeling om het digitale pakket opnieuw op te pakken. Volgens Vos werkt Casema aan een ‘Essent-achtige’ aanpak. Essent telt thans circa 16.000 abonnees op 1,7 analoge kabelabonnees. Dit komt volgens Vos neer op het introduceren van een ‘groot’ digitaal basispakket. Casema denkt na over het middels verkoop in de markt plaatsen van digitale kabelontvangers waarmee alleen met het ‘basispakket’ de digitale kabelsignalen beschikbaar zijn. Ook wil Casema in navolging van UPC combinatie-pakketten gaan bieden (internet en CDT). Casema is nog bezig met het uitdenken van het concept, maar volgens Gradus Vos zullen de Sagem-boxen (met een van de eerste versies van OpenTV) vooralsnog gebruikt worden. De herintrede van CDT tot kernproduct van kabelexploitant Casema wordt omstreeks april verwacht. Er zijn thans circa 27.000/28.000 CDT-abonnees op 1,34 miljoen analoge abonnees. Casema stopte begin 2003 met investeren in digitale kabeltelevisie en schrapte vorig jaar het pay-per-view aanbod (Filmtime). Casema is overigens ook voornemens om een aantal Marokkaanse (RTM1) en Turkse zenders (ATV, TGRT, TRT Int) tegen betaling aan te bieden via CDT. Casema wil overigens ook een eigen internetprovider starten naast het aanbod van France Telecom’s Wanadoo. Casema wil toewerken naar een situatie waarin het internet zonder televisie kan aanbieden, om zo KPN beter te beconcurreren. Door de mediawet dient Casema minimaal een basispakket aan te bieden aan alle aangesloten kabelhuishoudens. De Casema-woordvoerder stelt naar aanleiding hiervan niet te weten
hoe het aanbieden van kabelinternet zonder basispakket (juridisch) ‘zou moeten’.

DAB & NOS….

Komende zondag is het 1 februari. Het is de eerste verjaardag voor de landelijke DAB-licentie (Digital Audio Broadcasting) van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

De NOS werd op 28 augustus 2003 door de rechter op de vingers getikt omtrent de aanbestedingsprocedure voor de zenderbouw & -exploitatie die volgens zenderexploitant Broadcast Partners oneerlijk was.
Met name de verhouding tussen de NOS en Nozema (40 % deelneming van de NOS) kwam daarbij ter discussie. De rechter oordeelde dat de NOS haar gunningsbeslissing beter moet onderbouwen en de gunning vanaf de fase beoordeling op wensen over moet doen. De NOS had eerder het voornemen Nozema NV de opdracht te gunnen.

Sindsdien is het stil gebleven rondom het DAB/NOS-dossier. Woordvoerders van zowel de NOS als Nozema NV konden niet aangeven wanneer wel meer duidelijkheid te verwachten viel. Gegeven is dat EEN jaar na de gunning van de frequenties, de NOS (in casu de Raad van Bestuur) niet in staat is gebleken de DAB-frequenties te gebruiken. Volgens de oorspronkelijke vergunning zouden zenders in o.a. Den Haag, Haarlem, Lelystad, Lopik, Rotterdam voor 1 augustus 2003 in gebruik behoren te zijn en nog eens een aantal frequenties op 1 februari 2004. De NOS heeft hier zeer waarschijnlijk uitstel voor verkregen van de minister van Economische Zaken.

Overigens is laatstgenoemde (al lange tijd) bezig met het voorbereiden van een verdeling van DAB-frequenties voor commercieel gebruik….

Is Colorful Radio wel van Erik W. de Vlieger?

Deze vraag houdt me deze dagen bezig. Te meer nu de NOS de komende dagen naar verwachting de kabeldekking van het radiostation zal kopen van NRG Nederlandse Radio Groep BV (de BV naam waaronder Colorful Radio opereert). Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat de NRG Nederlandse Radio Groep BV uiteindelijk via twee BV’s (Janssen Intertrust BV en JM Janssen Holding BV) eigendom is van het in Vaduz (Liechtenstein) gevestigde ‘Lowland Establishment’. In de keten van deze BV’s is ook ‘Metropolis Noord I BV’ opgenomen en de bestuursbevoegdheden van IMCA/AIR Lib Nederland alsmede Base Airlines. De Nederlandse BV’s staan geregistreerd op het adres Bickerswerf, Amsterdam. Deze locatie is een nieuwe vastgoedlocatie die Aquadam BV blijkt te exploiteren, een onderneming van Erik W. de Vlieger en broer F.J. de Vlieger.

Het is onduidelijk wie de eigenaar is van Lowland Establishment en dus Colorful Radio. Wel wordt duidelijk dat mr. J.M. Janssen een cruciale rol speelt voor Erik W. de Vlieger. Erik W. de Vlieger stelde enige weken geleden niets te weten van een Liechteins bedrijf waar hij mee te maken zou hebben. Bellend naar de kantoren van Erik W. de Vlieger is tot nu niet gereageerd op de vragen anders dan dat personen die de telefoon opnemen niet bekend zijn met Lowland Establishment.
Opvallend is dat uit het Kamer van Koophandel dossier blijkt dat E.W. de Vlieger Holding BV op 27 november 2003 het radiostation heeft overgedaan aan de holdings van Lowland Establishment. Van 11 juni 2003 t/m 26 november 2003 had E.W. de Vlieger Holding BV overigens als enige de formele bestuurlijke bevoegdheden over Colorful Radio nadat het de oude directie uit de statutaire macht had gezet. Wellicht is dit allemaal een normale gang van zake, en mogelijk slechts een belastingmaatregel om een bedrijf via Liechtenstein onder te brengen, maar niemand kon mij – tot nu – helderheid over verschaffen. De zaak vindt ik interessant gezien de aankoopintentie van de kabeldekking die de NOS als publieke omroeporganisatie wil kopen. Mocht iemand weten wie de eigenaar van Lowland Establishment is, wat de rol van Mr. J.M. Janssen in relatie tot Erik W. de Vlieger is en hoe deze zaak verder in elkaar zit: reactie is welkom!

NOS Journaal: MAVO-3 of HAVO-5?

“Zorg dat het niveau van de programmering omhoog gaat. Het NOS-journaal is nu op MAVO-3 niveau. Maak daar HAVO-5 van”.

Rick van der Ploeg die pleit voor de richting van een BBC-model voor de Nederlandse landelijke publieke omroep in de VPRO Gids 24-1-2004.

Rick van der Ploeg is oud-staatssecretaris en zetelt in respectievelijk Firenze (Italie) en Amsterdam als hoogleraar.

Van der Ploeg was trouwens als enige oud-bewindsman afwezig tijdens het afscheid van Harry Kramer, directeur Media, Letteren & Bibliotheken van het ministerie van OC&W.