onleesbaar jaarverslag

Het is bekend dat er de nodige kritiek is op de rapportages van de
publieke omroepsector. Maar de NOS maakt het nu wel heel duidelijk
dat ze ook voor de minimumrapportages de lezers alle moeite
willen laten doen om ook de minimumrapportages leesbaar te maken!

Net onvangen: het jaarverslag 2002 van de NOS…EEN probleem
alleen: door de vormgeving met als achtergrond-druk
brede strepen en cijfers, zijn de teksten en resultaten zeer lastig
leesbaar! Blijkbaar wil de NOS hiermee aangeven dat transparantie niet gewenst is????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *