Column: Het lef van Jeroen Soer

Publieke omroepen, ook bekend als ‘Openbare omroepen’ (Vlaamse benaming) worden betaald met belastinggeld, voorheen met kijk- en luisterbijdragen. Deze belastinggelden worden betaald door mensen die werken. Belastinggelden zijn verplicht en komen terecht bij een groep mensen die daar een verantwoording over af te leggen hebben en geacht worden verantwoord met belastinggelden om te gaan. De belastinggelden komen ook terecht in de publieke omroepsector. Zowel bij de VARA als bij RTV West. Bij beide omroepen heeft Jeroen Soer een betrokkenheid, bij de een als mediadirecteur, bij de ander als ex-directeur.

In een door Paul Anderson afgenomen interview in Broadcast Magazine kiest Jeroen Soer de aanval op de buitenwereld waarin deze onder andere stelt over het door de Provincie Zuid Holland opgestelde onderzoeksrapport: ‘Het is een grote verzameling van roddel en achterklap’. ‘Zestig verschillende punten van het rapport feitelijk onjuist of onduidelijk, tegenstrijdig of tendentieus.’ Sja. Feitelijk onjuist is gewoon onjuist. Tegenstrijdigheden kunnen voorkomen, tendentieus betekent dat er meningen worden gegeven (kan voorkomen in dit soort situaties in oordelen over directies!), onduidelijkheden zijn ongelukkig…..

De lijst van bedrijven waar het slecht mee afgelopen is in relatie met Jeroen Soer als leidingggevende werkt tegen hem. Radio Flandria, Radio Nationaal en nu dus RTV West.

Soer wijst in het interview vooral naar anderen: Naar zijn financiele controller, naar bestuur, redactieraad, ondernemingsraad en zo nog enkele andere spelers in het drama dat RTV West heet. Een algemeen directeur van een publieke onderneming heeft een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om geld dat van werkende burgers afkomstig is goed te besteden en is uiteindelijk in de dagelijkse gang van zaken eindverantwoordelijk. Simpelweg vragen ‘zitten er nog lijken in de kast’ aan de conroller die ontkennend antwoord waarop lange tijd geen financiele informatie komt, is nogal naief naar mijn idee. Uiteindelijk had Soer gewoon aan de bel kunnen trekken. Hij deed dat niet. Pas toen de bewuste man ziek was en Soer noodgedwongen een andere controller aan moest nemen begon iets boven tafel te komen. Het interview toont enigszins aan dat Soer ongeschikt is voor de functie van algemeen directeur bij een publieke organisatie die met belastinggeld werkt. Bovendien plaatst Soer zich buiten de realiteit door te stellen dat – ook al bestaan er files in de spitsen – de afstand Den Haag-Amsterdam blijkbaar te veel is en dit hotelovernachtingen rechtvaardigt. Blijkbaar heeft Soer nog nooit van het fenomeen trein gehoord, die zelfs Eerste Klas heeft! Je vraagt daarbij af of Soer als algemeen directeur überhaupt binding had met de omroep en regio waarvoor hij werkte. Immers RTV West is als Zuidhollandse omroep heel specifiek voor de regio’s Leiden, Den Haag, Gouda e.o. actief.

Soer stelt ook dat hij allerlei zaken niet besloten had. Probleem is dat bij aantreden van Soer deze per eerste werkdag daar wèl verantwoordelijk voor werd en blijkbaar op die eerste werkdag nergens problemen zag of eerder genomen beslissingen misschien wel eens tegen het licht durfde te houden. Soer zegt te zijn vertrokken door een conflict met de toenmalig voorzitter. Maar waar dat over ging wordt niet duidelijk. Het was in ieder geval in de periode dat een begin van de financiële problemen bij RTV West duidelijk begon te worden.

Toch gek voor iemand die zoveel geloof had in het nieuwe radioformat van 2003 dat een totale mislukking is geworden. Het is jammer dat in Nederland bestuurders die in publieke functies werken niet een soort belofte afleggen, zoals politici dat doen. Wanbeleid wordt slechts zelden bestraft in Nederland. Bij Soer komt vooral de term nalatigheid naar boven drijven, dat kan iemand in zo’n functie bij een afgelegde belofteverklaring wellicht kwalijk genomen worden…..

O ja, heer Soer: Nieuwspoort is een dure locatie. Ter illustratie een frisje kost 5 euro (11,02 gulden). Wellicht dat dat in uw wereld normaal is, niet in die van de meeste Nederlanders van wie u het belastinggeld mag uitgeven!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *