Publieke omroep/CDA: Berlusconi’s Forza Italia?

Het Europees Parlement heeft afgelopen donderdag plenair de Italiaanse mediasituatie fel veroordeeld. Op initiatief van Johanna Boogerd-Quaak(D66/ELD) is een resolutie door het Europees Parlement aanvaard die Italië, maar ook Spanje veroordeeld. Als bekend kan Berlusconi’s Forza Italia dankzij benoemingen bij de publieke omroep Rai zijn invloed laten gelden. Daarnaast bezit de familie Berlusconi als eigenaar van Fininvest de meerderheid van de commerciële zendergroep Mediaset, waardoor Berlusconi de controle heeft over 90 % van de Italiaanse televisie-sector.

Opvallend is de houding van het CDA in het Europees Parlement. Het CDA is in het Europees Parlement met 9 zetels vertegenwoordigd binnen de EVP/ED fractie waar ook de Italiaanse vertegenwoording (34 leden) met o.a. Forza Italia in zetelt. EVP/ED verklaarde dat ‘mediapluralisme een essentiele garantie is voor democratie, pluralisme voor burgers en culturele diversiteit’, maar ‘de discussie over mediaconcentraties in Europa kan niet worden beperkt tot Berlusconi’, aldus EU-parlementslid Ruth Hieronymi, die vraagt om maatregelen voor de omschakeling van analoge naar digitale televisie’. EVP/ED (Forza Italia) en Berlusconi’s politieke bondgenoot Alleanza Nazionale dienden 350 wijzigingsvoorstellen in, die – voorzover deze behandeld zijn – allen zijn verworpen.
Het CDA en andere Europese Christendemocratische partijen schaarden zich bij de stemmingen achter het standpunt van Forza Italia die met alle macht Berlusconi tracht te verdedigen.

Boogerd verklaart op haar eigen website ‘verbijstert te zijn’ [..] en ‘zij wilden in het geheel geen kriitek op Italië’. Gezien de Nederlandse discussie over de publieke omroep is de houding van het CDA uiterst betwijfelenswaardig te noemen. Als fel verdediger van een publiek omroepstelsel met omroepverenigingen die volgens het CDA de pluriformiteit het beste garandeert, is het vreemd als dezelfde partij in een aantoonbare betwijfelenswaardige situatie van belangenverstrengeling nalaat zich hiervoor in te zetten!

Referenties:
Website Johanna Boogerd-Quaak

Statement EVP/ED

Commissiedocumenten Europees Parlement

De officieel aangenomen resolutietekst, pagina’s 107-125

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *