Flinke achterstand voor alternatieve aanbieders?

Essent NV heeft haar jaarverslag recentelijk geopenbaard. Over de herlancering van haar digitale kabelaanbod TV Home stelt de Raad van Bestuur van Essent NV: ‘Alternatieve aanbieders zijn hierdoor voorlopig weer op flinke achterstand geplaatst.’

Essent spreekt hier in meervoud. In Nederland zijn thans – naast kabelexploitanten – op digitaal televisieniveau twee aanbieders actief: Digitenne en Canal Digitaal Satelliet. Digitenne zal de komende jaren vooralsnog niet in een essentieel gebied van Essent Kabelcom actief worden; over die achterstand heeft het kabelbedrijf gelijk. Maar het kabelbedrijf schrijft – in meervoud. 25.000 abonnees op 1.749.000 is een digitaal abonneepercentage van 1,43 %. Ter vergelijking: van de naar schatting 581.000 DIGITALE satelliet-tv huishoudens heeft (landelijk) meer dan 110.000 abonnees een betaald abonnement bij Canal Digitaal Satelliet. Dit komt neer op 18,9 %. Het is maar wat je achterstand noemt.

Misschien dat de achterstand er in zit dat TV Home voor circa 35 op satelliet gratis toegankelijke kanalen geld vraagt? Of dat TV Home pay-per-view en alle vormen van interactie heeft geschrapt? Of dat in 2003 vooral technisch oude Sagem-ontvangers zijn verkocht met verplichtend abonnement?

De echte achterstand zit wellicht – naast het distributiemonopolie op bepaalde niche-zenders, regionale omroepen en de VRT – in de erotiek: de harde erotische zender Private Gold wordt immers in het brede digitale basispakket aangeboden samen met het iets minder expliciete Playboy TV en Adult Channel…..afgekeken van Digitenne die hetzelfde met de Playboy-zusterzender Spice Platinum doet. Via satelliet kost de expliciete ‘harde’ erotische zender X-Zone (van Canal+) immers beduidend meer. Ja, dat is wel een achterstand voor Canal Digitaal Satelliet en ook voor Digitenne die volgens eigen zeggen pas (op zijn vroegst) in 2008 de landelijke dekking (met het werkgebied van Essent Kabelcom) verkrijgt. Zou TV Home zich met de slogan met de slogan ‘zet je TV op scherp’ vooral op deze exclusieve kabelzenders richten? En zou met digitale televisie als het aan Essent ligt, alles alleen om erotische films draaien?

Het resultaat van Essent Kabelcom was in 2003 66,7 miljoen euro (EBIT) op 397 miljoen euro netto omzet.

Referentie:
jaarverslag Essent NV


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *