“Overleg voeren met Luxemburg over RTL 4/5/7”

Staatssecretaris Medy van der Laan (D66) van Cultuur & Media wil met de Luxemburgse regering overleg voeren om te kijken of de RTL 4, RTL 5 en RTL 7 onder Nederlands toezicht kunnen vallen. In reactie op vragen van DutchMedia zei Van der Laan dat het voeren van een procedure tegen Luxemburg een vrij stevige procedure is die nogal wat met zich mee brengt. Indien overleg niets oplevert, dan wil Van der Laan alsnog overwegen naar het Europees Hof van Justitie te gaan. In de procedures die het Commissariaat voor de Media heeft gevoerd rondom RTL 4 en RTL 5 heeft Luxemburg altijd geweigerd het Luxemburgerschap van beide zenders los te laten. In een uitspraak van de Raad van State van augustus 2003 verwees deze de Staat der Nederlanden door naar het Europees Hof van Justitie om uitsluitsel te krijgen over een mogelijke plicht voor beide zenders zich aan de Nederlandse wetgeving te houden. Per 12 augustus zal RTL Nederland haar derde zender overhevelen naar Luxemburg, opdat het zich aan de Nederlandse regelgeving kan onttrekken. Inmiddels heeft de afdeling media van de Luxemburgse minister-president bevestigd dat de afgelopen weken een aanvraag is binnen gekomen voor de aanvraag door CLT-Ufa van een nieuwe uitzendlicentie ten behoeve van RTL 7.

Prof. Jan van Cuilenburg, voorzitter van het Commissariaat voor de Media zegt in reactie op de stap van RTL Nederland om RTL 7 de zaak te onderzoeken. “Eerst moet worden vastgesteld dat de zender per 12 augustus inderdaad naar Luxemburg zal worden overgeheveld. Als een zender alleen met het oog op het omzeilen van de mediawet vanuit een ander land gaat uitzenden, dan is dat niet toegestaan zo bleek uit jurisprudentie van het Europese Hof in de oude TV10-zaak”, aldus Van Cuilenborg tegen DutchMedia. De kwestie TV10 ontstond nadat Joop van den Ende met zijn zender een kabeldistributieverbod opgelegd kreeg toen deze naar Luxemburg was uitgeweken; deze kwestie is in de jaren 90 juridisch nog uitgevochten tot aan het Europees Hof van Justitie. Van Cuilenborg zegt de redenatie van de staatssecretaris te kunnen begrijpen omdat het ‘niet done is’ om elkaar als EU-lidstaten ‘in de haren te vliegen’. Van Cuilenborg zegt zich wel te kunnen voorstellen dat de staatssecretaris met Luxemburg gaat overleggen om middels (bindende) arbitrage een oplossing voor de kwestie te zoeken. Voor de zaak Yorin/RTL7 wil het Commissariaat gaan onderzoeken of sprake is van het omzeilen van de Nederlandse mediawet en of een procedure wel of niet noodzakelijk is.

Satelliet

Om de uitzending vanuit Luxemburg voor RTL 7 mogelijk te maken, zal Yorin per begin augustus starten met uitzenden vanuit Luxemburg via de Astra 1 op 12.344 GHz H (zog. transponder 97). De bedoeling is volgens satellietexploitant Canal Digitaal Satelliet dat op 12 augustus alle kabelkopstations de signalen van de dan te starten RTL 7 vanaf transponder 97 ontvangen. Voor de zekerheid zal RTL 7 nog tot eind augustus ook op transponder 109 (12574 GHz H) uitzenden, waar Yorin nu te zien is. De bedoeling dat BBC Prime voor abonnees op het satellietaanbod van transponder 97 zal verdwijnen om middels een combinatie-exploitantdeling van elders beschikbaar te worden gesteld, zoals ook al met bijvoorbeeld Mezzo het geval is. Het kanaal van Versatel zal overigens op eigen Canal Digitaal Satelliet-capaciteit uitzenden vanaf de start van het voetbalseizoen.