Procedure kavel A9/RTL FM: uitsluitsel medio april

De regering wil pas medio april een nieuwe beslissing nemen over het landelijke commercië frequentiekavel A9 waar RTL FM op uitzendt. Dit blijkt uit een brief die mediastaatssecretaris Medy van der Laan (D66) mede namens de minister van Econmische Zaken (Laurens Jan Brinkhorst, D66) heeft verstuurd aan de Tweede Kamer. Volgens Van der Laan is de commissie Franken ‘op dit moment’ bezig met het opstellen van een advies naar aanleiding van de rechterlijkere uitspraak die bepaalde dat de verdeling voor het A9-kavel over moet. Medio maart wil Van der Laan een ‘voordracht’ doen aan de minister van EZ waarna deze medio april een beslissing zal nemen over het kavel A9. Van der Laan schrijft verder dat “gelet op de vereisten van gelijke behandeling, transparantie en objectiviteit” er is gekozen om wederom de commissie Franken bijeen te roepen in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zoals bekend heeft de rechter bepaalt dat de minister van Economische Zaken een nieuwe beslissing moet nemen over de verdeling van frequentiekavel A9 omdat de gronden waarop dat gebeurd is, niet correct zijn. Van der Laan stelt daarover dat de ‘de Commissie de programmatische toetsing’ [..] ‘niet geheel juist heeft uitgevoerd, aangezien de commissie een belangrijk criterium buiten beschouwing heeft gelaten en dit niet naar behoren heeft gemotiveerd’. Voor 100 % NL die de zaak samen met Arrow en Distrined (Ruud Hendriks) aanspande, betekent de brief van Van der Laan opnieuw wachten op een beslissing of deze wel of niet mag uitzenden in de ether. Voor RTL FM betekent dit nog langere onzekerheid omtrent haar voortbestaan.

KPN blij met overnametoestemming Nozema/Digitenne

Koninklijke KPN NV is blij met de overnametoestemming van Nozema Services NV die de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) heeft gegeven, zo stelt KPN-woordvoerder Marinus Potman tegenover DutchMedia. Potman verwacht dat de overname de komende weken geëffectueerd zal kunnen worden en dat het definitieve contract voor overname met minister Gerrit Zalm getekend zal kunnen worden. De overname was met veel politiek rumour omgeven, aangezien een flink aantal politieke partijen in de Tweede Kamer moeite heeft met de overname. Met de overname verkrijgt Koninklijke KPN NV niet alleen 100 % van Nozema Services NV maar ook 80 % van Digitenne Holding BV, de enige commerciële licentiehouder van DVB-T (digitale etheruitzendingen) in Nederland. De overname van Nozema Services NV werd 2 december jl. door Koninklijke KPN NV aangekondigd. Voor 110 miljoen euro wordt het bedrijf overgenomen dat voor 59 % in handen is van de Staat der Nederlanden, 1 % van Radio Nederland Wereldomroep en 40 % van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). 75 miljoen euro wordt contact betaald, 35 miljoen euro wordt als extra dividend door Nozema Services NV aan de aandeelhouders betaald, waarmee opgebouwde reserves van Nozema Services NV afgebouwd worden.

De NMa eist dat Koninklijke KPN binnen twee jaar een aantal uitzendmasten zal verkopen. Bij de overname moet het beheer en de exploitatie overgedragen worden aan de staatsdeelneming NOVEC BV (Nederlandse Opstelpunten voor Ether Communicatie BV). De NMa vreesde anders dat de econmische machtsposite te groot zou worden, omdat ze daarmee een te grote dominante positie zou verkrijgen in met name de FM-radio-zenderexploitatiemarkt.

Koninklijke KPN NV zegt na de overname zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de landelijke uitrol van het DVB-T netwerk. Alhoewel KPN nog niet in kon gaan op hoe ze met het bedrijf en merknaam Digitenne om zal gaan, is de verwachting dat het bedrijf integraal onderdeel zal worden van KPN. NOB Holding NV en Cahanoves Beheer BV (NOS, Canal Digitaal Satelliet, MTV Networks BV, RTL Nederland en SBS Broadcasting BV) bezitten elk 10 % van Digitenne Holding BV. Volgens Potman zal in eerste instantie met dakantennevariant voor buitenrandstad-ontvangst gewerkt worden, waarna gewerkt zal worden aan binnenhuisontvangst. Koninklijke KPN NV herhaalt vandaag overigens haar aanbod aan de publieke landelijke omroep en de regionale publieke zenders opdat deze kosteloos via het DVB-T netwerk digitaal in de ether kunnen uitzenden in een Free to Air-opstelling. De NMa had daar geen bezwaren tegen geuit. De NMa ziet de combinatie van KPN met Digitenne met een marktaandeel van 2 % op de markt voor de doorgifte van tv-signalen niet als belemmering voor de overname.