Procedure kavel A9/RTL FM: uitsluitsel medio april

De regering wil pas medio april een nieuwe beslissing nemen over het landelijke commerciĆ« frequentiekavel A9 waar RTL FM op uitzendt. Dit blijkt uit een brief die mediastaatssecretaris Medy van der Laan (D66) mede namens de minister van Econmische Zaken (Laurens Jan Brinkhorst, D66) heeft verstuurd aan de Tweede Kamer. Volgens Van der Laan is de commissie Franken ‘op dit moment’ bezig met het opstellen van een advies naar aanleiding van de rechterlijkere uitspraak die bepaalde dat de verdeling voor het A9-kavel over moet. Medio maart wil Van der Laan een ‘voordracht’ doen aan de minister van EZ waarna deze medio april een beslissing zal nemen over het kavel A9. Van der Laan schrijft verder dat “gelet op de vereisten van gelijke behandeling, transparantie en objectiviteit” er is gekozen om wederom de commissie Franken bijeen te roepen in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zoals bekend heeft de rechter bepaalt dat de minister van Economische Zaken een nieuwe beslissing moet nemen over de verdeling van frequentiekavel A9 omdat de gronden waarop dat gebeurd is, niet correct zijn. Van der Laan stelt daarover dat de ‘de Commissie de programmatische toetsing’ [..] ‘niet geheel juist heeft uitgevoerd, aangezien de commissie een belangrijk criterium buiten beschouwing heeft gelaten en dit niet naar behoren heeft gemotiveerd’. Voor 100 % NL die de zaak samen met Arrow en Distrined (Ruud Hendriks) aanspande, betekent de brief van Van der Laan opnieuw wachten op een beslissing of deze wel of niet mag uitzenden in de ether. Voor RTL FM betekent dit nog langere onzekerheid omtrent haar voortbestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *