Digitenne van KPN: Nickelodeon/AT 5 en 24 uur Tien gestart

Zoals eerder aangekondigd zendt de Talpa-zender Tien voortaan 24 uur per dag uit via het DVB-T betaalaanbod Digitenne van KPN. Nickelodeon en AT 5 delen voortaan een kanaal, maar AT 5 zal met de uitrol van Digitenne van KPN buiten de Randstad ook landelijk via DVB-T zichtbaar worden van 18 tot 06 uur. Van 06 tot 18 uur is Nickelodeon op dit kanaal zichtbaar. KPN kondigde aan dat deze situatie in ieder geval tot 1 oktobe als zodanig overeengekomen is. Zoals bekend wenst AT 5 als publieke (lokale) hoofdstedelijke zender in de regio Amsterdam ongecodeerde distributie via de publieke multiplex van de NOS en hoopt op politieke interventie nu de NOS Raad van Bestuur daar nee op heeft geantwoord.

Als gevolg van de wijzigingen bij KPN heeft het ‘groene’ bedrijf besloten BBC Prime – net als BBC World – alleen binnen de Randstad beschikbaar te stellen. KPN verwacht dat eind maart BBC Prime ook voor kijkers buiten de Randstad beschikbaar zal komen. Hoe ze dat wenst te realiseren is niet duidelijk. KPN heeft voor landelijke distributie van Nickelodeon/AT 5 gekozen met name omdat MTV Networks BV (eigenaar Nickelodeon) landelijke distributie van de kinderzender west. Als gevolg van de overeenkomsten is de avondzendtijd met Nickelodeon en Comedy Box (The Box) niet te zien via DVB-T. Ook is de beeldkwaliteit voor AT 5 iets lager, aangezien op EEN frequentie met een bandbreedte van 19,91 Mbit/s uitzendt waar in totaal acht tv-zenders op worden uitgezonden, terwijl het voorheen op een frequentie van vijf tv-stations en drie radiostations met soortgelijke bandbreedte uitzond.

BNN trekt zich terug uit FunX supported by BNN

BNN heeft zich eind vorig jaar teruggetrokken uit de landelijke publieke kabelzender ‘FunX supported by BNN’ die uitzendt op het kabelkanaal van de Stichting Colorful Radio, een neventaak van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De zender heeft daarop haar naam aangepast en heet voortaan ‘FunX’. Dit bevestigen BNN-radiodirecteur Dave Kentie en FunX directeur Willem Stegeman tegenover DutchMedia. FunX supported by BNN startte op 6 september 2005. Dave Kentie verklaarde aan DutchMedia dat “de inhoudelijke/programmatische samenwerking wel goed liep,” maar dat die geen bestuurlijke samenwerking nodig had. Volgens Kentie liep de bestuurlijke samenwerking ‘moeizaam’ en leverde het voor BNN ‘te weinig’ op. Dit was voor BNN reden om zich terug te trekken uit de radiozender voor (multiculturele) stadsjongeren. De Raad van Bestuur van de NOS beraadt zich volgens Kentie over de gewenste constructie met FunX. Daarbij doelt Kentie op mogelijk een andere omroep(vereniging) die

De Raad van Bestuur van de NOS is de grootste indivudele financier van FunX BV die (via de stichting G4 Radio) in handen is van de vier lokale publieke omroepen uit de vier grote Randstadsteden die borg staan voor de editie met FM-dekking Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De gemeente Den Haag kondigde aan overigens te stoppen met de financiering.De gemeente Amsterdam kondigde aan haar bijdrage (300.000 euro) voor FunX voortaan uit het potje ‘Kinderen Eerst’ te zullen financieren en niet langer uit de mediapost. ‘Kinderen Eerst’ is in Amsterdam er op gericht problemen met de jeugd (opvoeding en opgroeiproblematiek) op te lossen. De landelijke publieke omroep besteedt in 2007 in totaal 1,7 miljoen euro aan middelen voor FunX, waarvan 1,5 miljoen euro daadwerkelijk bij FunX BV terecht komt.

1997 -> 2007: DutchMedia bestaat vandaag 10 jaar

Vandaag, 3 januari 2007, viert DutchMedia haar 10-jarig bestaan. Oprichter David de Jong (31) begon tien jaar geleden een nieuwsorganisatie gericht op ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap. DutchMedia publiceerde op 3 januari 1997 haar eerste nieuwsbrief over media, voor media. Tegenwoordig verzorgt DutchMedia naast een (kosteloze) digitale nieuwsbrief voor circa 3000 abonnees, ook een weblog met nieuws, achtergronden en beschouweingen over media-ontwikkelingen en levert dit evenzo aan derden . Naar aanleiding van het 10-jarige jubileum heeft DutchMedia Weblog de afgelopen week een andere vormgeving en een nieuw weblogadres gekregen: https://www.dutchmedia.nl/blog
Hiermee hoopt zij haar lezers nog beter te kunnen bedienen. DutchMedia heeft in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen voor de onafhankelijkheid, zelfstandigheid alsmede de accuratesse van berichtgeving en het regelmatig brengen van primeurs.

Oprichter David de Jong over DutchMedia:”Ik had destijds niet verwacht dat DutchMedia 10 zou worden. Wat opvalt aan de mediawereld is dat deze sterk aan het verharden is. Waar 10 jaar geleden nog een sfeer van pionieren in het commerciële omroepdomein en in de kabel- en satellietmarkt heerste, zie je nu dat de concurrentie met zich meebrengt dat bedrijven steeds minder openstaan voor onafhankelijke mediajournalistiek. Resultaat hiervan is een soms minder prettige sfeer. Het is voor te stellen dat het voor nieuwe mediajournalisten moeilijk kan zijn om echt onafhankelijk te blijven. Als je oprecht blijft en elkaar blijft respecteren in elkaars rol, kan juist de onafhankelijke (media)journalistiek bijdragen aan betere media. 2007 is in mijn woonplaats uitgeroepen tot het jaar van respect. Invulling geven aan een goede betekenis van die term is wellicht ook in de mediasector zelf van belang.”

In de 10 jaar dat DutchMedia bestaat is er veel gewijzigd in medialand. Dat alles heeft DutchMedia op haar zelfstandige, onafhankelijke wijze verslagen. Radio, televisie, kabel, ether, satelliet, digitalisering, het publieke omroepbestel, commerciële zenders: het zijn allen trefwoorden die DutchMedia raken. DutchMedia tracht via de eigen gelijknamige publicaties vooral de beleidsmatige, mediapolitieke, financieel-economische, technische en zakelijke aspecten van het medialandschap te verslaan.

Ten tijde van het ontstaan van DutchMedia waren er nog niet veel publicaties op internet over media. De naam DutchMedia is afkomstig van een kortdurend project waarin medianieuwsbrieven over verscheidene Europese landen in een internationaal samenwerkingsverband werden opgezet. Nadat deze medio 1997 uiteenviel, ging DutchMedia door onder dezelfde naam; het is de enige publicatie die van het toenmalig samenwerkingsverband is blijven bestaan.

1997 -> 2007 in vogelvlucht

DutchMedia heeft in 10 jaar tijd talloze ontwikkelingen in het mediaveld omschreven. Opvallend is telkens dat de toekomstvoorspellers bij bedrijven en daarbuiten meestal ongelijk krijgen.De wens is veelal vader van de gedachte.  Het waren ook jaren van het doorprikken van luchtbellen.DutchMedia startte in de nadagen van Sport7; Tele2 Voetbal is niet hét beloofde succes geworden, evenmin Canal+ dat toen in de stijgers stond en is verkocht aan wat vandaag LibertyGlobal is. LibertyGlobal, een wederopstanding en rationalisatie van de vele miljoenen die United Pan European Communications NV erdoor heeft gejaagd. Zesko Holding (werknaam) zal zeer binnenkort met de door de kabelaars zelf gewenste schaalgrootte de plek van LibertyGlobal innemen als fusieprodukt (Warburg Pincus en Cinven) van de grootste televisiedistributeur van Nederland. Commerciele mediaconglomeraten vormden zich: RTL Nederland en SBS Broadcasting BV wisten met hun televisiezenders uiteindelijk mooie winsten te produceren in de loop der jaren, terwijl de radiosector uiteindelijk moest berusten met de etherverdeling die er in 2003 is gekomen, waarmee de winsten voor Sky Radio Groep (thans Sienna Holding BV) en Radio 538 (thans onderdeel van Talpa Media Holding NV) iets zijn gerationaliseerd, maar sommigen zich achteraf realiseerden dat de torenhoge veilingbedragen nooit konden worden terugverdiend (RTL Nederland met Yorin FM en Talpa met Noordzee FM).

Het zijn ook de jaren van digitale ontwikkelingen, het ‘gewoongoed’ worden van sneller internet, en de langzaam, maar wel gestage opkomst en acceptatie van digitale televisie, eerst via satelliet, en nu ook via DVB-T en kabel. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar met HDTV.

En de publieken? In 1947 werd gediscusseerd over wel of geen rol voor omroepverenigingen in een publiek bestel, anno 1997 evenzo, anno 2007 evenzo, dus waarom niet ook anno 2017 en 2027? De digitale omgeving hebben de publieken op een interessante wijze gevonden. Het nieuwe credo is daar echter: elke omroepvereniging zijn eigen zender! Nota bene de omroep die eigenlijk op was gericht om te streven naar commerciele omroep grossierde hierbij met het boegbeeld Karel van Doodewaerd, die er niet voor schroomde om de eigen media in te zetten voor zijn gelijk.

Zowel in de publieke als in de commerciele omroepwereld heeft de groei in omzetten helaas soms wel betekent dat het individualisme om de eigen financiële besoignes schromelijk te overdrijven, thans meer dan ooit de boventoon voert. Met name bij
zogeten managers, directieleden, CEO’s, COO’s, CCO’s, CFO’s, presidenten, vice-presidenten, management-team-leden, leden van Raden van Bestuur of hoe bestuurders ook heten, is dit het geval.

Kenmerkend van de afgelopen 10 jaar omroephistorie is verder dat het Nederlands bezit van bedrijven in de omroepsector beperkt is. Talpa Media Holding NV, Sky Radio Groep (Sienna Holding), Slam! FM en FD Mediagroep zijn uitzonderingen op de regel, of het moet om kleinere initiatieven als Kink FM en Radio 227 gaan. SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV en RTL Nederland grossieren dan ook ten opzichte van binnenlandse mediabedrijven van buitenlandse, veelal Engelstalige/Amerikaanse produkties al dan niet te kwalificeren als bulkprodukt. Aan de andere kant is de werkgelegenheid in de mediasector gigantisch gestegen de afgelopen 10 jaar, waar niet alleen de (Hilversumse_ vastgoedsector van kon profiteren, maar ook vele tienduizenden werknemers….

DutchMedia dankt haar lezers voor hun trouw de afgelopen 10 jaar en wenst haar lezers een uitermate goed, vrolijk en gezond 2007 toe!

David de Jong.

PVV-Kamerlid Bosma en voormalige directeur Colorful Radio: multiculturele TV bij publieken is staatspropaganda

Martin Bosma, voormalig directeur van de multiculturele radiozender Colorful Radio heeft in zijn eerste schriftelijke vragen gesteld dat als het gaat om het multicultureler maken van de Nederlandse publieke zenders sprake is van ‘staatspropaganda waarbij het Nederlandse volk moet worden opgevoed in multiculturele zin’. Bosma valt in zijn vragen verder de publieke omroep zeer fel aan met de vraag om ‘een regeling voor Nederlanders die niet willen meebetalen aan de publieke omroep’ als hierdoor groepen mensen zich afkeren daarvan, maar wel gedwongen zijn om daaraan mee te betalen.

In de optiek van Bosma heeft ‘Nederland nooit gevraagd om een multicultureel experiment’ en vraagt daartoe aan minister Maria van der Hoeven om garanties dat ‘als op grote schaal moslims op de publieke omroep getoond worden’, dan niet ook de ‘normen en waarden van de islam de huiskamer binnenkomen en op deze manier de islam  wordt gepropageerd via de publieke omroep’.

Bosma vindt dat met de stap omtrent het verhogen van de zichtbaarheid van allochtonen op de publieke zenders, de publieke omroep er ‘vooral is om de ideeën van de politiek-correcte elite te propageren en niet om het Nederlandse volk te informeren en te amuseren’ en vraagt om het terugbrengen van de financiering tot een minimum.

Martin Bosma was in 2002 en 2003 directeur van Colorful Radio, destijds een radiostation van Erik W. de Vlieger dat multiculturaliteit propageerde met muziek. Het is opvallend dat Bosma zich daar destijds achter schaarde en thans daar als kamerlid voor de radicaal rechtse partij PVV zeer fel tegen opstelt. Colorful Radio – die het commercieel niet redde – ging later op in de stadsjongerenzender FunX die zich met name op multiculturele groepen richt.

FunX-directeur Willem Stegeman reageert op de vragen van Bosma: “Het is dermate beperkt denken, dat eigenlijk niet de moeite waard is hierop te reageren. Van de 16 miljoen Nederlanders, zijn er inmiddels 1,5 tot 2 miljoen mensen die over het algemeen ook belasting betalen. Niet alle allochtonen lopen de maatschappij te verzieken. Ze betalen ook belasting, hebben net zo goed het recht als 42 jarige witte mannen om iets van zichzelf terug te zien in het publieke domein. Als je dat niet vindt, dan leef je niet in 2007. Met de opmerkingen van Bosma, stelt hij de klok terug te willen zetten.

Het is leuk voor de geschiedschrijving, maar niet zo relevant verder. Wel begrijp ik dat diversiteitsbeleid bij de publieke omroep in de krant wellicht kort door de bocht is neergezet alsof het gaat om allochtonen turven. Ik kan me voorstellen dat sommigen denken, zijn we nu zo ver gezakt, dat dat nodig is? Het antwoord daarop is: misschien is het wel zo ja, dat we zo ver gezakt zijn dat om grote publieksgroepen te betrekken we dit moeten doen door mensen te turven in programma’s. Het is misschien flauw en kinderachtig, maar het is wel vijf voor twaalf als de publieke omroep de aansluiting bij de maatschappij wil behouden. Snap dat dat voor veel Nederlanders niet te begrijpen is en dat er vragen worden gesteld, maar het zou de man (Martin Bosma, red) sieren om contact op te nemen met publieke omroep om zich te verdiepen in diversiteitsbeleid. Het is een groot en actueel probleem voor de Raad van Bestuur van de NOS en  ik kan goed begrijpen dat ze maatregelen willen nemen; de afgelopen vijftien jaar heeft vertrouwen op gezond verstand en op het belang blijven hameren niet gewerkt,” aldus Stegeman over de kwestie waarover het PVV-kamerlid vragen stelde.