All posts by blog

Ziggo verhoogt tarieven beperkt

Ziggo verhoogt per 1 april aankomende haar standaardpakkettarief beperkt. Dit blijkt uit onder andere een schrijven van Ziggo aan abonnees. Het huidige tarief voor digitale en analoge radio en televisie zal van 16,95 euro per maand naar 17,20 euro per maand gaan. De stijging van 25 eurocent per maand (1,47 %) komt volgens Ziggo tegenover DutchMedia door een inflatiecorrectie. De alles-in-1 tarieven wijzigen niet. Het digitale TV Plus aanbod kost inclusief het standaardpakket per 1 april 25,20 euro per maand; het digitale TV Extra pakket kost inclusief het standaardaanbod 30,20 euro per maand.  In september vorig jaar introduceerde Ziggo haar nieuwe pakketstructuur. In 2011 verhoogde Ziggo het standaardtarief nog met 50 eurocent per maand. Ziggo blijft goedkoper dan de kleine kabelaar Caiway die onlangs aankondigde haar tarieven met 1 euro per maand te verhogen. UPC verhoogde begin dit jaar het standaardtarief voor analoge kabeltelevisie met 0,45 eurocent per maand tot 17,50 euro per maand. Het digitale starterspakket kost bij UPC 23 euro per maand (1 euro per maand meer ten opzichte van 2011 inclusief bruikleen van apparatuur). Kabelaars zijn geheel vrij te bepalen wat hun tarieven zijn, aangezien geen regulering (meer) van toepassing is op hun tarieven. Ziggo is de grootste Nederlandse kabelexploitant met 3,008 miljoen abonnees waarvan 2,15 miljoen digitaal kijkt. Ziggo bedient 71,5 % van de huishoudens in haar verzorgingsgebied (getallen 31 december jl.).

Caiway: duurder dan Ziggo

Caiway, de dienstenleverancier van kabeldiensten over o.a. de netwerken van het Rabo Bouwfonds CIF, verhoogt per 1 maart aankomende haar standaardpakkettarieven tot 17,95 euro per maand. De afgelopen jaren heeft Caiway haar standaardpakkettarieven elk jaar telkens met een euro per maand verhoogd. Doordat de grote kabelaars hun standaardpakketten iets minder verhoogden, wordt Caiway duurder dan een partij als Ziggo. Wendy Rodenburg, woordvoerster van Caiway zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat de tarieven vanwege kostenverhogingen duurder zijn geworden. Caiway biedt geen analoge televisie meer in haar kerngebied; maar biedt 50 tv-zenders waaronder 21 HD-zenders in het stadnaardpakket. Ziggo biedt voor haar 3 miljoen abonnees 60 digitale zenders waarvan 12 HD-zenders en 25 nog analoog worden utgezonden en vraagt thans 16,95 euro per maand. Erik van Doeselaar zegt namens Ziggo tegenover DutchMedia niet te kunnen vertellen hoe de tarieven zich de komende maanden bij Ziggo zullen ontwikkelen. Op basis van informatie van DutchMedia is de verwachting echter dat Ziggo onder de standaardtariefprijs van Caiway zal blijven. KPN heeft aangekondigd Caiway te willen overnemen; de Nederlandse Mededingingsautoriteit is nog steeds bezig met het onderzoek of hier toestemming verleend kan worden; een onderzoek dat op 27 september jl. is gestart bij de vergunningsaanvraag. Caiway bedient circa 159.000 klanten; klanten uit Krimpen, Albrandswaard en Brabant-Gelderland krijgen niet te maken met de nieuwe tarieven.

Wereldomroep staakt Nederlandstalige radio-uitzendingen nog voor bezuinigingen en wetswijziging (update!)

Radio Nederland Wereldomroep staakt naar verwachting voor de zomer voortijdig alle eigen Nederlandstalige uitzendingen. Jan Hoek, algemeen directeur van RNW spreekt deze verwachting tegenover DutchMedia uit.

Eerder vandaag kondigde Peter Veenendaal, hoofd van de Nederlandse afdeling aan dat op 11 mei alle Nederlandstalige uitzendingen zouden stoppen. Hoek zegt nu dat alleen een afscheidsuitzending op 11 mei aan de orde is en het einde van de uitzendingen op een later moment.

Peter Veenendaal zei vanmorgen in het eigen RNW-programma Nieuwslijn dat de organisatie in de transitie niet kan doorgaan met de uitzendingen. Ondanks de sportzomer en vele evenementen stopt RNW voortijdig en ‘gaat het deze zomer niet meer lukken’, zo luidde het. “De luisteraar zal eraan moeten wennen dat het stil blijft”, aldus Veenendaal.

Jan Hoek stelt dat er een plan is om een en ander af te bouwen; dat plan moet nog door de OndernemingsRaad van RNW alsmede de RNW Raad van Toezicht worden behandeld. RNW is in overleg met het ministerie van OCW over dit plan inclusief het verwachte voortijdige einde van de Nederlandstalige uitzendingen. Tot 1 januari aankomende heeft RNW de wettelijke taak Nederlandstaligen buiten Nederland te informeren, het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland buiten Nederland en het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatie-achterstand. In de prestatie-overeenkomst die ook nog dit jaar van kracht is Nederlandstalige radio-uitzendingen opgenomen. Alleen de taak van onafhankelijke informatie blijft na 1 januari over voor RNW met een veel beperkter budget (14 miljoen euro), maar de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog beslissen over een wetswijziging hiertoe.

“We opereren binnen kader van de Mediawet en de prestatieovereenkomst gezien de situatie waar we in zitten,” aldus Jan Hoek. Hoek wil niet ingaan op de vraag hoe deze de afbouw van andere activiteiten (waaronder de website, Wereldkrant, Engels, Spaans en overige talen) verwacht. “Het is razend knap hoe het huidige personeel de uitzendingen nu blijft maken. Maar het houdt een keer op dat je de kwaliteit kan blijven bieden. De verwachting is dat er geen Nederlandse radio meer is in de zomer. Er komt een mooie marathonuitzending, die is gepland op 11 mei, die datum staat alleen daarvoor vast, maar ik verwacht niet dat het einde van de Nederlandstalige radio-uitzendingen daar maanden van afligt.”

Peter Veenendaal noemde vanmorgen in de RNW-uitzending Nieuwslijn het moeten continueren van de Nederlandstalige uitzendingen een ‘interpretatie’ van de Mediawet. Of RNW 1 via een aantal distributiekanalen daarna bijvoorbeeld Radio 1 zal uitzenden tot het einde van het jaar, is onduidelijk, of dat het compleet stil zal worden. Uit de door RNW ingediende begrotingen voor 2012 en de toekenning van 46,289 miljoen euro vanuit het ministerie van OCW in november/december jl is nergens aangegeven dat RNW haar Nederlandstalige activiteiten voortijdig zou be-eindigen. Wel stelde het kabinet ‘RNW ruimte te willen geven om zich te richten op het doen van reorganisatievoorstellen”. Dat daarbij het voortijdig be-eindigen van Nederlandse activiteiten zouden zitten, is door de minister van OCW niet gemeld. Het Commissariaat voor de Media en het ministerie van OCW hebben op vragen hierover nog niet gereageerd.

3 januari 1997….15 jaar DutchMedia

Op 3 januari 1997 begon DutchMedia als nieuwsbrief. Inmiddels is DutchMedia vooral een bedrijfje dat zich gespecialiseerd heeft in media(beleid) en de distributie van r/tv en het daarbij behorende medianieuws. Kortom 15 jaar DutchMedia!

Voor alle lezers de beste wensen voor een mooi, gezond, vrolijk en fijn 2012!

Talpa: bij goede prijs Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop?

Talpa biedt Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold opnieuw te koop aan voor geinteresseerde kopers met een ‘goede’ prijs. Dit blijkt uit een reactie van Talpa tegenover DutchMedia naar aanleiding van nieuws over interesse van Sanoma Media in de zenders.

Per 1 januari 2012 wordt Talpa Holding opnieuw voor 100 % eigenaar van Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold. De radiozenders zijn nu nog onderdeel van RTL Nederland Holding. Deze situatie ontstaat dankzij een eerder bekend gemaakte aandelenuitruil tussen RTL Group en Talpa Holding. Michiel Buitelaar (operationeel directeur Sanoma Media digital) en Dolly van den Akker (communicatiedirecteur Sanoma Media) hebben in Adformatie bevestigd een gedeeltelijke of gehele overname van de drie radiozenders na te streven. Van den Akker was overigens niet bereikbaar voor commentaar.

Talpa Holding-woordvoerder Thomas Notermans zegt desgevraagd dat Radio 538 ‘het mooiste radiobedrijf van Nederland is. Als je van radio houdt, kun je je geen mooier bezit voorstellen dan dat.’ Tegelijkertijd stelt Notermans dat in de strategie van Talpa het een ontwikkelaar en producent is van tv-formats. “In de strategie past Radio 538 daar niet een-op-een bij. Als er een geinteresseerde partij een goede prijs biedt, dan zijn de radiozenders te koop” aldus Notermans.

De woordvoerder van Talpa stelt dat het hem niet bekend was dat Sanoma Media geinteresseerd is in de radiozenders. Sanoma Media is voor 67 % eigenaar van Sanoma Images, de houdster van SBS Broadcasting (Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij). Talpa Holding heeft 34 % van de aandelen van Sanoma Images in handen.

Overigens is het waarschijnlijk dat Radio 538, Slam!FM en Radio 10 Gold alleen middels een ‘cash’ overname, overgenomen kunnen worden. Indien Sanoma Media de zenders willen overnemen, is diens waarde dusdanig dat bij inbreng in Sanoma Images, Talpa’s belang controlerend zou worden. Sanoma is in Nederland inmiddels actief met meer dan 100 merken op het vlak van bladen, internetuitgaven, evenementen en dankzij het belang in SBS in televisie.

Over het eerste half jaar van 2011 behaalden Radio 538, Slam! FM en Radio 10 Gold een omzet van 27 miljoen euro (Slam!FM alleen vanaf 1 juni meegerekend), met een operationele EBITA-winst van 9 miljoen euro. De radiozenders staan bij RTL Group op de balans voor een waarde van 232 miljoen euro waarbij 100 miljoen aan verplichtingen vanaf moet worden gehaald. Voor de daadwerkelijke overnamesom kan hier overigens geen conclusie uit worden verbonden.

SBS Broadcasting in juli: 19,4 miljoen omzet, 8,1 miljoen netto winst; Sanoma/Talpa overnamesom 1,278 miljard

SBS Broadcasting heeft van 1 tot aan 29 juli een omzet gedraaid van 19,4 miljoen euro met daarbij een operationele (EBIT) winst van 9,3 miljoen euro en een netto winst van 8,1 miljoen euro. Dit heeft ProSiebenSat.1 Media AG bekend gemaakt. Op 29 juli jl. verkocht het in Duitsland gevestigde mediabedrijf Net 5, SBS 6, Veronica TV en Veronica Uitgeverij aan Sanoma (67 %) en Talpa Holding (33 %) (Sanoma Images BV). Tot nu toe rapporteerde ProSiebenSat.1 Media niet over de afzonderlijke cijfers van het toenmalige Nederlandse onderdeel, maar werden combinaties gemaakt met andere deelnemingen waaronder de Vlaamse. ProSiebenSat.1 Media AG is voor de meerderheid in handen van private equity partjien KKR en Permira.  Aangezien de Vlaamse deelnemingen (VT4/VijfTV) al in juni zijn verkocht, was voor het eerst inzage te verkrijgen bij de kwartaalrapportages over de prestaties in juli jl. SBS Broadcasting is sinds 1 augustus geconsolideerd opgenomen in de winst/verliesrekening van het Finse Sanoma die daarover geen afzonderlijke rapportages bekend maakt, maar de resultaten integraal opneemt bij haar Nederlandse activiteiten, resp. haar totale media-activiteiten. Sanoma had eerder wel bekend gemaakt dat SBS Broadcasting in Nederland in 2010 316 miljoen euro aan omzet heeft gedraaid. Sanoma heeft overigens in totaal voor 904 miljoen euro aan korte en langetermijnleningen uitgezet om de overnames in Nederland (en het minderheidsbelang in Vlaanderen) te kunnen financieren.Wel is opvallend dat de omzet bij Sanoma in Nederland met 43,4 miljoen euro is toegenomen vergeleken met het kwartaal daarvoor, waarbij SBS Broadcasting voor twee maanden in eigendom was van Sanoma Images BV.

ProSiebenSat.1 Media AG heeft inmiddels ook bekend gemaakt wat de afzonderlijke verkoopprijs was van SBS Broadcasting BV omdat ze deze voor beurs bij de kwartaalrapportages dient te rapporteren. De aankoopprijs voor Sanoma (67 %) en Talpa (33 %) bedroeg 1,278 miljard euro. ProSiebenSat.1 Media AG stelt 320,8 miljoen euro aan winst over te houden aan de verkoop van de Nederlandse operaties. De overnamsom van de Vlaamse activiteiten (VT4/VijfTV) bedroeg 202,2 miljoen euro die door het De Vijver Media-Holding (33 % Sanoma, 33% Corelio, 33% Vandenhaute/Watte). De daadwerkelijke overnamesom is hoger dan de eerder door Sanoma gestelde ‘gezamenlijke’ bedrijfswaarde van de Vlaamse en Nederlandse deelnemingen van 1,225 miljard euro.

NOS sinds 16 juli zonder Raad van Toezicht; ruim drie maanden geen toezicht op NOS-beleid

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zit sinds 16 juli jl. zonder Raad van Toezicht. Met het ontbreken van een Raad van Toezicht wordt er thans geen toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de NOS. Ook toezicht op  de pluriformiteit van het media-aanbod van de NOS, zoals de Mediawet stelt ontbreekt hierdoor.

Dit is een gevolg van het niet tijdig benoemen van een nieuwe Raad van Toezicht door minister Marja van Bijsterveldt (CDA) van OCW. Tot een wetswijziging van 16 juli jl. vormden de leden van de Raad van Bestuur van de NPO de Raad van Toezicht van de NOS. “Sinds de wetswijziging is de Raad van Bestuur (Henk Hagoort en Ruurd Bierman, red) van de NPO niet meer de Raad van Toezicht van de NOS,” aldus woordvoerder Erik Kroeze van de NPO tegenover DutchMedia. Wettelijk is dat overigens ook niet meer toegestaan.

De aangenomen wetswijziging die de NOS verder politiseert door een directe ministersbenoeming van de NOS Raad van Toezicht, dateert van circa twee jaar geleden en is er gekomen op voorstel van VVD’er Johan Remkes met alleen de tegenstemmen van PvdA, PVV en SGP. De NOS Raad van Toezicht benoemt de directie van de NOS, die de hoofdredacteur van het NOS Journaal benoemt.

Rolf de Wit stelt namens de NOS dat er sprake is van een ‘overgangsituatie’. Afgelopen voorjaar werd een vacature geplaatst voor 5 leden van de NOS Raad van Toezicht die door een selectiecommissie zou worden voorgedragen aan minister Van Bijsterveldt. Daarbij maakten de NOS-directie (waaronder Jan de Jong) en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW deel uit van deze selectiecommissie. Onduidelijk is waarom niet tot een benoeming is gekomen. Het ministerie van OCW reageerde desgevraagd niet op vragen hierover. De NOS wacht op een benoeming door de minister en stelt dat namens de selectiecommissie kandidaten zijn aangedragen. Het begeleidingsbureau PublicSpirit zegt ‘binnenkort’ een benoeming te verwachten. De NOS verwijderde een webpagina met de ‘oude’ leden van de NOS Raad van Toezicht na vragen van DutchMedia

De NOS is sinds 1 januari 2010 wettelijk een zelfstandige publieke landelijke omroepstichting die los is komen te staan van de Stichting NPO (Nederlandse Publieke Omroep). De NOS is verantwoordelijk voor nieuws, sport en evenementen dat zich ‘bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging’. Ook is de NOS verantwoordelijk voor teletekst. De NOS is aldus bij wet opgedragen onder andere het NOS Journaal en Studio Sport te verzorgen.

Nederlandse Publieke Omroep vraagt 792 miljoen euro aan regering voor 2012

De Nederlandse Publieke Omroep heeft voor 2012 792,492 miljoen euro aan financiering gevraagd voor de uitvoering van haar publieke landelijke omroep-taken. Dit is 5,5 miljoen lager dan de NPO in 2011 vroeg. Volgens de NPO komt dit door het ‘uiteindelijk niet’ toekennen van 23 miljoen aan extra structureel budget in 2011 en het in 2011 niet toekennen van 1,9 miljoen euro voor innovatie en nieuwe media; ook zijn een aantal indexeringscorrecties toegepast. Overigens stelt de NPO dat het in oneven jaren sinds 2009 6,5 miljoen euro van het OCW-budget reserveert om bij ‘superevenementen’ te kunnen inzetten. De NPO begroot daarbij een verlies van 8,059 miljoen euro waarbij dit voor rekening komt voor het NPO-deel. In totaal begroot de NPO 837,293 miljoen euro; dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2011. Door een lagere budgetaanvraag aan de minister en lagere eigen inkomsten, wordt een verlies geprognosticeerd. Er is een voorschot genomen op bezuinigingen, maar in de exploitatie wordt die pas per 2013 ge-effectueerd (oplopend naar 127 miljoen euro minder per jaar per 2015). De NPO verwacht dat er 350 FTE’s komen te vervallen alsmede 300 tijdelijke contracten niet verlengd worden.

Per 2012 stopt de NPO met themakanalen Consumenten24, Geschiedenis24, Spirit24 en Sterren24. De overige 8 themakanalen zullen blijven bestaan. Spirit24 en Sterren24 zullen als webkanalen overigens blijven bestaan, maar niet meer via digitale kabel, satelliet en IPTV worden verspreid. De bedoeling is dat het aantal webstreams teruggebracht wordt van 78 naar 40 en dat het aantal websites van 1074 naar 615. Per 1 september jl. is overigens een einde gekomen aan de distributie van digitale audiokanalen die net als ‘interactieve service-menu’s’ geen succes bleken te zijn.Via HBB-technieken gaat de NPO door met interactieve mogelijkheden, maar dan onder eigen beheer en via universele standaarden.

In 2012 wil de NPO met DAB+ en DMB actief worden alsmede Nederland 1, 2 en 3 via internet gaan distribueren, iets dat nog niet het geval is.

RADIO

Radio 1 krijgt in 2012  1,1 miljoen euro minder te besteden dan in 2011.  Toch moet de zender meer aansluiting vinden bij jongere doelgroepen, aldus de meerjarenbegroting van de NPO.  Radio 2 moet het met circa 200.000 euro minder doen. De zender zal zich meer gaan richten op Nederlandse en Nederlandstalige muziek en zal daartoe een nieuw evenement introduceren. Op zondag en op de avonden zal Radio 2 een jonger profiel moeten krijgen om meer 35-44 jarigen aan te trekken. Radio 3FM mag in 2012 1,4 miljoen meer besteden. Nieuwe crossmediale projecten en het continueren van bestaande projecten is voor Radio 3FM de doelstelling voor 2012. Radio 4 krijgt nadat het afgelopen jaar 2 miljoen minder te besteden had, weer 1,5 ton euro meer. Radio 4 zal volgens de meerjarenbegroting de interactie met luisteraars meer moeten opzoeken en ‘verder’ ontwikkelen aan de presentatie, muziek en ‘tone of voice’ en zichtbaarder worden om meer luisteraars te treken. Radio 5 wil haar marktaandeel bij 55+ers vergroten naar 9,5 % en in het weekeinde de programmablokken langer maken en ‘logischer’. Radio 5 kent twee onderdelen: Radio 5 Nostalgia met oudere muziek voor 55+ers en een avond en weekendprogrammering met religieuze, spirituele en doelgroepgerichte programma’s. Radio 5 krijgt circa 900.000 euro op jaarbasis minder nadat het vorig jaar 4 miljoen toebedeeld kreeg in de begroting (toen nog er van uitgaande dat Radio 5 zou splitsen in Radio 5 en Radio 7, dat niet doorging). Radio 6  krijgt in 2012 bijna een ton euro meer, waarbij de zender ‘meer als een geheel’ moet gaan klinken en meer themaweken krijgt. FunX die circa 1,5 ton euro meer krijgt voor de landelijke editie, nadat het eerder 2,5 ton euro minder kreeg, krijgt vanuit de NPO een bijzondere opdracht. ” De NPO werkt in het najaar van 2011 uit óf en zo ja hoe de landelijke editie van de zender kan worden ingebed binnen de landelijke Publieke Omroep”. Daarbij is het volgens de meerjarenbegroting de bedoeling ‘afhankelijk van keuzes’ om te bezien of deze als “landelijke publieke urban jongerenzender ingebed binnen de strategie en werkwijze van de landelijke Publieke Omroep”. Onlangs werd de directie van FunX gewisseld, mede vanwege een verschil van inzicht bij FunX. De werkwijze van de NPO is in tegenstelling tot FunX er een om met de verschillende omroepverenigingen zenders te laten invullen. Over etherfrequenties heeft de NPO het niet in haar meerjarenbegroting.

TELEVISIE

Voor de televisie-activiteiten wordt 11,2 miljoen euro minder gebudgetteerd. In 2012 wil de NPO voor Nederland 1 de zaterdagavond doorontwikkelen alsmede nieuwe programma’s voor het begin van de primetime ontwikkelen.Nederland 2 zal meer met sociale media gaan doen en wil meer samenwerking tussen de ‘kunstomroepen’ alsmede evenementen een herkenbaardere plek geven op Nederland 2. Nederland 3 zal meer buitenlandse series gaan uitzenden en meer samenwerken rondom (muziek)evenementen, alsmede meer van internet gebruik maken. Op journalistiek terrein wil de NPO in algemene zin in 2012 dat het ‘geprofileerde’ aanbod ‘meer eigenzinnige journalistieke’ keuzes maakt en meer ‘dissonante’ geluiden laat horen. Ook een specifiekere programmering omtrent ‘onderzoeksjournalistiek, financieel-economische berichtgeving’ en ‘berichtgeving over Europese besluitvorming’ is onderdeel van de journalistieke peilers van de NPO in 2012. Omtrent representativiteit van allochtonen en vrouwen op radio en televisie stelt de NPO in haar meerjarenbegroting slechts dat de ‘nadruk’ op een ‘selectie’ van programmatitels komt te liggen.

Uitzending Gemist tegen betaling?

De NPO stelt met betrekking tot Uitzending Gemist dat ze ‘de mogelijkheid van het marktconform aanbieden van een betaalvariant van Uitzending Gemist’ als ‘alternatieve inkomstenbron’ verkent. Daarbij stelt de NPO dat in de toekomst ‘wellicht’ een gebruikersvergoeding’ gevraagd kan worden voor het ‘dekken van rechten in het digitale domein’. Op 24 oktober nuanceerde de NPO deze zinsnedes uit de Meerjarenbegroting door in een persverklaring te stellen dat de studie gaat om een ‘uitbreiding’ van de bestaande dienst om zo ook programma’s waarvoor het nu nog de rechten voor Uitzending Gemist niet bezit, tegen betaling kan aanbieden (dramaseries, films en aangekochte buitenlandse programma’s). Bestaande programma’s zijn bovendien veelal voor een beperkte tijd terug te vinden.  Volgens de NPO hoeft de vraag om een vergoeding niet gesteld te worden voor ‘programma’s waar de NPO de rechten zelf al bezit, zoals nieuws en informatie’.

Eerste vrouw in NPO-Raad van Bestuur; drie leden ondanks bezuinigingen; voorzitter Hagoort beschikbaar tot 2018

De Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bestaat per januari 2012 weer uit drie leden. Shula Rijxman is per januari 2012 voor een periode van vijf jaar benoemd als nieuw lid van de NPO-Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van NPO en minister Van Bijsterveldt (CDA) hebben ingestemd met haar benoeming. Het is voor het eerst dat een vrouw lid wordt van de NPO-Raad van Bestuur, die sinds diens instelling sinds 1998 louter uit mannen heeft bestaan.

Bij het terugtreden van Cees Vis op 1 april jl. meldde de Raad van Bestuur van de NPO terug te gaan naar twee leden. Met de nieuwe benoeming blijkt dat dat op 1 juni 2013 op zijn vroegst gerealiseerd kan zijn. Minister Van Bijsterverldt heeft in haar wetsvoorstel voor wijziging van het aantal leden van de NPO-Raad van Bestuur opgenomen dat deze nog steeds uit drie leden kan bestaan, waardoor de minister samen met de NPO-Raad van Toezicht een derde lid kan laten benoemen, “voor het geval zou blijken dat de omvang van de werkzaamheden zodanig toeneemt dat alsnog de benoeming van een derde lid in de raad van bestuur noodzakelijk is”, aldus Van Bijsterveldt.

Ruurd Bierman die sinds 1 juni 2003 lid is van de NPO Raad van Bestuur zal per 1 juni 2013 zijn functie moeten neerleggen omdat diens termijn wettelijk niet verlengd kan worden. De bezoldiging voor Ruurd Bierman stond in 2010 overigens voor 207.100 euro in de jaarrekening. Gezien het nieuwe regime, zal Shula Rijxman aan de Balkenende-norm moeten voldoen; Henk Hagoort voldeed daar sinds diens indiensttreding aan (185.700 euro). Overigens is ook Ton Tekstra voor de NPO Raad van Bestuur tot 1 september 2013 nog actief als ‘gevolmachtigd’ vertegenwoordiger voor o.a. technologie en distributie, waarmee het aantal FTE’s voor de Raad van Bestuur op 3,5 komt in 2012.

Henk Hagoort, voorzitter van de NPO-Raad van Bestuur heeft volgens woordvoerder a.i. Bart Jochems aangegeven de ambitie te hebben nog eens vijf jaar (dus tot 2018) die positie te willen innemen. Hagoort, verwant met het CDA die de minister van OCW levert, was voor 2008 directeur van de Evangelische Omroep. Sinds de instelling van de Raad van Bestuur van de NPO heeft geen enkele voorzitter een tweede termijn verkregen. Hagoort nam op 1 juni 2008 de voorzittershamer over van CDA-partijgenoot Harm Bruins Slot.

Ziggo: wederom hogere winsten, hogere omzetten; tv-omzet stagneert

De grootste kabelexploitant van Nederland, Ziggo heeft over het afgelopen kwartaal wederom hogere omzetten en operationele resultaten gerapporteerd. De totale televisie-omzetten stagneren.  Dit blijkt uit de vandaag bekend gemaakte kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Het bedrijf boekte een omzet van 375,63 miljoen euro (was 363,69 miljoen in het tweede kwartaal) met een EBITDA-winst van 210,07 miljoen (was in het tweede kwartaal nog 206,937 miljoen). EBITDA is winst voor belasting, rente, amortisatie en afwaardering. Het operationeel resultaat na amortisatie en afwaardering bedroeg 134,6 miljoen; dit was in het tweede kwartaal nog 131,87 miljoen euro. De netto-winst van Ziggo was 39,474; dat is iets lager dan in het tweede kwartaal toen nog 47,815 miljoen werd gerapporteerd. Dit laatste komt door een iets hogere afwaardering en amortisatie. Het nettoresultaat is vergeleken met vorig jaar door andere financieringswijzes met een radicaal lagere amortisatie (afschrijving van de goodwill) positief geworden.

Opvallend is dat de r/tv-omzet bij Ziggo in totaliteit licht daalt in het afgelopen kwartaal. De R/tv-omzet bedroeg 157,9 miljoen euro ten opzichte van 158,4 miljoen euro in het tweede kwartaal. Alhoewel de pluspakketten daarbij stijgen, daalt de omzet in de standaardpakketten, ook op jaarbasis. Dit komt door het verlies aan klanten. Door hogere omzetten bij de pluspakketten is dit op jaarbasis nog wel stijgend. Op 1 september jl. is het nieuwe pluspakkettenmodel van kracht geworden bij Ziggo; pas bij de vierde kwartaal-cijfers valt iets te zeggen over de impact hierover in de cijfers.

De totale schuldenlast van Ziggo (het hoogste holdingbedrijf) bedroeg op 30 september jl. 5,48 miljard euro, waarvan 2,23 bij de eigen aandeelhouders. In totaal betaalde Ziggo 120,2 miljoen aan rentelasten in het afgelopen kwartaal. Ziggo Bond Company BV is tot aan 2017 gefinancierd.

In het derde kwartaal werd het terugbrengen van het aantal analoge kabeltelevisiekanalen bij Ziggo voltooid naar 25. Ziggo telde 3,021 miljoen klanten op 30 september jl.  In het half jaar daarvoor verloor Ziggo 42000 klanten. In het derde kwartaal was dat net iets meer dan regulier, waarmee Ziggo uitkomt op 72 % aan klanten in het eigen verzorgingsgebied, waarbij inmiddels meer dan 2,1 miljoen klanten (ook) digitaal kijkt (69,6 %). Het aantal digitaal extra betalende kijkers (pluspakketten) bedraagt thans 944.000 op 30 maart was dit nog 921.000. In het tweede kwartaal verloor Ziggo nog een flink aantal klanten, toen volgens eigen zeggen vanwege Eredivisie-seizoensinvloeden. Met de invoering van de nieuwe pakketten en het weer beginnen van de competitie, heeft Ziggo dat aantal uiteindelijk fors weten te verhogen.

Beursgang

Ziggo voormannen Bernard Dijkhuizen en Bert Groenewegen stelden tijdens de telefonische investeerdersconferentie dat het bedrijf bezig is zich goed voor te bereiden op een beursgang, maar dat het de ‘markt is die bepaalt wanneer het een goed moment is’ en het ‘een vraag voor de aandeelhouders’ is wanneer en of Ziggo naar de beurs gaat. Warburg Pincus en Cinven, private equitybedrijven zijn de eigenaren van Ziggo. Dijkhuizen is overigens geenszins bevreesd voor concurrentie: “zoals onze cijfers tonen, zijn wij extreem succesvol in concurrenten te verslaan en veel klanten van hun kant op onze infrastructuur te verkrijgen. Het wordt moeilijk voor hun, want wij hebben de kansen en wij hebben zulke aantrekkelijke oplossing dat het moeilijk wordt om ons te verslaan,” aldus de zelfverzekerde algemeen directeur (CEO) van Ziggo die stelde dat slechts heel beperkt weglopende klanten naar concurrerende glasvezelaanbieders overstappen.