Zou lobby werken?

Zou de lobby van de kabelkoepelvereniging VECAI en de kabelexploitanten zelf hebben gewerkt?

Het SP-amendement om het wettelijk minimumbasispakket op de kabel op te hogen van 15 naar 18 zenders heeft het NIET gehaald. Ook een CDA amendement om kabel-programmaraden meer rechtszekerheid te geven door de afwijkendheid voor kabelexploitanten op basis van zwaarwegendheid weg te laten uit de wet, heeft het niet gehaald.

De wetswijziging zelf heeft het wèl gehaald. Concreet betekent het dat regionale en lokale publieke omroepen nu ook buiten hun eigen officiële uitzendgebied mogen uitzenden (maar ze moeten zich wel blijven richten op hun eigen uitzendgebied) en dat programmaraden een reglement moeten hebben. De utizending buiten het eigen uitzendgebied voor regionale/lokale publieke zenders is vooral bedoeld voor uitzending op satelliet, maar zoals eerder gemeld is nu alleen de theoretische juridische mogelijkheid gecreërd. De financiering ervan is er immers niet!

En lokale publieke omroepen kunnen – als ze meer dan EEN zender hebben – op de kabel twee tv-stations en vijf radiokanalen claimen. Als er nog meer zijn (zoals in Amsterdam met zes radiostations en drie tv-stations) dan is het uiteraard aan de programmaraad, en uiteindelijk de kabelexploitant…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *