Meerjarenbegroting = 1 jaarbegroting

Het werd als meerjarenbegroting omschreven. De praktijk is dat de Raad van Bestuur van de NOS de door haar gepresenteeerde Meerjarenbegroting voor 2004 en verder eigenlijk een jaarbegroting is die de term Meerjarenbegroting geen recht doet, overigens om politieke (begrijpelijke) redenen……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *