SBS Broadcasting SA: Prijsrally in Zweden!?…

Naar nu blijkt heeft de directie van SBS Broadcasting SA zich vergist in het noemen van een prijsrally in de conference call als reden voor lagere omzetcijfers in Nederland.

J├╝rgen von Schwerin (CFO-financieel directeur) liet me weten dat dit ten onrechte is beweerd, en dat Markus Tellenbach per ongeluk Zweden en Nederland door elkaar haalde. De prijsrally zou dus in Zweden hebben plaatsgevonden, alwaar SBS Broadcasting SA met o.a. Kanal 5 actief is. In Nederland niets van dit alles, zoals IPN SA en de Stichting Etherreclame (STER) me eerder lieten weten….

De reden van de omzetdalingen van SBS Broadcasting BV kwamen naar nu blijkt puur uit minder gesponsorde programma’s in het vierde kwartaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *