Duur ‘afkooptarief’ voor Amsterdamse kabelkijkers

UPC betaalt de gemeente Amsterdam in totaal 22,5 miljoen euro, 4,5 miljoen ineens, gevolgd door twee miljoen per jaar in de komende negen jaar. Een soort afkoop van voorwaarden.

In ruil kan UPC per 1 mei haar tarieven naar 14,09 euro per maand verhogen en per 1 oktober naar 15,20 euro per maand (nu is dat in Amsterdam nog 11,36 euro per maand). Oorspronkelijk zou het kabelcontract tussen UPC en de Gemeente Amsterdam (door toenmalig wethouder Frank de Grave gesloten in 1995) medio 2005 verlopen. Amsterdam verliest nu haar prioriteitsaandeel in het kabelnetwerk van Amsterdam, een 10 % reservering van de netwerkcapaciteit, het terugkooprecht, tariefsbeperking en volledige bevoegdheid voor de APR (programmaraad) op het standaardpakket.

De tarieven gaan omhoog, maar per juli 2005 zullen volgens Het Parool twee tv-kanalen worden geschrapt uit het analoge aanbod. Salto blijft gegarandeerd tot 2011 twee (analoge) kanalen tot haar beschikking houden. De vraag is dan ook of dit betekent dat er EEN zal moeten sneuvelen, aangezien AT 5 het ‘derde’ Salto kanaal is naast A1 en A2.
Per medio 2005 zal de programmaraad voor Amsterdam – zo lijkt uit het persbericht af te leiden – terugvallen op een wettelijke adviesbevoegdheid voor het basispakket (15 tv-zenders en 25 radiostations).

De gemiddelde Amsterdamse kabelkijker betaalt dit duur. Een prijsstijging van meer dan 33 % in zes maanden tijd is veel, terwijl het analoge aanbod hiervoor afneemt.

Voor de prijs van 15,20 euro per maand wordt voor veel Amsterdammers (en andere UPC-gebieden met dit tarief) de terugverdientermijn voor een simpele of mindere simpele schotelinstallatie aanzienlijk korter, en dus een satellietinstallatie interessanter – ook al zal AT 5 gemist moeten worden. Hetzelfde geldt voor DVB-T ontvangst (Digitenne, eveneens zonder AT 5), alhoewel het aanbod met 19 zenders (en een erotisch kanaal) ook als alternatief kan gelden. Wellicht dat hierdoor de marktverhoudingen tussen kabel, ether en satelliet iets natuurlijker kunnen worden?

Opmerkelijk dat een wethouder (Belliot) van sociaal-democratische PvdA-huize het niet aandurfde om te heronderhandelen over het contract – weliswaar met langdurige bodemprocedures – om de tarieven in toom te houden voor de burgers die haar verkozen hebben. Deze PvdA-wethouder gaat af op een eerste uitspraak van de rechter (waar het beroep nog over moet dienen) over een andere situatie in een andere gemeente en kiest voor geld voor de gemeente en lastenverzwaring voor de kabelconsument in een economisch slechte tijd. Die kabelconsument kan zoals eerder gesteld aan de andere kant – nu gestimuleerd zijn om naar alternatieve infrastructuren (ether of satelliet) te kijken…

Ik ben benieuwd hoe de toekomst voor AT 5 er uit zal zien, nu dit geld in de pot van de wethouder lokale media terecht zal komen…

(zoals elk bericht op deze web-log: dit is geen journalistiek artikel, slechts een commentaar; helaas kon ik echter in dit geval woordvoerders over de kwestie niet te pakken krijgen op vrijdagmiddag)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *