Minister: 25.000 Digitenne abonnees eind 2003!

Minister Laurens Jan Brinkhorst heeft het aantal Digitenne abonnees d.d. eind 2003 bekend gemaakt. Het aantal bedroeg 25.000 abonnees. Digitenne zelf wilde tot nu om ‘bedrijfsvertrouwelijke reden’ geen openheid geven over haar abonnee-aantal. Lex Nicolai, directeur van Digitenne zegt nu dat deze op verzoek van de minister heeft ingestemd met het openbaren van het getal. Het getal is in de brief ‘Omroep via de kabel: Stand van Zaken’ geopenbaard.

Digitenne is sinds eind april 2003 actief met een digitaal betaaltelevisie etherpakket in de Randstad. Eind 2003 was Digitenne in de regio’s Amsterdam-Almere-Alphen a/d Rijn-Haarlem-Hilversum actief. Sinds kort ook in de regio’s Den Haag en Utrecht. Begin april wordt de technische start in Rotterdam verwacht.

De Franse Toezichthouder CSA onthulde overigens eind vorig jaar dat Digitenne in het najaar een abonnee-aantal van 20.000 had. Met 25.000 abonnees heeft Digitenne landelijk een marktaandeel van 0,36 %, waarbij opgemerkt dient te worden dat Digitenne alleen in de Randstad beschikbaar is. Digitenne is o.a. in handen van Nozema NV (60 % staatseigendom, 40 % NOS, 1 % RNW), NOB NV (100 % staatseigendom) en KPN met elk 30 %van de aandelen. De minister van EZ heeft middels zijn wettelijke en aandeelhoudende bevoegdheden omtrent Nozema NV een verantwoordelijkheid in deze.

Onlangs maakt de Stichting KijkOnderzoek en bureau Intomart/GFK bekend dat het aantal schotelhuishoudens inmiddels op 8,3 % van de Nederlandse huishoudens kan worden ingeschaald. Dit komt neer op 581.000 satelliethuishodens; opvallende bijkomstigheid is dat dit percentage bij meerpersoonshuishoudens hoger dan 10 % ligt. Met 91 % van de Nederlandse huishoudens blijft de kabel een speler met aanmerkelijke marktmacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *