Van der Laan in juridische kronkels over Colorful

Staatssecretaris Medy van der Laan (D66) heeft in een uitvoerige brief de Tweede Kamer geinformeerd over haar zienswijze met betrekking tot de radiozender Colorful Radio die de NOS als publieke landelijke omroep als nevenactiviteit wenst te handhaven.

De schorsing die Van der Laan op het originele Commissariaatsbesluit van 18 mei jl. heeft ingesteld duurt 13 weken totdat een onherroepelijke beslissing door de rechter is genomen indien een bezwaar is ingediend. Op 22 september dient een kortgedingprocedure hierover.

In de brief van Van der Laan gaat deze uitgebreid op de argumentatie van de NOS omtrent het bestaansrecht van Colorful Radio. Daarbij schrijft de staatssecretaris dat ‘waar er behoefte is om de uitvoering van de taakopdracht van de publieke omroep te versterken, in dat geval ten aanzien van de programmering van migranten, heeft de wetgever er juist willen voorzien in omgelijkheden om met neventaakkanalen mede invulling te kunnen geven aan de taakopdracht’. Met deze wollige zin lijkt Van der Laan aan te geven dat de discussie over hoofdtaak/neventaak in het voordeel van Colorful Radio kan worden beslist.

De hoofdtaak van de publieke omroepen is hetgeen op Nederland 1, 2, 3, Radio 1, 2, 3FM, 4 en 747AM moet worden uitgezonden en hetgeen waar de publieke omroepen voor bestaan, terwijl neventaak als insteek aanvullend te zijn. FunX is als neventaak van vier lokale publieke omroepen (uit de vier grote Randstadsteden) wel goedgekeurd door het Commissariaat voor de Media. De staatssecretaris rept opvallenderwijs met geen woord over FunX in haar brief. Het is zo’n 14 jaar niet voorgekomen dat een staatssecretaris ingreep bij beslissingen van het Commissariaat voor de Media.

De brief over Colorful Radio is hier terug te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *